Hotărârea nr. 16/2020

Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și Raportul de specialitate nr. P.9.1/195/28.01.2020 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Văzând Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 238/13.09.2017, nr. 316/20.11.2017, nr. 346/18.12.2017, nr. 103/26.04.2018, nr. 237/20.09.2018, nr. 335/13.12.2018, nr.334/13.12.2018, nr. 286/02.12.2019, nr.297/11.12.2019;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru blocurile de locuințe prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuințe prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale.

(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 16/10.02.2020

ANEXA 1 la HCL S4 nr. ^0.0%. ^0^0

Nr.crt.

Denumire obiectiv

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție (valoare lei cu TVA)

Valoare construcții-montaj (C+M) (valoare lei cu TVA)

1

Bloc 6, Aleea Borcea nr. 6

11 713 188.71

10 281 186.00

2

Bloc IC, Calea Văcărești nr. 302

2 014 593.88

1 796 314.52

3

Bloc 121, Șos. Olteniței nr. 121

4 796 052.76

4 206 358.76

4

Bloc E, Aleea Sibiel nr. 3

1 853 936.39

1 632 068.56

5

Bloc 9A, Calea Văcărești nr. 324

3 152 166.68

2 766 500.93

6

Bloc 15, Str. Viorele nr. 34

8 865 890.25

7 763 409.75

7

Bloc 101, Str. Frumușani nr. 8

5 806 269.57

5 170 429.59

8

Bloc D2, sc. 1,2,3, Str. Străduinței, nr. 11

4 075 967.42

3 637 187.48

9

Bloc F2, Str. Vatra Dornei nr.4

2 358 184.00

2 072 024.35

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin Constantin Bărbălău

ANEXA 2 laHCL S4 nr../£./^-

Nr.crt.

Denumire obiectiv

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție (valoare lei cu TVA)

Valoare construcții-montaj (C+M) (valoare lei cu TVA)

1

Bloc 18, Bdul Tineretului nr. 27

10,371,612.61

9,260,368.40

2

Bloc 84, Calea Văcărești nr. 232

5,288,182.47

4,598,419.54

3

Bloc IOD, Calea Văcărești nr. 336

2,784,549.90

2,421,347.74

4

Bloc 9, Str. Democrației nr. 6

2,949,479.14

2,491,082.43

5

Bloc 29, Str. Cercetătorilor nr. 6

5,777,196.48

5,023,649.11

6

Bloc 27A, Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 14

7,533,388.26

6,550,772.40

7

Bloc V7, Bdul Constantin Brâncoveanu nr. 117

3,318,495.01

2,885,647.84

8

Bloc IA, Str. Cuza Vodă nr. 130

6,476,313.24

5,469,932.37

9

Bloc 1, Bdul Mărăsești nr. 42

7,500,379.00

6,320,910.66

10

Bloc 50, Str. Piscului nr. 17

3,089,047.62

2,755,334.79

11

Bloc 18, Drumul Găzarului nr. 18-20

4,122,751.94

3,485,012.10

12

Bloc 19, Str. Pridvorului nr. 21

4,766,416.41

4,144,709.92

13

Bloc 40, str. Piscului nr. 20

5,206,959.85

4,566,711.25

14

Bloc Z4, Bdul Tineretului nr. 13

3,236,979.78

2,814,765.03

15

Bloc E2, Aleea Terasei nr. 4

4,575,006.89

3,856,416.46

16

Bloc U3, Str. Emil Racoviță nr. 20

3,680,526.76

3,107,360.68

17

Bloc Z5, Bdul Tineretului nr. 17

3,236,979.78

2,814,765.03

18

Bloc III/6, Str. Luică nr. 43

7,717,983.19

6,519,105.13

19

Bloc 38, Bdul Tineretului nr. 33

2,266,565.01

1,970,926.09

20

Bloc Z2, Bdul Tineretului nr. 5

3,236,979.78

2,814,765.03

21

Bloc 66, Bdul Tineretului nr. 55

4,656,492.96

4,049,124.31

22

Bloc Z3, Bdul Tineretului nr. 9

3,236,979.78

2,814,765.03

23

Bloc Bl, Bdul Constantin Brâncoveanu nr. 6

10,801,868.89

9,654,624.92

24

Bloc 30, Str. Tohani nr. 1

6,282,850.17

5,608,559.54

25

Bloc 33, Str. Tohani nr. 2

9,621,274.48

8,366,325.64

26

Bloc 17, Str. Trestiana nr. 2

7,331,493.05

6,375,211.34

27

Bloc 31, Str. Tohani nr. 3

6,358,553.41

5,676,333.56

28

Bloc 4, Aleea Huedin nr. 3

2,344,487.09

2,083,186.98

29

Bloc 88, Str. V.V. Stanciu nr. 7

2,598,832.79

2,199,816.51

30

Bloc Al 8, Str. Reșița nr. 18

3,877,728.57

3,277,163.65

31

Bloc 13, Aleea Barbu Nicolae nr. 6

4,184,356.56

3,638,570.92

32

Bloc B21, Str. Moldoveni nr. 5

8,103,961.62

6,842,445.95

33

Bloc El, Str. Covasna nr. 7

5,940,012.11

5,300,146.75

34

Bloc Al8, Bdul Alexandru Obregia nr. 27

2,107,759.29

1,875,232.32

35

Bloc 12, Sos. Olteniței nr. 83

2,513,061.26

2,127,067.23

36

Bloc I2A, Bdul Alexandru Obregia nr. 7A

3,159,641.03

2,771,150.79

37

Bloc I2B, Bdul Alexandru Obregia nr. 7A

5,050,513.79

4,413,762.09

38

Bloc I2C, Bdul Alexandru Obregia nr. 7A

5,626,270.91

5,025,737.49

39

Bloc 5, Aleea Huedin nr.l

2,480,009.40

2,205,290.04

40

Bloc M5, Bdul Alexandru Obregia nr. 17

2,587,999.16

2,250,434.06

41

Bloc M6, Bdul Alexandru Obregia nr. 19

2,587,999.16

2,250,434.06

42

Bloc 166, Aleea Ciceu nr. 1

3,082,305.68

2,605,285.87

43

Bloc V6, Bdul Constantin Brâncoveanu nr. 113

3,318,495.01

2,885,647.84

44

Bloc V4, Bdul Constantin Brâncoveanu nr. 107

3,318,495.01

2,885,647.84

45

Bloc V3, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 105

3,318,495.01

2,885,647.84

46

Bloc EF24, Str. Dorohoi nr. 10

4,000,178.71

3,301,891.71

47

Bloc Al, Aleea Reșița D nr. 8

3,917,141.15

3,429,907.95

48

Bloc 44, Str. Tătulești nr. 3

4,464,813.35

3,769,230.69

49

Bloc R3, Bdul Alexandru Obregia nr. 26

4,521,927.95

3,932,111.26

50

Bloc D24, Str. Izvorul Trotușului nr. 1

4,553,395.38

4,096,644.14

51

Bloc 47, Str. Râul Șoimului nr. 4

5,363,484.53

4,526,130.00

52

Bloc 37, Str. Huși nr. 9 și Str. Băltița nr.l 1

5,504,392.77

4,658,075.76

53

Bloc 49, Str. Reșița, nr. 17

5,324,104.33

4,525,137.82

54

Bloc 66, Str. Straja, nr. 13

5,427,668.10

4,579,873.79

55

Bloc 16, Șos. Berceni nr. 15

2,816,258.35

2,448,920.31

56

Bloc 35, Șos. Berceni nr. 23

7,927,943.17

6,893,863.63

57

Bloc 35, sc. 1-4, Bdul Alexandru Obregia nr. 35

12,973,006.10

10,934,469.12

58

Bloc 83, Șos. Olteniței nr.242

3,990,721.36

3,557,764.40

59

Bloc 38, Șos. Berceni nr. 25

5,091,251.98

4,538,943.13

60

Bloc M2, Bdul Alexandru Obregia nr. 3

2,254,811.99

2,006,478.76

61

Bloc M2/HI, Bdul Constantin Brâncoveanu nr. 116

11,468,155.73

10,222,656.11

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

0Q3WH