Proces verbal din 29.10.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Sector 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 29.10.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2643/23.10.2019.

Au fostprezenți 22 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziuaîSuntem 22 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Domnul consilier Șupeală, domnul consilier Trifu și somnul consilier Sava, au anunțat că nu pot ajunge astăzi. Pentru început, dau cuvântul domnului Viceprimar. Vă rog!“

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 4: Prnwrt de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul                       , în scopul efectuării unor investigații medicale și tratament.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 6. Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.151/15.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de interveție Chirurgie plastică și relocării celor 3 (trei ) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI 1”


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosn                     i la vot

introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 7.                        proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia - corp situat în b-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incintă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 8. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare a terenului în suprafață de 136 mp, situat în str. Pridvorului nr. 4, sector 4, București, precum și terenului în suprafață de 120 mp, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4, București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 11. Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 14: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019, privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică, în sectorul 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 14. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 08.10.2019

 • 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 10.10.2019

 • 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 14.10.2019

 • 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnu1

, în scopul efectuării unor investigații medicale și tratament

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019


Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4           y

 • 7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului

nr.151/15.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de interveție Chirurgie plastică și relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia -corp situat în b-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incintă”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Lucrări de construire în vederea re configurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere pentru amenajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preuniversitar și spații conexe (locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr.2

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare a terenului în suprafață de 136 mp, situat în str. Pridvorului nr. 4, sector 4, București, precum și terenului în suprafață de 120 mp, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile terenuri din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru autorizarea Sectorului 4 al Municipiului București în vederea continuării și finalizării lucrărilor abandonate în anul 2016 la Școala Gimnazială ”Ienăchiță Văcărescu” din sectorul 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al

Sectorului 4 nr. 173/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019, privind constituirea echipei mobile pentru

intervenția de urgență la cazurile de violență domestică, în sectorul 4 Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4


 • 15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Compartimentului Spațiu Locativ - Direcția Relații Publice, din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru calcularea și aprobarea modificării valorii chiriilor aferente titularilor de contracte din blocurile Z.I.l, Z.I.2 și Z.I.3, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 127/10.06.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019 - 2024 precum și a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019 - 2024

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 19. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință P+1E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 204,00 mp, aparținând lui

* , situat în Drumul Câmpeni nr. 10, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, extindere și supraetajare locuință - corp C2 rezultând o clădire S+P+2E pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 188,00 mp aparținând

, situat în str. MIHAIL PETRESCU nr. 17, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 22. întrebări, interpelări.

 • 23. Probleme curente.

Vot, vă rog! Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a ConsiliuIuULpeaLal Sectorului 4 din data de 08.10.2019. Vot, vă rog! Cu 22 de voturi pentru, procesiȚprobat.


Punctul numărul 2: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 10.10.2019. Vot, vă rog! Cu 22 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 3: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 14.10.2019. Vot, vă rog! Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul                       „ în scopul efectuării unor investigații medicale și tratament.

Dau cuvântul domnului Primar. Vă rog!44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Aș dori să vă anunț că domnul             este aici în sală, alături de noi și i-aș ruga pe colegii noștri de la

Tehnic să-i pună la dispoziție un microfon. Aș vrea să vedeți și dumneavoastră și să auziți despre ce este vorba și apoi să putem să decidem în consecință/4

Dl                    - cetățean al Sectorului 4:„Mă numesc

sunt o persoană care, din păcate, din noiembrie anul trecut, din cauze medicale a trebuit să...ajung în situația care sunt. Eram un om activ, munceam, îmi vedeam de treburile mele, nu aveam nevoie de ajutorul nimănui. Mă descurcam. Din păcate, o gonartroză, m-a nenorocit, pot să spun așa. Am devenit dintr-un om activ, o legumă. Acuma, sunt la mâna oamenilor, care, mulți mă ajută, unii mai mult, alții mai puțin, fiecare cât poate și cum poate. în rest, nu știu ce să spun mai mult. Am o gonartroză care...Singura soluție este operația. Altă soluție, nu am. Deci, ținând cont că v-am spus puțin mai devreme...Eram un om activ...Cel mai mult îmi doresc să revin la viața mea normală pe care o aveam înainte. Eu eram un om care munceam. Chiar nu aveam nevoie de nimeni...Am socializat tot timpul, am prieteni...Dușmani nu mi-am făcut, să știți. Cel mai mult îmi doresc să revin la viața mea normală și să muncesc din nou, să fiu un om independent, să nu mai depind de mila oamenilor. Vreau să fiu eu la mâna mea, să spun, nu să fiu la mâna altora. Dacă mai doriți să aflați ceva, vă spun.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări? Vă rog, domnule Andrușceac!44

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, este lăudabilă inițiativa de a acorda ajutor, nu numai un om aflat în situație de nevoie imediată, dar lucrurile astea trebuiesc făcute într-un cadru legal și care să nu creeze un pretext pentru discriminare pozitivă. Sunt de acord să acordăm un sprijin însemnând alocarea unei sume pentru acest caz de urgență, dar doresc să creăm cadrul prin care acești oameni să aibă acces la instituțiile medicale, pentru că altfel ne vom trezi cu o avalanșă de solicitări la care nu vom putea face față și ne vom vedea în situația de a discrimina pe alții față de domnul care este astăzi lângă noi. în sensul ăsta, îi rog pe cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și pe toți colegii din comisie, să gândim un proiect pentru că domnul care se află astăzi alături de noi în ședință, este în situația aceasta pentru că, în mod sigur, nu are acel cârd de sănătate care să-i permită asigurare de sănătate și cârdul respectiv care să-i pennită acordarea de servicii medicale și de scutiri pentru anumite investigații. Deci, propun să ne gândim foarte serios la o hotărâre de consiliu local prin care cei care au domiciliul în sectorul 4 și care fac dovada, chiar dacă se află în situații delicate și și-au pierdut locuințele și care în acest moment locuiesc în adăposturile de noapte de pe raza sectorului 4, să poată fi prinși într-o evidență iar noi să găsim un cadru legal prin care să putem, pentru o perioadă limitată, pentru că ăsta este scopul asistenței sociale, să fie un colac de salvare, nu să-i fac o barcă în care să trăiască toată viața. Deci, haideți să gândim o modalitate și să vedem care este impactul bugetar...și aici îl rog pe domnul director Dragoș Pelmuș să vorbească cu colegii pe care îi are în DGASPC, s^^J^J^aluare asupra impactului bugetar pe care l-ar avea plata contribuțiilor la C.A.S. p^pjQ un număr* care îl așteptăm să ni-1 transmită, altfel, aceste acțiuni ale noastre de acordarea unor ajutoare punctuale, nu își vor atinge scopul la nivelul comunității. Vă mulțumesc!”

. oameni pePreședintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Vot, vă rog pe acest proiect! Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă rog, domnule Primar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreau să îi transmit domnului           i multă sănătate din partea tuturor colegilor noștri și abia aștept să ne vedem

împreună în condiții mult mai bune pentru dumneavoastră. Să vă ajute Dumnezeu, să fiți bine! “

DI                      - cetățean:„Să dea Dumnezeu...și eu la rândul meu, o să vă

mulțumesc când o să fiu în alte condiții, când o să pot să fiu pe picioarele mele. Vă mulțumesc!“

DI Bălufă Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sănătate!“

Dl                       - cetățean: „ S ă trăiți! “

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Mulțumim frumos!

Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare. Discuții? Supun la vot. Cu 17 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Discuții? Vot, vă rog! Cu 16 voturi pentru, 4 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.151/15.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de interveție Chirurgie plastică și relocării celor 3 ( trei ) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”. Discuții? Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, nu am mai avut o dată pe ordinea de zi acest proiect cu reabilitarea blocului operator...sau se modifică indicatorii? Ce se întâmplă acolo?“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă răspund eu, domnule consilier. Se modifică indicatorii ca urmare a finalizării fazei a doua a documentației tehnico-economici și anume, proiectul tehnic. O să vă spun în mare care sunt motivele pentru care au fost aduși noii indicatori pentru specializări, arhitectură, rezistență, instalații sanitare, termoventilații fluide medicale, electrice și curenți slabi, a rezultat o depășire a indicatorilor aprobați inițial provenind din necesitatea de asigurare a unui grad superior de igenă medicală și sterilitate în camerele curate. Astfel, au fost proiectate instalații de termoventilații cu un regim de purificare superioară al aerului, CTA-uri tip cameră curată clasa I, precum și rețeaua electrică necesară pentru deservirea acestora.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt alte întrebări? Vă mulțumesc! Vot, vă rog! Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, reabilitare și obținere a autorizației de funcționare pentru Liceul Dacia - corp situat în b-dul Metalurgiei și a sălii de sport din incintă. întrebări? Vot, vă rog! Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Lucrări de construire în vederea reconfigurării construcției existente parter prin desființarea parțială, supraetajare cu un nivel (etaj) și extindere perttru-gm^ajarea unui centru de pregătire a situațiilor de urgență din învățământul preun^OÎ


(locuri de parcare autospeciale, sală de mese, bucătărie, spații tehnice, vestiare, spații de dormit, etc.), refacere împrejmuire și organizare de șantier, strada Perșani nr.2. Domnule Moulin, vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian: „Nu este neapărat vorba de acest proiect, dar am văzut... “

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, haideți să discutăm despre acest proiect...”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:,,.,.Proiectele tehnice...E foarte bine acolo pe Perșani 2. La Perșani, în 2017 am dat terenul la Poliția Locală care avea drept de folosire doi ani....tot este pe partea cealaltă a străzii...2000 de metri pătrați, puteți să faceți un parc și un loc de joacă care ar fi bine pentru cartier...O să fie mai multă activitate cu pompierii și ar fi bine să avem și ceva pentru locuitori, acolo.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Vot, vă rog! Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10:Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana Ia 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. Domnule Ceacâr. Vă rog!”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Am văzut că în cadrul acestui împrumut, există un număr de blocuri prevăzute pentru anvelopare. Aș vrea să știu dacă anveloparea lor este doar o cofînanțare sau e o sumă integrală...și dacă este integrală, cum recuperăm banii? Mulțumesc!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este vorba de cofînanțare, în mod evident, având în vedere distribuirea sumelor pentru capitolul de reabilitare termică. Recuperarea investiției se face conform Hotărârii Consiliul Local adoptată...nu mai țin minte data exactă, dar o să vă comunic.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Moulin, vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian: „Aici aveam o anexă pe prima hotărâre 109, care avea suma totală înjur de 100 de milioane, acuma ajungem la un total de aproape 159 de milioane, înseamnă că, creditul se mărește de la 100 la 159 milioane, adică, plus 60%, că asta era cam neclar...că în titlul hotărârii nu scria de modificarea sumei totale/4

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. Se modifică numărul de proiecte care se finanțează din împrumut, nu se modifică suma contractată...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ideea este că am făcut economie și din banii rezultați am crescut numărul de obiective. Deci, trebuie să știți două lucruri...Știți că mie îmi face o plăcere deosebită să vă informez în fiecare clipă, sunteți favoritul meu...și eu al dumneavoastră, cu excepția momentelor în care nu respectați legea. Ideea este următoarea: orice UAT din România are o limitare, are două categorii de limitări...Puteți să vă uitați la mine, să știți că îmi sunteți simpatic...”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Căut anexa, ca să pot să...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu vreau să vă deranjez. Căutați-o...Deci, eu sunt un om de bine...”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu, nu. Spuneți. Vă^sGulțrS


Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dacă mă ase uitați... îmi faceți acest favor...Chiar vă mulțumesc! E o carte foarte frumoasă...Se numește „Arta Conversației44 ... și această artă a conversației...un respect pe care oamenii trebuie să și-1 arate, unul, față de celălalt.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Vă ascult...Spuneți/4

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Contactul vizual denotă respect...și știți foarte bine că, inclusiv în timpul liber, vă respect. Ideea este următoarea: un UAT are două categorii de limitări în ceea ce privește împrumuturile. Pe de o parte, nu poate să împrumute mai mult de 100 de milioane de lei pe an, deci, nu aveți vreodată vreun stres vis-a-vis de faptul că putem să depășim suma de 100 de milioane de lei, să majorăm un împrumut într-un an cu oricât la sută, pentru că există o plafonare dată de Ministerul Finanțelor, vis-a-vis de această sumă. Mai mult decât atât, orice împrumut, în afară de faptul că noi îl aprobăm, îl avizăm, trebuie să fie aprobat de o comisie, se numește Comisia de aprobare a împrumuturilor locale, ce ține de Ministerul Finanțelor. Deci, chiar dacă aș avea un contract cu banca, el nu ar fi valid pentru împrumut atâta timp cât nu aș avea această aprobare. Ăsta e un lucru. Al doilea lucru important pe care trebuie să-1 știți, este legat de gradul de îndatorare pe care un UAT poate să-l aibă. Gradul de îndatorare nu poate să depășească 30% din buget... Ce este important să știți...că gradul de îndatorare pe care Sectorul 4 îl are, este undeva înjur de 10%.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„La ora actuală este 10%, din calculele mele pe care le-am făcut, o să ajungă în trei-patru ani, la dublu...Vreo 20 și ceva la sută.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu știu că dumneavoastră sunteți un vizionar, ne-ați demonstrat lucrul acesta.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Pentru viitorul Primar va fi o problemă../4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...E o doamnă care se numește Ma fald a... înțelegeți?../ intervenții în sală fără microfon)... Nostradamus...că sunteți în același...Dar e bine să ne rezumăm la datele...Matematica este una singură. Da? Exact ca atunci când dumneavoastră vreți să luați banii fără să veniți la comisii...sau...înțelegeți să luați indemnizația. E la fel. Ați înțeles...Dacă ați venit la comisie... Ați înțeles?.. / intervenții în sală fără microfon)... Nu, nu. Așa mi-a venit, că asta e matematica asta, știți!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian: „Astăzi am fost chiar de două ori la comisie, pentru că am primit un proiect atât de târziu, pentru că am fost obligați să refacem comisia, după ce am facut-o la 12.00, am refacut-o la 13.10.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu vorbeam de momentul în care dumneavoastră ați semant în fals, dacă vă spune ceva...Momentul ăla, a fost un moment cheie în existența dumneavoastră. Este foarte corect, de altfel. Nu?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Dar deviem de la discuție. Eu am înțeles../4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Scuzați-mă! Chiar îmi cer scuze!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Ok...“

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi cer scuzeINu am vrut să vă deranjez...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Alte întrebări legate de acest proiect? Domnule Andrușceac...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreți să-l apărați pe domnul Moulin, știu! Simt asta, să știți!”

încheiem discuția hg^a^d| pună la dispozițip/ânaia următoaî ’A


o centul de


DI consilier Andrușceac Antonio:„Ca să îndatorare, l-aș ruga pe domnul director Cioclea să ne


un document din care să reiasă gradul de îndatorare al Primăriei la această oră, pentru că în anul 2018, din declarația dânsului consemnată în procesul verbal al ședinței, aveam un grad de îndatorare de 8%, între timp am mai votat două hotărâri de consiliu prin care au fost luate împrumuturi și pentru care au fost și restructurate anumite împrumuturi...și mai vechi. Da. Asta e tot. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Supun la vot proiectul cu numărul 10. Vot, vă rog! Cu 17 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare a terenului în suprafață de 136 mp, situat în str. Pridvorului nr. 4, sector 4, București, precum și terenului în suprafață de 120 mp, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4, București. Vă rog, domnule Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Bună ziua! Am văzut că și...și e lăudabil faptul că reușim să redăm cetățenilor aceste spații verzi, dar voiam să vă atrag atenția că am fost acum câteva zile în Constantin Brâncoveanu nr.99E...Este acolo, domnule Primar, un teren, bănuiesc că aveți știință despre el, de 325 de metri pătrați, cred că putem face un teren de baschet... Am înaintat domnului Viceprimar documentația și să-mi spuneți ce trebuie făcut în continuare.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Chiar vă rog să inițiem...și grupul dumneavoastră și toți ceilalți colegi intersați, să inițieze...și-i invit să inițieze un proiect de hotărâre, tocmai că este în grădina blocului, cred că este un lucru extraordinar să solicităm, așa cum am solicitat și în cazul Șoselei Giurgiului și pentru Șoseaua Berceni, pentru Luică, să solicităm expropriere pentru acel teren. De aceea, vă invit să generați...un grup de consilieri...Vă susțin, inclusiv eu, în acest demers pentru a realiza exproprierea acelui teren, care e complet anapoda, într-adevăr!”

DI consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumesc mult!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnule Andrușceac, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă rog să ne spuneți, cine face aceste rapoarte de evaluare? Există o companie, există o direcție care se ocupă cu evaluarea acestor......prețurilor

acestor terenuri?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în timpul în care Direcția de evaluare nu funcționează...Nu! Era o glumă!”

Dl consilier Andrușceac Anton io Știu... V-am întrebat dacă există în cadrul vreunei direcții...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, avem așa: la articolul 2 din corpul hotărârii avem următoarea...<întoemit de către societatea GCT EVAL SRL, inginer                    ; evaluator autorizat ANEVAR>”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok. în cazul ăsta, doamna                     de ce

nu își însușește raportul de evaluare pentru care bănuiesc că a fost plătită...și trebuie să ne însușim noi, consilierii locali, un raport făcut de altcineva și responsabilitatea să cadă în sarcina noastră? Eu propun să cadă în sarcina evaluatorului sau în sarcina ordonatorului principal de credite, ca dumneavoastră, această evaluare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, aș da orice să pot să modific legile! Sunt convins că dragii noștri colegi de la PNL, odată ce sunt la guvernare astăzi, pot să modifice printr-o ordonanță de urgență legislația și dumneavoastră fiind în arcul guvernamental, sunt convins că veți putea să schimbați legislația. Deocamdată, legislația prevede aceste lucruri și sunt convins că veți face demersuri energice și susținute în accs.Lscop."


Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, vă înulțuwh^SiitaiuS" federe că o să facem în scurt timp ce nu ați făcut dumneavoastră cu PSD-ul în 30 de/m?

Președintele de ședința, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Supun la vot acest proiect. Cu 21 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile terenuri din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București. Vă rog, domnule Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să am un amendament pe care o să-l propun. Se modifică articolul 2 care va avea următorul cuprins: < predarea-primirea terenurilor din anexă se va face pe bază de proces-verbal începând cu data de 01.01.2020, între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Sectorul 4 al Municipiului București >”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar. Vot, vă rog! Cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, amendamentul a fost adoptat. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru autorizarea Sectorului 4 al Municipiului București în vederea continuării și finalizării lucrărilor abandonate în anul 2016 la Școala Gimnazială ”Ienăchiță Văcărescu” din sectorul 4.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Andrușceac, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, i-a cășunat doamnei Firea pe Sectorul 4...sau ce facem? Am luat toate străzile în administrare, luăm toate astea, bulevardele...V-a dat vreun ban măcar pentru Școala Ienăchiță Văcărescu?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreau să mulțumesc Guvernului României pentru tot sprijinul acordat.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Să înțeleg că nu v-a dat niciun ban pentru Școala Ienăchiță Văcărescu? Da?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier, nu fiți malițios. Astăzi e o zi frumoasă, a început toamna, cad frunzele...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Donmule Primar, hai să încercăm să fim serioși, să le spunem oamenilor...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să știți...întotdeauna am încercat să fiu serios...”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Doamna Firea a alocat de la Consiliul General al Municipiului București și sumele necesare finalizării acestor lucrări de la Școala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu și care este cuantumul sumei alocate? Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, ideea este următoarea...și lăsând gluma la o parte, este o calitate pe care acest consiliul local a avut-o în acești 3 ani, acest consiliu...o spun cu foarte mare plăcere, ultimul lucru pe care l-a făcut a fost politica. Ideea este următoarea: am constatat cu toții, știm cu toții că la nivelul Școlii Ienăchiță Văcărescu avem nevoie de sală de sport, ne uităm la o clădire care se degradează în fiecare clipă, este o clădire care a fost în programul acela vechi al Băncii Europene de Investiții, în programul BEI, a rămas pur și simplu, încremenită această investiție și este normal, ca de altfel, în toate situațiile care au legătură cu comunitatea noastră, să intervenim. Nu cred...și ați văzut și dumneavoastră că nu a mai fost relevant cine, ce, cum ar fi trebuit să facă sau n-ar trebui să facă...Important ar fi pentru noi să avem proiecte, să solicităm finalizare și să rezolvăm problema. Asta este parteanouă pe care am adus-o în modul în care funcționează administrația.”


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin

Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Dacă îmi permite domnul Primar o glumă acuma, sper să nu se supere pe mine... Având în vedere că ați făcut atâtea lucruri bune, trotuarele, bulevardele, tot...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dacă am făcut trotuarele, e bine!”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Dacă aparținea de Capitală...Domnule Primar, nu vreți domnule, să candidați la Primăria Capitalei?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreți să scăpați de mine, nu?”

DI consilier Negrilă Vasile:„Văd că vă descurcați bine. Noi vă susținem, să știți!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu, nu! Cu foarte mare bucurie, sunt un om care m-am născut aici, am crescut aici, muncesc aici...Muncesc, trăiesc și iubesc în Sectorul 4. Această poziție, este o poziție pentru care nu am nici calificarea și nici competența necesară...(intervenții în sală fără microfon)... Nu, nu...Sunt un om corect cu mine însumi, din acest motiv eu am învățat că în viața asta trebuie să faci doar lucrurile la care te pricepi, la ceea ce nu te pricepi, e bine să înveți și să analizezi cu foarte mare atenție, dacă lucrurile respective ți se potrivesc sau nu ți se potrivesc! Eu mă rezum la dorința pe care o am, de a schimba ceva în locul în care m-am născut și în care trăiesc, îmi doresc din tot sufletul ca împreună să finalizăm toate proiectele începute și sunt proiecte pentru care împreună am luptat, cum este cel legat de metrou, cum este cel legat de spital, cum vedeți, astăzi discutăm despre unitate de pompieri, despre unitate de primiri - urgențe și sunt convins că urmează și alte obiective de care comunitatea noastră are atât de mare nevoie. în rest, trebuie să rămânem cu picioarele pe Pământ și să ne ocupăm de problemele pe care le are comunitatea noastră, inclusiv de propunerea pe care colegul meu consilier Matache a facut-o și pe care i-am promis că în cursul anului următor, executivul o va implementa....și o spun la acest microfon și știți că rămâne consemnat în procesul verbal și oricând veți putea să-1 luați. Gândiți-vă, că de-abia acum am redresat câteva din problemele pe care le-am avut.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Domnule Primar, vă mulțumesc pentru această veste, voiam să vă întreb: înainte de iunie sau după iunie 2020?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dacă dumneavoastră vreți după iunie, oricând, nu este niciun fel de problemă...Da? Nu este niciun fel de problemă, oricând doriți dumneavoastră. Da? Oricând. Nicio problemă!”

Președintele de ședința, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Simion.”

Dl consilier Simion Samir:„Bună ziua! Vreau să felicit inițiativa domnului Primar pentru Școala Ienăchiță Văcărescu, unde sunt în Consiliul de Administrație, de doi ani...Este o școală, preponderent cu copii de etnie romă, în care sunt foarte puțini elevi, vis-a-vis de Școala 79...în care nu se înscriu foarte mulți copii și în Consiliul de Administrație ne atrag atenția de fiecare dată pentru sala de sport și reabilitarea ei...și cei de la Primăria Capitalei nu au dat niciun concurs. Felicitări încă o dată!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,Este normal, ceea ce vreau să vă spun este că din punct de vedere financiar, a fost un an dificil, atât pentru Primăria Municipiului București, cât și pentru Primăria Sectorului 4, finalmente, proiectele noastre au reușit să primească finanțare, atât din bani europeni, cât și din FDI, PNDL, Compania Națională de Investiții, absolut unde am avut posibilitatea să aplicăm cu proiectele noastre, ne-am dus, pentru că au fost niște proiecte extrem de utile pentru comunitate, au fost niște proiec^-^^^ate^i ca atare au avut parte de susținerea noastră în unanimitate și lucrurile acestea, m^t^acestm dfoK s-au și

întâmplat...și este, de exemplu, un lucru minunat să vedem că facem bazine de înot, neexistând niciodată așa ceva aici, că putem să facem, repet, metrou, spitale și toate aceste lucruri pe care așa cum le-am început, trebuie să le și finalizăm.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Andrușceac, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, dacă tot nu ați primit niciun ban de la doamna Firea pentru finalizarea acestor lucrări, am rugămintea către cei de la Direcția de învățământ să creeze o strategie pentru mărirea numărului de elevi la această școală, facem niște investiții mari, iar acolo numărul de elevi este foarte mic, Primăria Generală nu ne sprijină cu niciun leu și probabil că va cădea în sarcina noastră să reluăm și licitația pentru aceste lucrări sau se va merge pe același contract?”

Dl Băluța Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu putem să vorbim despre ceva ce nu mai există. E o lucrare abandonată, se schimbă autoritatea contractantă, e altceva. Gândiți-vă că această construcție a stat abandonată atât de mult timp, cu certitudine are nevoie de o expertiză. Trebuie să vedem ce se întâmplă, care sunt soluțiile tehnice. Important este că acest proiect trebuie finalizat, nu trebuie lăsat în această formulă, cu certitudine. Și sunt convins că actualul guvern, mă rog, cel care urmează să fie votat și pe care dumneavoastră îl sprijiniți cu foarte multă căldură, va identifica absolut toate resursele financiare, stimate coleg...și le va direcționa inclusiv aici prin diverse programe, PNDL 3, poate, domnul Andrușceac... PNDL 4.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Văd că aveți mare încredere în PNL.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu, nu, cu dumneavoastră vorbeam, că dumneavoastră îi susțineți. Eu am încredere, în general, am încredere și în USR să știți, mai puțin în domnul Guilhem, că dacă te trezești... ne ia ceva din buzunar, el vrea să ia banii de la Consiliul Local, așa. Apropo, ați spus că donați ...am uitat să vă întreb, chiar vreți să luați indemnizația? E urât, e urât rău...Am încredere, cu excepția dânsului, în colegii de la PNL am foarte mare încredere, în colegii de la PP-USL am extrem de mare încredere, în colegii de la PMP am extrem, extrem de mare încredere și în colegii de la ALDE ca și în colegii de la PSD, am enorm de multă încredere, astfel încât, numai în această formulă reușim să construim și sunt convins că într-un viitor apropiat când și colegul nostru Guilhem o să-și revizuiască modalitatea de a privi viața în ideea în care nu e frumos...Pe mine m-a învățat mama să nu fac lucruri de genul ăsta. E urât, știți! Urât, urât, foarte urât. Știți că ați mai avut un coleg care a votat în locul altuia. ...(intervenție în sală jară microfon)...îmi cer scuze, am mare încredere în dumneavoastră și din acest motiv închei discuția. Dar e urât, domnul Guilhem ce faceți.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumim pentru încredere. Supun la vot proiectul numărul 13. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019, privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică, în sectorul 4. E vot secret. Se împart buletinele de vot.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Domnule Președinte, îi avem și noi pe cei doi, pe doamna Văduva și pe domnul Petrescu pe aici în sală, să-i știm și noi, să-i cunoaștem?”... (intervenție în sală fără microfon). ..Vroiam să vă întreb dacă doamna Georgiana Văduva și domnul Petrescu Bogdan sunt aici în sală?”

Dna Cristina Neacșu - Director General Adjunct - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4: „Nu, nu sunt aici.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Mergem pe încredere, să Dna Cristina Neacșu - Director General Adjunct - Di


Socială și Protecția Copilului Sector 4: „Mergeți pe încredere.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Rog Comisia de validare să se întrunească. Vă rog, domnule Negrilă, puteți să dați citire procesului verbal.”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Proces Verbal încheiat astăzi, 29.10.2019. în urma numărării voturilor pentru articolul 1 al Proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019, privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică, în sectorul 4, s-a stabilit următorul rezultat: doamna Văduva Georgiana, 19 voturi pentru, 3 împotrivă, domnul Petrescu Bogdan supleant, 20 voturi pentru, 2 voturi împotrivă din 22 voturi valabil exprimate. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Supun la vot procesul verbal. Cu 22 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 15: Proiect de hotărâre privind împuternicirea Compartimentului Spațiu Locativ - Direcția Relații Publice, din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru calcularea și aprobarea modificării valorii chiriilor aferente titularilor de contracte din blocurile Z.I.1, Z.I.2 și Z.I.3, situate în Sos. Vitan Bârzești nr. 20, Sector 4. Supun la vot proiectul. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16: Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu” Vot, vă rog. Cu 20 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 17: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 127/10.06.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019 - 2024 precum și a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019 - 2024. Domnule Negrilă, vă rog. ”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Aici aș fî vrut să vă rog pe dumneavoastră sau pe doamna directoare adjunct de la Direcția de Asistență Socială să ne explice puțin despre ce este vorba.”

Dna Cristina Neacșu - Director General Adjunct - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4: „Este un pas cerut de lege. Am primit pe această strategie avizul de la Prefectură, avizul de la DGASMB, următorul pas este să primim avizul de la dumneavoastră. Strategia a fost elaborată pe termen mediu 2019- 2024.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot proiectul. Cu 21 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I. Domnule Andrușceac, vă rog. ”

DI consilier Andrușceac Antonio: „Aș ruga-o pe doamna Mocănița să ne dea câteva informații referitoare la cuantum și o lămurire referitoare la bursele speciale, bursele de excelență.”

Dna Mocănița Ana-Maria - Director - Direcția de Administrare Unități de învățământ Sector 4:„ Bună ziua. Cuantumul burselor este cel votat în anexa 2 la HCL -ul anterior, adică cel mărit, de la 30 lei performanța, la 50 lei. Exact ce v-a spus și domnul Primar la ședința anterioară, deci, cuantumul este cel mărit, numărul de burse este cel aferent semestrului I, an școlar 2019-2020. Bursele de excelență sunt automat incluse în bursele de performanță conform metodologiei. Dumneavoastră, anul trecut ați votat bursele școlare și un stimulent financiar pentru ceilalți copii care au participat la olimpiade naționale și internaționale, acelea au fosNȘJteJrinnnentc date de dumneavoastră, n-au intrat pe categoria de burse. Adică, pe lângă b#m^®u mâi luâtși acești bani

anul trecut. Anul acesta, momentan votăm bursele pe semestrul I ca să putem da drumul la finanțarea lor. Dacă vor fi bani și se va dori să se dea o nouă ...(intervenție în sală fără microfon).....premiere exact, un stimulent financiar.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Dacă-mi permiteți, sunt și eu în asentimentul colegului meu și într-adevăr, un olimpic pe țară... vorbim de o performanță uriașă, 50 RON, sunt foarte puțini bani.”

Dna Mocănița Ana- Maria - Director - Direcția de Administrare Unități de învățământ Sector 4: „Iar eu pot să vă spun că din fericire anul acesta am făcut altfel situația de burse. Pot să vă spun că la următorul HCL, sau dacă lăsați un amendament și vă dăm scris, exact câți copii au participat la olimpiade, câți copii au participat la competiții sportive, câți copii au participat la competiții școlar-artistice, câți copii au participat la concurs.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, e prematur în acest moment să adoptăm o hotărâre în privința stimulentelor pentru olimpiade având în vedere că, probabil, nu s-au desfășurat încă toate etapele pentru olimpiade, să se ajungă la fazele superioare, moment în care, cu siguranță, vom înainta Consiliului Local o propunere în acest sens.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Mă scuzați! Exact asta vroiam să spun. I-aș face această invitație colegului meu, domnul Antonio și celuilalt lider de grup, să facem un focus grup și să putem să găsim o soluție comună, un proiect de hotărâre care să vină în ajutorul acestor copii extraordinari, pentru că, vă spun sincer, să fii olimpic pe țară este o performanță uriașă.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da sigur că da, sigur.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Rugămintea mea este, pentru că suntem un sector cu rezultate foarte bune la bacalaureat, în mod special, este ca doamna director, într-o ședință următoare, să ne prezinte o evaluare a impactului financiar care ar putea fi prevăzut pentru bugetarea unor sume pe care să le acordăm olimpicilor și de asemenea, să ne facă o estimare a categoriilor de olimpici pe care să-i premiem. N-aș vrea să intrăm aici cu concursuri de origami, de ursulețul de pluș, delfinașul de aur, aș vrea să premiem performanța școlară exact la materiile care sunt importante pentru examenele la bacalaureat și pentru examenele în facultăți. Mulțumesc.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„O secundă, doamna director, că mai am și eu o întrebare. Așa cum e structurat raportul de specialitate, avem cinci categorii mari de burse. Vreau să ne aplecăm un pic asupra burselor de ajutor social și să vă întreb care sunt criteriile de acordare a burselor de ajutor social?”

Dna Mocănița Ana-Maria - Director - Direcția de Administrare Unități de învățământ Sector 4:„ Sunt criteriile prevăzute din metodologie, dar acolo sunt cuprinși atât copiii din cele trei categorii, de fapt două, orfani sau medical și cei cu venituri mici... Astea sunt bursele de ajutor social. ”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Spuneți-mi atunci, pentru categoria copiilor care beneficiază de burse medicale.”

Dna Mocănița Ana-Maria - Director - Direcția de Administrare Unităti de învățământ

*                                                                                         J                                                                        5                          9

Sector 4:„Ce boli intră? ”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Da.”

Dna Mocănița Ana-Maria - Director - Direcția de Administrare Unități de învățământ Sector 4:„Din păcate nu le știu... Este astm bronșic...sunt enumerate în metodologie. Unitatea de învățământ este responsabilă pentru aprobarea unui astfel dosar. De fagt5.>^4țtel^^epune la unitatea de învățământ cu certificatul medical dat de medicul specialist, '                   școlare își pune avizul dacă se încadrează sau nu, în ce scrie în metodologie și în funcție de asta unitatea școlară îmi dă mie numărul de burse. Nu știu persoanele care stau în spatele acelor cifre.”


Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Am înțeles. E în regulă. Mulțumesc mult.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„încă o întrebare pentru doamna director. Avem în momentul ăsta o statistică din care să vedem câți copii primesc și bursă de merit și bursă socială?”

Dna Mocănița Ana-Maria - Director - Direcția de Administrare Unități de învățământ Sector 4:„Momentan nu, pentru că pe propunerile ...și ei ca unitate de învățământ, fac o propunere, în momentul în care fac propunerea și o înaintează către noi, copilul poate a depus patru sau cinci burse, la patru sau la cinci burse, unde se încadrează: adică la merit, la performanță, apoi conform legii să poată opta pentru bursa cea mai mare. în momentul în care noi vom finanța și vom da bursele unităților de învățământ, vom ști exact câți copii au luat două tipuri de bursă.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „înțeleg că legea acum prevede ca bursa de merit să se cumuleze cu cea socială, adică să nu se excludă una pe cealaltă și pe mine asta mă interesa să văd câți copii cu o situație mai dificilă, sunt copii buni la învățătură ca să găsim stimulente ca tot mai mulți din acești copii care beneficiază de bursă socială, să beneficieze și de burse de merit, să-i ajutăm într-un fel.”

Dna Mocănița Ana-Maria - Director - Direcția de Administrare Unități de învățământ Sector 4:„După cum am răspuns și domnului consilier, noi centralizăm niște cifre, unitatea de învățământ știe exact dacă copilul X se încadrează și la și la.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Păi da, dar dumneavoastră aveți alocate niște sume și sumele pe care le alocați le dați în funcție de aceste cifre pe care le primiți de la unitățile de învățământ.”

Dna Mocănița Ana-Maria - Director - Direcția de Administrare Unități de învățământ Sector 4:„Exact. Dar eu nu am de unde să știu dacă, de exemplu, Mocănița Ana Maria este încadrată și la merit, și la ajutor social, și la performanță... pentru că, v-am spus, noi centralizăm cifre. Vorbim de GDPR, nu am voie să iau datele copiilor și așa pentru merit de Ia 8,50 avem probleme, dar pentru restul nu mai spun. Deci, noi centralizăm cifrele. Ea, ca unitate de învățământ e direct responsabilă cui acordă sau nu bursele pentru că ea face comisia de burse, ea poate să spună dacă copilul se încadrează sau nu se încadrează. ...(intervenție în sală fără m/cro/077/...Comisia de burse din unitatea de învățământ, noi nu facem decât să votăm cifrele și cuantumul.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Eu înțeleg, dar ca noi să putem crea un mecanism prin care să ajutăm copiii cu situații dificile ...”

Dna Mocănița Ana-Maria - Director - Direcția de Administrare Unităti de învățământ Sector 4:„De abia după ce vom primi banii.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da? Atunci aveți în vedere lucrul ăsta pe viitor ca să putem să facem...”

Dna Mocănița Ana-Maria - Director - Direcția de Administrare Unități de învățământ Sector 4:„De abia după ce vom primi banii pentru că părintele sau copilul va putea opta pentru bursa cea mai mare. Iar dacă va opta pentru ajutor social ocazional care are valoarea mai mare, automat îmi renunță la performanță și la ajutor social simplu. Și acum degeaba vă dau o statistică că nu are relevanță, în momentul în care noi dăm finanțare și alege copilul pe care bursă dorește să meargă, de abia atunci vom ști exact câți copii au primit și bursă cumulată.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Ok. Asta voiam să va cer ca în momentul în care primiți aceste date să facem și noi o analiză și să vedem cum putem veni în sprijinul lor pentru că este o măsură socială foarte bună pentru copiii care au o situație dificilă din punct ^g^d^x^material sau al sănătății, să fie stimulați pentru faptul că învață bine.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Cpn^?ântyr:^;mtiftumesc.

Haideți să trecem la vot, vă rog. Vot pe acest proiect. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 19: Proiect de hotărâre pentru completarea anexei Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020, modificată și completată. Vot, vă rog. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință P+1E- pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 204,00 mp, aparținând lui                                            situat în Drumul Câmpeni nr.

10, Sector 4, București. Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, extindere și supraetajare locuință - corp C2 rezultând o clădire S+P+2E pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 188,00 mp aparținând

> situat în str. MIHAIL PETRESCU nr. 17, Sector 4, București. Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. La punctul numărul 22: întrebări, interpelări, dau cuvântul doamnei Secretar. Vă rog.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 al Municipiului București:„înainte de momentul în care veți lua cuvântul dumneavoastră la punctul întrebări, interpelări, domnul director Turcu are să facă o prezentare în fața consiliului. ”

DI Turcu Cătălin - director executiv - Direcția Investiții: „Bună ziua. Vreau să vă informez cu privire la proiectele de interes local derulate împreună cu STB-ul. Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 252 din 02.10.2018, s-a solicitat Consiliului General al Municipiului București acordul pentru asocierea cu STB în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public cu privire la modernizarea stațiilor STB de pe raza sectorului 4. Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București 163 din 11.03.2019, Consiliul General aprobă asocierea între Municipiul București STB și Sectorul 4 cât și protocolul aferent. Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 440 din 31.07.2019, Consiliului General dă mandat expres atât STB-ului cât și Sectorului 4 să încheie în condițiile legii un protocol de asociere în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de înierbare linii tramvai îndeplinind condițiile de derulare al asocierii și cooperării precum și modelul de protocol. Consiliul Local Sector 4 prin Hotărârea 236 din 08.10.2019 aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului, inclusiv componenta înierbări. Astfel, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 440 din 31.07.2019, informăm Consiliul Local Sector 4 că s-a încheiat protocolul de asociere și cooperare cu STB în vederea realizării și finanțării în comun a unor lucrări, servicii și proiecte de interes public local, respectiv sporirea spațiilor verzi prin înierbarea dintre liniile de tramvai în forma aprobată de către Consiliului General al Municipiului București. Mulțumesc și eu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnul Negrilă, vă rog.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„O singură întrebare am pentru dumneavoastră, domnule director Turcu. Ce se întâmplă cu aceste linii înierbate, care ați văzut că există un sistem de irigații acolo și în contact cu apa știți ce se întâmplă cu liniile.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălau Cosmin Constantin:„Ce se întâmplă?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Ruginesc. Ce să se întâmple? Dumneavoastră, nu știți? ” Dl Turcu Cătălin - director executiv - Direcția Investiții:„Proiectul de pe Șoseaua Giurgiului a fost avizat de către Societatea de Transport București și s-auji lucrurile despre care spuneți dumneavoastră, în momentul de față.”


DI consilier Negrilă VasiIe:„Ok. Probabil că trebuie să le schimbăm și pe alea... (intervenție în sală fără microfon)...Bnn. Stați că n-am terminat, dacă-mi permiteți...Este vorba de o doamnă care locuiește în Bulevardul Alexandru Obregia numărul 33, blocul 03, mama are certificat de handicap grav, tot acolo este o doamnă cu copil cu grad de handicap grav și ne roagă să rezolvăm problema pentru că ei de câte ori vin acasă stau cam o jumătate de oră să caute loc de parcare. Bănuiesc că persoanele cu handicap, domnul Turcu, mă ascultați, vă rog, bănuiesc că persoanele cu handicap au prioritate în obținerea unui loc de parcare?”

DI Turcu Cătălin - director executiv - Direcția Investiții: „Direcția de Investiții nu se ocupă de aceste lucruri.”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Dar cine atunci?”

Dl Turcu Cătălin - director executiv - Direcția Investiții:„Direcția de specialitate din sectorul 4, Direcția de Mobilitate Urbană.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da, am înțeles. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Interpelarea mea se adresează către Direcția de Mobilitate Urbană și Poliție Locală, tot în privința locurilor de parcare, pe scurt la intersecția străzilor Dolhasca și Sergent Tache Ionescu pe trei locuri de parcare, parchează mereu o platformă iar din investigațiile făcute în timp cei care au contracte acolo actualizate pe acele trei locuri de parcare, ei nu parchează acolo niciodată, în schimb acea platformă este mereu acolo. Și asta mă duce cu gândul că cineva se crede mai șmecher și face negoț cu locurile de parcare ale Primăriei. Pe această cale vreau să găsim o soluție astfel încât să nu mai existe asemenea combinații cu locuri de parcare. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și eu vă mulțumesc. Domnul Andrușceac. ”

DI consilier Andrușceac Antonio:„O interpelare pentru domnul director al Direcției de Investiții, domnul Turcu. Odată cu dotarea acestor stații îi aduc în atenție cererea ca aceste stații să fie dotate cu semnal acustic și cu covor tactil pentru persoanele cu dizabilități, am mai vorbit de acest lucru și ni s-a promis că se va ține cont de doleanțele persoanelor cu handicap, care nu sunt doar niște simple dorințe ci sunt niște norme legale pe care trebuie să le îndeplinim. A doua interpelare este legată de situația locurilor de parcare marcate în mod ilegal pe strada Prinosului. L-aș ruga pe domnul director al Direcției de Mobilitate Urbană să ne facă un raport cu privire la situația acestor locuri de parcare iar în cazul în care se poate acestea să fie numerotate și să intre în sistemul de locuri de parcare cu plată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Vă rog, domnul Matache.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Aș vrea să atrag atenția cu câteva aspecte legate de site-ul Primăriei, unde câțiva cetățeni mi-au atras atenția despre faptul că ar dori să vină la ședințele de consiliu însă pe site-ul Primăriei este foarte greu de navigat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar se pot înscrie și ei, să știți.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„în urma unui telefon pe care l-am dat mi s-a răspuns că, da am votat nu știu ce în ROF, că da există HCL-uri pe site-ul Primăriei, foarte bine dar oamenii sunt simpli, nu cunosc aceste aspecte și ar trebui să avem acolo la informații utile, chiar m-am uitat pe site-ul Primăriei, o rubrică să adăugăm unde să direcționăm oamenii direct către aceste ședințe de consiliu unde omul să poată aplica să participe fără nicio problcmă.AlJ aspcct este legat de anvelopările blocurilor unde am vrea să știm... câțiva cetățeni mi-au ațră^^pție'âeritor la acest luciu, despre cei care verifică lucrările anvelopărilor de la blocuri, ac^Ș^ine cineva sa^cine este

din Primărie cu dedicație, către acest subiect să verifice cum se face anveloparea. De exemplu, în Șoseaua Berceni, chiar acolo aproape de Apărătorii Patriei, există o dispută în asociația de locatari unde unii nu sunt de acord cum s-a făcut anveloparea iar cei care fac anveloparea nu știu cum să le explice situația și oamenii au impresia că sunt înșelați. Aș vrea să mai închei cu service-urile auto care în anumite locații pur și simplu aglomerează strada și aș vrea ca Poliția Locală să facă mai multe inspecții în zonele cu service-uri și să ia măsuri acolo unde aceștia blochează trotuare, blochează acces, blochează chiar și o bandă, unde carosabilul are două sensuri deja se face pe un singur sens, vă dau exemplu lângă noi aici pe strada Gilăului, cum intrăm din Metalurgiei este blocată de service-ul Citroen toată strada, doar o singură mașină poate să treacă, (intervenție în sală fără microfon)....Nu, colegul lăsați-1 în pace, vorbim despre altceva. Vă mulțumesc și aș ruga foarte mult ca executivul să ia în considerare ceea ce am spus. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbalau Cosmin Constantin:„Sunt convins că s-a notat. Domnule Moulin, vă rog.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian*.„Eu am o întrebare direct pentru doamna Secretar, în legătură cu ce-a spus domnul Turcu pentru lucrările care se fac cu STB. La hotărârea... cea din 31 iulie 2019, CGMB a aprobat...pentru Consiliul Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asociere cu STB, pentru lucrări de pe Șoseaua Giurgiului. Domnul Turcu a zis că noi am aprobat indicatorii în octombrie iar după aceea s-a semnat contractul. Ok. Am aprobat indicatori, dar nu am aprobat asociere cu STB pentru această lucrare, adică la ora actuală se lucrează din iulie de când s-a lucrat pe Șoseaua Giurgiului în mod ilegal, pentru că se lucrează fără autorizație de la STB. Și acum s-a semnat și mai ilegal, s-a semnat un contract între STB și Consiliul Local Sector 4 fără aprobarea Consiliului Local Sector 4. ”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi cer scuze, din păcate nu am fost atentă la momentul în care domnul coleg a citit... a prezentat acel punct de vedere, voi studia procesul verbal, voi vedea ce anume a spus dumnealui, dar sunt convinsă că nu putea să facă afirmații care nu au acoperire în legalitate.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Ideea este că ce este sigur, în mod sigur, la ora actuală Consiliul Local Sector 4, nu a hotărât nicio cooperare cu STB pentru Șoseaua Giurgiului. Asta este clar, noi nu am aprobat nicio asociere cu ei, noi am aprobat indicatori, nu am aprobat asociere și acum s-au făcut lucrări fără nici un fel de contract aprobat de consiliul local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Mai aveți altceva? Punctul numărul 23: Probleme curente. Dacă nu simt, vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă.”


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4

Diana Anca ARTENETranscris, ...   .

Chircu Mîhaela ' Tătara Mihaela /'/ă?