Proces verbal din 09.01.2020

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE, CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 09.01.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 19/07.01.2020.

Au fost prezenți 21consilieri din 27 consilieri în funcție.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „In primul rând, aș dori să vă urez un An Nou cât mai bun! La mulți ani! Voi da citire ordinii de zi. Avem două puncte:

  • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 11.12.2019.

  • 2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Vot, vă rog, pe ordinea de zii... (intervenții în sală fără microfon)...Doov o clipă.... Suntem 21 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Avem aici...domnul Matache, domnul Călina și domnul Niculae Adrian, care sunt învoiți astăzi...O să reluăm votul. Domnul Negrilă, o să votați ordinea de zi, da? ...(intervenții în sală fără microfon)... Bun. Vot pe ordinea de zi. Vă rog! Cu 21 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 11.12.2019. Vă rog, domnule Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Imi cer scuze! Nu pot vota la acest punct, deoarece nu am participat la această ședință.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Am înțeles. Vot, vă rog, pe acest punct. Cu 20 voturi pentru și un domn consilier care nu a votat, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019. Vot, vă rog! Cu 19 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost a fost adoptat. Vă rog, domnule Ștefan Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi și la mulți ani...vă urez, tuturor! Aș fi vrut, dacă se poate, ca domnul director economic să ne prezinte în câteva cuvinte...am închis pe deficit, pe excedent, ce se întâmplă...se duc numai pe dezvoltare? Două-trei cuvinte, domnule director, dacă se poate să ne luminați...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Cioclea.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Bună ziua. Referitor la întrebarea domnului consilier....răspunsul corect, ca să spun așa, la întrebarea dânsului, va face obiectul ședinței următoare de consiliu, deoarece stabilirea excedentului real este urmare a unei adrese pe care o vom primi de la Trezorerie, care ne va transmite acest excedent...Noi, astăzi, avem calculele noastre referitor la excedent, diferența, din ce știm noi în conturile Primăriei Sectorului 4 la 31.12.2019, dimineață, erau undeva în jurul la un milion opt sute mii lei. Față de această sumă poate să mai fie sume suplimentare încasate de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale în ziua de 31 până la orele 10,11,12...cât au lucrat dânșii, dar în același timp, Trezoreria poate să facă și niște reglaje de care am mai vorbit în ultimele ședințe ale anului 2019, referitor la sumele de bani pe care le-am primit, mai ales pe zona de învățământ...este vorba de sumele din TVA cu destinație specială pentru sprijinul: lapte, corn, miere, diverse programe de derulate prin învățământ și prin Asistență Socială, sume de bani, care, ca urmare a analizei pe care le face, dacă nu au fost cheltuite integral...dumneavoastră știți că noi am căutat, chiar ăsta a fost și obiectul ședințelor destul de dese, ca să zic așa, am căutat să asigurăm o execuție cât mai aproape de realitate, cât mai aproape de...cât mai chirurgicală, să zic așa, dar cu toate astea, să știți că nu se pot face plăți și nu se poate face o cheltuire, să spun așa, perfectă...tot timpul trebuie să rămână în bafa, tot timpul trebuie să rămână o marjă, ca să nu ieși pe deficit....Și atunci este posibil ca aceste sume de bani să reprezinte sume din TVA cu destinație specială, dacă nu au fost cheltuite integral, aceste sume, Trezoreria le-a luat din contul nostru și le-a virat bugetului de stat. Deci, răspunsul la întrebarea dumneavoastră concretă...dacă este deficit, răspunsul nu este deficit, dacă este excedent, răspunsul este excedent...Eu estimez undeva între 1 și 2 milioane de lei...Ăsta este excedentul. El va fi...Răspunsul pentru dumneavoastră la întrebarea a doua: în ședința următoare, sperăm că va fi pe 23, dacă puteți...el va fi distribuit numai către partea de dezvoltare, deci, către plata investițiilor, asta este o certitudine. Referitor la subiectul ședinței de astăzi...cred că ați vrut să întrebați, este vorba de excedentul anului...Noi acuma discutăm de excedentul anului 2018, de acei 45 de milioane de lei, 45-46 de milioane de lei, care, din punct de vedere al analizei bugetare anuale...Atenție! Anuale...Adică, ce înseamnă anuale? înseamnă 1 ianuarie - 31.12 -a, noi, pe secțiunea de dezvoltare de investiții, am făcut plăți mai mari decât veniturile pe care le-am avut. Răspunsul este, de ce cu acei 45 de milioane... Deci, astăzi, noi, din punct de vedere anual...formula matematică de închidere a anului este pe deficit, dar din punct de vedere, al cash-flow-ului, normal, noi suntem pe zero...și atunci, de fapt, ședința de astăzi nu face decât să vină cu o notă contabilă de regularizare prin care deficitul aferent la 31.12.2018 este considerat ca sursă de finanțare și automat, vine și acoperă plățile făcute...că le-am făcut atuncea, în februarie 2019, după ședință.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„O întrebare: știu că excedentul a fost de 45 de milioane, parcă, la 2018? ”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Exact...Ăsta de care vorbim astăzi. Ședința de astăzi...”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Aaa, nu 43...că am văzut că este 43... o diferență...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Păi, înseamnă că ăștia, diferența de 1-2 milioane, sunt bani care au rămas acum în cont. Deci, astăzi sunt...”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Deci, practic, excedentul real este 45 minus 43...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Exact...”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„...un milion și ceva, două miloane.....”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Deci, asta vă spun...Din acei un milion și ceva, aproape două miloane... că de aia v-am spus între 1 și 2 milioane, să vedem ce spune Trezoreria...este posibil ca Trezoreria să ne mai fi luat niște bănuți pentru acoperirea unor cheltuieli, unor sume de bani pe care i-am primit de-a lungul anului pe TVA, pentru învățământ, în special, pentru Asistență Socială nu am primit...și care nu au fost cheltuiri în integralitate pe destinațiile speciale...în general a fost lapte, corn, măr...”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„...Deci, practic, într-un cuvânt, concluzionând, să înțeleg că exercițiul financiar 2019 a fost închis pe un excedent de 1 și 2 milioane...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„între 1 și 2 milioane...”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„..la un buget de 940...sau cât e?...sau 840...?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Bugetul este scriptural. Vorbim de un buget scriptural de 940 și ceva de milioane. Atenție! E un buget scriptural. De ce îi spun scriptural? Pentru că el ascunde, acoperă în el....și 200 milioane lei, 230 de milioane, credite aferente programelor POR, care, repet, nu au fost finalizate integral, deci, înseamnă că nici bugetul automat, nu are... nu are în spate cash flow de 230 de milioane, are undeva la vreo 100 de milioane........blocurile din POR. Deci, asta înseamnă că, de fapt, bugetul efectiv......bani în Sectorul

4, au mers undeva la 800 de milioane, cam așa cred eu. Deci, din macro, dacă este să mă întrebați pe mine, execuția pe cash flow este undeva la vreo 800 de milioane, vreo 600 și ceva de milioane reprezentând veniturile la bugetul de stat, plus taxe locale...diferența de 200 de milioane din împrumut și sumele atrase de la...adică, din împrumuturile care sunt derulate de Primărie și sumele atrase din programul POR....adică, reîntoarcerea programului POR, refinanțarea, de fapt, a Programului POR...”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Vă mulțumesc, domnule director, pentru precizări.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Bună ziua! La mulți ani pentru fiecare dintre dumneavoastră, numai gânduri bune. Aș vrea să amintesc......întrucât, domnul director ne-a spus că

nu este sigură suma care va constitui excedentul pe anul 2019... să ni se prezinte o situație......cam

care este stadiul pregătirii bugetului? Știm că la începutul săptămânii acesteia a fost promulgată Legea bugetului și, bineînțeles, ca în fiecare an, așa cum i-am obișnuit pe cetățenii Sectorului 4, să se facă o dezbatere publică pe buget.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vizavi de stadiul bugetului, o să vă prezinte domnul director Cioclea, în privința datei în care estimăm aprobarea...sau dezbaterea pe bugetul inițial, în prima săptămână din februarie, iar aprobarea bugetului, undeva în jurul datei de 10. Vă rog, domnule Cioclea.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Da. Deci, pe data de 6 ianuarie, domnul președinte a promulgat Legea bugetului de stat, care a fost votată, știți, în data de 27 decembrie, asta înseamnă că noi conform legislației avem 45 de zile termen să votăm bugetul Sectorului 4. Bugetul Sectorului 4 primește...ca să putem merge cu el, ca să pot să vin cu el în fața dumneavoastră, trebuie să am două elemente clare: prima dată trebuie să fie o adresă de la Ministerul Finanțelor prin intermediul ANAF București care să ne transmită fila de buget pe venitul global...Deci, este o informație de care......depindem de ei, deci, nu am cum s-o fac, această ședință,

că asta îi spuneam și domnului Viceprimar, domnului Primar, ieri, că am avut discuția asta, mai devreme de existența acestei foi. Această foaie...eu o estimez că va veni în termen de 30 zile, pe data de 6, de la promulgare. Deci, undeva la începutul lui februarie, avem aceste cifre. în rest, dumneavoastră ați întrebat care este stadiul? Stadiul este...Noi ne-am făcut, să spunem așa, micile estimări...Micile estimări, însemnând, corecțiile pe care le apreciem că vor fi față de execuția anului 2019 pe partea de venituri, pentru partea de cheltuieli, subordonatele...adică, ordonatorii secundari și terțiari au primit adresă să-și pregătească propunerile de buget ca să le putem centraliza, ca să putem să avem o discuție cu ei. Noi sperăm, cum a zis și domnul Viceprimar, cum v-a spus mai devreme, ca la începutul lunii februarie să putem să venim către dumneavoastră cu un draft de buget, cu o propunere de buget, care să o supunem atenției dumneavoastră și dezbaterii publice, pentru ca până în data de 15 februarie...sau chiar mai repede de 45 de zile, să putem avea un buget valid și votat. Partea bună a bugetului din anul acesta este că a fost promulgat și votat începând cu data de 1 ianuarie, deci, nu mai avem diferențele de legislație, deci, nu mai avem pe partea de venituri, nu mai avem diferențele, să spunem așa, care au stat anul trecut la baza tuturor chinurilor noastre, ca să zic așa, că s-a mers trei luni de zile, s-a mers pe legislația de bază, pe Legea 273/2006, urmând ca Legea bugetului de stat a intrat în vigoare de abia în luna aprilie...deci, de fapt, noi am avut buget începând cu luna aprilie, asta înseamnă că o să avem un buget mai curat, mai curat din punct de vedere al formării pe partea de venituri. Partea de cheltuieli, noi o propunem... (intervenții în sală fără microfon)..”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru prezență.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


DIRECTOR EXECUTIV,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Chircii Mîhaela