Proces verbal din 25.05.2020

Procesul Verbal al sedintei extraordinare online a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 25.05.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2599 din data de 21.05.2020.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice de videoconferință online, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 32/26.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate.

Au fost prezenți 27 consilieri din 27 consilieri în funcție.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, Secretarul General al Sectorului 4, Directorul Direcției Administrație Publică, Directorul Direcției Economice.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua, în primul rând! Suntem toți prezenți. Suntem 27 consilieri prezenți din 27 în funcție. Pentru început aș vrea să dau cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară. Avem 3 puncte pe ordinea de zi suplimentară. Vă rog, domnule Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: la punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unoi* finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Voturi pentru! Deci, nu a votat domnul Guilhem și domnul Negrilă. Avem 25 voturi pentru. Abțineri, vă rog, la acest proiect! Domnul Negrilă, abținere. Voturi împotrivă la acest proiect, vă rog! Domnul Moulin nu ați dorit să votați nimic? în dreapta, să știți, este. Deci, pentru, da? Imediat, domnul Moulin. Gata, aveți microfonul activat, vă rog!”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem: „Da, pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Știți de unde se votează acum, da?”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Știu...dar nu mai găsesc...o să mă descurc eu, eram pe telefon înainte, dar o să regăsesc pe desktop.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dați pe „more” și după aceea era send în dreapta.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da, doar că nu îmi apare more și nu înțeleg unde este, dar o să mă descurc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„La participant!!” Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Ah, Ok, am găsit!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dă-i puțin microfonul domnului Vasile Negrilă. Gata!”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Vreau să se consemneze că nu am găsit să votez. Am votat pentru ordinea de zi, dar am apucat să ajung mai târziu. Vreau să se consemneze că am votat pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am înțeles, deci toată lumea a vota pentru. Am înțeles, deci cu unanimitate de voturi, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Voturi pentru, vă rog! Nu a votat domnul Andrușceac și domnul Sava. Deci, avem 25 voturi pentru. Și domnul Negrilă, uite îmi spune că pentru. Vă rog să apăsați!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Păi, am apăsat!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cred că ați apăsat de două ori.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Poftim!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Gata, a rămas acolo. Deci, avem 25 voturi pentru. Abțineri, vă rog! Nici o abținere. Ah, domnul Răzvan Sava este la abținere. Și domnul Antonio Andrușceac este la abținere. Deci, cu 25 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării de activități și competiții sportive utilizând baza materială din cadrul Școlii gimnaziale nr.190 precum și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Sectorului 4 al Municipiului București de a coopera cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Voturi pentru, vă rog! Domnul Negrilă nu ați votat la asta, da?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Mă abțin!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci, avem 26 voturi pentru. Trecem mai departe, abțineri, vă rog. Puteți să apăsați acum. Cu 26 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost intodus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire proiectului ordinii de zi în integralitatea sa:

  • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare online a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 11.05.2020

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Calea Vitan-Bîrzești Nr.l 1 , Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării de activități și competiții sportive utilizând baza materială din cadrul Școlii gimnaziale nr.190 precum și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Sectorului 4 al Municipiului București de a coopera cu Federația Română de Natatie si Pentatlon Modem

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 6. Proiect de hotărâre pentru achitarea sumelor reprezentând plata burselor și a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, prin mijloace electronice

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.l, Z.I.2 și Z.I.3

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru

CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI SUPRAETAJARE CORP CI REZULTÂND ÎNĂLȚIMEA Sp+P+2E+M (LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ), MODERNIZARE CORPURI C2 ȘI C3 ȘI REFACERE împrrtmUIRE pe terenul nronrieta+e particulară în , suprafață de 221 mp aparținând soților / P _   >                                     ',6, situat în STR. ALUNIȘULUI nr.

120, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Voturi pentru ordinea de zi, vă rog. Deci, doar domnul Guilhem nu a votat. Deci, 26 voturi pentru. Abțineri, vă rog. Domnul Moulin. Cu 26 voturi pentru și 1 abținere, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare online a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 11.05.2020. Voturi pentru, vă rog! Scuze, la punctul 1, domnul Sava vrea să ia cuvântul. Dați-i, vă rog, microfonul. Gata, Răzvan, ai microfonul.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„în primul rând, bună ziua, stimați colegi. Aș vrea să aduc o clarificare la acest proces verbal. La punctul 5 de pe ordinea de zi când s-a votat acest lucru, eu am luat cuvântul, mi-am exprimat opinia. Eu am fost împotriva acestui proiect după cum știți. Nu știu ce s-a întâmplat, nu am apărut nici că am vota pentru, nici abținere, nici împotrivă. Vreau să confirm pe această cale că eu sunt împotriva acelui proiect de la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi din ședința al cărui proces verbal îl votăm acum.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Auziți, nota este consemnată la sfârșit cu asterix, să știți. Bun, am înțeles. Avem 25 voturi pentru, la acest punct. Domnul Turmac și domnul Sava nu au votat. Abțineri, vă rog. Da, Adrian nu ai votat! Nouă ne apare aici, să știi! Dați-i vă rog microfonul domnului Turmac Adrian. Gata, Adrian!”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Votez pentru."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Pentru, bun. Deci, 26 voturi pentru. Abținere domnul Sava. Cu 26 voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal a fost aprobat. Elin. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Calea Vitan-Bîrzești Nr.ll, Sector 4, București. Domnul Andrușceac care a cerut cuvântul la toate punctele, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ai ci nu am nimic de comentat. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. Și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai are nimeni nimic de spus, nu s-a înscris nimeni la cuvânt. Domnul Guilhem? Domnul Negrilă mi-a spus că la punctele 5 și 6. Da? Bun! Dați-i cuvântul domnului Guilhem, vă rog. Gata!”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Data trecută deja am avut un proiect de acest gen.Tot revenim cu niște soluții modulare, ca să nu spunem containere. La ce vor fi folosite mai exact? De ce punem asta? O să punem la fiecare școală? Ce se întâmplă? E legat de covid? E legat de renovări de școli? Mai multe detalii că nu am văzut absolut nimic, nici măcar o schiță nu avem ca data trecută. Mi se pare foarte ciudat să punem aceste containere peste tot. Nu înțeleg de ce facem așa ceva.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, sunt aceleși de data trecută, doar s-a schimbat locația.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da? Și de ce...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pentru a fi edificată o soluție mai bună la terenul din Calea Vitan și permite amplasarea mult mai ușor a acestor construcții. Nu sunt containere...”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Deci, în loc să folosim parcările de pe Șoseaua Olteniței, o să folosim terenul de la Vitan-Bârzești, să înțeleg?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Și distanța nu este cam mare între cele două puncte? Cum vă asigurați că, copiii, ajung până la Vitan - Bârzești, acolo? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Distanța, față de ce anume?”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„în general. Dacă mutăm, nu știu de unde veneau copiii care se duceau la Șoseaua Olteniței, dar în loc să se ducă la Olteniței se duc la Vitan-Bârzești?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O secundă... că nu a fost niciodată nici la locația din Olteniței, nu a funcționat acolo...”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem: „Nu a funcționat, știu foarte bine, dar zic așa, ca idee.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ideea este că funcțiunea lor, așa cum am spus și data trecută, este aceea de a putea reloca în funcție de posibilități, anumite categorii de copii, în clădirile unde unnează să desfășurăm modernizări. Zonele au fost căutate în așa fel încât să acoperim și zona centrală și zona de sud. în ședința precedentă am aprobat două locații, acum am modificat una dintre ele și le aveți trecute în anexe.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Ok, deci, am putea să spunem că e o modificare de fapt, de indicatori, nu este ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu. Sunt aceleași...valorile.,.e un modul în plus aici, valoarea este aceeași și s-a modificat locația.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Ok, am înțeles. Doar că din păcate locația dinainte nu era potrivită că era pe o parcare, acum, din păcate, nu e foarte potrivit că e foarte departe de metrou, dar...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Aveți vreo locație dumneavoastră?”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Nu putem să găsim locația perfectă, asta am spus. Ok, am înțeles. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Vă mulțumesc. N-a mai cerut nimeni cuvântul. Vot, vă rog. Voturi,pentru la acest proiect? Domnul Sava? Z votat. Domnul Niculae Adrian, nu a votat. Pe această cale dau drumul și la cameră. Și pe domnul Daniel Ștefan. Să vedem și noi cine votează.Vă rog, deci, avem 25 voturi pentru. Abțineri, vă rog. Domnul Sava, abținere. Resetăm. Voturi împotrivă? Domnul Niculae, vreți să rămâneți puțin cu noi să ne terminăm și noi ședința?”

Dl consilier Niculae Adrian George:„Cu mare plăcere, cu mare drag, numai că mi s-a întrerupt telefonul. îmi cer scuze.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Nu-i problemă.

Vot pe acest proiect, sau știți la ce proiect suntem? ”

Dl consilier Niculae Adrian George:„La proiectul 2, dacă nu mă înșel.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Perfect. Vă rog, cum votați? ”

Dl consilier Niculae Adrian George:„Pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am înțeles, deci avem 26 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioar. Domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,.. .Modificări aici, pentru că noi am votat deja și la buget și din alte rectificări niște sume pe care le-am alocat acestor investiții. Ce s-a întâmplat cu banii alocați pe liniile bugetare pentru investițiile respective? Și de ce trebuie să apelăm la un nou împrumut intern? în condițiile în care pentru lucrările planificate aveam bugete stabilite și votate. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Imediat vă răspunde domnul director.”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic: „Bună ziua. Prezenta modificare constă în faptul că ne referim la un credit semnat cu Banca Comercială Română care are aprobare de la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale din cadrul Ministerului de Finanțe cu tragere pentru anul 2021 și are ca scop o finanțare a programului de eficiență energetică derulat cu Banca Europeană de Investiții. Având în vedere situația financiară prezentă, în care înregistrăm un deficit de finanțare de la bugetul local, însemnând impozit pe venit și taxe locale, considerăm necesar și oportun să solicităm Ministerului de Finanțe mutarea tragerii din anul 2021 în anul 2020, în următoarea ședință a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale și schimbarea pozițiilor obiectivelor de investiții adică aceste reabilitări de blocuri care erau previzionale pentru anul 2021, pentru a putea achita facturile aferente obiectivelor de investiții din anul 2020. Ăsta este motivul pentru care venim la dumneavoastră cu acest proiect.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule director, într-un proiect următor avem o propunere pentru reabiliatarea aproape a tuturor blocurilor de prin cartier. Cum facem cu asta?”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„Acea propunere de reabilitare a blocurilor din cartier are ca sursă de finanțare programul derulat de Banca Europeană de Investiții numit TRP III care va fi finanțat în anul 2020 cu începere și 2021 și are sursă de investiții împrumutul de la BEI. Aici discutăm de împrumutul de la BCR de 33,5 milioane lei.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule director, acele proiecte de reabilitare ...”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:,,...Se referă la diferența pînă la 100 milioane adică de 66,5 milioane lei cu sursă de finanțare Banca Europeană de Investiții.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bun, asta reprezintă 60% din valoarea investițiilor înlucrările de anvelopare și noi luăm din surea pe care trebuie s-o punem și noi...”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:,,.„Luăm din sursa pe care trebuie s-o punem și noi în anul 2021, exact asta v-am spus dumneavoastră mai devreme, solicităm Ministerului de Finanțe mutarea tragerii din anul 2021 în anul 2020 pentru a putea să ne achităm obiectivele de investiții care le finalizăm în anul 2020, urmând ca în anul 2021 acești 33,5 milioane reprezentând aportul nostru personal al bugetului local, să le punem din bugetul anului 2021.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule director, dacă nu am fi în această situație de criză medicală, aș înțelege că se poate lucra în mod normal. Din punct de vedere al construcțiilor, ceea ce facem acuma este doar un exerciție de imagine politicianist care nu ne face cinste nici unuia dintre noi, consilierii, care reprezentăm toți oamenii din cartier, să le spunem că noi vom anvelopa toate blocurile în condițiile în care știm că suntem din punct de vedere al posibilității de construire trecuți aproape de jumătatea anului, că la sfârșitul lunii septembrie nu se mai poate construi și noi le spunem că le construim și o să le anvelopăm blocurile, în situația în care ne aflăm într-o criză medicală, când posibilitatea de a lucra este destul de redusă. Eu înțeleg că este bine să luăm chestia asta, dar să nu fim rpocriți să le mai spunem și că le anvelopăm toate blocurile. Vă mulțumesc.”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic: „Subiectul acestui proiect nu este reabilitarea blocurilor, ci este plata a 33,5 milioane lei pentru obiective de investiții finalizate în anul 2020.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am înțeles, dar banii se iau din zona din care după aia le spunem că le anvelopăm blocuri. Vă mulțumesc, domnule director.”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„Vă mulțumesc și eu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Negrii ă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Bună ziua, domnule director. ”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„Bună ziua, domnule consilier.”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Vroiam să vă întreb la momentul acesta care este gradul de îndatorare al primăriei?”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„La momentul acesta gradul de îndatorare al primăriei este înjur de 18%.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumesc mult de tot. ”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„Cu plăcere.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Stefănel.”

Dl consilier Marin Stefănel Dan:„Bună ziua, tuturor. Bună ziua, domnule director. Am citit proiectul, înțeleg că din cele 100 milioane pe care le solicităm ca și credit intern, mare parte din bani se va duce pe proiectul care este realizat pe Șoseaua Giurgiului și toate străduțele adiacente, undeva la 60 milioane, mă înșel? ”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„60 milioane nu se referă...nu se referă la acest subiect.„60 milioane este proiectul numit reabilitarea Șoselei Giurgiului care a fost început în anul 2019, este aproape de finalizare, mai avem de plată la el undeva la 15-20 milioane de lei, în special către Societatea Constructor Alpenside, către Luxten și către Apa nova. Momentan, dacă vorbim de efectiv de plată restantă aferentă acestui obiectiv de investiții din 2019, ne referim undeva la 20 milioane astăzi.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Deci, întrebarea este: constructorul își va primi bani după ce va termina acest proiect?”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„Toți constructorii își vor primi banii în anul bugetar 2020.”

Dl consilier Marin Stefănel Dan:„Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu mai avem

nici o înscriere la cuvânt pe acest proiect. Voturi pentru, vă rog! Deci nu au votat: domnul Andrușceac, domnul Matache, Daniel Ștefan, Elena lancu, Moulin, Negrilă Vasile, Nicolae Adrian George, Răzvan Siva și doamna Murgoci. Avem 15 voturi pentru. Prezentăm. Abțineri, vă rog. Doamna Tecuceanu, ați votat de 2 ori. Dați-i microfonul.”

Dna consilier Tecuceanu Marioara:„Din greșeală, scuze!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Din greșeală care?”

Dna consilier Tecuceanu Marioara:„A doua oară.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci ați votat pentru!”

Dna consilier Tecuceanu Marioara:,,Pentru, pentru!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci, avem 15 voturi pentru, 9 abțineri. Voturi împotrivă, vă rog. Simion Samir ai votat împotrivă? Dați-i vă rog microfon.”

Dl consilier Simion Samir:„Nu, nu, din greșeală. Votez pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Deci, avem 16 voturi pentru. Mai avem doi consilieri care nu au votat. Cine nu a votat? Se filmează. Domnul Aidrușceac e împotrivă. Mai e un vot neexprimat, da. Vasile, stai puțin, te rog... Să terminăm numărătoarea, imediat. 9 abțineri și 1 vot neexprimat. Deci, proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru, 9abțineri, 1 vot neexprimat și 1 vot împotrivă. Domnul Andrușceac ați votat și abținere și împotrivă.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am votat abținere, dar când am văzut că nu spuneți despre ce este vorba, am zis că nu s-a înregistrat primul vot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ba, da. ”

Dl consilier Andrușceac Anton io: „Anunțați ca de obicei, cine n-a votat, cum a votat, ca să știm în continuare ce avem de făcut. Deci, mă abțin la votul ăsta.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Sunt două voturi neexprimate. Vă rog să aveți grijă la aparatele de vot. Avem 2 voturi neexprimate, o să ne uităm după aceea la înregistrare. Avem 16 voturi pentru și 9 abțineri, deci, proiectul a fost adoptat.* Punctul numărul... Domnul Negrilă, vă rog.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vroiam să-l întreb pe domnul Viceprimar. La acest proiect unde s-a votat, nu era nevoie de două treimi?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„De ce să fie? Nu, nu.” Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020. Antonio, te rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Avem nevoie de cîteva informații de la domnul director. Rectificarea bugetară articolul 51.2: autorități executive, titlul 20 de bunuri și servicii, suplimentare cu 2.320.000 lei, la pagina 14, rândul 23. Deci, ideea e că noi cumpărăm niște tuneluri de dezinfecție sau cam așa ceva. Acum valorile care sunt trecute acolo, o să-mi spuneți că sunt, bineînțeles, orientative, că se pune o sumă pe care doar o votăm ca să acopere această achiziție, nu înseamnă că acea sumă reprezintă valoarea achiziției, care sumă, într-adevăr, este dublă decât valoarea de piață a acestor tunele. Vă dau câteva prețuri de pe internet: tunel de decontaminare 4000 lei. Noi 1-am pus vreo 7500, dacă nu mă înșel, deci, apropape dublu, dar întrebarea și propunerea mea ar fi, dacă nu ar fi mai bine în această perioadă când bugetul este destul de văduvit de o grămadă de surse, să vă gândiți la alte lucruri, să-l închiriem. Deci, propunerea mea ar fi de închiriere. Un exemplu pentru închirierea pe lună este de 72 euro. De ce să ne legăm la cap și să le cumpărăm la sume atât de mari și un număr atât de mare de tuneluri din astea, când putem să-1 închiriem cu 72 euro pe lună pe perioada pandemiei și la revedere, că după aia noi nu o să ne transformăm în revânzători de tuneluri de decontaminare. Deci, vă rog să luați în calcul propunerea mea de a închiria aceste tuneluri la un preț de 7

71 euro plus TVA, pe lună.”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:„Domnul consilier, la tunelurile la care faceți dumneavoastră referire, ele sunt obiective de investiții nu fac obiectul poziției la care dumneavoastră ați făcut referire. Titlul 20 care este suplimentarea de 2.320.000 pe aparatul propriu al primarului, se referă la cheltuieli curente de funcționare. Aici sunt cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli cu închirierea spațiului din Grand Arena, cheltuieli cu benzina, motorina etc. Tot ce înseamnă funcționarea aparatului pe trimestrul 3 al anului 2020. Deci, este aferent trimestrului 3 al anului 2020.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi, în cazul ăsta, domnule director, avem o problemă. Eu am făcut o cerere acum vreo două luni și am primit un răspuns la interpelarea mea, prin care mi se spunea în mod ferm și cred că dumneavoastră ați confirmat, că, constructorul care se ocupă de lucrarea din strada 11 Iunie de la sediul primăriei, plătește contravaloarea chiriei noastre aici. Acuma noi ce facem?”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic: „Plătește contravaloarea chiriei aici prin stornarea facturilor aferente din construcție.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi, noi n-am aprobat așa ceva. Noi, în hotărârea de consiliu local, spune clar...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Asta e prevedere contractuală, domnul consilier.”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic: „Asta e prevedere de contract la modalitate de plată.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi... și ce facem, înseamnă că noi am făcut niște rectifcări de buget ca să mărim prețul lucrărilor de acolo să aibă ăsta cu ce să ne plătească.”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic: „Nu mărim niciun preț al lucrării. Rectificarea de buget la care vă referiți dumneavoastră și la care suntem astăzi, se referă la cheltuielile de funcționare ale apărutului propriu. Sunt cheltuieli care au fost afectate în trimestrul II cu finanțarea cheltuielilor privind pandemia, au fost bani folosiți cu acea destinație pentru finanțarea prin fondul de rezervă. Știți foarte bine de majorarea fondului de rezervă, acuma trebuie să suplimentăm bugetul de cheltuieli de funcționare al primăriei.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Cum să-l suplimentăm domnul director când noi luăm bani de la DGASPC în moment de criză medicală și cumpărăm din banii ăia, deci, de la DGASPC, mașinuțe de golf ca să se plimbe Poliția Locală prin niște parcuri parțial închise. Suntem cu capul... sau?! Astea sunt prioritățile, mașinuțe de golf în parcuri parțial închise.”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„Unde ați văzut dumneavoastră mașinuțe de golf?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Le-am văzut! Există!”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic: „Dar unde ați văzut dumneavoastră că am luat bani de la DGASPC?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vreți să vă trimit toată procedura? Pe cuvântul dumneavoastră de onoare că nu știți că se fac din fonduri de acolo? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ce anume, domnule consilier?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,Achizițiile pentru mașinuțele electrice ălea de plimbă polițiștii prin părculeț...că ei nu au două picioare ca noi toți oamenii!”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:„DGASPC-ul, în această rectificare bugetară a primit un supliment de 551.000 lei, deci, nu i s-a luat, ci, i s-a dat 551 mii de lei.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Spuneți-mi din ce bani s-au cumpărat mașinuțele electrice atunci, ca să simplificăm lucrurile? Șah? Ok, lăsați-o că-mi dați răspuns Ia interpelare, v-am pus în dificultate. Lăsați!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„N-are cum să știe toate capitolele din buget de unde s-a luat.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da, vă cred domnule Viceprimar..

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar pe de altă parte ați întrebat de tunelurile alea de dezinfectare, ele sunt pe listă trecute mi demult, nici n-ar trebui să mai rămână pe listă, o să le scoatem...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Eu vă întreb de ce nu le închiriem, pentru că n-o să stăm în pandemie...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu mai e cazul! Dacă mă ascultați un pic, nu mai e cazul având în vedere că nici nu le vom mai achiziționa.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Perfect, le închiriem.!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu, că există, au făcut obiectul unei donații pe care a primit-o sectorul 4, deci, nu mai e cazul să le mai achiziționăm.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bun. Deci, ne spuneți acuma în direct că nu se vor mai achiziționa acele tuneluri, vă mulțumim, o veste foarte bună!”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:„Da, da, exact asta!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ce se întâmplă cu containerele în legătură cu covid, la modificarea rectificării se spune că acest lucru este pentru exercitarea unor servicii. Am văzut într-adevăr că există un tunel la Școala 194, probabil a fost donat, unul dintre ăștia de care spuneți.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Deci se montează niște containere?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu sunt containere, sunt un tip de...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Construcții modulare, mă rog, în care se vor face ce fel de servicii?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în care, scuzați-mă, nu v-am auzit.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ce fel de servicii? Spune pentru exercitarea serviciilor. Ce fel de servicii se vor desfășura în aceste...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă discutăm despre tunelurile alea de dezinfecție, cred că la asta vă referiți, au ca scop dezinfectarea copiilor și a personalului didactic care au acces în școală, asta-i funcțiunea lor.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Deci, nu e o diferență între containere și astea. Ok. Bine, vă mulțumesc frumos, aștept răspuns la interpelarea din ce bani și din ce fonduri au fost achiziționate mașinuțele electrice și motivația care a stat la baza acestei achiziții când erau posibilități de a li se cumpăra biciclete, cum se întâmplă în toată lumea. Poliția... și în Statele Unite, merge pe biciclete, nu cu mașinuțe de golf.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, am înțeles. Ok.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnul Matache, vă rog.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicusor:„Bună ziua! Eu as avea o întrebare leaată de Direcția Mobilitate Urbană, de la pagina 166, să vă spun mai exact: achiziții de bunuri și alte investiții, litera c, la punctul 4, stații încărcare electrică biciclete și trotinete. Puteți să-mi spuneți vă rog frumos unde sunt sau unde vor fi amplasate aceste stații? Și la cine servește? Adică servește la Poliția locală, nu știu...la cine servește încărcarea de biciclete și trotinete? Și cum se securizează încărcarea asta ? Nu cred că se încarcă în 5 minute o bicicletă sau o trotinetă.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului

București:„întrebarea dumneavoastră nu e legată de buget, aici o să ne dați o interpelare și o să vă răspundem în scris. Nu are de unde să știe domnul director economic asta. Nici eu nu pot să va răspund laîntrebarea asta pe loc. Consultați colegii care se ocupă tehnic de chestiunile astea. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Există acolo, am văzut-o, v-am întrebat.”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„Nu, nu. Rugămintea noastră este, dacă puteți, să faceți această întrebare către Direcția Mobilitate Urbană, urmând ca direcția specifică, cea care face această investiție să vă răspundă tehnic.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Nu este nimeni de la Mobilitate Urbană să ne răspundă? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului Biicurești:„Nu e nimeni prezent. Trebuia prin comisie sau să ne fi solicitat anterior și chemam pe cineva, dar n-am știut...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„în fine, ideea este că există acolo aceste cheltuieli afișate și trebuia să știm și noi la ce servesc sau cu ce rol sunt.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului Eucurești:„Servesc la populație, nu poliției!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Servesc la populație, dar atunci când faci aceste achiziții te gândești, domnule, în cât timp se încarcă o trotinetă, e safe, o ține acolo, cum securizăm chestia asta? Stă omul lângă ea?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, eu sunt convins că au fost luate în calcul toate aspecte astea pe care le spuneți.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Le cumpărăm și le montăm acolo. De exemplu, uitați sunt montate niște încărcătoare pentru mașini electrice exact lângă poșta Berceni, este acolo un încărcător, stă acolo, nimeni...adică, s-a pus praful pe el. Nu se folosește, nici nu se poate folosi pentru că pe o parte este blocat de mașinile parcate, deci dacă vrei să bagi mașina acolo s-o parchezi ca să-ți încarci mașina n-ai cum, iar pe partea cealaltă sunt bordurile noastre verticale plus încă o bucățică de trotuar...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă dumneavoastră sesizați situații în care anumite vehicule blochează accesul către ele, puteți să sesizați Poliția Locală ca să ia măsuri. Ele sunt amplasate în așa fel încât să răspundă din punct de vedere geografic nevoii tuturor locuitorilor sectorului 4.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„înțeleg perfect.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Faptul că s-a așezat praful pe ele, poate că în zona respectivă nu are lumea mașini electrice, dar nu înseamnă că nu e nevoie de ele.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da, când montăm o chestie din asta nu trebuie să verificăm și noi cum vine o mașină aici, să parcăm o mașină electrică, să vedem intră, nu intră. E simplu, nu trebuie să venim noi, dumneavoastră sunteți cei care ați făcut investiția și dumneavoastră știți unde s-a amplasat dinainte. Cineva supraveghează lucrarea.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, am înțeles, este o chestiune punctuală strict tehnică, aici dacă aveți întrebări legate de buget, dacă nu cu mare drag va răspunde la interpelare ...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Cum fac? Fac o interpelare către Direcția Mobilitate Urbană? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, ați făcut-o deja acum și o să vă răspundă.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Deci, să ne spună, ca să clarific, cum securizează aceste încărcătoare pentru trotinete și biciclete electrice, unde vor fi amplasate și când vor fi date în folosință?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului

13iicurești:„Am reținut. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mlțumesc.Vă rog, am văzut că ...și domnul Negrilă am văzut că era...Domnul Moulin.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Am câteva întrebări aici. Când m-am uitat la raportul de specialitate, zice bunuri și servicii pentru autoritatea executivă, adică, primărie, suplimentare cu 2,3 milioane. Unde se duc banii? Aveți idee?”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:„S-a spus mai devreme, la cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli de funcțioanare pe trimestrul 3 și 4. ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Ok, am înțeles. După aia mai am o întrebare, laînvățământ active nefinanciare diminuare cu suma de 2,8 milioane. De ce avem o reducere aici de 2,8 milioane?”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:„Avem o reducere, deoarece, avem în execuție Liceul Dacia, e vorba de investiții și după estimarea termenului de terminare a lucrărilor, am constatat faptul că suma actuală care este în buget, este mai mare decât capacitatea constructorului de a executa lucrarea.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Deci, suma aceasta va fi pusă pe anul viitor de fapt.”

DI Cioclea Cezar George-Director economic:„Exact. Deci, suma va fi pusă pe credit multianual pe anul viitor, iar suma, dacă o vedeți... respectiva sumă de 2,8 milioane a fost îndreptată către străzi.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Ok. După aia avem alte cheltuieli în domeniul locuințelor, active nefinanciare tot diminuare de 9,5 milioane.”

DI Cioclea Cezar George-Director economic: „Este exact o diminuare de aproape 10 milioane, este exact ce-am discutat mai devreme despre acel credit BCR, e vorba de reabilitarea termică a blocurilor, e vorba de programul 2020-2021, unde la fel am considerat că se vor finaliza în anul 2021.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Deci, cerem banii prin credit pentru anul ăsta, dar de fapt știm că o să aibă pentru viitor, nu prea înțeleg...”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„Nu, nu. Banii de anul acesta pe care-i aveam pentru blocuri, știind faptul că aceste blocuri nu vor fi finalizate până în anul 2020, le vom muta... 10 milioane pe 2021 din buget local, iar 10 milioane de lei, din anul acesta, îi vom folosi pentru plata facturilor care vor veni pentru obiectivele de investiții care vor fi finalizate anul acesta.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Ok. Și la Mobilitate Urbană, cheltuieli de personal suplimentare cu 1,6 milioane de lei. Ce este ...?”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic: „Dacă observați, este o rearanjare a cheltuielilor cu salariile între Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale și Direcția Mobilitate Urbană, în sensul în care au fost luați bani de la salarii de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale și mutați către Direcția Mobilitate Urbană.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Dar noi nu am aprobat nicio modificare de organigramă, deci, nu prea înțeleg de ce vin așa banii dintr-o parte în alta dacă nu a aprobat consiliul local absolut nicio modificare de organigramă în ultima vreme.”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„Este vorba de o rearanjare la nivelul execuției bugetare pe trimestru 3 și 4.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da, Ok, tot nu este explicat, dar asta e altă problemă... Și la străzi, deci, ați vorbit de o suplimentare de ... ”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„10 milioane de lei. Este vorba de străzile adiacente Șoselei Giurgiului.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Acelea care trebuia să fie plătite FDI care nu mai sunt plătite prin FDI, deci, gaura aia de buget care s-a făcut anul trecut...Am înțeles.”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„Exact. Este o finanțare care a fost sperată în anul 2019... și știți foarte bine că a fost un program care exista ...”

DI consilier Moulin Christian Guilhem:„Care, oricum, era o finanțare rambursabilă, adică, nu era nimic câștigat...”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„Nu contează, dar era! Era o altă sursă de finanțare pe lângă bugetul local, au considerat anul acesta că...mai bine zis, Guvernul a anulat acest program. Atunci trebuie să găsim și asta încercăm, ce i-am spus și domnului consilier Ștefanei când a întrebat, trebuie să găsim o sursă suplimentară prin care să găsim modalitatea de a plăti constructorii care au lucrat la acest proiect.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Sau să reducem alte cheltuieli, dar asta știm foarte bine că nu se face ,de exemplu, mai ales... la capitolul spații verzi, ca de obicei...”

Dl Cioclea Cezar George-Director economic:„Am considerat faptul că, exact ce au spus și domnii consilieri mai devreme, domnul Andrușceac, având în vedere că aceste câteva luni cât au fost oprite șantierele pe reabilitare termică, a creat un decalaj de execuție și acest decalaj de execuție, din discuțiile cu constructorii am considerat că este undeva la 10 milioane de lei acea diminuare a bugetului pe locuințe, astfel încât lucrările pe reabilitare temică se vor finaliza în anul 2021 și ne permite această virare de sursă de finanțare între eficiență energetică, adică, reabilitarea blocurilor și finanțarea lucrărilor pe străzi.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da. Ok. Mulțumesc.”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:„Cu plăcere.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun, vă mulțumesc, dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, votul pentru acest proiect. Voturi pentru? Domnul Marius Dinu nu a votat. 18 voturi pentru. Abțineri? 5 abțineri. Resetăm. Voturi împotrivă? 4 trebuie să fie, Andrușceac, Guilhem, Nicolae Adrian și Răzvan Sava. 4 voturi împotrivă. Cu 18 voturi pentru 5 abțineri și 4 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Trecem mai departe. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării de activități și competiții sportive utilizând baza materială din cadrul Școlii gimnaziale nr.190 precum și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Sectorului 4 al Municipiului București de a coopera cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc. Sunt de acord cu acest punct voi vota pozitiv.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnul Negrilă, vă rog.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Eu vroiam să-l întreb pe domnul Viceprimar, în urma acestui acord, Primăria sectorului 4 obține... nu știu, Federația de Natație plătește ceva către primărie, pentru că folosesc acest bazin?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, domnul consilier, acest protocol de colaborare pe care intenționăm să-1 încheiem cu federația, nu are sub nicio formă caracter comercial. Noi o să punem la dispoziția federației, pentru un interval orar în afara orelor de curs ale elevilor din școala respectivă și din restul școlilor din sectorul 4, având în vedere că la nivelul Bucureștiului și județului Ilfov nu există nici un bazin semiolimpic omologat. Acesta va fi primul. Ei își desfășoară activitatea cu lotul olimpic în două bazine unul în Ilfov, unul în București, bazine olimpice, bazine semiolimpice nu există. Beneficiile sectorului 4 sunt legate de scouting în rândul elevilor din sectorul 4, ei au pregătire cu copiii încă de la grădiniță, deci, chiar de la grupe de grădiniță, cine e interesat să participe la tipul ăsta de selecție o să poată s-o facă începând cu această vară.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da, acum am înțeles. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Sava, vă rog. V-a împuternicit domnul Ștefanei Dan Marin să vorbiți și în numele dânsului?

Dl consilier Sava Răzvan:„Să vorbesc și în numele dânsului? îi mulțumesc mult pentru acest lucru. în cadrai comisiei am propus un amendament care s-a și votat, este vorba de modificarea articolului 2 din prezentul proiect de hotărâre și am spus că să-l modificăm în felul următor: se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4, de a hotărî cu privire la încheierea unui protocol de cooperare cu Federația Română de Natație și Petatlon Modem. Acest protocol de cooperare va fi votat în cadrul unei ședințe ulterioare de consiliu local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, nu asta s-a propus!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, numai puțin dacă-mi permiteți. în primul rând v-aș ruga să modificăm articolul 4, nu articolul 2, că la articolul 4 se face referire la protocolul de cooperare și am spus așa, repet să audă și colegii noștri, am convenit la nivelul comisiei să avem un grup mixt în care să participe în afara aparatului de specialitate și consilierii Comisiei numărul 5 la elaborarea acestui protocol, după obținerea acordului consiliului general. Rațiunea pentru care am propus modalitatea asta, este că s-ar pierde timp din pregătirea de vară pe care ar trebui s-o facă lotul olimpic în vederea participării la Olimpiada de la Tokio, deci, practic ei, după data de 1 iunie urmează să înceapă antrenamentele și atunci ar trebui cumva să ne mișcăm și noi mai rapid. Propunerea discutată și cu juridicul, având în vedere că la articolul 2 se face vorbire despre altceva, ar fi: articolul 4 se modifică și are următorul cuprins: se mandatează directorul Direcție de Administrare a Direcțiilor de învățământ sector 4 să încheie protocol de cooperare după obținerea acordului Consiliului General al Municipiului București și după consultarea Comisiei 5 a Consiliului Sectorului 4.”

Dl consilier Sava Răzvan:„Este ok, dar mențiunea este că acest protocol trebuie votat după aceea în cadrul consiliului local, într-o ședință de consiliu local.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ca să câștigăm timp, noi aici am hotărât cu privire la acordul de principiu urmând ca forma finală a acestuia s-o convenim în cadrul comisiei mixte, astfel încât câștigăm și timp.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și toate partidele au acolo câte un reprezentant, să nu mai pierdem timpul, pierdem și vara, pierdem și...”

Dl consilier Sava Răzvan: „Oricum, noi suntem în curs de omologare a acestui bazin, plus pînă când se organizează ședință de consiliu general o să treacă o perioadă în care putem să optimizăm acest protocol...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în perioada asta s-ar adăuga și perioada necesară convocării consiliului local încă o dată și atunci mai pierdem o lună.”

Dl consilier Sava Răzvan:„Andrei, asta cu convocarea ședinței de consiliu local, știi foarte bine că se poate face de pe o zi pe alta, nu e o problemă asta, nu aici întâmpinăm noi greutăți.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu se poate face de pe o zi pe alta. Vă rog să vedeți în Codul administrativ că nu se poate face de pe o zi pe alta. Așadar oricum dacă o să convenim la modificarea articolului 4 în forma asta, o să aducem la cunoștința consiliului local protocolul în proxima ședință, după ce el a fost elaborat în forma agreată de membrii Comisiei 5.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Adică, voi sunteți cei din Comisia 5 care lucrați la protocol. Cum crezi, eu zic că ... Și aș vrea să mai zic ceva, domnul Marin Ștefănel Dan și-a retras împuternicirea.”

Dl consilier Sava Răzvan:„Aoleu! Bun. Haideți să vedem ce zic și ceilalți colegi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Antonio, te rog. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„...De colaborare cu federații și pentru a sprijini sportul românesc ca să lărgim puțin baza de selecție, dar noi suntem administratorii patrimoniului sectorului 4. Acolo a fost vorba de investiție mare. Eu aș propune ca în cadrul acestui proiect de cooperare să existe totuți o componentă financiară, adică o participare a federației sau a Comitetului olimpic și sportiv român pentru că un antrenament al unor sportivi de performanță durează cel puțin trei ore. Acolo vor exista niște costuri, ministerele astea au și ele buget. Eu înțeleg să le punem la dispoziție baza noastră materială, dar înțeleg la fel de bine ca pentru partea de costuri, lumină, apă, dușuri, curățenie să existe în cadrul acestei cooperări, că de aia se numește cooperare, o componentă financiară care să vină la bugetul local pentru a putea susține acest parteneriat.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dacă discutăm de o componentă financiară, tocmai asta am încercat să evităm pentru că n-an construit din fonduri rambursabile bazinul ăsta ca să-l subînchiriem cine știe cărui club.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,Domnul Viceprimar, eu nu zic ca ei să ne dea banii casă amortizăm ce n-am plătit noi, dar acolo e vorba de cheltuieli viitoare.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă aveți amabilitatea să mă ascultați așa cum v-am ascultat și eu fără să vă întrerup și să-aii termin ideea...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Mă scuzați!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în ideea asta am încercat să evităm tot felul de colaborări care implică o componentă comercială astfel încât să putem să folosim bazinul ăla exact pentru scopul pentru care a fost construit și anume pentru elevii și copiii din sectorul 4. Faptul că federația pune la dispoziție niște antrenori, noi venim cu baza de selecție și dânșii vin cu know-how-ul necesar că dânșii se pricep la sportul ăsta mai bine decât noi, cu siguranță, iar costurile aferente întreținerii bazinului să știți că sunt asigurate de sectorul 4 prin faptul că și-a asumat postimplementarea proiectului finanțat din fonduri europene, adică, indiferent... noi ne-am asumat că vom întreține și vom finanța cheltuielile de funcționare a bazinului, având în vedere că am beneficiat de o finanțare nerambursabilă. Deci, componenta financiară nu se justifică în cazul de față. Repet, nu discutăm de cluburi afiliate federației, discutăm strict de Federația Română de Natație care într-adevăr, din ce știu, primește o oarecare finanțare de la Guvern prin Ministerul Sportului, dar mult prea mică în raport cu ce perspective și pretenții de medalii sunt în natația română.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul Viceprimar, vă mulțumesc că mi-ați adus aminte că bazinul e făcut din fonduri europene, nu uitasem, interpelarea mea era legată doar de faptul că acolo sunt niște costuri viitoare care nu fac referire la ce finanțare am primit noi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în perioada de post implementare, noi ne angajam că o perioadă de x ani de zile, vom menține funcțiunea, inclusiv, prin asigurarea cheltuielilor de funcționare.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da, asta este normal pentru copiii școlii, pentru cei din sector, eu aș fi mers mai departe și aș fi spus că dacă se poate să fie deschis în anumite perioade publicului pentru a atrage niște bani la buget. De exemplu, v-ați gândit ce o să faceți în perioadele de vacanță?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu se poate chestia asta, cel puțin în perioada de post implementare, nu se poate. Pe de altă parte, gândiți-vă că nu punem la dispoziție baza materială vreunui privat sau vreunui grup care ar putea să aibă un beneficiu material, o componentă comercială în activitatea pe care o defașoară.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Deci, nu se va întâmpla cum a fost cu balonul de tenis de la Școala 100, da?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Absolut, nu!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da? E bine atunci. învățăm din greșeli. E bine, domnul Viceprimar. Vă mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Și eu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt? Domnul Negrilă parcă v-ați înscris la acest punct.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Cel cu bursele?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu, nu, cel cu bazinul, punctul numărul 5.”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Nu, nu, am spus ce am avut de spus.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Voturi pentru, vă rog. N-a votat domnul Andrușceac și doamna Tecuceanu. Au votat acum. Cu 27 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru achitarea sumelor reprezentând plata burselor și a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, prin mijloace electronice. Discuții? Vă rog, domnul Negrilă s-a înscris la cuvânt la acest proiect.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Nu era domnul Andrușceac înainte?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Da, știu. îmi cer scuze! Haideți acuma, schimbăm ordinea dar știu că vorbisem cu dumneavoastră acum un minut.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vroiam să-l întreb pe domnul Viceprimar, am văzut că se vrea ca totul să se facă electronic direct cu cârdul. Ce facem cu părinții care nu au posibilitățile astea, nu știu să folosească povestea asta, care nu au cont, ce facem cu ei?”

Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îi sprijinim, îi învățăm să—1 folosescă. Vă spun legat de proiectul ăsta, ideea e următoarea: încercăm să evităm plata prin numerar a burselor din cauza faptului că am avut situații în trecut în care am retras banii din Trezorerie din cauza faptului că unitățile de învățământ nu au făcut plățile. Sunt situații de genul ăsta și ca să avem siguranța că se desfășoară ușor și anume se face un singur ordin de plată care pleacă la bancă o singură dată și se procesează de către bancă în loc să facă situații contabilii școlilor cu o sută de mii de copii, cu o sută de mii de... poate bănci diferite și așa mai departe, cred c-ar ușura foarte mult chestia asta și ar fi un beneficiu și pentru părinți, că ar putea într-un fel mult mai ușor și mai rapid, că despre asta e vorba, să beneficieze de plata burselor.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Mai îmi permiteți o întrebare, domnul Viceprimar?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Ce se întâmplă în cazul în care, știți foarte bine, bănuiesc că banii sunt pe numele copiilor, deci, nu se poate atinge nimeni de ei, nu? In cazul în care părintele ar avea datorii la bancă să-i pună poprire pe banii aceștia.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt cu destinație specială, veniturile acestea sunt cu destinație specială, nu intră în categoria veniturilor la care vă referiți dumneavoastră, deci, nu este posibil.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„La sfârșit când vor fi interpelările.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Nu vor fi interpelări, e extrordinară.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„A, mă scuzați. Atunci aș vrea să vă supun atenției faptul că există un număr probabil de beneficiari și ar fi fost bine ca DGASPC-ul să fi făcut înainte de această hotărâre de consiliu local, să vă prezinte un număr al beneficiarilor sau al părinților aparținătorilor care nu posedă cârduri bancare.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu are de unde să aibă DGASPC-ul informația asta.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi, sunt persoane cu dizabilități.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt burse școlare.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu vorbim de drepturile copiilor cu cerințe speciale?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, plata burselor și a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar. Bursele din cele trei categorii pe are le știm că sunt.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi, să știți că noțiunea de cerințe educaționale speciale se referă la copiii care fac un învățământ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:.,Au și ei dreptul la burse. Despre ele vorbim.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Au dreptul și la burse și la cazarmament și la mai multe lucruri care nu li se plătesc...Asta e! Doamna director, cum o cheamă, Mocănița, are un respect special pentru buget și dânsa nu poate să facă nici dezinsecții, nici dezinfecții, e aplecată spre alte probleme și nici plata cazarmamentului pentru copiii cu dizabilități.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Andrușceac pe subiect dacă aveți întrebări.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bineînțeles. Vă mulțumesc pentru...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnul Ștefanei Dan Marin.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Mulțumesc, domnul președinte. Să nu-mi uit ideea. Am înțeles că este ședință extraordinară, nu avem interpelări, dar e de reținut și în special domnul Viceprimar, la următoarea ședință ordinară voi cere DGASPC-ului, pînă la urmă executivului, să ne prezinte și nouă, Consiliului Local, o listă cu nume și prenume cu toți beneficiarii care au accesat acele fonduri de 500, 700, 1000 lei, pe perioada stării de urgență, vă aduceți aminte am avut un ghimpe împotriva acelui proiect și chiar sunt curios să știu și eu cine sunt acești beneficiari. Repet, nume și prenume dacă e cazul, dacă respectăm normele GDPR, dacă nu măcar un nume.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ștefănel, nu știu dacă se poate, nu poți cu nume și prenume că e GDPR-ul, nu știu sigur, vedem.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Iar personal, apropo, de ce spunea domnul Andrușceac, referitor la doamna director Mocănița, și cu asta închei, eu am o altă opinie contrară a domnului Andrușceac, eu cred că femeia chiar își face treaba. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Voturi pentru? Că nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt. Domnul Moulin, v-ați gândit cam târziu, după ce am dat eu, să faceți un amendament. Haideți să fim puțin atenți. De ce nu ați spus când am ajuns la punctul 8? ...Nu au votat domnul Balmuș, doamna Stănoi, Ștefanei Dan Marin. Doamna Stănoi a votat. Domnul Balmuș a votat. Domnul Andrușceac și Moulin Guilhem nu au votat. Deci, avem 25 voturi pentru. Abțineri? Dec, 25 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2020, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Sos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.L1, Z.L2 și Z.I.3. Domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu am niciun fel de ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Aș vrea să-i răspund domnului Guilhem, dați-i puțin microfonul, vă rog. Dacă vorbește cineva să știți că puteți să scrieți în chat, nu-1 întreruperi dacă scrieți.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem: „Știu. Aveam un amendament de făcut în sensul în care mi se pare...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Intrasem în procedură de vot, îmi pare rău, nu aveam cum să vă mai dau cuvântul.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem: „Foarte repede s-a intrat în procedură de vot, altă dată ...ideea este că sunteți mult prea restrictivi și de asta m-am abținut pentru că nu trebuie să fie numai prin mijloace electronice, sunt foarte multe persoane care nu au aceste metode de plată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun, dacă nu sunt discuții pe acest proiect, vot vă rog. Voturi pentru. Cu 27 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI SUPRAETAJARE CORP CI REZULTÂND

ÎNĂLȚIMEA Sp+P+2E+M (LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ), MODERNIZARE CORPURI C2 ȘI <23 ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 221 mp aparținând soților                          ■ d ~ ~   -                                ), situat în

STR. ALUNIȘULUI nr. 120, Sector 4, București. Discuții? Vă rog, domnule Andrușceac mai ales că sunteți președintele Comisiei de urbanism."

Dl consilier Andrușceac Antonio:„A fost în comisie, așa cum știți, acest proiect, am fost atent văd dacă există și viza doamnei Artene care e foarte atentă la deschideri, la amplasament, la număr de locuri de parcare, nu s-a făcut discuție din păcate și nu e competența noastră în această fază să vedem, din păcate, dacă va fi respectat numărul de locuri de parcare. Mi-amintesc că avizul este favorabil de la Comisia de urbanism cu aceleași rețineri că nu știm exact ce se va întâmpla cu locurile de parcare, dacă domnul arhitect sau doamna Secretar general știe să ne dea niște informații, poate să ne spună acum.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4: „Domnul arhitect șef, nu este.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Probabil vor parca în stradă!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Ce știu eu este că în momentul în care s-a aprobat un PUD într-o anumită formă dacă nu respectă autorizația de construire, respectiv, nu construiește în forma în care s-a dispus, evident există măsuri de coerciție și lucrul ăsta este cunoscut.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. Domnul Negrii ă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Eu am o întrebare pentru doamna Artene, dar nu are legătură cu...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi dacă n-are legătură n-avem cum să ...”

DI consilier Negrilă Vasile:„După, vă rog, dacă permiteți o întrebare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„în audiență, vă rog că n-am cum să...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„în audiență la ministru, unde să mă duc în audiență?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „La doamna Artene, la doamna secretar.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Să vin în audiență la Artene pentru o întrebare? Cred că glumiți pe bune, vorbiți serios? Cum să vin în audiență pentru o întrebare legată de un proiect?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ia spuneți, domnule poate pot să vă răspund eu. Ia spuneți.”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Nu puteți să-mi răspundeți dumneavoastră doar doamna Artene că am depus un proiect la Secretarul general!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să votăm,vă rog, atunci. Voturi pentru. Avem 23 voturi pentru. Abțineri? Domnul Moulin, domnul Ceacâr, domnul Negrilă și doamna Murgoci, 4 abțineri. Cu 23 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Dați-i vă rog cuvântul domnului Negrilă.”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Sărut-mâna doamna Secretar general. Am depus săptămâna trecută un proiect de hotărâre, vroiam să știu ce s-a întâmplat, dacă intră în comisii, în dezbatere, atâta tot vreau să știu.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Până a intra în comisie și dezbatere, l-am transmis pentru referat de specialitate, direcțiilor de specialitate.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumesc foarte mult, doamna Secretar.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:,,...Cum va veni referatul de specialitate și după aceea stăm de vorbă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința închisă. Sănătate! Să trimiteți declarațiile în termen de o oră.”

Notă: * In urma vizionării înregistrării video, acest punct s-a votat astfel: 18 voturi pentru și 9 ■voturi abținere.

** Până la transcrierea Procesului Verbal, domnul consilier Antonio Andrușceac nu a transmis declarația de exprimare a votului , anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 32/26.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Nunicipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, în forma prevăzută de hotărârea sus menționată, voturile exprimate de acesta au fost centralizate conform înregistrării video a ședinței.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4,

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana AncaARTENE


DIRECTOR EXECUTIV,

Aneta POPA

Transcris.

cons. Mihaela Tătarii