Proces verbal din 10.02.2020

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 10.02.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.955 din data de 04.02.2020.

Au fost prezenți 24 consilieri din 27 consilieri în funcție.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua. Putem începe, vă rog? Suntem 23 de consilieri prezenți din 27 în funcție...Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi, vreau să vă anunț că am primit un telefon...Colega noastră, doamna Elena lancu, este bolnavă. își cere scuze pentru absența de la această ședință.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„îi urăm multă sănătate.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„S-a notat...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și domnul Moulin ne-a trimis...un email în care ne anunță că este plecat din țară. Pentru început dau cuvântul domnului Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua. Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre, la punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Suntem 24 de consilieri prezenți în momentul acesta. Se va reseta sistemul... în continuare voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa. Punctul numărul:

  • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 23.01.2020

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 5. întrebări, interpelări

  • 6. Probleme curente

Vot, vă rog. Cu 24 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 23.01.2020. Vot, vă rog. Cu 23 voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020. Discuții? Vă rog, doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Bună ziua! Eu am de făcut un amendament pe care l-am trimis și pe email, ieri, în termenul dat...Amendamentul meu sună în felul următor: « la lista de investiții - capitolul 84.02 - poziția 34 - expropiere imobil proprietate privată Șoseaua Giurgiului 164 C, propun să se adauge și: Șoseaua Giurgiului 164 D, Șoseaua Giurgiului 164 F, Șoseaua Giurgiului 164 G, Șoseaua Giurgiului 164 H, Intrarea Giurgiului nr. 8A (așa cum sunt ele enumerate în Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 2019) și pentru toate acestea, alocarea sumei de 7.161. 177,00 lei prin diminuarea sumelor din capitolul bugetar 67.02, după cum urmează: poziția 3 din lista de investiții - execuție împrejmuire din beton armat și confecție metalică - 3,4 milioane lei; poziția 16 din lista de investiții - execuție împrejmuire gard metalic personalizat Sectorul 4-1,2 milioane lei; poziția 21 din lista de investiții - amenajare peisagistică Șoseaua Giurgiului -diminuare cu 1 milion din cele 4,1 milioane». Știu că aceste terenuri sunt în acest moment, într-un proces... dar așa cum spunea și doamna Secretar la un moment dat, chiar și dumneavoastră, domnule Primar, dacă titlul de proprietate va fi anulat de instanță, atunci putem redistribui într-o rectificare bugetară acești bani...însă, acolo există 15 blocuri care nu au spații verzi, nu au alei, nu au parcări...și este, chiar, o problemă destul de gravă. Mulțumesc!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș dori să vă aduc la cunoștință un lucru și să vă adresez următoarea întrebare: știați că grupul dumneavoastră a votat împotriva exproprierii de pe Strada Giurgiului 164 în ședința de Consiliu General? Unu. Doi: de ce colegii dumneavoastră de la Consiliul General al Municipiului București nu au inițiat o hotărâre de expropriere, pentru că știți foarte bine, calitatea de expropriator aparține Primăriei Municipiului București? Aveți vreo explicație pentru aceste două situații?”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Colegii mei au vrut să facă un amendament, eu așa am înțeles, care nu a trecut...ca acel...De fapt, au amânat acel proiect pentru a fi aprobat...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Nu. A fost votat împotrivă...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,,...pentru a se lămuri situația juridică.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Păi, dumneavoastră, aici......și asta este o chestiune, chiar este inexplicabilă, din punctul meu de vedere.

De aceea, cu tot respectul v-am adresat această întrebare, pentru că nu pot înțelege cum la nivel

local grupul dumneavoastră a fost de acord să facem exproprierea pentrua adresa Giurgiului 164, și ^tiți foarte bine ce probleme și ce tensiuni au existat în locația respectivă, în timp ce, în momentul în care după ce Sectorul 4 a efectuat studiul de fezabilitate, după ce a efectuat toată documentația necesară exproprierii, grupul dumneavoastră a votat împotrivă. Este un lucru pe care cu foarte mare dificultate ni-1 putem explica...mai ales că sunteți...chiar dumneavoastră sunteți, un cunoscător al problemelor din zona respectivă și este extrem de pertinent ceea ce adăugați, însă știți bine că grupul dumneavoastră de la nivelul Primăriei Municipiului București, nu?......chiar poate să impună

acest lucru pentru că plata finală ar trebui s-o facă Primăria Municipiului București...și mi se pare corect, și mi se pare deontologic să...și o solicitare pe care o am către dumneavoastră, aceea de a iniția, grupul USR din Primăria Municipiului București, poate să inițieze un astfel de amendament și să identifice fondurile necesare pentru realizarea acestor exproprieri. Unu la mână. Și doi la mână: solicitarea pe care o am este legată de consecvență...pentru că nu înțeleg unde este fractura logică. Mulțumesc!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da. Nu pot răspunde în numele colegilor mei. îmi pare rău! Nu sunt parte din acel grup de consilieri.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Din acest motiv, tocmai pentru că noi aici suntem, pentru că suntem locuitori ai Sectorului 4 și avem interese comune în ceea ce privește....și nu contează sub nicio formă apartenența pe care o avem, este important să rezolvăm problema acelor oameni...și din acest motiv este o solicitare pe care o fac atât dumneavoastră, cât și grupului pe care îl reprezentați, de a avea un dialog constructiv și de a identifica împreună cu ceilalți colegi consilieri generali soluții realiste pentru că altfel vă și pun într-o situație delicată. înțelegeți? Solicitați la Sectorul 4 o listă de investiții cu Giurgiului 164 în timp ce Giurgiului 164 a picat la vot în Consiliul General, tocmai de la grupul pe care inițiatorul acestui proiect l-a avut, ceea ce este paradoxal. Eu personal, apreciez demersurile pe care le faceți pentru acea cauză și știți foarte bine că e un om acolo care se luptă de ani de zile pentru toate chestiunile acestea și după cum ați văzut nu contează politica aici...și pe toți ne interesează acest lucru. Eu sunt de acord, personal, să adăugăm toate aceste entități, tot ce înseamnă Șoseaua Giurgiului, însă ați văzut și dumneavoastră, tot noi aici local...fie că ne-am descurcat aici, fie că ne-am descurcat la Aleea Terasei, fie că ne-am descurcat la Aleea Ciceu...vorbim de blocuri de x etaje, fie că ne-am descurcat la Piața Sudului...ne-am rezolvat problemele astea tot pe plan local fără a fi sprijiniți de absolut nimeni. Nici un grup, inclusiv grupul pe care îl reprezint de la nivelul Consiliului General nu a făcut un efort pentru a identifica resursele financiare în vederea exproprierilor, ceea ce nu este corect față de noi.”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Eu simt de acord cu dumneavoastră, deci...chiar inspirată de dumneavoastră am făcut acest amendament, spunând că nu putem obține...adică, ar fi trebuit, într-adevăr Consiliul General să...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Să ne sprijine mult mai mult...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Să dea ei banii, de fapt...Dar pentru că mi-ați făcut această rugăminte, am să-mi rog colegii de la Consiliul General să vină, să avem aici o întrevedere, inclusiv cu partea din.......cu cetățenii din Șoseaua Giurgiului 164 și să identificăm împreună care

poate fi soluția ideală. Amendamentul meu este pentru a da un semnal către acești cetățeni că Primăria Sectorului 4 și Consiliul Local al Sectorului 4 are grijă de ei, pentru că se simt cumva în acea zonă, părăsiți, ca să zic așa...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „După cum ați văzut, după atâția ani de zile, este pentru prima oară când există o preocupare activă. Mai mult decât atât, este pentru prima oară când au ajuns în Consiliul General hotărâri legate de exproprieri pe zona respectivă și imediat ce legislația a permis acest lucru, cred că ne-am mișcat cu o rapiditate ieșită din comun. Cred că suntem prima entitate care a făcut demersuri pentru exproprieri, tocmai pentru că trebuie să îndreptăm niște situații de fapt care nu sunt deloc în regulă. Din acest motiv eu știu că je lista Consiliului General la următoarea ședință, există pe ordinea de zi această hotărâre cu Giurgiului 164. Da? Deci, există, garantat...este pe data de 14...”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „...Am înțeles că este doar pentru C, de aceea am adăugat eu si celelalte litere, ca să zic asa.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, vreau să vă spun o problemă de tehnică legislativă. Noi ca să putem...în mod normal după o astfel de hotărâre, Primăria Municipiului București trebuie să înceapă niște demersuri în vederea realizării documentației. Noi, ce-am făcut? Am realizat noi documentația și absolut tot ceea ce înseamnă, inclusiv corpul hotărârii, doar să fie nevoie să intre la vot. Da? Și pentru aceste adrese diferite față de Giurgiului 164, va trebui să facem aceeași abordare în ideea în care trebuie să realizăm întâi documentația și după aceea să putem să intrăm, să o votăm efectiv, să ne asumăm ce e de asumat...Exact aceeași procedură ca și la celelalte și abia după aceea să intre în Consiliul General...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„...Da, dar acel HCL precizează și celelalte litere. Deci, dumneavoastră veți face ce ați făcut pentru C ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Corect!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„...și cu celelalte litere și care vor intra pe proiecte de Consiliu General, separate.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da. Deci, eu sunt...”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Fiecare literă în parte...ca să înțeleg!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Practic, ideea este următoarea: ceea ce aș adăuga pe lista de investiții, ar fi buget necesar pentru realizarea documentației în vederea exproprierilor, pentru că asta putem să facem. Da? Primul pas. Da? E vorba despre bugetul pentru realizarea documentației în vederea exproprierii...și mi se pare o chestiune de maxim bun simț. Da? Apoi, urmează Hotărârea de Consiliu Local în care avem indicatorii, după care toată această hotărâre o ducem către Consiliul General. Aceasta este procedura și în această fază, tocmai pentru că avem un dialog constructiv este important să introducem bugetul necesar pentru documentație.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Am înțeles...doar că pe această bucățică unde era doar C-ul, scrie efectiv...de aceea am introdus acest amendament...„expropriere imobil”...Deci...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Corect!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,,... nu am cheltuieli documentație...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu, nu, nu! Am vrut să clarificăm ce avem în prima etapă pentru că noi nu avem de unde să știm cât costă pentru celelalte lucruri...exproprierea. De aceea, primul pas pe care îl avem de făcut este să aflăm cât costă. De aceea avem nevoie de documentație. Despre asta este vorba, ca să putem să aprobăm o sumă legată de costuri, trebuie să știm înainte cât costă. Ca să știm înainte cât costă, trebuie să alocăm bani pentru documentație. De asta este ordinea în această modalitate. Deci, e absolut constructiv ceea ce vă spun, nu... ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Deci, să înțeleg că suma aceea aflată pe Șoseaua Giurgiului 164 C, e în urma unei expertize din care a rezultat un milion...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, da, da! Ca peste tot. Cum am avut la celelalte...deci, este...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Asta nu am găsit-o explicată în buget, că altfel, probabil, aș fi înțeles.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Asta este diferența... Deci, nu este explicată pentru că am votat-o în antecedente! Am votat banii pentru documentație și am votat documentația. Nu e o problemă pentru că sunt multe lucruri pe care le-am votat, dar am vrut să cunoaștem din punct de vedere al tehnicii legislative despre ce este vorba...și că în această etapă ne interesează exclusiv partea de documentație, de alocarea resurselor necesare pentru realizarea documentației. După ce avem indicatorii, de abia după aceea putem să aprobăm și valoarea. Vă mulțumesc! Dacă aveți vreo întrebare vă rog să mi-o adresați! Am vrut să știm exact care sunt pașii.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„înțeleg nu le alocăm acum și să le alocăm ulterior...sau ce să facem?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu avem...Noi nu avem...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Am înțeles!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Noi nu avem timp să alocăm...Deci, de exemplu, dacă colegul dumneavoastră, domnul Andrușceac dorește să cumpere un bloc, de exemplu, este foarte important înainte de asta să știe cât costă. Este foarte important pentru că...iar dacă știe cât costă trebuie să facă o expertiză. Primul pas pe care trebuie să-l facă este să aloce suma necesară realizării unei expertize. Asta se poate pentru că nu are de unde să știe cât costă. Da?...Și aici la fel. Nu avem de unde să știm cât costă un astfel de teren până în momentul în care nu realizăm o expertiză. Da? Există o procedură în care se evaluează după grila notarială valoarea unui teren, asta pe de o parte...și pe de altă parte, avem nevoie de un studiu de fezabilitate pentru chestiunea aceea, pentru că asta ne cere documentația în vederea exproprierii.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ok. Atunci haideți să punem banii aceștia, nu la expropriere, ci într-un capitol separat, pe expertiză...Aici va trebui să mă ajutați că nu știu unde să-l pun.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt convins că domnul director economic a înțeles despre ce este vorba. Amendamentul pe care...Dacă îmi permiteți să-1 rectific, vizavi de ceea ce ați spus...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ok.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „«Alocarea sumelor necesare realizării expertizelor în vederea exproprierii sau documentației, cred că mai bine, documentației în vederea exproprierii»”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ok.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, asta voiam să...și v-aș ruga să le luăm la rând pe fiecare. Aveți trei amendamente...Rugăminte...Unul singur. Am înțeles!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Un singur amendament...A! Ăsta pe care l-am citit, dar acum să fie...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, poziția 3, poziția 16...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„De unde am luat banii...E vorba de unde am identificat sursele care pot intra aici.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, de aceea, rugămintea pe care o am este...Evident, o să supunem...Alocarea sumelor necesare și...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu îmi cer scuze... Eu nu aș ști să estimez o sumă pentru astfel de expertize.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Haideți să alocăm suma de o sută de mii de lei pentru realizarea documentației...suma maximă, să alocăm o sumă de o suta de mii de lei...Da?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ok.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu avem cum să o depășim, dacă e nevoie o să suplimentăm. Da? Dar să alocăm tocmai pentru a avea certitudinea că inițiem procedurile, să alocăm suma de o sută de mii de lei. De exemplu, putem să luăm din amenajările peisagiste Șoseaua Giurgiului, o sută de mii de lei din cei 4,1.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Avem în capitolul bugetar 84

— străzi - avem deja puși bani pentru proiectări și expertize...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, este ok, atunci...înseamnă că avem.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,...O sumă suficientă, nu trebuie să alocăm...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, înseamnă că nu este nevoie să alocăm, avem pentru diverse proiecte.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„...Avem pentru diverse proiecte, avem o sumă înjur de patru milioane de lei care sunt puse pentru expertize, proiectări. La momentul când ajunge...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, rugămintea mea este următoarea...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,...Avem pentru diverse proiecte, dar avem o sumă în jur de patru milioane de lei care sunt puse pentru expertize, proiectări. La momentul când se va ajunge...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, rugămintea pe care o am este următoarea: vreau în mod expres ca și amendament...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Ca poziție de cheltuială...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...în lista de investiții...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,...distinctă cu sursă de venit, o avem deja poziție de finanțare...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, asta este propunerea colegei noastre. Este o propunere extrem de pertinentă și binevenită.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Da, dar avem, repet, o sursă devenit... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„S-o adăugăm cu valoarea de o sută de mii de lei pe poziția la lista de investiții. Dacă sunteți de acord, stimată colegă... ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da, sunt de acord.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, asigurarea...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Chiar am rugămintea să promiteți oamenilor de acolo că în momentul în care iese expertiza o să găsim bani și pentru ei.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„împreună o să găsim, fie de la noi, fie de la PMB...și aicea este lobby-ul pe care trebuie să-l faceți și dumneavoastră, pentru că nu este ok, de fiecare dată, să fim numai noi în această ipostază. Nu e corect. Nu e corect, dar nu vom lăsa lucrurile așa. Ați văzut și dumneavoastră, nu le lăsăm așa. Nu sunt lucruri normale...și asta împreună o facem. Nu eu, nu dumneavoastră, ci împreună, toți cei de aici.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot amendamentul doamnei Murgoci. Cu 24 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Cu ■unanimitate de voturi. Da. Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi, deși m-am interesat și xi-am asigurat la domnul director Cioclea, că există buget, fonduri, pentru care împreună l-am votat, cred că în unanimitate, pentru gratuitate în anumite condiții la creșă și grădiniță, vreau să confirmați că proiectul merge în continuare, a făcut posibil ca părinți cu o situație materială mai precară să-și poată duce copiii și să-i ținem în sistemul de învățământ. Deci, este un proiect bun cu impact "bugetar mic, sper, de asemenea, să se continue investițiile pe proiectul pe care l-ați susținut, într-adevăr, de reabilitarea școlilor și unităților de învățământ în vederea obținerii acordurilor ISU. Vă mulțumesc frumos!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Stimate coleg, știți foarte bine că toate proiectele pe care împreună ni le-am asumat trebuie să le ducem la îndeplinire, inclusiv masa caldă în After-School-uri, inclusiv...deci, toate proiectele pe care împreună, nu contează cine le-a inițiat, le-am asumat, este corect și este normal să le ducem la îndeplinire. Asta este ceea ce am de spus. Vă mulțumesc!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Negrilă. Vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da. îmi cer scuze, profit de ocazie...legat de exproprieri, colega mea a spus...Am depus și eu un proiect săptămâna trecută. Nu știu ce s-a întâmplat...E adevărat... dacă nu avem buget, nu avem cum să cumpărăm. Voiam să știu și eu care e stadiul...Este vorba de Constantin Brâncoveanu 99 B si E. Sunt terenuri de 350 de metri.Voiam să știu ce s-a întâmplat...?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în mod evident, documentația se procesează, este un timp extrem de scurt pentru realizarea unui proiect de hotărâre. Sunt convins că în cel mai scurt timp proiectul va fi adus în dezbaterea Consiliului Local, care va stabili oportunitatea acestui demers. Cu certitudine, proiectul va fi realizat și supus, repet, atenției Consiliului Local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Ștefan Laurențiu și apoi domnul Turmac.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua, domnule Primar, stimați colegi...Câteva considerații, totuși...înțeleg colegii, sunt capitole, subcapitole... în fine, voiam să fac câteva considerații: în primul rând termenul de execuție al acestui proiect de buget știu că a fost foarte îngust, ca să zic așa...Practic, noi în dezbatere publică am avut o dezbatere numai la nivel de capitole bugetare, adică, practic...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „îmi cer scuze, ați fost prezent săptămâna trecută?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu am fost prezent pentru că nu am fost informat.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ok, mulțumesc.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am fost informat la unu și un sfert...dar nu asta contează! A fost publicat pe site-ul primăriei. Nu se face numai la dezbaterea respectivă, de asta sunt 10 zile, plus 4-5 zile.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „V-am întrebat colegial tocmai pentru că dacă ați fi fost și existau neclarități, cu certitudine v-aș fi putut sta la dispoziție, nu din alt motiv.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnule Primar, au fost două pagini din 501 doar D nivel de capitale, asta s-a dezbătut public. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, încă o dată vă spun... ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am vrut să fac doar o paranteză, nu vreau să insist...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și eu la fel, Doamne ferește. Era un dialog pur și simplu. ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Adică la o teză de doctorat ar fi cam titlul... ('intervenție în sală fără microfon)... Abstractul e mai lung, domnule profesor decât...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De aceea există dezbatere pentru a fi dezvoltată în sânul acestei uniuni consensuale.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am înțeles. Să nu fie a inimilor. Anexele 500 două pagini le-am avut acum 3-4 zile... în fine, iar raportul, la comisia de specialitate. Am văzut că este o creștere bugetară, foarte bine, am văzut obiectivele noastre și mulțumim, o să vorbească și colegul meu Adrian Turmac, nivelul de bugetare al burselor este la 13 milioane, o să avem și proiectul următor de pe ordinea de zi, am văzut că este o alocare de 1 milion și pentru indemnizația de hrană la Programul „Școală după Școală”. Aș vrea să am și puțin o abordare macro economică, văd că avem un procent de 28-30% pentru dezvoltare, avem 242 milioane la cheltuieli de capital, ceea ce este foarte bine, în schimb obiectivele de investiții în valoare totală sunt de 415 milioane, 118 simt de la POR, ok, de la PNDL sunt doar 19,8 milioane, ca surse atrase mi se pare cam puțin, adică dacă lăsăm POR-ul la o parte, să ai doar 19 milioane surse atrase. Asta una și ce aș mai...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să-mi dați voie să vă răspund. Din nefericire în acest moment nu simt disponibile în afară de POIM pe de o parte, și știți bine ce demersuri facem în vederea atragerii banilor de pe POIM, vorbim de metrou, aproximativ 40 milioane de euro și în foarte scurt timp, la nivelul Consiliului General ne-a trecut proiectul de hotărâre legat de cele două pasaje rutiere pe care dorim să le realizăm la nivelul sectorului 4, inclusiv finanțarea pentru aceasta este pe POIM pentru că din nefericire este singura sursă de bani europeni disponibilă în acest moment, de abia din anul 2021, când începe exercițiul financiar următor, sunt bani disponibili. Din nefericire PNDL nu are și un al treilea volum, sperăm ca guvernul să ...(intervenție în sală fără microfon)...e o realitate. Dumneavoastră ați văzut că diversificarea investițiilor fondurilor pentru investiții a intervenit în următoarea modalitate: am avut bani europeni, am luat POR pentru blocuri, pentru bazinul de înot, pentru Liceul Miron Nicolescu, am avut Compania Națională de Investiții, unde avem grădinița de la Școala 190, avem spitalul, am avut PNDL, am avut 30 milioane alocați, deci atât a mai rămas. Din nefericire, astăzi, disponibili pe piață, alte surse de accesat, proiecte avem, dar alte surse de accesat nu sunt, de aceea toată atenția este îndreptată pentru zona disponibilă și anume către POIM, e singura zonă disponibilă iar proiectele pe care le realizăm au legătură cu acest aspect. încă așteptăm să fie publicată noua metodologie pentru că într-adevăr, cum spuneam, s-a schimbat și a fost un efort comun, atât al guvernării PSD cât și al guvernării PNL, modificarea acestui regulament care ne face să fim eligibili. De aceea am vrut să vorbesc despre acest lucru pentru că astăzi pe piață singura entitate disponibilă o reprezintă POIM și mai avem un subiect extrem de delicat, vă solicit și dumneavoastră, cum am solicitat colegilor de la USR sprijinul, mai avem un lucru ciudat și o situiație care încă nu are o soluție, vorbim despre FDI, el este rămas undeva în aer, n-am primit niciun leu până la acest moment de la guvern, avem bani angajați, avem lucrări efectuate iar nivelul decontărilor este zero. Este un alt lucru pe care trebuie să-1 cunoaștem și discutăm despre problemele comunității noastre, au venit, au verificat, nu discutăm despre lucrări fictive, atât pentru PNDL cât și pentru FDI sunt lucruri care s-au întâmplat și se întâmplă și aici avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru că este foarte important să deblocheze finanțarea pentru asta sau să se transforme, cum exista propunerea, FDI în PNDL 3. Deci astea sunt realitățile pe care le avem vizavi de modalitatea de accesare. Nici CNI să știți că nu s-a mișcat deloc din punct de vedere al finanțării, adică pe acest tronson investițiile sunt blocate. ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bun. Eu sper ca ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar trebuie să-mi promiteți, și ați văzut așa cum lucrurile pe care le stabilim și angajamentele pe care ni le luăm le respectăm, țineți minte discuția de anul trecut legată și de burse și de programul masă caldă, de fiecare dată, nici nu a mai fost nevoie să spuneți dumneavoastră, când am ajuns într-un anumit punct, ați văzut că am implementat proiectele pe care partidul dumnevoastră le-a dezvoltat la nivelul sectorului 4, tocmai pentru că era un angajament. Tot la fel a venit rândul meu să vă rog pe dumneavoastră să faceți aceste demersuri pentru că trăim în aceeași comunitate, iar această comunitate are nevoie de dezvoltare și nu este corect ca im factor politic să blocheze proiecte importante pentru comunitatea noastră.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Eu sper și cred că nu se va întâmpla așa ceva.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deocamdată ceea ce vă pot spune că, la această oră, toate programele guvernamentale legate de sectorul 4 nu funcționează deloc. Nu s-au efectuat decontări, nu s-au inițiat lucrările.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Suntem pe administrație locală nu pe administrație centrală, nu-mi permit să...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, tocmai despre asta este vorba. Fiți corect așa cum sunteți de obicei, vă rog din tot sufletul să nu eschivăm. Și partidul pe care îl reprezint a făcut extrem de multe greșeli, extrem de multe greșeli pe care inclusiv eu le decontez. Este corect, atâta timp când la nivel local, am apreciat inclusiv și alocuțiunea colegei noastre, doamna Murgoci, foarte frumos a spus, jos pălăria, n-am de unde să știu ce fac, sunt convins că întreprind demersurile necesare, aceeași rugăminte o am și la dumneavoastră, să abordați lucrurile în această manieră constructivă, tocmai pentru că sunteți un om cu un suflet deosebit și vă interesează tot ceea ce se întâmplă în sectorul 4.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnule Primar, fiți sigur că personal mă interesează categoric ce se întâmplă cu predilecție către învățământ că ăsta este domeniul care mă interesează și voi face tot ceea ce depinde de mine personal să ajut în sensul dezvoltării proiectelor din cadrul sectorului 4. Bun. Al doilea punct: uitându-mă la capitole bugetare, nu pot să nu remarc 103 milioane la învățământ, 155 la spații verzi, trecem peste...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu trecem peste! Nu putem să trecem peste! Stați o secundă, luăm punctual, nu le amestecați. Deci ați făcut prima dată remarca următoare că sunt foarte puține fonduri accesate. V-am explicat de ce sunt puține fonduri accesate pentru că astea sunt. Nu vreau să trec peste nimic, să știți! Nu trecem peste nimic, toate problemele pe care le ridicați, le dezbatem și le dăm o explicație tuturor. Nu lăsăm nimic ...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu am terminat. Vroiam să ajung la cheltuieli de capital, din cele 155 milioane sunt 35 milioane cheltuielile de capital pentru spații verzi și dacă mă uit aici la cheltuielile de capital văd că cele de la învățământ, 80 milioane, după aia autorități executive, sediul primărie, 10 milioane iar spațiile verzi 35 milioane, sunt singurele investiții fără nicio cofinanțare, 100% suportate de bugetul primăriei, pe când celelealte simt parțiale, sunt cu POR-ul, cu PNDL-ul. Vroiam să întreb de ce ? Nu se pot găsi cofmanțări și pentru investiții la acest capitol?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Păi, tocmai v-am răspuns că în acest moment exercițiul financiar nu a început, din acest motiv, în mod real... Deci avem două parcuri, vreau mâine să mă duc cu studiul de fezabilitate să aplic pe un program. Nu e deschis nimic! Deci încă o dată vă spun, nu este deschis absolut nimic! Așa că întrebarea dumneavoastră este una retorică. De ce? Pentru că nu este deschis nimic. Chiar vă rog, îi invităm pe cei de la CNI să facă acest lucru. Aveți posibilitatea să inițiați pentru că, în afară de faptul că sunteți un locuitor al sectorului 4, aveți și o dimensiune politică, puteți fără probleme să faceți un apel la inițierea unui nou program PNDL 3 în care să puteți include și aceste lucruri. Este normal că pentru lucrurile ce le avem în derulare să existe finanțări diverse iar pentru lucrurile pe care le inițiem dacă nu avem niciun program, nicio sursă de accesat, e normal că trebuie să le judecăm a fi din buget local. E rațional ce spun?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„E corect. Și eu înțeleg că atunci în momentul când se vor deschide noi axe și domenii de finanțare suntem pregătiți să facem toate demersurile pentru a accesa aceste fonduri, pentru a completa ceea ce avem bugetat deja din bugetul local. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bineînțeles. Avem proiecte de peste 100 milioane de euro, să știți.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am înțeles. Atât vroiam să știu. Vă mulțumesc frumos.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă mulțumesc și eu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Turmac, vă rog.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Mulțumesc, domnul Președinte. Vroiam să vă mulțumesc că s-au introdus în bugetul de pe 2020, fondurile necesare respectării hotărârii pe care Consiliul Local a dat-o anul trecut în toamnă, privind alocarea sumelor necesare pentru plata mesei calde pentru copiii de la after school. Consider că este un sprijin foarte mare pentru acei copii și pentru familiile acestora și cred că va încuraja foarte mult programul și va crește cred că și calitatea învățământului în sector prin sprijinirea unor astfel de programe. Eu am mai depus o petiție a unor cetățeni din strada Marin Grigore, privind realizarea unui parc în acea zonă, știu că sunt fonduri suficiente în buget. Rugămintea este ca dacă avem posibilitatea să finalizăm cât mai repede acolo un miniparc, în așa fel încât să beneficieze și acei locuitori de o zonă în care pot să-și ducă copiii mici.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„V-aș putea răspunde la întrebare. Suntem aproape gata cu studiul de fezabilitate.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„în regulă. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Andrușceac, vă rog. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul Primar, revenind la discuțiile legate de alocarea unor sume în vederea accesării de fonduri europene, în momentul de față, avem alocate în bugetul pe care îl avem astăzi pe masă, 33 milioane, cred că pentru a ne pregăti să accesăm și alte proiecte care, așa cum a spus domnul Primar, încă nu sunt deschise, adică nu simt linii de finanțare deschise, ar trebui însă să fim proactivi, să punem o sumă mai mare, aș încerca să vă propun să punem 50 milioane, în loc de 33. Vom relua și noi proiectul pe care l-ați aprobat anul trecut pentru accesarea unor fonduri în valoare de 5 milioane de lei pentru metode de reparație și de consolidare creativă a unor blocuri cu vedere directă către bulevarde, cu terase verzi și cu pereți verzi cu autoudare.Anul trecut am pierdut la un punctaj mic acest proiect. Cred că este bine să mergem pe linia aceasta a accesării de fonduri europene. A fost un lucru bun și l-am salutat și am lăudat faptul că am folosit fonduri europene pentru anveloparea blocurilor într-un procent foarte mare. Sper să mergem în continuare pe linia asta să degrevăm bugetul local prin accesare de fonduri europene și asta înseamnă să punem și o sumă mai mare pentru partea de cofinanțare. Vă mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „N-avem la ce să ne pregătim. Deci banii pe care îi vedeți acolo de ăia avem nevoie ca să cofinanțăm pentru ceea ce avem în derulare. Nu avem cum să cofinanțăm mai mult pentru că e vorba doar de proiectele pe care le derulăm în momentul acesta. N-avem de ce. Deci dacă am 30% cofinanțare, nu am cum să pun 31%, nici 32, nici 35, că atâta ni se cere 30%. Pentru ceea ce înseamnă perspectivă, cofmanțările le aprobăm în momentul în care avem un contract semnat pentru că aceste sume sunt feme, nu sunt niște sume ipotetice și sunt convins că la momentul respectiv vom întreprinde aceste demersuri. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Negrilă, vă rog.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da, era o întrebare pentru domnul Primar, dat fiind faptul că virgulă colegul meu a amintit de un loc de joacă, nu știu dacă vă amintiți, domnul primar, anul trecut am făcut chiar un amendament în ceea ce privește strada Acțiunii și Aurel Perșu pentru construirea a două noi locuri de joacă și am prins chiar banii, mi-aduc aminte, 1 milion de roni pentru PT-uri.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ei nu au plecat sub nicio formă, ați văzut Aurel Perșu și toată zona respectivă este într-o restructurare în acest moment, imediat ce finalizăm, ați văzut că e o ordine, imediat ce finalizăm aceste lucruri, nu numai acolo, chiar colegul nostru domnul Răzvan Sava a avut solicitarea pentru un loc de joacă pe strada Poștalionului, inclusiv acolo am identificat un spațiu, inclusiv Aurel Perșu, pentru că această zonă nu a existat. Merg mai departe la data de 1 septembrie vom avea gata pentru zona respectivă și școală generală, din Liceul Miron Nicolescu vom avea clasă de la 0 la 12, grădiniță există, urmează creșă să mai facem, este încă un lucru pe care trebuie să-l realizăm anul acesta tocmai pentru că întreaga zonă să aibă toate facilitățile pe care și ceilalți cetățeni în sectorul 4 le au. Cu certitudine și la dumneavoastră și acest loc de joacă pe care l-ați propus, cele două pe care le-ați propus, ca și cel de pe Poștalionului, vor fi realizate. Am identificat inclusiv spații și suntem la nivelul realizării documentelor pentru...sunt oameni care ne-au donat terenuri acolo. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt alte discuții legate de buget, supun la vot. Cu 19 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul al II-lea. Discuții? Vă rog, domnul Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Vroiam să întreb și eu în aparatul de specialitate care este cuantumul acestor burse pe semestrul 2, practic care-i valoarea totală pe care o acordăm acuma, aferent proiectului de hotărâre, '"...(intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„6,5.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„6,5 alocăm acum, pentru că bugetul total e 13 milioane. Ok. Mulțumesc. 6,5 și vedem cât or fi semestrul următor. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: întrebări, interpelări. Vă rog, haideți s-o

Luăm în ordine, domnul Matache apoi domnul Andrușceac.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Domnul Președinte, mulțumesc frumos pentru cuvânt. Vreau doar să aduc în discuție faptul că măturătorii care folosesc acele mături electrice și zgomotoase ar trebui interzise acestea din cauza faptului că ridică foarte mult praf, în loc să se măture, praful se ridică cu acele mături. Deci, să nu le confundăm, nu este vorba de aspiratoare, este vorba de acele mături electrice care sună ca o drujbă și pur și simplu nu fac nimic altceva decât să împrăștie și mulți dintre cei care le folosesc am văzut că dau gunoaiele spre spațiile verzi și cam asta este măturatul. Acelea să fie interzise, vă rog mult să luați în considerare. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Președinte, aș face o revenire cu rugămintea să primesc răspuns la cererea pe care am depus-o și în scris și la interpelarea pe care am făcut-o în turnă cu câteva săptămâni, referitoare la plata chiriei de către constructorul care se ocupă cu reabilitarea sediului Primăriei din strada 11 Iunie. Prin contract, acesta avea responsabilitatea să preia costurile cu plata chiriei de relocare, începând cu data de la care trebuia finalizată lucrarea pe care și-a asumat-o. A doua întrebare este legată de ancheta pe care am cerut-o domnului director Pelmuș de la DGASPC, în legătură cu situația unei mame care în acest moment se judecă pentru că evaluarea a fost făcută în mod greșit, în evaluare au apărut nume greșite ale altor copii dintr-o altă evaluare, motiv care a dus ca această mamă să fie decăzută din drepturi. Nu este ceva ce poate fi trecut cu vederea și vă rog din nou să apelați la domnul director Pelmuș ca să dea un răspuns la această anchetă pe care am cerut-o. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnul Andreescu, vă rog.”

Dl consilier Andreescu Marian:„Vroiam să întreb și eu apropo de buget și investiții, s-a făcut o investiție, s-a finalizat investiția, dar nu este dată în folosință. Ce se întâmplă cu spațiile pentru gunoiul menajer pentru că simt în continuare încuiate și nu pot fi folosite. Tomberoanele pentru gunoi zac pe lângă aceste investiții, fără a introduce tomberoanele în spațiile special amenajate. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Vă rog, domnule Matache, domnul Andrușceac din nou.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Vreau să mai adaug încă un lucru, dacă se poate, să se repare trotuarele dintre străzile Panselelor și lonescu Gheorghe sau să se finalizeze ceea ce s-a început și s-a lăsat neterminat acolo, sunt multe întreuperi de asfalt unde s-au născut niște gropi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Puțin mai greu acum iama pe zăpadă să...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Da, le puteți lua în considerare în viitor, însă trebuia aduse și aceste lucruri în discuție. Vă rog mult.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cum să nu, cu siguranță. Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Președinte, o interpelare pentru directorul Poliției Locale și pentru directorul Direcției de Control în Construcții din cadrul Poliției locale, am făcut în urmă cu o lună și am revenit în urmă cu două săptămâni, cu niște reclamați! privitoare la executarea unor lucrări neautorizate în strada Prinosului, vreau să știu dacă au fost trimise chiar și cu mare întârziere dosarele către direcția sau secția de investigare a criminalității economice sau zac într-un sertar la Poliția Locală Sector 4? Deci, stadiul anchetei privitoare la lucrările neautorizate din strada Prinosului, de branșare ilegală la conducta de apă și dacă acestea au fost trimise mai departe, fiind o infracțiune, celor de la SICE sau FICE cum îi spune acum. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte discuții, declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU               Diana Anca ARTENE

DIRECTOR EXECUTIV,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela Chircu

Consilier Mihaela Tătaru