Proces verbal din 25.02.2020

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 25.02.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.1348 din 19.02.2020.

Au fost prezenți 25 consilieri din 27 consilieri în funcție.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua. Putem începe, vă rog? Suntem 25 consilieri prezenți din 27 în funcție. Domnul Ștefan George Alin ne-a anunțat că nu poate ajunge astăzi. Pentru început voi da cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua..” ...(intervenție în salăfâră microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Negrilă. ”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da, bună ziua. îmi cer scuze, vroiam la începutul acestei ședințe vroiam să vă propun, colegilor mei și dumneavoastră domnule Primar, dat fiind faptul că, ați văzut, ne bate practic la ușă virusul acesta, știu poate pentru unii e de râs, dar credeți-mă că nu e chiar așa, am vrut să propun, pentru că virusul nu are culoare politică, am vrut să propun alianța pentru sectorul 4, în care toate partidele să ne implicăm în această poveste și în consecință să venim în sprijinul cetățenilor sectorului 4 printr-o informare corectă . Avem acele centre de informare, cred că mai sunt încă în sectorul 4, domnule Primar. Prin ele trebuie să facem acolo permanență și trebuie să asigurăm permanența pentru a informa cetățenii. în ceea ce privește școlile din sectorul 4, cred că ar trebui din fondul de rezervă, dacă domnul director...poate ne ajută dânsul ...nu știu dacă există un fond de rezervă la dispoziția Consiliului Local sau a Primăriei, să dotăm toate școlile cu săpun pentru că lucrurile nu sunt chiar foarte...dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de medic, cred că știți mai bine decât mine care este gravitatea acestei situații. Așadar am să propun colegilor mei și cred că sunt în asentimentul tuturor, o alianță sau un pact, cum ați spus dumneavoastră, pactul pentru sectorul 4, să încercăm să ne unim să prevenim și să ajutăm la combaterea acestui virus în sectorul 4. Cred că cetățenii sunt cei mai importanți în momentul de față și cred că nu-i interesează politica și ceea ce vor să facă cei mai mari, anticipate ș.a.m.d. Vă mulțumesc mult de tot. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu mulțumesc. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt convins că mâine sau poimâine, dacă liderii de grup sunt interesați, cu cea mai mare plăcere vă invit să discutăm despre propunerea colegului nostru consilier. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mulțumim. Pentru ordinea suplimentară executivul dorește introducerea pe ordinea de zi ale următoarelor proiecte: Ia punctul numărul 2- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 2. Cu 24 voturi pentru și lvot abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 3. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul teren și construcție aflate în proprietate privată de la adresa Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/10.02.2020 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 6 al anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 191/22.08.2019 pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 6. Atenție la aparatele de vot, vă rog. Cu 25 voturi, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ La punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 7. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 8. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București cu aparținători legali, care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită unor situații deosebite.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 9. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind crearea și implementarea proiectului "Ghișeul tău!” la nivelul autorității locale a Sectorului 4 al Municipiului București și a tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 care au program cu publicul."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 11. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare voi da citire ordinea de zi în integralitatea sa:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 10.02.2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul teren și construcție aflate în proprietate privată de la adresa Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/10.02.2020 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al Il-lea

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 6 al anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 191/22.08.2019 pentru aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București cu aparținători legali, care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită unor situații deosebite

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conviețuire în imobilele aflate în proprietatea și în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre privind crearea și implementarea proiectului ”Ghișeul tău!” la nivelul autorității locale a Sectorului 4 al Municipiului București și a tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 care au program cu publicul

Inițiator: Un grup de consilieri locali

 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea publică a Sectorului 4 al Municipiului București, a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale, precum și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire

imobil de locuit - locuință individuală P+1E și împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 192 mp din acte, 194 mp din măsurători, aparținând lui . < .    ,' .' • , și U

\ situat în str. CETATEA POENARI nr. 45, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire

imobil cu funcțiune mixtă (birouri,clinică medicală, comerț, locuire) 2S+P+3E+T pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250,00 mp din acte și 246 mp din măsurători aparținând soților -                             și i t. 5       Ț-.i. - situat în str. Frigului nr. 15, Sector 4,

București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială S+P+E2R pe terenul proprietate particulară în suprafață de 469,00 mp aparținând lui i . ‘ . ' ': ’ ' j , situat în str. LÂNĂRIEI nr. 149, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16. întrebări, interpelări.

 • 17. Probleme curente.

Vot, vă rog. Cu 25 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 10.02.2020. Vot, vă rog. Cu 25 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020. Discuții? Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru și 4 voturi abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224. Discuții? Vot, vă rog. Atenție la aparatele de vot, vă rog. Cu 23 voturi pentru și 2 voturi abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilul teren și construcție aflate în proprietate privată de la adresa Strada Gramont nr. 25, sector 4, nr. cadastral 228858, în vederea efectuării lucrării de utilitate publică „Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224. Vă rog, domnul Negrilă. ”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da. Bună ziua. Vroiam să-l rog pe domnul Viceprimar și pe doamna Secretar, am depus acum mai bine de o lună un proiect de hotărâre în ceea ce privește o expropriere pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu numărul 99E. Văd că tot votăm proiecte de hotărâre de expropriere, dar ce se întâmplă cu acel teren. Este un teren de 350 de metri care poate fi redat comunității și cred că are de câștigat întreaga Primărie și nu numai o persoană sau două.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, cred că v-au informat colegii mei, dacă nu o să trebuiască după ședință să discutăm un pic. Nu e suficientă documentația pe care ați depus-o dumneavoastră, ca să putem solicita Consiliului General exproprierea avem nevoie de un proiect tehnic care în momentul ăsta nu există. Trebuie identificată destinația care va fi dată terenului care se dorește a fi expropriat și realizat un studiu de fezabilitate.”

Dl consilier Negrită Vasile:„Dacă-mi permiteți într-o discuție anterioară cu domnul Primar am hotărât să facem acolo un teren de sport, de baschet.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „De acord, dar trebuie făcut studiu de fezabilitate.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Sunt de acord cu dumneavoastră. Ideea este că puteați să-mi spuneți și mie într-o lună , puteați să-mi dați să mă ocup...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu nu știu că ați depus acum o lună, am aflat recent de la colegi, dar o să stabilim împreună pașii care trebuie făcuți pentru ca să intre la vot proiectul. La Consiliul General se depune solicitarea împreună cu studiul de fezabilitate sau proiect tehnic.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Documentație tehnică, am înțeles.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Așa cum vedeți la punctul numărul 3 am votat pentru același obiectiv actualizarea proiectului ca să cuprindem costurile pentru expropriere, deci..”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Am înțeles, vă mulțumesc mult de tot.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu plăcere.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă mai sunt alte discuții? Vot, vă rog. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/10.02.2020 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al Il-lea. Vă rog, domnul Negrilă. ”

DI consilier Negrilă Vasile:„Aici eu personal am de făcut un amendament, la punctul b, la bursele de merit, sunt 2230 de burse conform articolului 8 litera a și propun ca cele care ...la cuantum între 8,5 și 8,99 să fie de 100 roni, cele între 9 și 9,49 să fie de 150 roni, cele între 9,5 și 9,99 să fie de 200 roni iar cele cu media 10 să fie de 300 roni. Am să-l fac și scris, doamna Nușa acuma.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, scuze că vă întrerup, proiectul actual stabilește numărul de burse, nu cuantumul. Cuantumul l-am votat într-o ședință anterioară .”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Păi văd aici scris și cuantumul, domnule Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cuantumul e cel votat în ședința de consiliu din 10.02. 2020.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Păi și aici la punctul b < burse de merit 11705 distribuite altfel>?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Numărul de burse, noi stabilim acum numărul de beneficiari ai burselor. ”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Am înțeles.Și nu se poate face amendament?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu. Trebuia făcut ...e pe alt HCL.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Am înțeles. Mulțumesc mult.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot acest proiect. Atenție la aparatele de vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru și 1 vot abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 6 al anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 191/22.08.2019 pentru aprobarea numărului maxim de posturi, Ia nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București. Discuții? Vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru și 1 vot abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de /Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare. Discuții ? Vot, vă rog. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4. Discuții? Doamna Nurgoci, vă rog. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da, am și eu o întrebare pe care o tot pun de ceva ani: când se organizează concurs pentru postul de director la Centrul Cultural Nicolae Bălcescu? Dacă poate obțin vreun răspuns la un moment dat, mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună întrebare. Mulțumim frumos. Dacă nu mai sunt alte discuții vot, vă rog. Cu 20 voturi pentru și 5 voturi abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București cu aparținători legali, care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită unor situații deosebite. Discuții? Vă rog, domnul Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule Președinte, am un amendament, la capitolul 8, punctul 8.3, litera a: < achiziționarea sicriului și a însemnului religios utilizat în ceremonia de înmormântare > acum se specifică crucea și sunt cetățeni care nu aparțin unei religii creștine și trebuie să-i respectăm și pe aceștia, mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 25 voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. Dacă nu mai sunt alte discuții pe acest proiect, supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de conviețuire în imobilele aflate în proprietatea și în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București. Discuții? Vot, vă rog. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind crearea și implementarea proiectului "Ghișeul tău!” la nivelul autorității locale a Sectorului 4 al Municipiului București și a tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 care au program cu publicul. Vă rog.”

Dl consilier Călina Simion Dan: „Doresc să introduc un amendament în urma discuțiilor purtate cu domnul director al Direcției de Mobilitate Urbană. Amendamentul sună în felul următor: articolul 1 din proiect se modifică după cum urmează: < se aprobă crearea și implementarea la nivelul autorității locale a sectorului 4 a Municipiului București și a tuturor instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 care au program cu publicul a unui ghișeu pentru persoane cu dizabilități sau persoane însoțite de copii preșcolari, femei însărcinate, persoanele vârstnice, precum și pentru persoanele care au programare online confirmată.>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Călina. Cu 25 voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Domnul Negrilă, vă rog frumos dacă putem să fim atenți la aparatul de vot, că așteptăm toți. Să votăm.. ..(intervenție în sală fără microfon)...păi pe dumneavoastră...Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea publică a Sectorului 4 al Municipiului București, a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale, precum și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor. Propuneri? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Grupul PSD îl propune pe Daniel Pînzaru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Eânzaru.”

Dl consilier Daniel Pînzaru: „Mulțumesc, domnul Președinte. îi propun pe domnii: Simion Samir, Antonio Andușceac, Daniel Ștefan și Adrian Niculae. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mai sunt alte propuneri? Atunci așteptăm buletinele de vot.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Rog comisia de validare să se întrunească.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Andrușceac, vă rog, sunteți așteptat la comisia de validare, vă rog. ”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Domnul Președinte!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Negrilă. Liniște, vă rog.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Dacă-mi permiteți să dau citire procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data 25.02.2020. în urma numărării voturilor pentru articolul 3 al Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea publică a Sectorului 4 al Municipiului București, a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuințelor sociale, precum și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiză a Cererilor și de Repartizare a Locuințelor, s-a stabilit următorul rezultat: domnul Pânzaru George Daniel 24 voturi pentru, 1 vot împotrivă, domnul Simion Samir 24 voturi pentru, Ivot împotrivă, domnul Andrușceac Antonio 24 voturi pentru, 1 vot împotrivă, domnul Ștefan Daniel Laurențiu 24 voturi pentru, 1 vot împotrivă, domnul Niculae Adrian George 24 voturi pentru, 1 vot împotrivă, din care 25 voturi valabil exprimate și 0 voturi nule. Vă mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot aprobarea procesului verbal. Vot, vă rog. Cu 25 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Liniște, vă rog! Dragi colegi, liniște, vă rog! Haideți să continuăm. Punctul numărul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil de locuit - locuință individuală P+1E și împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 192 mp din acte, 194 mp din măsurători, aparținând lui V-a . .. .și ■%,           . 4 i,

situat în str. CETATEA POENARI nr. 45, Sector 4, București. Vă rog, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Bună ziua. O întrebare pentru doamna Secretar, în cadrul comisiei am discutat că trebuiau să se facă niște precizări în corpul hotărârilor referitoare la cerera comisiei de a fi specificate locurile de parcare. Dacă s-a făcut și totul este în regulă și din punct de vedere a legalității este totul în ordine în acest moment, doamna Secretar? ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Din punct de vedere...toate avizele sunt obținute pentru acest PUD și nu la acest PUD s-a făcut vorbire despre locurile de parcare. Deci toate cele trei PUD-uri au avizele necesare.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am înțeles.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt alte discuții, vot vă rog pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru și 1 vot abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil cu funcțiune mixtă (birouri,clinică medicală, comerț, locuire) 2S+P+3E+T pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250,00 mp din acte și 246 mp din măsurători aparținând soților                        - Ș'                      , situai în

str. Frigului nr. 15, Sector 4, București. Discuții? Vot, vă rog. Cu 20 voturi pentru și 5 voturi abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifar PUH S-3 -E2R pe terenul proprietate particulară în suprafață de 469,00 mp aparținând k >

, situat în str. LÂNARIEI nr. 149, Sector 4, București. Discuții? Vot, vă rog. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16: întrebări, interpelări. Vă rog, doamna Lancu.”

Dna consilier lancu Elena: „în legătură cu incendiul de aseară din Delta Văcărești, vroiam să întreb de ce pentru o suprafață atât de mare, 184 hectare, nu beneficiază de ț>azăT\..(intervenții în sală fără microfon)....

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Beneficiază de pază din partea PMB-ului din câte știu eu...nu știu exact, dar oricum nu aparține de noi. ...(intervenții în s'dla fără microfon). ...e la Ministerul Mediului parcă, sau ceva de genul ăsta, nu ? ”

Dna consilier lancu Elena: „Cei de la rezervație, că am fost aseară acolo ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„ONG-ul adică? ”

Dna consilier lancu Elena: „Da! Au zis că aparține de sectorul 4 .”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da, teritorial, da. ... (intervenții în sală fără microfon).. .Vă rog.”

Dl consilier Andreescu Marian:„Vreau să mulțumesc că în urma intervenției din 10 februarie s-au deschis ghenele de gunoi. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Mulțumesc. Vă rog, domnule Matache.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Vroiam să vă aduc la cunoștință o groapă în carosabil pe strada Călțunași, exact în zona intersecției Olteniței cu Iriceanu, în spatele blocului unde își are sediul Direcția de Asistență Socială. Este o groapă mare și vă rugăm mult să o rezolvați. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul numărul 17: Probleme curente. Dacă nu mai sunt discuții, vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4,

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU               Diana Anca ARTENE

DIRECTOR EXECUTIV,

Aneta POPA

Transcris, Tătaru Mihaela