• Hotărârea 153/2016 - Sectorul 5 - 30.12.2016

  Hotărârea nr. 153/30.12.2016 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București.
 • Hotărârea 152/2016 - Sectorul 5 - 30.12.2016

  Hotărârea nr. 152/30.12.2016 privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.74/30.09.2016, privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 m.p., pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei, nr.311, sector 5, București.
 • Hotărârea 151/2016 - Sectorul 5 - 30.12.2016

  Hotărârea nr. 151/30.12.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.
 • Hotărârea 150/2016 - Sectorul 5 - 21.12.2016

  Hotărârea nr. 150/21.12.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.
 • Hotărârea 149/2016 - Sectorul 5 - 21.12.2016

  Hotărârea nr. 149/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării a trei sportivi la Seminarul de Pregătire Tehnică, ce va avea loc în perioada 11 ianuarie- 13 februarie 2017, în Thailanda.
 • Hotărârea 148/2016 - Sectorul 5 - 21.12.2016

  Hotărârea nr. 148/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățeanului Sectorului 5- SYS 5”.
 • Hotărârea 147/2016 - Sectorul 5 - 21.12.2016

  Hotărârea nr. 147/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc și Asociația „Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă- Agenda 21”.
 • Hotărârea 146/2016 - Sectorul 5 - 21.12.2016

  Hotărârea nr. 146/21.12.2016 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.134 către Asociația Baciului.
 • Hotărârea 145/2016 - Sectorul 5 - 21.12.2016

  Hotărârea nr. 145/21.12.2016 privind modificarea HCLS 5 nr. 11/25.03.2017 privind aprobarea relației școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2016-2017, completată și modificată prin HCLS nr.54/ 26.05.2016.
 • Hotărârea 144/2016 - Sectorul 5 - 21.12.2016

  Hotărârea nr. 144/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight, în vederea derulării proiectului Educație prin sport. Sport prin educație, pe parcursul anului școlar 2016-2017.
 • Hotărârea 143/2016 - Sectorul 5 - 21.12.2016

  Hotărârea nr. 143/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Teatru Masca, în vederea derulării unui proiect socio-cultural în perioada decembrie 2016- octombrie 2017.
 • Hotărârea 142/2016 - Sectorul 5 - 21.12.2016

  Hotărârea nr. 142/21.12.2016 privind modificarea Organigramei a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al PRIMĂRIEI SECTORULUI 5.
 • Hotărârea 141/2016 - Sectorul 5 - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 141/29.11.2016 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.128 de către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor.
 • Hotărârea 140/2016 - Sectorul 5 - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 140/29.11.2016 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale E vremea colindelor!, în luna decembrie 2016.
 • Hotărârea 139/2016 - Sectorul 5 - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 139/29.11.2016 aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sector 5, Asociația Connections și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, pentru a marca Ziua Internațională a Voluntarilor, în data de 05 decembrie 2016.
 • Hotărârea 138/2016 - Sectorul 5 - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 138/29.11.2016 privind înfiinţarea Centrului de Recreere, Educaţie şi Dezvoltare Personală pentru Copii.
 • Hotărârea 137/2016 - Sectorul 5 - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 137/29.11.2016 privind aprobarea încheierii actului adiţional la Protocolul de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor nr.5833/23.04.2016, respectiv nr.3750481/04.05.2016 încheiat între Consiliul Local Sector 5 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
 • Hotărârea 136/2016 - Sectorul 5 - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 136/29.11.2016 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare în scopul funcţionării Centrului de zi ,,George Călinescu” înregistrată sub nr.5389/09.04.2015.
 • Hotărârea 135/2016 - Sectorul 5 - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 135/29.11.2016 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare în scopul funcţionarii Centrului de zi ,,Mihail Sadoveanu” înregistrată sub nr.5390/09.04.2015.
 • Hotărârea 134/2016 - Sectorul 5 - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 134/29.11.2016 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr.16140/03.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului ,,În universul şahului-proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi”.
 • Hotărârea 133/2016 - Sectorul 5 - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 133/29.11.2016 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 132/2016 - Sectorul 5 - 29.11.2016

  Hotărârea nr. 132/29.11.2016 privind aprobarea Strategiei Locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului din comunitatea locală Sector 5 pentru anii 2016-2020.
 • Hotărârea 131/2016 - Sectorul 5 - 21.11.2016

  Hotărârea nr. 131/21.11.2016 privind aprobarea înființării centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache” și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare .
 • Hotărârea 130/2016 - Sectorul 5 - 21.11.2016

  Hotărârea nr. 130/21.11.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.
 • Hotărârea 129/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 129/15.11.2016 privind modificarea HCL nr.16/19.07.2016.
 • Hotărârea 128/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 128/15.11.2016 privind demararea proiectului de prevenire, urmărire și combatere a consumului de droguri din Sectorul 5 "Nu lăsa drogurile să-ți trăiască viața !".
 • Hotărârea 127/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 127/15.11.2016 privind demararea proiectului "Ready, Steady ,GO!- Pe locuri, fiți gata, START ".
 • Hotărârea 126/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 126/15.11.2016 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5.
 • Hotărârea 125/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 125/15.11.2016 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale Darurile lui Moș Nicolae, în perioada 20 noiembrie – 6 decembrie 2016.
 • Hotărârea 124/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 124/15.11.2016 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Liceului Teoretic ”Ştefan Odobleja” către Asociaţia de Părinţi a Liceului Teoretic ,,Ştefan Odobleja,,.
 • Hotărârea 123/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 123/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Scoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului ”Ajută natura şi ea te va ajuta pe tine! ”, în perioada noiembrie- decembrie 2016.
 • Hotărârea 122/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 122/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Scoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului ”Şezătoarea din străbuni”, în perioada decembrie 2016-iunie 2017.
 • Hotărârea 121/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 121/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Asociaţia Colorăm Zâmbete.
 • Hotărârea 120/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 120/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Asociaţia Română de Backgammon.
 • Hotărârea 119/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 119/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 şi Asociaţia Clubul Sportiv Dan Dacian.
 • Hotărârea 118/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 118/15.11.2016 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului şcolar 2016-2017.
 • Hotărârea 117/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 117/15.11.2016 privind aprobarea derulării programului ,,Servicii complexe pentru creşterea participării şcolare a copiilor din grupuri vulnerabile, în perioada 2016-2019” de către Organizaţia Salvaţi Copiii România, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială I.I.C.Brătianu.
 • Hotărârea 116/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 116/15.11.2016 privind aprobarea derulării proiectului educaţional Să ne cunoaştem trecutul pentru a ne proiecta viitorul de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti în perioada 12 decembrie 2016-14 iunie 2017.
 • Hotărârea 115/2016 - Sectorul 5 - 15.11.2016

  Hotărârea nr. 115/15.11.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.
 • Hotărârea 114/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 114/31.10.2016 privind aprobarea unei perioade de grație la Contractul de Credit nr.1/12.08.2005, la Contractul de Credit nr. 3/9041/01.10.2007 și la Contractul de Credit nr. DM/3/1917/14.07.2008.
 • Hotărârea 113/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 113/31.10.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 cu Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București și Asociația Spectaculis, în vederea organizării evenimentului - " Jazz în Ferentari", în perioada 11-12 noiembrie 2016.
 • Hotărârea 112/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 112/31.10.2016 privind modificarea HCL Sector 5 nr.19/04.08.2008 privind constituirea și funcționarea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator de imobil .
 • Hotărârea 111/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 111/31.10.2016 privind solicitarea acordării imputernicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, privind inființarea Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" al Sectorului 5.
 • Hotărârea 110/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 110/31.10.2016 privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu si 40 lei, aflate in sold la data de 31.12.2016.
 • Hotărârea 109/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 109/31.10.2016 privind demararea proiectului " Povestiri din București. Cultura balcanică și identitate proprie".
 • Hotărârea 108/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 108/31.10.2016 privind aprobarea demarării Proiectului " Fii cool-Fii Competitiv, Orientat, Organizat, Lucrativ!".
 • Hotărârea 107/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 107/31.10.2016 privind aprobarea demarării proiectului ”Dezvoltăm Profesori- Dezvoltăm Viitorul”.
 • Hotărârea 106/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 106/31.10.2016 privind demararea proiectului "Copacul de pe strada ta".
 • Hotărârea 105/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 105/31.10.2016 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 104/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 104/31.10.2016 privind aprobarea bugetului realizat in urma desfășurării evenimentului " Zilele Recoltei-Ediția 2016".
 • Hotărârea 103/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 103/31.10.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 102/2016 - Sectorul 5 - 31.10.2016

  Hotărârea nr. 102/31.10.2016 privind imputernicirea domnului Viceprimar Marian Tigănuș, in calitate de reprezentant legal al Consiliului Local Sector 5 pentru semnarea contractului de inchiriere in baza Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, pentru unitățile de locuit aflate in administrarea Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 101/2016 - Sectorul 5 - 10.10.2016

  Hotărârea nr. 101/10.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.
 • Hotărârea 100/2016 - Sectorul 5 - 10.10.2016

  Hotărârea nr. 100/10.10.2016 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 99/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 99/30.09.2016 privind aprobarea plăţii sumei de 518.427 lei reprezentând amenzi neplătite.
 • Hotărârea 98/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 98/30.09.2016 privind modificarea Actului Constitutiv al A.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 97/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 97/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă "Alexandru Ioan Cuza " (Filiala 5 București), în vederea realizării materialului științific cu tema ”Drumul de luptă al armatei române pentru eliberarea părților de nord-vest a României”.
 • Hotărârea 96/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 96/30.09.2016 privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2016-2017 din bugetul local al sectorului 5 al Municipiului București a proiectului " Școală după școală", în unități de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 – învățământ primar.
 • Hotărârea 95/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 95/30.09.2016 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.59/05.09.2016, pentru aprobarea organizării evenimentului "Zilele Recoltei 7-9octombrie 2016".
 • Hotărârea 94/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 94/30.09.2016 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea Proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 93/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 93 privind reorganizarea Administrației Piețelor Sector 5 și Anexele 1,2,3/30.09.2016
 • Hotărârea 92/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 92/30.09.2016 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București.
 • Hotărârea 91/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 91/30.09.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2017.
 • Hotărârea 90/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 90/30.09.2016 privind aprobarea achiziționării unui număr de 22 de telefoane mobile și a 21 de cartele sim aferente pentru membrii Consiliului Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 89/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 88/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 87/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 87/30.09.2016 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5, Fundația Policy Center for Roma and Minorities, Școala Gimnazială nr.136, Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu și Școala Gimnazială Petrache Poenaru privind derularea proiectului ” Clubul de Educație Alternativă”, în perioada 1 octombrie 2016 – 31 august 2017.
 • Hotărârea 86/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 86/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5, Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în vederea susținerii trupei de teatru AS, pe parcursul anului școlar 2016-2017.
 • Hotărârea 85/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 85/30.09.2016 privind aprobarea Ghidului solicitanților cu privire la finanțarea, de la bugetul local al Sectorului 5, a asociațiilor sportive școlare sau cluburilor sportive școlare, fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 sau a Clubului Sportiv Școlar Steaua.
 • Hotărârea 84/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 84/30.09.2016 privind aprobarea Ghidului solicitanților pentru finanțarea de la bugetul local al sectorului 5 a activităților extrașcolare (proiecte și programe educative școlare) derulate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.
 • Hotărârea 83/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 83/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și S.C. Arttheea Concept S.R.L., în vederea realizării proiectului ” Zâmbetul Copilăriei”, în patru unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, pe parcursul anului școlar 2016-2017.
 • Hotărârea 82/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 82/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării la Campionatul Mondial de Kickboxing, ce va avea loc în perioada 7-12 noiembrie 2016, în Italia.
 • Hotărârea 81/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 81/30.09.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/05.09.2016, privind aprobarea demarării proiectului ” ECO charge CITY friendly” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”.
 • Hotărârea 80/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 80/30.09.2016 privind aplicarea la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”, proiect ” ECO charge CITY friendly”.
 • Hotărârea 79/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 79/30.09.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.58/05.09.2016, privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 78/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 78/30.09.2016 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 77/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 77/30.09.2016 privind aprobarea Planului local de eficientizare energetică a Sectorului 5 București.
 • Hotărârea 76/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 76/30.09.2016 privind aprobarea demarării Proiectului de Regenerare Urbană Ferentari – RUF.
 • Hotărârea 75/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 75/30.09.2016 privind modificarea anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 74/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 74/30.09.2016 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București.
 • Hotărârea 73/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 73/30.09.2016 privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret-Sector 5 și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.
 • Hotărârea 72/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 72/30.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale Principesa Margareta, Str. Pandele Roșca, nr. 2-4, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.
 • Hotărârea 71/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 71/30.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.
 • Hotărârea 70/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 70/30.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 126, Str. Lerești, nr. 12, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.
 • Hotărârea 69/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 69/30.09.2016 privind majorarea salariilor polițiștilor locali cu până la trei clase de salarizare succesive în conformitate cu prevederile Legii 284 din 28 decembrie 2010.
 • Hotărârea 68/2016 - Sectorul 5 - 30.09.2016

  Hotărârea nr. 68 / 30.09.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.
 • Hotărârea 67/2016 - Sectorul 5 - 05.09.2016

  Hotărârea nr. 67 / 05.09.2016 privind aprobarea demarării proiectului ”ECO charge CITY friendly” prin ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”.
 • Hotărârea 66/2016 - Sectorul 5 - 05.09.2016

  Hotărârea nr. 66 / 05.09.2016 privind demararea proiectului ” Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 – SYS 5”.
 • Hotărârea 65/2016 - Sectorul 5 - 05.09.2016

  Hotărârea nr. 65 / 05.09.2016 privind derularea activităților ce implică investiții de reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului 5.
 • Hotărârea 64/2016 - Sectorul 5 - 05.09.2016

  Hotărârea nr. 64 / 05.09.2016 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.
 • Hotărârea 63/2016 - Sectorul 5 - 05.09.2016

  Hotărârea nr. 63 / 05.09.2016 privind aprobarea derulării, în parteneriat, a proiectului ” Mai bine pentru toți- împreună pentru noi!” și a cheltuielilor de implementare, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU).
 • Hotărârea 62/2016 - Sectorul 5 - 05.09.2016

  Hotărârea nr. 62 / 05.09.2016 privind aprobarea participării Sectorului 5 al Municipiului București la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național – Rabla și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic Rabla Plus.
 • Hotărârea 61/2016 - Sectorul 5 - 05.09.2016

  Hotărârea nr. 61 / 05.09.2016 privind aprobarea demarării proiectului ”Eficiență energetică – clădiri de infrastructură publică din Sectorul 5” (EECIPS- 5).
 • Hotărârea 60/2016 - Sectorul 5 - 05.09.2016

  Hotărârea nr. 60 / 05.09.2016 privind aprobarea programului Pro-CEECS – Programul Local de Creștere a Eficienței Energetice a Condominiilor din Sectorul 5.
 • Hotărârea 59/2016 - Sectorul 5 - 05.09.2016

  Hotărârea nr. 59 / 05.09.2016 privind aprobarea organizării evenimentului ” Zilele Recoltei 7-9 octombrie 2016”.
 • Hotărârea 58/2016 - Sectorul 5 - 05.09.2016

  Hotărârea nr. 58 / 05.09.2016 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 57/2016 - Sectorul 5 - 05.09.2016

  Hotărârea nr.57 / 05.09.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.
 • Hotărârea 56/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.56 / 25.08.2016 privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței nr.114/1996, republicată”.
 • Hotărârea 55/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.55 / 25.08.2016 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 19 la Acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 54/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.54 / 25.08.2016 privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română – Catedrala Mântuirii Neamului și Patriarhia Română – Mănăstirea Antim), în anul 2016.
 • Hotărârea 53/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.53 / 25.08.2016 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor și Primăria Sectorului 5, având ca obiect organizarea „Întâlnirii tinerilor ortodocşi din toată lumea”, în perioada 1-4 septembrie 2016.
 • Hotărârea 52/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.52 / 25.08.2016 privind aprobarea procedurii pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădinițe, în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate.
 • Hotărârea 51/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.51 / 25.08.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Grupul Editorial Litera, pentru organizarea evenimentului socio-cultural și educativ ŞCOALA DE VARĂ DISNEY, în perioada 26 august – 18 septembrie 2016.
 • Hotărârea 50/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.50 / 25.08.2016 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul şcolar 2016-2017.
 • Hotărârea 49/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.49 / 25.08.2016 privind acordarea avizului de principiu al Consiliului Local al Sectorului 5 în vederea demarării procedurilor de licitaţie pentru închirierea căminului pentru elevi/studenţi aparţinând Colegiului Tehnic Energetic.
 • Hotărârea 48/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.48 / 25.08.2016 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 5.
 • Hotărârea 47/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.47 / 25.08.2016 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Poliției Local Sector 5.
 • Hotărârea 46/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.46 / 25.08.2016 privind stabilirea situațiilor deosebite, a metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local, persoanelor și familiilor rezidente pe raza sectorului 5.
 • Hotărârea 45/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.45 / 25.08.2016 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5.
 • Hotărârea 44/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.44 / 25.08.2016 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art.23, alin(1) și (2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cuantumului acesteia.
 • Hotărârea 43/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.43 / 25.08.2016 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului 5.
 • Hotărârea 42/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.42 / 25.08.2016 privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.
 • Hotărârea 41/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.41 / 25.08.2016 privind aprobarea condițiilor, cuantumului maxim, metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării prestației financiare excepționale acordate în vederea asigurării dezvoltării armonioase a copilului.
 • Hotărârea 40/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.40 / 25.08.2016 privind suportarea de la bugetul local, ca modalitate de prevenire a abandonului educațional și instituțional, a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor expuși riscului abandonului și înscriși la creșele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 39/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.39 / 25.08.2016 privind aprobarea Convenției pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate, încheiată între Consiliul Local Sector 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități.
 • Hotărârea 38/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.38 / 25.08.2016 privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Sector 5.
 • Hotărârea 37/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.37 / 25.08.2016 privind modificarea componenței Comisiei pentru evaluarea persoanelor adulte cu handicap Sector 5.
 • Hotărârea 36/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.36 / 25.08.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.
 • Hotărârea 35/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.35 / 25.08.2016 privind validarea mandatului de consilier al d-nei Florea Alexandra Cristina.
 • Hotărârea 34/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.34 / 25.08.2016 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Matei George.
 • Hotărârea 33/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.33 / 25.08.2016 privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Ciupitu Teodor.
 • Hotărârea 32/2016 - Sectorul 5 - 25.08.2016

  Hotărârea nr.32 / 25.08.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Serediuc Mircea.
 • Hotărârea 31/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.31 / 19.07.2016 privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea spațiilor situate la parterul imobilului din București, str. Uranus nr.102-104, bl.A7, sc. A, sc. B și sc. C, sector 5, aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5 prin Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5.
 • Hotărârea 30/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.30 / 19.07.2016 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 29/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.29 / 19.07.2016 privind modificarea componenței Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor Sector 5, constituit prin HCL Sector 5 nr.27/19.03.2014 și modificată prin HCL Sector 5 nr.82/26.11.2015.
 • Hotărârea 28/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.28 / 19.07.2016 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Tuturor Sfinților Români, Parohia Sfânta Treime Ghencea) în anul 2016.
 • Hotărârea 27/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.27 / 19.07.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Pro Familia, pentru organizarea programului socio-cultural și educativ Seri de film, muzică și poezie, în perioada 29 iulie – 11 septembrie 2016.
 • Hotărârea 26/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.26 / 19.07.2016 privind modificarea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 de la nivelul Sectorului 5.
 • Hotărârea 25/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.25 / 19.07.2016 privind preluarea amenajărilor înregistrate în evidențele contabile ale SC Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 24/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.24 / 19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.
 • Hotărârea 23/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.23 / 19.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.39/20.12.2012 privind transmiterea bunurilor care fac obiectul HCGMB nr.203/29.11.2012 în administrarea SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.
 • Hotărârea 22/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.22 / 19.07.2016 privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale Sector 5.
 • Hotărârea 21/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.21 / 19.07.2016 privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționale ale Administrației Domeniului Public Sector 5.
 • Hotărârea 20/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.20 / 19.07.2016 privind modificarea Organigramei și Statu-lui de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5.
 • Hotărârea 19/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.19 / 19.07.2016 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 5.
 • Hotărârea 18/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.18 / 19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.
 • Hotărârea 17/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.17 / 19.07.2016 privind numirea a trei consilieri locali din cadrul Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 16/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.16 / 19.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.21/24.03.2015 referitoare la constituirea Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită repartizarea de locuințe.
 • Hotărârea 15/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.15 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.47/25.03.2016 privind aprobarea facturării serviciilor prestate de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.
 • Hotărârea 14/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.14 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.46/25.03.2016 privind modificarea domeniului principal de activitate al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.
 • Hotărârea 13/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.13 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.45/25.03.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.
 • Hotărârea 12/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.12 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.44/25.03.2016 privind preluarea amenajărilor în valoare de 14.939.154,09 lei înregistrate în evidențele contabile ale societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.
 • Hotărârea 11/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.11 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.43/25.03.2016.
 • Hotărârea 10/2016 - Sectorul 5 - 19.07.2016

  Hotărârea nr.10 / 19.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.
 • Hotărârea 9/2016 - Sectorul 5 - 06.07.2016

  Hotărârea nr.9 / 06.07.2016 privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 8/2016 - Sectorul 5 - 06.07.2016

  Hotărârea nr.8 / 06.07.2016 privind revocarea membrilor Consiliului de Administrației al S.C. Economat Sector 5 S.R.L.
 • Hotărârea 7/2016 - Sectorul 5 - 06.07.2016

  Hotărârea nr.7 / 06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 6/2016 - Sectorul 5 - 06.07.2016

  Hotărârea nr.6 / 06.07.2016 privind alegerea viceprimarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 5/2016 - Sectorul 5 - 06.07.2016

  Hotărârea nr.5 / 06.07.2016 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult trei luni.
 • Hotărârea 4/2016 - Sectorul 5 - 24.06.2016

  Hotărârea nr.4 / 24.06.2016 privind alegerea dlui. Agheorghiesei Emil, președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 3/2016 - Sectorul 5 - 24.06.2016

  Hotărârea nr.3 / 24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 2/2016 - Sectorul 5 - 24.06.2016

  Hotărârea nr.2 / 24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși ai Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 1/2016 - Sectorul 5 - 24.06.2016

  Hotărârea nr.1 / 24.06.2016 privind alegerea Comisiei de Validare din cadrul Consiliului Local Sector 5.