Proces verbal din 26.11.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Sector 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 26.11.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.3234/20.11.2019.

Au fost prezenți 24 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem începe? Pentru început, dau cuvântul domnului Viceprimar. Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua! înainte de a da citire ordinii de zi de pe ordinea suplimentară...Având în vedere sesizarea Direcției Generale de Poliție Locală și analizei în cadrul Comisiei Juridice, a situației semnalate, o să dau cuvântul Comisiei Juridice pentru a expune situația. Vă rog!”

Dl consilier Pînzaru George Daniel:„Bună ziua! O să vă citesc raportul de informare întocmit de domnul director al Poliției Locale către domnul Primar și redirecționat către Comisia Juridică. în concret: în data de 21.11.2019, în jurul orei 9.58, la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, s-a prezentat domnul Vasile Negrilă, în vederea aplicării legale față persoana dumnealui pentru săvârșirea unei contravenții la regimul de circulație rutieră. Domnul Negrilă a fost preluat de doamna Ilie Liliana, polițist local în cadrul Poliției Locale Sector 4 - Serviciul Circulație pe Drumurile Publice. După legitimare și stabilirea identității a fost condus în biroul de lucru al polițistului local, în vederea aplicării măsurilor legale. După ce i-au fost fost prezentate probele, referitoare la contravenția săvârșită, domnul Vasile Negrilă a confirmat verbal faptul că dumnealui este cel care a condus autovehiculul și a săvârșit contravenția respectivă. în momentul în care a fost informat că pentru contravenția săvârșită va fi sancționat, domnul Negrilă a devenit recalcitrant și agresiv verbal...așa cum îl cunoaștem cu toții...la adresa doamnei polițist local Ilie Liliana, contestând competența legală a acesteia, referitor la aplicarea sancțiunii contravenționale...și ulterior încercând să o intimideze în expresii de genul: „nu știi cine sunt eu? sunt consilier al Sectorului 4; nu știi că eu sunt candidat la funcția de Primar al Sectorului 4? ...că imediat ce va fi Primar, prima persoană pe care o va da afară din serviciu, va fi Ilie Liliana...” în completare, domnul Negrilă, la momentul audierii, la Comisia Juridică, ne-a spus același lucru și nouă: că dumnealui va ieși Primar, că dumnealui, săptămâna viitoare schimbă majoritatea și...personal, mă va schimba din funcția de președinte al Comisiei Juridice, că va modifica componența întregilor comisii ă va conduce Primăria, că dânsul o să fie noul Viceprimar...și așa mai departe. Dați-mj^q^OîM continui raportul...Va fi Viceprimar până la alegeri...O să vedeți! A acuz o pe doamna^ dacă nu dorește cumva șpagă de la dumnealui, doamna polițist local repjfcând


muare să


niciodată și că este unul dintre cei mai buni polițiști locali. Domnul Vasile Negrilă a continuat să profereze pe un ton ridicat invective la adresa polițistului local Ilie Liliana, afirmând că măsurile sancționatorii luate împotriva sa și reprezintă abuzuri și a amenințat că va depune plângere penală împotriva polițistei locale. De asemenea, domnul Vasile Negrilă a semnat procesul verbal cu obiecțiuni, insistând ca în conținut să fie consemnate obiecțiuni fără legătură cu contravenția săvârșită și a părăsit Direcția Generală de Poliție Locală. Așa cum este normal, l-am invitat pe domnul Negrilă să ne confirme dacă spusele doamnei polițist local sunt adevărate. Domnul Negrilă...nu doar că a fost recalcitrant, domnul Negrilă ne-a amenințat cu plângeri penale dacă vom lua vreo sancțiune împotriva lui, domnul Negrilă ne-a amenințat, repet, că va schimba majoritatea, că ne schimbă pe toți din funcție, domnul Negrilă ne-a amenințat că, indiferent dacă vom mai ieși sau nu, noi, în mandatul următor...o să vedem noi, că se duce la televiziuni și spune că amendăm cetățenii, că va merge în presă cu acest scandal, fapt pe care eu, personal, împreună cu colegii din Comisia Juridica, l-am constatat ca fiind o a doua abatere gravă, prima fiind aceea de a amenința un polițist local. Dați-mi voie să vă citesc în continuare raportul Comisiei Juridice, de disciplină apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești, întrunită în ședința din data de 26.11.2019, în temeiul art. 233 alin. (4) din Codul administrativ, coroborat cu art. 51 alin. (4) din HCLS4 nr. 184/22.08.2019: <Raport cu privire la sesizarea nr. P. 19/14233/22.11.2019 a Directorului General al Direcției Generale de Poliție Locală din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, formulată împotriva consilierului local Vasile Negrilă. Comisia, analizând sesizarea cu nr. P. 19/14233/22.11.2019 și nota de raport din aceeași dată, întocmită de polițist local, clasa I, doamna Ilie Liliana Doina, a constatat următoarele: în fapt, la data de 21.11.2019, în jurul orei 09.51, s-a prezentat la sediul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, domnul Vasile Negrilă, ca urmare a Notei de constatare DPP 029470/22.11.2019 aplicată pe parbrizul autovehiculul cu nr. de înmatriculare B205ASV, pentru fapta de "oprire voluntară” neregulamentară, la regimul de circulație rutieră. Fac precizarea că la dosar ne-au fost atașate planșe foto care atestă acest lucru. în momentul în care doamna polițist local, Ilie Liliana Doina, i-a comunicat că va fi sancționat pentru contravenția săvârșită, domnul Vasile Negrilă a devenit recalcitrant și agresiv verbal la adresa acesteia, încercând să o intimideze, spunându-i ce v-am spus și mai devreme, că dânsul va ieși Primar și că în prezent este consilier, că are o mare putere...și așa mai departe. Amenințările și încercările de intimidare au durat aproximativ 30 minute, după care domnul consilier local Vasile Negrilă a semnat procesul verbal cu obiecțiuni. în virtutea dreptului la apărare, comisia l-am invitat pe domnul Vasile Negrilă pentru a-1 audia cu privire la faptele de mai sus menționate. Domnul Vasile Negrilă s-a prezentat cu o întârziere de 20 minute, a luat la cunoștință de sesizarea cu numărul mai sus menționat a directorului general al Direcției Generale de Poliție Locală și a recunoscut în totalitate faptele consemnate în aceasta. Comisia face cunoscut faptul că, domnul Vasile Negrilă a amenințat membrii comisiei cu plângeri penale, având o atitudine refractară, fără să își exprime regretul pentru cele întâmplate. în urma analizei situației sesizate, comisia a constatat că faptele domnului consilier local Vasile Negrilă se încadrează, în drept, la următoarele prevederi legale din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Citez: <Art. 224. Cinstea și corectitudinea. (2) Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități de interes personal> Prin atitudinea de intimidare, recalcitrantă, a domnului consilier local Vasile Negrilă, coroborat cu folosirea calității sale de consilier local în interes personal, acesta a încercat să se sustragă de Ia aplicarea unei măsuri legale contravenționale, faptă ce se încadrează la art. 224 alin. (2) mai sus menționat. Comisia a constatat, de asemenea, că abaterea săvârșită este deosebit de gravă, rappr consecințe: Incidentul s-a produs la sediul Direcției Generale de Poliție Lq^^CȘ: către un consilier local, a cărui activitate presupune, pe lângă o ținui


=la următoarele ^jțyă&vocat de orală Jmecvată,


cunoașterea și înțelegerea atribuțiilor Poliției Locale pe care să o sprijine și să contribuie la dezvoltarea și consolidarea acestei instituții în scopul creșterii nivelului de siguranță al cetățenilor din Sectorul 4. Mai mult, fapta domnului Vasile Negrilă are un impact deosebit de grav asupra prestigiului instituției și a capacității operative și de reacție a personalului, atitudine ce conduce la reducerea capacității instituționale de a reacționa la încălcări ale legii, personalul devenind timorat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, de teama unor eventuale repercursiuni. în mod direct, fapta domnului consilier local Vasile Negrilă s-a răsfrânt asupra doamnei polițist local Ilie Liliana Doina, care a fost profund afectată emoțional.Ținând cont de argumentele de mai sus, comisia hotărește că fapta domnului consilier local Vasile Negrilă are un caracter deosebit de grav și propune, în temeiul art. 237 din Codul administrativ: <Aplicarea de către Consiliul Local al Sectorului 4, a sancțiunii disciplinare prevăzută la art. 233 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ, respectiv excluderea temporară a domnului consilier local Vasile Negrilă de la lucrările Consiliului Local al Sectorului 4 și ale comisiilor de specialitate, pentru două ședințe consecutive > Vă rog să aveți în vedere faptul că domnul Vasile Negrilă, nu este la prima abatere dea cest tip, ați fost și dumneavoastră martori la nenumăratele avertismente verbale și mustrări pe care domnul președinte Cosmin Bărbălău i le-a aplicat. Acesta este raportul comisiei și vă îndemn pe toți, stimați colegi, indiferent de culoarea politică...nu lăsați prestigiul Consiliului Local să fie afectat de asemenea comportamente. Personal, atât eu cât și domnul Nicu Pungă, colegul meu, ne delimităm total de faptele acestuia și sper ca și dumneavoastră să o faceți. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„...O secundă, vă rog...Mulțumim, domnule consilier. Aș vrea să-i dau cuvântul doamnei polițist local în cauză...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Exact pe această speță...voiam, ca să evităm viciile de procedură, să o ascultăm și pe dânsa...Asta voiam să completez...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cum să nu? Imediat. Deci, îi dau cuvântul doamnei polițist local. Imediat.”

Dna Ilie Liliana Doina - polițist local - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„ Mă numesc polițist local Ilie Liliana Doina și activez de 10 ani în cadrul Poliției Locale Sector 4 -Serviciul Circulație Rutieră, fac parte din Aparatul de Specialitate al Primăriei Sectorul 4. Ce vreau să vă spun este că sunt profund indignată...și am fost foarte, foarte necăjită de ceea ce mi s-a întâmplat acum câteva zile...parcă în data de 21 sau 22, s-a întâmplat...în timp ce îmi efectuam atribuțiile de serviciu la sediu, unde aveam în vedere aplicarea de sancțiuni contravenționale în baza notelor de costatare și a fotografiilor efectuate cu mijloace omologate și certificate de către colegii mei din teren pentru faptele de oprire, staționare neregulamentară pe raza sectorului 4, s-a prezentat numitul Vasile Negrilă cu o notă de constatare, a fost identificat la punct acces de colega mea Alexandra. A avut de la început o atitudine necorespunzătoare, nu contează că este consilier, este un cetățean al acestei țări. Dânsul a venit și a spus că: „nu mă cunoașteți?” Cum a intrat, nici bună ziua, nu a dat...„nu mă cunoașteți?” iar colega mea i-a spus: „nu, nu vă cunosc, dar dacă îmi prezentați un act de identitate, o să ne facem cunoștință.” „Sunt Vasile Negrilă, directorul Consiliului Local Sector 4.”„0k...și eu sunt Alexandra de la Poliția Locală Sector 4. Ce s-a întâmplat?” „Am o notă de constatare...Vreau să vorbesc cu doamna Glon Flori.” Era vorba de doamna Glonț Florica, polițistul local care aplicase nota de constatare din teren......și a spus că e foarte supărat pentru că i

s-a aplicat această notă de constatare, deoarece noi i-am luat dânsului locul de parcare și pentru că i-am luat locul de parcare, nu i se pare normal să primească o amendă, pentru că dânsul nu are loc de parcare în zona unde are nevoie să parcheze. Colega mea l-a identificeJ 1 J ‘ să-1


preiau, eu m-am dus și l-am preluat pe domnul Negrilă, i-am verifica                       ere,

pentru că a refuzat să-mi prezinte permisul de conducere spunând că                       nu

am...Ce drepturi am eu de la Poliția Locală să-i cer dânsului permisu                        pe


regimul rutier. I-am adus la cunoștință domnului Negrilă fapta comisă, i-am prezentat documentele...și anume, fotografiile făcute în teren de colegii mei pe care mi le-au trimis Online, dânsul a avut mașina staționată neregulamentar...așa ca pentru cunoștința dumneavoastră, pe colțul unei intersecții, i-am adus la cunoștință faptul că a încălcat Codul Rutier, articolul 142, litera (f) ...și că nu îl voi sancționa la staționare, cu toate că fapta dânsului era de staționare, lăsase mașina toată noaptea acolo și spre dimineață, și că o să am un pic de clemență de data aceasta, fiind prima dată și va fi sancționat doar cu două puncte de amendă și două puncte de penalizare pe permis, având posibilitatea să achite jumătate din această sancțiune în 15 zile. în momentul când i-am spus că o să-1 sancționez, s-a înfuriat, s-a ridicat, a început să țipe la mine, să-mi adreseze cuvinte care nu mi se pare normal să mi le adreseze, indiferent cine este dânsul, să-mi repete că este consilier local la Sectorul 4, să mă întrebe: „dumneata știi că eu candidez la Primărie?” „Zic, nu vă supărați, nu știu, vă doresc mult succes în demersul dumneavoastră, dar nu are importanță. Dumneavoastră, vă aduc la cunoștință că sunteți un cetățean al acestui sector și al acestei țări și vi se aplică, conform Constituției României, articolul 16 și dumneavoastră, care spune că <nimeni nu e mai presus de lege> Da?” A început iarăși cu atitudinea revoltătoare și cuvinte nepotrivite...Nu aș vrea, nu este nici locul, nici momentul...să le descriu aici, jignitoare și la adresa domnului Primar, nu are importanță cine este, este un Primar, da?...la adresa Consiliului Local, cuvinte jignitoare...I-am spus că dacă mai continuă cu aceste cuvinte o să-1 sancționez și pentru Legea 61...și ultima purtare care nu mi s-a părut deloc.....și care m-a șocat un pic, din partea dânsului, nu mi s-a părut

corespunzătoare, a fost faptul că a zis: „să moară mama, că dacă ies eu Primar, tu vei fi prima care vei fi dată afară de la Poliția Locală...” „Zic: dar pentru ce să mă dați afară?” „Zic: nu vă supărați pe mine...” Să dea naiba să luați voi șpagă...” „Zic: domnule Negrilă, nu ați găsit persoana.” Deci, eu, în viața mea nu am luat un leu. Sunt unul dintre cei mai buni agenți de la Rutieră. Anul trecut am avut o mie și ceva de sancțiuni, nu am spus amenzi. Atenție! Am dat și avertismente. Eu nu dau numai amenzi....Nu înțeleg, pentru ce m-ați da afară și de ce vă purtați așa cu mine?” „Păi, da, zice...Ai avut o mie și ceva de abuzuri, că voi faceți aici pe Sectorul 4 numai abuzuri, că lumea nu are locuri de parcare...” Moment în care i-am explicat foarte frumos... „haideți să vă explic: dumneavoastră aveați unde să parcați mașina. Pe strada Emil Racoviță s-a edificat o parcare de 300 de locuri. Este adevărat că mai mergeți cinci minute pe jos, zece minute, până acolo, nu este la dumneavoastră, unde aveați nevoie, dar avem locuri de parcare, de patru ani de zile se fac locuri de parcare pe Sectorul 4...și asta nu...Dacă sunt foarte multe mașini...și este adevărat că nu o să putem să facem locuri de parcare pentru toată lumea, numărul de mașini a crescut exponențial față de numărul de locuri de parcare, asta nu înseamnă că nu trebuie să parcăm regulamentar și că nu trebuie să acceptăm o sancțiune...” ...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc!” Dna Ilie Liliana Doina - polițist local - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:,,...pentru o faptă care am comis-o! Da?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc!”

Dna Ilie Liliana Doina - polițist local - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„...Asta este tot ce am avut de spus...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, doamnă!”

Dna Ilie Liliana Doina - polițist local - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„...sunt foarte supărată și foarte indignată...și am rămas un pic speriată că e posibil să iasă domnul primar și să mă dea afară. Deci, eu în capul meu, așa am......Da?”


mese, ilor


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin doamnă! îmi cer scuze în numele consiliului pentru cele întâmț

consilieri, am rămas înmărmurit după cele relatate. Dumneavoastră, vi se pare normal? Mulți dintre dumneavoastră, aveți fete, aveți soții acasă...Dacă una dintre aceste persoane, era chiar soția sau fata dumneavoastră...Dumneavoastră vi se pare normal? Mie, nu! Dumneavoastră veți vota așa cum vă dictează conștiința...și eu am încredere în dumneavoastră. Dacă mai are cineva ceva de spus? Vă rog, domnule Ștefanei Dan Marin.”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Bună ziua, în primul rând. Bună ziua, domnule Primar, stimați colegi, stimați invitați, bună ziua, Lili! Vreau să vă fac o destăinuire...și anume: atunci când am fost trimis de către Consiliul Local făcând parte din Comisia de supraveghere a activității Poliției Locale, acum aproximativ doi ani de zile, am avut ocazia să cunosc mulți agenți de la Poliția Locală Sector 4...și vreau să vă spun ceva ce Lili nu v-a spus...și vă spun lucrul ăsta, pentru că o cunosc, este o doamnă modestă, dar mai întâi de toate vreau să fac aprecieri la adresa dânsei ca și polițist local în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală...și vreau să vă spun că este cel mai bun polițist local...și îmi asum lucrul acesta, din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală -Serviciul Circulație, pe care eu l-am cunoscut la nivelul Bucureștiului și în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală a Sectorului 4...De ce spun lucrul acesta și îl afirm încă o dată? Liliana a făcut referire la câteva moduri de aplicare pe care ea le-a considerat de cuviință să le facă, a legii... asupra celor care greșesc...și vreau să vă spun că este de departe, de departe, dacă nu spun că cel puțin dublu, față de numărul de sancțiuni, avertismente, mustrări scrise, verbale...și așa mai departe, dintre toți colegii ei din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală. Asta nu înseamnă că este o doamnă, o femeie, ca să-i spunem așa, o femeie rea! Este o femeie corectă și dreaptă, lucru pentru care, vă spun cu mândrie...eu o să fac următorul gest: la finalul celor spuse de mine acum...și aș vrea să vă îndemn pe toți cei care încurajăm astfel de atitudini...și anume: de a sta drept în fața fiecărui ales local, în fața oricărui cetățean, în fața unui Primar, în fața oricui, așa cum stă Liliana. Felicitări, Liliana!”

Președintele de ședință, dl consilier Barbălău Cosmin Constantin:„Doamna Murgoci, vă

rog!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da. Bună ziua! Vreau și eu să o felicit pe doamna pentru atitudinea pe care a avut-o pentru că, într-adevăr, poziția pe care noi o ocupăm sau orice fel de poziție de demnitate publică, nu îți dă niciun drept să ameninți pe cineva sau să abuzezi de ea. însă am o întrebare pentru doamna, dacă a depus o plângere penală la Poliție, nu la Poliția Locală, pentru că mie mi se pare că acest lucru este un abuz de putere.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am să vă răspund eu! Instituția Primăriei a luat această măsură și depune pentru colega noastră, plângere pentru ultraj.”


Dna consilier Murgoci Mihaela:„Foarte bine că Instituția la care doamna lucrează o susține în totalitate, că așa este firesc, ca un angajator să-ți susțină angajații. A doua problemă care ține...îmi pare rău, eu am primit acum pe email, toți am primit pe email...Eu nu am putut să citesc proiectul de hotărâre...Noi am primit o sesizare pentru ceea ce s-a întâmplat cu doamna. Poate ar fi trebuit să primim o rezoluție sau nu știu cum, ce produce Poliția Națională sau Procuratura pe acest caz...pentru că din acest punct de vedere, Consiliul Local, eu consider, citind și Codul Administrativ, nu poate să se subtituie niciunei instanțe judecătorești și nu poate să facă nici cercetări specifice Poliției. Domnul Negrilă poate fi însă sancționat pentru atitudinea pe care avut-o în cadrul Comisiei, o atitudine pe care nu cred că ne-o dorim, dar nu pentru ceea ce i s-a întâmplat doamnei. Eu îi doresc succes să obțină...pentru că ar fi un precedent ca un demnitar public să fie sancționat pentru cazuri de abuz, mai ales împotriva unui angajat local. Mulțu_^_.


vântul


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Coț^fai&n: doamnei Secretar!”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4 al Municipiului București:,.în calitate de Secretar, nu de funcționar public, în momentul acesta...și nici de femeie, am să vă citesc articolele 47...sau am să vă citesc câteva din articolele din Regulamentul Consiliului Local, care sunt aprobate de către dumneavoastră și care reflectă prevederile din Codul Aministrativ, respectiv: articolul 47, aliniatul (1) spune așa: < în exercitarea mandatului, aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaj e> în aliniatul (2), același articol 47 spune că < aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități de interes personal > Coroborând acest articol cu articolul 55, respectiv, 51, litera e), rezultă următoarele...Și acum o să citesc din articolul 51, aliniatul (1): < în cazul unor abateri grave, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate> Aliniatul (2) îmi spune și cine trebuie să analizeze gravitatea și să facă această propunere, respectiv: <gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare>. Evident, oportunitatea aparține Consiliului Local, evident că articolul 51, litera e), respectiv, excluderea temporară de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate se poate face doar în urma unei hotărâri pronunțată...unei hotărâri votată de către consiliul local. Acum, mai departe, dumneavoastră hotărâți dacă aprobați ori nu, un astfel de comportament.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Doamna Murgoci. Vă rog!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Dar eu nu neg ceea ce s-a întâmplat. Ideea este că, da, consiliul poate analiza, dar trebuie...această analiză făcută pe o rezoluție pe care o dă un organ competent în această...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamna Murgoci, îmi cer scuze! Ați mai fost și activist pentru drepturile omului, din câte știu. Nu se poate așa ceva. Sunteți și femeie! Da, chiar vă bateți joc de noi? Ce trebuia să-i facă? S-o bată, s-o omoare?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Nu, domnule președinte!...Trebuia ca Poliția să...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, noi nu dăm, pedepse......cu închisoarea...Asta dă Poliția, dă Procuratura...Așteptăm doi-trei ani de zile până se

soluționează cazul? Zău, așa!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da, dar noi nu ne putem substitui unei instanțe judecătorești....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamnă...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Sau Procuraturii, măcar...” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamnă, noi aici, sancționăm disciplinar un comportament inadecvat al unui consilier...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Păi, a avut un comportament inadecvat aici...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamnă, sunteți femeie, lăsați un pic politica. Am înțeles! Lăsați un pic politica. Sunteți femeie!Vă rog!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Nu este vorba de politică aici, este vorba de procedură...” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamnă, ce trebuia să facă? S-o omoare?”


Dna consilier Murgoci Mihaela:„Nu, nu trebuia să facă spus asta.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău

consilieri...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ok. Dacă dumneavoastră vreți să politizați acest caz, este problema dumneavoastră, eu vă spun strict pe procedură...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Vi s-a părut dumneavoastră că noi politizăm?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. De aceea, mă opresc. Nu vreau să intrăm în polemică pe acest subiect. Dacă mai sunt alte întrebări sau discuții pe acest proiect? Dacă nu, îi dau cuvântul domnului Viceprimar?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Având în vedere cele dezbătute, propun introducerea pe ordinea de zi la punctul numărul 2 pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de hotărâre privind aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzută la art. 233 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ, consilierului local Vasile Negrilă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constautin:„Supun la vot...Domnule Andrușceac, aveți ceva de spus?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aș vrea să se voteze nominal la acest proiect...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Păi, nu avem cum pentru că este la introducerea pe ordinea de zi...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok. După aceea...când trecem la vot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Acum votăm introducerea pe ordinea de zi, la punctul numărul 1...Supun la vot introducerea acestui proiect la punctul numărul 1. Vot, vă rog! Cu 17 voturi pentru, 6 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Vă rog, domnule Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 3. Cu 21 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4C

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de construire în vederea creșterii eficienței energetice, a modernizării interioare și obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentruj iLdin Aleea Reșița D, nr. 9, Sector 4, Municipiul București.”


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Coij^tantin: introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de reabilitare la blocul de locuințe sociale B2 din B-dul Metalurgiei nr.89.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 6... (acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, conform însemnărilor făcute în sală)... în continuare, dau citire ordinii de zi în integralitatea sa. Punctul numărul:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzută la art, 233 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ, consilierului local Vasile Negrilă

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 05.11.2019.

  • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de Ia adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări de construire în vederea creșterii eficientei energetice, a modernizării interioare si obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru imobil din Aleea Reșița D, nr. 9, Sector 4, Municipiul București”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de reabilitare la blocul de locuințe sociale B2 din B-dul Metalurgiei nr.89

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 7. Proiect de hotărâre pentru abrogarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului U^}L=Miinicipiului București, cu modificările și completările ulterioare


Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 8. întrebări, interpelări.

  • 9. Probleme curente. Vot, vă rog! Cu 22 de voturi pentru și 2 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată. O să dau cuvântul doamnei Secretar pentru primul punct, o să-1 și citesc. Doar o clipă, doamna Secretar. Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzută la art. 233 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ, consilierului local Vasile Negrilă. Vă rog, doamna Secretar.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4 al Municipiului București:„Având în vedere articolul 139, aliniatul 6, teza a Il-a din Codul administrativ, potrivit căruia hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege. întrucât nu este niciun fel de excepție în acest sens, votul va fi secret.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă sunt discuții pe acest proiect? Vă rog, domnule Matache.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bună ziua! Sunt membru în Comisia Juridică...și da, este un caz nefericit ăsta, unde am fost martor când domnul Negrilă, chiar a avut un comportament deloc potrivit, chiar și la comisie...și aș propune să avem un amendament aici, prin care această sancționare să se refere doar la comportamentul din comisie și nu la...cum să zic, la amendarea la ceea ce s-a întâmplat între domnul Negrilă și doamna de la Poliția Locală, pentru că, consider că ce este în afara consiliului local, nu se aplică și în consiliul local...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Matache, asta este o altă abatere. în următoarea ședință vom putea face un proiect de hotărâre pentru asta. Deci, a doua abatere.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bun. Asta este a doua abatere.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dumneavoastră v-ați simțit confortabil în comisie?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Nu m-am simțit confortabil în comisie...Totuși, cred că printr-o sancționare cu două ședințe...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Eu știu că și-a recunoscut și fapta...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da....și faptul că și-a recunoscut-o, ar trebui să arătăm și noi un pic de...colegialitate...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Tocmai din acest motiv...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „...Pentru că dacă dai înapoi, la fel primești. Părerea mea! Deci, cred că o singură ședință suspendare, e mai ok decât două ședințe...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Matache, regulamentul prevede pentru comportament deosebit de grav, două ședințe. Bun. Eu vreau să vă întreb altceva. Fac apel la partea dumneavoastră umană. Domnule Matache, sunteți căsătorit? îmi cer scuze!”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ce spuneți, dacă în locul dânsei era soția dumneavoastră?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Sunt sigur că...Da. E adevărat...Când vorbim de partea emoțională...” circumstanțe atenuante?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantigj; Lați fi căutat atunciemoțională* Adevărat că


Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Când vorbim de

atunci poți să iei niște sancțiuni mai drastice. Aș vrea ca aici noi să gândim un pic la rece treaba asta și să ajutăm un coleg să redevină acel coleg dinainte. Adică, amabil, prietenos...nu să încercăm

să-l.


și mai mult. Părerea mea!”


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc frumos! O să dau cuvântul domnului Primar. Vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua, stimați colegi! Voiam să vă spun că, din nefericire...din nefericire, spun lucrul acesta, nu este primul moment în care colegul nostru are un astfel de comportament. Din nefericire, acest comportament îl are preponderent cu persoanele de sex feminin. Nu cred că e un lucru bun ca angajații acestei instituții să vină la serviciu absolut speriați de tipul acesta de abordare...reprezintă, dacă vreți, o sancțiune de ordin moral și cred că pentru fiecare dintre noi este extrem de important să păstrăm o anumită limită a decenței în lucrurile pe care le întreprindem în viața de zi cu zi. Dânsul este consilier ca și dumneavoastră, în fiecare clipă comportamentul pe care îl avem raportat la relațiile cu funcționarii publici cu care interacționăm, trebuie să fie unul decent, iar în momentul în care acest prag al decenței este depășit, este extrem de important pentru noi toți, să venim în slujba celor care lucrează ca și noi, pentru oameni. Nu putem să-i lăsăm pe oameni victime ale acestor tipuri de abuzuri, iar dintre toate lucrurile negative care se pot întâmpla, cred că acest semnal de bun simț...că nu discutăm decât despre o măsură de bun simț, nu o măsură punitivă, este mai mult decât binevenit, altfel devine o problemă...ca și dumneavoastră, și eu, și oricare dintre noi, să putem fi într-o altă situație abuzați de un astfel de comportament...și slavă Domnului că am avut în această sală, extrem de multe momente care au fost tensionate, am avut dispute, dar niciodată nu am depășit un anumit nivel. Nu este normal și nu este corect să trecem la amenințări și să folosim în acest mod abuziv calitatea pe care o avem. Despre asta este vorba. Eu vă înțeleg ...și știu că sunteți un bun creștin și apreciez lucrul acesta, însă vreau să luați această sancțiune și să o vedeți într-o manieră constructivă, pentru că într-o lume în care agresivitatea se dezvoltă în ritmul în care se dezvoltă, este o măsură de bun simț care nu are implicații deosebite din niciun punct de vedere asupra colegului nostru, doar este un obraz care este bătut cu degetul. Despre asta este vorba.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Deci, domnule Primar, eu îmi asum votul de la Comisia Juridică, un vot pozitiv pentru această sancțiune, drept urmare, de aceea și vin cu aceste completări, ca atunci când vorbim despre judecarea faptelor, să judecăm la rece, nu emoțional. Din ce mi-a spus și domnul Negrilă la ședință, rezultă că și doamna a avut un comportament un pic acid la adresa dânsului. Acuma, noi nu am fost prezenți acolo. Adevărul este undeva la mijloc...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ideea este următoarea:.......dar era foarte urât să vă spun, cu încă vreo 30 de colegi care au fost, să vorbească

toată lumea despre lucrurile pe care le-au văzut, le-au auzit sau despre amenințările primite. Chiar nu este...și i-am sfătuit pe colegii mei să păstrăm această limită pentru că finalmente suntem niște oameni puternici, iar ceea ce trebuie să facem aici, e vorba, din punctul meu de vedere, doar de trimiterea unui semnal, de un apel către bun simț. Așa cum dumneavoastră ați fost întotdeauna un om, nu decent, mai mult decât decent, aveți și un fel de a fi, extrem de calm.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„încerc...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aveți...și e un lucru pe care, într-adevăr, îl apreciez în mod deosebit. Este important ca noi toți, să reușim să ne ținem nervii în frâu. în momentul în care ne ținem nervii în frâu, lucrurile sunt ok. în momentul în care depășim această limită, nu cred că avem niciun fel de justificare. în general, ca și cu Poliția

Națională, ca și cu alte instituții ale statului, nu este normal să intrăn                         il dintre

colegii noștri.„și nu am să spun cine, a fost sancționat tot pentru                        , a fost

sancționat pentru faptul că a parcat mașina neregulamentar...Nu ați;                       eja. Nuați auzit vreodată să existe astfel de reacții nepotrivite la adresa unor oameni care își fac datoria, pentru că dacă unii oameni au trăit într-o epocă în care cineva îi punea să facă a, b, c, d sau e, uite că trăim într-o lume în care oamenii nu fac altceva, decât să-și respecte fișa postului. Despre asta este vorba...iar noi trebuie să venim în sprijinul lor și să îi ajutăm în acest scop, pentru că ne dorim cu toții să trăim într-o lume normală, iar asta este o măsură de normalitate și este o măsură de bun simț...Nu este o măsură punitivă. Vă mulțumesc!”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Corect. Acum, totuși, nu trebuie să intrăm în a ne scoate ochii cui greșește, cum greșește...pentru că și Poliția Locală greșește de multe ori...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Doar cine nu muncește...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Doar cine nu muncește...Ok. Atunci, v-aș ruga să țineți cont de ceea ce v-am descris la început. Dacă puteți să supuneți la vot...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Doar o clipă. Aș vrea să se consemneze următorul lucru: dânsa este aici și și-a expus punctul de vedere, în schimb, domnul Negrilă este absent nemotivat.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Dânsul a decis că nu vrea să participe la această ședință.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. Este absent nemotivat. Asta am și spus. Da?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Corect. Bun. Deci, aș vrea să se țină cont, dacă se poate, de reducerea pedepsei de la două ședințe, la o ședință.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu se poate.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bun. Atunci dacă nu se poate, nu se poate! Colega mea, aici de față, vrea să spună ceva.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, doamna Murgoci. V-a băgat în prima linie, colegul dumneavoastră. Am observat. Spuneți, vă rog!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da. Eu nu sunt parte din acea comisie, de aceea i-am propus lui să facă un amendament, ca la articolul 1 să se adauge <pentru comportamentul inadecvat în cadrul ședinței de comisie și adăugat când a avut loc ședința și cine era martor>”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul Pînzaru, din câte știu, a mai făcut încă o plângere, astfel că este o altă abatere, aceasta.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Deci, se poate adăuga asta la articolul 1 Puteți supune la vot acest amendament?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Atâta timp cât este o altă abatere, este o altă procedură. în procedura următoare îl putem chema să ne explice despre ce este vorba și sunt convins că dânsul va avea și înțelepciunea și maturitatea și calmul necesar pentru a aborda situația...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Bun. Și atunci, pentru ce îl sancționăm cu două luni de suspendare? ...(intervenții în sală fără microfon)... Două ședințe. Mă scuzați!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pentru exact ce aveți pe expunerea de motive.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamna Murgoci...” Dna consilier Murgoci Mihaela:„Am primit-o pe email...! Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin


îmi cer scuze...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ok...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamna polițist local a vorbit degeaba până acum?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu v-am explicat cum e procedura...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,...Doar pentru asta?” Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu o să mă abțin de la vot...”...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă rog, doamnă, la microfon, vă rog.....(intervenție în sală fără microfon)... Domnul Andrușceac, vă xc>g.... (intervenție

în sală fără microfon). ..Domnul consilier dacă vreți să spuneți ceva, spuneți la microfon.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi, eu aș vrea să ne lămurească doamna Secretar pe procedură, întrucât niciunul dintre cei care suntem acum puși în fața faptului de a lua o decizie împotriva comportamentului colegului nostru din afara Consiliului Local, vreau să știu dacă procedural avem dreptul să ne pronunțăm pe o acțiune pe care dânsul a facut-o, nu în cadrul consiliului, nu în cadrul Primăriei, ci în timpul liber și bineînțeles consider că trebuie ca o atitudine de genul ăsta, indiferent din ce parte s-ar manifesta, să nu fie tolerată, vreau însă ca la votul acesta să știm dacă procedural ne putem pronunța sau ne antepronunțăm pe o decizie pe care ar trebui să o ia niște organe de cercetare, atâta timp cât se depune o plângere pe această speță. Domnule Primar aș vrea să vă aduc aminte totuși că atunci când Poliția Locală a venit cu pistoalele la dumneavoastră în birou sau în ședință, nu cred că și-au făcut datoria față de cetățeni. Deci, trebuie să vedem lucrurile din ambele părți și nu ridicăm statui pentru un comportament normal, ci trebuie să sancționăm comportamentul anormal.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „înainte să răspundă colega mea la întrebări, vreau să vă spun următorul lucru: da, voi lupta pentru drepturile femeilor, nu este normal ca o femeie să fie abuzată și niciodată în viața asta n-o să pot să rămân imun la astfel de situații tocmai pentru că sunt fiu, tocmai pentru că sunt soț, tocmai pentru că sunt tată de fată, este un lucru extrem de important. Atâta timp cât un coleg este agresat în interiorul instituției, nu putem să rămânem imuni la așa ceva, vă mulțumesc și dau, pe partea tehnică, cuvântul doamnei Secretar. Mulțumesc.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4 al Municipiului București:„Două aspecte: un prim aspect: ați afirmat faptul că incidentul s-a produs în afara Primăriei, pardon, incidentul s-a produs în Primărie pentru că Poliția Locală face parte din această imitate administrativ-teritorială, iar incidentul s-a produs în sediul Poliției Locale, nu pe stradă, nici în altă parte, s-a produs folosindu-și funcția pe care o are și prevalându-se de acest lucru; doi: sancțiunea penală care se va pronunța, dacă se va pronunța, rămâne la latitudinea Parchetului și la latitudinea judecătorului care va fi sesizat cu acest aspect. Consiliul Local nu a fost sesizat cu un aspect referitor la presupusul ultraj pe care dumnealui l-a avut referitor la polițistul local, ci vorbim despre o sancțiune disciplinară a consilierului local care își folosește calitatea în încercarea de intimidare pentru obținerea unor foloase în favoarea sa, față de polițistul local respectiv. Pentru asta sunteți dumneavoastră, Consiliul Local, chemați să răspundeți, asta analizați și da, din punct de vedere procedural, s-au respectat absolut toți pașii, din acest motiv ați și primit abia acum acest proiect de hotărâre pentru că ea nu putea fi înaintată înainte de a se obține avizul tuturor comisiilor și referatul de specialitate semnat de către aparatul de specialitate. Din acest considerent ați primit atât de târziu acest proiect de hotărâre. Puteați să-1 primiți mai devreme, dar un consilier local a solicitat ca această ședință să aibă loc la ora 12.30, nu mai devreme, prin urmare nu s-a putut comunica mai devreme acest aviz. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantm^Va

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Deci, este de competențaZndastră^să profiusjjăm pe această speță?”


Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4 al Municipiului București:„în mod cert. Cert.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Mai sunt alte întrebări legate de acest proiect? Supun la vot. Votul este secret. Să se împartă buletinele de vot, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnul Președinte, ne explicați și nouă procedura de vot pentru ... la acest proiect, vă rog frumos?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Pentru acest proiect? ” ...(intervenție în sală fără microfon)...

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Da...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sper să nu mă trezesc mort...deci, nu e ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Se împart buletinele de vot și avem da sau nu și se încercuiește opțiunea dumneavoastră. Rog comisia de numărare a voturilor sa se întrunească. Vă rog, domnul Sava. Comisia de numărare a voturilor! Domnule Andrușceac! Vă rog, puțină liniște! Dau cuvântul domnului Viceprimar să citească procesul verbal..”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Având în vedere că președintele comisiei de numărare este chiar domnul în cauză, o să dau eu citire Procesului-Verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 26.11.2019. în urma numărării voturilor pentru articolul 1 al proiectului de hotărâre privind aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzută la art. 233, alin. (1), lit.e) din Codul administrativ, consilierului local Vasile Negrilă, s-a stabilit: excluderea temporară a domnului Negrilă Vasile de la lucrările Consiliului Local Sector 4 și ale comisiilor de specialitate pentru două ședințe consecutive, cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, din care 24 voturi valabil exprimate și 6 voturi nule. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Având în vedere aceste voturi, declar proiectul adoptat. Punctul numărul 2: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 05.11.2019. Vă rog, domnul Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule Președinte, aș dori să votez acest punct de pe ordinea de zi, dar nu ne-a venit pe email niciun proces verbal. Deci, nu am ce să votez pentru că nu știu ce s-a scris în procesul verbal al ședinței din 5.11.2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Sava, puteți să vă abțineți.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu, nu, nu. Propun, dacă este așa, și vă rog......(intervenție în sală fără microfon)...S-au transmis? O secundă, luăm o

pauză de un minut, să putem să probăm faptul că am transmis acest proces verbal. ...(intervenție în sală fără microfon)...dacă nu, nu-1 aprobăm. în contextul în care nu obținem ceea ce ați solicitat, domnule consilier, avem conform Codului administrativ prevederea retragerii de pe ordinea de zi, ca atare o să vă propun să-1 retragem de pe ordinea de zi dacă nu obținem aceste date, un moment să verificăm.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„A fost votată ordinea de zi.”


Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: aduc la cunoștință...știu că vreți să-mi arătați de fiecare dată că sunteți maj dar vroiam să vă spun că legea s-a schimbat, Codul administrativ ne ordinea de zi, așa că din nou v-ați înșelat Nu ați reușit să vă upgradați informațional. în calitate de inițiator, propun retragerea de pe ordinea de zi a acestui punct. Deci încă o dată, vreau să retragem, de pe ordinea de zi, propun retragerea.”

elicitări,


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, cine e de acord cu retragerea de pe ordinea de zi a procesului verbal? Vot, vă rog. Cu 23 voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal a fost retras de pe ordinea de zi. Punctul numărul 3 care a devenit 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Dacă sunt discuții. Vă rog, domnule Ștefan Laurențiu.”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Am văzut că, virgulă, caracterul de urgență al intrării pe ordinea de zi, este trecerea unor sume de la dezvoltare investiții la funcționare și am văzut după aia pe capitole, că sunt mai multe sume care sunt trecute de la dezvoltare la funcționare, aș dori, dacă cineva din aparat ne poate spune care ar fî totalul, cât se ia practic de la dezvoltare și se duce la funcționare?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Cioclea.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Bună ziua. Rectificarea bugetară, așa cum este prezentată și în raportul de specialitate, are la bază nevoia de a aduce angajarea și partea de angajamente bugetare care sunt aprobate la data prezentă, la realitatea execuției bugetare, astfel încât anumite cheltuieli de investiții care până la data prezentei nu s-au finalizat și care nici nu există posibilitatea de a fi finalizate până la sfârșitul anului, vor fi dezangajate urmând ca sumele respective să fie alocate către cheltuielile de funcționare. Suma totală pe care o estimăm până la data prezentei rectificări bugetare este în jur de 25 milioane lei, 24 - 25 milioane de lei. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări? ”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Numai puțin. Deci să înțeleg că vorbim despre 25 milioane care nu am realizat proiecte de investiții și care nu se pot realiza acest an și pe care le ducem la bunuri și servicii.”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Vorbim de 25 milioane lei care sunt aferente unor investiții, unor poziții, unor obiective de investiții care sunt începute, care sunt în derulare și care până la momentul prezent și nici în luna care vine, care urmează până la sfârșitul anului, nu vor fî primite facturi și nu urmează a fi închise.”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Am înțeles. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, e vorba despre investiții în derulare, mai mult decât atât, diferența între fila de buget și realitate vizavi de cash flow, estimăm - de aceea o să mai avem o ședință sau două - o estimăm undeva la 40 sau 50 milioane de lei. Acesta este un alt motiv care ne determină să avem această abordare.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Da, cum a spus domnul Primar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Asta este suntem subfinanțați...”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Deci practic avem subfînanțare, deci practic o să avem un deficit de vreo 40 milioane care trebuie să-1 acoperim din alte...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Cum a spus domnul Primar și la nivelul bugetului local ca la nivelul întregului și bugetului general consofî^a^se^gstimează un deficit. Se estimează un deficit. La un buget local, cum avem noi acum und^^^OSw^MPimilioane de lei, o sumă de 30 - 40 milioane reprezintă undeva de 4%- 5 %. Acum^cum       ial$U el în ședințele următoare de care spunea domnul Primar, asta este un alt aspect.”Dl Baluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Gândiți-vă că în cursul acestei săptămâni, conform declarației oficiale, Guvernul României va face o rectificare bugetară, în zilele următoare o să facă o rectificare bugetară și cu certitudine va trebui să fim, inclusiv vizavi de acest lucru, conectați și va fi nevoie să ne adaptăm.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Deci, să înțeleg că deficitul estimat va fi de 40 milioane în condițiile în care în anii precedenți a fost excedent...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să vedem dacă vom încheia cu deficit sau nu, noi așteptăm, de aceea am făcut solicitări succesive Guvernelor României, pentru noi culoarea politică...noi facem administrație și apreciem lucrul acesta, nu facem politică și am încredere foarte mare că Guvernul Orban va ține cont de problemele pe care comunitățile locale le au iar declarațiile în acest sens au fost unele extrem de constructive...(intervenție în salăfâră microfon)...Nu mă certați acuma, n-am zis de rău.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Rămân în aceeași cheie, cum ați spus dumneavoastră, în discuția pe latura administrativă și-mi doresc acest lucru să rămânem în aceeași cheie, să nu o forțați. Să nu forțați pe partea politică.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ne speriați cu cheia! ”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Puteți să ne spuneți și nouă de la ce proiecte s-au luat acești bani? Dacă bineînțeles binevoiți, dacă nu, spuneți în scris și asta este situația. Știți că mai aveți o datorie la mine mai veche de răspuns în scris.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în 30 zile fac tot posibilul să vă upgradez informațional. Ați văzut că deja am început cu Codul administrativ, după aceea răspundem la întrebările din ședința trecută, vă răspund la întrebările de la ședința asta.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Cam greu.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Sunt sarcini multiple și știți bine că nu vă uit și sunteți întotdeauna în vederile mele și veți primi cu certitudine răspunsuri complete și complexe la toate întrebările pe care, de-a lungul timpului, mi le-ați adresat. Mulțumesc.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„înțeleg că o să-mi răspundeți în scris,da?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnul Matache, vă rog.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Referitor la această rectificare de buget aș vrea să întreb în ce rectificare de buget au fost alocați bani pentru aceste sau această multitudine de ghivece care a invadat pur și simplu sectorul 4? De exemplu chiar și aseară mergeam pe bulevardul sau strada Racoviță și domnule, pur și simplu...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă spuneți că v-ațî lovit de vreunul, eu nu vreau să mai aud așa ceva! ”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Domnule, pur și simplu am văzut că exact sub

copaci s-au plantat, s-au plantat pur și simplu că nu pot să spun altfel, o sumedenie de ghivece ca să nu mai spun că le completează pe cele de pe Luică. Aceste ghivece, mi se pare absurd, în momentul în care vin cu un proiect pentru comunitate despre care știți și pentru aceste ghivece sunt bani, dar pentru ce v-am propus de acum un an de zile, nu simt bani! La asta mă refer. Deci când facem


rectificări de buget, haideți să ne spuneți și nouă...”


Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucjff^tP.tW^ pus problema. Ați fost în sfârșit înțelept, ați început într-un mod politiQjMst...

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „încerc să fiu, domnul Primar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cam reușiți. Ați început într-un mod politicianist după care ați revenit, v-ați dat de trei ori peste cap.

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„E departe politica de mine, domnule Primar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „V-ați dat de trei ori peste cap. Nu, dar pe spate scrie USR Plus.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ce vă spun aici este observația unui om simplu care...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Să știți că sunt la fel de simplu.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Sunteți la fel de simplu dar uitați, ghivecele acelea nu sunt așa simple...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E părerea dumneavoastră. Trebuie să înțelegem următorul lucru și poate că din acest motiv și împreună suntem un exemplu chiar și colegii dumneavoastră care vorbesc peste mine...Suntem un exemplu din punctul acesta de vedere. Se întâmplă deseori să avem opinii contrare.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da, domnule Primar, sunt de acord.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu, de exemplu, nu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Vă respect decizia.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Exact cum și dumneavoastră, chiar dacă vă respect punctul de vedere, nu sunteți de acord întru totul cu ceea ce spun vizavi de această speță. în legătură cu ce am promis veți avea plăcuta surpriză să vedeți că mă țin de cuvânt.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Mă bucur.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pentru că din punct de vedere moral, țin foarte mult la această idee de a-mi menține promisiunea. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Dar haideți să vă explic de ce am făcut referirea aceasta...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aici ați fost politician chiar dacă sunteți un om simplu. Ați fost un politician ascuns în hainele unui om simplu.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „N-am nicio problemă să le puneți oriunde este nevoie.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar nu le pun eu!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„De exemplu, sunt porțiuni de beton unde nu există verdeață, e adevărat acolo își au menirea niște plante ornamentale în ghiveci, dar în momentul în care, și aici, nu departe de noi, la Alexandru Obregia chiar la intersecție, s-a betonat și s-a pavat spațiul verde sub pomi și s-a pus acolo un ghiveci adică nu putea să pună planta aia direct în pământ? De ce trebuia să-i facem un postament de parcă ar fi ghiveci din aur și să punem sub pomi...punem pe spațiul verde o platformă betonată cu ghiveci...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Puteți să-mi explicați și mie sintagma ghiveci din aur?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Domnule, nu pot să v-o explic, v-am dat un exemplu.”


Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucur făcut o comparație și mă depășește această comparație. îmi cer scuze, lucrurile și tocmai de aceea vă cer asistență tehnică.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „în trafic mai există câte o mașină din asta scumpă Porsche, BMW din aur, poleit cu aur, este ceva care eu personal nu înțeleg, dar individul și-a permis să-1 plătească. E la fel și aici, noi poate punem un ghiveci din aur care să le reprezinte pe toate celelalte ghivece din ceramică.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă doriți un ghiveci din aur, puteți să veniți cu un proiect în acest sens și vedem dacă suntem de acord sau nu. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Atunci aș fi înțeles.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Era o glumă, am înțeles.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc. Domnul Pungă, vă rog.”

Dl consilier Pungă Nicolae:„Aș vrea să subliniez aici, criteriile estetice sunt chestiuni strict personale așa nota bene.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ale arhitecților, să nu spunem. Deci important este următorul lucru...lucrurile acestea inclusiv...este o problemă de peisagistică. ”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Deci, să înțeleg că n-o să avem de aur ghivecele? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„întrebați-1 pe domnul Matache. Dânsul a propus să avem ghivece de aur. Oricum, colegul nostru Antonio are doctoratul în această specialitate.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„N-a fost o propunere, domnul Primar, a fost o comparație.”..(intervenții în salăfără microfon)...

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnul Băluță, dumneavoastră știți de fântânile din aur, nu de ghivece...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să trecem mai departe. Dacă simt alte discuții?”., (intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să știți că eu caut argonauții deja, deci nu e o problemă. ...(intervenții în sală fără microfon)...ca să putem să luăm lâna de aur.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, vă rog frumos să nu-1 luați în seamă pe colegul meu Matache cu ghivecele de aur, vă rog frumos. A fost o glumă!” ...(intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De aia l-am întrebat, l-am rugat să vină cu un proiect de hotărâre în acest sens, dacă își dorește ghivece de aur. Eu aș vota împotrivă, să știți dacă aș fi consilier local, n-aș putea să accept așa ceva. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc pentru dezbateri. Supun la vot acest proiect. Cu 15 voturi pentru, 4 abțineri și 5 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”. Vă rog, domnul Ștefan Laurențiu.”


tilitatea


Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Pentru a înțelege mai bine acestei solicitări către CGMB, nu numai pentru mine, aș dori dacă ne p

Investiții ce se presupune a se face pe acest teren.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4 al Municipiului București:,,O să vă explic eu. Dincolo de ce o să vă explice colegii de la Investiții, am să vă explic eu câteva lucruri. Este vorba despre reiterarea unei hotărâri pe care dumneavoastră ați aprobat-o deja acum o jumătate de an, atunci la momentul respectiv am solicitat acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea demarării procedurii de negociere, în vederea cumpărării acelor terenuri. E vorba despre cele două terenuri care sunt în viitoarea curte a Școlii 100. La momentul respectiv, Consiliul General ne-a aprobat această hotărâre. S-a aprobat acum două ședințe raportul de evaluare și valoarea maximă până la care se putea merge pe negociere. Ne-am întâlnit în două negocieri preliminare și au avut loc și discuții între comisia de negociere și proprietarii terenurilor respective care au fost total nemulțumiți de valoare pe care au obținut-o în urma raportului de evaluare. Din păcate fiind vorba de un raport de evaluare asumat de către un expert și confirmat prin votul Consiliului Local, nu avem cum să mergem peste această valoare și atunci singura variantă posibilă este exproprierea pentru că ne încadrăm în prevederile Legii 255. Sunt pentru un obiectiv școlar, deci vorbim pentru curtea unei școli. în momentul acesta chiar există pentru că inițial au avut bunăvoința și ne-au permis să amplasăm deja un container pentru after school-ul de la Școala 100. Din păcate s-au împotmolit negocierile în privința banilor și atunci singura modalitate corectă de a o rezolva este această expropriere, evident în condițiile în care dumnealor nu vor fi mulțumiți de valoarea raportului de expertiză care este evident același, se vor putea adresa instanței de judecată și instanța de judecată va putea evalua peste valoarea pe care un expert ANEVAR a dat-o. De aceea am simțit eu nevoia să vă explic acest proiect de hotărâre. Deja s-a întâmplat în Școala 100 amplasarea acelui container, având acordul dumnealor de altfel....

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Asta vroiam să întreb.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4 al Municipiului București:„Având acordul dumnealor pentru că până la momentul în care au văzut valoarea expertizei, lucrurile au curs foarte lin, în momentul în care au văzut valoarea expertizei, terenul respectiv fiind afectat de circulație, au fost nemulțumiți și au anunțat indirect că nu vor să negocieze acest preț, vrând un preț dublu. Nu puteam să supun Consiliului Local un astfel de preț și atunci singura variantă pe care eu am identificat-o este exproprierea pentru că ne încadrăm în prevederile Legii 255.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Am înțeles. Și se intenționează să se construiască ceva pe aceste terenuri, respectiv locuri dejoacă.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4 al Municipiului București: „Da, da, da.”

joacă.


DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Deci, este containerul și se mai face practic un loc de

Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4 al Municipiului

București: „Din câte știu eu proiectul așa arată, "...(intervenții în sală fără microfon)... DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„E cineva de la Investiții...Nu sunt, Ok.” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Daca mai sunt alte discuții dacă nu supun la vot acest proiect. Vot, vă rog. Cu 19 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat, "...(intervenție în sală fără microfon)...Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări de construire în vederea creșterii eficientei energetice, a modernizării

interioare si obținerii autorizației de securitate la incendiu, peni                            D,

nr. 9, Sector 4, Municipiul București”. Vă rog, domnul Ceacâr.”DI consilier Ceacâr Ioan Sorin:„Consider acest proiect opoj^uft. AmUu^t și (^adresa trimisă de sindicatul SANITAS și de ceea ce ei cer acolo. Aici vorbim despre o necesitate, o urgență a sectorului. Dacă vreți sa facem o comparație, Centrul de îngrijiri bătrâni este un serviciu pe care Primăria îl poate extemaliza și în același timp poate reduce costurile. în acest spațiu se va face o creșă de 200 locuri, ceea ce va diminua deficitul de peste 400 cereri care există în sector. Din păcate particularii nu fac creșe deci nu am putea extemaliza acest serviciu așa că, chiar dacă sumele respective sunt poate puțin cam mari, așa cel puțin mi s-au părut mie, totuși consider că creșa este mult mai importantă decât.... (intervenție în sală fără microfon).. .Da, domnule consilier, am înțeles gluma așa...Consider că este mai importantă creșa decât un centru de îngrijiri bătrâni. Mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreau să fac o singură precizare vizavi de ce a spus domnul consilier, referitor la sumele prezentate, discutăm de o sumă maximală la nivelul studiului de fezabilitate urmând ca după proiectare, în urma proiectului tehnic, să avem și lista de cantități aferente și atunci o să avem valoarea finală. Țineți cont că e vorba și de securitate la incendiu, nu e doar modernizare și e și partea de funcționare și de asigurare a autorizației de funcționare la securitate la incendiu. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Laurențiu Ștefan, dați-mi voie în primul rând să vă felicit, sunteți foarte activ azi.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Mulțumesc, mulțumesc, domnule Președinte. Vă rămân profund îndatorat pentru apreciere, pentru evaluare. Exact cum a spus și colegul meu Sorin Ceacâr, sunt perfect de acord cu necesitatea construcției de creșe și nu numai creșe, grădinițe, școli, dar același lucru care l-a spus și el, nu pot decât să mă uit că totuși la sume, într-adevăr știu, domnul Viceprimar că sunt sume estimate conform SF-ului maximale, dar un 760 euro pe metru pătrat pentru modernizare și ISU mi se pare cam mult.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și funcțiuni. Deci nu discutăm doar de compartimentări sau modernizări propriu -zis ci și de funcțiuni pentru...”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Adică utilități tot ce înseamnă?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sigur. Sigur.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Am pus întrebarea asupra tarifului, dar ați spus că într-adevăr să așteptăm listele de cantități și să vedem.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Independent de estimarea proiectantului, după proiectul tehnic când avem listele de cantități ele se contractează la prețurile licitate, deci este o cu totul altă discuție, proiectantul face o estimare luând în considerare media de pe piață. Noi contractăm la prețurile licitate. ”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Am înțeles, vă mulțumesc. Așteptăm licitația.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot acest proiect. Cu 18 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de reabilitare la blocul de locuințe sociale B2 din B-duI Metalurgiei nr.89. Domnul Sava, vă rog.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnul Președinte, vă atrag atenția că s-a retras un proiect de pe ordinea de zi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Tocmai de aceea au fost renumerotate. Am citit acuma punctul numărul 5, vă rog.


Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Care devine numărul 4. ” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin

numărul 6 și a devenit punctul numărul 5. ...(intervenții în sală j

aveți discuții, trecem la vot. Vot, vă rog. Cu 19 voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru abrogarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Vă rog, domnul Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Este doar o simplă remarcă, am văzut aici în acest proiect că un șofer sau un lucrător necalificat are mai mult...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„îmi cer scuze, ați greșit proiectul.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„E modificare de coeficienți, nu? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Nu nu, nu! Ăla a fost scos. Nu a mai fost introdus de la început. N-a fost citit pe ordinea de zi. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot acest proiect. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnul Președinte, asta e ordinea de zi pe care am primit-

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da, dar nu cea pe care ați votat-o. Au fost scoase. întrebați, fiți atent. Haideți, domnule Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ne induceți în eroare...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Ne cerem scuze pentru eroare. Vă rog, vot. Cu 21 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: întrebări, interpelări. Doamna Murgoci, vă rog.”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Aș vrea s-o întreb pe doamna Secretar General, în acea hotărâre de consiliu, nu mai știu care este numărul, pentru Șoseaua Giurgiului 164, au fost propuse spre expropriere loturile 4 și 10, pe care am înțeles că există construcții actualmente, cum veți face lucrul acesta? Deci, loturile 4 și 10 din acel HCL.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Nu știu despre ce vorbiți.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„O să vă trimit...”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, mulțumesc. Noi nu facem exproprieri, Consiliul General face exproprieri.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Am înțeles. Astea sunt niște întrebări venite de la cetățeni. Și tot în acea zonă mai există un spațiu pentru care Primăria a încheiat un contract prin care ADP-ul va face curat, mă rog igienizare, contract care expiră în iunie 2020. întrebarea cetățenilor este: care e beneficiul pe care îl aduce acel contract cetățenilor? Deci, tot în zona Șoseaua Giurgiului 164. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Alte întrebări? Domnul Matache, vă rog.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Domnule Președinte, am o singură întrebare referitor la întrebarea pe care am pus-o la rectificare de buget, aș vrea să o pun și aici pentru că nu mi s-a răspuns punctual, deci din care rectificări de buget de până acum sau unde s-a aprobat multitudinea de ghivece care au împânzit sectorul 4 în acest moment, aș vrea să văd un răspuns oficial din partea Primăriei. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Sunt convins că în 30 zile îl veți avea în scris. Vă mulțumesc. Dacă mai aveți alte întrebări. Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Am o interpelare pentru doamna director al Direcției de învățământ, într-o ședință ulterioară ne-a promis că ne va face un raport privitor la bursele copiilor olimpici, aș vrea să primim un răspuns referitor la această interpelare. A doua inț           ; legată


de lucrările de la sala de sport a Școlii nr. 96, am vrea să cerem, la rugămin                 entarea

lucrărilor la repararea acoperișului sălii de sport, întrucât în acest momenj^foua. Ajxeia’îEte^pelarc

este adresată domnului director al DGASPC Sector 4 pentru intervenție de urgență, o evaluare pentru o familie cu 5 copii, un caz social deosebit, pentru care o să-i trimit și detaliile referitoare la această familie. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința închisă.”

Transcris,

Chircii Mihaela

Tătaru Mihaela