Proces verbal din 23.01.2020

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 23.01.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.350 din 17.01.2020.

Au fost prezenți 26 consilieri din 27 consilieri în funcție.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bună ziua. Putem începe, vă rog? Suntem 24 de consilieri prezenți din 27 în funcție. în continuare, dau cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua. Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 3. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 6. Cu 24 voturi pentru și 1 vot abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 7. Cu 23 voturi pentru și 1 vot abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material Spitalului

Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin amenajarea și dotarea unui loc de joacă pentru copii.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 8. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi...A venit și domnul consilier Matache. Vom reseta sistemul...Suntem 25 de consilieri prezenți.”

în continuare voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa. Punctul numărul:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 20.12.2019

 • 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 09.01.2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre privind prorogarea duratei suspendării prevăzută în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 273/06.11.2018 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin amenajarea și dotarea unui loc de joacă pentru copii

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în comisia de concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director general adjunct administrativ, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere corp de clădire existent cu regim de înălțime P+1E și destinație de expediție și birouri și amplasare centrală fotovoltaică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 52907,OOmp, aparținând S.C. FOX COM SERV S.R.L., situat în Șos. VITAN BÂRZEȘTI nr. 5, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 184 mp aparținând

’■ at în str. ȘOIMUȘ nr. 87, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru

construire CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+2E+M CU FUNCȚIUNE DE LOCUINȚE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER De terenul proprietate particulară în suprafață de 772 mp aparținând lui                               situat în STR.

ALUNIȘULUI NR. 111 -113, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru edificare construcție cu destinația de locuință individuală Sp+P+IE și refacere împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250 mp din acte, 255 mp din măsurători aparținând

situat în str. MIXANDREI nr. 59, Sector 4, București

Inițiator: ai. uaniel BALUȚA - Primarul sectorului 4

 • 15. întrebări, interpelări.

 • 16. Probleme curente.

Vot, vă rog. Spuneți, domnule Negrilă...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,,... Nu am participat., "'(intervenție fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci...Domnul Negrilă nu a participat....(intervenții în sală fără microfon)... Păi, nu puteți vota nici ordinea de zi? ...(intervenții în sală fără microfon)...Duț)ă...(iw\. Vot, vă rog, pe ordinea de zi. Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Vă rog, domnule Călina.”

Dl consilier Călina Simion Dan:„Bună ziua! Rog să se consemneze faptul că la punctul numărul 2, nu voi vota, deoarece nu am fost prezent la ședință.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. S-a consemnat. Intrăm pe ordinea de zi...Punctul numărul l...Vă rog!”

Dl consilier Niculae Adrian George:„La fel și eu...în data de 09.01.2020, nu am fost prezent. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar...să știți că puteți să vă abțineți, dacă nu ați fost. Adică, nu trebuie să nu votați. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 20.12.2019. Vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 09.01.2020. Vot, vă rog. Cu 21 de voturi pentru și 4 abțineri, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019. Discuții? Vot, vă rog! Cu 22 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Discuții? Vot, vă rog! Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind prorogarea duratei suspendării prevăzută în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 273/06.11.2018 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare. Discuții? Vă rog, domnule consilier Negrilă...apoi domnul consilier Sava.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Bună ziua! Aș dori să fac un amendament la punctul acesta...și să-mi fie cu iertare, nu am verificat câți veterani de război sunt în sectorul 4, «dar aș vrea să se aplice și veteranilor de război, același lucru ».”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog! La subiect...Dezbaterile sunt la final. Vă rog, domnule Sava! Dacă mai simt discuții pe acest proiect? Vă rog, domnule Laurențiu....Domnule Sava. Dacă nu, supun la vot. Dacă aveți ceva de spus pe acest proiect. Supun la vot amendamentul domnului consilier Vasile Negrilă...(intervenții în sală fâră microfon)... Vă rog! Suntem în procedură de vot. Cu 22 de voturi pentru și 3 abțineri, amendamentul a trecut. Domnule consilier Sava, vă rog!”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Bună ziua, dragi colegi! Bună ziua, domnule...invitat... Primar, domnule Băluță...Aș fi vrut, totuși, ca să nu ne facem că nu știm, să trecem foarte ușor peste o întâmplare care se putea transforma în tragic, cea legată de......”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog! La subiect...Dezbaterile sunt la final. Vă rog, domnule Sava! Dacă mai sunt discuții pe acest proiect? Vă rog, domnule Laurențiu....Domnule Sava. Dacă nu, supun la vot. Dacă aveți ceva de spus pe acest proiect.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:,,...Vreau să vă informez...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. La sfârșit...(intervenții în sală fără microfon)...când avem ultimele puncte. Da? Ultimile două puncte...Exact pe acest...Bun. Vă mulțumesc! Spuneți, domnule Laurențiu, dacă aveți ceva de spus?”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Aș fi vrut să facem două amendamente...Deci, am vrea să facem două amendamente, să votăm două amendamente...Primul amendament este...întrucât și anul trecut și anul acesta am prorogat această plată, această taxă pentru copii care au vârste cuprinse între 0 și 7 ani, să o scoatem și să anulăm și să trecem în proiectul de hotărâre, cum că, copiii care au vârsta cuprinsă între 0 și 7 ani să-i scutim de la acestei taxe.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. Vă așteptăm cu un proiect de hotărâre pe acest subiect.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Nu. Vorbim pe acest subiect...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, aveți un amendament scris? Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Amendamentul îl fac verbal așa cum îmi spune și Codul administrativ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, vă rog să-l depuneți...”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Vi l-am făcut verbal și o să și-l depun, da?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Așteptăm.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Ăsta este un amendament...Și aș fi vrut să...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cum sună amendamentul? Vă rog!”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Deci, «copiii cu vârste cuprinse între 0 și 7 ani, să fie scutiți de la plata taxei de salubrizare»”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, asta facem. Mă scuzați. Ați citit? Ăsta e...”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Nu...L-am citit din mintea și...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, ăsta e proiectul...”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Să fie scutiți, nu trebuie....Să nu fie puși la plata acestei taxe.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Asta vom supune la vot acum. Asta vă spun...Vom supune la vot exact lucrul ăsta...”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Ce facem acum...prorogăm! Nu-i scutim de plata taxei. Prorogăm...Deși, la anul vom face poate același lucru. De ce nu-1 scoatem din proiectul de hotărâre... obligativitatea ca acești copii...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, domnule Sava, nu-i normal ca să ne rezumăm la acest mandat? Următorul consiliu, să hotărască acest lucru, nu? Nu-i normal să ne rezumăm la...?”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Păi, da...dar acest consiliu poate să hotărăscă și pentru viitor. E greu?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Am înțeles. Următorul amendament, care este? Acesta nu este un amendament...”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Alt amendament este acela ca și «pentru copiii cuprinși între vârsta de 7 și 14 ani să prorogăm plata taxei de salubrizare» așa cum v-am solicitat și când s-a votat acest proiect de hotărâre.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Supun la vot primul amendament al domnului Sava. Cu 12 voturi pentru, 8 abțineri și 5 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins. Supun la vot al doilea amendament al domnului Sava. Vot, vă rog! Atenție la aparatele de vot. Vă rog! Cu 7 voturi pentru, 12 abțineri și 6 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins. Dacă mai sunt discuții pe acest proiect? Supun la vot proiectul în ansamblu. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Resetăm sistemul acum. A venit și domnul consilier Moulin. Suntem 26 de consilieri prezenți din 27 consilieri în funcție. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4. Discuții? Vă rog, domnule Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Bună ziua! Voiam să întreb și eu de la Aparatul Executiv, dacă s-a calculat impactul în cuantum, asupra nivelului fondului de salarii? Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule director economic, vă rog să-i răspundeți colegului nostru.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Fondul de salarii era de trei sute și...trei milioane parcă, în anul 2019...și voiam să întreb...majorările odată generate de majorarea cu 7% a salariului minim, plus alinierea pentru debutanți, asistenți sau ce sunt, la majorarea coeficientului, cam ce impact au în cuantum asupra volumului de salariu, ținând cont că deja este o treime din buget la ora actuală, nivelul fondului de salarii?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Bună ziua. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este următoarea: execuția bugetară a anului 2019 a fost în jurul sumei de 150 de milioane de lei, pe titlul de salarii și indemnizații pentru persoanele cu dizabilități. Acești 150 de milioane de lei, reprezintă suma totală a salariilor brute achitate de Consiliul Local. Deci, aici e vorba nu numai de Primărie, cât și de toate direcțiile descentralizate din Primărie. Calculul pe care îl spuneți dumneavoastră...Noi am avut o discuție cu domnul Primar și propunerea de buget care este deja pusă pe site, pe care ați văzut-o și care va fi supusă dezbaterii săptămâna viitoare și dezbaterii publice, sperăm, în jurul datei de 03 februarie, are la bază cel puțin două elemente: elementele de asigurare a anvelopei salariale pentru promovările funcționarilor publici și al persoanelor contractuale aflate în cadrul Primăriei și pentru asigurarea indexării salariilor persoanelor din execuție conform creșterii salariului minim pe economie. Acest calcul îl estimăm, cu aproximație, undeva la...dumneavoastră ați spus, 7%...Din calculele noastre a ieșit undeva la 4,5%, dar asta este o altă discuție...Deci, suma este undeva la 7 milioane de lei...Suma care ne-a ieșit nouă, suma totală pe anul 2020, care este suplimentară față de execuția anului 2019. Având în vedere, modificările existente din legislația privind personalului angajat la stat, adică, pe acest OUG 114, care a obligat, începând cu luna ianuarie încetarea activității personalului contractual care erau angajați prin detașare de la societăți, faptul că a creat o economie aferent lunii ianuarie, înjur de vreo 2 milioane...Un milion, două miloane de lei...”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Deci, numai pe luna ianuarie?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Lunii ianuarie...Un milion, două...Deci, pe total, având în vedere toate elementele...ce înseamnă creșterea salariilor, ce înseamnă promovările, toate evoluțiile care sunt, eu zic că nu vom depăși undeva pe sumă netă la finalul anului mai mult de 5 milioane de lei...tocmai asta, tocmai acest lucru mă face să propun către dumneavoastră un proiect de buget cu o sumă a bugetului pe anul 2020 la nivelul execuției anului 2019, urmând ca la nivelul lunii noiembrie să vedem cum stăm și acești 5 milioane de lei...că or fi 5 că o fi 7, să zicem că în final este o estimare, o evaluare, nu putem ști ce ne așteaptă până atunci, oricum ea reprezintă undeva la 50% din execuția unei luni. Asta înseamnă, de fapt, în sumă. Deci, teoretic, în cel mai pesimist caz, bugetul se va termina în jurul datei de 10-15 decembrie...Și atunci, eu zic, să venim în noiembrie cu o propunere de rectificare, să suplimentăm atunci cât mai este nevoie. Deci, propunerea de buget pe 2020, concret, am facut-o la nivelul execuției anului 2019. Deci, nu am considerat, nu am pus această anvelopă suplimentară în propunerea de buget...Și acum fac o paranteză...și dumneavoastră știți principiul, chiar dacă discuțiile sunt destul de clare, în general, este bine ca pentru a asigura la începutul de an, angajarea și derularea procedurilor pentru investiții, e bine să ții cheltuielile de funcționare la un buget legal aprobat mai mic, mai prudent...ca să pot să asigur disponibilul pentru investiții, urmând ca pe măsura realizării investițiilor, acolo unde nu se realizează la nivelul evaluat sau unele nu se atribuie, să poți debloca de-a lungul anului și să le duci către suplimentarea cheltuielilor de funcționare, atunci când ele se realizează.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Am înțeles, domnule director... Perfect de acord cu subdimensionarea cheltuielilor și creșterea...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Ideea este să nu fie o subdimensionarea, ca să spun așa, în paranteză, grosolană, adică, foarte mare. Aicea vorbim totuși de o sumă de 3%....de 3-4%, adică, nu e o subdimensionare care nu poate fi acoperită în luna decembrie. Deci, este o subdimensionare normală...”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Am înțeles. Deci, practic, conform previziunilor...de la 152 de milioane, anul acesta ajunge la 157 de milioane, dar pe partea cealaltă datorită economiilor generate de OUG 114, cum ați spus, aferent lunii ianuarie și februarie...până se întâmplă concursurile...și toate cele...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,...Se realizează niște economii...cam înjur de 2 milioane de lei...”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Deci, noi, în previziunea bugetară am mers pe același cuantum la capitolul salarii cu cel din 2019, în speranța că se vor anihila... această creștere cu efectele OUG 114, în caz că nu... vedem la sfârșitul anului cu rectifcarea. Vă mulțumesc!”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,, Perfect.Vă mulțumesc mult!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări. întrebări? Vot, vă rog! Cu 24 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin amenajarea și dotarea unui loc de joacă pentru copii. Discuții? Vot, vă rog! Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în comisia de concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director general adjunct administrativ, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. Propuneri?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua. Grupul PSD îl propune pe Cosmin Bărbălău.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Alte propuneri? Vă rog, buletinele de vot...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Mai avem o propunere...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, dacă mai aveți o propunere...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Grupul USR îl propune pe Antonio Andrușceac...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Se fac buletinele de vot...Un minut pauză, până vin buletinele de vot.”

PAUZĂ....................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Putem reîncepe ședința, vă rog? Vă rog, dacă puteți chema colegii în sală. Vă rog, comisia de validare să se întrunească. ...(intervenții în sală fără microfon)..N& rog, președintele comisiei de validare să dea citire procesului verbal.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Dacă-mi permiteți, vă rog!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Liniște, vă rog! Domnul Negrilă, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Dacă-mi permiteți...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Proces verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 în data de 23.01.2020. în urma numărării voturilor pentru articolul 1 al proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în comisia de concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director general adjunct administrativ din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, s-a stabilit următorul rezultat: ...(intervenții în sală fără microfon)...deși mi-aș dori să încep cu.....cu domnul Antonio

Andrușceac... încep, 10 voturi pentru. Domnul Bărbălău Cosmin Constantin, 16 voturi pentru, din care, 26 de voturi valabil exprimate, 0 voturi nule. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Supun la vot procesul verbal. Cu 26 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Vă rog, atenție la aparatele de vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4. întrebări? Vot, vă rog. Mă scuzați, e tot cu buletine de vot. Se resetează și sistemul. Domnul Andrușceac trebuie să plece. Suntem 25 consilieri prezenți din 27 în funcție.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„îmi cer scuze! Domnul Negrilă, a ajuns la mine amendamentul de la proiectul de hotărâre cu salubrizarea și apare ceva ce nu s-a spus, nu s-a votat, nu s-a citit la momentul respectiv. Aici vorbim despre veterani de război și revoluționari? De unde au apărut revoluționarii? ...(intervenție în sală fără microfon).. .Păi și dacă v-au rugat, mulțumesc frumos! N-ați vrea să supunem și la vot? Cum adică v-au rugat!? ...(intervenție în sală fără microfon).. .Exact ce ați spus! Ce s-a votat!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Comisia de validare, vă rog.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Negrilă, puteți să dați citire. ...(intervenții în sală fără microfon)., .doar o clipă... ”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Proces verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 în data de 23.01.2020. în urma numărării voturilor pentru articolul 1 al proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, s-a stabilit următorul rezultat: doamna Anda Rodica Țârlea, 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, doamna Mihaela Ulican, 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, doamna Carmen Mirabela Dârmon, 25 voturi pentru, 0 voturi, împotrivă, doamna Irina Sauca, 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, doamna Meda Adriana Zamfir, 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, din care 25 voturi valabil exprimate, 0 voturi nule.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Supun la vot procesul verbal. Cu 25 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Vă rog, atenție la aparatele de vot. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere corp de clădire existent cu regim de înălțime P+1E și destinație de expediție și birouri și amplasare centrală fotovoltaică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 52907,OOmp, aparținând S.C. FOX COM SERV S.R.L., situat în Șos. VITAN BÂRZEȘTI nr. 5, Sector 4, București. întrebări? Vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru și 1 vot abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M, pe terenul nroprietate particulară în suprafață de 184 mp aparținând

, situat în str. ȘOIMUȘ nr. 87, Sector 4, București. Vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru și 1 vot abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+2E+M CU FUNCȚIUNE DE LOCUINȚE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER pe terenul proprietate particulară în suprafață de 772 mp aparținând lui                         situat în STR. ALUNIȘULUI NR. 111 -113,

Sector 4, București. Vot, vă rog. Cu 22 voturi pentru și 3 voturi abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru edificare construcție cu destinația de locuință individuală Sp+P+IE și refacere împrejmuire, pe terenul proprietate parficulară în suprafață de 250 mp din acte, 255 mp din măsurători aparținând                                                      * situat în str.

MIXANDREI nr. 59, Sector 4, București. Vot, vă rog. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 15: întrebări, interpelări. Domnul Matache, vă rog! Domnul Moulin...”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Aveam o întrebare pentru domnul Viceprimar, din păcate a plecat, era vorba de sediul primăriei care este în renovare, s-a vorbit că o să fim mutați acolo în 2020, suntem în 2020 și încă suntem aici în Grand Arena. Deci, vreau să știu când ne vom muta în sfârșit, acolo. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Suntem în ianuarie.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Și proiectul are deja un an jumătate întârziere. Deci, mai durează mult?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun, vă mulțumesc! Domnule Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Aș fi vrut să ni se spună, mai ales de către domnul Primar, ce măsuri s-au luat în cazul Școlii 133 unde știm foarte bine din presă și din ce am văzut la fața locului, că se putea întâmpla o tragedie. Acum domnul Primar și domnul Viceprimar au plecat, cred că nu vor să răspundă la aceste întrebări. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc!

Punctul numărul 16: Probleme curente. Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„La solicitarea unor locuitori din zona Marin Grigore, împreună cu colegul meu George Ștefan, am făcut niște demersuri pe lângă asociațiile de proprietari și împreună cu locatarii din zonă, pentru a aduce în fața consiliului o solicitare de a se construi un loc de joacă în zonă și de a se marca o trecere de pietoni de acolo, care, din păcate, nu mai este vizibilă. O să vă las documentele, respectiv, adresele de la asociațiile de proprietari, precum și tabelul cu semnatari ce susțin construirea locului dejoacă. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte discuții, declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


DIRECTOR EXECUTIV,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela Chircu

Consilier Mihaela Tătaru