Proces verbal din 27.02.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 27.02.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.935/21.02.2019.

Au fost prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem începe, vă rog?...Pentru început dau cuvântul domnului Primar. Vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Doresc să apreciez eforturile deosebite pe care împreună...și subliniez cuvântul împreună, le-am făcut în legătură cu Hotărârea de Consiliu General care a fost adoptată ieri, legată de exproprierea de la Piața Sudului, pentru că toți colegii de la toate partidele...așa cum aici, am avut parte de unanimitate și apreciez foarte mult efortul pe care l-ați făcut și înțelegerea acestei situații, tot așa s-a întâmplat și la Consiliul General unde numărul de două treimi a fost depășit, astfel încât hotărârea a fost adoptată...și aș dori și live, să mulțumesc colegilor din Consiliul General de la Partidul Social Democrat, de la ALDE, de la PMP, de la PNL și de la USR, toți cei care au votat pentru cetățenii Sectorului 4...și indiferent de faptul că avem...și e normal să fie așa, opinii divergente pe anumite spețe, atunci când este vorba de interesele oamenilor din Sectorul 4, suntem împreună, atât local, cât și în ceea ce privește Consiliul General, nu pot decât să mă bucur foarte mult și să vă mulțumesc și dumneavoastră și colegilor dumneavoastră de la Consiliul General. Mulțumesc mult de tot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Domnule Viceprimar, vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: la punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi... înainte să trecem la punctul numărul 2, aș dori sa vă spun că suntem 25 de consilieri prezenți din 26 în funcție. Doamna consilier Murgoci ne-a anunțat că nu poate ajunge astăzi. Vă rog, domnule Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/18.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 11: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.S.4 nr. 119/29.11.2016 privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 11. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

 • 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor staționate neregulamentar în Sectorul 4 al Municipiului București care constituie un obstacol pentru circulația rutieră și pietonală

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate îh administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Echipei Inter sectoriale Locale (EIL) constituită la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 903,00 mp din acte (954,00 mp din măsurători), aparținând SC CONSTRUCT TOTAL EXPRES DADO SRL, situat în str. Iarba Câmpului nr. 16-20, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire ansamblu de locuințe colective, birouri și spații comerciale cu regim de înălțime 2S+P+12E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 11.077,00 mp, aparținând SC MEGA VISION CONSTRUCT SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 274-276, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/18.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.S.4 nr. 119/29.11.2016 privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale

Inițiator: Un grup de consilieri locali

 • 12. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 18.02.2019.

 • 13. întrebări, interpelări.

 • 14. Probleme curente.

Vă rog, vot pe ordinea de zi. Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local. Vot, vă rog! Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local. Suntem 25 de consilieri prezenți din 26 în funcție... Comisia de validare a do sar ului... în momentul de față suntem 26 de consilieri în funcție și 25 prezenți.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„în urma...Proces Verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 27.02.2019: Astăzi, 27.02.2019, Comisia de validare a examinat documentația privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul Andreescu Marian. Din lecturarea adresei Partidului Puterii Umaniste (Social-Liberal) nr.314/26.02.2019, înregistrată la Secretarul Sectorului 4 sub nr.P.3/33/27.02.2019, rezultă faptul că următorul supleant din lista de candidați ai Partidului Puterii Umaniste (Social-Liberal). respectiv, doamna Caraman Ioana-Paula. renunță la funcția de consilier local, declarație de renunțare atașată adresei mai sus amintite, prin urmare, următorul supleant pe lista de candidați care întrunește condițiile legale de validare, este domnul Andreescu Marian. Așadar, comisia a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local pentru domnul Andreescu Marian, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului domnului Schuster Johan Lucian. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 2. Cu 25 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Domnule Andreescu, vă rog să depuneți jurământul.”

Dl consilier Andreescu Mariansă respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 4 -București. Așa să-mi ajute Dumnezeu

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Felicitări! în momentul acesta suntem 26 de consilieri prezenți, din 27 de consilieri în funcție. Se resetează sistemul. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind indisponibilizarea prin blocare a roților vehiculelor staționate neregulamentar în Sectorul 4 al Municipiului București care constituie un obstacol pentru circulația rutieră și pietonală. Domnule Ștefanei Dan...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„ Mulțumesc! Bună ziua, domnule președinte, domnule Primar, stimați colegi...Mă bucur, în primul rând, că acest proiect de hotărâre a fost introdus în dezbatere publică acum mai bine de o lună de zile, poate chiar două luni de zile. Din păcate, nu au existat, așa cum am citit cu toții, elementele constitutive ale proiectului...nu au existat poziții, amendamente sau propuneri în vederea modificării acestui proiect de hotărâre. Cu toate acestea, am câteva întrebări și în funcție de răspunsul lor...adresate membrilor Direcției Generale de Poliție Locală, voi face sau nu anumite amendamente. Proiectul în totalitatea lui pleacă de la un principiu bun cu care cred că am fî cu toții de acord, acela de a sancționa orice conducător auto care încalcă regulile de bun simț, nu numai cele de circulație. Am avut o discuție cu Primarul Sectorului 4 în acest sens și am căzut amândoi de acord...pentru că este ilogic să stăm și să lărgim bulevarde, să facem lucrări de infrastructură și mai sunt câte unii care înțeleg că le-am făcut pentru ei, pentru a-și parca sau pentru a staționa pentru o perioadă pe care dânșii și-o aleg acolo, pe acele porțiuni pe care noi am făcut operațiunile. Așadar, în regulament, <capitolul 3, articolul 10, ne spune despre tariful de deblocare al autovehiculului, care este în cuantum de 150 de lei și totodată cum se procedează la deblocarea acestui vehicul și spune așa: plata operațiunii de deblocare a roților se efectuează în numerar la polițistul local care are obligația să elibereze chitanță, factură fiscală...> și așa mai departe. Problema mea este că noi de vreo doi ani, trei ani de zile, în consiliu, tot încurajăm procedurile electronice de plată, inclusiv colegul care stă în dreapta mea, fostul director de la Direcția de Mobilitate Urbană, a avut toate proiectele prin care se încuraja această plată electronică. De ce venim acum la început de an 2019 și spunem că se execută prin chitanță, plata? într-adevăr, în cadrul aceluiași articol, se prevede și posibilitatea ca cetățeanul, contravenientul, să facă un virament bancar. Imaginați-vă, vă rog frumos, un astfel de contravenient, care, la două noaptea dorește să facă un virament bancar și nu are bani, numerar...Nu-1 putem obliga să aibă 150 de lei care nu e nicio sumă mică, nici o sumă mare. Cum procedăm în astfel de situații? E prima întrebare la care aștept răspuns...dar concret, de la unul din reprezentanții Poliției Locale și chiar aș dori să-l invit la masă, să răspundă pe parcurs și sunt convins că...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, să le luăm pe rând...Să vă răspundă la prima întrebare...Domnule Gâf, vă rog!”

Dl Gâf Deac loan - Administrator PubIic:„Aș fi vrut să vă răspund eu pentru că am sesizat și noi acest aspect și s-a discutat inclusiv un amendament. Știu că domnul Negrilă îl are, acela de a introduce și plata prin cârd, la POS, ceea ce este civilizat și o soluție de secolul XX, cum spuneți dumneavoastră. Am sesizat și noi...și o corectăm astăzi, chiar acum, pe loc, cu voia dumneavoastră, desigur.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Deci, înainte să-mi fure cineva amendamentul fără știrea mea, aș dori o explicație din partea reprezentanților Poliției Locale.”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4: „în continuare, se poate observa că scrie și plata Online...ori prin orice alte mijloace de plată, reglementate de actele normative în vigoare. Deci, se poate face și cu POS...Se poate face și acest lucru.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E mai bine să prevedem expres această posibilitate. E în regulă amendamentul. îi invit pe colegii mei să-1 formuleze în comun sau să-și dispute...”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:„Nu este asta...Nu este important cine îl face și...Important este să reușim să generăm un proiect, zic eu, cât mai bun, pentru că oricum am fost toți participativi în acest consiliu, de-a lungul ședințelor de consiliu. Așadar, va trebui să facem un amendament foarte clar, îl vom face în scris, îl vom vota...Obligația să elibereze chitanță fiscală / chitanță și/ sau factură fiscală, prin orice mijloc de plată electronic și o să punem în paranteză, cum se numește...POS, dispozitivul acela mobil>. Aici mai intervine o chestiune... Acesta este primul amendament. în condițiile în care...și avem la finalul articolului...polițistul local care vine să ridice acel blocator și care este întâmpinat de contravenient cu cârdul și nu are POS la el, vreau să introducem un amendament, prin care este obligat pe loc să-i deblocheze......amendamentul......dacă

POS nu funcționează. Scuzați-mă, pentru confuzia termenilor. De multe ori să știți că mă gândesc la trei probleme.....și nu am ajuns nici pe departe în Franța...E o remarcă, apropo de un.......Bun. Una

la mână...Al doilea amendament...sau a doua chestiune pe care vreau să o ridic, este aceeași...și o întrebare...Veți înființa un serviciu...direcție, înțeleg, care se va numi Poliția Parcărilor. Doar polițiștii care sunt încadrați în organigramă, în această Direcție a Parcărilor, vor putea aplica sancțiune și încasa totodată, amenda contravențională...sau fiecare polițist delegat? Și doi: fiecare polițist delegat de către directorul general...spuneți-mi, dacă au voie toți polițiștii locali să încaseze numerar?”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic — Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4: „Toți polițiștii locali pot să aplice sancțiuni, dar vor fi desemnați anumiți angajați care vor face parte din această structură care vor face și vor aplica aceste sancțiuni. Deci, nu orice polițist care lucrează într-un alt compartiment...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Adică...nu o să...de la Disciplină în construcții să aplice sancțiuni la...”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Exact...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să fie o structură distinctă...”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4: „Va fi o structură specială care va avea aceste atribuții și care se vor ocupa strict de aceste lucruri...”

Dl consilier...........:„Vor avea uniforme diferite?”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4: „Nu. Doar mașinile vor fi inscripționate cu Poliția Parcărilor.”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:„Da, e în regulă. Eu din punctul meu de vedere n-aș fi înființat un astfel de serviciu sau direcție, cum vreți s-o numiți, tocmai pentru că o să trebuiască să mă limitez în cazul în care trimit dispeceratul sau șeful de serviciu noaptea la ora două, trimite și constată că nu avem decât două echipaje în tot sectorul de la această viitoare direcție sau serviciu de parcări. Deci, eu unul le-aș fi dat dreptul fiecărui polițist local din cadrul Serviciului Circulație și Ordine Publică ca și funcționar public, evident, adică nu aș vrea să-i văd pe guarzii aceia aplicând sancțiuni, nici nu știu dacă au voie...Bun, în situția asta aș face o discuție și dacă și executivul este de acord eu aș scoate acea viitoare direcție/serviciu din titlul acestei hotărâri și toți polițiștii din cadrul Serviciului Circulație și Ordine Publică să aibă dreptul să aplice astfel de măsuri sancționatorii și totodată să și încaseze/’

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Doar o secundă să resetăm din nou sistemul și după aceea voi supune la vot amendamentul dumneavoastră, amendamentele, de fapt. ...(intervenții în sală fâră microfon)..A^QVtxraA Gâf, vă rog.”

Dl Gâf - Deac loan - Administrator Public:„Stimați colegi consilieri, din perspectivă organizatorică nu poate fiecare mașină de Poliție Locală să aibă în portbagaj o caracatiță de blocat roți și un POS. Trebuie să existe echipe fixe. Sigur că în măsura în care lucrurile vor arăta că trebuie suplimentate aceste echipe atunci în mod cert va trebui să avem o discuție să vedem care este formula administrativă de suplimentare a lor, dar pentru moment, cu toată dragostea pentru domnul consilier Ștefanei, nu cred că este fezabil ca orice polițist local funcționar public să aibă la el un POS și o caracatiță de metal în portbagaj. Asta este, din punctul meu de vedere, problema, în momentul de față. Eu v-aș propune să rămână proiectul în forma lui, sigur, cu amendamentul foarte bun și discuția pe care a facut-o domnul consilier Ștefanei și domnul Negrilă înainte, legată de plata Online chiar aș merge mai departe cu plata prin orice mijloc electronic, cârd și orice alt mijloc electronic disponibil, de altfel, știți că noi avem un parteneriat cu rețeau Seif Pay și că se pot plăti taxe și impozite, în același timp și deblocarea poate fî plătită la Seif Pay atâta timp cât cineva găsește un magazin în preajmă și dorește să facă plata acolo. Deci, aceste propuneri sunt extraordinar de constructive, discuția legată de toată lumea să aibă POS și caracatiță e un pic mai dificilă în practică. Plus că cei care încasează bani vor trebui să fie instruiți în acest sens, există niște reglementări legale. Nu putem face un instructaj al tuturor funcționarilor publici din Poliția Locală pe zona de încasat bani pentru că aici legea ne cere ca cei care încasează bani să aibă o pregătire, un curs de specializare pe această chestiune, nu poate să încaseze bani oricine și dumneavoastră știți lucrul acesta.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnilor consilieri, vă rog să formulați primul amendament cel cu POS-urile și să-1 supunem la vot.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Primul amendament este <completarea articolului căruia i-am dat citire prin care introducem posibilitatea plătirii amenzii contravenționale de către contravenient și prin orice mijloace electronice posibile și în paranteză o să trecem (cârd bancar, POS, rețea Seif Pay ș.a.m.d.)> Mă uitam în cadrul procedurii la articolul 5 alineatul 5 punctul 1, generalități, asta ca să vă spun de ce-mi retrag al doilea amendament, spune că indisponibilizarea prin blocarea roților autovehiculelor staționate neregulamentar care constituie un obstacol pentru circulație rutieră pietonală, este efectuată de echipaje ale Direcție Generale de Poliție Locală, deci nu mai facem referire la acel serviciu sau direcție specială, lasă loc ca orice polițist local, funcționar public, să poată aplica astfel de sancțiuni. Eu aș fî vrut o procedură să fim cât mai operațional și în sensul în care omul greșește, constată și până la urmă își recunoaște vina să poată plăti la indiferent de oră prin toate mijloacele posibile. Acum sper să n-avem probleme noi cu un astfel de sistem pe care știu sigur că nu-1 avem implementat la Poliția Locală și aici avem o mare problemă, deci nu avem POS-uri mobile la Poliția Locală și mi se poate și confirma lucrul acesta și n-aș vrea să ieșim cu hotărârea pe piață, în ghilimele spus, să avem POS-uri pentru că sigur vom avea stfel de situații, oamenii vor dori să plătească cu cârdul. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să supunem la vot amendamentul. Supun la vot amendamentul comun PPU(S-L), PMP, vă rog să votați. Cu 26 voturi pentru, amendamentul a trecut. Vă rog, discuții, mai sunt întrebări? Domnul Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Bună ziua. Dragi colegi, domnul Viceprimar, domnul președinte de ședință, vreau să spun că îl admir pe domnul Ștefanei pentru că vine cu amendamente ca să clarifice mai multe aspecte și să fie un proiect funcțional, dar totuși aș fi început în altă notă prezentarea acestui proiect de hotărâre, nota aceea că pe data de 15 februarie Consiliul Local împreună cu Primăria Sectorului 4 și Primarul Sectorului 4 au fost date în judecată de către Autoritatea Națională a Funcționarilor Publici, unde se solicită anularea actului administrativ Hotărârea 7/31.01.2018. Știm că în acest moment sunt foarte multe procese pe rol unde Primăria Sectorului 4 este dată în judecată de foști polițiști, de foști angajați la Direcția de Poliție Locală, faptul că acum solicităm din partea Direcției de Poliție Locală să i se dea anumite atribuțiuni și să îndeplinească anumite sarcini, la momentul ăsta nu știm cui le dăm, nu știm în ce stadiu sunt, dacă Poliția Locală funcționează sau nu funcționează legal și ce se va întâmpla în viitor.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, dar pe proiect, vă rog.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„E pe proiect pentru că noi nu știm ce se va întâmpla cu direcția”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, cu tot respectul, întrebarea dumneavoastră nu are nicio legătură cu conținutul proiectului de hotărâre supus la vot. Dacă spuneți că este o acțiune în instanță, vă rog să lăsăm justiția să se pronunțe și să discutăm aspectele referitoare la Regulamentul pentru blocarea roților.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Faptul că noi nu știm acuma dacă Poliția Locală funcționează ilegal sau legal.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Atâta timp cât nu există nicio hotărâre a niciunei instanțe și nu s-a comunicat către instituția noastră niciun fel de blocaj la nivelul niciunei organigrame a vreunei direcții din primărie, funcționăm în parametri optimi.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Ar fi fost civilizat să ne informați și pe noi Consiliul Local pentru că avem, vorba aceea, unii dintre colegi au votat pentru această hotărâre de consiliu și să fim informați ce se întâmplă și de ce am fost dați în judecată.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, nu am primit nicio comunicare oficială astfel încât nu aveam ce să vă comunicăm mai departe.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Este pe portalul Ministerului de Justiție.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „îmi cer scuze, dar nu suntem obligați să verificăm portalul respectiv, comunicarea se face într-un termen legal. Când instanța va comunica vom avea un act despre care să discutăm.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Să închidem, eu informez colegii că voi fi parte în acest proces și cine dorește...în primul rând am vrut să vă comunic și să vă in formez ce se întâmplă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect. Domnul Moulin, vă rog.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Eu aici am o întrebare pentru că aici vorbim de blocarea roților și toată povestea asta cu blocarea roților în teorie, în lege scrie că este doar Poliția Rutieră care poate să facă așa ceva. Ordonanța de Urgență 195 din 2002, articolul 117 scrie că imobilizarea unui autovehicul se impune de către polițistul rutier și aici vrem să impunem Poliția Locală să facă treaba de la Poliția Rutieră. Aș vrea să mi se explice dacă cineva are roata blocată plătește și pe urmă ne trezim cu unii oameni care o să ne dea în judecată pentru că am făcut ceva care nu aveam voie să facem că nu este în atribuțiile Poliței Locale să blocheze roțile. A fost o speță la înalta Curți de Casație și Justiție în care era vorba doar de ridicare și pe urmă a venit o Hotărâre de Guvern în 2016 numărul 965 și tot doar de ridicare era vorba, dar blocarea roților nu este vorba în niciun fel și a rămas cum este, doar polițistul rutier poate face așa ceva. Aș vrea un răspuns.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Rog reprezentantul Poliției Locale să dea răspuns.”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Completarea Ordonanței 195 este făcută de Legea 155 /2010 privind atribuțiile Poliției Locale pe circulații publice în special pentru parcări, pentru staționări. Deci, conform legii avem aceste atribuții de a bloca sau chiar de a indisponibiliza prin acordul administrației publice locale din sectorul respectiv. Deci, se poate face acest lucru dacă dumneavoastră ca și consilieri veți vota acest proiect de hotărâre.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, doamnă.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Adică noi mergem cu hotărâre locală peste lege care nu ne permite să...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, v-a răspuns, a fost suficient de clar răspunsul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Există o lege care reglementează lucrul ăsta, asta v-a spus. Dacă mai sunt întrebări pe acest proiect dacă nu trecem la vot. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 24 de voturi pentru 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4. Discuții pe acest proiect? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Echipei Intersectoriale Locale (EIL) constituită Ia nivelul Sectorului 4 al Municipiului București. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 22 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuințe colective P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 903,00 mp din acte (954,00 mp din măsurători), aparținând SC CONSTRUCT TOTAL EXPRES DADO SRL, situat în str. Iarba Câmpului nr. 16-20, Sector 4, București, întrebări? Vă rog, domnul Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Bună ziua. Aș dori și eu punctul de vedere al arhitectului șef și raportul de specialitate al comisiei pentru ambele puncte.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul președinte, stimați colegi, până vine domnul arhitect șef, în calitate de președinte al Comisiei de urbanism a consilierilor locali aș putea să vă spun care sunt...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Uitați că a venit domnul arhitect șef. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok, atunci mă opresc și o să spună dânsul. Mulțumesc.”

Dl Tudor Dan - Arhitect Șef: „Bună ziua. La Iarba Câmpului terenul este construibil și fără PUD, dar în altă formă, din punctul meu de vedere urbanistic e mult mai bine așa cum este acuma construit pentru că se închide frontul. O să vedeți că este o clădire acolo care are geamuri pe calcan și atunci clădirea propusă s-a retras puțin de la calcan și consider că este bine, este un plus pentru zonă cum e făcut acum.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Scuzați-mă, deci spuneți că există geamuri pe partea cu calcan?”

Dl Tudor Dan - Arhitect Șef: „Există dar noi nu ne-am cuplat acolo unde există geamuri. Adică am lăsat geamurile existente să fie ok. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Care este distanța între imobile ?”

Dl Tudor Dan - Arhitect Șef:„între ce? Nu ne-am cuplat deloc pe partea aceea. Adică au rămas geamurile cum trebuie.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Care este distanța între imobile pe partea aceea v-am întrebat ?”

Dl Tudor Dan - Arhitect Șef: „Ne cuplăm, dar nu pe zona de calcan. Ne cuplăm doar unde nu sunt geamuri. Nu știu 12-15 metri cam așa. Să ne uităm pe un plan.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Foarte exact.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mai sunt alte întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 20 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul a fost adoptat. Vă rog puțină liniște în sală să trecem mai departe. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire ansamblu de locuințe colective, birouri și spații comerciale cu regim de înălțime 2S+P+12E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 11.077,00 mp, aparținând SC MEGA VISION CONSTRUCT SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 274-276, Sector 4, București. întrebări? Supun la vot acest proiect. ...(intervenție în sală fără microfonf.Nz. rog, cine a cerut? Vă rog, domnule arhitect... ”

Dl Tudor Dan - Arhitect Șef :„Aici înspre stradă se respectă alinierea existentă prevăzută prin PUZ-ul zona de sud. Discuția pe care am avut-o pe acest PUZ a fost vizavi de clădirile de pe strada Moșoaia, vizavi de ce înseamnă servitutea de vedere. Adică ce se poate vedea înspre casele existente. Proiectul așa cum este făcut aici, geamurile nu sunt perpendiculare pe zonele de case, ele sunt la un unghi de 45 grade, ceea ce înseamnă că crește distanța destul de mult ca vizibilitate, adică nu există o vizibilitate directă, este dintr-o parte. Am considerat din acest punct de vedere că nu sunt probleme urbanistice ca vizibilitate, spre stradă este o abordare corectă, ținându-se o aliniere, consider că este foarte bine că sunt dotări la parter.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Există locuri de parcare suficiente?

Dl Tudor Dan - Arhitect Șef: „Cu siguranță dacă sunt două subsoluri. Există un aviz de la circulație, de la comisia de circulație.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Puteți să fiți mai exact în explicații? Câte locuri de parcare? Vorbim de niște blocuri de 12 etaje. Câte apartamente sunt, câte imobile, câte locuri de parcare sunt? Chiar avem o problemă în sector cu locurile de parcare și chiar mi-aș dori să nu mai facem greșelile pe care le-au făcut cei dinaintea noastră să aprobăm blocuri fără locuri de parcare.”

Dl Tudor Dan - Arhitect Șef:„Aici avem un aviz de circulație care spune că respectă Hotărârea 66, nu putem stabili de la faza de PUD exacat numărul de locuri de parcare pentru că în momentul în care se face proiectul tehnic pot să mai fie schimbări. Există 1,2 locuri de parcare pe apartament.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Sunt prevăzute, să înțeleg, prin documentație? ”

DI Tudor Dan - Arhitect Șef: „Da, 1,2 locuri de parcare pe apartament sunt prevăzute aici.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Am înțeles. Altfel sunt convins că nu se va semna procesul verbal de recepție.”

Dl Tudor Dan - Arhitect Șef: „Nu se va da autorizație de construire, nu se va emite.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Bine, autorizație se poate da, contează ce se construiește, că e o diferență.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă mai sunt alte întrebări, vă rog domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul arhitect șef, în urma punerii în dezbatere au existat reclamații nesoluționate?”

Dl Tudor Dan - Arhitect Șef: „Au existat reclamații față de strada Moșoaia, de locuitorii de pe strada Moșoaia nesoluționate la modul că s-a răspuns la ele, dar nu că există nesoluționate, noi am răspunsuri pe tehnic ce am considerat conform legislației în vigoare.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Noi nu le-am văzut dar aceste răspunsuri care au fost date petențiilor se află la dosar, da? ”

Dl Tudor Dan - Arhitect Șef: „Da.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Mulțumim frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Negrilă.”

Dl Negrilă Vasile: „Domnul arhitect, vă rog să ne explicați cât se poate, din punctul dumneavoastră de vedere respectă toate...”

Dl Tudor Dan - Arhitect Șef: „Da”.

Dl Negrilă Vasile: „Deci este în regulă?”

DI Tudor Dan - Arhitect Șef: „Da, este în regulă. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc, dacă nu mai sunt întrebări supun la vot acest proiect. Cu 3 voturi pentru, 19 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul a fost respins. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 27/18.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului. întrebări? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni. întrebări? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L.S.4 nr. 119/29.11.2016 privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor sau persoanelor în vederea depășirii unor situații deosebite ce pot pune în pericol siguranța și integritatea corporală a cetățenilor sau care pot genera prejudicii materiale, întrebări? Vă rog, domnule Andrușceac!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Aș vrea să fac o rectificare, în sensul că 2 dintre colegii noștri care au participat la inițierea acestui proiect, printre care și cel care a făcut în 2016 prima parte la care facem acum această adăugire, domnul Ștefănel Marin Dan și dna Marioara Tecuceanu, să fie introduși, vă rog, pe lista de inițiatori. Mulțumesc! “

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Mulțumesc domnule consilier Andrușceac, în ideea în care acest proiect de pe ordinea de zi pe care îl vom vota acum, este pur și simplu, o continuare a proiectului din 2016, acela care prevedea tichetele sociale pentru persoanele care au fost văduvite în urma unei intemperii......despre balcoanele de pe Giurgiului este vorba. Mulțumesc! “

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc, am luat act de cei doi consilieri care vor fi completați pe această propunere, pe acest proiect de hotărâre. Dacă nu mai sunt întrebări...Vă rog domnule Turmac!”

Dl consilier Turmac George Adrian:„O întrebare pentru inițiatori: în cuprinsul acestui articol se vorbește de 90 de zile. Minim 90 de zile sau maxim 90 de zile? Bine, dacă vorbesc inițiatorii între voi, poate vă hotărâți și voi... și-mi răspundeți și mie la întrebare’ Da? Mulțumesc!"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog domnule Andrușceac!”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Deci, se va răspunde solicitării în maxim 90 de zile. Faceți un amendament atunci și o să..."

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Facem amendament dar, trebuie să știm ce se întâmplă, dacă nu face..."

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Eu cred că, dacă s-a scris acolo că se cere aviz de la Taxe și Impozite, e de la sine înțeles că avizul spune dacă ai sau n-ai datorii."

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Stați o secundă, ca să nu mai lăsăm loc de interpretări, tocmai pentru că suntem cu toții de acord că o astfel de situație..."

Dl consilier TUrmac George Adrian:„Eu vreau să înțeleg mai bine amendamentul, sincer nu-1 înțeleg! Deci, se vorbește despre faptul că Asociațiile de proprietari sau locatari și persoanele fizice care dețin în proprietate locuințe individuale de pe raza sectorului 4, au obligația ca, în termen de minim 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să anunțe în scris Primăria Sectorului 4. Este minim sau maxim 90 de zile și care sunt consecințele pentru aceștia dacă nu vor face această adresă, înștiințare, cum vrem să o numim."

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am spus maxim 90 de zile din momentul intrării în vigoare, pentru că, în timpul ăsta, au posibilitatea ca cei care vor să ceară acest ajutor și această hotărâre de consiliu local a făcut o adăugire în sensul în care au intrat pe listă, ca beneficiari potențiali și proprietarii de case individuale, da? Și atunci, din momentul intrării ... modificării acestei hotărâri de consiliu local, oamenii aceștia au posibilitatea să anunțe, având în vedere că există o componentă de buget pe care trebuie să o luăm în calcul. Deci, nu se va putea face având în vedere bugetul restrâns de care dispunem partea asta, oricând o cerere pentru a fi bugetată o lucrare de reparație sau de reconsolidare a fațadelor caselor, avem în vedere și am pus 90 de zile pentru faptul că e nevoie și de o evaluare făcută de cei de la DGASPC având în vedere că, așa cum a spus domnul consilier Ștefănel Dan este o completare la un HCL din 2016, dar, care discrimina oarecum pe cei care sunt proprietari de case sau imobile individuale. Se cer apoi o serie de acte care au un termen de valabilitate redus de 30 de zile, în cazul actelor care se ridică de la Taxe și Impozite, iar impactul bugetar trebuie calculat. Ăsta este temeiul pe care am pus ca aceste solicitări să fie transmise într-un anumit termen, ca să le putem bugeta."

Dl consilier Thrmac George Adrian:,, Stați puțin. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, am în continuare nelămuriri. Bun. Cele 90 de zile sunt primele 3 luni ale fiecărui an, sau există un termen de 90 de zile acum și după aceea nu se va mai aplica niciodată această înștiințare și vorbim doar de cei care aplică acum. Adică astea sunt neclaritățile, o facem anual și anual se depun în funcție de bugetul pe care îl avem, sau este doar anul ăsta și cine nu a depus acum nu va mai primi niciodată, ca să știm exact ce facem și mai departe!"

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, E corectă întrebarea dumneavoastră, da. Pentru momentul ăsta, se iau în considerare 90 de zile de la momentul intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local, asta-i clar. Nu poate fi retroactiv, adică nu poate fi pusă problema de la începutul anului, da? Deci din momentul intrării în vigoare. Pentru anii următori însă, sper că putem face lucrul ăsta odată cu adoptarea bugetului și atunci să știm ca într-un termen de 90 de zile înainte de aprobare, să putem ști numărul de solicitări, ca să-1 putem bugeta."

Dl consilier TUrmac George Adrian:,, Păi, domnul consilier, asta înseamnă că...ca să putem să bugetăm pentru anul în curs cum ar veni, ar trebui să avem solicitările înainte, să știm ce sumă bugetăm! Și evaluările și tot, asta ar însemna... nu știu cât durează evaluările să le facem, dar asta ar însemna ca aceste înștiințări să fie depuse undeva începând cu 1 septembrie până la finalul anului trecut și...adică de acum înainte, ok facem acum și bugetăm o anumită sumă și vedem dacă e nevoie de suplimentări. Dacă facem o procedură anuală, trebuie să avem termene exacte pentru că cetățenii trebuie să știe cum să aplice. Nu putem să mergem doar pe o previziune pe acest an. Adică rugămintea mea este să modificăm și să spunem exact...“

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok! Se poate face cu rectificare de buget, asta-i clar, dar, ca să nu afectăm bugetul de-a lungul anului și să venim cu rectificări, consider că e necesar, da, să stabilim împreună acum niște date la care să se facă aceste raportări. în ideea de a le avea în buget. “

Dl consilier TUrmac George Adrian:,, Dacă ar putea cineva din executiv să ne spună cam cât durează aceste evaluări, ca să putem să avem niște termene, să avem o fereastră să știm cam cât trebuie să lăsăm până vom face bani în buget. Ar fi excelent! Dacă nu, putem să dăm un anumit termen orientativ."

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da, hai să facem o pauză să ne lămurim!"

DI consilier Marin Ștefănel Dan: „Da, eu am un amendament foarte clar la anexă, care cuprinde metodologia articolul 3, subpunctul 3.1 litera c, în special dacă mă poate ajuta și doamna Cristescu, spune așa: dovadă verificare în baza de date a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale și amendamentul este: din care să reiasă că nu are creanțe la bugetul local."

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Sau... Ștefănel, că este rezident la noi și că nu are taxe. Dar e prevăzut că trebuie să fie din sectorul 4.“

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Deci, din care să reiasă că nu are creanțe la bugetul local, pentru an...că nu are creanțe și-atât. Nu! Nu '....(intervenții din sală fără microfon). „Da! Păi așa a făcut Ponta cu Legea 416 a asistărilor sociali în decembrie 2015, în care a zis îți dau și ție ajutor social chiar dacă ai..."

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Domnilor, vă rog, să luăm o pauză de 5 minute pentru consultări! “

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Pauză 5 minute!” Dl T¥ocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vă rog, rugați colegii să revină în sală!"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Pînzaru dacă......(intervenții din sală fără microfon)...Va rog, dacă putem începe? Haideți cu

amendamentele! Doar o clipă domnule Șupeală, să...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Se poate domnule președinte?"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!”

Dl consilier TUrmac George Adrian:„<Primul amendament se modifică termenul de minim 90 de zile în maxim 90 de zile>.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. Vă rog!”

Dl consilier Turmac George Adrian:„<Se introduce un nou subpunct la articolul 1, deci după punctul 1, punctul 2: începând cu anul 2020, cererile se vor depune în primele 3 luni ale anului >."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.”

Dl consilier TUrmac George Adrian:„<Numărul 3: dosarele vor fi completate și analizate până la finalul anului, pentru a fi cuprinse în bugetul anului următor. Iar punctul 2, cel cu se modifică și se completează anexa nr. 1, devine punctul nr. 4>.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Și amendamentul cu <dovada în baza de date a DITL că nu are creanțe la bugetul local și ANAF. Deci să aducă și de la ANAF și de la DITL, că nu are creanțe>. "

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Ștefănel Dan Marin. Cu 21 de voturi pentru, o abținere și 4 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat. Dacă mai sunt alte amendamente? Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul nr. 12, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 18.02.2019. întrebări? Supun la vot. Mai trebuie să voteze cineva, vă rog să verificați aparatele de vot! Cu 25 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 13: întrebări, interpelări. Domnule Moulin!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Trei interpelări scurte. în primul rând, când va fi reparat acoperișul Școlii nr. 99, pentru că intră apa în clădire? Acoperișul! Acoperișul, da! Asta era prima întrebare. A doua: când se va rezolva problema cu gresia care alunecă pe scările de la școli după lucrările de vara trecută? în foarte multe școli se alunecă, mai ales, de exemplu, la Școala nr. 108, este chiar o problemă de siguranță pentru copii. Și a treia întrebare: aș vrea să-mi puneți la dispoziție autorizația de construcție nr. 255/29431/26 iunie 2017. Este vorba de clădirea care se construiește la Calea Șerban Vodă nr. 109-111. Mulțumesc! “

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu mulțumesc! Vă rog domnula Matache!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Eu voi începe cu o întrebare: nu am primit niciun răspuns referitor la interpelarea mea legată de amplasarea semnelor de circulație pe străzile cu sens unic...“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mă scuzați, mi-am adus aminte de povestirea dumneavoastră!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Este o problemă, domnule, acolo!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Ți s-a întâmplat, sau ce?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu mi s-a întâmplat, dar, cum să spun, e o..." Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Am înțeles!” Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Este o lucrare neconform cu regulamentul/ Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Probabil s-a transmis către circulație!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Probabil s-a transmis, da! Cine știe? Am vrut să revin cu această situație ca să o rezolvăm! După aceea am o interpelare legată de spațiile verzi betonate de la intersecția Apărătorii Patriei, unde, deși în registrul spațiilor verzi, în acele spații...sunt trecute ca și spații verzi, ele au fost betonate pentru parcări. Ok! înțeleg necesitatea parcărilor în zonă, dar, cred că ar trebui să contrabalansăm aceste parcări pe spațiile verzi, cu crearea de noi spații verzi. Și aș veni cu o propunere, chiar o să vin și cu un proiect data viitoare, referitor la terenul ADP de vizavi de Facultatea Spiru Haret, care poate fi relocat. Adică ADP-ul poate fi relocat pe un teren ce l-am descoperit, cam aceeași suprafață, la adresa Vitan Bârzești nr. 20. Deci, terenul ADP-ului, unde își desfășoară acum activitatea, acolo vizavi de facultate, de Universitatea Spiru Haret, este în jur de 1 hectar și terenul pe care l-am descoperit în inventarul bunurilor imobile, este tot 1 hectar. Adică, putem să facem joncțiunea asta ca să facem un parc frumos pentru toată lumea. Mai ales că este o intersecție foarte aglomerată, praf mult, poluare...Eu, spre exemplu, acum că am și un copil și vreau să mă duc să-1 duc undeva într-un parc verde, nu am în apropiere nimic acolo, chiar trebuie să mă duc până la Brâncoveanu ca să...Așa. Iarăși mai vreau să aduc în discuție, referitor la Poliția Locală din parcul Orășelul Copiilor, sunt foarte mulți câini fără botniță, care nu sunt încă amendați. Adică, nu amendați neapărat financiar, vreau să zic...“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Câinii, sau...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Proprietarii, scuze, da! Deci, proprietarii câinilor, pe care-i lasă și slobozi și fără botniță, mai ales cei de talie mare, ar trebui să primească măcar un avertisment, ca data viitoare să nu se mai întâmple, da? Am văzut că nu se mai face nimic în sensul ăsta, chiar Poliția este inexistentă. Vă rog mult! Mulțumesc!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu mulțumesc! Alte întrebări? Punctul numărul 14: Probleme curente. Dacă nu sunt, vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă!”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4


Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela CHIRCU

Consilier Mihaela TĂTARU

Consilier Mădâlina BRATU