• Hotărârea 13/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte administrative în domeniul taxei de salubrizare
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru edificare construcţie cu destinaţia de locuinţă individuală Sp+P+1E şi refacere împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250 mp din acte, 255 mp din măsurători aparținând soţilor ..................., situat în str. MIXANDREI nr. 59, Sector 4, București
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire CONSTRUIRE CLĂDIRE S+P+2E+M CU FUNCŢIUNE DE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER pe terenul proprietate particulară în suprafață de 772 mp aparținând lui ........................., situat în STR. ALUNIŞULUI NR. 111 -113, Sector 4, București
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA DE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 184 mp aparținând soţilor ............................, situat în str. ŞOIMUŞ nr. 87, Sector 4, București
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere corp de clădire existent cu regim de înălţime P+1E şi destinaţie de expediţie şi birouri şi amplasare centrală fotovoltaică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 52907,00mp, aparținând S.C. FOX COM SERV S.R.L., situat în Şos. VITAN BÂRZEŞTI nr. 5, Sector 4, București
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de director general adjunct administrativ, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 301/11.12.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin material Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia”, prin amenajarea și dotarea unui loc de joacă pentru copii
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 4 - 23.01.2020

  Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2019
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 4 - 09.01.2020

  Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019