Proces verbal din 16.07.2020

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 16.07.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2850/10.07.2020.

Au fost prezenți 23 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Suntem 23 de consilieri prezenți din 27 consilieri în funcție. Pentru început aș dori să dau cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară. Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: la punctul numărul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Vot, vă rog! Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 2.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de recuperare a eventualului prejudiciu cauzat de către fostul Director General al Societății TOTUL VERDE S.A.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 3....Da. Domnul Turmac nu va vota la acest proiect....Da. Doar 22 vor vota...Cu 21 de voturi pentru, 1 abținere și un domn consilier care nu a votat, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma revizuirii proiectelor tehnice pentru alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

 • Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență "Sfântul loan”, în vederea dotării Maternității Bucur din Sectorul 4 cu materiale sanitare și dezinfectanți, necesare pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 5. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a. fost introdus pe ordinea de zi. în continuare voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare Online a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 22.06.2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de recuperare a eventualului prejudiciu cauzat de către fostul Director General al Societății TOTUL VERDE S.A.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma revizuirii proiectelor tehnice pentru alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență "Sfântul loan", în vederea dotării Maternității Bucur din Sectorul 4 cu materiale sanitare si dezinfectanți, necesare pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în “Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” și în “Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale ”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 și modificarea anexei nr. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru demolare parțială, remodelare, recompartimentare, extindere, supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E (locuință unifamilială și garaj), pe terenul proprietate particulară în sunraUță de 200,00 mp din acte (203,00 mp din măsurători), aparținând lujT^ȚȚ *' JL ‘j și

—V    situat iu str- Hârtopului nr. 20, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BALUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+1E - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 312mp aparținând soțilorCCjȚȚL.,      și

~                       -situat în Drumul DEALU CUCULUI NR. nr. 40B, Sector 4,

București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, din data de 15.08.2020, până la validarea noului Consiliu Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. întrebări, interpelări.

 • 12. Probleme curente.

Domnule Turmac, vă rog!”

Dl consilier Turmac George Adrian:„O întrebare pentru doamna Secretar. Dacă pot vota ordinea de zi? Mulțumesc!“

Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4:„Ordinea de zi, da!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot ordinea de zi. Vot, vă rog! Cu 23 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare online a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 22.06.2020. Vot, vă rog! Cu 23 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020. Discuții? Vot, vă rog! Cu 21 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de recuperare a eventualului prejudiciu cauzat de către fostul Director General al Societății TOTUL VERDE S.A. Discuții? Acesta este vot secret, să stiti!...Este vorba de persoane...și se va vota cu bilețele. Vă rog, domnule Antonio.“

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Stimați colegi, în ședința anterioară am ridicat problema aceasta, a posibilității ca ADP-ul și Consiliul Local, ca partener în Societatea Comercială nou-numită „TOTUL VERDE”...să ia o poziție privitor la acest caz. Cred că e un lucru, nu revanșard, ci un lucru moral...și un lucru care trebuie să arate că indiferent de ce parte suntem și din ce partid provenim, când anumite lucruri depășesc un prag, noi trebuie să fim toți acolo și să încercăm să aducem în legalitate niște lucruri sau să lăsăm justiția să se pronunțe....pentru că nu noi ne vom pronunța pe această speță, dar să fim solidari în ceea ce privește apărarea imaginii Consiliului Local și implicit a celor care lucrează în ADP și nu se fac vinovați de unele lucruri pentru care se presupune că este vinovat fostul director general. Nimeni nu poate pune anatema dinainte și se antepronunță pe acest caz...Justiția o poate face, dar datoria noastră cred că este de a da un semnal că suntem de partea legii și vom...sper că vom vota ca ADP-ul să se constituie parte civilă pentru recuperarea prejudiciului, pentru că nu cred că este normal ca prejudiciul, dacă va fi constatat în formă finală și dovedit, să fie plătit, nici de partenerii Consiliul Local, nici de cetățeni ai sectorului, banii ăștia, ci de cel care l-a produs. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Ștefanei.41

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Mulțumesc, domnule Președinte. Bună ziua, domnule Primar. Bună ziua, tuturor. De principiu, cred că suntem cu toții de acord, fără doar și poate, că un eventual prejudiciu...el trebuie să fie recuperat într-o formă sau alta, de la persoana care se presupune în această fază, că ar fi prejudiciat o societate. Dar, din câte cunosc eu, în jurisprudența noastră, singura care poate decide într-o astfel de situație este instanța. în urma analizării, dacă doriți, a faptelor și a constatării sau nu al unui eventual prejudiciu, ei sunt singurii. Noi, desigur, vom vota acest proiect în condițiile în care, repet: noi nu avem puterea din punct de vedere juridic, consider eu, să recuperăm sau nu un prejudiciu, ci doar printr-o decizie a instanței se poate recupera. Am vrut doar să fac precizarea la ceea ce antevorbitorul meu a precizat, domnul consilier Andrușceac...întrutotul de acord cu domnia sa. E bine ca fiecare să răspundem, dacă greșim, în fața legii. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să vă explic procedura de vot. Veți fi strigați în ordinea alfabetică și vă veți prezenta la cabina de vot.

Domnul Andreescu și domnul Andrușceac. Vă rog!11

Dna Aneta Popa - Șef Serviciul Tehnic Comnunicare Acte Admninstrative: „Domnul Balmuș, domnul Bărbălău...După ce votați în cabină, lăsați bilețelul împachetat în urnă. Domnul Călina și domnul Ceacâr. Domnul Dinu și doamna lancu. Domnul Marin Ștefănel. Domnul Matache. Doamna Murgoci. Domnul Negrilă. Doamna Petcu. Domnul Pînzaru. Domnul Pungă. Domnul Simion Samir. Doamna Stănoi. Domnul Ștefan George Alin. Domnul Șupeală. Doamna Tecuceanu. Domnul Trifu. Domnul Trocan. Domnii: Moulin, Niculae, Sava si Ștefan Daniel, sunt absenți, iar domnul Turmac, nu votează.11

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Rog comisia de validare să se întrunească.11

Dl consilier Negrilă Vasile: „Domnule președinte, îmi permiteți să dau citire raportului?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!11

Dl consilier Negrilă Vasile:„Proces Verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 16.07.2020. în urma numărării voturilor pentru articolul proiectului de hotărâre privind aprobarea demersurilor de recuperare a eventualului prejudiciu cauzat de către fostul Director General al Societății TOTUL VERDE S.A., s-a stabilit următorul rezultat: 4 voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 5 voturi nule, din totalul de 22 de voturi valabil exprimate. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci, avem 13 voturi

împotrivă, 4 pentru și 5 abțineri. Trecem la punctul următor. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma revizuirii proiectelor tehnice pentru alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. ...(intervenții din sală fără microfon)...Trebuia supus......(intervenții din sală fără

microfon)... Bun, supun la vot proiectul de hotărâre cu numărul 3 după ce a fost citit procesul verbal. Vot, vă rog. Proiectul de hotărâre în întregimea lui, asta facem... validăm procesul verbal... (intervenții din sală fără microfon)...Procesul verbal ...(intervenții din sală fără microfon). ..Tot în 22 ...(intervenții din sală fără microfon)... 16 voturi pentru.......Punctul numărul 4: Proiect de Dotă râ re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma revizuirii proiectelor tehnice pentru alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Discuții ? Vot, vă rog. Cu 22 voturi pentru și 1 vot abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Spitalului Clinic de Urgență "Sfântul loan”, în vederea dotării Maternității Bucur din Sectorul 4 cu materiale sanitare și dezinfectanți, necesare pentru combaterea răspândirii virusului COVID-19. Domnul Negrilă, vă rog. ”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da, am văzut proiectul și vroiam să vin cu o întrebare către doamna Secretar General, doamna Diana Artene, am depus acum mai bine de două luni un proiect de hotărâre legat de această poveste cu măștile, să dăm măști gratuite în sector și văd că nici până la ora aceasta nu s-a luat nicio decizie, e încă în comisie. Care este stadiul acestui proiect, dacă puteți să-ini spuneți, doamna Secretar.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Negrilă, vă rog la sfârșit, dacă se poate la întrebări, interpelări, că nu e legat de proiectul acesta, dacă aveți pe acest proiect.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Nu-i legat de acest proiect, dar noi dăm, văd că facem...dăm bani, materiale sanitare și dezinfectanți. Păi, dacă dăm către spital, cred că putem să dăm și către cetățenii sectorului 4, nu?

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun, haideți să discutăm la sfârșit, vă rog. Dacă mai sunt alte întrebări legate strict de acest proiect. Voturi, vă rog. Cu 22 voturi pentru și 1 vot abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe incluse în “Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” și în “Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale”. Discuții? Vă rog, domnul Matache.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Mulțumesc, domnul Președinte. Aș vrea să știu, până în momentul de față, din 2016 până astăzi, câte blocuri s-au reabilitat în sectorul 4? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, legat de proiect. Am spus, la sfârșit avem interpelări. întrebări, interpelări.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ok, o să fac o interpelare atunci.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc. Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 și modificarea anexei nr. 5 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4. Discuții? Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru demolare parțială, remodelare, recompartimentare, extindere, supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E (locuință unifamilială și garaj), pe terenul proprietate particulară în suprafață de 200,00 mp din acte (203,00 mp din măsurători), aparținând lui

și                                  situat în str. Hârtopului nr. 20, Sector 4,

București. Discuții? Vot, vă rog. Cu 23 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT P+1E - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, pe terenul proprietate particulară în sunrafață de 312mp aparținând soților                               ' și

, situat în Drumul DEALU CUCULUI NR. nr. 40B, Sector 4, București. Discuții? Vot, vă rog. Cu 23 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul L0:Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, din data de 15.08.2020, până la validarea noului Consiliu Local Sector 4 . Propuneri?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Grupul PSD îl propune pe Cosmin Bărbălău.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mai sunt alte propuneri? Vot, vă rog. Cu 22 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc... Da, celui care s-a abținut. întrebări, interpelări. Doamna Murgoci, de când așteptam să spun asta.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Bună ziua. Eu am niște întrebări. Prima ține de noile construcții pentru ghenele de gunoi, niște chestii cu porți albastre, foarte multe din ele sunt închise, unele dintre ele au cifru. Cetățenii nu pot să arunce gunoiul înăuntru, așadar, tomberoanele stau afară sau există cetățeni care mi-au semnalat că neștiind, neputând să intre cu acel cifru lasă punguța de gunoi lângă acele construcții. De ce s-au făcut acele construcții? Este și întrebarea cetățenilor și a mea. A doua întrebare este legată de lucrările pe care Primăria le-a comandat în sector, la mine, în spatele blocului, deși nu este legal și există procedură, au tăiat, și nu e singurul loc, au tăiat bordurile acelea ca să potrivească direct fără apă, fără nimic. S-a făcut un mega praf, praful acela este foarte toxic și atunci ar trebui cumva supravegheate aceste echipe de muncitori. Ca să nu mai zic că este nociv și pentru omul acela care tăia, dar se pare că nu i-a păsat. ...(intervenții din sală fără microfon)...deci, cumva o supraveghere, pentru că eu nici nu știu unde să reclam...........(intervenții din sală fără microfon). ..Unde? La poliție?......(intervenții din sală fără

microfon).. .A, unde ? Eu stau pe aleea Covasna. ...(intervenții din sală fără microfon)... în spatele blocului. Și mai e una: s-a dat drumul la centrele de zi și am o rugăminte, dacă mă și ascultă cineva.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Te rog, Mihaela, scuze.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Copiilor, care sunt din familii fără bani, să li se dea totuși măști în fiecare zi, nu să stea mămica să dea, dacă are două fetițe, în fiecare zi să dea 6 lei... (intervenții din sală fără microfon)...Se poate da la Centrul de zi, se pot da mai multe pachete de măști și atunci când vine copilul să i se dea masca respectivă. Da, cam atât. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc și eu. Doamnul Negrilă, vă rog. Apoi domnul Andreescu.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da, era o întrebare în ceea ce privește acest proiect de hotărâre pe care l-am inițiat acum două luni și nici până astăzi nu a fost pus pe ordinea de zi și nici... încă, nu mi s-a răspuns. Care este statusul acestui proiect? Asta e prima întrebare. A doua întrebare este legată de bursele sociale, bursele de merit. Dacă la ciclul primar s-au primit pe încă trei luni bursele sociale, la liceu, până în momentul de față, nu s-a primit nici un leu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Cine mai are întrebări? Domnul Andreescu. ”

Dl consilier Andreescu Marian:„Eu vreau să întreb Direcția de Urbanism sau cine răspunde, locuitorii din blocul din strada Luică numărul 152 au fost deconectați de la gazele naturale, debranșați. Blocul este constituit cu centrale de apartament, deci, fiecare apartament își f ace căldura proprie. Se apropie sezonul rece și proprietarii au copii în familiile lor...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Andreescu, suntem în iulie!”

Dl consilier Andreescu Marian:„Da, dar proiectul zace din noiembrie 2019 la Direcția Urbanism în Primărie și nimeni nu a catadicsit să dea urmare proiectului ca să se facă racordul de gaze naturale la blocul din strada Luică numărul 152. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc. Domnul Matache.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Mulțumesc frumos, domnul președinte. Deci revin cu interpelarea, de fapt cu întrebarea, câte blocuri s-au reabilitat din 2016 până în anul 2020 să știm și noi o statistică la care să ne raportăm atunci când ne întreabă cineva, după care aș avea câteva precizări: pe strada Urucu Adrian Dan, numărul 4, un cetățean mi-a zis faptul că există un loc dejoacă în spatele blocurilor, care este de fapt înconjurat de blocuri și nu este securizat de niciun fel. în afară de acest lucru, copiii nu numai că se joacă până târziu acolo și fac gălăgie...și deranjează după ce copii intră în casă, grupuri de oameni cu băutură ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ce fel de băutură?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bănuiesc că, băutură răcoritoare sau alcoolică, asta nu știu. Și stau acolo până târziu făcând gălăgie. Și a făcut cetățeanul respectiv foarte multe sesizări, a mai venit poliție pe acolo, dar cred că ar trebui să vină mult mai frecvent poliția ca să se facă un obicei pe care acești oameni care vin noaptea târziu să nu mai treacă pe acolo. Pe strada V. V. Stanciu colț cu strada Piscului, un alt cetățean a făcut 27 de sesizări în legătură cu...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„E de la USR? ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Nu e de la USR. A făcut 27 sesizări, asta mi-a spus-o el unde a chemat și Poliția Locală și ADP-ul, până la urmă ADP-ul s-a sesizat și a mutat acel foișor. Era un foișor amplasat exact lângă gardul lui, unde, la fel, noaptea târziu veneau acolo oameni dubioși, după cum spune el și care stătea și urinau, beau și făceau gălăgie. Acum acel foișor a dispărut. Am fost chiar dimineață acolo să văd despre ce este vorba, ca să știu despre ce vorbesc, în locul lui, pentru că locul oricum este liber și e în administrația noastră, s-ar putea face trei locuri de parcare sau parcări duble pentru cei care au deja parcare la stradă și să mai plătească încă un loc de parcare pentru că mulți au două mașini și ne-ar putea ajuta foarte mult să dăm o utilitate locului. Așa, la Piața Sudului, piațeta toată am vizitat-o și am văzut și eu ce lucrări s-au făcut acolo.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ați făcut și poze?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,,Am făcut și poze, dacă vreți vi le trimit. Din păcate, scările de urcare către piață nu au și rampă de acces pentru persoane cu dizabilități ... (intervenții din sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Au pe laterale.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Pe laterale, pe nelaterale să știți că, chestiile astea nu există nici măcar la unele trortuare care fac legătura cu strada.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi au, au ...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Am fost, am verificat, există rampă laterală.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Eu vă spun că partea dinspre intersecție...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Nu trebuie să fie peste tot, este suficient o singură accesorizare pentru clădire.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Dar măcar semnalizați unde este.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Când vom da drumul la piață va fi semnalizată.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Dacă este așa atunci eu vă felicit și mă bucur că ați luat acest lucru în considerare. Totuși unele trotuare din jurul Pieței Sudului nu au coborâtă bordura ca să facă o continuitate cu asfaltul. Asta la fel, am aici dovada și v-o pot arăta. Dacă puteți să rezolvați aceste lucruri ar fi foarte bine. în afară de asta, da, pavajul care a fost montat, domnule, sare pur și simplu. Te împiedici în colțuri de pavaj care se mișcă , flabează, nu poți merge corect pe el. La fel se întâmplă și la Unirii unde, știm, s-a pus pavaj acolo și din păcate sare tot în sus. Asta este o mare problemă la nivel de București. îmi pare rău că noi avem aici o investiție făcută și din păcate nu verifică nimeni cum se montează acest pavaj. ...(intervenții din sală fără microfon)...Dacă. nu s-a făcut recepția, atunci, vă rog frumos, ar trebui să putem să remediem aceste lucruri care chiar afectează mersul, simplul mers....(intervenții din sală fără microfon)...Da, domnule, semnele de circulație am văzut că nu s-au rezolvat. Asta e! Am făcut deja o sesizare către Poliția Rutieră, să văd ce iese de acolo. Vedem...Și în final aș veni cu o propunere, cred că am putea să facem un proiect pe această propunere. Am vorbit de curând cu câțiva polițiști de la Poliția Municipală și mi-au semnalat următorul lucru, pe care ei, având în vedere ...(intervenții din sală fără microfon)... deci, nu Poliția Locală, Poliția Națională și mi-au semnalat următorul lucru: ei cred că ar fi cel mai bine și mai ales pentru polițiști și pentru mașinile de pompieri, și pentru ambulanțe... ca atunci când se duc la o adresă, să fie adresa vizibilă pe bloc. Polițistul în cauză a recomandat că dacă se poate să facem cumva adresele de la bloc să fie luminate, adică firmă luminată, cum ar veni, să poată fi reperată în caz de urgență pentru că ei cu asta am înțeles că au o problemă, Eu la strada Urucu Adrian Dan, la adresa asta numărul 4, am avut o problemă să găsesc, nu găseam decât numărul 2, numărul 4 nu se vedea pe nicăieri. L-am văzut doar intrând în scară la afișaj la Asociația de Proprietari. Deci, cred că, măcar, dacă nu firme luminoase, măcar o plăcuță vizibilă la fiecare intrare într-un bloc indiferent de scară, să fie vizibilă să se poată vedea măcar pentru ambulanțe și pentru poliție, și pompieri, acest lucru să fie vizibil. Dacă doriți putem să facem acest proiect împreună și să-l aprobăm în consiliu. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc. Domnul Ștefănel.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Mulțumesc. Am și eu două sesizări. Una dintre ele ține de trafic, cealaltă de comportament necivilizat. încep cu a doua: fântâna arteziană care este situată la intersecția dintre Calea Văcărești și Bulevardul Tineretului, Văcăreștiul mic, am văzut că tot este frecventat, cel puțin eu de două ori am văzut în ultimele zile, de diverși oameni ai străzii care se îmbăiază și fac diverse lucruri. Eu vă spun că nu am o problemă, pot să înțeleg din cauza căldurii că e nevoie ca oamenii să se răcorească, dar nu sub forma aceea pentru că mai sunt și doamne, domnișoare care trec prin zonă și chiar nu e ok. Deci, aș ruga Poliția Locală să supravegheze mai mult zona respectivă. A doua ține... și e cea mai importantă, de traficul care se desfășoară pe Bulevardul Gheorghe Șincai, mai precis între Cuțitul de Argint și intersecția cu Bulevardul Tineretului sau Cantemir, deci, din sensul Cuțitul de Argint către Bulevardul Tineretului s-au montat pe linia de tramvai, probabil, pe miliarde de lei, acei stâlpișori, dar nu e treaba noastră... în fine, problema este că traficul se blochează din ce în ce mai des din cauza faptului că prima bandă, cea care se învecinează cu Parcul Tineretului, este utilizată în mod legal, repet, în mod legal, de către mașini pentru a fi parcate, garate la rigolă. Aș dori ca prin Aparatul de Specialitate al Primarului, în speță, Poliția Locală, să facem o modificare, o sesizare sau un proiect către Brigada de Circulație Rutieră a Municipiului București, pentru a desființa acea bandă și de a o reda traficului auto și în niciun caz parcajului mașinilor, autoturismelor, pentru că avem acolo efectiv trei benzi din care prima, cum vă spuneam, este pentru parcare, banda doi pentru mers înainte și banda trei pentru virat stânga pe Cantemir, ceea ce este incorect. Așa este cum vă spun eu, cu delimitare înainte de semafor 20 de metri, putând opta conducătorul auto, dacă dorește să facă dreapta pe Tineretului, dar eu aș elibera de la Spitalul Nasta cel de Pneumologie, o altă troacă de spital, că nimeni nu se îngrijește de spitalele astea, aș elibera efectiv banda respectivă, mai ales că e și o stație RATB acolo, aș elibera-o pentru a o reda traficului auto. Se creează niște cozi foarte mari, nu știu cum stau anumiți primari cu cantitatea de produse necongelate în frigider, dar vă spun sigur că mulți șoferi adresează cuvinte jignitoare primarilor. Am putea s-o facem, banda există și pur și simplu îi rugăm pe cei 10-15 conducători auto care parchează acolo să nu mai parcheze. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții? Punctul numărul 12: Probleme curente. Nu sunt. Mulțumesc frumos. Declar ședința închisă.”

In conformitate cu punctul de vedere exprimat de Instituția Prefectului Municipiului București prin adresa nr.S.M.23.649/31.01.2020, proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre privind aprobarea demersurilor de recuperare a eventualului prejudiciu cauzat de către fostul Director General al Societății TOTUL VERDE S.A. nu a întrunit voința juridică a Consiliului Local al Sectorului 4 pentru a fi adoptat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4


Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Chircii Mihaela

Tătaru Mihaela