Proces verbal din 26.03.2020

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 26.03.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2122 din data de 20.03.2020.

Au fost prezenți 22 consilieri din 27 consilieri în funcție.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, Primarul Sectorului 4 , Secretarul General al Sectorului 4, Directorul Direcției Administrație Publică și Directorul Direcției Administrativă.

Ședința s-a desfășurat cu respectarea prevederilor art. 50 din Anexa nr. 1 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua. Putem începe, vă rog? Suntem 22 de consilieri prezenți, din 27 în funcție. Doamna lancu ne-a trimis că nu poate ajunge, este în izolare. Pentru început, voi da cuvântul domnului Viceprimar, pentru ordinea de zi suplimentară.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Bună ziua. Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 2- „Proiect de hotărâre privind deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispoziția Consiliului Local si rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Cu 21 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 3- Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 3. Cu 21 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 5- Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 5. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 6- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentelor și orarului de funcționare aferente piețelor/centrelor/complexelor cu activitate comercială din Sectorul 4, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 6. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 7- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 7. Cu 21 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,

La punctul numărul 8- Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 8. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare voi da citire ordinei de zi în integralitatea sa:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 25.02.2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispoziția Consiliului Local si rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București și Spitalului Clinic de Urgență „Sf. loan” București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentelor și orarului de funcționare aferente piețelor/centrelor/complexelor cu activitate comercială din Sectorul 4, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru ”Colegiul Național Gheorghe Șincai”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru "Colegiul Național Mihai Eminescu”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița înșir’te Mărgărite (fosta Grădiniță nr. 243)” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire

două locuințe cuplate P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 443,00mp, aparținând soților ..... a                   , situat în Drumul DEALUL

CRIȘULUI nr. 1D, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire IMOBIL LOCUINȚE P+3E(et.3 retras) și P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 514,00 mp aparținând S.C.GEP CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., situat în str. MĂRȚIȘOR nr. 44, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ, CLĂDIRE P+2E+M, pe terenul proprietate particulară

în suprafață de 580 mp aparținând                     , situat în str. EROII NEAMULUI nr. 17,

Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru REALIZARE IMOBIL DE LOCUINȚE TIP DUPLEX S+P+2E ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 400mp din acte, 388mp din măsurători aparținând

,             , situat în STR. TRIVALE nr. 23, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desființare parțială, extindere și construire corp nou P+1E+M - construcție de locuit, locuință unifamilială, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 260 mp din acte, 259 mp din măsurători, aparținând

' ■■ ■ J                              ! ..... ’                      ’                              , situat în

INTRAREA BINELUI nr. 46, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 18. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, de la data încetării stării de urgență

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 20. întrebări, interpelări.

 • 21. Probleme curente.

Vot, vă rog! Cu 20 voturi pentru și 2 împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 25.02.2020. Vot, vă rog! Cu 22 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispoziția Consiliului Local si rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020. Discuții? Vă rog, domnule Ștefănel! ”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Bună ziua, în primul rând, tuturor. O întrebare scurtă. Am pe anexa 13, găsim la punctul nr.l, imediat să vă citez, „ la obiectivul de investiții, punctul numărul 1- modernizare și extindere a 2 corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4.” întrebare. Care sediu? Acesta sau cel vechi? ”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este vorba de sediul oficial al primăriei, acesta nu este sediul oficial.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Da! E în regulă! Și o estimare? Când se finalizează lucrările, anul acesta, anul viitor ?”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Anul acesta 100% se încheie. Suntem, în continuare, sub incidența plății chiriei de către constructor.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Excelent, că aceasta era următoarea întrebare. Mulțumesc!”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Suntem și să rămână consemnat, suntem sub incidență, pe tot anul 2019, am avut chiria plătită de antreprenor. Este extrem de determinat și în cursul anului 2020 se va implica la fel de bine. Că nu are încotro.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Da .E în regulă. Mulțumesc frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte discuții legate de acest proiect, vot, vă rog! Cu 17 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate. Discuții? Vă rog, domnule Ștefănel!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Pe Regulament. Avem la capitolul I art.l și aș dori să scot din cadrul articolului 1 subpunctele 2,3 și 4.....”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ce rugăminte aș avea, îmi cer scuze că intervin, exact așa cum mi-ați explicat și mie, vreau să prezentăm ce rezultă din chestiunea asta și de ce solicitați chestiunea asta.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Exact. Dau citire subpunctului 2, repet Capitolul I art. 1 „(2) Locul desfășurării ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 se consideră fiind acolo unde se află Președinții acestora. La fel și la subpunctul (3) Locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 se consideră fiind acolo unde se află Primarul Sectorului 4, Președintele de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, respectiv Secretarul General al Sectorului 4, iar la (4) în situația în care este necesară alegerea unui nou președinte de ședință și/sau Primarul nu participă la lucrări, locul desfășurării ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 se consideră fiind acolo unde se află Secretarul General al Sectorului 4.” Ce rezultă de aici? Ideea este de a face aceste ședințe, de a putea face, în perioada stării de urgență, ședințe online. Deci, mie îmi rezultă așa: că dacă Președintele de ședință, Primarul Sectorului 4 sau Secretarul Primăriei Sector 4 se află, să spunem, în cabinetul dânșilor, atunci locul de ședință se consideră cabinetul dânșilor, ori, dacă noi avem o ședință online, ar fi impropriu să stabilim ori este Online ori locul de ședință este, așa cum scrie aici, acolo unde se află Secretarul, uitându-mă acum la dumneavoastră, doamna Artene, unde se află Secretarul. Dacă dumneavoastră sunteți în cabinet..., ...Nu există că așa prevede legea, să știți! Dacă dumneavoastră vă aflați în cabinet și eu nu simt acolo, se consideră a nu fi prezent la ședința respectivă.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Și cum vreți să formulați?”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Păi, ideea este că cel mai bine e să le scoatem.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Categoric, trebuie să existe un loc al desfășurării.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Deci, locul desfășurării ședințelor se va preciza de către..... cum se numește la noi?.... Direcția tehnică și asistență, se va desfășura pe internet, pe

platforma dedicată de către X. Și atunci avem.... Nu! Dacă precizăm lucrul acesta, atunci ședința se consideră a fi statutară.”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, ideea este următoarea: practic, este o chestiune tehnică. Noi nu am făcut altceva decât să mergem pe o cale deja bătătorită. Deja, Primăria Municipiului București a adoptat o hotărâre identică.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Trei sferturi din primăriile dințară... aceeași hotărâre .”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Identică. Deci ăsta a fost și argumentul pentru care am mers exact așa cum au făcut și alte UAT-uri. Ăsta este...De ce? Pentru că, într-adevăr, spune că... și eu aș fi de aceeași.... deci, logica noastră este corectă, că nu putem să spunem că se desfășoară într-un loc, când noi nu suntem în locul respectiv. E o chestie de bun simț ce spune dânsul. Dar, din punct de vedere formal, adică formal, putem să spunem. Ea se desfășoară pe platformă. ”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Putem formula un amendament astfel încât.... locul desfășurării ședințelor este acela pe care direcția tehnică îl indică sub forma.....”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi permiteți? Deci există,... să spunem, locul ședințelor este pe platforma Online, formal,... exact așa cum spunem... da, formal... acolo unde este Primarul, acolo unde este secretarul, acolo unde este.... formal. Da? ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Numai puțin. Am și eu aici o precizare. La articolul 2 parcă, acolo unde este Primarul, Președintele de ședință și Secretarul...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Trei sunt, trei!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Este cumulativ sau unul dintre ei? Acolo este și cumulativ .... dacă unul dintre dumneavoastră.....”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Unul din trei trebuie să fie

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Unul dintre trei. Cum este formularea, că pare cumulativ”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Obligatoriu unul!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Obligatoriu Secretarul!”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Obligatoriu Secretarul! Fără Secretarul primăriei nu se poate desfășura. Prezența Secretarului este determinantă.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am înțeles. Mi s-a părut cumulativ, adică să fie toți trei. Deci nu este cumulativ, nu? Ok!”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „De bun simț, ce spuneți, este, dar.... formal. Eu aș spune așa, precizarea pe care trebuie să o facem: Ședința s-a desfășurat online, formal, în locul X, sau Secretarul se găsea acolo. Adică, e bine să ne fixăm pe Secretar, pentru că prezența lui este determinantă și o să ne rămână, doar formal, locul unde se găsește Secretarul pentru că, fără el, nu se poate desfășura ședința. ”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Nu. Asta ca o precizare conform Codului administrativ dar și în Legea 215, este obligația Secretarului de a participa sau persoana pe care dânsa o desemnează că a participat în locul dânsei la o ședință care, este întrunită legal. întrunită legal înseamnă fie o convocați dumneavoastră, fie o convocăm noi cu jumătate plus unul”.

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Nu, dumneavoastră nu puteți convoca fără semnătura mea”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Fără semnătura Secretarului, nu!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Deci, încă o dată noi putem.......”.

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„O convocați dumneavoastră cu semnătura mea”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Nu. Cu o treime și dacă dumneavoastră, ipotetic vorbind, nu semnați, eu vă spun că ședința este perfect valabilă. Adică am trăit așa ceva la Primăria Capitalei și știu despre ce este vorba.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Da? în regulă.”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu despre asta vorbim!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Da! Nu despre asta vorbim!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 : „Revenim. Loc, înseamnă punct, porțiune determinată în spațiu,... loc. Nu putem să vorbim de loc virtual”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Hai să formulăm așa, că nu se întâmplă nimic rău.......

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Formal, cu participarea Secretarului, Primarului și așa mai departe”.

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu! Formal., nu, nu! Trebuie să spunem așa: Este ordine, asta trebuie să fie clar, formal, în locul unde se găsește Secretarul”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da, domnul Andrușceac. Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi aș vrea ca indiferent care este formularea pe care o vom găsi, în final, la ea să fie adăugat următorul lucru: Această modificare este valabilă doar până la ridicarea stării de urgență.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Articolul 1 din hotărâre.”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Stați liniștit! Și în izoletă vă luăm, nu e o problemă. Vă dăm un iped.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Haideți să găsim formularea asta... deci locul desfășurării, completăm sintagma asta... locul desfășurării ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 se... poate desfășura în mediu ordine, formal, acolo unde se află Președintele de comisie. Deci, repet. Locul desfășurării...... păi se schimbă pentru că e vorba de

formal și facem referire la faptul că ședința se desfășoară în online. ”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ea., trebuie precizat în orice caz, în procesul verbal al ședinței că s-a desfășurat online.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Da, dar, așa cum este aici formulat inițial, nu se precizează de ordine, absolut nimic. Imaginați-vă că ne convocați, nu știu, în Belgia și faptul că trei persoane sunt acolo, noi toți trei trebuie să venim acolo pentru faptul că, altfel, nu.....nu, nu, nu,

ipotetic vorbim, că nu se va întâmpla așa. Evident! ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Fără supărare, trebuie să ne uităm și la celelalte articole, articolul 3 și la celelalte din procedură unde spune exact, în contextul procedurii acesteia și pentru ce este făcută procedura asta. Deci, nu ne uităm la un singur alineat. Deci, întotdeauna coroborăm articolele toate între ele, ca să ajungem la un final, nu ne uităm la un alineat și considerăm că acela este, pentru că noi a trebuit... și capitala... pentru că noi am luat modelul de la capitală și eu am înțeles exact de ce a făcut capitala lucrul ăsta. Pentru că, articolul......”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Știu, trebuie să spunem locul și ora. ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Exact! Cu sancțiunea nulității.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Nu! Nu! Nu!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Și atunci, cum loc nu poate să fie decât im loc în spațiu, fizic, asta e! ”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Nu. Aici discutam de fond. Ideea este că putem redefmi definiția asta de „locul desfășurării ședinței” se consideră fiind....”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Locul în care se găsește Secretarul, că el e determinant.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Se consideră fiind....”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E o problemă formală.... de tehnică, nu de fond E formală!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„... acolo unde se află secretarul, virgulă dacă vreți după, ședința desfășurându-se online. Și atunci am.....”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Asta vreau să includem. Formularea de „online”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Deci atunci: locul desfășurării ședinței Consiliului Local... ”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Fii atentă! Eu propun așa: mai punem un punct: Pentru toate situațiile valabile mai sus, trebuie făcută precizarea că ședința se desfăsoră online... decât să le modificăm pe toate,... pe platformă Online.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 A, nu! Să punem o virgulă doar aici....”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Puteam să punem virgulă pe fiecare alineat.”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ...Și am terminat!

La toate, în bloc, că nu le luăm pe rând. La toate, în bloc, aceeași modificare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Andrușceac!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Mai este un aspect. în momentul în care spunem că se desfășoară online, eu nu văd pentru ce ar trebui să spunem că acolo unde se află secretarul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ne obligă legea!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Secretarul ăsta nu e o entitate prezentă în fiecare calculator al nostru!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ne obligă legea să spunem locul și ora!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Sub sancțiunea nulității, trebuie să precizezi locul.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ok! Am înțeles!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Cum locul este o situație e fapt, nu virtuală, îmi e complicat să explic, unde anume pe cablu ne întâlnim.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Dacă vom avea situația votului pe persoane, cum faceți? Vă ocupați? Avem semnături electronice fiecare sau cum ?”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Nu! Oricum, dacă ați fi citit procedura, ați fi văzut că veți primi acasă un proces verbal în care, după aceea, îmi bifați fiecare vot pe semnătură, sub incidența Codului Penal, că acela a fost votul pe care l-ați exprimat dumneavoastră.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Am înțeles!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Și în baza aceea validez eu semnăturile!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Nu! Nu! Se referă la votul la persoană. Dacă alegem pe cineva cu comisie de numărare...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Nu! Dacă va fi o astfel de situație!

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da. La asta m-am referit!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Voi evita să existe astfel de situații! Și, în cazul în care există o astfel de situație, voi proceda ca...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Trebuie să ne întrunim!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Exact!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Ok!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Să mi le dați în.... Vi le trimit din timp și mi le dați în plic.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Asta mă gândeam! Că la o situație de vot la persoană se pot trimite prin postă, votăm fiecare individual, se întrunește o comisie de numărare, online sau cum s-o întâlni și doar așa... Asta era precizarea!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Da. Dar, evident, că voi evita să pun astfel de proiecte.....”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, în cazul în care.... dar să sperăm că nu.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Eu cred că era o soluție mai bună să avem o semnătură electronică, că evitam iarăși mobilitatea prin oraș, transmitere prin poștă și așa mai departe ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 Poștă electronică!”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Poză și pe e-mail”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Poză și pe e-mail Da!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ok!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Redefinim, că am găsit soluția: „Locul desfășurării ședințelor și așa mai departe... că e vorba... poate fi în mediu online virgulă, formal acolo unde se poate afla ... se pot afla și președinții acestora” E vorba de punctul doi și de aceea am spus la plural. Deci, e important să definim locul.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ îmi dați voie mie, să formulez eu?„Locul desfășurării ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 se consideră acela unde este Secretarul General... așa.... , ședința deșfășurându-se online” Locul este acela dar ședința este online și atunci am rezolvat problema....”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Ok! O facem așa!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot amendamentul domnului Ștefanei Dan Marin Cu 22 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. ... (discuții în sală fără microfon) ... Trecem mai departe. Punctul numărul 4- Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București și Spitalului Clinic de Urgență „Sf. loan” București Discuții? Vot, vă rog! Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5-Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență Discuții? Vă rog, domnule Ștefănel!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Am de făcut două amendamente, în cadrul metodologiei. La articolul 1, subpunctul 1.2 - Condițiile cumulative de acordare a ajutoarelor de urgență stabilite de prezenta hotărâre și introduc două condiții noi și anume: < Solicitanții să depună la DGASPC Sector 3.... Sector 4, scuzați-mă, o solicitare prin care să efectueze voluntariat minim 4 ore pe zi, pentru întreaga perioadă în care solicită ajutorul financiar > și următorul subpunct < Solicitantul/solicitanții să depună, pe lângă documentele mai sus menționate și dovada faptului că nu are debite înregistrate la bugetul local sau central și în paranteză amenzi neachitate, impozite plătite la zi și totodată, să depună, la dosar și cazierul judiciar.>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Sunt discuții legate de amendament? Vă rog, domnule Andrușceac!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Mă opun amendamentului domnului Ștefănel Dan. Suntem într-o situație excepțională, de criză, în care măsuri suplimentare, pentru acordarea ajutoarelor, nu sunt, nicidecum, o soluție. Nu putem impune voluntariat unor oameni aflați în situație de dificultate și nu putem creea mobilitate suplimentară, în interiorul sectorului sau al orașului, pentru aducere de documente suplimentare, nu putem încărca activitatea DGASPC cu asemenea lucruri. O situație excepțională cere măsuri excepționale. După ce vom ieși din această situație, putem pune tot felul de condiții pentru acordarea de sprijin. în acest moment, nu consider că este necesar să facem aceste lucruri. Vă mulțumesc!”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dați-mi voie! Paradoxal, nu am inițiat eu acest amendament, însă sunt un cititor al unor pagini de facebook. Ideea este următoarea... colegul nostru vorbește despre următorul aspect: Punctul 1- partea cu cazierul, ca și toate celelate documente, va fi verificată după, că nu avem cum să trimitem oamenii, partea de muncă în folosul comunității, de voluntariat, are legătură cu ceea ce se întâmplă după. Pentru că, dacă așa cum societatea și comunitatea îi ajută pe oameni... este normal și principiul de la care pleacă colegul nostru... este unul extrem de corect că, acest ajutor trebuie întors comunității, da?... iar munca și voluntariatul se pot face într-o mulțime de lucruri. Să nu ne imaginăm că vorbim doar de tăiatul frunzelor sau de măturatul rigolelor. Sunt extrem de multe modalități în care acest ajutor, pe care îl primești atunci când ai nevoie, îl returnezi comunității. Practic, toate aceste solicitări pe care colegul nostru le are, au legătură cu momentul de după încetarea acestei situații pentru că, inclusiv atunci, trebuie să facem anchetă socială, trebuie să verificăm toate lucrurile astea, trebuie să luăm în calcul că, în mod evident, va exista un procent de oameni, statistic măcar, care nu vor fi corecți. Dar, pentru acest procent, pe care este normal și este firesc să-l asumăm, nu trebuie să sufere oameni care sunt corecți și care au toată dorința aceasta. Mai mult decât atât, faptul că nu plătești sistematic datoriile la stat reprezintă o problemă și e corect să fie sancționată din punctul acesta de vedere. E just! Când e, e, când nu e, nu e! Faptul că trebuie să fii un bun cetățean, apropo de cazier, este de asemenea un lucru corect pe care îl solicită colegul meu. Da?! Și s-a gândit bine și eu mă gândesc la ce s-a gândit dânsul. Mie, mi se par toate aceste lucruri suplimentare încă niște măsuri filtru menite să trieze. La toate aceste lucruri, este o declarație în concordanță cu legea penală, se adaugă și un spor de doi ani, apropo de ce se încalcă. De aceea, toate aceste filtre trebuie să fie extrem de importante pentru că, într-o primă fază ajuți pe cineva mai mult pe cuvânt. Da!? Despre asta este vorba. Ce poți să faci într-o situație în care oamenii nu se pot deplasa? Primești o solicitare., da!?., adresezi câteva întrebări, unele dintre ele le poți verifica deîndată, de exemplu dacă are sau nu are mașină,.. Da!?.. E corect, domnule consilier?”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, E corect! Am citit cu atenție proiectul... dacă are sau nu are mașină, dacă are sau nu cont în bancă Dar, de exemplu, o solicitare ...”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dacă are cont cu bani, că poate să aibă cont, dar gol Deci, nu e problemă!”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Cont cu bani. Peste 1000 de lei. Corect! Dar o solicitare pe care persoana care, îndreptățită după propria sa credință, că poate beneficia de un astfel de ajutor, în sensul în care se poate deplasa la orice secție de poliție și de a-și obține un cazier judiciar,...”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu e.... nu putem să punem oamenii.... Părerea pe care o am, sincer, este că toate lucrurile astea, omenește vorbind, și... omenește, în această fază, nu te interesează decât... și are legătură cu umanitatea, pur și simplu, pentru că, într-adevăr, și nu vă ascund, am primit până la ora asta 50 de telefoane, suntem în evaluare de oameni care sunt în următoarea situație- fie au lucrat... discutăm direct... fără forme legale, fie... și au rămas fără niciun venit și unul și altul, să luăm exemplu unor picoli și au copil, asta e problema mare. Doi la mână- sunt oameni care s-au întors în România mai rău decât în formula în care au plecat. Da! Sunt situațiile acestea. Sunt oameni care nu au ce să mănânce, pur și simplu. Deci, ne gândim la situațiile acestea. în mod evident,... așa considerăm noi că e evident, există probabilitatea matematică să fie oameni care vor abuza de acest sistem, numai că avem această posibilitate de detecție. Mai mult decât atât, putem, fără probleme, să vedem inclusiv ce a cumpărat, că de aceea avem sistemul acesta de cârduri. Da?! Trebuie să vină cu factura atașată... exact,... bonul fiscal, factură, tot ce trebuie. Adică avem un control total. Și dacă a cumpărat un pachet de țigări l-am identificat în secunda doi, pentru că avem de la supermarket toată chestiunea. Cârdul îl folosești punctual, asta este ideea. Practic, pe această situație deplasarea.... scopul principal pe care îl ai este să ajuți fără să se deplaseze. Și trebuie să îl crezi pe cuvânt, nu ai ce să faci într-o asemenea situație. Ai un chestionar minimal, sunt niște chestiuni minimale pe care le poți verifica. Putem să dăm și noi telefon să întrebăm dacă are cazier sau nu. Chiar dacă i-1 dă scris sau nu, poate să ne răspundă poliția în timp real sau nu. Este o altă discuție pe care o avem. Cum putem să vedem dacă are mașină, dacă are cont, dacă are probleme, le putem vedea chestiunile acestea ... dacă are datorii, asta putem să vedem, fără doar și poate, dar a trimite oamenii pe drumuri, în momentul în care avem o restricție și probabil că restricțiile în următoarea perioadă vor fi și mai aspre este destul de dificil iar scopul final, pe care îl avem este chiar pe cei care, într-adevăr, au nevoie să îi ajutăm. Dacă ne păcălesc, avem posibilitatea să și recuperăm suma și să îi pedepsim.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Atunci, reformulez. Am înțeles logica dumneavoastră și spun așa: <solicitanții să depună la DGASPC Sector 4 o solicitare prin care să efectueze voluntariat minim 4 ore pe zi, pentru fiecare zi... pentru perioada de după starea de urgență, pentru fiecare zi în care a beneficiat de acest ajutor. >”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu ajutorul e doar pe perioada., este un singur ajutor doar pe perioada de urgență.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Așa este, dar ea se poate prelungi, starea de urgență.”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pentru încă una înseamnă...

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Exact. Aș vrea să fim... Iar doi..”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu! Ideea este următoarea: trebuie să fim realiști doar nu putem să dăm pe două. De exemplu, deja starea de urgență mai are, legal, două săptămâni, ...da?... mai are două săptămâni. Probabilitatea să se prelungească este mare. Până ajunge, ne mișcăm, intră în vigoare nu știu ce, trecem la următoarea. De aceea trecem o singură dată.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, A! Deci dacă...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Ștefănel, nu este un dialog între dumneavoastră și domnul Primar, stau cu mâna ridicată...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Stați puțin! întâi să termine...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...să vorbim civilizat.”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, îmi cer scuze, terminăm dialogul și fără niciun fel de problemă....”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Dacă starea de urgență durează trei luni de zile, beneficiază...”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Fără problemă! Avem posibilitatea, dacă considerăm oportun, să supunem, din nou, atenției Consiliului Local, să raportăm care sunt sumele, să vedem cuantumul, care sunt ajutoarele și împreună să decidem De aceea, propunerea pe care o am, să fie o singură dată.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, E în regulă!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog, domnule Andrușceac!” ... (intervenție din sală fără microfon)...

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O lună!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog, domnule Andrușceac!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Primar, stimați colegi, eu înțeleg că este o propunere care vrea să ne pună la adăpost la un moment dat, de abuzurile unora care vor să primească niște ajutoare, în unele cazuri, s-ar putea, bănuim, nemeritate dar, în momentul acesta să spui că vei cere să desfășoare activitate de voluntariat niște bătrâni sau niște persoane cu dizabilități, mi se pare o aberație și aș propune să simplificăm și să spunem în felul următor:< se vor acorda aceste sprijine prin formula pe care ați găsit-o dumneavoastră, iar ulterior, pe bază de declarație, ca să simplificăm tot, pe bază de declarație pe propria răspundere, iar ulterior, acolo unde se va dovedi că au existat abuzuri, rambursarea să se facă în bani sau în ore de voluntariat, acolo unde este cazul

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E o faptă penală! Deci, declarația,.... domnule consilier, este vorba despre o faptă penală! Este ca și cum furi de la un copil. Deci, cam despre asta este vorba. Deci, ideea e următoarea: noi trebuie să descurajăm eventualii... să înțeleagă că adresabilitatea noastră are legătură exclusiv cu cei care într-adevăr au nevoi și trebuie să descurajăm eventualele persoane care au alte intenții. Despre asta este vorba. în acest spirit a fost făcută procedura. Sunt de acord că unul care beneficiază, indiferent de situație, nu trebuie să aibă restanțe către noi, pentru că nu a fost niciodată de bună credință și nici nu are cum să fie într-o astfel de situație, un aspect, al doilea aspect pe care îl luăm, mai ales că s-au prorogat termenele pentru persoanele fizice, deci nu e niciun fel de problemă, nu e dator anul ăsta deloc. Dacă anul trecut a fost ok, nu e niciun fel de problemă. Doi la mână. Sunt de acord ca acest serviciu să fie întors comunității, pentru că este și o ocazie să ne arătăm solidaritatea Solidaritatea este reciprocă, există un principiu al reciprocității. Avem și noi, pe de altă parte, nu cerem banii înapoi dar cerem să ajutăm, de exemplu, copii... da?... și nu este vorba de acest moment, e vorba.... și nu este vorba despre persoanele cu dizabilități și nu este vorba de bătrâni pentru că ei intră pe alte modalități de sprjin. Există o a treia categorie vulnerabilă și anume, exact familii de tineri care se găsesc în următoarea ipostază, dintr-un motiv sau altul, au rămas fără loc de muncă, nu au una de un leu în buzunar, nu au nimic și au un copil ...da!?... fie că simt monoparentali și nu au ce să mănânce. Deci pur și simplu nu au ce să pună pe masă. De aceea nu le dăm celebrul pachet de făină și... le dăm oamenilor să poată... nu e frumos să ne gândim noi la ce periuță de dinți... îi dăm unui om un ajutor ca pe această perioadă, până când poate să își găsească un loc de muncă să se ducă la șomaj, să se întâmple absolut orice să-și cumpere exclusiv de mâncare. Despre asta este vorba. Iar amendamentele colegului meu mi se par pertinente.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Nu. Și modific aici, apropo de amendament, ca să închei și la punctul doi amendamentul <solicitantul să depună și nu trec dovada faptului, să depună declarație pe propria răspundere, da?...ca să intrăm în aceeași logică, prin care atestă faptul că nu are debite înregistrate....>”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Asta verificăm! E simplu!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Dar să facă declarația!”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Să facă declarația să vedem noi că nu e așa, că e legea penală direct...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, La bugetul local sau central iar... nu știu cum o să facem cu cazierul judiciar...”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Dacă are debite atunci moare de foame, sau cum?

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi ideea este......

(intervenție din sală, fără microfon, neînregistrată clar pe bandă')... E adevărat, numai că în situația în care el are debite, el a avut și mai demult., această stare pe care o are este una în formă continuată. ...(intervenție din sală, fără microfon, neînregistrată clar pe bandă)... Cu certitudine,... Nu! Asta nu trebuie... să facă acest lucru..... Da!? Mai mult decât atât, există un program al

Primăriei Municipiului București care îi poate permite oricărui cetățean care se găsește în dificultate să poată să servească o masă caldă. Și este un... există deasemenea biserica ortodoxă și nu numai și biserica catolică care au astfel de programe, din acest punct de vedere, deci lucrurile acestea sunt cu certitudine ... deci lucrurile acestea sunt..., dacă îmi permiteți să fiu un pic.... să fac o glumă... există și un carton al PMP care seamănă cu PMB în care este un șir de șapte numere de telefon care pot fi consultate, în acest sens. Da?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Primar, în momentul ăsta, așa cum sună amendamentele colegului nostru Ștefănel Dan, parcă am da ajutoare de urgență unei categorii care a scăpătat, deci a avut bani să-și plătească taxe și impozite și nu știu ce și nu mai are acum Noi dăm aceste ajutoare unor oameni care sunt în zona pauperă, care nu au avut bani. Și când nu ai bani să-ți plătești taxe și impozite ce fac? îl las să moară în casă de foame că nu și-a plătit taxele și impozitele?!”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnule consilier, avem o mare... e o posibilitate absolut deosebită... dânsul a venit cu o propunere pe care o vom supune la vot. Dacă majoritatea va decide acest lucru, este un lucru mai mult decât ok. Este o explicație și este o dezbatere constructivă, consider,...” ....(intervenție din sală fără microfon, neînregistrată clar pe bandă}...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule Turmac, vă rog!”

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Legat de numărul de ore propus de domnul consilier, eu aș merge pe un cuantum clar de număr de ore pe care trebuie să le execute beneficiarii.”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,© zi domnule! E simbolic! 8 ore!”

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Nu! Acolo vorbea de minim patru ore pe zi!”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu, nu E vorba de o tură. 8 ore! O zi de lucru...”

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Trebuie stabilit clar. Acest lucru va fi valabil pentru toate cele trei categorii de beneficiari.”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, 8 ore! Sunteți de acord?”

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Eu sunt de acord cu orice! Dar acolo spuneți minim patru ore pe zi, nu înseamnă nimic. O perioadă., trebuie să calculăm numărul de zile de stare de urgență.... Adică trebuie să avem clar specificat care este....”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Sunt două aspecte diferite Unul principiul de la care plecăm și apoi datele. Deci, cu principiul este normal să-l supunem la vot, este un amendament pe care l-a propus colegul... mă rog, un set de amendamente care conțin aceste date, este oportun să le spunem la vot, să vedem ce părere aveți despre ele apoi dacă, din punct de vedere principial, colegii sunt de acord cu aceste amendamente, putem modifica și stabili exact orele de lucru.”

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, încă o... legat de declarația privind taxele plătite și cazierul. Noi avem deja o declarație pe propria răspundere care este enunțată în proiect. Ar trebui completat acolo și să nu facă două declarații separate.”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu! Una! E vorba de completarea ei.”

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Păi asta spun! Ați spus încă o declarație. De asta vreau să fim foarte clari pentru că, va merge în executiv această chestie, nu va fi clară procedura și vom întâmpina tot felul de probleme. Și așa vor fi greu de transmis niște documente pentru că, probabil, acești oameni nici nu au...”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Online tot!”

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Da! E greu pentru unii! Eu nu spun. Probabil că vor avea tot sprijinul instituțiilor din sectorul 4 ca să poată face aceste proceduri. Sau poate unii o să trimită pe Whats App, unii o să trimită în orice fel. Ideea este să reușim să îi ajutăm și să le ușurăm....”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Lucrul foarte frumos este că, din punct de vedere principial, suntem cu toții de acord că pentru această categorie este nevoie de un ajutor. Da? Acum,...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Liniște, vă rog!”

DI Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ...Recomandarea pe care o fac este să supunem la vot amendamentul propus de.....”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Așa cum l-am reformulat!”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așa cum l-a reformulat și apoi, dacă există alte amendamente, să le supunem și pe acelea la vot. E cel mai simplu.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da! Voi avea un amendament, pentru că nu văd cum vom face în situația în care vom da ajutoare unor pensionari, unor oameni care suferă de diverse boli, în afară de asta.....”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu este vorba despre ei, că ei sunt reglementați altfel ... Dragă Antonio, ideea este simplă. Este vorba despre a treia categorie. Este o categorie nouă, la care nu s-a gândit nimeni, că există, până acum. Pentru cei care au probleme legate de venituri, de vârstă, de dizabilități, există alte tipuri de proceduri pe care le avem și acești oameni sunt ajutați deja. Pentru o categorie specială, e vorba de tineri, asta este cel mai important...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu se specifică!”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Este vorba de tineri, este vorba de persoane active Este specificat da? E corect ce spun? E vorba de tineri... de tineri care au rămas fără locuri de muncă.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Numai puțin! Vreau și eu dreptul la cuvânt. Sunt reglementate prin lege, Antonio.... deci, ...trebuiesc persoanele care au capacitate de exercițiu. Una la mână -Aș merge pe declarație pe proprie răspundere. Nu trimitem oamenii, acum, la ANAF și peste tot, în perioada asta în care nu avem voie.”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așa scrie.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Asta e clar.”

DI Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așa scrie.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Doi la mână- Va derula DGASPC-ul aceste ajutoare?”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Bineînțeles!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, DGASPC-ul are o bază de date cu toate informațiile, dintre cele mai bune, credeți-mă. Nu le are nici ANAF-ul în fine! Trecem peste. Al treilea punct. Sunt de acord cu principiul, nu să stabilim un număr de ore acum, cu principiul ca după această perioadă de urgență, de necesitate... ce sunt să întoarcă prin muncă în folosul comunității, Antonio, numai cei care au capacitate de exercițiu, pentru că e reglementat prin lege, imul care are dizabilități sau asta... nu are dreptul la muncă.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ok! Atunci să simplificăm procedura și să nu mai existe declarațiile astea și să spunem că cererea de.....”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Antonio,... nu există!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Numai puțin! ... cererea de ajutor prezumă respectarea condițiilor pe care le punem. Și în felul ăsta nu mai e nevoie de acea declarație, ca în momenul în care...”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu! Ideea este următoarea. Deci există două variante. Să lăsăm lucrurile așa cum sunt sau să le amendăm exact așa cum spune Ștefănel. Este... și mă bucur că marea majoritate a colegilor au citit lucrurile acestea. Deci există aceste două versiuni. Eu de aceea v-am propus să supunem la vot, tocmai pentru a fi operativi și a fi pragmatici în abordare, să supunem la vot propunerea pe care o are Ștefanei,... da!?... cu care eu, personal........(discuții în sală fără microfon)... iar a doua versiune este să lăsăm

proiectul așa cum este. Sunt cele două alternative pe care le avem, pentru că nu a pus nimeni nimic. Și vreau să apreciem că fiecare se gândește la toate aspectele, așa cum și tu te gândești și Ștefănel și eu....”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Păi eu mă gândesc să simplificăm procedura!”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Asta și comentăm...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...și că în momentul în care am încercat să apelez la ea, accept că dacă am mințit...”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi legea prevede...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...voi suporta rigorile legii...”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci, ideea este simplă.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Pentru că nu putem face iarăși...”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Putem să lăsăm așa sau putem să introducem amendamentele, este corect să le supunem la vot și e normal să le supunem la vot și apoi cu sau fără amendamentele lui Ștefanei supunem la vot proiectul per ansamblu.”

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Domnule Primar, se pot rezuma amendamentele ca să știm toți ce votăm, vă rog frumos?”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ștefanei, dacă poți să rezumi amendamentele.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Da. O secundă, vă rog. <Solicitanții să depună la DGASPC Sector 4 o solicitare prin care......”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Să completeze solicitarea inițială... deci, tu trebuie să pui la ce avem...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Păi dacă ne uităm... O secundă, că., apropo de ce spunea colegul meu Turmac, la ultimul capitol, la 3.2 face referire la ce documente trebuie să conțină dosarul obligatoriu.....(discuții în sală fără microfon)... cerere, declarație pe propria răspundere,

deci avem deja o declarație, da? ....(discuții în sală fără microfon)... O secundă, o secundă! ......din

care să reiasă ...(discuții în sală fără microfon)... păi declarație pe propria răspundere, atunci o completăm da? ...(discuții în sală fără microfon)...

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 '.„...(intervenție din sală fără microfon)... Faptul că nu are cazier”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, A! Ok! Deci avem așa - modificarea articolului 3, declarație pe proprie răspundere a titularului prin care să reiasă: - membrii familiei și veniturile totale realizate de aceștia sau ale persoanei singure, inclusiv dacă deține depozite bancare, dacă titularul solicitării are sau nu are cazier judiciar, ... Așa doriți să sune? Așa o facem atunci! Virgulă...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu domnule! Terminați cu asta! Terminați cu cazierul judiciar! Dacă are cazier judiciar ce faci? îl trimiți să dea în continuare în cap că nu îi dai ajutor?”... (discuții în sală fără microfon)...

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci, vă rog mult!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Haideți să facem liniște, vă rog!”

Dl Daniel Băluță - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu mai ridicați tonul! E un lucru frumos pe care îl facem cu toții. Este o opinie! Chiar dacă nu suntem de acord cu opinia lui Ștefanei, este opinia lui și o respectăm!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Exact! Mi-o asum, să știți! ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Numai puțin! Ștefănel! E o consultare.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan: „Deci, este o declarație pe proprie răspundere prin care solicitantul spune dacă are sau nu are cazier judiciar.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Eu aș scoate și cazierul judiciar și cel fiscal, să rămână doar declarația cu veniturile de 1000 de lei/ pe membru de familie, conturi de 1000 de lei....”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Lăsați-mă să formulez amendamentul și aveți posibilitatea să votați sau nu. <... virgulă și declarație pe proprie răspundere că nu are debite la bugetul local sau național. Da! Declarație! Și punem în paranteză amenzi, taxe neachitate, taxe neachitate până la nivelul anului 2019 inclusiv>”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Și dacă are ce faci? Nu îi acorzi ajutorul? ”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Nu! Nu i-1 acord.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, A! Nu! Nu se poate așa ceva!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Da! Dați-mi voie! E o declarație, e un amendament, îmi asum treaba asta. Așa cum 90% din cetățeni își achită taxele, eu cred că și cei care vor....” ...(discuții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Liniște, vă rog! Supun la vot amendamentele domnului Ștefanei Dan Marin Vot, vă rog! Cu 6 voturi pentru, 11 abțineri și 5 voturi împotrivă, amendamntul nu a fost adoptat. A fost picat. Vă rog, domnule Viceprimar! Aveți un amendament?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da! <Am un amendament: la articolul 1 din metodologia de acordare a ajutoarelor, se introduce punctul 1.6 care va avea următorul conținut: Pentru situația în care titularul nu are un cont curent se va pune la dispoziție mijlocul electronic de plată și contul curent aferent prin intermediul și pe cheltuiala Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4 care gestionează, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției, aspectele privind digitalizarea și Smart City> E posibil să nu aibă cont bancar.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar. Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, amendamentul a fost adoptat. Supun la vot proiectul... Vă rog, domnule Matache!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „ Am și eu o întrebare. Pentru persoanele care locuiesc în sectorul 4 dar și-au pierdut buletinul din diferite motive sau au fost evacuate și nu pot dovedi cu niciun act sau cu nicio formă legală, venituri sau ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da Vă rog! Faceți un amendament! Ia spuneți!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „ Deci nu v-ați gândit la chestia asta, acolo! Deci, doamna Secretar! Persoanele care sunt evacuate, de exemplu, sau nu au acte legale de locuit în sectorul 4, dar locuiesc în sectorul 4 și nu au buletin, au pierdut buletinul ...(discuții în sală fără microfon)... Deci nu se încadrează...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :... (intervenție fără microfon, înregistrată neclar pe bandă) .... „ Nu discutăm această speță!......o altă hotărâre de consiliu local

prin care puteți acorda aceste ajutoare. Aici este altceva. Aici este vorba de salariatul care și-a pierdut locul de muncă!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „ Spuneți la microfon, vă rog!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :.... (intervenție fără microfon, înregistrată neclar pe bandă) .... „ Degeaba spun că tot nu... înțelege.....”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „ Suntem în procedură de vot? Eu nu știam că suntem în procedură de vot. Eu nu pot să vorbesc dacă suntem în procedură de vot, doamnă!”

...(discuții în sală fără microfon)...

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 : ....(intervenție fără microfon) .... „ Faceți amendament!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci, în situația asta, este vorba de cazurile de persoane active care au fost disponibilizate, ca urmare a opririi activității economice în perioada stării de urgență și ajutoarele despre care vorbiți pot fi date prin intermediul altor hotărâri adoptate în cadrul Consiliului, anterior.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule Turmac, vă rog!”

Dl consilier Turmac George-Adrian:,, Aș vrea să mai facem o clarificare în această metodologie, mai exact la capitolul 1, punctul 1.2 <veniturile lunare nete să nu depășească suma de 1000 de lei/ membru de familie>”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da! E corect! E corect!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 22 de voturi pentru, amendamentul domnului Turmac a fost adoptat. Supun la vot proiectul în integrali... Vă rog, domnul Laurențiu”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Am și eu o întrebare. S-a făcut vreo simulare pe impactul bugetar al acestei măsuri, domnule Viceprimar, vă rog?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier vă spun că e foarte, foarte dificilă o estimare. Vă pot spune, la nivel actual, sunt prevăzuți în jur de un milion de lei”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Mă gândeam sincer.... de ce întreb asta , dar fără să avem o simulare bugetară îmi e greu, pentru că la o familie cu doi copii, sincer să fiu 1000 de lei mi se pare puțin. Acolo aș fi mers pe minimul pe economie. Vreo 1500, o chestie de genul acesta. Dar trebuie văzut impactul bugetar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cu siguranță impactul bugetar este imposibil de calculat, în momentul acesta, având în vedere lipsa de date pe care o avem cu privire la gradul de răspândire al virusului și al izolării la domiciliu. Deci, este o chestiune cât se poate de dinamică, simt datele actualizate în fiecare zi. în situația în care vor necesita suplimentări... sursele bugetului de urgență cu siguranță o să mai adăugăm.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Asta vroiam să zic, să lăsăm deschis după ce facem simulările pentru că la o persoană dăm 700 de lei iar la o familie cu doi copii dăm 1000 de lei Eu acolo aș fi mers spre salariul minim 1400 -1500 lei, ca să fie o proporție pe membru de familie. Dar până nu avem cât de cât niște date mai concrete să lăsăm deschisă posibilitatea de a mai modifica după aceea.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Sigur!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc! Domnule Ștefănel Dan Marin, vă rog!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Da! Pe scurt, nu voi vota proiectul, personal nu voi vota acest proiect fără cele două amendamente. Mi se pare inuman pentru majoritatea cetățenilor, ca să nu spun 90% din sector, care își achită taxele și impozitele la zi, care au venituri de 1000, 1200 de lei să nu poată beneficia de niciun fel de ajutor iar alții care nu au plătit în viața lor taxe și impozite prin sectorul 4 sau care au făcut diverse fapte antisociale pur și simplu să beneficieze de banii celor din prima categorie, cei care plătesc taxe și impozite locale. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog, domnule Șupeală!”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:,, O întrebare. Dacă cineva, care a fost în afară, vine cu mașină proprietate dar e cu numere de Germania sau de Franța sau de Italia și nu o are înregistrată în România va beneficia de acest... da ....(intervenție din sală fără microfon, neînregistrată clar pe bandă) ....Păi asta e! Păi cum? El are Mercedes, are nu știu ce....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc! Supun la vot proiectul, în integralitatea sa. Cu 21 de voturi pentru și un vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6- Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentelor și orarului de funcționare aferente piețelor/centrelor/complexelor cu activitate comercială din Sectorul 4, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate Vă rog, liniște! Vot, vă rog! Atenție la aparatele de vot, vă rog! Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local

Sector 4 nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură Domnule Matache!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „ Domnule Președinte! Puteți să ne spuneți, vă rog frumos, în ce stadiu se află lucrările la metrou acum... la stația de metrou de acolo?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, proiectul actual are în vedere art. 10 alin. 4 lit. c) din HG 907 conform căruia actualizarea devizului general e obligatorie, după finalizarea procedurilor de achiziție publică. Deci, ținând cont de faptul că s-a încheiat raportul procedurii de achiziție, se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Mai precis, a fost atribuită licitația de proiectare cu execuție, urmând ca, după expirarea stării de urgență, să fie dat ordinul de începere pentru proiectare. Lucrările efectiv, în contract, dacă nu mă înșel, sunt 6 luni sau 4 luni de proiectare, sper să nu mă înșel, urmând ca lucrările efectiv să demareze după predarea completă a proiectului tehnic.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor: „ Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc! Domnule Negrilă, vă rog !” ....(discuție din sală fără microfon, neînregistrată clar pe bandă) ....

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vot, vă rog! Cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” Discuții? Vot, vă rog! Cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru "Colegiul Național Gheorghe Șincai” Vot, vă rog! Cu 21 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizarea, reabilitarea și obținerea autorizației de funcționare pentru "Colegiul Național Mihai Eminescu” Vă rog, domnule Laurențiu!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Mulțumesc Aparatului executiv și colegilor, care sper că vor vota acest proiect. După cum știți... da!., de mult timp, de vreo 3 ani și ceva tot am militat pentru "Colegiul Mihai Eminescu”,... ținând cont că este sub risc seismic, se învață sub semnătură și tot așa.... Aș avea o întrebare pentru domnul Viceprimar. Ce implică acest SF cu indicatori, cam care ar fi etapele? întreabă părinții, să știm și noi ce le spunem, când se termină...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Implică lucrări de modernizare asupra tuturor corpurilor din incinta "Colegiului Mihai Eminescu”, implică modernizare săli de clasă, culoare, tâmplărie fațadă,...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Și reconsolidare?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Sigur că da! în primul rând lucrări de consolidare și obținerea autorizației de securitate la incendiu, la fel ca și la celelate unități de învățământ pe care le-am modernizat.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Și ca termen, ca timing așa? Ce părere aveți?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Depinde mult de tot de posibilitatea de relocare a elevilor pe perioada desfășurării lucrărilor și în felul în care vom putea sincroniza cu vacanțele și cum se va stabili anul școlar în curs, dacă.....”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Pentru că știu că la Timpuri Noi acum se lucrează, nu? Mai ales și perioada asta... să fie terminat Petru Rareș ca după aceea să fie făcută relocarea”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Exact! Asta e ideea. Să finalizăm corpul din Petru Rareș ca, după aceea, să putem să relocăm pentru ca să aibă front de lucru. Oricum, nici nu se poate realiza lucrarea sub exploatare. Având în vedere complexitatea lucrărilor, este exclus să se desfășoare cu elevi în incintă, dar mai e vorba și de ce se va stabili în privința anului școlar. Dacă va mai fi vacanță de vară, nu va mai fi.... o prelungesc, o taie... nu știm. Momentan așteptăm.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Cu toată nebunia asta, ca să zic așa, s-ar putea, cel puțin pentru Petru Rareș, unde se lucrează, să fie o oportunitatea ca să meargă lucrurile.....”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La Petru Rareș nu s-au oprit lucrările. Se lucrează în continuare. Petru Rareș merge înainte. Ne-am propus să o finalizăm până în vară, deci aia merge oricum.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Am înțeles. Deci vorbim de vară încolo, după aceea dacă se relocă, dacă sunt fonduri, vedem ce se va mai întâmpla până atunci. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Absolut!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc! Supun la vot acest proiect! Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11-Proiect de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București Vot, vă rog! Cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12-Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița înșir’te Mărgărite (fosta Grădiniță nr. 243)” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 Vot, vă rog! Cu 21 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 13-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe cuplate P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 443,00mp, aparținând soților .

, situat în Drumul DEALUL CRIȘULUI nr. 1D, Sector 4, București Discuții? Vot, vă rog! Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire IMOBIL LOCUINȚE P+3E(et.3 retras) și P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 514,00 mp aparținând S.C.GEP CONSTRUCT DEVELOPMENT S.R.L., situat în str. MĂRȚIȘOR nr. 44, Sector 4, București Vot, vă rog! Cu 20 voturi pentru, 1 abținere, 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 15- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ, CLĂDIRE P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 580 mp aparținând lui i

., situat în str. EROII NEAMULUI nr. 17, Sector 4, București Vot, vă rog! Vot, vă rog pe acest proiect! Atenție la aparatele de vot, vă rog! Cu 21 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru REALIZARE IMOBIL DE LOCUINȚE TIP DUPLEX S+P+2E ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 400mp din acte, 388mp din măsurători aparținând lui "I '            , situat în STR. TRIVALE nr. 23,

Sector 4, București Vot, vă rog! Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 17-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desființare parțială, extindere și construire corp nou P+1E+M - construcție de locuit, locuință unifamilială, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 260 mp din acte, 259 mp din măsurători, aparținând \     > i                                            ' ;

, situat în INTRAREA BINELUI nr. 46, Sector 4, București Vot, vă rog! Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 18 -Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, de la data încetării stării de urgență Propuneri?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Grupul PSD îl propune pe Cosmin Bărbălău.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog, domnule Andrușceac! Vă autopropuneți sau...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu! Grupul USR îl propune pe domnul Moulin Guilhem.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ îmi pare rău, nefiind prezent la ședință și neputându-și asuma acest lucru, nu poate fi valabilă această propunere.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Faptul că se țin Online,... ar fi dat posibilitatea să fie prezent. Nu era nicio glumă.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Faptul că această ședință nu este online ar fi creat prezumția că ar fi trebuit să fie aici.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu! Stați! Domnul consilier nu a fost atent. De la data încetării stării de urgență!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Am înțeles. Păi tocmai că e de la data ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, încetării Deci votăm președintele... Pe perioada stării de urgență nu se schimbă...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Am înțeles.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci era vorba de ședințele convenționale, ca să zic așa.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Am înțeles. Am înțeles.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot propunerea domnului Viceprimar. Vot, vă rog! Cu 22 de voturi pentru, propunerea a fost adoptată. Da, domnule Negrilă, vă rog! ....(discuție din sală fără microfon, neînregistrată clar pe bandă) .... Supun la vot proiectul, în integralitatea sa. Vot, vă rog! Atenție la aparatele de vot, vă rog! Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Mulțumesc pentru încredere. Punctul numărul 19 - Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare Vă rog, buletinele de vot. Vă rog să vă așezați pe scaune. Vă rog domnule Negrilă să dați citire Procesului Verbal.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Proces Verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 26.03.2020 în urma numărării voturilor pentru articolul 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările și completările ulterioare s-a stabilit următorul rezultat: Doamna Artene Diana Anca -19 voturi pentru, 3 împotrivă, Directorul General al DGASPC Sector 4-21 voturi pentru, 1 împotrivă, doamna Georgescu Ileana - 22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Doamna Meran Mariana - 22 voturi pentru, 0 împotrivă, Doamna Dobromirescu Stana - 22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Domnul Rusu Marius Nelu- 22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Doamna Zamfir Meda Adriana- 22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Doamna Raicu Maria Anca -22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Doamna Hristu Polina-22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Doamna Deliu Mirela Gabriela-22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Doamna Cimpoeru Georgiana Raluca-22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Doamna Bălșanu Adriana Ionela-22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă din care 22 de voturi valabil exprimate, zero voturi nule.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc! Supun la vot Procesul Verbal. Vot, vă rog! Cu 22 de voturi pentru, Procesul Verbal a fost aprobat. Supun la vot proiectul, în integralitatea sa. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 20- întrebări, interpelări Domule Andrușceac apoi domnul Negrilă, vă rog!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Președinte, stimați colegi am de făcut o interpelare legată de desfășurarea lucrărilor la infrastructura stradală, în această perioadă. Am primit o sesizare de la cetățenii din strada aleea Someșul Mic care este o stradă ce vine din bulevardul Obregia. Am primit această sesizare prin domnul t ' j ; Cetățenii ne cer stoparea acestor Lucrări în perioada aceasta și de asemenea eu vreau să vă întreb care sunt măsurile de siguranță pe care le adoptăm în momentul în care se consideră că este absolut necesară desfășurarea unor astfel de asemnea lucrări și de asemenea să mi se comunice care sunt soluțiile și impactul bugetar asupra agenților economici în cazul în care cerem, în mod expres, oprirea lucrărilor la infrastructura stradală, în acest moment, pentru că se degajă praf suplimentar și se aduc oameni în contact direct inaceste zone de lucru. Mulțumesc frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc.

Domnule Negrilă, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Am primit și eu de la cetățeni o sesizare este vorba de blocul 04 din strada Străduinței, nr.2. Acolo s-a făcut reabilitarea termică a blocului și nu s-a făcut curățenia. Domnule Președinte!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Nu s-a făcut curățenia! Am înțeles că cetățenii au cerut acolo sase facă...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule consilier, Știți că eu sunt în deliberativ, la fel ca și dumneavoastră?”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Știu, da...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, încercați să luați un răspuns de la mine, îmi pare rău dar nu pot să vi-1 dau.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Nu! Eu vreau să vă aduc la cunoștință...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Se consemnează!

Tocmai de aceea se înregistrează, să știți!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Știu că nu puteți să mi-1 dați, că sunteți la fel ca mine, dar...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Se înregistrează!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, ...măcar să mă ascultați!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Eu! Cum să nu! Cu cel mai mare drag!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Deci e vorba de strada Străduinței, numărul 2, blocul 04. Șeful de echipă a spus clar că el nu poate să facă curățenie. Cetățenii de acolo au cerut, cu celeritate, să se facă curățenie pentru că au plecat toți de acolo... toți muncitorii și nu s-a făcut curățenie. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc!

A! Domnule Matache, mă scuzați!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „ O întrebare legată de ședința de consiliu, online M-au întrebat câțiva cetățeni dacă acestă ședință va fi online și pentru ei? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ați citit proiectul? ” Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „ Am citit proiectul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și ce spune acolo?” Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „ Ședința online deocamdată...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ce spune acolo?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „.. am aprobat...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu! Dar ce spune în proiect? Vă rog! Ce spune? Nu! Dar ce spune? Cum poate fi adusă la cunoștința publicului? Ați citit?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „ Asta... am omis Mai spuneți-mi o dată dumneavoastră dacă puteți!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Spune prin consemnarea și publicarea procesului verbal Asta înseamnă!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „ Ok! Deci online va fî doar pentru noi. Pentru consilieri, da? Bun! Și am o sesizare de la un cetățean de pe strada Pridvorului, mai exact în apropiere de un mic sediu ADP unde sunt și două țarcuri de câini, unde Poliția Locală a închis practic parcul și țarcurile și dacă se poate să se deschidă țarcurile ca să scoată oamenii câinii la plimbare acolo. Deci, să se ducă puțin mai încolo vreo 20 de metri și asta e. Dacă se poate face cumva, cine știe poate deschidem țarcul la stradă și să intre din stradă Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate! Declar ședința închisă!”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4,

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


DIRECTOR EXECUTIV,

Aneta POPA

Transcris,

cons Sandu Silvia

cons Mustățea Mirela