Proces verbal din 06.08.2020

Procesul Verbal al sedintei ordinare online a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 06.08.2020

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 2936 din data de 31.07.2020.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice de video-conferință ordine, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 32/26.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate.

Au fost prezenți 27 consilieri, din 27 consilieri în funcție.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, Secretarul General al Sectorului 4, Directorul Direcției Administrație Publică, Directorul Direcției Economice.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bună ziua. Suntem prezenți 27 consilieri din 27 consilieri în funție. Dau cuvântul domnului Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua. Propunem introducerea pe ordinea de zi la punctul numărul 2 a Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect la punctul numărul 2. Cu 23 de voturi pentru, 1 abținere și 3 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 2. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre stafia de metrou Berceni si Șoseaua de centură”, cod SMIS 137950, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect la punctul numărul 4. Avem 24 de voturi pentru. Abțineri, vă rog. Avem 2 abțineri. împotrivă. Domnul Andrușceac la împotrivă. A fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 4.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect la punctul numărul 5. Vot, vă rog. Voturi pentru? 24 voturi pentru. Abțineri, vă rog. 1 vot abținere. Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Trecem mai departe.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect la punctul numărul 6. Voturi pentru? 24 voturi pentru. Abțineri, vă rog. 1 vot abținere. Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 6. Trecem mai departe.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect la punctul numărul 7. Voturi pentru, vă rog? 24 voturi pentru. Abțineri, vă rog. 1 vot abținere. Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 7. Trecem mai departe. în continuare voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 16.07.2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020

 • Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 103/2005 Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Șoseaua de centură”, cod SMIS 137950, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefinantarii si/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind preluarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli al Direcției Administrare Piețe Sector 4 in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu, completată prin HCL S4 nr. 258/29.10.2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. întrebări, interpelări.

 • 11. Probleme curente.

Vot, vă rog pe ordinea de zi. Voturi pentru? 24 voturi pentru. Abțineri, vă rog. 2 voturi abținere. Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă. Deci ordinea de zi a fost aprobată. Domnul Ștefănel Dan Marin, aveți cuvântul. ”

DI consilier Ștefănel Dan Marin:„Bună ziua, domnul Președinte, stimați colegi. Vreau să intrervin un pic, are legătură cu ordinea de zi, în special cu proiectele care intră în comisiile de specialitate și vreau să-mi exprim un punct de vedere în ceea ce privește neparticiparea din partea executivului sau a celor care trebuie să susțină aceste proiecte în comisii, din partea executivului nu avem decât arareori, foarte puține cazuri, persoane care să vină să intre în direct în aplicație cu noi și să susțină aceste proiecte. Rugămintea mea față de departamentul tehnic al consiliului a fost să cheme ori de câte ori este nevoie. Avem un punct pe ordinea de zi, cineva din partea direcției care ...(intervenție în sală fără microfon).. .Lăsați-mă să vorbesc că altfel ies din ședință instantaneu. Deci cine mă mai întrerupe de acum înainte în orice ședință, ies din ședință și nu mai votez nimic. Deci cineva din cadrul direcției care are acel proiect pe ordinea de zi de dezbătut, să fie obligatoriu prezent. Mi se pare o lipsă crasă de respect față de toți consilierii locali, indiferent de la ce partid sunt ei și indiferent de ce fel de întrebări comode sau incomode pun, ca un responsabil să nu fie prezent la ședințele comisiei. Vreau să se ia notă de această solicitare a mea și pe viitor vă spun că dacă un reprezentant al direcției care are un proiect pe ordinea de zi, nu vine la comisii, eu nu voi mai participa la niciun fel de comisie. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Trecem la primul punct pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 16.07.2020. Vot, vă rog. Voturi pentru, vă rog. Avem 25 voturi pentru. Abțineri? 2 voturi abținere. Deci procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2020. Domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bună ziua, domnule Președinte. Bună ziua, dragi colegi. Aș vrea să știu în primul rând dacă obișnuința pe care o căpătasem cu ceva vreme, mai este de actualitate. Una din condițiile pentru punerea acestui proiect pe ordinea de zi, așa cum scrie și în preambul este ca acest proiect să fi fost dezbătut. Cerința de dezbatere nu este opțională, cerința de dezbatere este o cerință legală iar în raport scrie clar că s-a făcut analiză și dezbatere, ori analiză și dezbatere nici nu avea cum să se facă, nici nu este îndeplinită această condiție pentru că acest proiect a venit suplimentar pe ordinea de zi, în condițiile în care conține 317 pagini cu informații destul de tehnice, deci din acest motiv eu vă sfătuiesc să nu votați acest proiect până când nu-1 punem în dezbatere .”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Are avizul comisiei de specialitate.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Are avizul comisiei consiliului local. M-am uitat și eu, are cartușul doamnei Artene, doamna Artene nu și-a asumat punerea pe ordinea de zi prin semnătură a acestui proiect pentru că știe foarte bine că nu a venit în termenul legal în care să fi putut studia 317 pagini, în al doilea rând nu a avut loc dezbaterea. Vorbim de niște sume mari alocate acolo, vorbim de niște probleme la care n-am avut răspuns referitoare, de exemplu, la clădirea primăriei din zona Coșbuc care trebuia terminată acum doi ani și acuma vedem alocări bugetare importante pentru această clădire care nu numai că trebuia terminată, constructorul de acolo are responsabilitate, prin hotărâre de consiliu local, să ne plătească chiria de doi ani, de doi ani trebuia să ne plătească chiria. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu e mai bine să vă răspundă domnul Cioclea la întrebări concret? Nu e mai bine așa? ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi dacă vrea domnul Cioclea în marea domniei sale mărinimie, eu, ca să nu fac aceste discuții în interiorul ședinței, l-am sunat, dar dânsul ține foarte mult la ...(neinteligibil)...de nu răspunde la telefon, l-am sunat eu, plăteam eu, domnul director. L-am sunat și pe domnul ordonator principal de credite și domnul ordoonator principal de credite cred că i-a zburat MiG-ul pe la cap, nu mai vorbește cu consilierii. Am aflat de la actualul consilier PSD, Ceacâr că mi-a dat block. Domne, nu mi-a dat nici garsonieră d'apăi bloc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Acuma ne băgați pe noi ? Nu e cazul!” ...(intervenții în sală fără microfon). ..Dacă aveți pentru proiectul ăsta întrebări o să vă răspundă domnul director.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vreau să știu dacă doamna Artene îsi asumă responsabilitatea de a pune proiectul acesta pe ordinea de zi și consideră că modul în care a fost transmis, timpul prevăzut de lege este cel normal, dacă a avut loc dezbaterea publică pe acest proiect să-și asume pentru că eu îl voi ataca. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Am înțeles. Dacă mai sunt alte discuții? Vreți să-l întrebați și altceva pe domnul Cioclea?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da, vreau să-l întreb pe domnul Cioclea când a avut loc dezbaterea acestui proiect de 317 pagini și care sunt urgențele pentru că vorbim aici de praf în ochi aruncat cu banii de la piețe, când în rectificări sunt sume imense la grădinițe. 4-5 milioane reabilitarea și modernizarea unei grădinițe? Păi 1 milion și ceva de euro? Faci un palat, nu o grădiniță! Pe bune? Suntem chiar nebuni pe final de mandat? Chiar vreți să vină DNA-ul? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să-1 lăsăm și pe director, domnul Cioclea să vorbească. Poftiți, domnul director. Uitați, acum a văzut apelul, să știți. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da, dar dezbatere publică de ce nu a făcut dacă vrea să ne înțelegem pe niște lucruri ca să știm ce votăm, cum să votăm 317 pagini ?! Vrea să mă convingă în timpul ședinței pe 317 pagini! Cum să facem asta?!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi face un rezumat. Hai cu întrebările că, uite, e lângă mine domnul director. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi să ne spună care e urgența de nu s-a făcut dezbatere publică? De ce nu s-au respectat pașii legali pentru dezbaterea unui proiect de rectificare de 317 pagini? Ce este cu banii alocați pentru Primăria Sectorului 4 care trebuia să fie gata de acum doi ani? Ce este cu banii de dirigenție de șantier? ”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Bună ziua. Comisia de buget s-a întâlnit la ora 11:30. Ăsta e răspunsul la prima întrebare. Legat de telefonul domnului consilier pentru întrebări legate de buget, rugămintea mea este ca discuțiile să fie în cadrul ședinței sau în cadrul comisiei. Pe telefon lucrurile pot fi interpretate. Referitor la subiectul numit urgența pentru care a trebuit să introducem pe ordinea de zi această rectificare bugetară, precum scrie și în raportul de specialitate, este vorba de închiderea activității Direcției de Piețe ca ordonator independent și preluarea creditelor bugetare și a Direcției de Piețe în cadrul sectorului 4 al capitalei care trebuie făcută cu data de 1 august și pentru care era nevoie să închidem contul din Trezorerie, asta este partea de urgență. Legat de ce ați spus dumneavoastră cu 317 pagini, toate rectificările bugetare au 317 pagini, toate. Asta nu înseamnă că în acele 317 pagini sau câte sunt, sunt modificări pe toate, nu. Modificări sunt doar în paginile importante, capitolele unde au loc modificările. Restul paginilor sunt capitole care nu suferă modificări, în situația dată, de astăzi, nu avem mai mult de zece modificări bugetare. Toate modificările bugetare sunt de categoria viramente bugetare. Deci asta înseamnă că nu s-a umblat la buget din punct de vedere al suplimentării acestuia. Un rezumat al rectificării bugetare: în afară de preluarea creditelor bugetare de la Direcția Piețe care se desființează și preluarea ei de către primărie cu tot ce înseamnă cheltuieli materiale, salarii, credite bancare, tot ce înseamnă în activitatea lor patrimonială Precum observați, modificări nu sunt importante decât la capitolul străzi, unde s-au diminuat cheltuielile cu reparațiile și s-au suplimentat cheltuielile cu investițiile, deci s-au diminuat cu 2 milioane jumătate cheltuielile cu reparațiile și s-au suplimentat cu 3 milioane investițiile, a fost un virament în cadrul capitolului de străzi. S-a diminuat capitolul de contribuție la Programul de reabilitare, eficiență energetică din buget local, contribuția la cofinanțarea Băncii Europene de Investiții cu suma de aproximativ 5 milioane de lei reprezentând estimarea noastră referitor la graficul de finalizare a lucrărilor iar banii respectivi au fost folosiți, acești 5 milioane care s-au diminuat de la eficiența energetică de la blocuri, 2 milioane jumătate s-au dus la Direcția de învățământ din care 1 milion jumătate pentru cheltuieli materiale și 1 milion pentru investiții, 400 mii s-au dus la Direcția de Mobilitate Urbană și diferența de bani s-a dus la finanțarea cheltuielilor sectorului 4, adică aparatului propriu al primăriei și o parte mică și pentru alegeri. Pentru alegeri, din cât am văzut eu, discutăm undeva la 500 mii în total, 100 mii pe salarii și vreo 300 mii pe materiale. Ăsta este rezumatul rectificării bugetare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„îi dau cuvântul și domnului Moulin că s-a înscris la cuvânt. Vă rog, domnul Moulin. Da Antonio, după aceea.”

Dl consilier Moulin Guilhein Christian:„Bună ziua. M-am uitat repede pe proiect, prima întrebare: de ce avem aproape 7 milioane în plus pentru cultură, recreere și religie, sunt încă 7 milioane pentru ’Totul Verde” cum se numește acum ADP. Nu înțeleg de ce avem această sumă în plus.”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic: „Dacă vă referiți la capitolul 67, este vorba de o diminuare cu 3.200.000.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da și o suplimentare de bunuri și servicii. De ce transferăm la investiții...”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Nu e nici o suplimentare ...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„E o suplimentare de 600 mii.”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„3.230.000.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da, 600 mii face în plus care sunt la bunuri și servicii. Al doilea rând un pic mai jos, cheltuieli de personal pentru alte cheltuieli în domeniul locuințelor 3 milioane. Ce sunt acestea că niciodată nu au fost acolo și nu înțeleg de ce adăugăm persoane acolo ...”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Scuzați, dacă se poate, vă rog frumos mai repetați întrebarea.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„La capitolul 70.02 alte cheltuieli în domeniul locuințelor, titlul 10, suplimentarea cu 3 milioane”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Salariile de la piețe. Deci capitolul 71.02.10 suma de 3.200.000 reprezintă salariile Direcției de Piețe care au fost preluate. Deci este preluare de credit bugetat de la Direcția de Piețe ordonatorul terțiar.

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, OK. Dar nu mi-ați răspuns ce faceți acolo la 67.02, spune bunuri și servicii care nu spune nimic asta de fapt.”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„67.02.71 reprezintă investițiile derulate de Direcția Gospodărire locală care se diminuează cu suma de 3.200.000...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, ...Dăm niște plante pe ici pe colo care spunem că le-am plantat care de fapt nu au fost plantate niciodată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Plantele nu sunt investitii, domnul Moulin!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Știu că nu sunt investiții ! Asta spun că în loc să facem investiții în bănci punem niște plante care de fapt nu se pun niciodată că asta se găsește prin tot sectorul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun, dacă nu mai sunt alte întrebări, trecem la vot. Voturi pentru, vă rog. 18 voturi pentru. Abțineri, vă rog. 2 abțineri. Voturi împotrivă ? deci cu 18 voturi pentru, 2 abțineri și 7 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 103/2005. Domnul Andrușceac, vă rog. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi nu a fost aprobat proiectul dacă numărați voturile. Și vă atrag atenția asupra unui lucru. Mai numărați o dată voturile abținerile și împotrivirile. Vă atrag atenția...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă dați pe chat vedeți toate voturile.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă atenționez asupra unei ilegalități pe care au comis-o colegii dumneavoastră, doamna Petcu, domnul Balmuș și domnul Dinu sunt angajați care trebuiau să se recuze. Vă anunț public că fac sesizare la Instituția Prefectului și vă fac denunț la DNA pentru faptul că aveți interese personale și ați votat acest buget. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„încetați cu ultrajul ăsta! Domnul Andrușceac, asta înseamnă ultraj. Tăiați-i microfonul. Bun . Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 103/2005.” Ștefanei Dan Marin, vă rog și Vasile Negrilă după aceea.”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Mulțumesc, domnul Președinte. Au fost niște discuții...Mă auziți acum? Spuneam că au fost discuții aprinse în ședința Comisiei 4, ședința de specialitate în care s-a luat în discuție acest proiect de hotărâre. ...(neinteligibil)...multe clarificări din partea DGASPC-ului cel care de altfel are în administrare întreaga clădire așa cum a fost dată ea inițial după revoluție de către PMB iar în urma discuțiilor au rezultat următoarele date certe pe care vreau să vi le comunic, există un ordin al ministrului educației din 1995 care interzice funcționarea oricărei instituții, nu contează cum se numește, în cadrul clădirii administrative a unei creșe. Undeva în anul 2005, printr-o hotărâre a consiliului local, considerată de mine ca fiind ilegală, acea hotărâre a consiliului local a acordat drept de folosință pe de o parte Direcției Naționale Antidrog și pe de altă parte Direcției de învățământ a sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Inspectoratul Școlar era.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Inspectoratul Școlar nu Direcția de învățământ.

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Da, Inspectoratul Școlar al sectorului 4, nu Direcția de învățământ. în urma discuțiilor pe care le-am avut, este clar că cele două instituții trebuie să elibereze spațiul respectiv pentru a respecta legea și am convenit împreună cu domnul Viceprimar, Trocan, în privința unui amendament, l-aș numai amendament comun, dar sper să achieseze toate grupurile de consilieri. Amendamentul suna astfel: după articolul 1 se introduc două noi articole, numărul 2 și numărul 3, având următorul cuprins, articolul 2 : se aprobă de principiu suportarea contravalorii plății chiriei din bugetul local al sectorului 4 al Municipiului București pentru Agenția Națională Antidrog, precum și pentru Inspectoratul Școlar al Sectorului 4, în conformitate cu cadrul legal. Articolul numărul 3 : predarea -primirea spațiului din Aleea Mirea- Mioara Luiza numărul 1 Ase va face în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii iar până la data de 01.10.2020 Agenția Națională Antidrog, precum și Inspectoratul Școlar al Sectorului 4, vor înainta consiliului local, spre aprobare, propunerile privind noile spații și chiriile aferente. Pe cale de consecință articolul 2 va deveni articolul 4. Ideea care a fost, n-aș vrea să evacuăm cele două instituții, de altfel foarte importante pentru statul român, și uitați-vă la Agenția Națională Antidrog de exemplu zilele astea chiar are de treabă în Municipiul București și în toată țara, n-aș vrea ca cumva funcționarea acestei agenții să fie afectată de faptul că-i evacuăm din spațiu, repet într-un cadru legal, cred că este corect din partea noastră a consiliului local să putem suporta o chirie modică și cu siguranță că ea va fi una modică în funcție de ceea ce își vor găsi dânșii astfel încât activitaqtea pe de o parte a Agenției Naționale Antidrog și pe de altă parte a Inspectoratului Școlar al Sectorului 4, să continue fără nici un fel de problemă. Deci acestea sunt amendamentele pe care vreau să le supuneți votului. Mulțumesc. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Grupul PSD susține amendamentul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Ștefanei Dan Marin. Voturi pentru, vă rog. 21 voturi pentru. Abțineri, vă rog. 5 abțineri.Voturi împotrivă, vă rog. 1 vot împotrivă. Cu 21 voturi pentru, 5 abțineri și 1 vot împotrivă, amendamentul a fost aprobat. Da, domnul Negrilă, vă rog.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Bună ziua.Vreau să anunț că trebuie să mă retrag din ședință, a intervenit ceva și trebuie să ajung urgent într-un loc.Vroiam să se consemnexze că o să ies din ședință.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Suntem 26 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Vot, vă rog. 21 voturi pentru. Abțineri, vă rog. 2 abțineri. Voturi împotrivă, vă rog. 2 voturi împotrivă. Ah, 22 voturi pentru, 2 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Șoseaua de centură”, cod SMIS 137950, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Discuții? Aici avem și o eroare materială la raportul de specialitate. în loc de data de 3 avem data de 4. Bun, dacă sunt discuții pe acest proiect. Avem 25 voturi pentru. Abțineri, vă rog. Voturi împotrivă, vă rog. Domnul Andrușceac, nu ați votat. Vă dau cuvântul. Votați sau nu votați? ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi trebuia să-mi dați cuvântul, domnul Președinte, înainte de vot că așa am cerut!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vedeți în regulament că scrie că trebuie să cereți înainte la fiecare punct să luați cuvântul. Nu pot să țin minte ...”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Nu avem timp să cerem asta până spuneți dumneavoastră. Nu avem timp să scriem. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„N-am spus să scrieți vreo propoziție sau vreo frază, doar atât cuvântul, ca să iau în ordine.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„în cadrul ședinței am avut niște întrebări de pus acum ce să vă mai spun. Așa că în momentul ăsta vă spun că sunt prezent și nu votez că n-am cum, că nu mi s-a răspuns la ce întrebări aveam din comisie. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cu 25 voturi pentru și un domn consilier care nu votează, proiectul a fost adoptat. Lăsați-i domnului Andrușceac microfonul deschis. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefînantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vreau să ni se spună care este suma din acest proiect prevăzută pentru echipa de proiect. Ce înseamnă sume alocate pentru audit? Ce înseamnă și cât înseamnă auditul extern? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vedeți că ați greșit punctul, aici e vorba de faptul că în data de 29.07.2020 a fost semnat contractul de finanțare cu POR pentru construirea grădiniței de la Școala 190 iar prezentul proiect de hotărâre propune introducerea obiectivului de investiții în creditul destinat exclusiv proiectelor derulate pe proiecte europene. Acum propunem strict introducerea obiectivului respectiv în creditul destinat proiectelor cu finanțare europeană.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Deci nu e vorba de o altă alocare pe fonduri neeligibile? ” Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu.” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Ștefan Daniel Laurențiu, vă rog.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Am și eu o problemă. Să ne spună doamna Secretar general, după părerea mea în codul de procedură nu există nu votăm. Un punct de vedere legal.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„îl vom considera absent.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamna Secretar îl va considera absent.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu se poate pentru că este prezent!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Păi cum? Și dumneavoastră puteți să lăsați camera online să meargă și să vă duceți la baie. Aia nu înseamnă că sunteți prezent. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aveți întrebări la proiectul ăsta? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Aveți întrebări la proiectul ăsta? ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„La proiectul ăsta nu, dar nu mi se pare ok. ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Nici mie nu mi se pare ok.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nici mie, nimănui nu mi se pare dacă e prezent să nu voteze .”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Ori suntem prezenți, ori nu suntem prezenți. Nu înțeleg! Procedural vorbind, nu? Există procedură pentru așa ceva sau nu? Atunci facem fiecare ce ne dorim. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Acum am votat... a fost absent la acel punct. La punctul numărul 5 dacă mai are cineva ceva de adăugat. Votăm pentru proiectul numărul 5 . Voturi pentru, vă rog. 18 voturi pentru. Abțineri, vă rog. 4 abțineri, dați-ii microfonul doamnei Tecuceanu.”

Dna consilier Tecuceanu Marioara:„Sunt pentru, dar nu știu, nu merge tableta.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Avem 20 voturi pentru, 4 abțineri și 2 voturi împotrivă. Proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterior. Domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu s-a auzit ce ați citit, domnul Președinte, a fost blocată...Păi citiți pentru că nouă nu ne-a pus noua ordine de zi pe ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vedeți numai lucruri rele se întâmplă joia asta. Citesc din nou : Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare. Domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Să ne spună domnul director Cioclea care este în momentul ăsta gradul de îndatorare și dacă e permis să facă asemenea propunere în momentul în care suntem la sfârșit de mandat. Pe ce previziuni se bazeză dânsul când face această alocare? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bun o să vă răspund eu că domnul director nu e aici. Nu e vorba de nicio alocare, este vorba de modificarea unei hotărâri adoptate în 2019, deci nu e vorba de nicio alocare nouă. Pur și simplu e o îndreptare de eroare materială din anexă, la două obiective. La unul dintre obiective se introduce menționarea hotărârii de consiliu local numărul 27 din 18.02.2019 iar la cel de-al doilea obiectiv, la Colegiul Petru Rareș, se corectează titlul lucrări din modernizarea, reabilitarea și obținerea de autorizație de funcționare pentru Colegiul Tehnic Petru Rareș în măsuri în vederea modernizării interioare și obținerea de autorizație de securitate la incendiu pentru Colegiul Tehnic Petru Rareș, așa cum este corect. Practic prin această hotărâre se modifică anexa cum am menționat.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi atunci în corpul acestei hotărâri trebuia să spuneți că este o îndreptare de eroare materială. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi scrie modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019, deci modificarea erorii materiale însemnând faptul că denumirea obiectivului, cum am avut și înainte experiența cu finanțatorii, trebuie să coincidă cu titlul din contract, cu titlul de pe lista de investiții și cu titlul din cererea de finanțare.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul Viceprimar, dacă schimbați toate acestea e ca și cum ați pune o emblemă de Mercedes pe o Dacie. Se schimbă proiectul deci trebuie să-l mai votăm o dată, e alt proiect. Are alt nume, e alt proiect. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu e adevărat. Este doar în anexă, repet.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Deci e ca la societatea cu totul verde. E tot un ADP vopsit în verde. Ca și când DNA-ul n-ar mai știi unde e. Pe bune!? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai are cineva ceva de spus. Doamna Murgoci, vă rog.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Am o rugăminte că văd că nu citiți ce scrie acolo. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am citit, doamnă, dar eu nu sunt electrician, nici electronist.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Am înțeles, dar eu vă rog frumos să vă închideți microfonul pentru că dacă îmi pun căștile ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Sunt Președintele de ședință, nu prea am cum să-l închid că altfel îmi citiți pe buze și am și mască, știți.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Păi îl deschideți în momentul în care vorbiți.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă aveți ceva pe proiect.... Să veniți cu ceva concret. Aveți vreo întrebare, vă rog? ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Păi era chiar concret pentru că eu nu aud întotdeauna ce spuneți decât dacă îmi pun căștile iar eu nu-mi pun căștile ca să. ...(neinteligibil).... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Foarte bine faceți.....Mulțumesc frumos. Voturi pentru acest proiect? Voturi pentru? 18 voturi pentru. Abțineri, vă

rog. 6 abțineri. Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă. Cu 18 voturi pentru, 6 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7:Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aș vrea să știu dacă s-a luat în discuție modificarea metodologiei de reabilitare pentru că ea este de foartă multă vreme depășită și dăm niște bani degeaba pentru niște materiale care sunt poluante care nu mai sunt deloc în concordață cu cerințele Uniunii Europene și primim bani europeni dacă nu mă înșel pe mare parte din aceste...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi dacă ne dau bani înseamnă că astea corespund cerințelor. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiectele finanțate prin Banca Europeană de Investiții, cum de altfel și prin Programul Operațional Regional respectă în totalitate cerințele finanțatorului pentru că altfel erau respinse de la faza de evaluare tehnică. în proiectul pe care îl votăm noi acuma este vorba de introducerea pe lista BEI a obiectivului de investiții Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Bagdasar -Arseni care a primit finanțare de 2.200.000 euro din partea BEI. Ăsta e subiectul proiectului.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții trecem la vot. Voturi pentru acest proiect? 21 voturi pentru. Abțineri, vă rog. 4 abțineri. Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă. Cu 21 voturi pentru, 4 voturi abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind preluarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli al Direcției Administrare Piețe Sector 4 in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4. Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Odată cu preluarea am preluat și creanțele pe care le au, da? Adică cei care au fost responsabili până acum de plata salariilor, s-a șters cu buretele și plătim noi 3 milioane de lei salariile de la piețe...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Din moment ce luăm veniturile...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi veniturile sunt zero. Astea sunt doar creanțe adică ceea ce luăm noi, luăm paguba. Adică noi în loc să creăm plus valoare pentru investițiile pe care le facem, acoperim găurile.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamna Murgoci, vă rog atenție puțin pe ordinea de zi, am fost mai devreme la numărul 7. înțeleg că nu purtați căștile dar măcar dați drumul la tabletă așa. Vă rog, domnul Andrușceac. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Voiam să știu și să mi se răspundă clar, aceste creanțe de 3 milioane le acoperim cu ocazia acestui proiect.”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Bună ziua. La întrebarea dumneavoastră pe rezumat răspunsul este următorul: bugetul total al Direcției de Piețe pe anul 2020, a fost de 7,9 milioane lei din care, la data prezentei, noi preluăm venituri bugetare că sunt aferente cheltuieli bugetare 3,8 milioane lei, în contul din Trezoreriei al Direcției de Piețe se mai găsesc 735 mii de lei. Ăsta este răpunsul la întrebarea dumneavoastră.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da, ca să fie mai clar pentru toată lumea, avem în contul lor 735 mii și trebuie să plătim 3 milioane și ceva. Spuneți doar da.”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Bugetul total pe anul 2020 al Direcției de Piețe este de 7,9 milioane de lei, acest buget este echilibrat. Asta înseamnă că are venituri de 7,9 milioane de lei și aferent cheltuieli de 7,9 milioane de lei, din acești 7,9 milioane de lei, până la data de 1 august, adică cele 7 luni trecute, s-au cheltuit 4 milioane de lei, 4,1 milioane de lei. Deci noi mai avem de efectuat plăți, cheltuieli, de angajat cheltuieli în valoare de 3,8 milioane de lei. Acest 3,8 milioane de lei reprezintă totalitatea cheltuielilor pe care le va derula Direcția de Piețe, în asta sunt incluse salariile, utilități, cheltuieli de funcționare, rate bancare. Deci 3,8 milioane de lei reprezintă în totalitate preluarea activului și pasivului bilanțier, în paranteză spus bugetar, al Direcției de Piețe începând cu data de 1 august 2020 până la 31.12.2020.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule director, balanța pe care o preluăm noi e pe pozitiv sau pe negativ, asta vă întreb. Deci există intrări și ieșiri de capital. Ieșirile de capital au fost mai mari și noi trebuie să plătim sau ...”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Domnule consilier, atâta timp cât la data de astăzi, Direcția de Piețe înregistrează sold în Trezorerie de 735 mii de lei, asta înseamnă că ea are venituri mai mari decât cheltuielile. înseamnă că ea este, să spunem, o societate, sau să zic așa o entitate care este pe profit. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu înseamnă asta, domnul director, că stiti foarte bine că mă păcăliți acum. Deci asta înseamnă că ea poate să aibă creanțe neplătite care nu se văd acolo în banii de la Trezorerie.”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Dacă ar fi fost creanțe de natura arieratelor sar fi văzut raportările fiscale și nu am fi primit bani de la Ministerul de Finanțe. Toate creanțele care sunt, de care spuneți dumneavoastră sunt sunt creanțe în termenul de scadență legal. ”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Dar sunt creanțe pe care trebuie să le plătim și nu avem bani să le plătim pentru că banii lor sunt doar...”

DI Cioclea Cezar George - Director Economic:„Domnule consilier, noi când preluăm creanțele, noi preluăm și veniturile, deci chiriile spațiilor comerciale care le vor plăti operatorii economici se vor face venit la bugetul sectorului 4 al Municipiului București, deci preluăm atât datoriile cât și sursele de venituri.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule director, foarte simplu pentru niște consilieri care nu sunt toți de specialitate era așa : noi preluăm această Direcție de Piețe care în acest moment are în cont bani 735 mii și are pe minus 3 milioane de lei la salarii sau la alte chestii.”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Nu are pe minus. Are cheltuieli previzionate angajate bugetar de 3,8 milioane de lei pentru perioada 1 august -31.12.2020 iar aceste cheltuieli au ca sursă de finanțare veniturile obținute pe care le va obține Direcția de Piețe sau spațiile comerciale din Direcția de Piețe care au fost preluate de către sectorul 4 .”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule director, ca să discutăm în termeni comerciali, dacă era să faceți un business, să luați această direcție, s-o luați dumneavoastră ca business ...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnul Andrușceac, dacă ați întrebat ceva stați să vă răspundă și după aceea iar întrebați.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„O luați sau nu o luați, ăsta este un business bun pentru sectorul 4 sau nu? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog să repetați, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Deci dacă discutăm în termeni comerciali, ăsta este un avantaj pentru consiliul local sau este o metodă de a acoperi niște găuri pe care cineva le-a făcut la Direcția de Piețe și nu mai au cum să se pună la loc? Pentru că știți foarte bine și la Direcția de învățământ suntem în procese de 4 ani, de 4 ani și banii îi va plăti tot consiliul local! ”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Domnule consilier, o entitate aparținând consiliului local sau în general unitățile administrativ teritoriale nu au cum să fie pe deficit. Legea articolul 13 din Legea finanțelor publice locale ne obligă să facem bugetul, să închidem bugetul, folosind metoda echilibrării, deci asta înseamnă că toate cheltuielile sunt egale cu veniturile obținute. Deci nu avem cum să avem cheltuieli mai mari decât veniturile. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Dar puteți să echilibrați balanța asta prin rectificare de pe altă linie financiară? ”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Nu! Nu se poate, orice cheltuială suplimentară trebuie să aibă aferentă o sursă de venit dacă nu ai sursă de venit ...(neinteligibil)...se introduce ca sursă de venit cu documente, deci nu este din pix, trebuie niște documente justificative în speță la Direcția de Piețe, documentele care atestă veniturile sunt contractele de chirie, deci nu sunt altceva. Nu avem în spate o prognoză, nu este o prognoză de genul credem că o să avem încasări din amenzi în valoare de 3 lei, noi vorbim de totalitatea contractelor care formează veniturile Direcției de Piețe. Asta înseamnă că Direcția de Piețe nu va putea niciodată să angajeze cheltuieli mai mari decât veniturile pe care le are. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Andrușceac, putem să dăm cuvântul și altui coleg, vă rog? Domnul Cristi Matache, vă rog, maestre! ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Aș vrea să întreb....Mă auziți? E bine că mi-ați atras atenția, v-am și dat un mesaj, am văzut că nu ați răspuns la el. Domnule, sunt foarte mulți colegi care nu apar. Care-i treaba cu ei, există, cine votează în locul lor? Nu apar cu video, uitați-vă puțin. Numai dacă dați pe pagină avem colegi, de exemplu și colega mea Elena lancu, vasile Trifu, Mircea Balmuș, Adrian Turmac. Văd acuma că Simion Samir si-a activat camera si-1 felicit că nu am nimic cu ei, s                                                                   s                                                                                                              ?

Doamne ferește! Domnul Șupeală, există undeva în cer camera dânsului, nu știm dacă este acolo sau nu.

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu se mai aude. Scuze, cerusem cuvântul înainte. Apropo de domnul director și direcția pe care ... (neinteligibil)...la început de august, din opt puncte pe ordinea de zi, lăsând la o parte procesul verbal, cinci puncte sunt legate de direcția dânsului, trei pe credite, rectificare și modificarea de patrimoniu de la descentralizată în direcția de primărie, a piețelor. Am și eu o întrebare punctuală: deci până la urmă la începutul lui august peste jumătate din ordinea de zi e legată de finanțe, de buget. Știu că s-a contractat un credit care a fost în numele descentralizatei Direcția de Piețe, acest credit bănuiesc că a trecut în patrimoniul, ca să zic așa, al primăriei, nu?”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Sarcina de ...(neinteligibil)...

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Corect! Cum stăm cu gradul de îndatorare? A fost luat un credit pe o entitate juridică separată care prin absobție acuma a intrat în gradul de îndatorare al primăriei.”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Era în gradul de îndatorare ....și înainte era în gradul de îndatorare deoarece primăria era garant

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Garanta, știu. Am înțeles. Era coplătitor sau garant.”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Era garant. Oricum era în calculul gradului de îndatorare. ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Asta vroiam, precizarea asta. De fapt și creditul care a fost luat pe Direcția de Piețe pe entitatea juridică respectivă, primăria din garant a ajuns plătitor direct acuma, nu?”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Nu. ...(neinteligibil)...

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu vă aud.”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Primăria oricum garanta, creditul a fost obținut prin ședință de comisie de autorizare din Ministerul de finanțe ...(neinteligibil)...tocmai ăsta este scopul ședinței ... (neinteligibil)...și aprobare a comisiei de autorizare din Ministerul de finanțe, pentru că se referă la gradul de îndatorare care cuprinde și garanțiile pe care ordonatorul principal de credite în speță Primăria sectorului 4 și consiliul local îl acordă către entitățile subordonate” ...(neinteligibil)...

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Am înțeles.

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic: ...(neinteligibil)..

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Nu vă aud, domnul director.”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:,, Nu reprezintă nicio modificare, nu au niciun element de modificare financiară, nu au niciun element de modificare de indicatorii-economici... (neinteligibil)... îndreaptă niște erori ... (neinteligibil)... sau adaugă pe listă, în cazul POR ... (neinteligibil)...wovl obiectiv de investiții, o grădințiă. Deci nu reprezintă nicio modificare care să afecteze într-un fel echilibrul financiar bugetar al sectorului 4. Toate aceste (neinteligibil)...Raifeissen, BCR în 2019 și toate au fost contractate în anii anteriori și se derulează pentru finanțarea investițiilor în continuare, ele sunt contractate în 2018-2019, tragere pe 2020 are doar BCR-ul ... (neinteligibil)... cam astea sunt... (neinteligibil)...

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Se aude foarte prost, faceți microfonie. Sunt multe device-uri în același timp”.

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Vă spun că nu se fac angajamente bugetare acum la sfârșitul manadatului, nu angajăm bugetar consiliul local, sunt modificări în cadrul acelorași angajamente bugetare...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnul director eu vă aud foarte greu, e microfonie, încerc să disting și am înțeles ... (neinteligibil)...Mă auziți?

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Am o întrebare punctuală. Am înțeles, sunt modificări. Punctul de vedere financiar este corect. O singură întrebare: primăria din garant a devenit plătitor?”

Dl Cioclea Cezar George - Director Economic:„Răspunsul e da! ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog frumos, domnul Niculae, domnul Vasile Trifu, să dați drumul la cameră, vă rog, că uitați domnul Matache de la partidul, de la ce partid, partidul numărat în carate, spune că nu sunteți aici, vă rog. Dați-i microfonul domnului Trifu. ”

Dl consilier Trifu Vasile: „ Da, eu am apăsat și vă aud. Ce doriți?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Atât, am vrut doar să te auzim.”

Dl consilier Trifu Vasile: „Aș vrea să-i spun domnului Matache că nu mă caracterizează ceea ce dânsul gândește, să fac prezență la o acțiune și pe urmă să plec. Am pus de la început și imaginea și unde mă aflu, tot și stau în fața tabletei că așa e frumos, dacă la dânșii se procedează altfel ...îmi cer eu scuze...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. Mulțumesc. Domnul Matache, aveți pe proiect ceva de spus ? Și domnul Șupeală e lângă noi, doamna Murgoci. ”

Dl consilier Șupeală Gheorghe: „Uitați-mă aici.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„îl vedeți acum? Doamna Murgoci am înțeles, cu partea auditivă aveți probleme, dar și cu partea vizuală? Domnul Matache, vă rog, dați-i microfonul, mă gândesc că o avea și lucruri importante de spus pe proiect.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Am un lucru important, vroiam să-l întreb ceva pe domnul Cioclea. Să nu înțeleagă colegii că am ceva cu ei, dar nu se văd și domnul Trifu, să nu credeți că am ceva cu dumneavoastră , nu vă vedem, nici acum nu vă vedem. Uitați acuma s-a activat camera. Felicitări, să trăiți. Domnul Cioclea, pentru că s-a discutat foarte mult și din păcate s-a înțeles foarte puțin. Spuneți-ne, domnule care este avantajul sau motivul pentru care piețele trec la primărie. Spuneți-ne pe scurt așa să înțelegem și noi ăștia care nu prea ne pricepem la toți termenii ăștia economici.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar știți că a trecut, s-a votat de ceva timp. Ați întârziat un an cu întrebarea, nu vă supărați. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da știu, că mi-ați tăiat microfonul. Asta e, am revenit. Era foarte simplu să ne spună că e mai bine așa și era mai rău așa. Să auzim și noi pe scurt tot, nu polologhie. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Păi domnul Matache, asta s-a întâmplat acum un an de zile, domnule!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Atunci de ce au mai existat discuțiile astea? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci am discutat despre altceva, preluarea instituției. Mulțumesc frumos, dacă aveți ceva pe proiectul ăsta. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Nimic altceva.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vot pe proiectul numărul 8. Voturi pentru, vă rog. 20 voturi pentru. Abțineri, vă rog.. 3 abțineri. împotrivă? Cu 20 voturi pentru, 3 abșțineri și 3 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu, completată prin HCL S4 nr. 258/29.10.2019 . Discuții? Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Iubim foarte mult cultura si o să fim de acord cu mărirea organigramei la maxim, mai ales că de acolo s-au plătit bani pentru achiziții de servicii de achiziții publice? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar să știți că nu s-a mărit organigrama.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar nu asta votăm!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Dar eu vă spun că votez orice pentru Centrul cultural pentru că de acolo se dau bani frumoși pentru achiziții de servicii de la firme de avocatură care să ne învețe pe cei de la serviciu de fapt din aparatul primarului cum să facă achizițiile publice. Noi la angajați mai angajăm niște angajați. Iar doamna Artene care știe cum e cu dreptatea și cu regulamentul când e vorba de deschisul camerei, nu ne spune cum e cu regulamentul și când e să pui pe ordinea de zi niște proiecte pe care nu le transmiți conform legii în trei sau cinci zile, nici nu le dezbați și nici nu pui semnătura de legalitate pe ele.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Aveți ceva pe proiect? ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Care proiect? Proiectul a fost trimis cu întârziere în afara legii.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnul Moulin, vă rog.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Pe proiectul acesta, bineînțeles că domnul director nu este pe aici, oricum, domnul director aș vrea să știu când se va organiza concurs pentru postul respectiv de director, care de patru ani nu a organizat concurs.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Sunt blocate concursurile, să știți!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da, bineînțeles. Sunt blocate în perioada asta, doar că la Poliția Locală se fac concursuri.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da, la Poliția Locală, la spitale se pot face angajări.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da, da, da. O să vedem ce spune ANFP, dar oricum îninte să fie blocate aceste concursuri nu s-a făcut deloc timp de trei ani jumătate, aș putea să zic.. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Aveți vreo întrebare pe proiect, vă rog.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Cum putem să votăm o organigramă propusă de un director care oricum este provizoriu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Nu se votează organigrama!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Se completează ROF-ul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vot pe acest proiect. Voturi pentru? 18 voturi pentru. Abțineri? 7 abțineri. împotrivă ? Cu 18 voturi pentru, 7 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: întrebări, interpelări. Domnul Matache, vă rog. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Mulțumesc frumos. în primul rând vreau să atrag atenția celor care mi-au trimis răspuns la interpelarea mea din data de 16.07.2020, chiar la începutul răspunsului scrie: ca urmare a adresei dumneavoastră numărul P.6.1. /644/21.08.2020, asta înseamnă că deja suntem în viitor și nu cred că ar trebui să fie data asta acolo. în afară de asta răspunsul primit de la ADP este foarte scurt, au zis că se vor ocupa de pavaj. Eu am fost pe acolo am văzut pavajul de la Piața Sudului din păcate am dreptate la ceea ce v-am atras atenția și în ședința trecută referitor la accesul persoanelor cu dizabilități și al persoanelor care duc un cărucior sau un copil în cărucior, la piață, sunt doar două accese pentru astfel de persoane cu dizabilități și altele fără dizabilități dar au nevoie de rampe din acestea ușoare de acces și sunt doar două accese în spatele pieței de fapt, în față nu avem nimic. Oamenii, să știți, mai ales ăștia cu probleme cu dizabilități când ies de la metrou ies prin fața pieței. Doamna Artene mi-a spus că proiectatul așa a zis, dar proiectantul mai face și cum zicem noi, cum recomandăm noi că e mai bine. Adică dacă proiectantul era vreun handicapat, îmi cer scuze că am spus așa...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnul Matache, vă opresc microfonul !”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Domnule, dacă proiectantul avea o dizabilitate, avea problemă, de exemplu era în cârje sau era în scaun cu rotile, sunt sigur că el gândea aceste rampe dinainte cum trebuiau puse pentru astfel de persoane, că pentru ele vorbim aici. Dau bine și acele scări în față, sunt mișto, dar sunt așa de late încât o rampă din asta dacă făceam să știți că nici nu se simțea, eraa simplu și o putem face și acum. Chiar vă rog mult de tot să încercați să facem rampe și pe partea din față și pe lateral, oriunde trebuie. La fel trotuarele nu au continuitate mai ales pe partea stângă cum rpivim către piață și oamenii care merg pe trotuar ...e o bordură cam așa de lată, ca să cobori cu un cărucior, dacă ești în căruciorul cu rotile sau în cârje, sau cu un copil în cărucior, e foarte greu de circulat pe acolo. De aceea vă rog foarte mult să nu mai îmi trimiteți răspunsuri care de fapt nu răspund la nimic decât avem ceva pe hârtie și să facem ceva, domnule pentru oamenii ăștia că de aceea am și făcut interpelarea. Am fost la fața locului, am văzut despre ce este vorba. îmi pare rău că n-am fost cu cineva care chiar trebuia să le încerce ca să vedeți că am dreptate în ceea ce spun. în afară de asta, pavajul ăla, nu știu când se va apuca...pe 10 vrea să inaugureze domnul primar tot ce este acolo, cu piață, cu piațetă. Domnule, pavajul ăla sare și acuma. Le recomand ălora de vor veni la inaugurarea domnului primar de pe 10 august să nu își ia tocuri, să vină cu cizme, să vină cu ghete, să vină cu pantofi din ăștia fără toc că altfel rămâneți pe acolo, să știți. Pe lângă acest lucru aș vrea să vă rog foarte mult dacă e să țineți cont de o altfel de interpelare referitor la locurile pentru copii în grădinițe unde la noi în sector, suntem singurul sector din București unde noi nu avem locuri eligibile pentru copiii mici, prima grupă. Sunt un caz. Deci eu nu sunt genul de om care să apelez la interpuși, la conexiuni, nu, sunt consilier ,deși lumea spune, băi ești consilier, cum ai rămas afară cu copilul? Domnule, nu am unde să duc copilul deși am adresă, la Strop de rouă” sunt mai aproape cu adresa ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Știți că asta e problema inspectoratului școlar.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Domnule, lăsați-mă să-mi spun oful că oful meu e și al altora. Deci eu am adresă lângă „Strop de rouă ” care e aproape de Racoviță acolo, pe Moldovița și eu n-am loc pur și simplu și au alții loc care sunt la străzi distanță, înțelegeți? Când dăm aprobare acelor locuri să se facă cum e pe Metalurgiei Park, unde acum vrem să le facem pod, trebuie să ne gândim câte blocuri faci? 10, 4, 6, băi trebuie să faci și pentru copii o grădiniță, creșă! Noi o închiriem, dar s-o faci măi, că altfel nu-ți dăm aprobare. Că ăia au venit acolo, au îndesit zona aia își aduc și ei copii sau fac copii și automat se îngrămădește tot sectorul ăsta și noi nu am gândit în viitor, cei care au aprobat, au făcut recepții nu au gândit așa ceva! Noroc cu noi la comisia de urbanism că uitați, proiectul acela de la întâlnirea sectorului 4 cu Olteniței unde și Antonio, cel mai mare avantaj că cunoștea chestiile astea și din partea mea are un big like pentru că a ridicat problema, dezvoltatorul a înțeles-o și a zis că face, domnule! Totu-i de comunicare. Să comunicăm, domnule! Vine acolo, cere aprobare, domnule, faci și asta că noi ca primărie o să închiriem că avem nevoie. Deci se pot face lucruri frumoase în sectorul ăsta dacă există comunicare. La fel și ce v-am comunicat nu ține de proiectant referitor la piețe, fac paranteză acuma, deci ține și de noi ce recomandăm pentru că noi suntem cei care decidem entru acești cetățeni, pentru sectorul ăsta, pentru București. Atât aveam de spus. Mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Atât? Atât? Domnul Laurențiu Ștefan, vă rog.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Fac o scurtă alocuțiune pentru că sunt oarecum legat cu interpelarea mea. Antevorbitorul și colegul meu are perfectă dreptate, ținând cont că legislația a prevăzut ca grupa mare să fie obligatorie și am fost obligați să facem grupe mari în detrimentul grupelor mici și gândiți-vă că în 2023 și grupa mijlocie va fi obligatorie, în 2030 va fi obligatorie și grupa mică iar apropo de ISMB, ISMB trebuie să înzestreze cu resursă umană, grădinițele, școlile respective. Datoria noastră, a consiliului local, e să înzestrăm cu infrastructură. în condițiile de distanțare socială, când nu mai poți să fii 30 - 35 într-o grupă ci maxim 20 cu derogări până la 25, într-adevăr grupa mică este o problemă. Am făcut un studiu, la nivelul sectorului 4 cererea pentru grupa mică este satisfăcut la nivelul de grădinițe de stat undeva la 53%. Asta a fost o alocuțiune. Mergând mai departe tot pe linie educațională ...(neinteligibil)...răspuns scris în sensul acesta apropo de Colegiul Național Mihai Eminescu care bine că intră în reconsolidare, în renovare, ce se întâmplă cu Liceul clasele 9-12 pentru că acolo fiind colegiu clasele 0-12 sunt profesori care predau și la 5-8 și la 9-12, sunt profesori, cadre didactice care au jumătate de normă la Colegiul Eminescu. Dacă noi relocăm Liceul la Școala 108, vorbesc în geospațial și gimnaziul 0-8 îl relocăm la Enăchiță Văcărescu va fi o problemă cu resursa umană. Ce se întâmplă în ziua de astăzi datorită unei lipse de coeziune, de predictibilitate a deciziei, în clasele a noua care se pot muta foarte greu s-au dus 11 copii, s-a intrat cu 9,30 ultima medie, în medie la Eminescu, 11 copii ...(neinteligibil)...cu medii mai mici datorită acestor relocări. în clasele 11 sunt două clase în care au plecat 11 copii din 30 și. E bine, se respectă distanțarea, nu zic nu. Ce solicit eu scris: să ni se dea unde va fi relocat Colegiul Național Mihai Eminescu pe gimnaziu, pe liceu și aceeași situație o solicit și pentru Colegiul Național Gheorghe Șincai. Am înțeles că e vorba de Traian Vuia. Gândiți-vă că sunt mulți părinți care au nevoie de certitudini, unde le relocăm, unde putem, acolo- dincolo, dar trebuie să știm, avem nevoie de predictibilitate și un punct de vedere oficial, am solicitat și ISMB-ului, nu știu dacă a trimis la inspectoratul de sector sau la consiliul local acest lucru, aș dori un răspuns scris în sensul acesta pentru Colegiul Național Mihai Eminescu și Colegiul Național Gheorghe Șincai unde vor fi relocate. Vă mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. Mulțumesc.

Domnul Andrusceac.”

Dl consilier Andrusceac Antonio:„Prima întrebare pentru doamna Secretar general, aș vrea să primesc răspuns scris că proiectele de pe ordinea de zi au fost trimise cu respectarea termenului legal, dacă are semnătura înainte de vot pe aceste materiale. Noi am văzut că aceste materiale au venit doar cu cartuș fără semnătura dânsei, lucru care este ilegal. Am mai discutat și cu ani în urmă când ni s-au anulat proiecte pentru că secretarul primăriei nu semnase aceste proiecte care intraseră pe ordinea de zi.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4: „Răspuns nu vă dau în scris, nu mai așteptăm, vă dau răspunsul pe loc, au toate....(neinteligibil)...pe ordinea de zi în ședință.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu doamnă, vreau răspunsul scris. Doamnă, vreau răspuns scris, eu vreau răspuns scris...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4: ...(neinteligibil)... ”pc ordinea de zi în ședință. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu doamnă, nu-mi dați răspuns cum vreți dumneavoastră, eu v-am cerut răspuns la interpelarea mea scris. ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Scris. Așteptați-1!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„îl vreau scris pentru că dacă nu-1 voi primi în termenul prevăzut de lege, de trei zile, eu voi ataca oricum ...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„De unde ati scos termenul ăsta, din ce lege? ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Eu vreau să vă spun, studiați legea că dumneavostraă sunteți Secretar General, nouă ne-au venit proiecte respinse în acest mandat că aveți obligația să semnați aceste proiecte înainte să fie puse pe ordinea de zi.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Sunt semnate toate înaintea dea fi puse pe ordine ade zi. Asta încerc să vă explic!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Noi n-am primit cu semnătura dumneavoastră.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Nu primiți cu semnătură proiectul.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi și atunci de unde să știm noi dacă sunt semnate de dumneavoastră sau nu? !”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Puteti să întrebati sau să veniti la comisie să întrebați. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu putem să venim la comisie că este pandemie, doamnă. ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„De ce nu? Comisia se face online. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Doamnă, dumneavoastră puteți să le puneți semnate, așa cum le scanați, le scanati cu semnătură ca să nu mai avem aceste discuții. ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:....(neinteligibil)... "data viitoare și o să fac acest lucru.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Legea vă obligă să ni le arătați semnate. ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Nu mă obligă legea să arăt semnat nimic. Eu vă spun că toate sunt avizate. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă rog frumos să-mi dați dovada scrisă că au fost avizate. ” Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Cum să vă dau dovada scrisă?” Dl consilier Andrușceac Antonio:„Să-mi dați răspuns la interpelarea mea în scris că au avut viza dumneavoastră în data asta și că ele au respectat termenul legal în care ele trebuia să ne fie aduse la cunoștință aceste proiecte în termenele de trei, respectiv cinci zile, în funcție de tipul ședinței. în al treilea rând aș vrea să vă rog, doamna Secretar General să-mi dați răspuns în scris dacă colegii care fac parte din consiliul de administrație sau sunt angajați sau au rude angajate la ADP, aveau dreptul să voteze proiectele aflate pe ordinea de zi, având în vedere că făceau referire și la bugete pentru spațiul ADP Sector 4 - Totul Verde.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Bănuiesc că vă referiti la reprezentanții consiliului local, adică unii dintre dumneavoastră în consiliul de administrație, nu-i așa?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Cei care trebuiau să se recuze pentru că fac parte din conducerea acestei...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Reprezentați ai dumneavoastră, ai consiliului local?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Doamnă, nu interpretați dumneavoastră cum vreți, nu-s reprezentanții mei ! Legea spune clar că ei trebuie să se recuze pentru că ei iau bani de acolo. Așa cum iau bani deci au interese patrimoniale acolo. Așa cum iau bani și copiii sau părinții sau ce au ei, mame, pe acolo angajați. îl respect pe Turmac pentru că totdeauna s-a recuzat când a fost vorba de chestia asta! Foarte bine! dar lucrul ăsta trebuia să se extindă și asupra celorlalți care trebuie să învețe să respecte legea nu doar să ia bani din consiliu de administrație și în momentul în care se votează ceva unde ei au interese patrimoniale să se abțină. Vreau să-mi dați răspuns dacă votul lor e legal sau nu. A treia întrebare se adresează celor de la investiții: vreau să ni se facă dovada faptului că constructorul care avea obligația să plătească chiria pentru relocarea Primăriei Sectorului 4 la Arena Mall, a făcut aceste plăți în ultimii doi ani. Deci vreau dovada plăților făcute de acesta pentru chiria Primăriei Sectorului 4 relocată la Arena Mall. Și ultima interpelare : aș dori să revin de fapt la întrebare ape care am pus-o celor de la DGASPC dacă achiziția mașinilor pentru Poliția Locală a fost făcută din fondurile și prin DGASPC. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Domnul Călina. ”

Dl consilier Călina Simion Dan:„Bună ziua. Am și eu o întrebare care mi-a fost adresată de marea majoritate a administratorilor care funcționează pe raza sectorului 4, în sensul că în baza Legii 196 pe 2018, administratorii au obligația să se ateste pentru a putea funcționa. în momentul de față

Primăria Sectorului 4 nu dă niciun atestat acestor adiministratori care funcționează pe raza sectorului 4 deci prin urmare puțin sunt în afara legii. întrebarea este: când va începe primăria să atesteze acești administratori? Vă mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Domnul Ștefanei Dan Marin.”

Dl consilier Ștefănel Dan Marin: „Da, vă mulțumesc. Am și eu două interpelări și o propunere. Prima interpelare este pentru Direcția de Investiții: la adresa Brâncoveanu numărul 119, mai precis exact în intersecția lui Brâncoveanu cu Luică, se află un spațiu verde aferent unui bloc, el nu este udat, aspensoarele nu funcționează bine, întrebarea este și pentru ADP sau Totul Verde sau cum vreți să-i spuneți și accesul în parcare care se face printr-o barieră este destul de strâmt locul respectiv. Aș propune fie mutarea stâlpului barierei la un jumătate de metru astfel încât mașinile să poată să aibe loc sau să mai dimensionăm un pic din bordurile alea care le cunoaștem cu toții, să le micșorăm. Mai am o interpelare pentru Totul Verde-ADP: pe Șoseaua Giurgiului aspensoarele care funcționează de obicei seara, noaptea, multe dintre ele nu-și fac treaba în sensul că împrăștie apă pe carosabil, consumă pe de o parte apa absolut degeaba și produce și o stare de disconfort șoferilor care nu plătesc absolut deloc un spălat exterior, glumesc desigur. Ar trebui reglate acele aspensoare că simt o grămadă de angajați și chiar ar putea cineva să vină să le regleze. Propunerea este pentru toți colegii mei din consiliul local, măcar în al doisprezecelea ceas la final de mandat, să facem un proiect comun prin care să montăm toalete ecologice la nivelul întregului sector. Eu cunosc doar două toalete ecologice care respectă anumite standarde, una este lângă ANAF sector 4 și una este în Parcul Lumea Copiilor, nu am mai fost demult pe acolo dar știu sigur că era. Deci aș face un proiect comun, suportă toate amendamentele colegilor dar foarte mulți oameni se plâng în special în Berceni că nu există toaletepe nicăieri, oamenii vor să-și facă nevoile și din bun simț trebuie să apeleze la diverse instituții să intre înăuntru ... la o farmacie acolo ...(neinteligibil).. Aed aș vrea să propun tuturor colegilor montarea de astfel de toalete în număr de 15 - 20 toalete ca să le punem în marile intersecții, în special în sudul sectorului, așa cum spunea și domnul Matache, se construiesc foarte multe blocuri, din păcate nu se construiesc creșe și grădinițe dar măcar niște toalete în primă fază putem să construim. Mulțumesc mult. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. La următoarea ședință. La revedere.” 5             5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4,

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana AncaARTENE


ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris, cons. Mihaela Tătaru