Proces verbal din 30.07.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 30.07.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 1853/01.07.2019.

Au fost prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bună ziua! Putem începe, vă rog?! Suntem 26 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Pentru început, dau cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară. “

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 2. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Agroalimentară Berceni-Sudului, Piața Progresul și Complexul Comercial Agroalimentar Progresul amplasat în Șos. Giurgiului nr. 94 , sector 4, București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 3. Cu 24 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Supun la vot


introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Cu, abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi."‘

^pentru, 1


DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi,“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 6. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi/4

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 7. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 Iei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Românățl9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată?’

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 8. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi/'

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local?’

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 9. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 10: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea?’

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Național Gheorghe Șincai, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:»...Vă rog!“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Bună ziua, stimați colegi, domnule Primar, domnule președinte...Ținând cont de faptul că...din câte știu, domnul Antonio Andrușceac este în Consiliul de Administrație al acestei unități de învățământ, aș dori să ne facă câteva precizări...De ce este necesar...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Atunci când se ajunge la proiect..

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Nu, pentru că s-ar putea să propun scoaterea de pe ordinea de zi, dacă nu a trecut prin C.A. unde este colegul nostru, Antonio Andrușceac...și nu s-a discutat, eu propun amânarea până va trece prin Consiliul de Administrație al Colegiului Șincai.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă aduc aminte că în calitate de ordonator principal de credite avem tot dreptul să luăm o astfel de decizie la solicitarea conducerii/1

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Conducerea înseamnă Consiliul de Administrație sau domnul director interimar?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. Conducerea înseamnă directorul liceului, cel care este îndrituit să fie ordonator terțiar de credite, pentru că este o operațiune ce are legătură cu aspecte financiare, respectiv, cu aspecte administrative...și asta nu are niciun fel de legătură cu activitatea frecventă a Consiliului de Administrație/1

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bun. Eu îmi rețin acest amendament, ca să-i spun așa...și îmi doresc...dacă se poate, ca și colegul meu Antonio Andrușceacsă ne spună punctul său de vedere...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Doar o completare...Decât să lansăm precum alți colegi din această incintă, să generăm procese penale împotriva celor care nu au respectat legislația în vigoare, după cum instanța a decis, este important ca acest lucru să fie acoperit. Dorim să păstrăm toate lucrurile pentru care oamenii de acolo au luptat, este ceva paradoxal, știți, din punctul acesta de vedere, tocmai pentru a menține ceea ce colectivul liceului Șincai a solicitat. Am luat această decizie ca, opțional, în momentul în care aceștia își doresc, să poată să-și desfășoare într-un cadru legal și foarte bine determinat, procedurile interne. Această hotărâre nu este altceva decât o posibilitate pe care o oferim unui ordonator terțiar de credite la solicitarea acestuia, să aibă un grad de flexibilitate mult mai mare. Pentru asta, oamenii de acolo s-au preocupat...și am apreciat extrem de mult această preocupare, însă, chiar nu înțeleg această abordare, pentru că este o abordare extrem de constructivă menită să vină în sprijinul modului în care colectivul Liceului Gheorghe Șincai își dorește să funcționeze. Da? Mai mult decât atât, va reamintesc că în ciuda deciziei judecătorești...și cred că, cu toții trăim într-o țară în care trebuie să respectăm legile, în ciuda deciziilor judecătorești, din nefericire, contractul respectiv nu a fost semnat. Știți foarte bine ce înseamnă lucrul acesta, însă mă interesează...tocmai pentru că în primul rând sunt medic și mă ghidez după un principiu extrem de important <primum non nocere> -prima dată să nu facem rău - ne interesează să facem această instituție să funcționeze așa cum și-a dorit de-a lungul timpului, pe de-o parte, și pe de altă parte să creăm cadrul le          acest tip de


funcționare și totodată să putem avea semnat contractul acesta de manage cel care va câștiga concursul, pentru că cel interimar, nu are dreptul le document. De aceea, această solicitare este una proactivă și v-aș solicita, o dată în plus, să nu amestecăm problemele politice în problemele școlii. Vă mulțumesc!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 11. Cu 14 de voturi pentru, 5 abțineri și 7 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 11

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 12. Cu 19 de voturi pentru și 7 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 12.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 13: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 13. Cu 19 de voturi pentru, 6 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 14: Proiect de hotărâre privind demararea și cofinanțarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a programului "Școală după Școală.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 14. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 15: Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică, în sectorul 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 15. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul numărul 16: Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 16. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Asistenți Maternali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 a punctul numărul 18: Proiect de hotărâre privind majorarea

copiilor aflați cu măsuri de protecție la asistenți maternali profesioniști angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 18. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 19: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 80/24.04.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.l și Z.I.2.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 19. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul numărul 20: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la H.C.L. S4 nr. 53/18.03.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bIocZ.1.3.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 20. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 22: Proiect de hotărâre privind stabilirea funcției publice de conducere de Secretar al unității/sub diviziunii administrative-teritoriale Sector 4 ca funcție publică specifică de Secretar General al unității/subdiviziunii administrative-teritoriale Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi Ia punctul numărul 22. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 22.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La punctul numărul 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective D+P+2E+4E+5R, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 1.684,00 mp, aparținând SC URBAN RESIDENTIAL CONSTRUCTION SRL, situat în str. Avalanșei nr. 8, Iot 2, sector 4, București”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 23. Cu 24 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Vă rog, domnule Sava.“

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Bună ziua, stimați colegi, bună ziua, domnule Primar. Aș dori să știu dacă această ședință ordinară este convocată conform legii în vigoare și se poate desfășura la fel, conform legii în vigoare? Mulțumesc’”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am să vă răspund. Această ședință este convocată conform Legii 215, iar votul este conform noului Cod Administrativ...conform legii.

form nouluL^^ț^jBd^p^iv, toate comisia d^pS*ialitate.”


DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Dacă ar fi fost cor

proiectele de pe ordinea de zi, ar fi trebuit să aibă avizul de la

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cu tot respectul, aveți posibilitatea să clarificați toate aceste aspecte printr-o eventuală contestație pe care o faceți. Dacă dumneavoastră considerați că este vreun viciu de legalitate aveți acest drept garantat de Constituția României, de a contesta/4

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Vă mulțumesc! îmi cunosc foarte bine drepturile, vroiam să știu ce părere au colegii consilieri în privința acestui lucru.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu tot respectul, cred că acesta este atributul președintelui de ședință și nu al dumneavoastră.41

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, domnule Sava. în continuare voi da citire ordinei de zi, în integralitatea sa...Vă rog, domnule Turmac.44

DI consilier Turmac George Adrian:„Bună ziua! Am primit și eu ca ceilalți colegi consilieri, o adresă de la,.      <          ; ? i” și as dori niște clarificări din partea juridicului, cu

privire la cele menționate. Consider că este cazul să avem un punct de vedere juridic, dacă nu se poate exprima foarte clar acum...juridicul...dar totuși aș vrea să ne explice un pic...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Turmac, haideți să facem asta, la Diverse...avem ultimele...44

Dl consilier Turmac George Adrian:„Scuzați-mă, dar nu este un punct de Diverse. Doar o discuție de 5 minute...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ba, este un punct de Diverse...Nu-1 avem pe ordinea de zi...De asta...îl putem discuta la Diverse.44

Dl consilier Turmac George Adrian:,,,Cred că am avut mereu înțelegerea...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ideea este

simplă...44


DI consilier Turmac George Adrian:„Mă lăsați puțin, domnule Primar...Mereu am avut înțelegere a... am ținut atâtea discuții înainte să intrăm în ordinea de zi, mereu am ascultat ce ați spus...Mi se pare important ca să avem o minimă clarificare din partea juridicului și după aceea să avem o clarificare, în scris, ca să știm și noi care este situația.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Despre asta este vorba, ca și idee...Important este ca dincolo de vorbe să avem scris în acest sens, lucrul extrem de important în ecuația asta este următorul: este o confuzie majoră pe care ați văzut-o și dumneavoastră...tocmai pentru că aveți...44

Dl consilier Tlirmac George Adrian:„Dar nu sunt jurist...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...specialitatea respectivă... e irelevant faptul că sunteți jurist sau nu, nu este vorba de logica juridică pe care sunt convins că o aveți, este o confuzie pe care societatea respectivă o face în abordarea termenelor, discutăm despre două obiective de investiții separate, nu au niciun fel de legătură, una cu alta, sunt evidențiate individual ...și votate individual pe lista de investiții, una este una, una este alta, faptul că ele sunt finanțate.....separat este altă punere în valoare a acestui aspect, deci, ca atare, este un

demers avocațial de înțeles pe care îl au dânșii. De altfel, știți bine că au pierdut deja în instanță câteva lucruri extrem de importante și așa cum...inclusiv noi, am văzut, este imposibil să vorbim despre un singur obiectiv de investiții, când vorbim despre două obiective de investiții, restul este irelevant, pentru că este singurul lucru pe care îl avem din punct de vedere principial în această ecuație.44 scris...44Dl consilier Turmac George Adrian:,,...mi-as dori foarte mult ca aparatul de specialitate să ne transmită un punct de vedere, prin Direcția Juridică în așa fel încât să știm și noi care este situația exactă.Vă mulțumesc!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mai mult decât atât, știți că există și o instituție a plângerii, fără just temei ...și este foarte important că rămâne pe bandă... Un coleg, consilier local se pronunță întotdeauna asupra oportunității...Din punct de vedere al legalității, responsabilitatea este exclusivă a Aparatului de Specialitate care întocmește aceste documente. Ai chema în instanță pe consilierii locali pentru faptul că își exprimă liber opinia, denotă o abordare defectuoasă și cred că măcar atât am câștigat în acești ani, posibilitatea de a ne exprima liber dreptul la opinie, în acest sens. Deci, părerea pe care o am este că, inclusiv, din punct de vedere al calității pe care dumneavoastră o aveți în această speță, este lipsit de logică... acest tip de adresabilitate, pentru că așa cum, inclusiv....215, 215 modificat, după un anumit moment, respectiv, Codul administrativ, vorbesc despre oportunitate și despre faptul că nimeni, niciun fel de instituție, nu se poate pronunța... “

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Liniște...Domnule Andrușceac...Vă rog!“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...nu se poate pronunța pentru acest aspect al oportunității. Din acest motiv, această abordare este ușor ridicolă, a problemei...nu face altceva decât să genereze o situație conflictuală, dacă vreți, așa o furtună într-un pahar cu apă...cam despre asta este vorba...iar punctul de vedere pe care instituția îl va avea, respectiv, inclusiv, în ceea ce vă privește, este normal să avem același tip de reprezentare, pentru că este una dintre obligații, nu veți răspunde pe persoană fizică pentru libertatea de exprimare, practic, aici sunteți dați în judecată și dumneavoastră pentru faptul că aveți o altă opinie, pe de o parte...și pe de altă parte, pentru faptul că unii oameni nu au înțeles nimic din această listă de investiții și din procedurile cu care lucrăm. Despre asta este vorba...Din acest motiv, nu am dorit și nu dorim să vorbim foarte mult despre acest subiect, ci mai mult să facem...pentru că aici, pentru spețe de genul acesta, este esențială abordarea din punct de vedere juridic

Dl consilier Turmac George Adrian:„Mulțumesc, domnule Primar...De asta am și menționat că mi-aș dori un răspuns din partea juridicului și de aceea am preferat să discutăm acum...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă mulțumesc! Ați înțeles spiritul...“

Dl consilier Turmac George Adrian:„Am înțeles...dar consider că fiecare coleg consilier merită un asemenea răspuns...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este corect../4

Dl consilier Turmac George Adrian:„...de aceea am insistat să discutăm...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...mai mult decât atât, ați văzut că asumarea este corectă din punct de vedere a tehnicilor legislative folosite, astfel încât este normal și este firesc ca Aparatul de Specialitate, în integralitatea lui, să aibă responsabilitate pentru aceste demersuri pentru că, calificarea profesională pe care fiecare dintre noi o are, nu este în concordanță, de cele mai multe ori, cu spețele pe care le întâlnim, iar noi suntem aici să ne pronunțăm vis-a-vis de oportunitate și nu pentru altceva.44

Dl consilier Turmac George Adrian:„Ok. Mulțumesc...!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„O secundă, domnule Primar suntem dați în judecată, nu...?”


Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului plângere prealabilă, domnule...44

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Plângere prealabilă...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Sesizarea ...este o formă de plângere prealabilă...Da? Sesizăm, ce? Deci, nu este prima și nici ultima. Orice cetățean, orice societate comercială, are dreptul să facă plângeri... E un drept legal pe care îl au...Cum, de exemplu, colegul dumneavoastră, în numele Partidului Național Liberal a făcut plângere penală pentru mine, ca persoană fizică...Chiar dacă am primit clasare din punctul acesta de vedere, a fost un lucru... (intervenții în sală fără microfon) ...Ba nu, nu știu dacă știați, vă spun oficial că am primit clasare...E Ok. Suntem în regulă...pentru că fapta nu există../'

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Cine a făcut plângere penală, domnule Băluță?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, scrie PNL sector 4...în decizia de clasare...Dacă vreți v-o pun la dispoziție."

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Decizia de...Aaaa...E vorba de alegerile din 2016...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu. Este vorba despre 2018. Deci, vă anunț...lucrul ăsta. Așa scrie pe plângere...PNL Sector 4. Din ce mi-aduc aminte, la momentul respectiv, dumneavoastră dețineați poziția de președinte al organizației PNL Sector 4, astfel încât sunt convins că ați semnat-o, pentru că nu se putea, altfel, înregistra în instanță. Este Ok, să știți, fapta nu există. Vă pot..."

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Domnule Băluță...eu în momentul în care fac o sesizare...să știți că și câștig, pentru că am argumente puternice și aș și câștiga...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tocmai că pentru a fi niște oameni corecți și să vedeți despre ce - este vorba...vă spun așa: <Ordonanță de clasare...Procurorul...nu are importanță cum se numește...din Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, București. Examinând actele administrate în dosarul penal de mai sus, prin referatul din data de 10.01.2018, s-a propus de către organul de cercetare penală din cadrul DCGMB, Poliția Sectorului 4, Serviciul de Investigații a Criminalității Economice, clasarea cauzei cu numărul de mai sus. Da? O să v-o pun la dispoziție cu cea mai mare...Clasarea cauzei pentru săvârșirea infracțiunii de interese, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 31, litera c din Codul Penal, întrucât fapta nu există. Am vrut să vă informez că am primit clasarea. Nu e nimic nelalocul lui. Mie îmi place să-mi informez colegii despre lucrul acesta>.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„în continuare, dau citire ordinii de zi..."

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Două cuvinte...apropo de această sesizare, dacă citesc corect titlul ei...Deja, la punctul 12 ne spune că pe rolul instanțelor de judecată sunt acțiuni care au fost contestate, aceste acte administrative considerate de către respectiva societate de avocați ca fiind ilegală și că la un moment dat face referire la un prejudiciu de 13.611 Euro lunar. Așa se consideră ei, prejudiciați. Eu aș vrea să luăm...Am luat cu toții act, de fapt, prin semnătură, de această informare, pentru că este doar o informare, să așteptăm așa cum este normal ca instanțele, până la ultima, să se pronunțe asupra caracterului legal sau nelegal al actelor administrative și abia atunci cred că va trebui să facem un punct de vedere. Asta este opinia mea. în ceea ce privește activitatea mai puțin sportivă a unor colegi de consiliu...nu vă ascund faptul că și colegul meu din stânga mea, aflat la trei scaune, a binevoit la un moment dat să facă o plângere penală, știe și dânsul răspunsul...pentru că obligația Parchetului care trimite, atât celui care sesizează organele, cât și intimatului, răspuns. Clasare, fapta nu există. în fine, pe mine nu mă deranjează că cineva încearcă

mult mai simplu decât să dăm fuga pe la Parchet, pe unde naiba i-o chema pe fiecare, eu știu foarte bine unde am fost, astfel încât să evităm, dacă vreți, pierderea de timp și...totodată și a noastră și a autorităților, pentru că s-ar putea să fie cazuri mult mai importante. Deci, în concluzie, mi-aș dori ca pe viitor, atunci când există nelămuriri sau situații care trebuie să fie clarificate, să se facă interpelări cu obligația, în scris, cum spune și legea, din partea consilierului, să dea un anume răspuns...altfel, unii dintre noi...de exemplu, eu am familie, cred în familie, am copii, am la rândul meu părinți și soția mea, la fel...Nu e bine să introducem tot felul de emoții, pentru că nu te joci cu emoțiile...S-ar putea, în viață, niciodată nu se știe, cum aceste emoții se pot întoarce. Noi suntem niște oameni creștini, marea majoritate din această sală../m/ervenriz w sa^ fâ™ microfon)...Unii, dacă...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„...Dar ce facem?. ..n ...(intervenție făcută fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți, domnule Ștefanei...“

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Domnule Sava, știți că eu vă respect într-o anumită limită...e adevărat, măsurată pe scară ierarhică, undeva la sub un centimetru, dar aș vrea să ne respectăm dreptul de a discuta. Așa cum eu nu v-am întrerupt..

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule Bărbălău, lăsați ...(intervenție făcută fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Sava, vă rog frumos, lăsați-1 să termine...44

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Lăsați-l să vorbească, lăsați-1 să termine...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar este treaba mea...Vă rog frumos!44

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Dar nu trebuie să cereți dumneavoastră să mă lăsați să vorbesc...“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog frumos...Domnule Sava, aveți un avertisment...Vă rog mult...Aveți un avertisment. Vă rog mult...44

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Pe ce lege, domnule?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Pe Codul Administrativ../4

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Păi, stați puțin...Spuneți că se desfațoară pe 215...Văd că...Ce faceți...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Așa a fost... Dispoziția de convocare, pe 215.44

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Da. Eu închei acum...Mă bucur că...44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Aveți un avertisment, v-am spus!44

DI consilier Sava Ioan Răzvan-.„Foarte bine...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Mă bucur că îl aud vorbind pe domnul Sava, mult mai mult decât în această ședință, mult mai mult decât a vorbit în 7 luni...44

DI consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule Ștefănel, scara de valori, la mine, se măsoară în milimetrii. La mine, sunteți sub un milimetru...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule

Sava...In continuare voi da citire...44


Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului domnule președinte...Ceea ce vreau să-i anunț pe colegii liberali, este respect deosebit pentru Mișcarea Liberală, în general, am un respect deo colegilor liberali de la Sectorul 4 și nu numai, de aceea vă anunț că nu voi face plângere împotriva Partidului Național Liberal, pentru că nu mi se pare nici moral și nici nu cred că aș putea să mă uit în o cilii dumneavoastră. Eu mă întreb de multe ori, cum domnul Sava se poate uita în ochii noștri, dar eu nu fac lucrul acesta...și îmi pare rău pentru această situație, dar în același timp îmi pare bine, pentru că este un motiv în plus să apreciez activitatea deosebită pe care o aveți. Tot respectul pentru dumneavoastră.14

Bucjt/^^j^^fe^indă, iu^|tS’ul lucn/tmNun #oit fată<%£teai oritafea


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„în continuare voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 15.07.2019.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Agroalimentară Berceni-Sudului, Piața Progresul și Complexul Comercial Agroalimentar Progresul amplasat în Șos. Giurgiului nr. 94 , sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat d               ercială


Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțări; interes local, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector

4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Național Gheorghe Șincai, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002

Inițiator: Un grup de consilieri locali

 • 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Un grup de consilieri locali

 • 14. Proiect de hotărâre privind demararea și cofinanțarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a programului „Școală după Școală”

Inițiator: Un grup de consilieri locali

 • 15. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violența domestica, în sectorul 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 18. Proiect de hotărâre privind majorarea sumelor aferente drepturilor copiilor aflați cu măsuri de protecție la asistenți matemali profesioniști angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 80/24.04.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.l și Z.I.2

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la H.C.L. S4 nr. 53/18.03.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 22. Proiect de hotărâre privind stabilirea funcției publice de conducere de Secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 ca funcție publică specifică de Secretar General al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective D+P+2E+4E+5R, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 1.684,00 mp, aparținând SC URBAN RESIDENTIAL CONSTRUCTION SRL, situat în str. Avalanșei nr. 8, lot 2, sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 24. întrebări, interpelări.

 • 25. Probleme curente.

Vot, vă rog! Cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 15.07.2019. Vot, vă rog! Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. întrebări? Supun la vot. Cu 13 voturi pentru, 12 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul nu a fost adoptat. Vă propun o pauză de 10 minute, vă rog!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbalău Cosmin Constantin:„E toată lumea prezentă? Da, suntem 26 consilieri prezenți din 27 în funcție. Continuăm ședința. Punctul numărul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Agroalimentară Berceni-Sudului, Piața Progresul și Complexul Comercial Agroalimentar Progresul amplasat în Sos. Giurgiului nr. 94 , sector 4, București. Vă rog, domnul Sava. Vă rog, puțină liniște. Vă rog, domnul Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș dori să ni se facă o precizare din partea direcției de specialitate în legătură cu aceste chirii, dacă ele sunt mai mari decât chiriile prevăzute în hotărârea de consiliu general și dacă s-a făcut un studiu de impact asupra ce înseamnă faptul de a fi votate asupra cetățenilor și asupra comercianților ce-și desfășoară activitatea în piețele respective. Mulțumesc. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Evaluarea spațiilor a fost făcută de către o companie din Big Four, după cum știți și a urmat toate prevederile legale în domeniu. Cât privește impactul asupra cetățenilor, nu înțeleg la ce vă referiți. E vorba de prețul de pornire al unor spații cu destinație comercială care se licitează. Impactul este asupra bugetului direcție de piețe.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „O să vorbesc mai rar ca să se înțeleagă.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Prima întrebare a fost dacă chiriile care sunt evaluate ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Chiriile, raportat la tarifele stabilite prin HCGMB au fost reglementate cu mult timp în urmă printr-o altă hotărâre a consiliului local.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Foarte bine. Ele sunt mai mari decât cele din hotărârea consiliului general ?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Puteți să verificați asta. Uitați-vă în HCGMB... Uitați-vă în anexele ...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Eu m-am uitat și vroiam o confirmare din partea dumneavoastră., într-adevăr sunt mai mari decât cele prevăzute în hotărârea de consiliu.” .... (intervenție în sală fără microfon)....”

DI Ghitcuță Doru Adrian- director executiv al Direcției Autorizări:„în unele situații chiriile sunt mai mari, în altele sunt mai mici, în funcție de specificul de activitate. Unde sunt mai mici se aplică HCGMB-ul. Așa este și prevăzut Deci în situațiile în care sunt mai mici se aplică HCGMB. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Vom merge cu chiriile cele mai mari la licitație, da? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu prețul de pornire cel mai mare, da.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ok. Ați făcut un studiu de impact să vedeți cum se reflectă el în prețul produselor care vor fi comercializate.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Prețul produselor e reglementat de piața liberă, să știți, nu reglementăm noi prețurile comercianților. Piața liberă face asta, nu noi.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ok, piața liberă, dar în același timp credeți că veți popula acele spații cu comercianți care vor avea niște prețuri mult mai mari? ”


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al P vreți să așteptăm licitația? O să vedem dacă sunt înscrieri, dacă nu sunt concordanță cu ce-i pe piață la ora actuală.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „întrucât se vor vota acuma niște tarife, niște chirii care prevăd interesul public, vreau să-mi confirmați dacă au fost în dezbatere publică.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Interesul privat, nu interesul public. E vorba de chiriile unor spații destinate unor privați.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Deci spuneți-mi, a fost în dezbatere publică sau nu a fost în dezbatere publică acest proiect?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier a fost pus pe ordinea de zi cu respectarea tuturor prevederilor în vigoare.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Deci n-a fost în dezbatere publică?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „E necesar, era necesar? Aveți dumneavoastră informația asta ? ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Orice proiect de hotărâre care privește interesul public.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, domnul consilier. Dacă mai sunt alte întrebări? Vă rog, domnul Turmac,”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Aș vrea să știu dacă acest raport de evaluare, cum a spus și domnul Sava, dacă trebuia să stea în dezbatere publică, aș vrea un punct de vedere de la doamna Secretar, de fapt doamna director de la Direcția Juridică.”

Dna Tudose Daniela - director Direcția Juridică: „Prin aceste rapoarte de evaluare s-au stabilit prețurile de pornire la o licitație. Ce să punem în dezbatere publică, de unde pornește o licitație, că nu știm care va fi prețul final.”

DI consilier TUrmac George Adrian:,, Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar vroiam doar o clarificare. Asta a fost și opinia mea, dar având în vedere că dumneavoastră sunteți expertă pe partea juridică, vroiam să știm dacă stă sau nu în dezbatere publică.”

Dna Tudose Daniela - director Direcția Juridică: „Nu este în interesul public. Niciuna din evaluările de până acum nu au fost puse în transparență deci nu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Va mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 20 voturi pentru, 5 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Trecem mai departe, punctul numărul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date. Vă rog, domnul Matache.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor: „Aș avea o întrebare legată de subînchiriere. Cel care va închiria spațiul va avea voie să subînchirieze la un preț mai mare decât prețul stabilit în raport de evaluare a chiriilor? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog să repetați întrebarea.” (intervenție în sală fără microfon)....

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Deci noi aprobăm un contract în care este specificată și subînchirierea, dreptul de subînchiriere.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Spuneți-mi exact la ce articol din regulament vă referiți ca să identificăm mai ușor.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „E vorba de contract. Articolul cu subînchirierea, nu știu pe dinafară dar ...”

ii MunicipmJjH:Jgiwurești:„Nu

Jem

nu       să căutați."4? X


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 știți...Ar trebui să ne pregătim totuși când punem o întrebare că pier

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Păi spune acolo,

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Au fost și comisii, acolo trebuia să întrebați.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Și oricum aici discutăm de o propunere de modificare a regulamentului care a fost deja aprobat. Trebuia să întrebați asta prima oară când s-a aprobat regulamentul. Vă rog. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Eu voiam un răspuns oficial de la dumneavoastră în legătură cu subînchirierea. Cel care subînchiriază are dreptul să mărească chiria? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci acolo scrie, în condițiile legii cu acordul administratorului pieții. Despre asta este vorba. Vă mulțumesc, dacă nu mai sunt alte întrebări supun la vot acest proiect. Cu 21 voturi pentru, 4 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Progresul din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4. întrebări ? Supun la vot. Cu 23 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4. Discuții ? Supun la vot. Cu 23 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului”. Vă rog, domnul Viceprimar. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreau să fac o precizare. O eroare de dactilografiere a fost înlocuită acum, în cartușul anexei 1 denumirea corectă este: reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spațiu urban în zonele adiacente Șoselei Giurgiului. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu aveam două întrebări legat de acest proiect. Prima întrebare, din nou, am mai întrebat asta, am căutat pe site-ul de la Primăria Generală și la primăria de sector, nu am găsit absolut nicio hotărâre care spune că primăria de sector are dreptul de administrare pe acest bulevard. Dacă aveți numărul de hotărâre ar fi bine să ni-1 dați pentru că 1-am căutat și nu am găsit. A doua întrebare și după aia îmi răspundeți: am văzut că mâine la ședința de Consiliu General este o cerere pentru o asociere între primăria de sector și STB pentru a scoate plăcile de beton dintre șine și a pune niște gazon acolo. Această cerere niciodată nu a trecut prin consiliul local. Cum a ajuns cererea respectivă de asociere între STB și primăria de sector dacă nu au trecut-o prin consiliul local?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Puteți întreba pe cei din Consiliul General.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Păi este primăria de sector care a făcut cerere. Ea trebuie să răspundă în primul rând. Este vorba și de Șoseaua Giurgiului, nu vorbim de Bulevardul Brâncoveanu sau altceva.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu privire la prima întrebare a dumneavoastră, vă asigur că acea hotărâre de consiliu general există și dacă nu ați identificat-o cu siguranță colegii mei o să vă ajute sa vă transmită numărul hotărârii și să o găsiți pe site. Vizavi de proiectul de la Consiliul General de ca              ti se cere


aostentl


încuviințarea Consiliului General pentru o adiționare a unui proto Sectorului 4 și Societatea de Transport București. Cât privește

considerente tehnice de intervenție asupra carosabilului și sistemului rutier de pe Șoseaua Giurgiului, acestea se fac conform proiectului tehnic avizat de proiectant și nu prin votul consiliului local. Ceea ce vreau să spun este că nu ține de competența consiliului local sa aprobe sau nu soluții tehnice care trec prin niște comisii de specialitate și prin niște CT-uri. Au toate avizele obținute.”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Ok. Am înțeles, partea tehnică. Nu am vorbit de așa ceva, am vorbit de proiect și proiectul se numește exact < proiect de hotărâre privind > important e aici expresia: <Consiliul Local de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea cu STB în vederea finanțării și realizării în comun a unei lucrări > etc. Aici nu se vorbește de modificare de protocol. Nu se vorbește deloc. înseamnă că este un alt protocol care vine și care...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dumneavoastră mi-ați citit titlul unui proiect de pe ordinea de zi a Consiliului General, nu despre ce discutăm noi aici. Noi vorbim de cu totul altceva. Deci discutăm de expropriere, vorbim de altceva. E alt subiect.”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Erau discuții legate de acest proiect lângă acel proiect. Sunt de acord. Doar așa nu înțeleg cum a putut să ajungă această cerere fără să treacă prin consiliul local. E ceva acolo care trebuie verificat.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am înțeles, o să vă lămurească colegii mei.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări legate de acest proiect? Vot vă rog. Cu 19 voturi pentru și 7 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată, întrebări? Vă rog, domnul Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„în calitatea mea de consilier local aș vrea să dau cuvântul doamnei                 i, înțeleg că este reprezentantul acestei case de avocatură, să ne explice

puțin ce se întâmplă acolo, dacă ne permiteți.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Stați un pic, domnul consilier să ne lămurim întâi la ce se referă, în proiectul ăsta de hotărâre este vorba de un împrumut la bancă, nu știu ce societate de avocatură. Puteți să luați cuvântul prin domnul consilier, vă rog.”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Asta întrebam, pot să-i dau cuvântul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dumneavoastră puteți să luați cuvântul.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Puteți să-i dați, orice cetățean poate să ia cuvântul.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da, asta era întrebarea mea, domnul președinte.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Doar dacă a depus cerere. Ați depus cerere? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, vă rog frumos totuși, cuvântul poate să-1 ia la punctul de probleme curente sau la interpelări, dacă aveți dumenavoastră o întrebare pentru executiv strict referitoare la punctul de pe ordinea de ta” ...(intervenție în sală fără microfon)...


Sava, vă


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Cor

rog frumos, eu sunt președinte de ședință, nu dumneavoastră!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Domnule Bărbălău, până acuma v-

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„La fel și eu pe dumneavoastră!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Până acuma am dat posibilitatea...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog frumos, tonul, vă rog. ”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Până acuma am dat posibilitatea cetățenilor să vorbească, da sau nu? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bineînțeles!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„De ce nu pot da și acuma?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Prin dumneavoastră!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Nu! Până acuma am dat posibilitatea cetățenilor să-și expună punctul de vedere al lor.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, are legătură cu proiectul ăsta de hotărâre?”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Da, bineînțeles. Altfel nu...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ok. Spuneti-mi dumneavoastră despre ce e vorba.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Deci, eu nu știu, m-a rugat să ia cuvântul, este un cetățean al sectorului, vreau să-i dau cuvântul! Am această posibilitate.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„A depus o cerere? ”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Deci, încă o dată repet: Domnule Bărbălău, domnule președinte, până acum de trei ani am dat posibilitatea cetățenilor să vorbească prin intermediul nostru?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cu cerere. Când au depus o cerere.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„A depus o cerere și doamna. Poate să vorbească?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Unde este cererea dumneavoastră ? Unde ați depus cererea?”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Domnul președinte, haideți să vă spun despre ce e vorba.” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, spuneți dumneavoastră despre ce e vorba!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Este vorba despre această expropriere care s-a întâmplat la Băneasa și vreau ca doamna să explice. Noi votăm aici ceea ce dumneavoastră ne puneți.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„N-are nicio legătură cu...”

Dna I                .:„Are legătură cu proiectul amenajare parcare Piața Big Berceni.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Amenajare parcare Piața Big Berceni, doamnă ați consultat ordinea de zi? Știți ce votăm aici? V-ați uitat pe anexe? Unde ați citit dumneavoastră de parcare la Piața Sudului? ... (intervenție în sală fără microfon)...Da., știu! Bineînțeles că știu!”

Dna I                    Exact despre asta vreau să discut, despre faptul că se modifică

indicatorii economici pentru această amenajare ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul

Sectorului 4^aL_^Municipiului

mi dumneavoastră cum e<7


București:„Sunteți în eroare, nu este adevărat.”

Dna Invitat al dlui consilier Negrilă Vasile: „Spuneți-

Dl consilier Negrilă Vasile:„Deci, eu vă mai întreb o dată și cu asta am încheiat. Am dreptul să dau cuvântul? Da sau nu?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu. Dumneavoastră puteți lua cuvântul în locul dânsei, dacă doriți.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Ok. Mulțumesc mult de tot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt alte întrebări, vă rog. Supun la vot acest proiect. Cu 17 voturi pentru și 7 abțineri și 2 voturi împotrivă proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local .Vă rog, domnul Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vas ile: „Domnule președinte, rog executivul să ne explice acest proiect de hotărâre. Mulțumesc frumos.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Au fost operate modificări la nivelul anexelor proiectelor de investiții finanțate prin Raiffeisen Bank.”

DI consilier Negrilă Vasile:„Și de ce s-a renunțat la acelea?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu s-a renunțat au fost introduse obiective noi.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Daca nu mai sunt alte întrebări, vot vă rog. Cu 17 voturi pentru, 7 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea întrebări? ...(intervenție din sală fără microfon)... Vă rog! Da! Bineînțeles! La microfon, vă rog!”

Dl)                  ic • i - Vicepreședinte al Asociației elevilor din București și Ilfov:,,

Bun! Mie mi-a plăcut o replică foarte mult, mai devreme, din parte domnului Băluță... " cum puteți privi dumneavoastră în ochi domnii consilieri colegi?! ” Bun! Cum puteți dumneavoastră privi elevii care beneficiază de bursa de ajutor special, elevi care beneficiază de bursă deoarece părinții lor au salariu... jumătate din salariul minim pe economie cum poate...”

este.”


Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„îl rog pe domnul să se prezinte înainte, eu nu știu cine

DII


-Vicepreședinte al Asociației elevilor din București și Ilfov:,, , Vicepreședinte al Asociației elevilor din București și Ilfov. îmi cer scuze!


Bun! Continuând... acești elevi primesc 80 de lei, ajutor social... să nu mai vorbim de cuantumul burselor de 30 de lei... doar pentru că argumentul suprem pe care îl aud din ianuarie, de când am venit să fac aceste solicitări și Primăria încalcă legea de 8 ani de zile, din 2011 de când are obligativitatea de a acorda burse este pentru că sprijină performanța. Bun! Primăria poate sprijini performanța prin amendamentele pe care le-ați propus, prin acele fonduri suplimentare pe care le-ați acordat elevilor de 10, elevilor acelea... nu am nicio problemă cu ele doar că să dați 30 de lei la bursele de 8,50, 60 de lei pentru media 9 doar pentru că dumneavoastră sprijiniți performanța mi se pare o bătaie de joc și bursele de ajutor social, vă amintesc, că sunt pentru...”


Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al I                      ,E

părerea dumneavoastră și o să vă rog, având în vedere că ați adresat o                         în

sală să o transmiteți în scris. Mulțumesc. Ați început monologul prin as                        us


domnul Băluță mai devreme și l-ați întrebat cum se poate uita...”

Dl ]                     ț-Vicepreședinte al Asociației elevilor din București și Ilfov:,,

Am întrebat cum se poate uita Primăria.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Am înțeles! Primăria! Ok!”

Dl             ‘         -Vicepreședinte al Asociației elevilor din București și Ilfov:,,

Păi, în fine! Și un răspuns tot nu primesc. Mulțumesc foarte mult că vă faceți datoria în continuare!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Răspunsul la ce întrebare domnul....? La ce întrebare? De ce este cuantumul burselor acesta care a fost votat în Consiliul Local ? Nu? Ați manifestat o nemulțumire față de cuantumul burselor, asta am înțeles. Am înțeles! Ok! Ați mai transmis chestia asta și data trecută. După cum știți atât Consiliul Local cât și Primăria și-ar dori să sprijine într-o măsură cât mai mare financiar toate categoriile de copii nu doar cazurile sociale și cazurile de performanță și vă asigurăm că, în funcție de alocările bugetare, o să găsim toate formulele de a sprijini, în acest sens, educația copiilor.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mulțumesc. Vă rog, domnule Sava!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Stimați colegi aș vrea să introduc un amendament la acest proiect de hotărâre și anume: <articolul 2 - Se aprobă cuantumul stimulentelor pentru merite deosebite obținute la olimpiadele școlare, desfășurate pe parcursul anului școlar 2018-2019 astfel: la punctul a) - pentru olimpiadele școlare la nivel național - locul I - 2000 lei, locul II - 1500 lei, locul III - 1000 lei, punctul b) - pentru olimpiadele școlare - faza finala pe municipiu - locul I - 500 lei, locul II - 300 lei, locul III - 100 lei, punctul c) - olimpiade desfășurate la nivel intremational - locul I - 6000 lei, locul II - 4500 lei și locul III - 3000 lei > Țin să vă informez......(intervenție din sală

fără microfon}... Sume nete! Țin să vă informez că la nivel de sectorul 4 exista cel puțin un copil care a obtinut o medalie internațională, locul I, la olimpiada de matematică, la Balcaniadă și aș dori ca și ceilalți copii care au merite deosebite la olimpiadele internaționale să fie și ei premiați. Și asta o supun colegilor mei la vot și...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Sigur. Copilul respectiv este din sectorul 4, învață în sectorul 4?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Sigur, că da. La Bacovia. Doamna director, dacă mai este pe aici, dar cred că a plecat, poate să confirme. Cel puțin un copil. Mai e și al doilea dar.... Deci, ăsta este amendamentul. Da!? Putem să verificăm...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu! Vroiam doar să o întreb pe colega mea de la Direcția de învățământ, că auzindu-vă citind... mi s-a părut că anumite chestiuni au fost deja prevăzute în hotărârea cealaltă. De aceea ...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Nu! Era pe perioada 2017-2018, de aceea, eu am rectificat... Este 2018-2019 ...(intervenție din sală fără microfon}... Păi, e aici... E olimpiadă... Are merite deosebite.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, are dreptate domnul consilier, că dacă nu s-a încheiat nu avem cum să... nici nu știm, până acuma neîncheindu-se toate fazele concursurilor...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Dați-mi și mie dreptate măcar o dată, că văd că până acum...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „V-am dat de mai multe ori, să știți!”

modificaț^^^i?oîu?^^\

Constan^: „Pupnăjkyștc, Arog!


Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Dumneavoastră faceți o Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin

wSW9

Doamna Murgoci, vă rog!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, Deci, la articolul... se modifică articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local 104 care va avea următorul cuprins: Se aprobă pentru anul școlar 2018-2019 și vroiam să fim în aceeași...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnule consilier, modificarea pe care noi am operat-o la nivelul hotărârii anterioare se referă strict la numărul copiilor, din cauza faptului că, așa cum am prevăzut anterior, anumite unități de înățământ au omis să treacă anumiți copii. în mod curent... în mod curent, numărul burselor se aprobă după ce s-a încheiat anul școlar pentru că atunci știm și mediile încheiate știm și concursurile... câștigătorii la concursuri...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Copilul acesta are merite obținute...această medalie a obținut-o în perioada anului școlar 2018-2019. Da! Deci putem să facem...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier fără niciun fel de problemă sunt...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, E un amendament, îl supun la vot...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E în regulă. Dar îmi dați voie să consult și eu un pic amendamentul. Să îl citesc?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Bineînțeles!Veniți!Este aici!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da! E Ok! Da! Da! Vă rog să îl votăm!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Să îl depuneți și în scris am rugămintea...și supun la vot amendamentul domnului Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Valoare netă!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cu 23 de voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, amendamentul a fost aprobat. Vă rog, domnule Laurențiu!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua, din nou. Am și eu un amendament. De fapt reiterez un amendament ca să vin și în întâmpinarea Ligii elevilor din București și Ilfov. <Amendamentul... Am observat... că sunt și niște anexe. Practic, cuantumul se modifică de la 30 la 50 pentru mediile de la 8,50 la 8,99/se modifică de la 60 la 80 de la media 9,00 la 9,49 și se modifică la 100 de lei de la 9,50 la 9,99. Sume nete. Sunt tabele. E o anexă care se modifică. Din 30 se face 50, din 60 se face 90 și din 90 se face 100>. Deci, acesta este amendamentul. Să modificăm anexa. Este un amendament pe care l-am mai avut și pe care îl reiterez, modificându-se hotărârea respectivă, reiterez amendamentul.”

DI consilier Șupeală Gheorghe:„Trebuie trecut prin comisie?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Amendamentul, nu.”

DI consilier Șupeală Gheorghe:,, Nu amendamentul, modificarea!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Nu. Doar hotărârea. ...{intervenție din sală fard microfon)... Am făcut și data trecută Era o diferență de la trei miloane trei sute, era vorba de o diferență de vreo șapte sute de mii de lei. Acum, mărindu-se numărul de burse bănuiesc că este undeva la un milion și ceva, nu mai mult. Efortul financiar pentru Semestrul II din 2018-2019. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar trebuie să identificăm și o sursă...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Mă iertați, domnule președinte!”


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constant^ imediat vă dau cuvântul... Vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vroiam doar să vă spun că grupul

acest amendament.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Mă bucur că alaturi de grupul Umanist si USR susține acest proiect.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu :„Și ca să vă răspund domnule președinte, rectificarea bugetară a picat. La următoarea o să propun și sursa la ședința ad-hoc care va fi probabil după aceea. Mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier apreciem insistența dumneavoastră, însă, așa cum va explicat și domnul Primar data trecută și v-ați retras amendamentul, acuma apreciez faptul că el, lipsind, îl promovați în continuare.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Nu l-am retras. A picat la două voturi sau la un vot. Nu l-am retras.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Am înțeles. E în regulă. Având în vedere că nu ați identificat o sursă de finanțare și nici nu ați... (intervenție din sală fără microfon)... doamna consilier mă lăsați să termin? Vorbiți la microfon, vă rog frumos! Spuneți la microfon!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Atunci când am propus o rectificare de buget, mie, personal, mi-ați spus....”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Doamna consilier m-ați lăsat să termin propoziția?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Păi, ați zis sa spun ce am de zis!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi, dumneavoastră m-ați oprit la jumătatea propoziției... ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Bine...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu, nu, nu! Așa ați spus! Și m-am oprit să vă ascult. îi propuneam altceva colegului meu, având în vedere că nu s-a identificat o sursă de finanțare și că impactul bugetar nu este cert în momentul ăsta, fie să vină cu un proiect de hotărâre separat pentru chestia asta și v-am rugat, de nenumărate ori, să aveți ințiativa de a depune proiecte de hotărâre la Serviciul Tehnic al Consiliului Local și de a dezbate așa cum e normal și în comisii și mai ales în comisia de buget, având în vedere situația extraordinar de incertă din punct de vedere bugetar pe care o traversează Primăria Sectorului 4 în momentul de față. Aveți răbdare să treacă în Guvern rectificarea și să știm sumele care ni se vor repartiza începând cu luna august în bugetul local și vă invit și vă solicit să propuneți într-un proiect de hotărâre amendamentul dumneavoastră.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Nu vreau să intru în polemică, v-am înțeles punctul de vedere domnul Viceprimar, atâta timp cât aveam pe rectificare astăzi două milioane șapte sute la străzi, dintr-o rectificare minoră, îmi mențin amendamentul. Vă rog, domnule președinte, să îl supuneți la vot. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Barbalău Cosmin Constantin:„Cinci minute pauză pentru consultări.”

PAUZĂ.


epe, vă


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Co rog? Domnule Laurențiu, puteți să citiți amendamentul. Sau să îl fonnu

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„îl formulez. E vorba de modificare de anexe, dar...” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog puțină liniște, Haideți să îl ascultăm, pe colegul nostru! ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Mediile de la 9,50 la 9,99 vor avea un cuantum al burselor de 100 de lei în loc de 90 de lei, pentru mediile de la 9,00 la 9,49 cuantumul va fi de 80 de lei în loc de 60 de lei, iar pentru bursele de la media 8,50 la 8,99 cuantumul va fi de la 30 la 50 de lei. Cu precizarea că impactul bugetar pentru Semestrul II al anului școlar 2018-2019 este undeva la șase sute șapte zeci de mii de lei, iar atunci când se va încasa fila bugetară o să solicităm și rectificarea de buget pentru finanțarea acestei măriri de burse.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ok! O să sintetizez un pic să aduc o mică completare pentru toți colegii din consiliu și să citesc exact ce a propus domnul consilier: <Având în vedere că până la această oră suma neîncasată în sectorul 4 de la bugetul de stat, față de fila de buget, este de o sută două zeci de milioane de lei din care 45 de milioane, suma aferentă primelor trei luni ale anului și 75 de milioane lipsă cash flow, sectorul 4 va majora bursele în cuantumul de 50 de lei în loc de 30 lei de la 8,50 la 8,99, 80 de lei în loc de 60 de lei de la 9 la 9,49, 100 de lei în loc de 90 de la 9,50 la 9,99, în momentul în care vor fi virate sumele integral de la bugetul de stat.> E corect.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, E în regulă?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ele se vor... se plătesc acum 30 de lei pentru că erau prevăzuți banii, da?!...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în momentul în care se vor vira... da pentru că e logic...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Se reportează nu?.. Adică diferența aia...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Exact.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Se face rectificarea de buget cu diferența de șase sute șapte zeci de mii de lei către burse. Da, către DAUI. Nu?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E în regulă.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Corect. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Dacă mai sunt alte discuții pe acest proiect? Doamna Murgoci, vă rog.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Am și eu un amendament... < Având în vedere că ați scăzut cuantumul burselor sociale de la 100 la 80 de lei și este 100 de lei de ani de zile eu propun cuantumul acesta să fie ridicat la 150 de lei, lunar.>”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Doamna consilier, de ce nu ați profitat de pauza aceasta să ne informați de amendamentul dumneavoastră sau măcar pe liderul de grup să îl fi informat ca să participe în cunoștință de cauză la discuții. Vă rog să înțelegeți o chestiune simplă, amendamentele care au impact pe buget trebuie analizate foarte serios. Nu mai veniți așa... haideți să creștem aia, să creștem aia să creștem cealaltă, vă rog să aveți responsabilitatea financiară de a .. ne informa totuși în momentul în care doriți așa ceva.”

financiară darnuxiedcă pentru

Municimplui Bucureșu:^sCare impacml bugefajțjjj^neți-n^ și


Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Eu am responsabilitatea această categorie care chiar este defavorizată, chiar nu se pot...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al este impactul bugetar? Domnul consilier a venit și ne-a prezentat

nouă care este imăpactul bugetar.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Probabil că este înjur de un milion de lei...în plus.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:»

Probabil!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Imediat! Dacă vreți, vă calculez, vă spun cât e,... Deci, era 1.361.360 lei, acum o să fie 2.552.000 - 2.550.000 lei.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„O nimica toată.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Un milion două sute în plus, da!”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cu aceeași clauză pe care am spus-o și domnului consilier. Adică în momentul în care se asigură de la bugetul de stat gaura pentru bugetul local.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Da! Sigur că da. Eu am înțeles că este o proiecție dar, în momentul în care vor exista bani este important să existe să existe acest amendament, la acest proiect și atunci diferența să meargă în direcția propusă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vot, vă rog, pe acest amendament. Cu 14 voturi pentru, 4 abțineri și 8 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 24 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Național Gheorghe Șincai, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4. Discuții? Vă rog, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule președinte, stimați colegi, am vorbit și cu domnul Primar, eu aș prefera ca în loc să ne abținem sau să votăm împotriva acestui proiect mai bine să-1 amânăm pentru o ședință ulterioară pentru că ...(intervenție în sală fără microfon)...nu se mai poate? în cazul acesta o să vă spun că am fost atenționat ca membru în consiliul de administrație de o parte dintre membri că acest proiect nu a fost discutat și nu a trecut prin consiliul de administrație, ca atare vă cer să ne abținem de la acest vot, grupul USR hotărând în aceste condiții de lipsă a dezbaterii în consiliul de administrație a Colegiului Gheorghe Șincai, să se abțină de la acest vot.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Așa cum am spus, îmi cer scuze și la introducerea pe ordinea de zi, bănuiesc că cel mai elegant ar fi fost să amânăm până avem și o hotărâre de C.A., păcat că și grupul PNL se va abține pentru că nu avem o procedură, după părerea noastră, îndeplinită. Vă mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Am înțeles. Domnule consilier Andrușceac, am rugămintea de a face demersurile să reușiți să întruniți C.A.-ul până la următoarea ședință de consiliu. Vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Vă promit că o să vin cu un răspuns al consiliului de administrație, probabil va fi unul în concordanță cu acest proiect, dar e bine să facem așa. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vroiam doar să vă spun că ne alăturăm și noi colegilor noștri de la USR și ne vom abține de la acest proiectă..(intervenție în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supunem la vot acest proiect. Cu 1 vot pentru, 24 abțineri și 1 vot împotrivă, acest proiect nu a fosUadegțm. Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliufarff3jQtMl^™r 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parip *din comisia* pentru

vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002. Vă rog, domnule Andreescu, am nevoie de propuneri, să știți.”

Dl consilier Andreescu Marian: „Propunerea mea, ca să fiu direct, este să ne întrunim grupurile de consilieri să discutăm această problemă pentru că noi n-am fost consultați în ce privește demiterea domnului Vasile Negrilă din această funcție.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar nu e vorba de nicio demitere, să știți.”

Dl consilier Andreescu Marian:„Și care e motivul, trebuie să știm motivul că n-a fost motivată în scris cererea care s-a făcut. Postul nu e vacantat și nu a rămas liber. ” ...(intervențiisală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbalău Cosmin Constantin: „Vă rog, puțină liniște! Domnule Ștefanei Dan Marin, vă rog.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,,Un amendament am, în corpul hotărârii, articolul 1, îi dau citire: se desemnează, prin înlocuirea domnului Vasile Negrilă, pentru a reprezenta Consiliul Local Sector 4 în comisia... și se continuă tot. Deci, se introduce: <se desemnează prin înlocuirea domnului Negrilă Vasile> ...(intervenție în sală fără microfon).. .Amendament, da. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbalău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Ștefanei Dan Marin. Amendamentul domnului Ștefanei Dan Marin a fost aprobat. Aștept propuneri.”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Și tot din partea mea, ca propunere, este doamna Marioara Tecuceanu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„S-a notat.”

DI consilier Andreescu Marian: „Am și eu o rugăminte, nu mi-ați răspuns care a fost motivația, de ce trebuie să-l schimbăm pe domnul Negrilă?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Acolo scrie pentru buna funcționare, dacă vă uitați.”

Dl consilier Andreescu Marian:„De ce, nu a funcționat bine cu domnul Negrilă?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, aveți alte propuneri? ...(intervenție în sală fără microfon)...Da, aceasta este cu vot deschis...ca așa scrie în lege la 550. Supun la vot propunerea domnului Ștefanei Dan Marin. ...(intervenție în sală fără microfon)...Marioara Tecuceanu. Cu 16 voturi pentru, 6 abțineri și 4 voturi împotrivă, propunerea nu a fost adoptată.... (intervenții în sală fără microfon)... Solicit 5 minute de pauză.”

PAUZĂ............................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Putem începe, vă rog? Haideți să facem o prezență, vă rog! Se va face o prezenă nominală. Haideți, vă rog! Vă rog, puțină liniște!“

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Bună ziua! Domnul Andreescu Marian?"


Dl consilier Andreescu Marian:„Prezent.“

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Lo^al^rDomnin^ Antonio?“                                                         *

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Prezent.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Balmuș

Mircea?44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Absent.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Domnul Bărbălău Cosmin Constantin?4'

Dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Prezent.“

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local:,Domnul Călina Simion Dan?44

Dl consilier Călina Simion Dan:„Prezent.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Ceacâr Sorin

Ioan?44

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Prezent.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Dinu Dorel

Marius?44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Absent.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Doamna Iancu Elena?44

Dna consilier Iancu Elena:„Prezent.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Domnul Marin Ștefanei Dan?44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Absent.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Matache Cristinel Nicușor?44

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Prezent.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Moulin Guilhem

Christian?44

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Prezent.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul LocaI:„Doamna Murgoci Mihaela?44

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Prezent.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Negrilă Vasile?44

DI consilier Negrilă Vasile:„Prezent.“

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Domnul Niculae Adrian George?44

Dl consilier Niculae Adrian George:„Prezent.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Doamna Petcu Daniela Gabriela? Absent. Domnul Pînzaru George Daniel? Absent. Domnul Pungă Nicolae? Absent. Domnul Sava Ioan Răzvan?44

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Prezent, doamnă!44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Domnul Simion Samir?

Absent. Doamna Stănoi Lucia? Absent.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local:„Domnul Ștefan Daniel Laurențiu?44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Prezent. Aici.44

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local: JEjoiânul ȘterafJGeorge Alin?44                                          U ZSX

Dl consilier Ștefan George Alin: „Prezent."

Dna Kozor Carmen Mihaela - Serviciul Tehnic Consiliul Local: „Domnul Șupeală Gheorghe? Absent. Doamna Tecuceanu Marioara? Absent. Domnul Trifu Vasile? Absent. Domnul Trocan Andrei George? Absent. Domnul Turmac George Adrian?"

Dl consilier Thrmac George Adrian:„Prezent.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun, deci conform art. 139 alin. 11 din Ordonanța de Urgență 57 pe 2019, vă dau citire alin.ll: dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legal necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia. După cum știți acest proiect se votează cu două treimi (2/3) așa cum este specificat în Legea 550. Vă mulțumesc pentru prezență. ”

Dna consilier Mihaela Murgo ci: „Deci, vreți să spuneți că dacă ne-am blocat într-un proiect, restul proiectelor care nu sunt cu două treimi (2/3), nu mai pot fi supuse votului ? ... (intervenție în sală fără microfon)...Eu nu interpretez așa. Poți să mai citești o dată, te rog?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„< Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia. >

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Proiectul respectiv se amână pe proiect, nu pe ședință. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu se poate trece peste.”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Cum nu se poate trece peste? Votăm noi în majoritate că amânăm acest proiect. ...(intervenție în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Care majoritate?

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Avem majoritate aici.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Avem nevoie de 18. Deci, tot ce înseamnă Legea 550 înseamnă 18 persoane.”

Dl consilier Andreescu Marian:,, 18 înseamnă două treimi (2/3) și 15 înseamnă mai mult de jumate.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă spun încă o dată. Aceasta este reglementată de Legea 550 și spune clar că se votează cu două treimi (2/3).”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Adevărat, dar este vorba de procedura pe....votul pe un proiect. Am înțeles, nu avem cvorum pentru acest proiect. Putem trece la următorul. Unde scrie că nu se poate? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu se poate trece peste.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Noi am votat proiectul în sine, amendamentul a fost votat și după a fost propusă candidatura.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Proiectul nu a fost votat. Nu l-am supus la vot.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Ba da, s-a supus la vot. A fost amendamentul și după aceea mi-aduc aminte a fost propusă candidatura doamnei Tecuceanu și am votat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Eu nu am supus la vot...”


Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„A fost de două ori cu 16. S-a credeți-mă, a trecut amendamentul cu 16 și a picat proiectul tot cu 16. Ne poate!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,,Domnule președinte, se amână proiectul acesta, nu se amână ședința.”

Dl consilier Negrită Vasile:„Păi, s-a votat, domnul președinte! S-a votat!”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Nu s-a votat proiectul, s-a votat amendamentul doar... (intervenție în sală fără microfon). ..Nu, a fost un amendament și o propunere. ...(intervenție în sală fără microfon). ..Nu era cu proiect cu tot, mai era un pas.”

Continuarea ședinței din data de 30.07.2019, s-a desfășurat în data de 05.08.2019, conform

Dispoziției Primarului Sectorului 4prin Dispoziția nr.2052/02.08.2019.

Au fost prezenți 25 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bună ziua! Putem începe, vă rog? Suntem 25 de consilieri prezenți din 27, doi consilieri sunt absenți nemotivat, continuăm, după cum știți, de la punctul numărul 12, cu următoarea propunere: solicit ca pentru cei doi consilieri, să li se retragă indemnizația de ședință...Continăm cu punctul numărul 12...Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule președinte, aș dori ca înainte de începerea ședinței să faceți niște clarificări...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, ședința a început...E de data trecută...O continuăm, să știți! Bună ziua!

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Da...Nu știu ce a început acum...Ce facem noi acum?” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„S-a reluat ședința...E aceeași ședință care a fost întreruptă...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Puteți să-mi spuneți...Ședința din data de 30.07, în baza cărei legi...sau în baza cărui act normativ a fost convocată?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ați mai întrebat o dată și v-am răspuns...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Puteți să-mi răspundeți în continuare? Vă rog frumos!” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă sfătuiesc să faceți o cerere scrisă și veți primi un răspuns...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Noi, astăzi, în baza cărui act noratafe^mem această întâlnire?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:     consemnat solicitarea dumneavoastră și vă vom răspunde în scris...”


Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Păi, trebuie să știm și noi cum votăm și pe ce...?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da, acesta e și motivul...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Păi, pe ce legislație se votează? Ce act normativ...?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc frumos! Haideți să trecem mai departe cu...Vă rog, domnule Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am și eu o întrebare...Bănuiesc că a fost convocată pe Legea 215 și după aceea a fost ținută o conform pe OUG. 57...Să înțeleg că suspendarea ședinței conform Legii 215...nu există această procedură, a fost făcută pe OUG 57, da? în baza cărui articol a fost suspendată ședința? Pe 215 sau pe OUG?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ca să nu existe niciun fel de dubii asupra acestui aspect, dacă ne faceți o cerere, vă vom răspunde în scris și veți avea toate răspunsurile acolo. Mulțumesc frumos! Continuăm cu...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,,Am înțeles. Mai am o singură întrebare...îmi cer scuze.....pentru că pe ordinea de zi a ședinței din data de 30, a fost rectificarea de buget care a picat,

după aceea s-a făcut o ședință de îndată care a fost convocată în timpul unei ședințe suspendate și care a fost convocată cu 5 minute după ce a început...și Comisia 1...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun.Vă rog...44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...și ședința de îndată...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. Domnule Laurențiu...“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Vă rog frumos, aștept niște lămuriri când puteți...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog frumos...Nu face subiectul acestei ședințe. La Diverse stăm aici și discutăm exact ce doriți dumneavoastră. Vă rog frumos...Următoarea propunere. Dau cuvântul domnului Viceprimar.44

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Grupul PSD îl proupune pe Cosmin Bărbălău.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot. Vă rog! Cu 21 de voturi pentru, 1 abținere și 3 voturi împotrivă, propunerea a fost adoptată. Supun la vot proiectul, în integralitatea sa. Vot, vă rog! Cu 20 de voturi pentru, 3 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 13 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare. Propuneri?“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Grupul PSD îl proupune pe Cosmin Bărbălău.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Alte propuneri?44

DI consilier Andreescu Marian:„Numai puțin. La ce comisii?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Este punctul numărul 13. La urbanism../4

Dl consilier Andreescu Marian:„La urbanism. Am înțeles!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„0 să rog doamnele, să facă buletinele de vot...44


DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnule președinte...la buletine de vot și acuma...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da...550 se votează fără buletine. Uitați-vă în lege.“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Ok. O să mă uit...Domnule președinte, am și eu o rugăminte, o solicitare, ținând cont că se filmează, avem și noi un coleg care vrea să facă câteva înregistrări...Dacă sunteți de acord...și dacă ne acordați permisiunea? Nu văd o problemă...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Păi, înainte trebuie să ceară voie, să știți!

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Da, mulțumesc! Domnule președinte...am și eu o întrebare: în cazul...să presupunem, prin absurd, că nu se face 50% +1, pentru dumneavoastră să participați în această comisie, ceilalți membrii ai comisiei, deja, după listă, sunt scoși și ei din comisie sau cum? Am văzut că este o listă, nu o persoană...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu este listă. Ia vedeți întrebarea?44

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Sunteți de acord cu următoarea componență nominală...Am citit...Și dacă nu suntem de acord, ce facem, îi dăm afară pe toți?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Rog comisia de validare să se întrunească. Vă rog! Comisia de validare...“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să dau citire Procesului verbal al comisiei de validare încheiat pentru ședința de astăzi: în urma numărării voturilor pentru articolul 1 al Proiectului pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare, a fost propus domnul Bărbălău Cosmin Constantin ca înlocuitor al domnului Negrilă Vasile, stabilindu-se următoarea componență a comisiei: 1. Matache Cristinel Nicușor; 2. Bărbălău Cosmin Constantin; 3. Ștefan George Alin; 4. Niculae Adrian George; 5. Tecuceanu Marioara; 6. Andrușceac Antonio; 7. Pînzaru George Daniel. Au fost 21 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, dintr-un total de voturi valabil exprimate, 1 vot fiind anulat. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot proiectul, în integralitatea sa. Cu 22 de voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14: Proiect de hotărâre privind demararea și cofinanțarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a programului "Școală după Școală”. Discuții? Vă rog, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Aș dori să fac un amendament pe care l-am discutat împreună cu colegii de la PNL și vi l-am adus și dumneavoastră celorlalți colegi la cunoștință. M-am gândit că dacă tot demarăm acest proiect din bugetul local nu este un efort prea mare să introducem un articol suplimentar care ar suna așa: hrana copiilor va fi asigurată în mod gratuit într-un cuantum de 15 lei plus TVA. Impactul bugetar fiind calculat între 1.800.000 - 2.000.000 lei, în felul următor: 600 copii ori 200 zile calculate pe an ori 15 lei, de aceea am lăsat diferența dintre 1.800.000 și 2.000.000 diferența de TVA, acest proiect urmând a intra în vigoare în momentul virării integrale de la Ministerul de Finanțe a sumelor restante confonn filei de buget.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Proiectul sau articolul?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„ArticoIul pe care vreau să-1 introduc, amendamentul prin care vreau să introducem acest articol să intre în vigoare în momentul în care aceste sume vor fi virate integral, pentru că consider că așa este normal și așa este fezabil. Mulțumesg^î^-^;^

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constanri^^JlAAi^^humesc. Supun la vot amendamentul domnului Andrușceac. Cu 25 voturi nentnZ* amendamentul*a\fost adoptat. Domnule Turmac, vă rog?"

DI consilier Turmac George Adrian: „Le mulțumesc colegilor că au votat acest amendament propus de domnul Andrușceac că a fost susținut și de noi în varianta inițială a proiectului. Vreau să spun că noi în sectorul 4 suntem singura subunitate administrativ teritorială care nu finanțăm acest program, am rămas în urmă și trebuie să ținem pasul cu celelalte sectoare ale Municipiului București și să arătăm susținerea noastră față de copiii din sector care unii sunt cu posibilități, alții cu posibilități mai reduse, mulți dintre ei care sunt cu programul Școală după Școală sunt din motive de timp ale părinților care nu se pot ocupa de ei și cred că astfel le garantăm un viitor mai bun și cumva să meargă spre acea performanță pe care ne-o dorim și să putem să plătim mai multe burse de performanță și merit în cadrul sectorului 4. Eu vă mulțumesc și vă rog să susțineți și proiectul în integralitate. Mulțumesc frumos. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnule Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Și eu vreau să aduc mulțumiri, indiferent din zona din care a pornit acest amendament, tuturor colegilor care arată că sunt aplecați spre problemele sectorului și mai ales în ceea ce privește copiii. Vă mulțumesc mult.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Vă rog, domnule Dan Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, A anticipat Antonio, dar nu pot să mă abțin să vă mulțumesc și eu tuturor colegilor pentru susținerea acestui amendament și sper pentru întregul proiect în sine, mulțumesc tuturor colegilor indiferent de culoarea politică.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 15 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violența domestica, în sectorul 4. Dacă aveți întrebări? Bun vă propun votul deschis. Vă rog să votați. ...(intervenție în sală fără microfon)... Aveți propuneri? ...(intervenție în sală fără microfon)... Cu 21 voturi pentru și 4 abțineri, votul deschis a fost aprobat. Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule președinte, stimați colegi, eu sunt pentru orice măsură care sprijină combaterea violenței, dar aș vrea să știu dacă nu intră cumva și pe alte zone atribuțiile poliției în paralelism juridic cu aqtribuții ale altor organe ale statului și dacă există legislație pentru poliția locală pe această zonă. Vă mulțumesc frumos.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule director Pelmuș, vă rog.”

Dl Pelmuș Dragoș Vasile - director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului: „Bună ziua. Acest proiect se referă la constituirea unei echipe. Noi suntem obligați de lege să avem echipa aceasta, sunt trei acte normative, Legea 292 din 2011, Legea 217 din 2003. Ele, cumva, creau obligația dar defineau foarte clar cum trebuie să funcționeze echipa și ce trebuie să facă dar a venit Ordinul Ministrului Muncii acum câteva luni și a lămurit lucrurile, drept care noi suntem obligați să constituim această echipă. Ea nu se suprapune cu atribuțiile poliției, vine în sprijinul acțiunii poliției. Este o echipă suport a acțiunilor pe care le face poliția. Consiliere psihologică, găzduire dacă este nevoie pentru victime, deci lucruri pe care poliția nu le poate face. ...(intervenție în sală fără microfon)... Nu, nu intră în domiciliu, este anunțată la intervenția poliției și vine și oferă suport organelor care cercetează actul de violență.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Eu aș încerca să clarificăm puțin. înțeleg acum că este o echipă formată din specialiști în asistență socială care acordă sprijin acorda asistență și sprijin în cadrul violenței sociale. Sunt perfect de

^^^cale de a egisîltie'&n zona


cu supo: acordz^

#*


asistenței sociale aici dar aș vrea să știu clasr că am făcut pentru că, recunosc, nu am văzut în spate documentația care să arate modul concret de acțiune împreună a poliției locale și a acestei echipe de suport. Pentru că dacă nu avem creat cadrul clar de acțiune și metodologia de acțiune nu știm cum se va pute a face. Adică sună cineva la dispecerat și anunță o violență domestică, cei de la Poliția Locală anunță comisia. E important din punctul meu de vedere să reglementăm aceste moduri de interacțiune între cei care se află intr-o echipă mixtă în cazul ăsta. ”

Dl Pelmuș Dragoș Vasile - director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului: „ Aspectele sunt cuprinse în baza legală pe care v-am enumerat-o aici. Există să știți, toți pașii sunt descriși în cele trei acte normative. Vi le pot transmite după ședință sau...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Deci, specificăm că se constituie în baza legii existente și metodologia e cea prevăzută de lege. Vă mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Alte întrebări legate de acest proiect? Supun la vot proiectul. Cu 25 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările ulterioare. Vă propun votul deschis. Vă rog să votați pentru acestă propunere. Cu 20 voturi pentru și 5 abțineri, propunerea de vot deshis a fost aprobată. Discuții pe acest proiect? Supun la vot proiectul. Cu 23 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 17 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Asistenți Maternali din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. Vă rog, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul președinte, stimați colegi, sunt de acord că este necesar să aprobăm regulamentul de organizare și funcționare a acestui serviciu, dar îi cer în momentul acesta domnului director ca în cel mai scurt timp să ne facă o analiză a situației asistenților maternali pe care îi avem, a posturilor neocupate pentru că am o mare îngrijorare în ceea ce privește scăderea numărului de asistenți maternali și vreau să ne gândim bine, în funcție de rezultatele analizei pe care o cer, eu am niște informații fiind asistent social, dar vreau ca ele să fie oficiale și primite din partea directorului direcției în așa fel încât să încercăm să găsim și să luăm o măsură care să nu aducă mai mulți oameni în sistemul de asistență socială intemalizată, instituționalizată și să găsim metode ca această instituție a asistentului matemal să funcționeze și să găsim poate și stimulentele materiale de a-i face pe oameni să continue activitatea de asistent matemal. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții supun la vot acest proiect. Cu 21 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 18 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind majorarea sumelor aferente drepturilor copiilor aflați, cu măsuri de protecție, la asistenți maternali profesioniști angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 24 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 19 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 Ia H.C.L. nr. 80/24.04.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.l și Z.I.2. întrebări? Supun la vot acest proiect. ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar al Sectorului 4: „Vreau să pe Codul administrativ, prin urmare majoritatea nu va fi absolută așa cui fi majoritate simplă, așa cm prevede actualul cod.”Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Vot, vă rog. Cu 20 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 20 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 Ia H.C.L. S4 nr. 53/18.03.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 20 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 21 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4. întrebări? Vă rog, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aș vrea să ne explice inițiatorul sau cineva de la direcție, care sunt riscurile acoperite de acest plan. Vă rog frumos, ...(intervenție în sală fără microfon)... E obligatoriu dar trebuie să fie și specifice. Sunt obligatorii pentru fiecare sector, dar fiecare sector are niște riscuri specifice și vreau să știu dacă sunt riscuri specifice prevăzute sau sunt riscurile prevăzute de lege în mod generic.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „De la Situații de urgență o să vă rog să chemați colegii, dacă nu sunt în sală, să vină să explice. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule președinte, ca să nu lungim mult ședința, pot să primesc răspuns la această interpelare în scris, vă rog? Că stau toți colegii după răspuns...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Alte întrebări sunt? întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 21 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 22 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea funcției publice de conducere de Secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 ca funcție publică specifică de Secretar General al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4. întrebări ? Vă rog, domnul Turrnac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„O clarificare. Asta este pe modificarea din OUG ?

Dna Artene Diana Anca - Secretar al Sectorului 4: „Da.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Și de ce trebuie aprobarea consiliului? ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar al Sectorului 4:„ Așa a prevăzut legiuitorul în articolul 611.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Așa specifică? Puteți să-mi citiți? Doar de clarificare sunt curios cum...”

Dna Artene Diana Anca - Secretar al Sectorului 4:„<Autoritățile publice locale au obligația ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părții a Vl-a să aprobe structura organizatorică prin care se stabilește funcția publică specifică de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin transfonnarea funcției publice generale de secretar al unității administrativ- teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale.> După care, alineatul următor se referă la dispoziția primarului pe care trebuie s-o emită în 30 zile de la momentul în care consiliul local a hotărât acest lucru. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Mulțumesc frumos. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 23 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 23 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de


Detaliu pentru imobil locuințe colective D+P+2E+4E+5R, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 1.684,00 mp, aparținând SC URBAN^RfiSIDENTIAL CONSTRUCTION SRL, situat în str. Avalanșei nr. 8, Iot 2, sector 4^R^ft4^Șfcțrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 21 voturi pentru și 4 abțineri, proiectuF* fostadQptar. Punctul

numărul 24 pe ordinea de zi: întrebări. Interpelări. Vă rog, domnul Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnul președinte, aș dori să discut și eu cu un reprezentant de la Poliția Locală. Au fost făcute niște sesizări pe Uioara 2 privind deranjarea ordinii publice de către mai mulți cetățeni, de o lună și jumătate, am avut și eu o discuție cu cei de la Poliția Locală, aș dori să știu și eu ce măsuri au luat pentru că nu s-a remediat situația. Și vreau și un raport în scris dacă s-au dat avertismente sau amenzi la locația respectivă în ultima lună.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„S-a notat, veți avea un răspuns de la Poliția Locală. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, altcineva? Punctul numărul 25: Probleme curente. Vă rog, domnul Matache.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„La întrebări, interpelări. Voiam să vă aduc în atenție parcările pentru biciclete de la metrou, am văzut că sunt suprapopulate și dacă se poate dublarea acestora. Las la latitudinea reprezentanților Primăriei să ia decizia asta și să vină către noi cu această soluție. După aceea aș vrea să pun câteva întrebări legate de încheierea contractului cu Rosal și obligațiile acestora. Ce măsuri a întreprins Primăria pentru a obliga salubrizatorul să-și respecte obligațiile contractuale pe care le-am sesizat că nu sunt îndeplinite în sector. De exemplu: la blocuri, pur și simplu ei ar trebui să pună câteva informații pentru locatari în legătură cu reciclarea materialelor și selectarea acestora. Acest lucru este specificat în contractul încheiat între Rosal și primărie așa...Care sunt cantitățile de deșeuri reciclabile și reziduale colectate, raportate pe lună, de la utilizatorii casnici și agenți economici, de la încheierea contractului până acum? Sunt vreo 8 luni de zile de când s-a încheiat contractul și noi nu avem aceste date. Dacă se poate aș vrea să ni le furnizeze salubrizatorul Rosal. Potrivit ultimei raportări realizate de salubrizator care este gradul de îndeplinire a obiectivului de reducere anuală cu 15 % a deșeurilor depozitate la rampa de gunoi și dacă primăria este taxată pentru fracția uscată aproape egal sau mai mult decât pentru fracția umedă pentru care se percepe taxă de depunere la rampa de gunoi și taxă pentru economia circulară. Cum se explică acest lucru în condițiile în care fracția uscată poate fi valorificată de salubrizator, ce demersuri de implementare a sistemului de taxare diferențiată a cetățenilor pentru cele două fracții s-au făcut ?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Mai aveți?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Da, cam atât deocamdată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Mulțumesc. Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule președinte, stimați colegi, văd nevoit ca din postura de președinte al Comisiei de Urbanism să fac pe această cale o interpelare domnului Arhitect Șef și să îl rog încă o dată să introducă pe ordinea de zi acele proiecte pe care le-am discutat împreună cu cetățenii și cu ceilalți membrii ai Comisiei de urbanism, acele proiecte care nu au nici un fel de problemă din punct de vedere urbanistic, nici juridic, sunt proiecte care efectiv duc oamenii la exasperare. în zona Mărțișor, Cărăruia - stă un om de trei ani de zile să primească autorizație pentru consolidarea propriei case și extinderea ei. Sunt probleme care nu pun niciun fel...nu ridică niciun fel de problemă juridică sau de urbanism, cel puțin așa am înțeles în urma discuției cu dânsul și în Bacovia și pe Alunișului și în alte zone. L-am rugat ca în mod special în această perioadă când se poate construi să dăm prioritate acelor cereri care sunt cereri ale unor persoane fizice să poată ca acești oameni, acești particulari să-și înseamnă verificarea actelor lor depășind demult termenele leg mai mic față de un proiect al unui dezvoltator cu două, trei sute c

pusă caselem=sî^^ntă, tot ceea ce ale iar v^wukWM^^dind mult le apa^jnentejJSiăjnulțutnjesc.”


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă mulțumesc. Alte discuții? Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă.”


SECRETARUL SECTORULUI 4 Diana Anca ARTENE

p. SECRETARUL SECTORULUI 4

Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

SEF SERVICIU,

AnetaPOM

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

p. ȘEF SERVICIU, .

Aneta POPA

Transcris,