Proces verbal din 15.04.2020

Procesul Verbal al sedintei ordinare online a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 15.04.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2285 din data de 09.04.2020.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice de videoconferință online, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 32/26.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate.

Au fost prezenți 27 consilieri din 27 consilieri în funcție.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Directorul Direcției Administrație Publică, Directorul Direcției Administrativă și Arhitectul Șef.

Ședința s-a desfășurat cu respectarea prevederilor art. 50 din Anexa nr. 1 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc pentru prezență. Pentru început, aș vrea să dau cuvântul domnului Viceprimar... însă, o secundă!.. înainte de a da cuvântul domnului Viceprimar aș dori să spun câți suntem prezenți. Suntem 25 de consilieri prezenți din 27 în funcție.... Voi striga prezența, în continuare. Fiecare consilier care își aude numele vă rog să deblocheze..... sau nu, va debloca microfonul băiatul de la tehnic. Daniel

Ștefan!”

DI consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:„...dați drumul la microfon! Gata! Prezent! Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Cosmin Bărbălău, sunt prezent, Șupeală Gheorghe! Adrian George! încă o dată, Adrian George! Bun! Petcu Daniela!” Dna consilier Petcu Daniela Gabriela :„Prezent! Prezent! Mă aud? Mă aud?” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da! Da!” Dna consilier Petcu Daniela Gabriela :„Ok! Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Negrilă!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Andreescu!”

Dl consilier Andreescu Marian:„Prezent! Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Trocan!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Andrusceac!”

Dl consilier Andrusceac Antonio:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Călina!”

Dl consilier Călina Simion-Dan:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Ceacâr!”

Dl consilier Ceacâr Sorin-Ioan:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Matache!

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Pînzaru!

Dl consilier Pînzaru George Daniel:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Daniel Ștefan! Domnul Daniel Ștefan!”

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,, Prezent! Am fost primul care a....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Dinu!”

Dl consilier Dinu Dorel Marius:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doamna lancu!”

Dna consilier lancu Elena:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Moulin!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Balmuș!”

Dl consilier Balmuș Mircea:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doamna Murgoci!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Niculae!”

Dl consilier Niculae Adrian George:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doamna Petcu!”

Dna consilier Petcu Daniela Gabriela :„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Pungă!”

Dl consilier Pungă Nicolae:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Sava!”

Dl consilier Sava loan-Răzvan:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Samir!”

Dl consilier Simion Samir :„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doamna Stănoi!”

Dna consilier Stănoi Lucia :„Prezentă!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Ștefan George Alin! Ștefan George Alin! Domnul Ștefan George Alin! Absent? Domnul Ștefanei Dan Marin!”

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan :„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doamna Tecuceanul ”

Dna consilier Tecuceanu Marioara:„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Trifu!”

Dl consilier Trifu Vasile :„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Turmac!”

Dl consilier Turmac George-Adrian :„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Șupeală!

Este absent...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ștefan George Alin!”

Dl consilier Ștefan George Alin :„Prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Imediat intră și domnul Șupeală!... Imediat intră și domnul Șupeală!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Organizatoric, un pic... ceva înainte! Veți primi, acum, pe e-mail o declarație, cu un tabel. Veți găsi toate cele....șapte puncte de pe ordinea de zi propusă cu variantă „Da”, „Nu” sau „Abținere” pentru vot. Rugămintea mea este ca, la finalul ședinței, să o completați, printat ori în Word și mi-o trimiteți pe e-mail pentru a valida votul dumneavoastră din timpul ședinței și pentru a putea transmite la Prefectură hotărârile, de data aceasta. Mulțumesc frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! în momentul acesta suntem 27 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Pentru început, voi da cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară. Vă rog, domnule Viceprimar!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Bună ziua! Executivul dorește introducerea, pe ordinea de zi, a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 2- „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Voturi pentru? Voturi pentru? Până acum, nu au votat domnul Dinu, domnul Negrilă și domnul Sava... și nici domnul Șupeală! A! Domnul Șupeală a votat.....Domnul Dinu! Vedeți că aveți în partea dreaptă ...

„more” și acolo puneți „raise hand” Unde sunt trei punctulețe. Cum ați votat și în comisie. Avem 26 de voturi pentru. Așteptați un pic. Abțineri! Vă rog să votați abțineri! Domnul Sava! Deci, cu 26 de voturi pentru, 1 abținere și niciun vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 3- „ Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 34/26.03.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot înscrierea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 3. Cine este pentru? Vă rog să votați! Domnul Dinu, nu ați votat! Domnul Șupeală, nu ați votat!... Domnul Șupeală nu ați votat la acesta....

Dl consilier Șupeală Gheorghe :„ Imediat, să îl caut pe „more” ăsta!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nici domnul Andrușceac...

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu e! Nu votez.....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Șupeală?!...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Dați drumul la microfoane!...”

Dl consilier Șupeală Gheorghe :„ Nu apare la mine „more” ăsta!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, ...dați drumul la microfoane!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Microfoanele... puteți lua cuvântul doar atunci când vă înscrieți la cuvânt, în chat, așa cum este în Regulament!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Păi cum? M-ați trecut deja la vot „pentru” când eu nu am vrut să votez „pentru”! Cum ați făcut voi 26 de voturi?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Păi, e dat drumul la microfon!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Păi și cum am apărut eu cu vot pentru când eu nu am vrut să votez „pentru”, am și scris „abținere”?!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Deci, domnul Andrușceac, cine vrea să vorbească se înscrie în chat! Spuneți „înscriere la cuvânt”!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Dar asta nu e o modalitate, de a merge pe repede înainte și nu ne dați cuvântul, nu putem interveni!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Păi așa este Regulamentul!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Care Regulament? Când l-am votat?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Deci domnul Andrușceac se abține! Deci 26 de voturi pentru și 1 abținere. Imediat! Așteptați! Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Cristi Matache s-a înscris la cuvânt! Domnul Matache la ce vă înscrieți la cuvânt? Că tocmai am terminat o procedură de vot! Scrieți, vă rog! încă o dată la abținere., la domnul Andrușceac, la proiectul anterior, vă rog frumos să mai ridicați o dată mâna, ca să facă Prinț Screen, vă rog! Gata! Vă mulțumesc! Domnul Matache! Mai devreme ați votat pentru și acum vă abțineți? Faceți cumva mișto de noi?!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Domnule, dați-mi voie și mie să vorbesc, vă rog frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Aveți microfonul deschis! Vă rog, vorbiți!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, M-am înscris la cuvânt ca să vă explic că ceva nu faceți bine! De exemplu cu.....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doar o clipă, că nu vă aud foarte bine! Doar o clipă, să dea mai tare volumul, doar o secundă, vă rog! Gata! Vă rog!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Domnule, când este să votăm pentru, spuneți acum votați pentru. Da?!” Urmează să spuneți cine se „abține” și cine ...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Asta am și spus!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Păi nu ați făcut așa data trecută! Doar „pentru”! Cine votează „pentru” Ăla votează „pentru”...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule! Cine votează „pentru”, număr voturile de la „pentru” apoi cine se abține, număr voturile de la abținere și după aceea, dacă nu mai simt alți votanți....”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Păi din cauza asta. Si cu Antonio a fost treaba. Eu am înțeles ce a vrut să spună el, că el nu a auzit când a fost „abținere” sau „împotrivă”! înțelegeți?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Păi ideea este să fim atenți. Haideți să terminăm, că durează foarte mult.....ăsta!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Haideți să terminăm!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Dar să știți că dacă ați votat „pentru” nu mai puteți să votați și „abținere”!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu! „Pentru” am vrut!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Eu înțeleg că l-ați văzut pe domnul Andrușceac că a votat abținere și ați vrut, după aceea, să votați și dumneavoastră dar, haideți, vă rog ,să ne ținem cuvântul! Da?!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu! Nu! Nu! Nu este adevărat asa! Eu am votat „pentru” îmi mențin „pentru”, data trecută am votat.... Am crezut că se repetă votul!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ok! Am înțeles! Bun! Haideți să revenim! Da? Deci acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi cu 26 de voturi pentru și o abținere. Următorul proiect!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 4- „Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de înscriere în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București a unor drumuri din sectorul 4 precum și atribuirea de denumiri”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Voturi „pentru”! Domnul Dinu nu a votat! Domnul Dinu, degeaba ne arătați așa! Trebuie să votați!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Unde să votăm frate? Că nu îmi apare altceva Nu îmi apare vot pentru, da sau nu știu ce.....! ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu vot „pentru”! Deci trebuie ridicată mânuța atunci ! Aveți acolo „raise hand”!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Păi dacă ridic, când fac „raise hand” mă bagi la votat „pentru”!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da! Dacă nu, nu votezi ăsta! După aceea eu voi continua cu abțineri și după aceea cu voturi împotrivă și ridici mâna la care vrei! Deci avem 24 de voturi pentru! Acum abțineri! Imediat se resetează și imediat vă spun eu când să apăsați. Pentru abțineri, vot, vă rog! Nicio abținere să înțeleg! Bun! Voturi împotrivă! Vot vă rog! Domnul Andrușceac! Domnul Moulin! Doar o clipă domnul Andrușceac. Așa! Spuneți acum, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Am votat împotrivă!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Unde? Că nu a apărut!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, La mine pe ecran apare! La asta am mâna sus ridicată!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Trebuie să îi dați „more” și „raise hand” ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, l-am dat! Exact așa i-am dat!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Acum a apărut, să știți!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ok!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și domnul Moulin? Domnul Moulin! Aveți microfon domnule Moulin, vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Păi am votat „pentru” mai devreme!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Am înțeles! Avem 25 de voturi pentru și două voturi împotrivă. în continuare, voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

  • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 26.03.2020

  • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 3. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 34/26.03.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de înscriere în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București a unor drumuri din sectorul 4 precum și atribuirea de denumiri

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L.S.4 nr. 10/23.01.2020 de

aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 184 mp aparținând soților V. '/<,                  ..și

. v -.., situatînstr. ȘOIMUȘ nr. 87, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ- GARAJ și ÎMPREJMUIRE pe terenul proprietate particulară în suprafață de 305,00 mp aparținând lui                      ., situat

în str. POIENI nr. 12-14, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru

SUPRAETAJARE O SINGURĂ DATĂ IMOBIL DE LOCUIT - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ -REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME Dt+P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 155,00 mp aparținând lui             .               , situat în intr. SMARANDA nr. 3, Sector 4,

București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 8. întrebări, interpelări.

  • 9. Probleme curente.

Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? Domnul Trifu nu a votat, domnul Răzvan Sava nu a votat, Moulin nu a votat, Daniel Ștefan nu a votat, Antonio Andrușceac nu a votat. Domnul Vasile Trifu nu a votat! Domnul Trifu! Știți să votați?!”

Dl consilier Trifu Vasile Imediat!Gata!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Deci avem 24 de voturi pentru. Acum abțineri! Imediat vă spun, când resetează acum.....Puteți să votați abținerile, vă

rog! Și voturi împortivă, acum, vă rog! Domnul Moulin! Dacă aveți o opțiune de vot, vă rog! Am ajuns la voturi împotrivă! Domnul Moulin, până mâine, puteți să votați astăzi, vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Scuze! M-a sunat cineva! Da! Mă abțin!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Păi am trecut de abțineri, am ajuns la voturi împotrivă, că nu ați votat!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Deci abținere dacă vreți, dacă nu e împotrivă!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Păi atunci ridicați mâna! Suntem la împotrivă, vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Bine!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Deci avem... spuneți doamna Secretar!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ 24 pentru, 1 abținere și 2 împotrivă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Deci avem 24 voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Ordinea de zi a fost aprobată. Trecem pe ordinea de zi. Punctul numărul 1-Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 26.03.2020 Cine este pentru? Repet! Voturi pentru! Domnul Negrilă s-a înscris la cuvânt.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Nu la procesul verbal ! Am spus că vreau să vorbesc atunci când se va discuta depre completarea HCL.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, A! Păi atunci scrieți! Atunci! Imediat după ce citesc aia, îmi scrieți atunci, vă rog! Da?!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Da domnul președinte!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Deci avem 26 de voturi pentru. Abțineri? Imediat! Acum puteți să votați abținerile! Cu 26 de voturi pentru și o abținere procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 înscrieri la cuvânt, vă rog! Nu simt înscrieri la cuvânt? Cine este pentru? Vă rog să votați! Voturi pentru! Până acum nu a votat Vasile Trifu, Răzvan Sava, Nicolae Adrian George, Negrilă Vasile. Mihaela Murgoci, Guilhem Moulin, Elena lancu, Daniel Ștefan, Cristi Matache, Antonio Andrușceac Domnul Trifu!”

Dl consilier Trifu Vasile :„ Da!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu votați pentru?”

Dl consilier Trifu Vasile :„ Ba da! Dar nu mai îmi apare imaginea ta!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu trebuie să apară imaginea mea!”

Dl consilier Trifu Vasile Da! Dar nu îmi apare... Lasă că dau... Am votat! Nu mai te mai vedeam!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Deci avem... pentru câte sunt? 18 voturi pentru. Acum abțineri! Imediat! Acum puteți vota abțineri! Până acum sunt 7 abțineri!... 8 abțineri, până acum! Deci 8 abțineri! Și acum voturi împotrivă! Domnul Noulin! Până la urmă cum...? Abținere sau vot împotrivă? Domnul Moulin!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, împotrivă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, împotrivă. Am înțeles! Deci 18 voturi pentru, 8 abțineri și 1 vot împotrivă. Proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3-Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 34/26.03.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență înscrieri la cuvânt! Domnule Negrilă, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Mă auziți? Bună ziua!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da! Puteți vorbi!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Domnule președinte nu știu cine se află acolo în sală, bănuiesc că și domnul Primar și domnul Viceprimar... Pe domnul Viceprimar l-am văzut. Nu e neapărat legat de completarea acestui HCL, aveam câteva obiecțiuni de făcut dar, pe mine mă interesează mai mult, transmiteți domnului Primar și domnului Viceprimar că situația de la....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dar vă aude domnul Viceprimar, e lângă mine!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Mă bucur enorm că mă aude, mă bucur dar poate pune și în practică. 22 de persoane... de angajați sunt de 5 zile fără apă și fără hrană acolo! Și sunt ținuți de 5 zile.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Acolo unde?”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, La Centrul de îngrijire și Asistență Sfântul Vasile. CIA...CIA. Domnule președinte, 22 de persoane sunt fără apă...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am înțeles! V-a auzit, să știți!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Vă arăt mesajul trimis de către șeful centrului.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„V-a auzit, să știți!” Dl consilier Negrilă Vasile:,, Deci să mai stea încă 10 zile.... Vă mulțumesc mult de tot!” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dacă mai sunt și alte înscrieri la cuvânt? Voturi pentru? A! Domnul Sava! îmi cer scuze! Domnul Sava, vă rog!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Mulțumesc, domnul președinte. Am crezut că nu se vede aici de la distanța asta!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ba da! Ba da!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Acum am certitudinea că se și vede se și aude. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Cum să nu!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Aș fi dorit... întrucât la ședința anterioară am lipsit, am văzut că acest... că proiectul de hotărâre cu ajutoarele sociale a fost votat în ședința anterioară, acum se supune la vot completarea proiectului de hotărâre sau hotărârii votate anterior.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Exact!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Puteți să îmi spuneți și mie, în câteva cuvinte, care este diferența, cu ce completări a venit... se vine prin acest proiect de hotărâre?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Păi, chiar dacă ați lipsit de la ședința trecută, proiectele tot le-ați primit, nu?”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Proiectele le-am primit dar... o analiză mai succintă din partea... ori a a dumneavoastră ori a cuiva din.....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Păi vă spune ce se introduce. Adică... doriți să vă citesc încă o dată proiectul sau....?”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Știu să citesc, domnul președinte! Știu să citesc dar...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Păi și atunci? Nu știu ce să vă spun?”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Nu am văzut care e diferența! Nu am văzut care e diferența!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Imediat dau cuvântul domnului Viceprimar. Doar o secundă!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Mulțumesc!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Mă auziți da? Domnul Sava! S-a introdus prevederea pentru cazul familiilor fără copii, da?... care nu era prevăzută în hotărârea ințială, la articolul 1, indice 1 și la articolul 1 indice 2 se introduce prevederea respectivă.... posibilitatea plății ajutoarelor de urgență în contul curent, mandat poștal, în baza cererilor aprobate. Asta este completarea.”

DI consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Ok! Domnul Trocan, aș fi vrut să îmi spuneți ajutoarele astea se dau... constau în bani sau cum se vor da aceste ajutoare?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, în bani, efectiv pe cârd. Deci nu dau cache, se dau pe cârd.”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Cum aveți certitudinea că acești bani vor fi folosiți pentru alimente, medicamente, produse igienico-sanitare și nu pentru tutun, alcool?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, în baza... Tomai de aceea se virează pe cârd pentru a avea trasabilitatea tranzacțiilor. Ei prezintă dovada cheltuielii, în scopul în care au fost dați banii.”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Știm foarte bine că de la ATM se pot ridica.... de la orice ATM se pot ridica.... se pot scoate sumele respective 500, 700, 1000. Nu era mai bine să facem niște vouchere sau banii ăștia să se dea în baza unor bonuri fiscale,... atenție!... în baza unor bonuri fiscale.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi în baza bonurilor fiscale se face decontarea.”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Bun! Decontarea...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Se face dovada plății cu cârdul respectiv și cu bonul fiscal produsele achiziționate.”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ încă o dată, banii se pot retrage și atunci cum îi recuperați dacă nu vi se aduce dovada plății? Pentru că, eu spun că, ajutoarele astea trebuie să se ducă direct la cei care au nevoie...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E prevăzut în procedură, domnul consilier. Citiți procedura adoptată la ședința anterioară și o să vedeți acolo.”

DI consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Ce procedură? Păi nu trebuia prinsă și procedura aici dacă e, că nu se schimbă de la o zi la alta?! ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier! Deci e o completare! S-a votat în ședința precedentă, aveți atașat, că sigur ați primit pe e-mail, chiar dacă ați lipsit de la ședință s-a...”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Nu, domnul Trocan! Domnul Trocan! Procedura... dacă s-a votat o procedură separat și nu era prinsă în documentația din proiectul de hotărâre anterior...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Era prinsă! Nu era separat!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Ea trebuie să facă parte și din acesta, pentru că ...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, aia este hotărârea de bază. Este adoptată, în ședința trecută, hotărârea de bază acum se completează cu două subpuncte...”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Da domnule! Am lipsit.... Deci înțelegeți că am lipsit! Da!? Acum, eu discut cu dumneavostră...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Atunci citiți proiectele de la ședința trecută.”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ De fapt, este o discuție pe care aș dori să o audă și colegii pentru că, nu trebuie să dăm bani decât pentru produsele respective alimente, medicamente și produse igienico-sanitare.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Exact așa prevede hotărârea! Exact așa!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Să aveți controlul și monitorizarea să se întâmple acest lucru! Da?! Banii se pot scoate cache de la ATM și sunt cheltuiți în cu totul alte direcții. V-am spus încă o dată! Exemplu: tutun, alcool, droguri sau alte chestii.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc domnule Sava, a expirat timpul, domnule Ștefănel Dan Marin, vă rog!”

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan :„ Vă mulțumesc domnule președinte, așa cum am precizat și data trecută, atunci când am votat inițial... când ați votat acest proiect de hotărâre prin care oferim ajutoare diverselor persoane care solicită, punctul de vedere al PMP este în aceeași linie consecventă, vom vota împotriva acestui proiect întrucât, noi considerăm că cei care solicită aceste ajutoare mai trebuie să facă dovada faptului că nu au datorii la bugetul de stat, asta apropo de cetățenii care solicită lucrul acesta, să facă și dovada faptului că simt niște buni contribuabili și până la urmă niște oameni care respectă legea, așa cum respectă și ceilalți cetățeni din sectorul 4 și să facă dovada faptului că au sau nu au cazier judiciar. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, s-ar putea ca din banii contribuabililor, care vin din partea tuturor celor care contribuie la bugetul sectorului 4, aceste ajutoare să se ducă exact către cei care nu au contribuit niciodată la bugetul sectorului 4. Ca să concluzionez vom vota împotriva acestui proiect de hotărâre. Mi se pare ilogic să oferim bani unor persoane care nu pot face dovada faptului că și-au plătit contribuțiile, taxele, impozitele locale în sectorul 4. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, supun la vot. Voturi pentru! Doamna Petcu nu a votat, Tecuceanu Ștefănel Dan Marin, Răzvan Sava, Nicolae Adrian George, Daniel......Avem 22

de voturi pentru. Abțineri acum! Vă rog, să votați, cine se abține! Domnul Andrușceac ați votat pentru...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu am votat „pentru”!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Ba da!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Doamnă, eu am ridicat mâna la inter....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Andrușceac, haideți să vă spun cum e Regulamentul! L-ați citit? Nu trebuie să ridicați mâna ca să luați cuvântul! Trebuie să scrieți: luare de cuvânt! în chat, aici, în dreapta! Că eu am aici toate căsuțele , cu toți și eu nu am cum să văd cine ridică mâna! Tocmai de aceea atât domnul Sava cât și domnul Ștefănel Dan Marin au scris aici în chat: vreau să iau cuvântul! M-ați auzit?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da! Eu votez împotrivă la proiectul acesta! Pentru că nu... Și ridicasem mâna ca să îmi dați cuvântul, nu știu de ce nu mi-ați dat cuvântul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Pentru că eu nu am cum să vă văd când ridicați mâna! Trebuie să îmi scrieți în chat, conform Regulamentului trebuie să îmi scrieți „luare de cuvânt” și eu vă dau cuvântul. Eu nu am cum să urmăresc 27 de consilieri care stau cu mâna, că îi am pe toți în față!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ok!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, De aceea este Regulamentul așa făcut! Deci, la abțineri... domnul Niculae Adrian George. Bun! Și voturi împotrivă acum, vă rog!......Lipsește cineva, care nu a votat! Domnul Pinzaru! Bun! Deci avem 22

voturi pentru, 1 abținere și 4 voturi împotrivă! Proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4-Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de înscriere în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București a unor drumuri din sectorul 4 precum și atribuirea de denumiri înscrieri la cuvânt! Scrieți în chat, vă rog, cine vrea să se înscrie la cuvânt. înțeleg că nu sunt înscrieri la cuvât! Cine este pentru atunci? Vă rog să votați! Deci, voturi pentru! Repet! Voturi pentru! Domnul Șupeală nu a votat, Răzvan Sava, Nicolae Adrian, Negrilă Vasile, Guilhem, Elena lancu, Daniel Ștefan... Deci nu au votat 9 până acum. 18 voturi pentru. Abțineri! Vă rog să votați! Repet! Abțineri! 6 abțineri. Trecem la voturi împotrivă! Vot, vă rog! Lipsește un consilier care nu a votat! Domnul Andrușceac! Bun! Avem 18 voturi pentru, 6 abțineri și 3 voturi împotrivă. Proiectul a fost adoptat. Trecem la PUD-uri Vă rog! Domnule Antonio, vă rog! Am văzut un „m” ”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „M-am înscris la cuvânt! Eu ies din asta și fac reclamație direct la Prefect și peste tot! Nu se poate să vă bateți joc! M-am înscris, pe chat, la cuvânt!

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Cum?!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nici acolo nu ați văzut?!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Cum?!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ați trecut peste luarea la cuvânt și ați trecut la vot!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Spuneți-mi și mie cum v-ați înscris dumneavoastră la cuvânt?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Am scris că cer cuvântul! Cuvântul!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Unde? Că eu nu am scris nicăieri! Scrie un „m” atât! Ia uitați-vă la asta....”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu! înainte de asta m-am înscris! Uitați-vă că scrie „cuvântul”!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, „m” atât!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu! Am scris, înainte de asta! Nu vreți să ne dați cuvântul pe o chestie care e ilegală!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule! Dacă nu îmi apare nimic!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, .... că nu are nici viza de legalitate a Secretarei Generale... ăsta.... Vreți să faceți lucrări pe domeniu privat, în baza unor așa zise donații, ca să băgați bani în buzunar, dezvoltatorilor! Cum vă asumați lucrul acesta!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Andrușceac știți.... domnul Andrușceac știți că asta nu e dată la televizor, nu? Adică, nu înțeleg de unde... ce încercăm să facem acum politică sau ce încercăm să facem?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu domnule! Am cerut cuvântul și nu mi-ați dat....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu ați cerut domnule niciun cuvânt, că îmi apare în față aici!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, ... inventar al primăriei pe domeniul privat care aparține unor oameni! Cum puteți să faceți lucrări și să cereți să se facă donații către Municipiul București când terenurile ăstea sunt înscrise, au sarcini în... la intabulare și la cadastru, sunt date către bănci, ni le băgați pe gât niște proiecte.... să facem lucrări în.....dezvoltatorilor!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule Andrușceac! Domnule Andrușceac, de unde aveți dumneavoastră datele acestea? Că uitați, domnul Viceprimar este lângă mine! Vă poate răspunde!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Eu am toate dovezile! Cum adică nu ne dați cuvântul să spunem lucrurile astea!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dar cine a spus domnule că nu vă cuvântul! înscrieți-vă! Scrieți acolo cum scrie în Regulament!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Păi m-am înscris, v-am spus!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Cum? Scriind o literă nu înseamnă că v-ați înscris domnule! Scrieți în românește!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, înainte am scris „cuvântul”!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Păi dacă nu apare! Eu am în față aici, am tot chat-ul!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu! Vă bateți joc de noi cu chestia asta!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu domnule! Spuneți ce vreți să spuneți legat de proiect! Spuneți!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, în primul rând vreau să știu dacă are viza de legalitate a doamnei Secretar General al Primăriei!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Imediat! Haideți să le luăm pe rând! Spuneți! Doamna Secretar!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Am avizat...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doar o clipă! Doar o clipă! ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Am avizat de legalitate proiectul, conform OUG. Deci, am avizat de legalitate proiectul, evident!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Altceva, domnule...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Deci proiectul are viza de legalitate a doamnei Secretar General. Proiectul prin care cerem ca aceste terenuri, private, să capete denumiri și să fie trecute în domeniul public al Municipiului București. Cum ați putut face asta, când ele au sarcini înscrise și eu am documentele aici de la bancă și de la cadastru?! Cum adică să treceți în domeniul privat al Primăriei Municipiului București un teren care este girat la bancă?!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Imediat! Stați să dau cuvântul domnului Viceprimar, să vă răspună, da?! Haideți, vă rog domnule Viceprimar!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, am mai avut o dată discuția aceasta, dacă mai țineți minte, când am votat, acum un an și ceva, un proiect de hotărâre similar și am concluzionat și atunci că, dacă există sarcini sau sarcini de retrocedări, pe anumite terenuri care, astăzi, sunt componente ale domeniului public, ele nu pot fi scoase din domeniul public decât în urma unei decizii de instanță definitive. Ceea ce nu există și nu este cazul!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Viceprimar, noi nu trebuie să fim puși în situația de a lua decizii...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dar nu luăm noi!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...înainte ca aceste procese să fie încheiate și situația juridică a acelor terenuri clarificată! Nu scoateți cărbunii din foc cu ajutorul mâinilor noastre!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnule consilier, inventarul bunurilor publice se face periodic! Da!? Noi stabilim an de an domeniul public și îl transmitem capitalei.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu sunt bunuri publice, sunt private, ale unor dezvoltatori care le-au gajat la bănci!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Mă ascultați? Da? An de an se transmite la Primăria Capitalei inventarul domeniului public. în absența unor hotărâri de instanță definitivă, domeniul public este păstrat!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Viceprimar, vă repet, aceste terenuri nu fac parte din domeniul public! Sunt terenuri private, gajate la bănci.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E părerea dumneavoastră!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu e părerea mea! Sunt acte! Am actele pe care mă mir că Direcția Juridică nu le-a cerut!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așa ați avut și data trecută! Tot așa ați avut și data trecută, cu terenurile doamnei....! Da Este aceeași speță pe care consider că am clarificat-o!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Nu este aceeași speță! Nu este aceeași speță! Dacă vreți ■\ză citesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Dacă nu mai sunt alte discuții... Domnul Negrilă, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, La comisie, am întrebat... din păcate era... a fost domnul Arhitect Șef și ne-a explicat că, prin acest proiect, noi nu facem altceva decât să dăm niște nume axestor străzi, acces... sau... nu am înțeles foarte bine ceea ce este acolo. înțeleg de la colegul meu Andrușceac că practic, ... și poate ar trebui să explicați și colegilor dumneavoastră la PSD, că se vrea ca aceste străzi, care multe dintre ele sunt domeniul privat, să fie făcute pe banii primăriei ca ulterior să.... eu așa am înțeles, ar trebui să explicați... Doamna Artene și-a asumat. Foarte bine doamna Artene. Felicitări, vă asumați, nicio problemă! Eu chiar vă felicit pentru că aveți curajul ă.sta. Și eu știu despre această problemă. Mai mult decât atât, am un domn care mi-a pus toată documentația... o am aici, toată documentația legată de aceste terenuri care sunt proprietate privată și care am înțeles că mulți se și judecă. Dacă domnul Primar este acolo știe și dânsul despre ce este vorba. Cu subiect și predicat...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Aveți vreo întrebare legată de acest proiect, vă rog?”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Da. Am o întrebare legată de acest proiect. Domnul Arhitect a spus că este vorba doar de aceste... practic să dăm legali... să punem în legalitate aceste străzi. Neavând nume nu pot fi trecute la Primăria Capitalei, de exemplu, nu pot.... Vor fi făcute tot din bugetul nostru?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Imediat! Dau cuvântul domnului Viceprimar!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci, vis a vis de ce ați spus prima oară că ați înțeles, ați înțeles greșit. Nu este vorba de așa ceva. Nu se votează nimic legat de execuția vreunei străzi. Nu aveți aici indicatori, nu aveți aici vreun contract subsecvent, nu aveți nimic altceva decât inventarierea domeniului public și solicitarea către Consiliul General de a atribui niște nume acestor drumuri. Faptul că dumneavoastră le spuneți private., da?... nu știu în ce bază sau....”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Domeniul privat. Domnule Viceprimar, iertați-mă că vă întrerup.... ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi ați înțeles de la cine?”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Am înțeles că acolo sunt... de la cine? De la im domn. O să vă aduc documentele, ca să le vedeți! Acolo sunt sarcini, sunt sarcini pe aceste terenuri! Asta încerc eu să înțeleg!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Am mai explicat o dată, repet. Este ultima oară, dacă continuăm cu chestia asta...! Faptul că are sarcini terenul respectiv, el fiind parte din domeniu public nu are nicio relevanță juridică! Singurul mod în care el poate fi scos din domeniul public este ca urmare unei hotărâri definitive de instanță. E clar suficient? Știu că sunteți jurist!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Dar dumneavoastră., mă scuzați, dumneavoastră ce specializare aveți, dacă știți că eu sunt jurist? Domnule Viceprimar!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da! Vă aud.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Dumneavoastră, sunteți și dumneavoastră jurist?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu! Nu sunt jurist!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, A! Mai bine!

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt economist!”

Dl consilier Negrită Vasile:,, Eu chiar înțeleg gravitatea situației. Tocmai! Dumneavoastră. Din punctul dumneavoastră de vedere.......”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am înțeles! Felicitări!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,,.... ca și economist, nu o înțelegeți Nu! Auziți! Haideți să nu ne luăm peste picior pentru că eu, până la urmă mi-am expus punctul de vedere, m-am abținut în a.cest proiect... ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Am înțeles, vă respect, vă mulțumesc!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Și eu vă respect și vă mulțumesc și eu. Era normal să le explicați tuturor colegilor despre ce este vorba. Nu doar mie! Eu am înțeles! Parțial!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Era suficient să citească documentația pe care am transmis-o!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Da! Documentația pe care ați transmis-o de ceva timp.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Urmează domnul Andrușceac la cuvânt! Domnul Andrușceac!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da! Mă auziți? Mă auziți? Păi eu nu vă mai aud că v-ați închis microfonul domnul Bărbălău!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu sunt domnule singur! Avem aici pe cineva de la tehnic!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Am înțeles! Nu e foarte tehnic! Deci, eu vreau să ne lămurim ăsta este în primul rând un pas pentru ca primăria să preia apoi aceste terenuri, să le răscumpere chiar, la niște sume care ei le-au girat către bănci. Deci, vă dau un exemplu din extrasul informativ, nu vorbesc din povești, simt anumite străzi, de exemplu cadastru pentru cei de la.... cadastru de informare pentru cei de la firma LUPICON INTERNATIONAL și cei de la EDIL DAN CONSTRUCT Oamenii au notat aceste suprafețe și le-au...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„îmi cer scuze, domnul consilier!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,... înscris..”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Domnul consilier!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,... către OTP BANK”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Ca să putem înțelege... Domnul consilier! îmi permiteți? Numai o secundă, vă rog frumos! Ca să înțelegem la ce vă referiți, vă rog frumos, din toate aceste anexe, la care din aceste anexe vă referiți dumneavoastră că ar fi în această situație, pentru că în momentul acesta este lângă mine și domnul Arhitect Șef și persoana care s-a ocupat, de la cadastru, de cadastrarea...mă rog, de schițele care au fost făcute și ne lămurim pe loc. Deci, despre care anexe este vorba în această secundă?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Vă spun. Este intabularea proprietății dobândite de... în suprafață de....”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Anexa de la 1 la 10 deci la care ne referim?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, ...de șapte sute șaptezeci și unu de metri, ăla este cu CIF 1654356 care se notează deja ca ofertă de donație. Ca să vedeți că nu e întâmplător...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Domnul Andrușceac! ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ei notează ofertă de donație dar în același timp au girat la bancă...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Domnul Andrușceac! Care din anexe?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,... acel teren...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Care din anexe? Care din anexe? Aveți anexa de la 1 la 10”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu pot să vă spun...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 Care din ele?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu pot să vă spun așa de repede....”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 Ar trebui să îmi spuneți, dacă puteți face afirmații de genul acesta. Ar trebui să îmi și spuneți ca să vă pot explica despre ce este vorba. Eu de firma asta nu știu.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Imediat vă spun, dacă vreți să mă așteptați puțin!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 Eu am în fata mea un proiect de hotărâre, avizat de către un cadastrist și asumat printr-un Referat de specialitate. Dumeavoastră, spuneți că este ceva eronat aici. Rugămintea mea este să îmi spuneți ce anume și unde.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ne auziți domnule Andrușceac?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Vă aud, dar nu pot să găsesc atât de repede documentele. Eu vroiam să știu că și le asumă, în totalitate și că știu că aceste terenuri....”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Care terenuri domnul Andrușceac?! Din care... de care drum vorbiți? Toate acestea simt niște drumuri de exploatare, care există în acest moment. Sunt drumuri rezultate în urma parcelării și retrocedării pe Legea 18. La care din ele faceți vorbire? ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Vorbesc de... stați așa! Descrierea imobilului....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Antonio!

Domnule Andrușceac! pot să îi dau cuvântul domnului Moulin până vă lămuriți, vă rog?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Loturile 10, 11, 12, 14, 15, 16 și 17 din Metalurgiei, 132. Acces din strada Dumitru Brumărescu. Cel de... în suprafață de șase mii șapte sute cincisprezece metri. Vă pot spune și actul cadastral și numărul cadastral 229065”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Deci, din câte mi se spune, în momentul acesta, vă referiți la un alt imobil decât cele pe care le avem noi în momentul acesta supuse spre aprobare care are un număr cadastral. Noi vorbim acum de terenuri care nu au numere cadastrale și pe care le transmitem capitalei pentru a le trece din domeniul privat al ei în domeniul public al ei, a atribui denumire de ... drumuri pentru a putea exista juridic acel drum.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Doamnă, dar domnul Arhitect Șef știe care este lățimea acelor drumuri, dacă ele pot fi considerate drumuri de acces cu un sens, cu două,. A fost făcută o sistematizare pe ele?”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Nu e.... ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, în ce fel le trecem noi? Ca ce drumuri? Aparținând cui? Că dacă sunt în proprietate privată sau.....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Să vă spună domnul....”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Aparținând domeniului privat al Municipiului București, domnul consilier! Aparținând domeniului privat al Municipiului București!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Păi cum doamnă aparținând, când ele sunt girate la bănci!”

Dl Tudor Dan- Arhitectul Șef:,, Nu este vorba de preluarea unor drumuri ... sau a unor terenuri care aparțin cuiva. Acele terenuri aparțin Primăriei Municipiului București. Acuma este doar o hotărâre prin care... sau noi vrem... sunt niște demersuri să se dea denumire și să le dăm o formă juridică. Ele există și sunt folosite și sunt folosibile. Nu este terenul nimănui,... adică e al Primăriei Municipiului București. încercam doar... Este primul pas ca să existe drumurile! Ele vor fi lățite în funcție de reglementările urbanistice din zonă... care sunt pe fiecare drum altfel dar, asta... nu este legătură între... e ca și când am spune că nu se poate sau nu vrem să dăm... alea există, ele așa sunt! Prin această hotărâre nu spunem... Ok! Nu vrem să îi dăm denumire, nu mai există ca drum! Ele există și o să fie... e drum în continuare! Doar că înrăutățim situația juridică...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Arhitect Șef! Haideți să vă spun din denumirea proiectului: scrie acolo - Proiect de hotărâre privind solicitarea către C.G.M.B. de înscriere în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public .... deci de înscriere, ele nu sunt în inventarul, în domeniul public al Municipiului București. Dumneavoastră scrieți acolo, cei din primărie!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 Domnul consilier!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da! Spuneți că cereți înscrierea în inventarul că ele nu sunt... cum lărgiți dumneavostră niște străzi când alături sunt niște proprietăți private! Deci o să râscumpărați acele terenuri, nu?”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ După cum știți, domeniul statului este privat sau public. Există domeniul privat al statului, implicit al Municipiului București și există domeniul public al statului implicit al Municipiului București. în acest moment, vorbim despre înscrierea în domeniul public, nu că nu există în proprietatea Municipiului București. Este în domeniul privat al acestuia. Străzile însă, trebuie să fie în domeniul public, pentru a exista ca stradă, în momentul acesta, după cum știți, sunt convinsă, avem obligația să inventariem toate bunurile statului să transmitem Consiliului General care după verificări, propune modificarea hotărârii de Consiliu General... ”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Păi da doamnă, atunci haideți să modificăm și să spunem: înscrierea inventarurilor bunurilor din domeniul privat în domeniul public ca să știm sigur că sunt în domeniul privat al Primăriei”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ în privința inventarierii. Mulțumesc frumos!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Doamnă, haideți atunci să completăm și să spunem înscrise în inv..”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc! Cred că a fost... Domnule Moulin, dacă aveți ceva întrebări? Am văzut că ați scris acolo un „da”. Vă rog!”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:,, Nu. Era cineva care întreba dacă îl auzim și am răspuns „da” Nu am nicio întrebare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dacă este altcineva care are? Domnule Sava? Să nu mai spuneți că îmi bat joc, vă rog!”

DI consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Domnule președinte, după ce s-a votat, discuțiile astea sunt inutile și aveți un stil de a conduce, sincer să fiu, deranjant chiar, de a conduce ședința!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, îmi pare rău că dumneavoastră vă supărați pe mine, în felul ăsta!”

DI consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Nu e... E o ședință a Consiliului Local nu este o ședință a altei entități, a Primarului sau a altcuiva. Este o ședință a Consiliului Local și aici noi trebuie să clarificăm toate lucrurile.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, De aceea ne respectăm domnule Sava! Am vrut să văd dacă aveți vreo întrebare la acest lucru ca să vedeți că..”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Pe viitor... asta vă recomand, pe viitor nu mai conduceți ședințele în stilul ăsta, pentru că toți ne gândim la binele sectorului și nu avem nevoie să conducă cineva în stilul ăsta ședințele.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aprecieri! Bun! Trecem mai departe! Punctul numărul 5- Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L.S.4 nr. 10/23.01.2020 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 184 mp aparținând soților         L

, situat în str. ȘOIMUȘ nr. 87, Sector 4, București Dacă cineva se înscrie la cuvânt? Domnul Samir, nu știu de ce ați apăsat sau pe ce ați apăsat că ați votat ceva, nici nu am cerut vot încă. Gata! Mulțumesc! Bun! Atunci dacă nimeni nu se înscrie la cuvânt, vă rog, voturi

pentru! Vă rog să votați! 23 de voturi pentru. Acum abțineri! Vă rog să votați! încă o dată! Abțineri! Deci 23 de voturi pentru și 4 abțineri! Proiectul a fost adoptat.Punctul numărul 6- Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ- GARAJ și ÎMPREJMUIRE pe terenul proprietate particulară în suprafață de 305,00 mp aparținând lui                     , situat

îustr. POIENI nr. 12-14, Sector 4, București înscrieri la cuvânt, vă rog! încă o dată, înscrieri la cuvânt! Nu s-a înscris nimeni la cuvânt. Domnul Turmac? Nu! Nu! Am înțeles. Bun! Voturi pentru. rog să votați! 25 de voturi pentru A! 27 de voturi pentru! Deci unanimitate! Proiectul a fost adoptat! Punctul numărul 7-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru SUPRAETAJARE O SINGURĂ DATĂ IMOBIL DE LOCUIT - LOCUINȚĂ LMFAMILIALĂ - REGIM FINAL DE ÎNĂLȚIME Dt+P+2E+M pe terenul proprietate particulară în suprafață de 155,00 mp aparținând lui _    4   ~      ~ T, situat în

tntr. SMARANDA nr. 3, Sector 4, București înscrieri la cuvânt, vă rog! Domnul Negrilă, la diverse îmi spuneți. Atunci, când luați cuvântul! Acum pentru punctul numărul 7, dacă vrea cineva să ia cuvântul? Dacă nu vrea nimeni să ia cuvântul voturi pentru, vă rog! 25 de voturi pentru! ... Și Pinzaru! 26 de voturi pentru! Abțineri! Și 1 abținere. 26 de voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8- întrebări, interpelări Vă rog să vă înscrieți la cuvânt! Domnul Negrilă este primul! Și apoi, vă rog, înscrierile dumneavoastră la cuvânt!”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Bună ziua! Am o întrebare pentru domnul Viceprimar, dacă mai este.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Matache apoi!”

Dl consilier Negrilă Vasile: „ Domnule Viceprimar!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vă rog! ”

Dl consilier Negrilă Vasile: „ Este vorba de burse! Mă întreabă câteva persoane de burse. Dacă vor fi plătite. Bursele pe martie și aprilie. Dacă știți situația burselor, vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi situația burselor conform hotărârilor de consiliu adoptate. Ce să vă spun eu?”

DI consilier Negrilă Vasile: „ Părinții mi-au adus la cunoștință faptul că nu au fost plătite. Că încă nu au intrat banii. în sensul acesta.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Sunt foarte multe lucruri care nu au fost plătite, nu doar bursele, să știți! O să analizăm, în perioada următoare, restanțele pe care le avem și o să vă comunicăm exact când se vor plăti.”

Dl consilier Negrilă Vasile: „ Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere domnul viceprimar”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc! Domnul Matache apoi domnul Andrușceac Prima dată domnul Matache. Vă rog! Imediat! Stați doar o clipă că nu vă auziți. Domnul Matache! ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Acum?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Acum! Perfect!” Dl consilier Matache Cristinel Nicusor:,, Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Apoi Daniel Ștefan!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Eu vreau să fac câteva... bine, să vă pun câteva întrebări, la care aștept un răspuns, în legătură cu substanțele care s-au folosit la stropirea străzilor în ultima perioadă și anume: Aș vrea să știu dacă aceste substanțe, cu care se face dezinfecția, au fost anunțate public de Primarul Sectorului 4, dacă actul administrativ prin care s-a dispus demararea lucrărilor de dezinfectie si comunicarea acestuia, dacă substanțele folosite au avizele legale, cum ar fi aviz sanitar, de la Comisia Națională pentru Produse Biocide, gradul de toxicitate al substanțelor, măsura de protecție ce trebuie luată de populație, în special ne referim la copii, bătrâni, bolnavi și perioada efectuării tratamentelor și calendarul orar al acțiunilor de dezinfecție pe s-trăzi, pentru că, de curând, am vorbit cu cineva de la Rosal care stropea și l-am întrebat ce conțin s-iibstanțele și a spus că, în mare parte, clor. Ei bine, am vorbit și eu cu un cercetător care este specialist în biotehnologie și mi-a spus că clorul, în momentul în care se usucă pe suprafețe și vine oăldura, soarele descompune în particule fine acest clor care se duce în aer și îl inhalăm cu toții. Chestia asta...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 : „Domnul consilier, permiteți-mi să vă spun...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Vă rog frumos lăsați-mă să vorbesc! Doamnă, lăsați-mă să vorbesc!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 : „Chiar dacă am terminat liceu biochimie, nu știu să fac combinațiile moleculare, dar...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Doamnă, lăsați-mă să vorbesc!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„... dar vă spun că a fost DSP-ul în control și a avizat pozitiv aceste substanțe. Acum o săptămână...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Doamnă, poate DSP-ul... dar DSP-ul ar trebui să consulte mai mulți specialiști care pot veni cu soluții...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dar cine, domnule, ar trebui să vină?! NASA cine ar trebui să vină!?....”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Eu cred că specialiștii noștri, în acest moment, sunt DSP-ul, adică Direcția de Sănătate Publică!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Da doamnă, dacă Direcția de Sănătate Publică este... cei care au decis lucrurile acestea e bine să știm și noi. înțelegeți? Dar...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ V-am comunicat!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Să știți că pot exista soluții mult mai eco-friendly de care beneficiem și noi, inclusiv dumneavoastră, doamna Secretar! înțelegeți?”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Așa cum vă spuneam. Chiar dacă am terminat liceu biochimie, nu știu, nu sunt specialist în...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Dacă vă interesează ce aer respirați...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Prin urmare mă bazez pe ceea ce a spus DSP-ul.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Da doamnă! Dar vă intereseză ce aer respirați?! Sincer!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Mă interesează ce îmi spun forurile care pot verifica acest lucru!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Doamnă! Până la foruri, eu v-am spus că pot exista alte soluții mai prietenoase cu noi, cu cei care inspirăm aceste lucruri! Care, ulterior, după cum vă spuneam și nu vă spun de la mine, vă spun din ceea ce mi-a spus un cercetător în biotehnologie și mi-a spus... domnule! Odată ce se usucă clorul ăsta pe străzi el este ridicat în atmosferă, în particule foarte fine pe care noi îl inhalăm! înțelegeți? Asta vroiam să vă spun! De aceea am și întrebat lucrurile acestea! Și vă mulțumesc frumos că ați fost atentă!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ întotdeauna!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Vă mulțumesc și eu! Domnul Andrușceac, vă rog! Doar o clipă! Doar o clipă, domnul Andrușceac să dea drumul la microfon! Doar o secundă, vă rog! Gata!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Mulțumesc domnului de la tehnic care e cu un pas în urmă, mereu!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu fiți rău, domnule Andrușceac!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu mai, nu mai am răbdare domnul Bărbălău! Pe cuvânt! După ce nu ne-ați dat cuvântul înainte de votul cu străzile...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă dau cuvântul meu că nu mi-a apărut! Ok! Ba da! Scria sus! V-a spus și Matache după aceea, v-a scris acolo am văzut pe ecran!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, V-am spus ce mi-a apărut mie !”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu se poate să apară la toată lumea, iar dumneavostră să nu vă apară!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Andrușceac dacă în trei ani jumătate v-am dat cuvântul de fiecare dată când l-ați solicitat de ce credeți că.... acum....”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Păi, eu vă arăt pe tabletă că am cerut cuvântul!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, De trei ani jumătate sunt președinte și mereu v-am dat de fiecare dată cuvântul.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ceea ce se urmărește cu aia este să băgați bani în buzunarul unor dezvoltatori dar...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Cui vă adresați?!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,... partea asta...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog frumos! Cui vă adresați?!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, O să atac asta la Prefect! La doamna Goleac! Ce vreau să vă rog este acum și interpelarea pe care o fac este în sprijinul unei familii cu 5 copii, familia al cărui tată este Catalan Anderson, din strada Drăgănești numărul 16. Am fost anunțat că acestei familii i s-a prăbușit, efectiv, casa și aș vrea să solicităm să fie duși într-un adăpost unde să poată sta în siguranță, cu cei 5 copii, până când se găsește o soluție pentru repararea acelei case pentru că nu face nimeni, în momentul acesta, reparații la construcții, după cum bine știți. Deci v-am spus numele Catalan Anderson, Drăgănești numărul 16, casa este nelocuibilă. Da?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, S-a notat!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, în al doilea rând aș vrea să știm, că nu am primit răspuns nici data trecută, ce se întâmplă cu voluntariatul. Am cerut și am depus o listă de 20 de voluntari, ni se comunică că se angajează oameni doar ca să ducă sacoșele acasă. Nu trebuie angajați oameni pentru lucrul acesta la DGASPC. Se poate face o metodologie, se pot creea anumite cadre legale de parteneriat cu DGASPC-ul, prin care voluntarii să preia aceste sarcini. Nu plătim oameni în plus în perioada aceasta. Al treilea lucru este legat de direcționarea tuturor fondurilor, chiar dacă acele proiecte au trecut, adică alături de cele 28 de școli care nu au fost până acum renovate, este într-adevăr un moment bun să se renoveze școlile, să se facă reparații și la străzi că e trafic mai mic, dar să se bage plajă ecologică, la un loc cu acele chestii, nu ni se pare corect și aș solicita ca banii pentru acele lucrări, care nu sunt de strictă necesitate în această perioadă, să fie realocați pentru consolidare și lucrări de întreținere la școli și pentru tot ce înseamnă combatere COVID în această perioadă. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Și eu vă mulțumesc! Domnul Daniel Ștefan, vă rog!”

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,, Bună ziua!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, La mulți ani, domnule Daniel!”

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,, Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Două întrebări! O clarificare de fapt și o întrebare! Să înțeleg că bursele, conform proiectului care este acum în vigoare, doamna Anisie, doamna ministru,... se vor susține, se va închide anul școlar, nu se va îngheța, dacă nu se va întâmpla nimic,... Doamne ferește!... și se va ține, la sfârșitul lunii iunie și examenul de capacitate și de bacalaureat. Conform HCL-ului în vigoare, noi trebuie să acordăm burse elevilor și am înțeles că va fi închisă situația, conform directivei Ministerului Educației și învățământului până în data de 11, ce s-a predat. Către doamna Secretar aș avea o întrebare. Bursele vor fi acordate la sfârșitul semestrului, nu?”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Ca de obicei! Da!”

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,, Ok! Vă mulțumesc frumos! Deci rămâne HCL-ul în vigoare, bineînțeles și... ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Evident că acel HCL este în vigoare, evident el va fi respectat, singurul lucru pe care va trebui să îl lămurim este perioada de timp pentru care putem acorda în funcție de cum se va hotărî de la Ministerul Educației asupra structurii anului școlar.”

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,, Asta era întrebarea mea. Cât suntem în stare de urgență se vor acorda bursele respective sau nu? Probabil două luni, să presupunem!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 Chiar dacă suntem în stare de urgență, ele se vor acorda atâta timp cât structura anului școlar nu este modificată.”

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,, Deci, dacă nu se îngheață anul școlar, pe semestrul doi, copii vor primi burse. Nu?”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ în funcție de cum va arăta ordinul ministrului referitor la structura anului școlar! Nu pot să spun mai mult că nu știu! Până când nu voi citi ordinul de ministru, referitor la structura anului școlar.”

DI consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,, Am înțeles! Vă mulțumesc frumos! Și al doilea punct, în rectificarea bugetară din ședința precedentă am avut un milion șapte sute, în rol, pentru soluții, măști, mănuși, dezinfectări. Aș vrea să primesc un răspuns scris, fac solicitare pe această cale, apropo de achizițiile și prețurile la care au fost achiziționate aceste materiale necesare dezinfectării deci, mănuși, tot ce înseamnă, soluții și toate cele. Aș dori un răspuns scris din partea departamentului de specialitate. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc! Ultimul punct. Probleme curente Dacă sunt înscrieri la cuvânt? Dacă nu simt, eu vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc o săptămână luminată... Domnule Andrușceac! Imediat! Doar o secundă să... GataîVă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Mulțumesc! Aș avea rugămintea la cei de la DGASPC să ne dea o informare scrisă asupra numărului de persoane vârstnice pe care le au în îngrijire directă în acest moment și a celor care sun îngrijite la domiciliu prin intermediul unor firme private sau de către aparținători care primesc alocări de la DGASPC, deci vreau să știu care este numărul vârstnicilor pe care îi avem noi acuma în... sub observație și pe care îi ajutăm să depășească aceste probleme.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Pe site nu l-am găsit. De asta solicit să știm care este numărul vârstnicilor, pentru că este o problemă importantă. Sunt unii care sunt singuri în casă și vreau să știu că există o evidență a acestor vîrstnici și că cineva le acordă ajutor.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Există o evidență a acestor vârstnici. Mai mult decât atât, există obligativitatea, prin ordonanțele militare de a face acest lucru. Eu acum nu am înțeles... dacă nu am înțeles eu, e posibil ca să nu înțeleagă nici colegii de la DGASPC dacă vă referiți la beneficiarii obișnuiți sau vă referiți la persoanele vârstnice, peste 65 de ani, care sunt beneficiarele drepturilor prin ordonanțele militare.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, E un zgomot de fond foarte rău acolo, vă jucați cu microfonul sau ceva.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Așa mai facem câte odată.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da. Bun obicei. Lăsați-1! Deci, mă refer la cei care sunt în evidențele DGASPC, doamna Secretar General.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Deci nu beneficiarii ordonanțelor militare. Persoanele peste 65 de ani, beneficiari ai ordonanțelor militare, ci beneficiarii obisnuiti.”

9          9

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da! Exact care sunt beneficiari de la sectorul 4, pentru că ceilalți intră sub incidența ordonanței și este o situație temporară. Eu vreau să știu câți avem noi...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 Am înțeles. Deci beneficiarii obișnuiți ai DGASPC. Bine. Mulțumim!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc și eu. Dacă nu mai simt luări la cuvânt, vă doresc o săptămână luminată și să ne vedem sănătoși. Domnul Sava ați ridicat mâna? Vă rog domnule Sava!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Sărbători fericite! Da! Să ne vedem sănătoși!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Sărbători fericite!

Doamne ajută! Sănătate! Numai bine! Declar ședința închisă! Vă mulțumesc pentru prezență!”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4,

Diana Anca ARTENE

DIRECTOR EXECUTIV,

Aneta POPA

Transcris,

cons Mirela Mustățea