• Hotărârea 47/2021 - Sectorul 5 - 18.03.2021

  Hotărârea nr. 47/18.03.2021 privind modificarea Anexei 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 31/26.02.2021, privind implementarea proiectului cod SMIS 141164 ,,Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID -19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 – aprilie 2021” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia.
 • Hotărârea 46/2021 - Sectorul 5 - 18.03.2021

  Hotărârea nr. 46/18.03.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Titică Niculae-Florin.
 • Hotărârea 45/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 45/26.02.2021 privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr.65/23.03.2020, H.C.L. Sector 5 nr.66/23.03.2020, H.C.L. Sector 5 nr.158/30.07.2020 și a H.C.L. Sector 5 nr.159/30.07.2020.
 • Hotărârea 44/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 44/26.02.2021 privind modificarea Actului constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 S.A..
 • Hotărârea 43/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 43/26.02.2021 pentru aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a unui proiect în cadrul Apelului ,,Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupuri vulnerabile, inclusiv romii" finanțat prin Granturile SEE.
 • Hotărârea 42/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 42/26.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 147/30.07.2020, privind aprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiții ”Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”.
 • Hotărârea 41/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 41/26.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 142/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren sport Școala nr. 130-(Luceafărul)’’.
 • Hotărârea 40/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 40/26.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 136/30.07.2020, privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și consolidare Grădinița 244”.
 • Hotărârea 39/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 39/26.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 143/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Extindere Grădinița Nr. 205, Calea Ferentari Nr.2, Sector 5, Municipiul București.
 • Hotărârea 38/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 38/26.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 145/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții ,, Reparații și extindere clădire Grădinița nr. 55-Floarea Soarelui, Sector 5, București’’.
 • Hotărârea 37/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 37/26.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 144/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Construcție corp nou grădiniță – Școala Gimnazială nr. 125, Sector 5, Municipiul București”.
 • Hotărârea 36/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 36/26.02.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 146/30.07.2020, privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitarea clădirii Școlii Nr. 135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București’’.
 • Hotărârea 35/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 35/26.02.2021 privind aprobarea deschiderii procedurii insolvenței prin reorganizare pentru Societatea Economat Sector 5 S.R.L.
 • Hotărârea 34/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 34/26.02.2021 privind închirierea prin licitație publică a construcțiilor provizorii (chioșcuri) raportate la amplasamentul stabilit destinate comercializării presă, carte, flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 33/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 33/26.02.2021 pentru abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 142/26.06.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.
 • Hotărârea 32/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 32/26.02.2021 pentru abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 81/15.04.2020 privind aprobarea Normei Interne nr.27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum si a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, privind procedura „NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE” pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență.
 • Hotărârea 31/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 31/26.02.2021 privind implementarea proiectului cod SMIS 141164 - "Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 - aprilie 2021" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia.
 • Hotărârea 30/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 30/26.02.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 130/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020 – 2021.
 • Hotărârea 29/2021 - Sectorul 5 - 26.02.2021

  Hotărârea nr. 29/26.02.2021 privind darea în folosință gratuită, pe parcursul anului școlar 2020 – 2021, a spațiului situat la etajul clădirii din Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 7-9, către Grădinița Nr. 269.
 • Hotărârea 28/2021 - Sectorul 5 - 11.02.2021

  Hotărârea nr. 28/11.02.2021 privind modificarea Actului constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 SA.
 • Hotărârea 27/2021 - Sectorul 5 - 11.02.2021

  Hotărârea nr. 27/11.02.2021 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții , Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Grilei de salarizare a Administratiei Pietelor Sector 5
 • Hotărârea 26/2021 - Sectorul 5 - 11.02.2021

  Hotărârea nr. 26/11.02.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov. .
 • Hotărârea 25/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 25/28.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director general al Administrației Piețelor Sector 5, instituție publică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 24/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 24/28.01.2021 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5.
 • Hotărârea 23/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 23/28.01.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 22/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 22/28.01.2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a străzilor aflate în administrarea Administrației Străzilor, potrivit H.C.G.M.B. nr. 254/2008, privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 21/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 21/28.01.2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea Administrației Lacurilor, Parcuri și Agrement București, conform H.C.G.M.B nr. 124/2010, privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea Administrației, Lacuri, Parcuri și Agrement București.
 • Hotărârea 20/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 20/28.01.2021 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 referitor la aprobarea Regulamentului de emitere și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 19/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 19/28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Culturii nr. 37, LOT C – Sector 5, București.
 • Hotărârea 18/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 18/28.01.2021 privind aprobarea derulării de către Școala Gimnazială George Călinescu a proiectului O nouă șansă pentru persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu – sprijin pentru o capitală educată!, apel POCU/666/6/23/135469, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
 • Hotărârea 17/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 17/28.01.2021 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2020-2021.
 • Hotărârea 16/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 16/28.01.2021 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021.
 • Hotărârea 15/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 15/28.01.2021 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 26 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 14/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 14/28.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2021-2022.
 • Hotărârea 13/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 13/28.01.2021 privind aprobarea proiectului ”Educația de azi, viitorul de mâine”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Competitivitate.
 • Hotărârea 12/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 12/28.01.2021 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 11/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 11/28.01.2021 privind privind aprobarea unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. Romănia și Școala Gimnazială ”George Călinescu” în scopul funcționării Centrului de Zi ”George Călinescu”.
 • Hotărârea 10/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 10/28.01.2021 privind aprobarea încheierii a unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1659/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială nr. 134 în scopul funcționării centrului de zi ”Mihail Sadoveanu”.
 • Hotărârea 9/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 9/28.01.2021 privind transmiterea cu titlu gratuit a două microbuze din patrimoniul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei” în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 8/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 8/28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 7/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, la selecția publică de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități ”Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” – ” Înființarea unui Centru de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități în Sectorul 5”.
 • Hotărârea 6/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 6/28.01.2021 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 213/17.12.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF5 SA.
 • Hotărârea 5/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 5/28.01.2021 privind depunerea jurământului de către domnul Cardaș Daniel Constantin, supleant pe lista Partidului Social Democrat.
 • Hotărârea 4/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 4/28.01.2021 privind depunerea jurământului de către domnul Ilie Cătălin-Andrei, supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară.
 • Hotărârea 3/2021 - Sectorul 5 - 07.01.2021

  Hotărârea nr. 3/07.01.2021 privind schimbarea de destinație a unor săli de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în care se vor organiza și aviza de către DSPMB centre de vaccinare, în baza OMS nr. 2171/21.12.2020.
 • Hotărârea 2/2021 - Sectorul 5 - 07.01.2021

  Hotărârea nr. 2/07.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 1/2021 - Sectorul 5 - 07.01.2021

  Hotărârea nr. 1/07.01.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Florea Daniel.