Proces verbal din 11.05.2020

Procesul Verbal al sedintei ordinare online a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 11.05.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2466 din data de 05.05.2020.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice de videoconferință Online, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 32/26.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Au fost prezenți 27 consilieri din 27 consilieri în funcție.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, Secretarul General al Sectorului 4, Directorul Direcției Administrație Publică, Directorul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și Directorul Direcției Mobilitate Urbană. Directorul Direcției Economice.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Pentru început voi da.....

Câți suntem doamna Nușa? Suntem 24 prezenți din 27. Pentru început voi da cuvântul domnului Viceprimar, pentru ordinea de zi suplimentara. Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe Ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 2-Proiect de hotărâre privind suplimentarea, deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispoziția Consiliului Local si rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Voturi pentru! Deci, nu au votat domnul Sava, domnul Negrilă. Dați-i microfonul, vă rog, domnului Negrilă că spunea ceva.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Nu știu cum să votez!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, A! Ești pe tabletă?”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Nu! Sunt pe laptop!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Așa sunt și eu, pe laptop! Fii atent, ai în dreapta.... dă jos pe participanți. Jos! Jos! îți apar participanți?”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Stai puțin!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, în bara de jos apar participanți?”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Stai două secunde. Două secunde.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Antonio, nu am cum să îi văd pe toți când ridică mâna, că eu am două pagini... am toți consilierii aici.”

DI consilier Negrilă Vasile:,, A! Ok!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ai văzut cum este Vasi?”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Așa? E bine?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da! Și îți apare „Raise hand” sub lista de participanți. Gata! Păi, nu ai votat încă!”

Dl consilier Negrită Vasile:,, Păi, ai răbdare! Dar nu reușesc, nu știu de ce!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Deci, în dreapta, pe participanți....”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Am găsit! Am găsit! Bărbălău, Ștefan George...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Așa! Și jos îți apare „Raise hand” sub lista asta!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Aha! Gata! Ok! Gata! Ok!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ai găsit? Gata! Cine nu a votat?.... Deci, câți au votat? A! Suntem 26 de consilieri prezenți! Au votat 23 pentru! Acum voturi... Abțineri! Acum! Doar o clipă, să se șteargă... Vă rog! Abțineri! Domnul Niculae, votați împotrivă?”

Dl consilier Niculae Adrian George:„Nu! Da, bună ziua! îmi cer mii de scuze! Care este proiectul, vă rog?!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Proiectu de hotărâre...asta este pentru introducerea pe ordinea de zi.”

Dl consilier Niculae Adrian George:,, Gata! Am înțeles! Ok! Mulțumesc! Imediat! Am votat!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Abținere. Deci 3 abțineri și 23 de voturi pentru! Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi! Dau, din nou, cuvântul domnului Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 5- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Tumu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dacă vrea cineva să se înscrie la cuvânt? Ok! Vă înscrieți atunci când îl discutăm. Voturi pentru introducerea acestui proiect pe ordinea de zi! La punctul numărul 5! Da! Am înțeles domnul Andrușceac, la toate, imediat după ce le votăm. Da? E în regulă? Dă-i puțin microfonul domnului Andrușceac. Antonio mă auzi?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da Te-am auzit. îți mulțumesc frumos. E greu de scris de pe tabletă și să o lăsăm....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Știu, știu... Da, dar nu am cum pentru că eu, aici, văd o fereastră cu toți consilierii și nu văd, la fiecare, când ridică mâna.

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, De aceea am spus la fiecare proiect vreau să iau cuvântul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ok! Am înțeles!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Dă-i cuvântul domnului Vasile Negrilă, te rog! Ne auzi Vasi? Gata! Așa!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Mă iertați! M-arn înscris la cuvânt dar atunci când vom ajunge la proiect!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da! Când intrăm pe ordinea de zi, da?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Când intrăm pe ordinea de zi, da.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Haideți să continuăm cu votul acum, pentru introducerea pe ordinea de zi. Nu a votat Vasi Negrilă, Cristi Matache, Pungă Nicolae și Răzvan Sava... Domnul Pungă a votat și restul probabil au altă opțiune. Deci, câți sunt? Deci, au votat 22. Avem 22 de voturi pentru. Te rog să resetezi voturile. Acum abțineri, vă rog! Votați! Deci, avem 3 abțineri! Resetăm și acum voturi împotrivă! Trebuie să dați cu „Raise hand” , vă rog! Domnul Andrușceac. Da! Deci, a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 5 acest proiect. Dau, din nou, cuvântul domnului Viceprimar!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 6- Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și acordarea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot introducerea acestui proiect, pe ordinea de zi, la punctul numărul 6! Voturi pentru! Nu au votat Murgoci, Adrian Niculae și Răzvan Sava 3. Deci, avem 23 de voturi pentru! Resetăm. Și abțineri acum, vă rog! Niculae Adrian George... Deci, 1 abținere! Resetăm. Voturi împotrivă! Și doamna Murgoci. Deci, avem 27 de consilieri prezenți. S-a conectat și domnul Moulin. Da! Deci, avem 27, doamna Nusa! De acum încolo. Da! Trecem mai departe.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 7-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Șos. Olteniței, nr. 9 și respectiv Calea Șerban Vodă, nr. 62-64 , Sector 4, București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot introducerea acestui proiect, la punctul numărul 7! Voturi pentru! Avem 25 de voturi pentru. Resetăm. Abțineri, vă rog! Deci, domnul Andrușceac. 1 singură abținere. Și acum voturi împotrivă! Domnul Sava, înseamnă! Da! Cu 25 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Trecem mai departe.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 9- Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da Vasile! Dă-i puțin, te rog, lui Vasi...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Domnul Viceprimar! Vă rog frumos un pic mai tare că nu se aude... nu se aude... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Stai că mă apropii eu un pic cu...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Un pic mai tare, vă rog!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Stai că m-am apropiat eu puțin cu laptop-ul, ca să se audă mai bine.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Se aude acum? Se aude asa?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Se aude mai bine?”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Da! Mulțumesc!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 9- Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot introducerea acestui proiect, pe ordinea de zi, la punctul numărul 9! Voturi pentru! Domnul Ceacâr și domnul Sava nu au votat. Deci avem 25 de voturi pentru... și domnul Ceacâr a votat acum deci avem 26 de voturi pentru... și domnul Sava a votat... deci avem 27, deci unanimitate. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Mai departe!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 10- Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect, pe ordinea de zi, la punctul numărul 10! Voturi pentru, vă rog! Domnul Trifu nu a votat... a votat și domnul Trifu...deci 27 de voturi pentru. Unanimitate. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La punctul numărul 11-Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect, pe ordinea de zi, la punctul numărul 11! Voturi pentru! Deci, nu a votat Ștefanei Dan Marin. Bun! Deci, avem 26 de voturi pentru! Resetăm. Abțineri! Nici la abțineri! Voturi împotrivă! Avem 26 de voturi pentru și un consilier care nu a votat! Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 11. In continuare, voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare online a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 15.04.2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea, deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara la dispoziția Consiliului Local si rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Tumu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și acordarea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Șos. Olteniței, nr. 9 și respectiv Calea Șerban Vodă, nr. 62-64 , Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 171/02.07.2018 privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.la/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. întrebări, interpelări.

 • 13. Probleme curente.

Vot, vă rog, pe ordinea de zi! Voturi pentru! Deci, 24 de voturi pentru. Resetăm. Abțineri. 3 abțineri. Cu 24 de voturi pentru și 3 abțineri, ordine de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1-Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare Online a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 15.04.2020 Voturi pentru! Domnul Trifu și domnul Sava nu au votat. Au votat și domnul Trifu... și domnul Sava. Deci, cu 27 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2- Proiect de hotărâre privind suplimentarea, deblocarea si utilizarea fondului de rezerva bugetara Ia dispoziția Consiliului Local si rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020 Prima dată domnul Antonio Andrușceac și apoi domnul Vasile Negrilă. Dacă se mai înscrie cineva la cuvânt, vă rog să scrieți în chat. Deci dă-i, te rog, microfonul domnului Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Bună ziua! auziți?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da! Da!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Bună ziua, și mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul! Cred că era necesară, mai din timp, deblocarea acestui fond de rezervă. Suntem la sfârșitul perioadei în care a fost... au funcționat ordonanțele de urgență militare. înțeleg deblocarea și utilizarea fondului de rezervă pentru că .poate vor veni vremuri la fel de grele în ceeaa ce privește... mă rog... și proiectele pe care le avem și traiul legat de această criză medicală. Aș vrea să îmi spună, însă, domnul Viceprimar din ce surse vom suplimenta acest fond de rezervă.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O să vă răspundă domnul director Cioclea. Este aici, lângă mine. O să îl invit să ia un loc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Uite aici! Stai aici, în locul meu!”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:,, Bună ziua!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Bună ziua, domnule Cioclea!”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:,, Referitor la întrebarea dumneavoastră, sumele au fost virate în fondul de rezervă și ulterior vor fi folosite pentru acțiunile legate de combaterea epidemiei... pandemiei, sunt din cheltuieli de funcționare, din partea de salarii și din partea de cheltuieli materiale, cheltuieli cu bunuri și servicii. De acolo au fost diminuate. Deci, asta este sursa. De ce s-a apelat la varianta folosirii fondului de rezervă, adică de ce s-a apelat la varianta asta, că se puteau face... se puteau diminua cheltuielile cu salariile sau cheltuielile cu bunurile și serviciile și efectua, efectiv direct, cheltuielile necesare, să spunem așa, combaterii pandemiei. Sperăm ca, la un moment dat, Guvernul României, cum mai există promisiune, să poate să ne ajute, să ne sprijine pentru obținerea acestor bani pentru reîntregirea bugetului sectorului 4. Și atunci, am preferat să le punem distinct, să existe într-un cont distinct, numit acest fond de rezervă, ca atunci când se vor face analizele la nivel național legat de, hai să îi spunem în ghilimele, costul acestei pandemii, să putem să avem datele deja colectate, deja strânse și foarte transparent prezentate Guvernului.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Vă mulțumesc pentru clarificări, domnule director. Deci înțeleg că s-au redus... ”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:,,... cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuielile cu salariile. Precum știți avem câteva sute de angajați...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Cheltuielile de funcționare a Aparatului Primarului....”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:,, Exact! Exact!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Bine. Vă mulțumesc.”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:,, Cu plăcere!

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Negrilă!

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Da. Mulțumesc. Eu de fapt m-am înscris pentru proiectul cu pasajul. Dar, dacă tot mi-ați dat posibilitatea să vorbesc, un minut o să vă rețin. Eu încă de acum două luni am spus, dacă vă aduceți aminte, când unii dintre colegii noștri râdeau de mine atunci, cu virusul, inclusiv domnul director era foarte zâmbăreț atunci... ”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:,, în continuare sunt...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,,... domnul Cioclea..”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:,, în continuare sunt, să știți!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Păi da! Normal. Așa este! Continuați să râdeți.”

Dl Cioclea Cezar George- Director economic:,, Zâmbesc, nu să râd.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Zâmbiți domnul! Zâmbiți!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, La subiect domnul Negrilă!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Nu aș vrea să fiu totuși deplasat să vă spun, poate zâmbiți și când vă trimitem alea cu.... în sfârșit! De atunci am cerut să se deblocheze contul acela la dispoziția Consiliului Local pentru că știam că va fi nevoie. Salut, pe această cale, inițiativa colegilor, este foarte bună și este bine că a venit acum. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc! Alte înscrieri la cuvânt nu mai avem. Nu? Voturi pentru acest proiect, vă rog! Domnul Răzvan Sava! A! La 5,6,7 Da. Am înțeles! Ok! Haideți să le luăm pe rând și vă las un minut la fiecare să spuneți la care doriți să luați cuvântul. Cred că e cel mai bine. Că așa nu le rețin dacă fiecare îmi spune la ce punct vrea să ia cuvântul. Voturi pentru acest proiect! Domnul Șupeală!... Deci 22 de voturi pentru. Resetăm. Abțineri, vă rog! 3 abțineri. Resetăm. Voturi împotrivă! 2 voturi împotrivă. Avem 22 de voturi pentru, 3 abțineri și 2 voturi împotrivă. Proiectul a fost adoptat Punctul numărul 3- Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Edificarea unei stații de metrou Ia nivel suprateran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 2014-2020 Domnul Andrușceac!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Vă mulțumesc! Aș fi vrut, numai, să fac o sugestie ca acele cheltuieli neeligibile să fie în sumă cât mai mică pentru că, costurile, în cazul acestui proiect, ar putea fi foarte mari. Deci, aș vrea să ne rezumăm la cota de cofinanțare și la partea care este eligibilă de cost iar, celelalte costuri ar trebui să fie discutate și să ni se arate care ai’ putea fi natura cheltuielilor neeligibile pentru că e un proiect mare cu costuri mari. Vă mulțumesc! ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, permiteți-mi să fac o precizare. Vreau să vă informez că ghidul revizuit în baza căruia va fi lansat apelul de proiecte prevede, la momentul ăsta, o finanțare de sută la sută a cheltuielilor eligibile.”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Vă mulțumesc mult pentru că ați specificat lucrul ăsta.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Turmac!”

Dl consilier Turmac George-Adrian :„ Bună ziua! Am o întrebare legată de ce prevede ghidul. Având în vedere că este pe bugetul 2014-2020, vă rog să îmi confirmați și mie dacă termenul limită de finalizare a stației este 2022, 31 decembrie adică „n” plus 2... ca să știm exact dacă avem șanse să finalizăm proiectul din...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Termenul de execuție, pentru lucrarea asta, este de 4 luni de zile proiectare și 16 luni execuție. Deci, se încadrează în doi ani. Ideea este să reușim să obținem finanțare, cât mai rapid, ca să putem da ordinul de începere astfel încât să ne încadrăm...”

Dl consilier Turmac George-Adrian :„ Păi asta era... întrebarea era dacă la.....la capitolul

acesta... fonduri europene, bugetul este prevăzut pe „n” plus 2, adică 2020 plus încă doi ani.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Așa este. Așa este. Da.”

Dl consilier Turmac George-Adrian :„ Asta era întrebarea.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da! Da!

Așa este!”

Dl consilier Turmac George-Adrian :„ Așa știm exact dacă ne încadrăm sau rămânem după aceea să...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așa este!”

Dl consilier Turmac George-Adrian :„ Dacă ne încadrăm și este sută la sută este perfect. Ok! Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc! Nu a mai solicitat nimeni cuvântul. Vot, vă rog, pe acest proiect! Voturi pentru! Avem 26 de voturi pentru. Resetăm. Abțineri! Nu avem abțineri. împotrivă! Domnul Ștefanei Dan Marin nu a votat nicăieri. Dați-i vă rog microfonul! Doar o clipă Ștefanei!”

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan :„ Da! Pentru! Dar nu știu de ce nu s-a înregistrat! Am votat dar nu s-a înregistrat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am înțeles! S-a înregistrat, verbal, acum. Este ok! ”

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan :„ E în regulă! Pentru!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, 27 pentru Deci, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4- Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 precum și aprobarea regulamentului de închiriere prin licitație publică Domnul Andrușceac și apoi, am reținut, domnul Ștefan și domnul Guilhem. Da. Domnul Andrușceac prima dată. Vă rog!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Mi se pare că există un conflict de interese la articolul 29, dacă nu mă înșel. Persoana care întocmește documentația poate participa la licitație, în măsura în care nu influențează rezultatul licitației. Eu cred că o persoană care întocmește documentația pentru regulament de închiriere, licitație și așa mai departe, are un aport important la felul în care decurge licitația și închirierea și atunci amendamentul meu ar fi ca persoanele care întocmesc documentația de licitație să nu poată participa la licitații pentru spațiile și terenurile pentru care întocmește documentația aferentă. Mi se pare un. conflict, destul de evident, de interese, aici.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dau cuvântul doamnei Secretar să...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Vă rog!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Deci, legal, este posibil să participe la licitație, chiar dacă a întocmit documentația... sub acea sancțiune de care este constrâns în continuare. Deci Codul Civil și Codul Administrativ permit acest lucru. Deci, legal, nu ar fi o problemă. Mai departe., decizia dumneavoastră.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Doamnă, eu aș vrea să supunem la vot propunerea mea de a scoate acest articol care permite persoanelor care întocmesc documentația, să participe la licitație.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Sau, mai precis, domnul consilier, nu tot articolul. <Să adăugăm aici, la persoane care nu au dreptul să fie implicate și persoanele care nu au voie să depună ofertă, persoanele care au întocmit documentația pentru licitație>, dacă sunteți de acord.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Sunt de acord așa domnule Viceprimar.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da? Haideți să supun la vot amendamentul dumneavostră și după aceea mergem la următorii consilieri ce s-au... Voturi pentru amendamentul domnului Andrușceac! Da! Da! Am văzut înscrierile la cuvânt. Da Răzvan, am văzut. Deci, nu au votat Nicolae Adrian George și Pungă Nicolae. Bun! Deci avem 25 de voturi pentru. Abțineri, vă rog! 1 abținere. Voturi împotrivă! Domnul Nicolae, nu ați votat. Dă-i puțin cuvântul, te rog. S-a deconectat? Bun! Deci, din 27 de consilieri prezenți... S-a conectat din nou? Domnul Nicolae aveți sunetul deschis. Puteți spune, vă rog!”

Dl consilier Niculae Adrian George:,, Da! Da! Nu am putut vota pentru. Nu știu din ce cauză.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Deci vot pentru, da?”

Dl consilier Niculae Adrian George:,, Da!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Deci avem 26 de voturi pentru și 1 abținere. Amendamentul a fost adoptat. Următorul la cuvânt domnul Daniel Ștefan.”

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,, îi mulțumesc lui Antonio că a anticipat. Practic, ăsta era amendamentul și al nostru și îl am și formulat, dacă doriți- la articolul 29 ar fi de preferat să nu dăm dreptul persoanelor care au participat la întocmirea documentației să participe Rămâne neschimbată teza 1 și după teza 1, textul propus sună astfel: persoanele care sunt implicate direct în procesul de întocmire a documentației de atribuire precum și cele implicate direct în procesul de verificare, evaluare și ofertare nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație. Am și formulat amendamentul.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da e în regulă! E exact ce am votat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, E deja...E ceea ce am votat.”

Dl consilier Ștefan Daniel-Laurențiu:,, Știu, știu, de asta. Pentru că aveam amendamentu respectiv, a anticipat Antonio, îi mulțumim frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Răzvan Sava! Stai doar o secundă! Gata!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Aveam amendamentul!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, A! Deci e ok! Gata? Atât?”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Era vorba de amendament că trebuia să dea citire amendamentul, așa cum sună el, ca să știm cum... ce am votat. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da! Da! Da! E ok! Turmac!”

Dl consilier Turmac George-Adrian :„Nu am înscriere la cuvânt.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am văzut... solicită cuvântul am văzut... Bun! Domnul Guilhem.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Bună ziua! Am niște întrebări despre această licitație... aceste... ar fi mai multe. Exact, care sunt clădirile, terenurile care intră în acestă licitație, pentru că patrimoniul primăriei este doar în administrare dar... sunt foarte multe. De exemplu poate să fie la licitație clădirile care sunt în Orășelul Copiilor, din Lumea Copiilor, toate terenurile unde sunt chioșcurile și ... de exemplu chioșcurile care au apărut la Piața Sudului. Noi am primit, prin e-mail, înainte de ședință, o scrisoare din partea unui avocat, care reprezenta pe Băneasa Investments, care se întreabă cum se poate ca acolo., se pare că clădirile sunt aproape deja atribuite când, de fapt, ar trebui să fie prin licitație, licitație care s-ar face acuma.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, cum v-am explicat și la comisie, aici aprobăm un cadru legal pentru a putea licita, în viitor, spații din... terenuri din domeniul public care nu intră pe hotărârea Consiliului General despre care v-am zis data trecută. Nu discutăm de clădiri, nu discutăm de parcuri, nu discutăm de altceva decât domeniul public care nu intră sub incidența hotărârii Consiliului General al Municipiului București”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Ok! Deci spuneți că la Piața Sudului, ceea ce se întâmplă acum, intră în Hotărârea de Consiliu General?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dar la Piața Sudului a fost votat un regulament și un proiect acum...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Acum un an de zile!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Nu vorbim de piața, vorbim de containerele care au fost amplasate in presupui... parc care ar trebuie să existe acolo, de fapt e o mare suprafață de beton...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da Există votată o procedură. Există un regulament acolo!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Nu, nu este piața acolo, este în față la piață, este lângă BIG Berceni, nu este la Piața Sudului și acolo sunt niște containere care vor fi folosite. Ce procedură se va aplica acolo?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Regulamentul votat acum un an de zile.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Cea care a fost votată.

Dacă mai aveți si alte întrebări?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Nu am alte întrebări Nu mi se pare ... acest aspect și., nu înțeleg.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am înțeles. Cristi Matache!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Vă salut pe toți. Domnul Președinte sau domnul Viceprimar, spimeți-ne și nouă, vă rog frumos, în ceea ce privește cel mai mare nivel al chiriei ofertate peste prețul minim, prețurile minime cine le stabilește și în momentul ăsta există o listă cu aceste imobile pe care să o vedem și noi? Adică să... eu știu că înainte să aprobi un contract trebuie să știi și despre imobil ceva. Adică ce imobile sunt sau pe care le avem noi, ca Primărie Sector 4, în viitor, spre închiriere.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vă explică doamna Secretar, din nou, acum.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Deci așa cum v-am explicat și la ședința de comisie, noi acum facem o hotărâre normativă, cu caracter normativ... care se va aplica ori de câte ori va fi cazul. Prin urmare, nu există identificate, nu creeăm o hotărâre de consiliu local cu caracter dispozitiv, personal, pentru unul, două, cinci, șase terenuri sau locații sau clădiri, deci general imobil ci, pentru toate care vor fi să fie, dacă vor fi să fie.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok! Asta am înțeles-o doamnă dar...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 Atunci de ce mai întrebați?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Doamnă! Am înțeles-o dar noi, în momentul de fața, am vrea... de exemplu eu, personal, aș vrea să avem și noi o listă cu acele imobile....”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 La DiverseîLa Diverse!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, La Diverse! Ok! Bun! Acum dacă la diverse o să o spun pe asta, referitor la preț, prețul minim de pornire al licitației cine îl stabilește?”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ ANEVAR-ul așa cum scrie în proiect. E scris acolo!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Bine. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt? Nu cred că am trecut peste cineva. Voturi pentru, vă rog! Deci, avem 24 de voturi pentru. Resetăm. Abțineri? Și 3 abțineri. Deci, proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru și 3 abțineri. Trecem mai departe. Punctul numărul 5- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia Domnul Andrușceac !”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,... acestui proiect, așa cum am făcut-o și în ședința în care el ne-a fost prezentat ca propunere, din următoarele motive: în urmă cu un an de zile s-a finalizat o lucrare de investiții destul de importantă care a avut ca obiect supralărgirea acelei zone și consider că este o risipă de bani și o dovadă, îmi pare rău să o spun, nu o spun cu răutate dar ar trebui să ne aplecăm mai mult asupra proiectelor, să vedem derularea lor pe o perioadă cel puțin medie dacă nu lungă, în momentul în care facem asemenea investiții. Ne aflăm acum în situația de ni se propune o investiție, iarăși foarte mare și de a pierde garanția lucrării pe care de abia am finalizat-o și care în momentul ăsta este... garanția. Vă aduc la cunoștință că, deși nu avem un PUG aprobat și mergem pe PUG-ul vechi de 10 ani și pe acele PUZ-uri coordonatoare PMUD-ul Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, interzice să facem lucrări care contravin propunerilor și proiectelor europene, chiar sub sancțiunea de a pierde fondurile europene pe zona de dezvoltare a infrastructurii, inclusiv pentru metrou. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dar e prins, să știți, în PMUD ăsta.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Pasajul rutier suprateran?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Peste tot în lume ele se demolează nu se... Dar vă spun așa: Ne aflăm în situația în care există și o Hotărâre de Guvern care prevede să nu finanțăm lucrări care nu sunt de strictă necesitate în acest moment. Nu spun că nu rezolvă o problemă de trafic, asta e cunoscut mai bine de către urbaniști decât de specialiștii în mobilitate urbană, reduce valoarea caselor din proximitate pentru că nimănui nu îi convine să își cumpere o casă unde trece, la 20 de metri, șoseaua la etajul trei la bloc și nu știu de unde, în acest an, când vom avea un buget la jumătatea celui de anul trecut, vom avea fonduri pentru realizarea acestor lucrări Aș vrea să ne spună domnul Viceprimar dacă această lucrare este prevăzută pe vreun fond de investiții europene, în cazul nefericit în care s-ar aproba această investiție. Vă mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. O să vă răspund pe rând. Vroiam să vă informez că este prins în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă atât acest pasaj suprateram cât și cel de la Apărătorii Patriei, pe de o parte, pe de altă parte lărgirea la patru benzi a șoselei Metalurgiei nu are nicio legătură cu fluidizarea traficului în nodul rutier despre care vorbim. Este o investiție în completarea celei despre care ați spus dumneavoastră și nu afectează garanția lucrării, având în vedere că nu au început lucrările acolo iar garanția la investiția realizată în urmă cu un an de zile va ajunge la termen până la momentul începerii lucrărilor aici. Vis a vis de finanțare bineînțeles că la valoarea de indicatori despre care discutăm nu putem, la momentul de față, să considerăm finanțarea lui din buget local, astfel încât o să aplicăm cu el pe toate axele pentru finanțare de... ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,... fonduri europene.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ...extrabugetare. Vreau să vă dau câteva date din studiul de fezabilitate, legate de oportunitatea investiției în zona respectivă: anul de referință 2020 cu rețeaua stradală existentă, conform măsurătorilor realizate în studiul de fezabilitate avem 75,44 de kilograme de dioxid de carbon emisii de noxe, 4056 de litri de combustibil consumat și 627 de secunde întârziere per vehicul. în 2025, fără a se realiza această investiție,... dacă nu s-ar realiza, se preconizează o creștere a emisiilor de noxe la 92,92 kilograme de dioxid de carbon emisii, 4996 de litri de combustibil consumat și 707 secunde întârziere per vehicul. Tot în același timp... realizându-se această investiție, emisiile de noxe scad la 55,29 de kilograme de dioxid de carbon, combustibilul consumat scade la jumătate, până la 2972 de litri iar întârzierea scade de două ori... da?... deci de la 707 secunde la 278. Astfel încât este evidentă oportunitatea realizării acestei investiții în contextul traficului actual în zona de sud și a dezvoltării pe zona respectivă care se preconizează pentru următorii ani. Câteva date tehnice legate de pasaj: lungimea acestuia este de 140 de metri iar lungimea totală afectată a proiectului este de 480 de metri, astfel încât zona de intervenție pentru realizarea acestei investiții este mică, neafectând, în niciun fel, nici lărgirea șoselei Tumu Măgurele nici a bulevardului Luică.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Există și aviz de trafic dat de direcția din primărie și de către poliția rutieră? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Absolut.

Nu se poate ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nici nu aveai cum altfel!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu se poate altfel. Ele au avizele Comisiei de Circulație din cadrul PMB Oricum, au avize de specialitate de la toți avizatorii. Ambele proiecte.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc! Domnul Ștefănel Dan Marin! Doar o clipă, că nu te auzim! Gata!”

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan :„ Așa! Mulțumesc mult de tot! în completarea celor spuse de... dar și de domnul consilier Andrușceac dar în special la cele spuse de domnul Viceprimar. Acum, pentru mine, orice investiție în infrastructura orașului și știm cu toții, bine, orașul ăsta, după revoluție, aproape că nu a mai avut parte de investiții majore cu excepția celor care... sau urmează a fi finalizate, în speță închiderea inelului median, că despre inelul median vorbim, de o traversare a unui pasaj suprateran a inelului median... da? ... Tumu Măgurele - Luică. Acum, diverse studii care se pot găsi pe internet și nu sunt făcute de nespecialiști, ci din contră, de specialiști de la nivelul Uniunii Europene ne spun că principalul factor, ceea ce spunea și domnul Viceprimar, principalul factor de poluare în capitală pe particule PM2,5 sau chiar PM10 reprezintă acel fum emis... noxele emise de către autoturisme. în speță, cu cât un autoturism stă mai mult la un semafor sau pur și simplu caută un loc de parcare, se învârte și stă în continuare cu motorul pornit, cu atât el emite astfel de noxe. Utilitatea unui astfel de pasaj, am fost cu toții în zona respectivă, mergând efectiv în Grand Arena... eu o văd una de strictă necesitate și chiar de urgență, având în vedere faptul că, așa cum bine știm, se construiesc foarte multe blocuri pe bulevardul Metalurgiei adiacent, ba chiar eu sper ca viitorul PUG al sectorului să poată dezvolta și mai mult zona de sud, pentru că avem nevoie, pe de o parte de investiții și pe de altă parte să o spunem direct, că de aceea suntem consilieri locali aleși de către oameni, de cât mai multe taxe venite din astfel de lucrări de construcții. Acum, pasajul, teoretic nu ar trebui să arate cum arată pasajul de la Basarab... da?... foarte aproape de blocurile oamenilor. Știm cu toții că nu sunt condominii... mă rog, în imediata vecinătate a intersecției Metalurgiei cu Turnu Măgurele. Cred, cu tărie, că o astfel de investiție majoră, ne poate arăta eventualele presupuse furturi din trecut, repet furturi din trecut și fac aici referire strict la faptul că, în urmă cu foarte mulți ani de zile, bugetele treceau, nu se făceau investiții foarte mari în infrastructură, anii treceau, noi îmbătrâneam și nu vedeam nimic. Ei, iacătă că avem șansa noi, Consiliul Local Sector 4, să le arătăm oamenilor că nu suntem dispuși ca banul public să se sifoneze pe mai știu eu ce vouchere, fără să fac aluzie pe la Primăria Capitalei, dar pe alte tipuri de astfel de prostii care oricum nu duc la o îmbunătățire a vieții cotidiene în București, ci prin investiții în infrastructură. Deci, mi se pare anormal să nu susținem un astfel de proiect, care bun... putem găsi... aici sunt de acord cu domnul consilier Antonio Andrușceac, în sensul în care ar trebui să folosim bani europeni. Și sper ca executivul să găsească modalități de finanțare a acestui proiect, sper să nu se întâmple, așa cum s-a întâmplat la Piața Sudului și colegul meu, domnul Primar General Sava știe, faptul că am pierdut bani europeni din vina constructorului și a trebuit să suplimentăm din bugetul propriu al municipalității. Una peste alta, grupul PMP susține orice tip de lucrare de infrastructură care, așa cum spunea domnul Viceprimar și îi dau din nou dreptate, că atunci când are dreptate, îi dau, este inclus în DMU. Și îmi aduc aminte, în anul 2013 au fost diverse discuții în cadrul Primăriei Capitalei, ce se întâmplă după ce închidem tot inelul median pentru că va trebui să facem tot felul de străpungeri pe suprateran, pe subteran, a acestui inel pentru.... ce facem? Noi, ca să decongestionăm traficul din inelul median trebuie să scoatem traficul către un eventual inel, către o eventuală., pardon... cum se numește?... șosea de centură. Urmează și aia să o facă, sper să o facă, dacă nu, parcă văd că în mandatul următor tot noi o să ne apucăm să facem șoseaua de centură, cea care e aferentă sectorului 4. Așadar, intervenția mea, scuze că a durat un pic mai mult, susțin și punctul de vedere al domnului Andrușceac în sensul că trebuiesc bani europeni, dar, cu certitudine că oamenii au nevoie de a se deplasa cât mai repede. Eu unul vreau să văd cât mai puțini oameni triști în sector și în toată capitala, vreau să văd oameni care traversează Bucureștiul dintr-un punct A într-un punct B cât mai repede, fără să consume combustibil, fără să polueze și așa mai departe. Mulțumesc mult!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Andrușceac la replică și apoi domnul Sava apoi domnul Matache, domnul Guilhem. Domnul Andrușceac prima dată!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Bună ziua. Nu vreau să prelungesc discuțiile foarte mult pe această temă, o să vă spun însă că, în ceea ce privește dezvoltările de genul acesta, în interiorul orașului, trebuie să avem întotdeauna... să luăm întotdeauna în calcul și componenta de mediu. Este și ea o parte din PMUD care spune foarte clar că tot ceea ce concepem trebuie să răspundă necesităților de a proteja mediul înconjurător și de a îmbunătăți calitatea vieții în rândul locuitorilor din regiunea București-Ilfov. S-a demonstrat, în acestă perioadă, că cea mai mare poluare este generată de traficul auto și de șantiere. Acum, dacă tot este hotărât să se facă această lucrare și majoritatea nu ne-o pernițe să ne opunem ei, eu aș vrea, totuși, să legăm, pentru că sunt reprezentantul dumneavoastră în Comisia asta pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, să legăm acest proiect de alte dezvoltări. Banii așteaptă, este un miliard de euro, am fost înștiințați la comisie, care așteaptă și ne atrage atenția Uniunea Europeană că nu folosim acești bani. Haideți să corelăm acest proiect cu tot ce înseamnă dezvoltarea celor două centuri și să mergem în Consiliul pentru Dezvoltare Regională să vorbim și cu ceilalți reprezentanți de acolo și măcar să creem posibilitatea ca aceste zone să fie legate în cascadă că, doar atunci poate avea un efect. Nu sunt pentru asta, pentru că atragerea de trafic știu bine că mărește poluarea nu o diminuează, calculele pe care le-au făcut, simt făcute pe un număr de mașini acum, în 2020 si același în 2025...” 5                       S

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Nu este adevărat!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Supralărgirea și acest pod va atrage un trafic suplimentar”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, V-am citit...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Vreau să gândiți ca, în viitorul apropiat, să nu ne antagonizăm pe chestia asta dar dacă tot hotărâți lucrul acesta haideți să legăm de proiectele de dezvoltare regională București-Ilfov și măcar să îmbunătățim chestia asta, lăsând loc de dezvoltare ulterioară a acestui proiect.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc! Domnule Sava!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Vreau să îmi lăsați la fel de mult timp cât i-ați lăsat colegului...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și mai mult pentru dumneavoastră, să stiti!” ~            5     5

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Da. Mulțumesc. Aș vrea, în primul rând... încep cu o întrebare către domnul Viceprimar, pentru că văd că stăpânește foarte bine subiectul, să ne spună când s-a făcut procesul verbal de la terminarea lucrărilor la ce s-a întâmplat în zona respectivă, Metalurgiei cu Tumu Măgurele și dacă e în perioadă de garanție și cât e perioada de garanție la această lucrare.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Este în perioada de garanție, nu știu exact data în care s-a semnat dar putem să verificăm. O să vă transmit dacă solicitați...”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Dați-mi cu aproximație!... Anul ăsta, anul trecut, în toamnă, în vară...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Anul trecut.”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Anul trecut!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da.”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Și este în perioada de garanție supralărgirea zonei respective.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așa este. Exact. Dar acesta nu este un proiect pe care îl putem demara efectiv, ca începere a lucrărilor, în cursul anului 2020, nicidecum. El, pentru ca să fie pregătit pentru finanțare, urmăm pașii aceștia de a aproba indicatorii și de a căuta finanțare bineînțeles că...”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Când se termină perioada de garanție domnul Viceprimar?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, După doi ani. Unul a trecut deja.”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ în 2022”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, în 2021”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ în 2021?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da.”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Spre final, nu? Ok! încă o dată, în completarea a ceea ce a spus colegul nostru, domnul Ștefanei, e că într-adevăr se măresc noxele... cantitățile de noxe dacă mașina stă la semafor, dacă își caută loc de parcare, etc... da?!... în același timp, în planul de mobilitate urbană și dezvoltare se prevede ca să scoatem mașinile din oraș, deci traficul auto să fie scos pe șoseaua de centură, se pune accentul pe transportul alternativ și pe transportul în comun. O pasarelă de genul acesta nu va face decât să mărească noxele și tot ce ați spus dumneavoastră acolo ... pot să spun că dacă nu se face acea supralărgire și se făcea și șoseaua de centură, se făceau acele piste de biciclete, noxele scădeau foarte mult, chiar îndeajuns de mulțumitor. Deci, consider că prin construcția acestei pasarele, investiția în această pasarelă, consider că nu este oportună și că dimpotrivă, sectorul 4 va avea de suferit de pe urma acestei construcții.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Părerea dumneavoastră.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc! Domnul Matache! Doar o clipă Cristi să pornească microfonul.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Referitor și la ce au spus și colegii mei, anterior, îmi pare rău că foarte mulți nu ne dăm seama că acest pasaj, de fapt, este inutil. Este inutil din multe puncte de vedere. în primul rând, o sută și ceva de metri cât ține pasajul, gândiți-vă că, la orele de vârf ... numai când veneam la ședințele de consiliu, la Grand Arena, deja coada de mașini către intersecția de la Brâncoveanu era din dreptul Grand Arena. Da? Deci, noi ne referim la mașinile alea care o să treacă direct peste intersecție, nu și la alea care o să facă dreapta, stânga, unde acolo o să fie și semafoare.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, ați consultat studiul de fezbilitate?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Domnule, lăsați-mă cu studiile astea, că ne-ați umplut cu studii, pur și simplu nu mă interesează hârtiile, mă interesează realitatea. în realitate...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi realitatea trebuie să...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Acolo, la bară... bară la bară o să fie de pe pod, deci o să vină bară la bară nu jos la nivelul străzii, o să fie pe pod.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, asta este părerea dumneavoastră ce reali....”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Cheltuiți.... pe niște lucrări care nu își au rostul pur și simplu!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Asta este părerea dumneavoastră!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pe ce vă.....când spuneți dumneavoastră că nu își au rostul...

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,,... la listă, știți!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi eu vă spun niște date concrete și sunt niște studii făcute de specialiști care...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Știu! Domnul Viceprimar, eu înțeleg că sunt studii, întodeauna sunt studii care să reflecte, care...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi așa se fac investițiile domnule consilier!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Matache....”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Acele studii sunt făcute de oameni care nu locuiesc în sectorul 4, sunt sigur! Habar nu au ce înseamnă sectorul 4... da?... și în afară de asta, gândițivă că s-a betonat atâta spațiu verde la Apărătorii Patriei, dacă mai faceți și un pod acolo să fim sănătoși, deci, o să murim acolo ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Părerea dumneavoastră, repet.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Piața Vitan, un fel de mall Vitan, așa apare acolo.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Domnul Matache aveți vreo întrebare, vă rog?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu. întrebarea mea era dacă dumneavoastră sunteți convinși că ceea ce facem noi facem bine și.... ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,,... și dacă dumneavoastră vă dați seama că, în viitor, lucrul ăsta o să vă lovească, adică o să vă arătăm cu degetul, pentru că chiar este un pasaj inutil. Este foarte scurtă distanța dintre Obregia și intersecția de la Brâncoveanu. Foarte scurtă! Să mai băgați și un pasaj pe o distanță atât de scurtă!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,... domnul consilier,..”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Spuneți dumneavoastră cum o să fie!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Turnu Măgurele cu Obregia, fiți atent măcar la titlul proiectului!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Domnule! E Obregia,... da?!... aici Metalurgiei,...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E la 200 de metri distanță!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,,... și Brâncoveanu în partea cealaltă, în continuare cu Luică. Știu despre ce vorbesc Acum dumneavoastră puteți să mă umpleți de hârtii și de studii câte doriți, însă...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Așa se lucrează în administrație domnule Matache!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,,... însă acel pasaj este inutil. Vorbim ca și colegi, înțelegeți? Eu sunt sigur că eu nu am nicio putere împotriva majorității dumneavoastră, dar cum a spus și Antonio mai tehnic...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E părerea dumneavoastră...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,,... eu vă spun mai pragmatic, din punct de vedere al cetățeanului care vine în zonă acolo, des și vede realitatea. Nu, de ce spune unul cu studiu de fezabilitate care habar nu are.... e.... zilnic acolo.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc domnule Matache, dau cuvântul domnului Moulin.”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:,, Eu...exact aceeași direcție pe care au lut-o și colegii mei. Acești 56 de milioane pe care vreți să îi cheltuiți acolo sunt strict inutili! Putem să facem câte studii vrem, dacă nu luați în considerare că trebuie doar prioritate la transport în comun și la pietoni și la biciclete este clar că putem să facem pasaje și cu 10 benzi, dacă vreți, în tot orașul, peste tot! Asta este clar! Acolo, băgați banii degeaba! Vă întreb... de ce în Europa de vest s-au făcut pasaje acum 30 de ani și acum se desfac ca să pună transport în comun și noi venim aici să dăm lecții la toată lumea să spunem noi.....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am mai avut o dată discuția asta!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Da! Exact asta am spus și data trecută și îl repet pentru că se pare că nu îl înțelegeți,... poate nu-i înțeles limba română și o să vă spun în franceză data viitoare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Spuneți în franceză, vă rog.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Asta este total greșit ceea ce faceți acum! Studiile voastre iau în considerare doar mașina și este clar că singura soluție ca să nu poluăm este să mergem pe jos sau cu bicicleta și să poluăm mult mai puțin, să mergem cu transportul în comun. Mersul cu mașina nu ajută. O să ajungeți să faceți niște orașe ca în Statele Unite, cu 10 benzi... pasaje peste tot. Mergeți în direcție greșită.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dacă ajungem ca Statele Unite, asta chiar e rău. Bun! Vă mulțumesc! Domnule Turmac!”

Dl consilier Turmac George-Adrian :„ Bună ziua!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua!”

Dl consilier Turmac George-Adrian Am și eu o neclaritate. Mai exact, eu nu înțeleg ce citesc colegii mei din consiliu. Deci, vorbim de un pasaj pe inelul median care, facilitează trecerea autovehiculelor din sectorul 3... 4 spre sectorul 5. Da?! Inelul median trebuie privit., da., trebuie privit ca o trecere. Tocmai, că nu rămâne un automobil care nu are treabă în sectorul 4 și nu vrea să desfășoare vreo activitate acolo, ci doar este în tranzit, să nu ocupe mai mult spațiu. Acest pasaj nu este pe Metalurgiei Obregia, este pe Turnu Măgurele! Tocmai! Acela este inelul median.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așa este.”

Dl consilier Turmac George-Adrian :„ în legătură cu celelalte lucruri, ce vorbim de mobilitate și de piste de biciclete și de mai mult spațiu verde, sunt total pentru. Și eu, acolo unde există posibilitatea, vă rog să aveți în vedere să construim piste de biciclete pentru că trebuie să fie o îmbinare plăcută între infrastructura mare, ceea ce reprezintă acest proiect de tranzit, pe când din Splai, Nicolae Grigorescu, strada luliu Hațeganu, Vitan, după aceea pasajul de la Iriceanu, pasajul acesta de la Turnu Măgurele, probail că va mai fi unul necesar, în viitor, chiar la Brâncoveanu cu Luică. Nu se știe ce va putea... cine va putea face în următoarele mandate. Dar, clar, că aceasta este ideea, să se tranziteze foarte ușor sectorul si să nu se mai intre în inima sectorului.”

> >

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Exact! Așa este!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Mulțumesc frumos! Cristi Matache, te rog frumos, nu a făcut nimeni referire la tine. în plus de asta, dacă citiți în Regulament este un singur reprezentant per grup. Eu am dat cuvântul tuturor Dacă o ținem din replică în replică, din replică în replică... Dă-i cuvântul donului Matache! ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok! Doar un pic! Doar un pic! Deci, Adriane eu înțeleg ce vrei să spui tu dar, trecerea din sectorul 4 în sectorul 5 se face la Giurgiului, nu se face de la Obregia, la intersecția de la Obregia.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu aterizează la Giurgiului! Fluxul de aici vine, din sectorul 3!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ...fluxul din sectorul 5 vine din sectorul 3, asta spune!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Deja acolo suntem cu trecerea în sectorul 5. Și în afară de asta, cum am spus și mai devreme, este prea mică distanța dintre intersecția de la Obregia cu intersecția de la Brâncoveanu. Deci prea mică distanța pentru asemenea pasaj. Ca să nu mai spun, completez cu ce ai spus tu și cu asta închei, lipsa de piste pentru bicicliști, pe care ne-a promis-o domnul primar încă din 2018, când am avut o dată o discuție, într-o ședință și a promis-o! Vom avea, vom avea! Asta...vom avea... am venit pe șoseaua Girgiului și nici acolo nu văd deși se tot vorbește că acolo va fi pistă pentru biciclete... nici acolo nu este.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, pista este realizată în proporție de 90 la sută. Se trasează acum și o să vă invit să facem o ...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Dar unde este? Cred că ați făcut-o pe trotuar, nu?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,.... de pistă de biciclete...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ați pus-o pe trotuar?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu! Pe bloc! Unde domnule! Unde poate să o pună?!”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Peste tot pe unde a încăput. Avem porțiuni în care este și pe trotuar. Da. Dar pentru că așa este....”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Unde a încăput. Bine. Gata! Nu mai zic nimic!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Gata! Bun! Vă mulțumesc! Voturi pentru acest proiect! Deci la voturi pentru, câți sunt? Avem 20 de voturi pentru. Resetăm. Abțineri, vă rog! 1 abținere. Voturi împotrivă. * Cu 20 de voturi pentru, 1 abținere și 5 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Trecem mai departe. Punctul numărul 6- Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și acordarea eșalonării la plată a impozitelor, taxelor și altor obligații fiscale/bugetare datorate bugetului local al Sectorului 4 Domnul Andrușceac !

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,... acestui proiect. Nu vreau să intru în alte discuții legate de facilități pentru dezvoltatori și firme care lucrează în sector, aș vrea, însă, să includem la persoane fizice și pe cei care au sume până în 5000 de lei. S-ar putea să fie familii cu mulți copii, bătrâni sau oameni cu diverse probleme sau, dacă nu, să ne spună doamna Secretar sau cineva din partea inițiatorilor care a fost ideea pentru care persoanele fizice, care au datorii până în 5000 de lei, nu au fost propuse să beneficieze de acest proiect de eșalonare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,.. Doar o clipă, să vină domnul director de la taxe.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, L-am sunat la telefon că am vrut să mă pună în temă, dar nu mi-a răspuns domnul director.”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Bună ziua! M-ați sunat pe mine, îmi cer scuze dacă nu am văzut apelul de la dumneavoastră.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Sunteți un nou director, cumva?”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Da”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, îmi pare rău. L-am sunat pe domnul Munteanu și pe domnul Hrant. Ce să facem, multe schimbări.”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Da. Nicio problemă. Numele meu este Boboacă Alin. Ce se întâmplă... în cazul persoanelor fizice, este vorba de faptul că garanția care se poate acorda conform... garanția cu care trebuie să vină contribuabilul este limitată la două rate, iar debite sub 5000 de lei, din anii precedenți, nu sunt atât de .... cum să vă explic... în cazul persoanelor juridice totul merge pe garanție de sută la sută. în cazul persoanelor.... în cazul persoanelor fizice, pentru că se merge pe o garanție doar de două rate și în același timp, coroborând și cu celelalte prevederi din Codul de procedură fiscală și anume... care într-adevăr se aplică la nivelul organului fiscal central, acolo această limită era de 5000 de lei și atunci am încercat și eu... și noi am încercat la nivelul nostru, la nivel local să plecăm de la aceeași... aceeași marjă. într-adevăr se poate coborî și sub 5000 de lei, dacă asta se dorește, dar...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Consider că, în momentul ăsta, ar fi oportun, înțeleg că vă crește volumul... ”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„... dar în același timp....”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, ... înțeleg că vă crește volumul de muncă dar, consider că este oportun, în perioada asta, dacă există cereri, să fie și ele tratate, să găsim o modalitate prin care să nu excludem, dacă există, pentru că vă pun a doua întrebare-dacă se aplică ceea ce legea prevede, adică pentru neplată, cum se spune... executarea silită... nu cred că este un moment bun și nici nu cred că este normal să facem diferențieri, adică pe cei cu datorii mai mari să îi lăsăm, să le eșalonăm, să nu îi executăm silit și pe cei poate mai săraci și așa... să le executăm silit proprietățile sau terenurile sau așa ceva... Deci, cred că trebuie să găsim o modalitate prin care să îi cuprindem ori în corpul hotărârii și să spunem că la solicitarea acestora, ca să nu lărgim foarte mult plaja, doar acolo unde aceștia solicită, să fie posibil ca și pentru persoanele cu datorii mai mici de 5000 de lei să se poată face reeșalonare și...”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Deci, să înțelegem ca atunci, în cazul persoanelor fizice, pragul primei... pentru eșalonările pentru sub un. an să plece de la 0 lei?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Asta ar însemna, domnul consilier, tot sectorul, orice debit de., să intre!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, înțeleg! înțeleg! V-am spus de la început că înțeleg că poate să însemne un volum mare, de aceea aș spune că doar la cererea expresă.”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Păi da, dar în același timp să știți că va afecta și mai mult bugetul. Gândiți-vă că au mai fost cazuri...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Eu știu că afectează dar, gândiți-vă, că cineva care are o datorie sub 5000 de lei nu afectează bugetul cum afectează cei care au peste o sută de mii de lei asta pe de o parte, pe de altă parte, haideți măcar să lăsăm posibilitatea ca, la cerere, sau în situația în care se ajunge la executare silită, să se poată, să aibă posibilitatea reeșalonării și să evităm executarea silită pentru sume atât de mici, până în 5000 de lei.”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Eșalonarea avea în vedere să îi ajutăm... exact, exact așa cum ați spus și dumneavoastră acele persoane care au dificultăți. Persoane fizice sub 5000 de lei... care să aibă debite sub 5000 de lei, eu zic că ponderea lor este foarte foarte mică. Chiar am făcut o analiză pe încasările până la 31 martie și în general, s-au făcut plăți aproximativ la fel ca și anul trecut. Principalul tip., ca să zic... al acestei proceduri, îl reprezintă persoanele juridice, pentru că acolo, din păcate, influența acestei perioade este mult mai mare. Foarte mare.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Sunt de acord ca oamenilor care au business-uri, care au probleme în aceste momente să li se eșaloneze, sunt de acord cu asta. Mai sunt câteva puncte cu care nu sunt de acord. De exemplu... mă ascultați? ”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Vă ascult, vă ascult! Da! Sunt atent...”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, De exemplu, nu știu de ce ați spus acolo că, în momentul în care aduce garanții, se iau în considerare garanțiile proprietățile și bunurile înregistrate în sectorul 4, deci case și mașini. Păi omul poate să aibă datorie foarte mare, are un singur imobil, ceea ce îl face eligibil pentru proiectul ăsta de eșalonare, dar mai are două trei case prin București, la munte sau la mare. Eu aș spune acolo că pentru toate proprietățile pe care firma sau persoana respectivă le deține, nu doar pentru cele...”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Garanția noi... îmi cer scuze dar garanția... noi am am spus foarte clar, chiar la capitolul „ Garanții” , am vorbit doar de garanție sub formă de garanție bancară sau disponibilități bănești, nu am vorbit de nicio... ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu este vorba de garanție, este vorba de acele criterii de excludere prin care spuneați - dacă are o casă sau o mașină, înregistrate în sectorul 4. Păi poate să aibă o casă sau o mașină înregistrate în sectorul 4 și 5 case în rest, prin țară sau prin alte sectoare. Deci aș vrea să facă referire la toate proprietățile dacă au doar o casă sau o mașină e ok, sunt eligibili dar dacă au nu știu câte să mai vândă din ele să își plătească datoriile. Că mi se pare făcută puțin cu dedicație aici, adică doar pentru ce are înregistrat în sectorul 4, ce are înregistrat în altă parte nu ne pasă. Nu este ok!”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ îmi pare rău să vă zic dar la capitolul 4, la Condițiile de acordare, este trecut la litera e) să nu dețină în proprietate mai mult decât un imobil, în cazul contribuabililor persoane fizice, persoane fizice autorizate. Nu am specificat...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Dar vedeți că scrie undeva: în sectorul 4!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Unde? Unde anume scrie?

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Unde scrie?”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Declarația într-adevăr... trebuie să depună declarațiile fiscale la sectorul nostru, că doar de sectorul nostru este vorba dar nu.... ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Scrie undeva înregistrate la Taxe și Impozite Sectorul 4”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Declarațiile!”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Declarația! Doar declarațiile trebuie să fie- Să fie depuse la DGITL toate declarațiile fiscale prevăzute de legislația în vigoare. Esta litera a) de la art.4 alin. (1) într-adevăr asta ne interesează, să fie depuse toate declarațiile aferente bugetului nostru. Nu putem să impunem noi la nivel național. Nu avem competență.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Auziți, ca să nu mai caut o dată acuma în corpul hotărârii... si asta...”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„Vărog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Deci, dumneavoastră îmi spuneți că acele criterii de acordare se referă la toate proprietățile pe care le are.”

DI Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Dar bineînțeles!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok!”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Da! Cum să nu!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Dacă îmi ziceți că scrie așa...”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Da! De aceea v-am ascultat ca să nu vă dau un răspuns greșit. Am încercat să înțeleg ceea ce m-ați întrebat.”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Am citit-o aseară, știți foarte bine că are 362 de pagini și dumneavoastră vorbiți cu niște oameni care sunt de diverse profesii aici și niște voluntari,....”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Dar nu are 362 de pagini, în nici un caz! Doamne ferește! Că ne-ar fi și nouă...”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Mă scuzați, 36 de pagini! Mă scuzați! Dar ăsta era un proiect pe care cred că puteam să îl discutăm. înțeleg necesitatea lui, că acum este momentul, nu altădată dar, voiam să îl discutăm mai pe îndelete dar nu pentru că nu era necesar ci pentru a prinde cât mai bine lucrurile. Nu am nicio problemă.”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Să știți că are cu tot cu anexe Am pus îi anexele, dar nu are chiar așa mult. Credeți-ne că ne-ar fi nouă greu să stăm să îl urmărim.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule director, problemele astea care implică mai multe autorități care gestionează lucrul acesta, sunt niște lucruri mai complexe și mai greu de înțeles pentru noi. Așa cum face și domnul Cioclea, de ceva vreme, de ceva ani deja, coborâțivă la nivelul nostru de înțelegere.... ”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Cu tot dragul!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,,... și explicați-ne... ”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Cu tot dragul! De aceea am și încercat...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Poziția nu este ostilă la proiect, ci doar vreau să mă conving că nu discriminăm pe nimeni sau nu acordăm niște facilități, facându-se alte lucruri.”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Corect! Normal. Și mi se pare normală și corectă remarca dumneavoastră. De aceea, am și încercat să trecem și anexele, să trecem tot, astfel încât dumneavoastră să aveți o imagine cât mai clară legată de acest proiect.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Vă mulțumesc, domnule director.”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Cu plăcere.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc! Domnul Sava, apoi domnul Turmac.”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„Tot cu dumneavoastră aș vrea să clarific niște aspecte. în primul rând, acest proiect de hotărâre se referă strict persoanelor juridice și persoanelor fizice care au domiciliul, respectiv sediul social înregistrate în sectorul 4? ”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Nu. Se referă la orice persoană fizică sau juridică care are datorii la bugetul local al sectorului 4. Pentru că se poate ca o societate să aibă sediul în sectorul 3, să aibă la noi ditamai mall-ul, de exemplu, nu știu, dau un exemplu., am dat un exemplu aleatoriu și să aibă datorii... normal că impozitul se datorează în funcție de unde este imobilul. Amenzile nu intră! Ca să lămuresc, poate, de la început acest aspect, în cazul eșalonărilor nu intră amenzile.”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Ok. Bun! Și înțeleg că această hotărâre de consiliu se referă și la o perioadă mai lungă. Adică dacă, poimâine, o altă firmă din România nu își plătește datoriile, intră... taxele și impozitele către sectorul 4, are o construcție în sectorul 4, nu își plătește taxele și impozitele, el va intra la eșalonare. Nu se consideră acest lucra ca un ajutor de stat? Vă întreb.”

DI Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Nu. Oricum poate să intre, nu este obligatoriu. Atenție! Pentru că, în cazul unei persoane juridice, garanția pe care o depune este de sută la sută. El oricum trebuie... este un aspect foarte important, el trebuie să dispună de acei bani. Deci, trebuie să aibă o garanție bancară, care știți foarte bine că și ea presupune niște proceduri din punctul lor de vedere, ca să o obțină, sau disponibilități bănești. Sunt doar... încercăm, pe cât posibil, în perioada asta sau, poate chiar și în viitor, în funcție de solicitări și astea... să-i ajutăm și să nu închidă acele firme pentru că bugetul este construit foarte mult din aceste sume care vin de la persoanele juridice și astfel noi reușim să recuperăm niște bani.”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Domnul director, dacă s-a ajuns la datorii de peste 2 milioane de lei, dumneavoastră credeți că prin acest proiect de hotărâre o să îi ajutați ca să plătească cei 2 milioane de lei? M-aș îndoi la treaba asta, o dată și în plus, ați făcut un studiu de impact, ne prezentați și nouă un studiu de impact, ce ar însemna această eșalonare? Ce s-ar întâmpla...”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Din punct de vedere... Impactul nu este... Nu poți să faci o apreciere chiar exactă a impactului pentru că, vă dați seama, nu avem de unde să cunoaștem câte societăți vor face o astfel de solicitare dai', din punct de vedere al bugetului, acesta nu va fi, ca să zic așa, văduvit de o sumă de bani legată, tocmai, de impozitele și taxele datorate, pentru că ele sunt eșalonate și recuperate chiar dacă este vorba de un an, doi, trei, patru, din contră, în perioada asta va fi obligat el să își plătească, în permanență curentul, adică ce are în anul respectiv, singura bucățică pe care putem să spunem că o pierde bugetul, ar fi vorba doar de o bucățică din majorările de întârziere, mai ales că pe perioada respectivă se calculează cu 0,5 la sută. Dar, din punct de vedere al impozitelor datorate la buget, nu este nicio pierdere. Din contră, atâta timp cât există, repet... este foarte important pentru noi acea garanție. Orice lună pe care el nu și-o achită... noi, în momentul ăla, putem să recuperăm toată suma, foarte ușor. Atât de...”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Dacă nu ați recuperat până acum și nu ați găsit metodele să o recuperați, nici de acum încolo nu o să o recuperați. Modul cum este el prezentat, acest proiect și cum vine, este la fel ca cel anterior, votat într-o ședință anterioară de colegii mei, cu., sub umbra că aceste proiecte sunt de fapt mită electorală... și îl ajută pe domnul Băluță în activitatea lui electorală.”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Nu se pune...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc domnule Sava! Haideți, vă rog!”

Dl consilier Sava Ioan-Răzvan:„ Deci voi vota împotrivă la acest proiect.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc! Domnul Turmac, vă rog!”

Dl consilier Turmac George-Adrian :„ O întrebare. Contribuabilii care pot aplica pentru această procedură trebuie să fi fost cu plățile la zi înainte de această situație de urgență, să îi spunem, deci înainte de 2020 sau se încadrează și plățile restante pe care le aveau respectivii către buget, din anii anteriori.”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Nu. Tocmai aici este și interesul nostru de a reuși să aducem la buget acele debite restante, să le încasăm. Deci, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, da, se referă și la debitele din anii precedenți. Iar legat de persoanele la care se adresează, mtr-adevăr este vorba de acele societăți care au dorința și doresc să plătescă mai departe, nu este vorba de un acel rău platnic care probabil că nu mai are nicio variantă de a le achita și intrăm în alte discuții, în alte metode de a se recupera debitele, până la introducerea falimentului sau altceva în cazul societății sau poate chiar răspunderea... în funcție de situație. Deci, noi ne referim aici doar la acele societăți care au o dificultate în ași plăti, în perioada asta sau în perioada următoare și noi, ca și buget... ca și organ fiscal ne dorim să aducem banii aceștia la buget și să ne rămână, în continuare ,masa impozabilă cât mai largă. Cu cât sunt mai mulți oameni care plătesc impozite cu atât bugetul nostru va fi mai mare. ”

Dl consilier Turmac George-Adrian Domnul director, eu nu sunt de acord cu scăderea plafonului atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, față de ceea ce au spus colegii mei pentru că, ar implica o aplicare în masă a acestui proiect și va fi defavorabil, clar, veniturilor sectorului și practic orice instituție a statului nu ar putea să facă acest lucru, va exista riscul de subfinanțare masivă a instituției dar, în schimb, v-aș sugera să faceți un studiu de impact, așa cum spunea domnul Sava, să vedeți cât din procentele, cât din veniturile pe anul trecut să spunem, au fost plătite de către persoanele juridice ce erau mai mari... acele plăți erau mai mari de zece mii de lei. Pentru că așa am putea să ne dăm seama care ar fi baza sigură de impozitare care va fi sub acest prag să spunem, nu știu... 80 la sută din veniturile la sectorul 4 erau sub zece mii de lei și sub cinci mii de lei la persoane fizice și să știm pe ce există riscul de a merge pe această eșalonare care... cum ați spus și dumneavoastră, este practic garantată de .... sau de altceva. Dar, în același timp, dacă vor fi foarte mulți aplicanți pe această procedură va exista o perioadă temporară în care veniturile noastre, ale sectorului 4, vor fi diminuate. Că vom reuși să îi salvăm prin această procedură, prin alte proceduri ale guvernului, prin corelare cu acestea, pe unii dintre comercianți sau dintre dintre persoanele fizice care întâmpină dificultăți este foarte bine și este în regulă pentru că alea sunt locuri de muncă deja create sau sunt taxe pe care trebuiesc plătite dar trebuie să aveți în vedere aceste aspect, să nu ajungem la o subfinanțare spre sfârșitul anului.”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Vreau să vin cu o mică completare legată de faptul că ei curentul, adică ceea ce au pe anul în curs, se plătește în permanență. Adică, din punct de vedere al plăților care se fac în anul în curs nu este afectat bugetul. Este o condiție. Vă arăt și articolul la care este trecut. Este vorba... Noi, prin această procedură, vrem să recuperăm ceea ce era din urmă. Dar curentul, pe toată perioada de eșalonare, că este vorba de un an, că este vorba de trei, patru ani, nu se pune problema, el trebuie să îl plătească. Deci, din punctul ăsta de vedere, bugetul nu este afectat. Din contră, noi, prin aceste sume, nu facem altceva decât să suplimentăm încasarea la buget.”

Dl consilier Turmac George-Adrian Deci, dumneavoastră spuneți că impozitele datorate pe anul acesta nu se eșalonează, doar cele de pe anul trecut?”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Păi nu au cum să se eșaloneze în momentul acesta... nu are cu să se eșaloneze impozitul pe anul acesta pentru că, în momentul acesta nici măcar nu este expirat, pentru că termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport este prorogat până la 30.06. Este o facilitate pentru cei care.... ”

Dl consilier Turmac George-Adrian Domnul director, eu am vorbit spre sfârșitul... tocmai ce am zis, spre sfârșitul anului, că există posibilitatea să avem o scădere. De asta v-am spus să aveți în calcul, nu pot să îmi dau eu cu părerea, exact, pentru că nu am cifrele în față și... ”

DI Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Corect.”

Dl consilier Turmac George-Adrian ... și știți mai bine decât mine sau decât al ți colegi ceea ce aveți în ogradă, doar să aveți în vedere să nu avem un cache-flow redus spre sfârșitul anului, ceea ce va face... va duce, practic, la o afectare a plăților efectuate de către primărie, și vom afecta alți furnizori de servicii și poate alte joburi. Deci, trebuie să avem mare grijă ca să existe un cache-flow. împreună cu domnul director economic sunt sigur că o să vă ocupați de acest lucru, pentru că este foarte important. Mulțumesc.”

Dl Boboacă Alin Claudiu- Director Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4:„ Normal.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt, voturi pentru, vă rog! Avem 20 de voturi pentru. Resetăm. Abțineri, vă rog! 5 abțineri... 6 abțineri. Resetăm. Voturi împotrivă. Domnul Sava împotrivă. Deci, avem 20 de voturi pentru, 6 abțineri și 1 vot împotrivă. Proiectul a fost adoptat. Trecem mai departe. Punctul numărul 7- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții: construcții modulare, provizorii, cu funcțiunea de școală amplasate în Șos. Olteniței, nr. 9 și respectiv Calea Șerban Vodă, nr. 62-64 , Sector 4, București Domnul Andrusceac!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Stimați colegi, aceste modalități constructive noi le-am votat și le-am adoptat acolo unde nu se putea construi din punct de vedere tehnic, având în vedere că erau rețele subterane de termoficare sau alte rețele utilitare. Pe aceste două terenuri nu există nimic și s-ar putea face niște clădiri într-o formă clasică și banii investiți să fie niște bani investiți pe termen lung, acolo, valoarea investiției este mare, de trei milioane o sută de mii de lei, pentru niște construcții modulare provizorii. în altă ordine de idei, aș vrea să ne spună doamna Secretar General al Primăriei sau domnul Viceprimar, dacă este rezolvată, din punct de vedere juridic, situația terenului din șoseaua Olteniței unde au fost acele construcții dărâmate, găsite de... dărâmate, demolate de către un polițist local, deci dacă, din punctul ăsta de vedere totul este în regulă și cu cât a crescut valoarea pe metru pătrat a aceluiași gen de construcție modulară, față de primele construcții modulare pe care le-am făcut la celelalte școli din cartier. La cum am ajuns la acea suprafață construită la o sumă de trei milioane o sută de mii de lei. Cred că este o sumă cu care se poate construi în mod clasic acolo, adică din pereți de cărămidă, beton și așa mai departe și dacă, la fel, nu este afectată cealaltă investiție care a fost acolo sad în ce proporție va fi aceasta afectată. Acolo se află o parcare și dacă cei de la Direcția de învățământ au făcut un studiu, ce număr de copii există acolo, de unde vor lua copii pe care să îi reloce. Eu înțeleg, pentru această construcție, doar necesitatea depărtării ăsteia sociale, aici o înțeleg, dar vreau să știu că facem această investiție în mod legal, pe un teren care ne aparține și care nu este în vreun litigiu și că a fost făcut un studiu privitor la numărul de copii care se află în zonă și care pot fi, acolo, relocați sau care pot învăța acolo. Vă mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. O să vă răspund pe rând. Din punct de vedere al situației juridice a terenului, nu este nicio problemă, investiția relalizată la nivelul adresei de la Olteniței nu este afectată de această amplasare a construcțiilor modulare. E vorba de două construcții modulare cu funcțiunea de unitate de învățământ, care vor folosi ca unități în care se va reloca activitatea unităților de învățământ ce vor intra în proces de consolidare, reabilitare, modernizare. Cum știți, am votat în ședințele trecute indicatorii tehnico-economici pentru câteva construcții mari iar copii aceia trebuie mutați de acolo ca să poată consolida clădirile, pe de o parte. Printre avantajele tipului acesta de construcție, în afară de costurile care sunt mici, dacă luați în calcul suprafața despre care vorbim aici, o construcție clasică ar costa dublu. Timpul de realizare al acestor containere este trei luni. Deci, practic, în perioada vacanței de vară am putea să realizăm aceste construcții în așa fel încât, la începerea anului școlar, ele să fie funcționale. Imposibil, dacă luăm în calcul un tip clasic de construcții, cu fundații, cu soluțiile și dotările clasice, să spun așa. Sunt... fiecare, înjur de 16 clase fiecare construcție... sunt P+l astfel încât suprafața desfășurată este una generoasă. Vis a vis de amplasarea lor, dacă ați văzut, una dintre ele se află la lenăchiță Văcărescu, în zona cea mai solicitată din punctul ăsta de vedere, adică nu ne facem probleme în vreun fel că nu am reuși să populăm cu copii aceste construcții.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, O secundă, domnule Viceprimar. La lenăchiță Văcărescu, școala aia este aproape nepopulată deci, noi avem acolo o problemă referitoare la cum să folosim eficient sălile de curs, pentru că nu vor să vină copii în acea școală. Tot acolo facem o extensie?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, eu mă refeream la poziționarea geografică și nu discut aici despre alte aspecte care țin de managementul unității. Eu vorbesc de infrastructura pe care noi o punem la dispoziție în zona respectivă, care este foarte cerută, e o zonă centrală și știți bine că e foarte solicitată.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da. Dar trebuie să vă aduc în discuție faptul că fiind și în consiliul de administrație și de la Șincai și de la Creangă, că trebuia purtată o discuție și făcută o dezbatere publică cu părinții, pentru că ei preferă să lucreze în trei ture la Creangă decât să își mute copii la lenăchiță Văcărescu. Deci va trebui... că e o chestie care are și un impact asupra copiilor și părinților aici... niște dezbateri pe tema asta.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cu siguranță că vor avea loc dezbateri când se va ajunge efectiv Ia mutarea a unor copii indiferent din ce școală provin ei dar vreau să punctez un alt aspect, în cazul acestui tip de construcții, ele sunt mobile. Pot fi mutate în orice zonă, în funcție de necesitățile care pot apărea de-a lungul timpului.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Viceprimar, ele pot fi mutate că de aceea le spunem modulare și am aceptat aceste soluții ca fiind bune pentru vremuri în care este nevoie să construim rapid și în zone care nu au și o dispunere în spațiu foarte bună pentru alt gen de construcții dar uitați-vă în indicatorii economici că avem cheltuieli legate de dirigenția de șantier de șaizecișidouă de mii de lei, în condițiile în care aducem niște containere, le punem și doar le cablăm la niște utilități. Mi se pare mult.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vă spun că...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, 32 cu 32. Vă spun eu că m-am uitat. 64”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,... cu altă ocazie, vă spun ce v-am mai spus și cu altă ocazie legată de alte investiții, valoarea dirigenției este un cuantum procentual dat de lege care, iese cât iese, în funcție de deviz. Asta nu înseamnă că o să coste șaizeci de mii de lei dirigenția. Ea este un procent din valoarea totală a investiției care, conform HG-ului care reglementează tipul acesta de deviz iese atât. Dar uite că îmi arată cineva că dirigenția este unsprezece mii de lei nu șaizeci de mii de lei, că am în față devizul. Nu știu unde ați văzut dumneavoastră. V-ați uitat, probabil, la altceva.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu m-am uitat la altceva, m-am uitat la dirigenția de șantier treizeci și două de mii de lei și la celelalte sunt...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu! V-ați uitat la total! V-ați uitat la total! Deasupra este capitolul 3... da?! La proiectul 7, în anexă, aveți devizul general și aveți la capitolul 3, ultima linie, dirigenție de șantier 11051.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Și celelate cheltuieli legate de dirigenție, cablare, nu știu ce..?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Branșamentele sunt cu totul altceva. Nu au nicio legătură. Branșamentele sunt...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Branșamente în vederea organizării de șantier.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Și nu numai. Ele vor fi branșate la curent, la apă, vor avea toate condițiile, așa cum le au și celelalte construcții modulare pe care le-am mai amplasat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Haideți să lăsăm...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Noi vorbim acum mai mult de oportunitate. Consider că este oportun să se facă, în vederea relocării însă, aș vrea să fim foarte lămuriți asupra terenului, că nu vom avea probleme, că acolo unde a aparținut Primăriei Capitalei și au existat niște clădiri, vom avea probleme cu acea locație și că acele costuri nu sunt exagerate. înțeleg că sunt prevăzute de lege, de aceea aș fi vrut ca toate aceste construcții, dacă se putea să fie făcute pe fonduri europene, aș fi fost mult mai bucuros.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc. Doamna Murgoci!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Mă auziți? Da. Acum! Eu am o întrebare. Ați luat în considerare, adică eu nu înțeleg de ce a fost aleasă fix locația școlii lenăchiță Văcărescu pentru că școala, clădirea școlii de fapt, este monument istoric. Dacă ați luat cumva în considerare acest fapt?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Așa este. Ce legătură are?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da. A fost luat în considerare acest fapt.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, De ce ați ales tocmai zona aceasta?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi tocmai ara explicat domnului consilier înainte. Dacă ați fost atentă am spus că am luat în considerare factorul geografic, având în vedere că pe zona centrală există foarte multe solicitări pentru spații cu această destinație. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Dar mai există și alte școli în zona respectivă, adică nu musai, fix, acel amplasment.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dacă ne uităm pe tipul de clădire și pe suprafața care necesită amplasarea ei, o să vedeți că nu sunt foarte multe opțiuni în zona respectivă, așa că, consider că a fost o ... Oricum, v-am spus, ele sunt mobile, astfel încât, în funcție de evoluția necesității, pot fi relocate ulterior.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Ok!. Bine. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu mulțumesc! Domnul Sava! Doar o clipă Răzvan că., acum!”

Dl consilier Sava loan-Răzvan:,, Da. La fel... ce a spus și colegul nostru, domnul Andrușceac aș fi vrut să aduc în atenție colegilor de situația terenului din șoseaua Olteniței, numărul 9. Dacă avem și a fost pus pe ordinea de zi ca să se voteze de către Consiliul General acea hotărâre în care noi consideram că clădirile respective s-au distrus singure, asta o dată și vroiam să îi atrag atenția domnului Viceprimar că acele construcții modulare... ele vor fi branșate la utilități..da?... Bani care vor fi cheltuiți din bugetul local. Deci, ce perioadă vor fi funcționale aceste construcții modulare?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Conform producătorului, durata de viață pentru tipul acesta de construcții este de cel puțin 50 de ani.”

Dl consilier Sava loan-Răzvan:,, 50 de ani. Dumneavoastră spuneți că în 50 de ani se va renova lenăchiță Văcărescu sau că...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Spun că în 50 de ani se amortizează orice fel de branșament și de cheltuială de acest tip care se face în scopul punerii...”

Dl consilier Sava loan-Răzvan:,, Bănuiesc că această soluție este una temporară și că, în perioada cât se renovează imobilele școlilor care se au în vedere...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Exact.”

Dl consilier Sava loan-Răzvan:,,.. Ea va fi... Cam pe ce perioadă?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi în funcție de fiecare proiect despre care discutăm, cât durează consolidarea și modernizarea la clădirile pe care le-am votat. Ele după ce vor fi mutați copii înapoi în unitățile din care provin, aceste facilități vor fi menținute cu această funcțiune și populate cu copii, în continuare... funcționând ca spații cu această destinație, pentru învățământ.”

Dl consilier Sava loan-Răzvan:,, Ați luat hotărârea acum, pe moment, sau e luată o hotărâre că eu nu îmi aduc aminte să fi. avut vreo hotărâre care să permanentizeze aceste construcții modulare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Păi nu sunt permanente.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cine a spus că sunt permanente. Am spus că au durată de viață garantată de constructor, nu am spus altceva.”

DI consilier Sava loan-Răzvan:,, Da. Eu consider că totuși și în cazul aceste se cheltuiesc banii haotic și fără nicio susținere de aceea voi vota împotrivă,”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Am înțeles.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc! Domnul Matache!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Cred că domnul Sava a făcut întrebarea către domnul Viceprimar dar un pic cred că nu a fost specificat cum trebuie. De exemplu ce vroiam eu să clarific, domnul Viceprimar, adică eu nu am nimic împotrivă cu aceste construcții provizorii, este vorba că aceste construcții modulare provizorii... nu se specifică în proiectul de hotărâre cât timp durează până., și pentru ce obiectiv sunt. Adică, aceste construcții modulare provizorii sunt pe terenul respectiv atâta timp cât se vor renova și moderniza școlile și liceele.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi asta am spus!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Chestia asta... completarea asta nu este în hotărâre, asta vroiam să spun. Deci, cred că de aceea a și intervenit Răzvan cu întrebarea mai devreme.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Vă mulțumesc. Domnul Moulin! Doar o clipă! Gata!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Exact cum a zis colegu, se folosesc banii în mod haotic, destul că acolo s-a făcut o parcare de 3,1 milioane din care acum luăm aproape jumătate din teren ca să facem o școală modulară. Bun. Prima problemă, pe lâgă faptul că s-au demarat lucrările înainte, în mod ilegal. A doua problemă. Ok! Facem ceva modular ca să renovăm alte școli. Foarte bine. Dar de ce nu închiriem aceste containere în loc să le cumpărăm pentru trei milioane? Am calculat. Prețul este o mie de euro, cinci mii de lei, pe metru pătrat. Nu ar fi mai ieftin să închiriem pentru că, după aceea rămâne primăria cu containerele? Nu știm ce o să facem cu ele...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, De unde ați calculat dumneavoastră... De unde va ieșit dumneavoastră cuantumul ăsta de o mie de euro pe metru, pentru că nu este așa!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Păi împărțiți trei milioane pe 600 de metri pătrați, ajungeți la 5000 de lei metrul pătrat.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Mai împărțiți o dată la doi, că sunt două. Ia mai faceți o împărțeală mai... E 600 pe etaj! Nu ați fost atent.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Da! Ok! Scuze! Deci 2500 de lei. Da, am greșit. 2500 de lei pe metrul pătrat? Nu ar fi mai ieftin să închiriem pentru că nu cred că o să fie aceste containere acolo timp de 10 ani?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier nu se pot închiria și o să vă spun de ce nu se pot închiria- pentru că ele simt adaptate și sunt personalizate în funcție de proiectul respectiv. De aceea îți trebuie proiect, de aceea avem indicatori. Nu pot să închiriez niște containere goale, să le unesc ca pe LEGO și să fac o școală din ele. Ea trebuie proiectată și executată exact conform necesităților pe care le avem în zona respectivă.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Așa fac firmele private, câte o dată. Mai închiriează containere sau, de exemplu, dacă vă uitați pe anumite...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ați înțeles ce v-am spus? Nu există disponibil pentru închiriere așa ceva, având în vedere că ele se personalizează și se adaptează necesităților... pentru copii și pentru fluxurile generate de numărul de clase care vor funcționa acolo și așa mai departe.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, în mare parte containerele folosite....”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Sunt niște necesități specifice! Nimeni nu ține pe stoc așa ceva să închirieze câteva luni. Deci nu există opțiunea asta.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Există o opțiune, să... Containerele sunt foarte similare. Adică e unul deschis, unul fără pereți și celălalt care închide. Așa se face o sală. Sunt foarte similare, au niște personalizări, asta este adevărat, pot să li se facă și branșament dar sigur exista posibilitatea aceasta pentru că foarte multe firme fac asta. Doar că primăria are alte proiecte în spate pe care nu vrea să le spună astăzi,...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Firmele particulare nu... ”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Pe care nu vrea să le spună astăzi, că de fapt acolo nu o să fie modular timp de doi ani, o să fie pentru alte proiecte după aceea. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Vă mulțumesc. Dacă mai aveți alte întrebări?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, întrebarea este, de exemplu, acolo, la șoseaua Olteniței, nu există trotuar de la intrarea în parcare până în școală. Cum se duc copii? O să fie și utilaje de construcții prin zona aia cu șantierul de construcții de la facultatea de lângă, deci e periculos... ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Zona de șantier este securizată și este împrejmuită cu gard iar accesul se face...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Dacă este securizat cum ați făcut șantierele pe bulevarde, eu mă aștept la ce e mai rău. Al doilea rând... ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Este o mare diferență și îmi permit să vă spun că, una este să realizezi un șantier sub exploatare așa cum este cazul unui bulevard, pe care nu poți să îl închizi și trebuie să se circule pe el zi de zi și pietonal și....”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Eu v-aș sfătui să faceți vizită la niște șantiere în vest, să vedeți cum sunt gestionate... pietoni pe.... renovări de străzi. ”

Președintele de ședință, dl consilier Barbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Vă mulțumim!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Ok! Ultima întrebare. Cum faceți umbră în zona respectivă. Nu ați plantat niciun copac pe parcare, săracii copii o să aibă doar o parcare ca curte a școlii fără niciun fel de umbră. Dacă nu leșină câțiva pe asfalt m-aș mira.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Mirați-vă în continuare. Domnul Andrușceac! Ba da. Pot fi reutilizate, că am văzut că ați scris. Deci pot fi reutilizate. Și doamna Murgoci, nu știu la ce vă referiți articolul 23, legea monumentelor istorice. Deci se ia acordul de la cultură, să știți....”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Aviz de la Ministerul Culturii. Da.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da. Da. Da.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Ok!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Altfel nu poți face.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc frumos! Dacă nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt, vot pentru, vă rog! 19 voturi pentru...20 A votat și domnul Negrilă. 20 de voturi pentru. Resetăm. Abțineri, vă rog! 6 abțineri. Resetăm. Să vedem voturi împotrivă. Și 1 vot împotrivă. Deci avem 20 de voturi pentru, 6 abțineri și 1 vot împotrivă. Proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8- Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.171/02.07.2018 privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București Domnul Andrușceac ! .... Acum. Acum, vă rog !”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu am nicio întrebare la proiectul ăsta. Vă mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Vot, vă rog atunci! Voturi pentru! 27 de voturi pentru. Unanimitate. Proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9-Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Domnul Andrușceac !”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Văd că trebuie să aprobăm lucrările eligibile, având în vedere că sunt făcute pe POR cred că trebuie să le aprobe autoritatea de management de acolo, dar...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și de acolo, da.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,... dar aș vrea să știu de ce nu discutăm despre aprobarea cheltuielilor neeligibile pe care le-am făcut pe acest proiect și să ne spună domnul Viceprimar cam care e valoarea sau procentul cheltuielilor neeligibile de pe acest proiect. Mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, A fost actualizată documentația după reluarea procedurii de verificare a cererii de finanțare în vederea actualizării contractului de execuție. Valoarea proiectului este de 1.076.164,56 lei cu TVA. După actualizarea indicatorilor... da?!... pe care am votat-o la punctul anterior, e necesară și actualizarea hotărârii prin care se aprobă depunerea cererii de finanțare și bugetul cererii de finanțare. Asta este punctul 9. Stadiul cererii noastre de finanțare este în precontractare, a fost aprobată în etapa de verificare administrativă și tehnico-economică. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Noi aici am avut o contribuție de 2%, da?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dacă nu mă înșel, cred că da.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Asta este valoarea contribuției la suma pe care ne-a alocat-o pe POR...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Dar, cu cât am mai participat noi ca lucrări care nu sunt eligibile la decontare?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Stați o secundă. 20.000 de lei e diferență.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Doar cu 20.000 de lei am participat noi, bani pe care nu îi recuperăm?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. 21.000 de lei. La articolul 2 aveți trecută suma.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ok. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt, voturi pentru, vă rog! Dați-i un pic microfonul domnului Ștefanei.”

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan :„ Ba da! Vot pentru! Dar am eu o problemă la tabletă când apăs am senzația că zice că nu am votat... în fme... Deci pentru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Domnul Nicolae Adrian George și dumneavoastră aveți o problemă la tabletă?”

Dl consilier Niculae Adrian George:„Da! Da! Da!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Să știm cum stăm. Vedeți, am știut eu! Deci, cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 27 de voturi. Punctul numărul 10-Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.37/26.03.2020 privind aprobarea actualizării documentației și a indicatorilor tehnico-economici rest de executat pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” Domnul Andrușceac!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Această lucrare nu a fost și ea finanțată tot pe POR? Sau a fost finațată... tot pe POR... Da?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „De asta aveți aici trecut rest de executat. Lucrarea ințială a fost contractată pe buget local, pentru că pe POR consumasem toți banii care ne fuseseră aprobați. A fost eliberată o sumă, am depus la POR pentru finanțare acest obiectiv și am primit finanțare. Deci pentru asta facem modificarea anexei și aprobarea cheltuielilor. Au intrat pe POR și este necesară aprobarea acestor HCL-uri.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Deci, mai clar domnule Viceprimar. Noi am investit niște bani, în urma investiției s-a primit aprobarea de finanțare și de decontare pe POR pentru acești bani investiți acolo?”

Dl Trocan Andrei George - Viceptimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Itact tot până la sfârșitul construcției. Noi am demarat investiția și am adus-o la cota zero. Deci am realizat fundațiile și am turnat placa.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Astea vor intra la cheltuieli neeligibile pentru că fuseseră deja realizate?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Exact.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Și de acolo, în partea astălaltă, se pleacă ...POR Da?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Da. Ta. Exact.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc! Voturi pentru, vă rog! Cu 27 de voturi, în unanimitate, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11-Troiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Lucrări de construire Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Trogramul Operațional Regional 2014-2020 Domul Andrușceac!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Cred că e aceeași situație, nu?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, E același lucru. Da, da.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu mai am nimic de întrebat. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Vă mulțumesc frumos! Domnul Negrilă,vă rog! Doar o clipă să vă dea microfonul. Gata.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Eu vroiam să îl întreb pe domnul Viceprimar legat de bazinul de înnot, ce suprafață are bazinul?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, E semiolimpic, 25 pe...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da...” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, 25 pe...16 cred. Nu?” Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cam așa. Imediat vă spun.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Cam așa. Astea semiolimpice sunt...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Standard.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Standard. Da.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Da. Da. Da. Și mai am o întrebare pentru dânsul, să îi adresez.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Este adevărat că a costat 5 milioane de euro construcția lui?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, E adevărat că nu îl plătim noi. Am înțeles că îl plătește CNI-ul. Da.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pe fonduri europene, domnul consilier.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Nu e făcut de CNI?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu. E făcut pe fonduri europene, realizat de noi, dar nu a costat, în nici un caz 20 de milioane de euro...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Nu, nu, nu! Domnul Viceprimar, 5 milioane de euro, am spus! 5!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, A! 5 milioane! Da! Nu! Nu! 20 de milioane de lei, nu! Nu! în nici un caz! Pot să vă spun suma exactă când s-a finalizat și urmează să facem recepția și o să avem valoarea investiției la recepție. E realizat din fonduri extrabugetare.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Vă mulțumesc mult de tot.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu jlăcere!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc! Iacă nu mai sunt... Da. Doamna Secretar! După vot? Bun, după vot. Doamna Murgoci, la interpelări, vâ rog. Da. Deci după aceea. Bun! Vot acum, pentru. Voturi pentru! Cine nu e activ măi Răzvan? Sunt activi dar au camerele închise! Dă-i te rog microfonul domnului Ștefanei. Gata a votat! Bun! Și domnul Hiculae Adrian George! Dă-i puțin microfonul.”

Dl consilier Niculae Adrian George:,, Pentru! Pentru! Pentru!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Deci unanimitate. 27 de voturi pentru. Unanimitate, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12 -întrebări, interpelări A! Vă rog, doamna Secretar!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ înainte de interpelări, vă reamintesc că ați primit pe e-mail o declarație, care cuprinde toate cele 11 puncte pe care le-ați votat. ^Rugămintea mea este, ca în maxim o oră, să pot primi pe e-mail declarațiile respective completate ca să pot să fac și restul bucătăriei noastre interne și să trimit apoi hotărârile către Prefectură. Vă mulțumesc frumos! Deci rugămintea mea este o oră. Să nu mai întârziem trei zile ca data trecută.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Trecem la Interpelări. Hai să o luăm în ordine. Cristi Matache! ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Eu vroiam să vorbesc despre completarea aceea pe care am discutat-o la proiectul cu închirierea și să vă rog să îmi trimiteți sau să ne trimiteți tuturor lista cu imobilele pe care le mai avem la închiriere în sectorul 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Vă mulțumesc!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Și dacă se poate și cele care au fost închiriate, să ne facem o idee, o comparație despre prețul la care a fost închiriat, la prețul pe care îl avem acum la ofertare. Una la mână și a doua, am văzut că se fac lucrări pe străzile adiacente, la Apărătorii Patriei, vă felicit pentru asta, chiar era nevoie. De exemplu, pe strada Panselelor că este toată degradată și dacă tot faceți aceste lucrări, mai ales pe trotuare, vă rog, acele semne de circulație să fie ridicate la minim... la o înălțime de minim doi metri pentru că dai cu capul în ele pur și simplu. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Cu siguranță! Chiar vi s-a întâmplat? Nu cred. Adică... ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu e vorba că s-a întâmplat domnule dar, sunt chiar aiurea și vizual dar fizic, dacă te prinde o ploaie și stai... îți acoperi capul cu ceva și nu ești atent dai cu capul în el, pui' și simplu, când mergi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ferească Dumnezeu! Da! Corect!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Da. Ai copilul în brațe, nu ești atent, se mișcă un pic copilul, ai dat cu capul în el. Noaptea..eu știu., te întorci acasă... Trebuie să privim... știți.. în viitor chestii care se pot întâmpla și să le scoatem din ecuație. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Chiar îmi spuneau, să știți, din primărie de aici, că sunt o grămadă de semne avariate.... copii care erau ținuți în brațe deci să știți că chiar li sa întâmplat.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, La noi, până nu se întâmplă,... nu facem nimic.” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Vă muțumesc!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„Domnul Sava, îmi cer scuze, am văzut ce ați postat pe grup. Să știți că acest formular poate fi editat și de pe telefon. Deci am văzut că sunteți în mașină probabil, în drum spre undeva și nu aveți acces la calculator dar, el poate fi editat și de pe telefon. Din acest motiv vă rog foarte mult sa mi-1 transmiteți într-o oră.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Trecem mai departe. Domnul Negrilă, vă rog! Și apoi și doamna Murgoci, după aceea domnul Antonio Andrușceac Ti rog, domnul Negrilă!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Eu am o rugăminte. Se mai află cineva din executiv acolo, lângă dumneavoastră? Domnul Viceprimar că pe domnul Primar oricum nu îl vedem decât la televizor.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 Eu sunt din executiv.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dar este doamna.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Doamna! A, ce plăcere!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Eram convinsă!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Doamna Secretar General,...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Așa..”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Să știți că eu mi-am făcut temele. Deja am și formulat ceea ce mi-ați trimis... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bravo domnule! Vă premiem!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Mulțumesc frumos!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Cu multă plăcere doamnă. Deci am o problemă. Am fost la o sesizare făcută de un grup de cetățeni din bulevardul Brâncoveanu:                          Este

vorba despre un angajat al poliției locale care locuiește în acel bloc și care, din spusele dânșilor, practic i-au terorizat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Imediat! Avem pe cineva din executiv...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Altcineva din executiv...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Altcineva din executiv, care poate să vă răspundă la ...”

Dl Gâf Deac loan- Director Direcția Mobilitate Urbană:„Vă salut! E vorba de problema cu stâlpii de la ghenă? ”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Nu! Este vorba despre domnul.                    ...”

Dl Gâf Deac loan- Director Direcția Mobilitate Urbană:„Nu știu, că am avut niște sesizări legate de niște stâlpi care i-a montat la o ghenă pe Brâncoveanu.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Aia este auxiliar. Chiar... pentru mine chiar nu e că... am înțeles că...”

Dl Gâf Deac loan- Director Direcția Mobilitate Urbană:„Nu.. că e la adresa ...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, El a făcut o declarație că o să vedeți că o să vedeți că nu mai parcați lângă mașina mea.... că o să vă... Nu asta e important!”

Dl Gâf Deac loan- Director Direcția Mobilitate Urbană:„Ba da, e important.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Dânsul... domnii de acolo au făcut inclusiv către domnul Primar, a fost trimis un e-mail și a fost făcută o sesizare. Problema este că folosește foarte des numele instituției. Iar dumneavoastră, domnule City Manager, domnule Gâf Deac, cunoașteți foarte bine că atunci când aduci în atenție numele instituției este foarte important. Practic, i-a terorizat inclusiv... dar nu că i-a terorizat pe oameni, a terorizat și copii, a omorât pisici, a aruncat cu pietre de față cu copii mici...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Domnul consilier! Domnul consilier! Ceea ce povestiți dumneavoastră, în momentul acesta, este extraordinar de grav. Prin urmare, am o mare rugăminte la dumneavoastră... ”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Vă rog!”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Astfel de sesizări sau dacă știți persoane care au făcut astfel de declarații rugămintea mea este să parvină, cât de urgent se poate, o astfel de sesizare din partea dumneavoastră sau a persoanelor pe care le-ați contactat sau care v-au contactat și despre care știți acest lucru, pentru că nu este admisibil să se întâmple așa ceva și vom lua nasuri în condițiile... se verifică această informație....”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Dacă vreți, vă pot redirecționa e-mailul către domnul Primar chiar aum.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Nu e-mailul către domnul Primar, sesizarea persoanelor respective, că e-mailul....”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Păi da, e sesizarea făcută de cetățeanul din acel bloc, tatăl copilului.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 Vă rog frumos! Dacă există o astfel de sesizare, vă rog frumos și vă mulțumesc. ”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, O pot trimite pe adresa de...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ legalitate@ps4.ro sau la tehnic rude se fac, de regulă, sesizările!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Ok!”

Dl Gâf Deac loan- Director Direcția Mobilitate Urbană:„Respectiva adresă să știți că tot grupul respectiv de cetățeni a sesizat că am fi montat noi, abuziv, niște stâlpi la ghenă. Acei stâlpi sunt avizați în comisia tehnică de circulație și astfel că susținerile dânșilor că ar fi abuziv nu se confirmă din punctul ăsta de vedere.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Nu! Nu!”

Dl Gâf Deac loan- Director Direcția Mobilitate Urbană:„De același individ. Presupun că acolo îl înjură pe un domn care zic ei că e polițist local. Eu nu îl cunosc dar, mă rog, vă spun de stâlpii respectivi că speța tot revine la mine de câteva luni de zile. Cert e că acolo, într-adevăr, că am avut sesizări de la ROSAL că nu se putea ridica gunoiul pentru că parca cineva. Nu știu cine parca. Habar nu am. Nu am sesizare cu numărul, am o fotografie, nu știu dacă este mașina cuiva din bloc.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Domnul Gâf, dacă ați fost atent eu nu am adus în discuție...”

Dl Gâf Deac loan- Director Direcția Mobilitate Urbană:,, Nu știu. Eu am crezut că e vorba de stâlpi că la adresa aia ... adresa e recurentă în ultima lună.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Mi-au adus la cunoștință și problema aceasta dar acolo e clar că mașina de gunoi trebuie să vină să ia gunoiul și este normal. Era legat strict de discuțiile care sunt și care se fac în numele instituției...”

Dl Gâf Deac loan- Director Direcția Mobilitate Urbană:,, Aia e altă discuție...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Despre altceva. Exact.”

Dl Gâf Deac loan- Director Direcția Mobilitate Urbană:,, Eu doar vreau să rețineți că stâlpii sunt montați cu avizul Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Primăriei Municipiului București. Atât.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Sunt ferm convins, domnul Gâf.”

Dl Gâf Deac loan- Director Direcția Mobilitate Urbană:,, Da. Doamne ajută! Vă salut.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Doamne ajută!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doamna Murgoci!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da! Eu am o întrebare , întrebare-sesizare, aș vrea să știu de ce se mai efectuează acum lucrări de toaletarea copacilor pentru că suntem în plină perioadă de înflorire și este contrar tuturor avizelor pe care le emite Direcția de Mediu a Primăriei Generale.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Spuneți unde ca să se facă o sesizare. Eu cred că așa ar fi cel mai....”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Nu am primit încă fotografiile de la acel cetățean. O să insist și o să vi le transmit.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Cred că așa ar fi cel mai


ok.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Ok! Bine. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Bun! Cine mai este? Antonio! Domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Am o interpelare pentru Direcția de învățământ, primită în urma participării la Consiliul de Administrație de la Șincai. Având în vedere felul în care va fi organizat examenul de bacalaureat anul ăsta și problemele astea legate de distanțare socială ni se solicită achiziționarea a 16 camere video, de același tip cu cele care au fost puse înainte. Este vorba despre un impact bugetare,cred, destul de mic, 11.000 de lei cu tot cu montaj. Dar altfel nu se pot desfășura examenele în toate sălile de clasă în lipsa acestor camere video. Deci pentru Colegiul Șincai și dacă există solicitări probabil că este necesr să cumpărăm asemenea camere video ca să facilităm montarea lor în mai multe spații, în așa fel încât copii să poată rezolva mai repede și la distanța cerută de lege, problema examenelor. A doua interpelare este pentru Poliția Locală. La sesizarea cetățenilor de pe strada Justiției. Pe strada Justiției, la numărul 17 se află o clădire părăsită, dărâmată, care aparține Primăriei Capitalei, în care am fost atenționat de către cei care locuiesc în zonă, unul dintre personaje, proprietar de acolo, e o persoană                                   că s-au mutat niște cetățeni, i-am

văzut si eu, de care băniuesc ei că sunt veniti din străinătate, nu știu, nu îi cunosc. As vrea să cer celor de la Poliția Locală să îi legitimeze, în caz că se întâmplă vreo nenorocire pe acolo să știm cine a locuit în acest imobil ca oamenii să se simtă în siguranță. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc. Pentru domnul Matache. Ați întrebat aici: dacă nu îl semnăm de mână este valabil? Doamna Secretar vrea să vă răspundă.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Bănuiesc că vă referiți la declarație și atâta timp cât provine de pe e-mailul dumneavoastră, sau de pe Whats App-ul dumneavoastră. Este asumat pentru că nimeni nu are acces la e-mailul și Whats App-ul dumneavoastră. Sau dacă are nu e bine! Da? Deci puteți să îl transmiteți și nesemnat atâta timp cât îl trimiteți de pe e-mailul dumneavoastră, sau de pe Whats App-ul dumneavoastră. Fie la tehnic... fie la tehnic ca să zic asa. Da? La Tehnic.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc.Alte înscrieri la cuvânt? Domnul Ștefanei!”

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan :„Păi de ce mi-ați dat cuvântul că eu nu vreau.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am văzut o mână pe sus și m-am gândit că asta cereți.”

Dl consilier Marin Ștefănel-Dan :„ V-am zis eu, de la tableta mea e cu probleme.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da! Bun atunci. Mai aveam un punct pe ordinea de zi. Probleme curente. Nu? Doamna lancu!”

Dna consilier lancu Elena:,, Mă auziți?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da! Da!”

Dna consilier lancu Elena:,, Bună ziua! Eu la interpelări vroiam. Aveam două probleme.” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog!”

Dna consilier lancu Elena:,, Una, dacă îmi spuneți cu parcul Olteniței 67, cel cu terenul retrocedat și răscumpărat între timp de Primărie, s-a ridicat gardul care înconjura parcul respectiv, parcul e funcțional, în continuare,... am înțeles că săptămâna trecută era să dea mașina peste un copil scăpat de acolo. Ce putem face? De ce nu se împrejmuiește din nou cu gard? Olteniței 67. Vis a vis de Școala de Poliție.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Se verifică.”

Dna consilier lancu Elena:,, Cel între blocuri. El funcționează în continuare ca și parc dar nu mai este împrejmuit.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Acum, pe de altă parte să știți că parcurile sunt închise conform Ordonanței Militare. Nu are nimeni voie să meargă.”

Dna consilier lancu Elena:,, Păi da dar el e liber merci că....”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Cu sau fără îngrădire.”

Dna consilier lancu Elena:„Da. Cu sau fără îngrădire... dar fiind între blocuri acolo vă imaginați că., da.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și a doua interpelare? Ce spuneți?”

Dna consilier lancu Elena:,, A doua interpelare, doamna Artene știe, că i-am mai adus în discuție, este vorba despre balconul din strada Brâncoveanu, adresa unde, uneia din doamne, că au fost două depuneri, la interval de o lună de zile, primei doamne i s-a cerut aviz de la Prefect, celei de a doua doamne i s-a cerut doar act de superficie, de la bloc.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Ambelor doamne li s-a cerut act de superficie. Din păcate, inițial, a intervenit o eroare în sensul că colegul meu de la legalitate nu a observat că acea superficie este.... act semnătură privată, adică nu este autentificată și am solicitat, în mod expres, retragerea ambelor autorizații până când cele două superficii nu vin în formă autentificată, conform prevederilor Codului Civil.”

Dna consilier lancu Elena:,, Deci, până la urmă să înțeleg că doar să legalizeze actul de superficie și atât.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Exact.”

Dna consilier lancu Elena:,, Bine. Mulțumesc.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 :„ Sau în cazul în care pot face dovada faptului că sunt proprietari, acel certificat de la Prefectură, dar evident că acest lucru nu au cum să îl facă și aunci varianta simplă este varianta superficiei acordată, conform legii, de către asociația de proprietari.”

Dna consilier lancu Elena:,, Da. Da. Bine. Mulțumesc. La revedere.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc și văd că nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința închisă.”

*Notă: După primirea declarațiilor de exprimare a votului din partea consilierilor locali și a vizionării înregistrării video a ședinței, s-a constatat că proiectul de la punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv " Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiții construire pasaj rutier suprateran intersecția strada Turnu Măgurele x B-dul Metalurgiei x B-dul Alexandru Obregia" a fost votat cu 19 de voturi pentru, 1 abținere și 5 voturi împotrivă, dna consilier Murgoci Mihaela neparticipând la vot, fiind delegată, iar domnul consilier Sava loan Răzvan nevotând acest punct.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4,

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU               Diana Anca ARTENE

DIRECTOR EXECUTIV,

Aneta POPA

Transcris, cons Mustățea Mirela