Hotărârea nr. 1/2016

Hotărârea nr.1 / 24.06.2016 privind alegerea Comisiei de Validare din cadrul Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind alegerea Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Sector 5

Pentru validarea alegerii Consiliului Local al Sectorului 5 și a mandatelor consilierilor;

în temeiul art.31 alin.(2) și art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, precum și art.4 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr.35/2002 ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. - Se alege, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al Sectorului 5, Comisia de validare, alcătuită dintr-un număr de 5 consilieri, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Nr.1/24.06.2016

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 1/24.06.2016

COMISIA DE VALIDARE:

1.    Cursaru Paul Gabriel

-    PREȘEDINTE

-    SECRETAR

-    MEMBRU

-    MEMBRU

-    MEMBRU


2.    Melnic Constantin Ion

3.    Stroescu Marilena Daniela

4.    Franovici Bogdan

5.    Matei Ion

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR? SECTOR 5,

CRISTINA CORNELIA FEURDEAN


CONSILIERI ASISTENȚI,

Lazarov Alexandru-Sebastian    Ploscaru George-Alexandru-^