Hotărârea nr. 88/2020

Hotărâre privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2020-2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. 5673/19.06.2020 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, Învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 7589/29.05.2020 înregistrată în cadrul Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 cu nr. 5018/02.06.2020

în conformitate cu art. 24 din OMEN nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

Luând act de Avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București înregistrat în cadrul Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 cu nr. 14075/17.12.2019

în conformitate cu prevederile art. 20 și art.61 alin. (1) și (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 139 alin. (1), art.166 alin. (2), lit. (1), art. 196 alin (1) lit (a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2020-2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Unitățile de învățământ din Sectorul 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.06.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 88/22.06.2020

Anexa la UCL?^.

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 4 al Municipiului București în anul școlar 2020 - 2021

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ; ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

1

GRĂDINIȚA NR. 4

PRE

STR. CETATEA

VECHE NR. 1

214500079

DE STAT

2

GRĂDINIȚA NR. 30

PRE

B-DUL. DIMITRIE CANTEMIRNR.

16A;

STR FRIGULUI NR 9

213362078

DE STAT

3

GRĂDINIȚA "SCUFIȚA ROȘIE"

PRE

CALEA SERBAN VODANR. 170;

STR. MARIA TANASENR87

213306240

DE STAT

4

GRĂDINIȚA NR. 62

PRE

STR. ALMASUL MIC NR. 2

314254684

DE STAT

5

GRĂDINIȚA NR. 149

PRE

ALEEA STUPILOR

NR. 5

214610838

DE STAT

6

GRĂDINIȚA "PANSELUȚA"

PRE

STR. PANSELELOR

NR. 38-40;

DRUMUL CRETESTILOR NR 29-31

213348600

DE STAT

7

GRĂDINIȚA "PISICILE ARISTOCRATE"

PRE

B-DUL REGINA MARIA NR. 28-30

213350635

DE STAT

8

GRĂDINIȚA "DUMBRAVA MINUNATĂ"

PRE

ALEEA TERASEI

NR. 8

214608287

DE STAT

9

GRĂDINIȚA "STROP DE ROUĂ"

PRE

STR. EMIL RACOVITA NR. 23 BIS

214610336

DE STAT

10

GRĂDINIȚA "FLOARE ALBASTRĂ"

PRE

STR. LAMOTESTI

NR. 10

214500053

DE STAT

11

GRĂDINIȚA NR. 224

PRE

STRGRAMONTNR 25;

STR TOHANI NR 3

213310656

DE STAT

12

GRĂDINIȚA NR. 225

PRE

STR. IZVORUL MUREȘULUI NR. 6

214502915

DE STAT

13

GRĂDINIȚA "PITICOT"

PRE

STR. SPINIS NR. 1

214503827

DE STAT

14

GRĂDINIȚA "MĂRȚIȘOR"

PRE

STR. DARACULUI

NR. 11

213325936

DE STAT

15

GRĂDINIȚA "ÎNȘIR'TE MĂRGĂRITE"

PRE

STR. ALMASUL

MARENR. 1

214503452

DE STAT

16

GRĂDINIȚA "ALBĂ CA ZĂPADA ȘI PITICII"

PRE

STR. CRISUL ALB NR. 30

213324435

DE STAT

17

GRĂDINIȚA "CIUPERCUȚA"

PRE

STR. STOIAN MILITARII NR. 86-90

213324431

DE STAT

18

GRĂDINIȚA "101 DALMAȚIENI"

PRE

STR. ALIORULUI

NR. 5

214608206

DE STAT

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

"IONEL TEODOREANU"

PRI, GIM

STR. COSTILA NR. 2

214503990

DE STAT

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU"

PRI, GIM

CALEA SERBAN

VODANR. 62-64

213355705

DE STAT

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 79

PRI, GIM

STR. CUZA-VODĂ

NR. 51

314257884

DE STAT

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL RACOVIȚĂ"

PRI, GIM

ALEEA EMIL

RACOVITANR. 1

214610831

DE STAT

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 96

PRE, PRI, GIM

STR. REZONANTEI

NR. 2;

STR REZONANTEI

NR. 3

214610108

DE STAT

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 97

PRI, GIM

STR. VIORELE

NR. 7

213302545

DE STAT

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"

PRE, PRI, GIM

STR. STUPILOR

NR. 1

214610840

DE STAT

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 99

PRI, GIM

STR. HUEDIN

NR. 13

214501372

DE STAT

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL EREMIA GRIGORESCU"

PRI, GIM

STR. CPT. EREMIA POPESCUNR. 27

213349243

DE STAT

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 108

PRI, GIM

STR. VATRA DORNEINR. 8

214610039

DE STAT

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘERBAN-VODĂ"

PRI, GIM

STR. PETRE TUTEA

NR. 3

214503450

DE STAT

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE TOPÂRCEANU"

PRI, GIM

STR. ARGESELU

NR. 6

214503823

DE STAT

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACO VIA"

PRE, PRI, GIM

STR. STOIAN MILITARU NR. 72; STR FĂGETULUI NR 28

213323396

DE STAT

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 113

PRI, GIM

STR. PARINCEA

NR.4

213322347

DE STAT

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 119

PRI, GIM

STR. ALMASUL MIC

NR.4

214504071

DE STAT

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MĂRȚIȘOR"

PRI, GIM

STR. MĂRȚIȘOR

NR.39

213325811

DE STAT

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 129

PRE, PRI, GIM

STR. IZVORUL

CRISULUINR. 6

214503775

DE STAT

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 133

PRE, PRI, GIM

STR.

STANJENEILOR

NR.3

213325837

DE STAT

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 165

PRI, GIM

ALEEA SLATIOARA

NR. 8

214503517

DE STAT

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 189

PRI, GIM

ALEEA CICEUNR.

12

214610040

DE STAT

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 190

PRE, PRI, GIM;

PRI-SP, GIM-SP

STR. SERG. NITU VASILENR. 16;

STR ÎMPĂRATUL

TRAIANNR11D, CALEA VĂCĂREȘTI

NR.296

213324689

DE STAT

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 194

PRE, PRI, GIM

B-DUL ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A;

B-DUL ALEXANDRU OBREGIA NR 7

214610790

DE STAT

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 308

PRE, PRI, GIM

STR. RÂUL ȘOIMULUI NR. 8; SOS GIURGIULUI NR247;

STR IZVORUL OLTULUI NR 3

214503162

DE STAT

42

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIEMINESCU"

PRI, GIM, LIC TEO

STR. GEORGE

GEORGESCUNR. 2

213364222

DE STAT

43

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI"

LIC TEO

CALEA SERBAN VODĂ NR. 167

213361455

DE STAT

44

COLEGIUL NAȚIONAL "ION CREANGĂ"

LIC TEO

STR. CUZA-VODĂ

NR. 51

213362695

DE STAT

45

COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAV ONICESCU"

LIC TEO

STR. TRIVALE NR.

29

214603544

DE STAT

46

LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"

PROF, LIC TEH, LIC TEO, VOC, POS

STR. CAP. GRIGORE MARIN NR. 42-44 B-DUL. METALURGIEI NR. 89

213344434

DE STAT

47

LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA CAPSALI"

GIM, LIC VOC

STR. CAPITAN GHEORGHE PREOTESCUNR. 9

213363792

DE STAT

48

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "DINU LIPATTI"

PRI, GIM, LIC VOC

STR. PRINCIPATELE

UNITE NR. 63

213363588

DE STAT

49

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA"

LIC TEH, LIC TEO

SOS. VITAN BARZESTINR. 11; STR V.V. STANCIU NR6

213345915

DE STAT

50

LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCĂNESCU"

LIC TEH

STR. IZVORUL CRISULUINR. 4

214502460

DE STAT

51

♦LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ȘTEFAN DEMETRESCU"

PRIM, GIM, LIC VOC, TEO, TEH

SOS. VITAN BARZESTINR. 11, B-DUL. METALURGIEI NR.

89

213345015

DE STAT

52

COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SFÂNTUL IOSIF"

PRI, GIM, LIC VOC, LIC TEO, POS

SOS. OLTENIȚEI

NR. 3-7

0213326602/ 0213322684

DE STAT

53

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "EMANUEL"

LIC VOC

STR. CUZA-VODA

NR. 116

213311669

DE STAT

54

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

LIC VOC, POS

STR. RADU VODĂ

NR. 24 A

213305754

DE STAT

55

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SPECIALĂ NR. 3

PRE, PRI, GIM /SPE

SPLAIUL UNIRII NR. 114; STRTOPORASINR 10 (SECTOR 5)

0213317113/ 0214500682

DE STAT

56

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 4

PRE, PRI, GIM /SPE

STR. CAP.

GRIGORE MARIN

NR. 42-44

213343617

DE STAT

57

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "SF. NICOLAE"

PRE, PRI, GIM /SPE

STR. SOLDAT

ENACHE ION

NR. 31

213344708

DE STAT

58

CLUBUL SPORTIV

ȘCOLAR NR. 6

LIC/SP

STR. LUICANR. 70

214504032

DE STAT

59

CLUBUL COPIILOR

SECTOR 4

GIM

STR. FĂGETULUI

NR. 12

213322466

DE STAT

60

Grădinița „Ana Lugoj ana”

PRE

STR. CUTITU DE

ARGINT NR. 8

213359535

PARTICULAR

61

Grădinița „Eurokid”

PRE

STR. ALUNISULUI

NR. 125

213323342

PARTICULAR

62

Grădinița „PRIKINDEL”

PRE

STR. SFANȚUL ILIE

NR. 5

0734059269

0213356991

0314059269

PARTICULAR

63

Grădinița „Șapte Ani”

PRE

DRUMUL GILĂULUINR. 1B

762259115

PARTICULAR

64

Grădinița „TIC-PITIC”

PRE

STR. COSTESCU

PETRE NR. 26

0722523458

0314377383

PARTICULAR

65

Grădinița „Gărgărița”

PRE

STR. DUMBRĂVENI

NR. 35

0744393654

PARTICULAR

66

Grădinița „Elite”

PRE

STR. LANARIEI

NR. 136

766687691

PARTICULAR

67

Grădinița „Maria Ward”

PRE

CALEA SERBAN

VODANR. 223

213374091

PARTICULAR

68

Grădinița „Prichindel”

PRE

STR. GRIGORE VODANR. 28

216861856

PARTICULAR

69

Grădinița „Arici Pogonici”

PRE

STR. AUREL PERSU

NR. 117

729339339

PARTICULAR

70

Grădinița „Gan Eden”

PRE

STR. VITEJESCU

NR. 19

0733081688

0745105924

PARTICULAR

71

Grădinița „DORA”

PRE

STR. FARULUI NR. 3

740156885

PARTICULAR

72

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Dacilor”

PRE

INTRAREA CALTUNANR. 9

213370464

PARTICULAR

73

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Junior”

PRE

SOS. BERCENINR. 8

724229250

PARTICULAR

74

Grădinița „IQ-EST”

PRE

STR. MARIUCA

NR. 40

723330594

PARTICULAR

75

Grădinița „IILO”

PRE

STR. IARBA

CÂMPULUI NR. 4

720702910

PARTICULAR

76

Grădinița „Paradisul

Copiilor”

PRE

STR. HARALAMBIE NICOLAENR.38

730007062

PARTICULAR

77

Grădinița "Licurici"

PRE

STR. CUZA VODĂ NR.141

0314377556

0767503191

PARTICULAR

78

Grădinița cu Program Prelungit „Prietenii Mei”

PRE

B-DUL.

METALURGIEI

NR. 87

745028876

PARTICULAR

79

Grădiniță "Garmy Kids"

PRE

STR. VITAN BARZESTI NR 7D-7E CORP B, ET. 2, AP. 7

311060294

PARTICULAR

80

Școala Gimnaziala „Kids Palace”

PRE, PRI, GIM

STR. OBOLULUI NR.

10

722612031

PARTICULAR

81

Școala Primară „Iepurașul Bocănilă”

PRE, PRI

STR. IARBA

CÂMPULUI NR. 91

722239508

PARTICULAR

82

Școala Primară „Dreamland” - sediul 2

PRE, PRI

STR. PLUGARILOR

NR.20

217712828

PARTICULAR

83

Școala Primară „King George II”

PRI

STR.

CIMPOIERILOR

NR.2

751024024

PARTICULAR

84

Școala Gimnaziala "SEB"

PRI, GIM

STR. MĂRȚIȘOR NR22

314249675

PARTICULAR

85

Grădinița cu program normal și prelungit "Micii Poznași"

PRE

B-DUL MĂRĂȘEȘTI NR.63

725911233

PARTICULAR

86

Școala Primară "Montesara tl

PRE, PRI

INTRAREA BĂLĂCI

NR. 9-11

745637307

PARTICULAR

87

Școala Postliceală "Henri Coandă”

POS

STR PETRU CERCEL

NR3

314378113

PARTICULAR

88

Școala Gimnazială "International Premium School of Bucharest”

PRI,GIM

ȘOS. BERCENI, NR.24

0745028876

PARTICULAR

* LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ȘTEFAN DEMETRESCU"-sub condiția obținerii avizului ARACIP

OCS^/h- 00A/SrâA/7/\/