Proces verbal din 24.04.2019

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 24.04.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcuta de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.1428/19.04.2019.

Au fost prezenți 24 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Vom începe. Suntem 22 de consilieri din 27. Voi da cuvântul domnului Viceprimar. Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua! „Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: la punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 1. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H și Intrarea Giurgiului nr. 8A, în suprafață totală de 5.515 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 232/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții:„Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 4. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până Ia 137.325.270 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 7. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de Ia Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 8. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind acordarea granturilor de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului „profesori - seniori 2019” în sectorul 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 9. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 10: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare „Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 10. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 28: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire ansamblu de locuințe colective, birouri și spații comerciale cu regim de înălțime 2S+P+12E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 11.077,00 mp, aparținând SC MEGA VISION CONSTRUCT SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 274-276, Sector 4, București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 28. Cu 19 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

In continuare voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa. Punctul numărul:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H și Intrarea Giurgiului nr. 8 A, în suprafață totală de 5.515 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului - teren și construcții - din Piața Norilor, situat în Str. C-tin Rădulescu Motru nr.9, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4.......Vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dați-mi voie...” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dați-mi voie să-i urez bun venit colegului nostru Matache. Bine ați venit. Sănătate!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul numărul...

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 232/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții: „Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de Ia Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind acordarea granturilor de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului „profesori - seniori 2019” în sectorul 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru Lucrări de modemizare/extindere/reabilitare „Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.65/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor' tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.66/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare parcare Piața Berceni-Olteniței”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții SISTEME CENTRALIZATE DE AUTOMATIZARE SI MANAGEMENT PARCĂRI PE DOMENIUL PUBLIC AL SECTORULUI 4 și predarea documentației tehnico-economice în vederea implementării către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător pe care le desfășoară anumite categorii de contribuabili

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii înștiințărilor de plată de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, de două ori pe an, la un interval de aproximativ șase luni și transmiterii acestora prin intermediul prestatorilor de servicii poștale, mijloace de poștă electronice și/sau prin sistemul propriu de management al documentelor

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui suport financiar Colegiului Național de Arte “Dinu Lipatti” din sectorul 4, pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei de interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice muzicale, etapa națională 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Sos. Vitan Bârzesti nr. 20, blocurile Z.I.1 șiZ.1.2

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței sociale deținută de către Crăciun Daniel, titularul Contractului de închiriere nr. 107/20.10.2016, pentru unitatea locativă situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, etaj 3, apartamentul nr. 89, Sector 4, cu locuința socială liberă de contract situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, apartament nr. 65, Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S.4 nr. 262/02.10.2018 privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință individuală S+P+lE+2Er, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 300,00 mp din acte și 304,00 mp din măsurători, aparținând EPURE ALEXANDRU RADU și EPURE VERONICA, situat în Intr. Urcușului nr. 12, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desființare parțială corp CI, consolidare, supraetajare corp CI și construire corp nou, cu regim de înălțime final P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 279,00 mp din acte (260,00 mp din măsurători), aparținând lui PRUTEANU RÂUL ADRIAN, SĂSĂRMAN S1MONA-TEODORA, PITIȘ ANELIS-MIHAELA, PITIȘ ANDREI, situat în str. Elena Cuza nr. 7, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, remodelare și extindere locuință existentă parter, rezultând o construcție cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 146,00 mp din măsurători, 148,00 mp din acte, aparținând lui VEȘINOVSCHI STELUȚA MIHAELA, situat în str. Ulmetului nr. 28, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire ansamblu de locuințe colective, birouri și spații comerciale cu regim de înălțime 2S+P+12E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 11.077,00 mp, aparținând SC MEGA VISION CONSTRUCT SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 274-276, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 29. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 15.04.2019.

Vă rog să votați. Cu 22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Acum vom reseta sistemul pentru că avem încă doi consilieri care au ajuns. Suntem 24 de consilieri din 27 consilieri în funcție. Trecem la ordinea de zi...Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Discuții? Vă rog, domnule Ștefan Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnule Primar, domnule președinte, stimați colegi...Am o singură întrebare aici, pentru domnul director: ținând cont că în ședința de săptămâna trecută a fost adoptat bugetul, care ar fi urgența ca la o săptămână să venim deja cu o rectificare?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București :„Dați-mi voie să-i răspund domnului consilier. Elementul fundamental al acestei rectificări are legătură cu adăugarea din rațiuni obiective a unor obiective pe lista de investiții, cum sunt, semaforizările. Da?Am estimat că se vor întâmpla într-o manieră, aceste semaforizări, însă procedurile de achiziție publică ne-au dovedit că nu se poate în această manieră pe care noi ne-am propus-o inițial...și am hotărât să introducem obiectivele pe lista de investiții.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Barbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„O întrebare aproximativ legată de buget, mai exact de......am aprobat bugetul și am tot fost pe teren în ultima perioadă...pentru că se apropie campania

electorală și muncim mai mult... Ca toată lumea... Mulți cetățeni ne-au întrebat ce se întâmplă cu despăgubirile pentru pagubele provocate de......și vroiam să știu dacă puteți să ne spuneți../4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, vă spun care este situația...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Mulțumesc!“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Din nefericire, așa cum sunt oameni de bună credință...există și un procent minimalist de oameni care nu sunt de bună credință...și anume: pentru o mașină care valorează pe piață 2000 de lei, au cerut despăgubiri de 10.000 de Euro...Se întâmplă...E o realitate, din nefericire...Există și câțiva oameni care au profitat, ca atare, am decis ca aceste evaluări, pentru că totul este gata, banii, i-am votat, nu e niciun fel de problemă...să fie trecute prin filtrul unui expert în așa ceva, tocmai pentru a preveni această tentativă de fraudă pe care unii au facut-o...și evident, pentru a lua măsurile legale împotriva celor care și-au permis să facă asta, de aceea avem această întârziere.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar...Am înțeles! E foarte bine că se iau măsurile necesare în așa fel încât bugetul sectorului să nu fie păgubit în niciun fel. întrebarea este dacă aproximați o dată pentru cetățenii care și-au făcut documentele și sunt în regulă. Când ar putea să primească aceste despăgubiri.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Estimez că până la data de 5 iunie le vom achita integral.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Mulțumesc frumos!44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu plăcere!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Alte întrebări legate de rectificarea bugetară? Supun la vot proiectul. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H și Intrarea Giurgiului nr. 8A, în suprafață totală de 5.515 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București. Vă rog, domnule Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Bună ziua! Stimați colegi, domnule Primar, la acest proiect aș dori să fac un amendament, în sensul că <să trecem la expropriere și terenul din Olteniței 67A> întrucât sunt întrunite componentele legale...adică, anul trecut, Consiliul General a aprobat cererea noastră prin care ne împuternicea să cumpărăm acea porțiune care este un spațiu verde amenajat ca părculeț. întrucât a trecut un an de zile și domnul proprietar al acelui spațiu nu a dat niciun semn și nici nu a manifestat bune intenții, consider că trebuie să încheiem această situație. Vă mulțumesc!44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mi se pare lăudabilă inițiativa dumneavoastră...personal, o susțin...și așa cum obișnuiesc să spun, dacă aș fi consilier, aș vota cu două mâini pentru această inițiativă, mai ales că împreună cu colegii noștri am fost de acord că destinația acelui spațiu trebuie să fie loc de joacă pentru copii...și întotdeauna Consiliul Local Sector 4 a militat și a întreprins acțiuni concrete pentru recuperarea unor astfel de terenuri și profit de ocazie să mulțumesc colegilor noștri de la ALDE, PMP, PNL și USR, pentru votul pe care l-au dat ieri în Consiliul General. Cred că este o situație rar întâlnită...Am avut unanimitate pentru cumpărarea terenului din Aleea Ciceu. Nu s-a mai întâmplat...foarte des lucrul acesta...și...încă o dată, este de apreciat modul constructiv în care Sectorul 4, judecă dezvoltarea. Vă mulțumesc mult!”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Mulțumim, domnule Primar...Este săptămâna mare și...probabil, mai fac și acte de bunăvoință. Măcar acum!44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Ceacâr. Cu 24 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. Supun la vot hotărârea în ansamblu. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului - teren și construcții - din Piața Norilor, situat în Str. C-tin Rădulescu Motru nr.9, Sector 4, București” întrebări? Domnul Andrușceac și apoi domnul Turmac.“

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bună ziua, domnule Primar! Bună ziua, stimați colegi, întrucât am avut niște întrebări venite din partea locuitorilor din zonă, aș vrea numai niște clarificări care să rămână înscrise, referitor la această investiție despre care am primit în cadrul ședinței cu liderii de grup, informații, dar aș vrea ca domnul Primar să ne spună două vorbe despre acest proiect. Vă mulțumesc!"

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Piața Norilor, din punctul nostru de vedere...și mă bucur să spun asta, pentru că am întreprins deja câteva etape procedurale, reprezintă un punct extrem de important în dezvoltarea sectorului și un punct de interes major pentru comunitatea locuitorilor din Cartierul Tineretului. Elementul de noutate pe care îl avem în raționamentul pe care Consiliul Local Sector 4 îl are astăzi, este acela de a nu mai prelungi și de a nu a mai avea niciun fel de operațiune menită să prelungească asocierea în participațiune care va expira pe data de 19 septembrie a acestui an, Consiliul Local în hotărârea trecută a decis ca această piață trebuie să revină în patrimoniul Primăriei Sectorului 4, care trebuie să se ocupe de administrarea acesteia. Subliniez, administrarea Pieței Norilor din momentul în care va reveni Sectorului 4 si va expira contractul de asociere în participațiune. va fi efectuată de către Consiliul Local Sector 4, aceasta pe de o parte. Managementul acestei entități a fost unul catastrofal, astfel încât această piață poate să fie folosită ca exemplu de muzeu, întrucât tarabele pe care astăzi le identificăm în interiorul pieței, simt în aceeași formă ca acum 20 de ani. în acea piață nu s-a investit niciun leu. Acea piață...și astăzi, funcționează în ilegalitate, neinvestindu-se nimic pentru ceea ce înseamnă elemente de securitate...la incendiu, de exemplu. Au fost nenumărate cazuri în care Poliția Locală a sesizat grave deficiențe în activitățile comerciale desfășurate în interiorul pieței. De aceea am considerat că este oportun ca această piață să fie renovată, reabilitată, modernizată...și pentru aceasta am generat un studiu de fezabilitate care este gata, ați văzut data trecută și randarea, în foarte scurt timp va fi gata proiectul tehnic și în maxim o lună și jumătate vom ieși în Serviciul Electronic de Achiziții Publice cu licitația pentru acest obiectiv important pentru locuitorii Sectorului 4. Asta este de spus. Aceasta este o problemă ce ține de cadastru, de delimitarea zonelor pe care le avem, este o problemă tehnică... necesară...această hotărâre de Consiliul Local, în vederea obținerii autorizației de construire.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Turmac. Vă rog!"

Dl consilier Tîirmac George Adrian:„Am observat din documentele transmise că există o diferență de 220 de metri între măsurătoarea inițială din 2008 și cea efectuată de o firmă specializată, anul acesta. Vroiam să ne asigurăm cu toții că aceasta este măsurătoarea corectă și nu mai intervin alte probleme pentru că au mai fost cazuri în trecut și..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Din nefericire, am avut liste, dacă vă aduceți bine aminte...și văd că vă aduceți bine aminte... cu suprafețe modificate pe mai multe obiective, pentru că, într-adevăr, existau necorelări între realitatea din teren și cea obiectivă. Evident, acesta a fost și scopul demersului, acela de a obiectiva, de a intabula, în sfârșit, această piață...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Deci, nu mai sunt probleme privind dreptul de proprietate și a suprafeței de 1817 metri..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Filozofia este următoarea: așa cum am făcut și cu Piața Sudului...și după 30 de ani, echipa aceasta a Consiliului Local a reușit să intabuleze Piața Sudului, tot așa procedăm și cu această piață importantă, cu Piața Norilor. Toate aceste lucruri le facem pentru a avea și finalitatea intabulării...ca să nu avem discuții vreodată de genul acesta...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Ok...Asta era...Să nu mai avem probleme de suprafață pentru că au fost și la Piața Progresul...au fost probleme peste tot...și de asta vroiam să ne asigurăm că măsurătoarea este absolut corectă. Eu am încredere că a fost făcută și de o firmă independentă și... cu siguranță, au măsurat corect, dar...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu s-a gândit nimeni că vom ajunge să construim...înțelegeți? Nu s-a gândit nimeni că vom ajunge să reconstruim piața, de aceea este important pentru evaluarea... ca și pas următor, evaluarea corectă a tuturor parametrilor de licitație.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Ok. Am înțeles. Mulțumesc frumos!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt alte întrebări legate de acest proiect, supun la vot proiectul cu numărul 3. Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 232/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții: „Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate Ia incendiu pentru Piața Progresul”. întrebări? Va rog, domnule Laurențiu.14

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„M-am uitat în anexă...Știu că aici a fost făcut un studiu de fezabilitate și valoarea era înjur de 5 milioane de Ron...și văd că s-a ajuns la o valoare de 8.770...Aș vrea...dacă ne poate explica cineva, de unde apare această diferență. Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă explic. Această diferență apare ca urmare a două aspecte: unul minor, legat de Ordonanța 114, iar al doilea motiv este legat de dotările pe care am decis să le avem pentru Piața Progresul...și anume: suprafețele, în primul rând, arată astăzi, rău...și dincolo de reparațiile curente, care...cu tristețe spun, nu s-au mai întâmplat de foarte mult timp, aspectul acestei piețe și capacitatea de întreținere trebuie să fie una corespunzătoare. De aceea au fost introduse în proiect, tocmai de asta este modificarea substanțială, înlocuirea suprafeței de astăzi care este din vopsea epoxidică cu granit, aici este diferența cea mai importantă de cost, având în vedere suprafața...și toate elementele accesorice, vin de aici...mâini curente, lucruri de genul acesta, la care adăugați și iluminatul, evident, pentru că și acela era o problemă, știți bine... și tavanul arată cum arată, de aceea, acea piață trebuie să se transforme, din punctul nostru de vedere, într-un loc luminos...și adaptat cerințelor estetice ale anului 2019.”

Dl consilier Ștefan Daniel L au ren țiu: „Deci, practic, până la obținerea autorizației, vorbim și de o modernizare a pieței...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, de modernizare, nu numai ISU... Deci, se introduce suplimentar și acest lucru. Este o decizie importantă pentru că, vedeți... ca și idee multianuală...aș imprima încă de acum pentru anii care urmează, această dorință de a reabilita toate zonele importante nodale ale Sectorului 4, de a le aduce un plus de eleganță, un plus de eficiență, tocmai pentru că o piață are nu numai o componentă economică deosebită, cât mai mult, una socială. Este un loc în care interacționează extrem de mulți oameni, este foarte important ca modul în care se prezintă aceste locuri în care vin extrem de mulți oameni, pe lângă caracterul de siguranță pe care ar trebui să-1 aibă...și este obligatoriu, nu trebuie să se discute un asemenea aspect, trebuie să îndeplinească și alte tipuri de cerințe, pentru că după câte ați văzut, oamenii vor asta și sunt extrem de sensibili, în sens pozitiv, de data asta, la ceea ce se schimbă pozitiv în mediul lor de viață.“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Vă mulțumesc, domnule Primar. După cum știți, grupul PNL, întotdeauana a susținut și la Piața Big Berceni, și la Piața Norilor...și va susține în continuare orice investiție făcută în sprijinul micilor întreprinzători și bineînțeles, a cetățenilor. Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mulțumesc și eu... și apreciez abordarea dumneavoastră.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt întrebări? Vă rog, domnule Andrușceac.44

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, când am văzut introdus acest punct pe ordinea de zi, am fost și am vizitat piața. Aș vrea să avem un punct de vedere de la cei de la Direcția Piețe. Sunt de acord cu modernizarea, sunt de acord că va fi nevoie să creăm niște spații modeme pentru că vom avea oameni din alte zone ale sectorului care vor trebui relocați acolo. Avem chiar în sală pe cineva care deține un spațiu undeva pe Șoseaua Giurgiului care va fi demolat, pentru că este parțial pe trotuar...Nu știu, însă, ce eforturi se fac și pentru a popula această piață. Etajul este în proporție de 50%, gol... Spațiile de la etaj. Așa că, pe lângă investițiile făcute, aș vrea să luăm în calcul să existe aplecare pentru marketing în zona asta, pentru că acele spații în care investim bani, să fie populate cu comercianți...și să se ducă să ne spună care simt motivele pentru care spațiile, în momentul ăsta, sunt în proporție așa de mare.......44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă dau eu răspunsul. Sunt două cauze: prima cauză este legată de confort, de aceea sunt și prețuri diferite de obicei, pentru spațiile situate la parter, respectiv, spațiile situate la etajul unui Centrul Comercial, de această anvergură...și nu în ultimul rând, aspectul... pentru că, dacă v-ați uitat la aspectul general pe care Piața Progresul îl are, nu este unul atractiv. De aceea, această operațiune pe care o executăm astăzi, are, inclusiv, o componentă de marketing. întrucât acest facelist pe care dorim să-1 facem suplimentar față de obținerea autorizației de securitate la incendiu, are această menire de a atrage agenții economici. Nimeni nu vine...și avem exemplul Șoselei Berceni, unde anul trecut am avut o creștere exponențială a investițiilor, nimeni nu vine într-un spațiu care se prezintă necorespunzător...Inclusiv...vreau să vă spun că avem un design aparte folosind structura pe care o avem în momentul acesta și fără a cheltui aproape deloc bani, avem un design extrem de interesant și unitar pentru fațadă, pentru că această piață trebuie să funcționeze integrat, iar toate spațiile comerciale prezente acolo, trebuie să fie în acest spirit..................îmi cer scuze!.....Sărutmâna,

doamna Șandru! Vă salut. Tocmai am votat hotărârea, acum o jumătate de oră, să știți! Deci, este Ok.”

Dna Luminița Șandru - cetățean al Sectorului 4:„Vă mulțumesc...Să știți că am mai câștigat un proces.... Am câștigat... să mai demolăm „(intervenție făcută în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Foarte bine! Foarte bine! ...(intervenții în sală fără microfon),.. Este votată în unanimitate.”

Dna Luminița Șandru - cetățean al Sectorului 4:„Vă mulțumesc foarte mult!”... (intervenție făcută în sală fără microfon).,.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Tuturor colegilor să le mulțumiți, pentru că împreună suntem...”

Dna Luminița Șandru - cetățean al Sectorului 4:„...Tuturor, vă mulțumesc!”... (intervenție făcută în sală fără microfon),,.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Andrușceac../4

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu vreau decât să vă mulțumesc dacă vă aplecați și asupra părții exterioare a acestei piețe, este la intrarea în București dinspre Bulgaria, prima piață pe care o vede cineva în orașul nostru../4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Veți avea o supriză plăcută și o să vă pun la dispoziție, cu prima ocazie când ne întâlnim, randarea pentru modalitatea în care... ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Eu mă aștept să ne spună cei de la Direcția Piețe, că e bătaie pe acele spații și că......“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„împreună...Să știți că am demarat, apropo...procedura de evaluare a prețului de pornire la licitația olandeză, folosind în mod obligatoriu, așa cum am stabilit împreună, o evaluare din Big Four. Da? Prețul...Rețineți ce vă spun: prețul de pornire...Deci, noi nu vom pleca sub un preț de pornire, altul decât cel ce va fi generat de un astfel de evaluator. Să știți că, inclusiv, modificarea Șoselei Giurgiului, extinderea iluminatului public, tot acest proces de regenerare urbană ce se întâmplă pe acest areal însoțit de modificarea pieței, va contribui și la intensificarea activității economice și sunt convins că adresabilitatea pe care aceste spații o vor avea, va fi cea așteptată de noi toți. Mai mult decât atât, profit de prezența în sală a doamnei Șandru, modificarea acestor zone verzi în ideea aducerii la matcă, pentru că nu sunt, cum nici dânsa nu este de acord și dezaprobă construcțiile pe care le-am putea vedea pe terenurile retrocedate, vor contribui și acestea la aspectul general pe care Șoseaua Giurgiului o va avea și...inclusiv la activitate economică pe care o dorim relansată în Piața Progresul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Ceacâr, vă rog!”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Da. Să revenim puțin la piață. Așa cum a relevat colegul meu, Antonio Andrușceac...în urma reabilitării Șoselei Giurgiului, o mulțime de mici comercianți vor rămâne, practic, fără obiectul muncii...și ca să venim în ajutorul lor....pentru că fiecare mic comerciant mai are 1-2 angajați și n-am vrea să cadă în sarcina statului cu ajutoare de șomaj, să facem o hotărâre de consiliu prin care să le închiriem temporar un spațiu până când își pot găsi un loc să-și desfășoare afacerea. Sunt mici comercianți și nu-și permit să vină la licitație să arunce mii de euro sau zeci de mii de euro.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vedeți, dumneavoastră, ca și mine, aveți o filozofie de stânga...”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Nu sunt de stânga, dar sunt empatic...“

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Avem o filozofie de stânga...V-am spus. Eu știu că partidul dumneavoastră este pe partea stângă a eșicherului, încă nu și-a dat seama, dar mai are un pic până se va descoperi. Sunteți...să știți, mai PSD-iști decât noi...Nu pot să-mi imaginez lucrul ăsta...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Empatia n-are ideologie, domnule Primar...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da, da, da. Era o glumă, dar vă spun următorul lucru: eu aș aplica acest principiu să...Grupul de lângă dumneavoastră, cei care sunt într-adevăr în partea dreaptă, încep cu domnul Ștefănel, spre surpriza colegilor de la PNL.........Da, da, da. Sunt ambidextru astăzi. Vă salut, domnule Ștefănel. Partea

dreaptă nu ar putea să aprobe o astfel de abordare.. “

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Dar de ce să nu aprobe...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O hotărâre de Consiliul Local se subordonează legilor organice, din nefericire...libera concurență nu poate fi niciodată descurajată...(intervenții în sală fără microfon)... Această...(intervenții în sală fără microfon)...Da. Da. Da. Normal. Deci, nu se poate acest lucru din punct de vedere tehnic, sunt lucruri pe care le facem cu sufletul, în spiritul sărbătorilor...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Io an: „Măcar în spirit să găsim o soluție...“

Dl Bâluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Le găsim cu sufletul și nu cu pixul, pentru că nu le putem identifica cu pixul, neînscriindu-se în parametrii de legalitate pe care, bineînțeles, ni-i dorim cu toții, pentru că cel mai important slogan pe care îl are partidul pe care cu cinste îl reprezentați, are la bază acest aspect.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Bun. Am rezolvat. Nu se poate. Dar vom căuta soluții în continuare. Mulțumesc!“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aveți mare dreptate și empatizez cu dumneavoastră.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Negrilă. Vă rog!

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da. Este exact ceea ce vroiam să vă rog și eu. Nu, numai pentru că pe Giurgiului sunt anumite persoane care desfășurau anumite activități, problema este și de Piața Sudului despre care știm foarte bine că...Trebuie găsită o soluție...E adevărat ce spuneți dumneavoastră, v-am înțeles perfect și vă dau dreptate că ne subordonăm legilor organice, dar trebuie totuși să găsim o soluție pentru oamenii aceștia, măcar temporar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Soluția...tocmai ați spus-o foarte bine, noi lucrăm de fiecare dată cu materialul clientului, pe care ni le pun la dispoziție colegii noștri, tocmai ați spus că 50% din suprafața comercială a Pieței Progresul este liberă, astfel încât îi invit cu căldură pe toți cei interesați să ocupe acele spații. Mai mult decât atât, această investiție pe care noi o facem, vine în întâmpinarea dânșilor... în ideea în care aceste condiții pe care le punem la dispoziția comercianților, sunt condiții de top, astfel încât aceștia să poată să aibă un mediu în care afacerea să se dezvolte armonios și să aibă o perspectivă economică deosebită, de aceea, tocmai în acest spirit îi invit cu căldură să vină și să ocupe spațiile de la Piața Progresul.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Mulțumesc mult!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect îl supun la vot. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA). Vă rog, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Domnul Primar, m-am uitat pe acest proiect. Aș vrea să ne specificați de ce se face această împărțire?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Fără probleme. Dacă se poate și nu vă supărați foarte tare, aș dori să răspund și la întrebare, ca să pot să pregătesc un răspuns comun. Puteți s-o adresați, vă rog stimate coleg.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua, voiam să întreb, am văzut că este o listă de investiții în valoare de în jur de 19 milioane de roni și aș fi vrut să întreb care este sursa de finanțare pentru această investiție?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Corect. în privința acestui obiectiv de investiții, din punct de vedere administrativ, el a fost împărțit în două componente, tocmai pentru ca această procedură de achiziție publică să fie eligibilă criteriilor AN AP. Avem o procedură care este în derulare în SE AP și este spre finalizare legată de construcția acestei clădiri și o altă procedură legată de dotarea aceste clădiri cu două componente la rândul ei, o parte de aparatură medicală și o parte de mobilier. Ăsta este răspunsul pentru colegul Antonio. Pentru dumneavoastră răspunsul este următorul: nu este singurul proiect pe care îl generăm, în ideea de a avea investiții necesare pentru comunitatea sectorului 4, cu care să putem aplica pe axele de finanțare din afara bugetului local. Și aici mă raportez pe de o parte la banii europeni, nu este cazul, că nu a început încă exercițiul și nu sunt gata lucrurile acestea, dar este un proiect pe care trebuie să-1 avem, putem să-1 accesăm oricând apare această oportunitate iar a doua variantă, posibilitate pe care o avem, este să accesăm programele guvernamentale și aici enumăr PNDL 3 pe care-1 așteptăm, aici enumerăm Fondul Suveran de Investiții și fondul pe care astăzi îl avem la dispoziție, mă rog aproape astăzi, va fi în câteva săptămâni funcțional, la dispoziția primăriilor. Cu aceste proiecte vom aplica ca și cu cel legat de metrou. Și proiectul pentru metrou este extrem de necesar pentru comunitatea noastră, mediul universitar și clinica medicală reprezintă o nevoie deosebită pentru comunitatea noastră. Sursele de finanțare nu au cum să se regăsească în interiorul bugetului sectorului 4. întotdeauna aceste proiecte le facem pentru a avea cu ce să ne prezentăm și ce să solicităm entităților externe. Ăsta este spiritul pe care-1 avem. Și veți vedea și alte proiecte. Cum poate astăzi nu avem finanțare pentru Piața Timpuri Noi, cum poate astăzi nu avem finanțare pentru clădirea universității, cum poate astăzi nu avem finanțare pentru metrou și alte obiective sunt în situația în care astăzi nu au finanțare, dar tot așa am judecat și despre Liceul Miron Nicolescu care astăzi are finanțare, din nefericire suntem la a treia licitație, nu a fost atribuit. Vedeți, sunt lucruri care se întâmplă pozitiv și trebuie ca orice gospodar, ca orice om care-și planifică activitatea, trebuie să aibă la dispoziție proiectele menite să dezvolte comunitatea. Și indiferent că discutăm despre acest consiliu local, că discutăm despre, nominal, despre o persoană care ocupă poziția de primar, sunt lucruri care rămân și care pot fi de fiecare dată aplicate. Simt hotărâri care trebuie să-și producă efectul, la un moment dat, în comunitatea noastră pentru că are nevoie de așa ceva. Ăsta este rostul.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,,Domnul Primar, noi grupul PNL suntem de acord cu proiectul în sine, cu singura remarcă : n-am fi de acord să cheltuim 20 milioane din banii de investiții ai bugetului local. Dacă găsim surse, că e pe POR că e pe PNDL interne, externe, suntem perfect de acord..”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Asta este filozofia, vreau să înțelegeți...Gândiți-vă și la o stradă pe care o facem, are trei surse de finanțare, sunt obiective care au trei surse de finanțare de oriunde reușim să facem bani, rost de bani ca să putem să implementăm un pic de aici, un pic de acolo, nu contează că un obiectiv e făcut din patru surse de finanțare, e irelevant, important este să-1 facem. Tot așa se întâmplă și aici. Evident nu ne permitem, că aș fi un absurd astăzi, ne uităm împreună pe structura bugetului. Nu este nimeni ipocrit, domnul consilier, nu e nimeni ipocrit să vină să vă spună că avem noi banii din bugetul local, să facem asta. Ăsta este rolul pe care-1 avem , rolul de a construi, de a avea predictibilitate în operațiunile pe care le avem și evident a avea substanță în momentul în care ne prezentăm oriunde, de aceea inclusiv această procedură este în SEAP, inclusiv procedura...avem totul pregătit, avem banii, de mâine ne apucăm. Să nu mai livrăm oamenilor povești. Avem astăzi banii, mâine ne apucăm de treabă. Asta-i filozofia. Vă mulțumesc și eu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc frumos, întrebări legate de acest proiect. Supun la vot proiectul. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4. întrebări? Supun la vot proiectul. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 Iei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată. întrebări? Vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aș vrea să ne răspundă domnul Cioclea, la cât se ridică în cazul ăsta gradul de îndatorare pentru că există o limită în care putem face asemenea ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Antonio, nu are legătură cu gradul de îndatorare, are legătură cu modul în care împărțim, și am avut același tip de discuție și data trecută, nu se modifică cu nimic ci - și veți vedea lucrul acesta, tocmai pentru că obiectivele noastre de investiții au mai multe surse de finanțare - procedura birocratică este una extrem de importantă, orice modificare a ponderii de finanțare din bugetul local sau din credit, trebuie trecută prin hotărâre de consiliu local. Deci nu facem altceva, să știți decât că avem un număr de X obiective, avem o sumă de bani iar suma respectivă o împărțim funcție de nevoile și de finanțarea pe care o avem, inclusiv de la bugetul de stat, funcție de nevoile pe care le avem și de hărnicia pe care un constructor sau alt constructor o are. De exemplu, dacă un obiectiv este bugetat cu un credit bancar de 5 milioane de lei și altul este cu încă 5 milioane de lei, dar de la bănci diferite, un constructor facturează, de exemplu, 3 milioane, celălalt constructor facturează 500 mii de lei. Evident că banii pe care îi ai contractați ca și credit de la cel care are mai puțin și se mișcă mult mai greu, îi iei și îi muți acolo unde ai nevoie pe obiective pe care un constructor se mișcă mult mai bine. Cam ăsta este rolul acestei multitudini de hotărâri pe care dumneavoastră le vedeți, ele au legătură cu flexibilizarea procedurii de finanțare, deci nu au legătură cu gradul de îndatorare. El oricum este limitat, mai mult de 200 milioane de lei pe an, primăria nu se poate îndatora iar gradul nostru de îndatorare astăzi este undeva la 8% din ceea ce știu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă mai aveți întrebări pe acest proiect? Cu 23 voturi pentru și o abținere proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată. Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind acordarea granturilor de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului „profesori - seniori 2019” în sectorul 4 . întrebări? Vă rog , domnul Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Aș avea un amendament aici, respectiv la Regulamentul privind implementarea proiectului „profesori - seniori 2019, capitolul 1, dispoziții generale, articolul 2, alineatul beneficiar: cadrul didactic care ocupă postul de educator, învățător, profesor pentru învățământul preșcolar, gimnazial și liceal de stat, cu normă întreagă de cel puțin 5 ani în sectorul 4 și care are cel puțin, nu 40 ani vechime ci 35 ani vechime în învățământ căruia i se acordă un grant în condițiile prezentului regulament. De ce spun asta? Pentru că dacă are 40 ani vechime în câmpul muncii, o facultate se termină minim la 23 ani - 24 ani plus mașterul, e deja pensionar, ne ducem la 64 - 65 ani, s-ar putea ca aceste granturi să nu producă efecte.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„După calculele mele 18 cu 4 fac 22

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu, 40 ani vechime ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, 22 cu 40...” ... (intervenție în sală fără microfon)...

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„în fine, 22 - 23 plus 40 ne ducem la 62 - 63 ani când deja oamenii sunt cam pensionari.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Exact asta este și iteenl (intervenție în sală fără microfon)...în titlu scrie despre seniori. Este vorba despre o bonificație și o formă de apreciere a activității pe care acești oameni au avut-o.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Părerea mea este că și la 35 ani vechime în câmpul muncii, dacă ne uităm în Codul Muncii până acum câțiva ani în urmă se putea ieși la pensie numai pe vechime de 35 ani:”

Dl Băluțâ Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă fac următoarea propunere, tocmai pentru că suntem și dumneavoastră și eu, în aceeași situație. Suntem și noi angajați ai Ministerului Educației. Vă vorbesc acuma în calitate de asistent universitar. Haideți, facem un calcul de impact și în ședința următoare, dacă ajungem la un numitor comun, să venim cu acest amendament, să nu facem niciodată în ideea de a respinge, mai ales când e vorba de lucruri importante pentru oameni. ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu se pune problema de respingere a proiectului ci de mărirea bazei de acordare a granturilor. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tocmai pentru că noi am făcut un calcul și inițiatorul, domnul consilier Trifu a făcut un calcul pe care l-a discutat în prealabil cu entitatea economică din primărie, vă rog din tot sufletul să facem acest calcul și în ședința următoare dacă vi se pare ok, putem fără probleme să creștem această bază. Asta vă propun și vă rog din suflet să nu faceți astăzi amendament tocmai din acest motiv pentru că nu e un lucru cu care, din punct de vedere emoțional și dumneavoastră și eu, să procedăm altfel. Ne interesează să găsim soluții, nu să fim pro sau contra.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bun, atunci să încercăm să facem un studiu de impact.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Simplu, ne dăm seama și vă invit după sărbători, să discutăm împreună cu domnul Trifu despre această speță. Și vă mulțumesc mult de tot pentru înțelegere.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Vă mulțumesc și eu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Da, domnul Trifu, vă rog.”

Dl consilier Trifu Vasile:„Bună ziua. Nu aș vrea să amânați acest proiect, domnule consilier. Am avut în atenție faptul că învățătorii, pe un proiect al Primăriei Capitalei numit învățători seniori, au primit tot o mie de lei, în această situație dacă noi vom crește peste o mie de lei înseamnă să dăm și la ceilalți care bineînțeles au primit o mie de lei.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi cer scuze că intervin. E o discuție complexă și e bine să nu o avem în acest cadru. Mi se pare mult mai util, vă invit la...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Rugămintea mea este să vorbim și cu doamna directoare a Direcției Unităților de învățământ, să vedem câte cadre didactice sunt la peste 35 ani vechime, să vedem studiul de impact.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Perfect, domnul consilier, e cel ma bine, cel mai înțelept așa. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt alte întrebări legate de acest subiect, supun la vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare „Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare, întrebări? Supun la vot. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.65/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni, cu modificările și completările ulterioare. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.66/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare parcare Piața Berceni-Olteniței”, cu modificările și completările ulterioare. Vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investiții SISTEME CENTRALIZATE DE AUTOMATIZARE SI MANAGEMENT PARCĂRI PE DOMENIUL PUBLIC AL SECTORULUI 4 și predarea documentației tehnico-econornice în vederea implementării către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4. Vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător pe care le desfășoară anumite categorii de contribuabili. Vot, vă rog.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Rugămintea pe care o am, stimate coleg este următoarea: având în vedere că am discutat în grupuri această chestiune, fiecare dintre noi are o percepție legată de oportunitate. Știm cu toții și nu cred că mai are sens să ....doar să ne exprimăm în format electronic opțiunea tocmai pentru că am discutat destul de mult pe tema asta. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vot pe acest proiect, vă rog. Cu 16 voturi pentru, 2 abțineri și 6 voturi împotrivă , proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii înștiințărilor de plată de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, de două ori pe an, la un interval de aproximativ șase luni și transmiterii acestora prin intermediul prestatorilor de servicii poștale, mijloace de poștă electronice și/sau prin sistemul propriu de management al documentelor. Vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16: Proiect de hotărâre privind acordarea unui suport financiar Colegiului Național de Arte “Dinu Lipatti” din sectorul 4, pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei de interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice muzicale, etapa națională 2019. Vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Vă rog, domnul Ceacâr”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Domnul director de la Poliția Locală este în sală? Am citit cu atenție planul de ordine, fiind și membru în Comisia de ordine publică a sectorului, am observat că sunt undeva înjur de 10-12 patrule noaptea, ceea ce mi se pare foarte puțin.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Știți câte patrule are Poliția Națională? ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Nu știu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi și atunci cu ce comparați ? Are doar două.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Dar dacă ăia sunt puțini, ăștia sunt puțini...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ideea este următoarea: totuși nu suntem într-un stat polițienesc. Gândiți-vă că numărul de polițiști locali este reglementat prin lege și avem 1 polițist la 1000 locuitori, astfel încât numărul de polițiști pentru locuitorii sectorului 4 este de 324, dacă dumneavostră vă gândiți că un post asigurat 24 ore din 24 înseamnă în realitate 4 lucratori, împărțiți 320 la 4, vă dă 80 lucrători care ar trebui să fie non stop la serviciu. Serviciul acestora, în afară de partea de ordine publică, are o parte legată de disciplina în construcții, are o parte de activități comerciale, are o parte legată de dispecerat, are o parte legată de mediu. Dacă împărțiți din nou această sumă la numărul de departamente pe care trebuie să funcționeze Poliția Locală, evident că ajungeți la un număr mai mic decât...De aceea noi am găsit soluții alternative pentru a asigura paza copiilor, pentru că este singura formulă în care putem să asigurăm siguranța copiilor în școli, nu printr-o altă formulă....”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Sunt total de acord cu dumneavoastră.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Unde avem un număr impresonant de oameni detașați, avem de asemenea patrula stradală, de asemenea avem pe timpul nopții, mașini de patrulare între blocuri.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Păi aici vroiam să ajung ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mai multe obiectiv....Suntem the best in town din punctul ăsta de vedere, având în vedere numărul de polițiști alocați și numărul total de angajați pe care îi are primăria, suntem într-o poziție, nu bună, ci foarte bună.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Am observat că noi avem cea mai mică rată de infracționalitate din București, dar cum vă spuneam, securitatea e cea mai importantă pentru cetățean, mai ales pe timpul nopții de asta, dacă există vreodată posibiltatea de a mări numărul de patrule...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De aceea știți foarte bine că și dumneavoastră și grupul PNL a insistat de fiecare dată să avem sistemele de supraveghere video, evident pentru îmbunătățirea performanței avem nevoie de așa ceva și scăderea costurilor, evident. Costurile după cum ați văzut, având în vedere ponderile, suntem pe un palier mai mult decât rezonabil pentru că Ia bugetul nostru și numărul de obiective pe care l-am realizat și tipul de servicii pe care le prestăm, cred că avem niște indicatori de performață și sigur sunteți -aveți această calitate profesională să apreciați, avem niște indicatori de performanță corespunzători mai mari.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Vot, vă rog pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.l și Z.I.2. Vot, vă rog pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București . Vot, vă rog pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței sociale deținută de către Crăciun Daniel, titularul Contractului de închiriere nr. 107/20.10.2016, pentru unitatea locativă situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, etaj 3, apartamentul nr. 89, Sector 4, cu locuința socială liberă de contract situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, apartament nr. 65, Sector 4. Vot, vă rog pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 21:Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L.S.4 nr. 262/02.10.2018 privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a

acesteia. Vot, vă rog pe acest proiect. Vă propun votul liber fără bilețele

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Având în vedere că votăm o persoană, ar trebui să votăm pe bilețel, dar legea ne permite să avem vot deschis pentru această comisie. Cine este pentru vot deschis, aș întreba eu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, cine este pentru vot deschis? Abțineri ? Voturi împotrivă? Cu 23 voturi pentru și 1 abținere s-a ajuns la concluzia că vom vota liber. Domnul Negrilă, vă rog propuneri. ”

Dl consilier Negrilă Vasile : „Grupul Partidului Umanist îl propune pe domnul Andreescu în locul domnului Șchuster ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot propunerea domnului Negrilă. Voturi pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? Cu 23 voturi pentru și 1 abținere, domnul Andreescu va completa comisia. Voi supune la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 23 voturi pentru și 1 abținere proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 22: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare. Vot, vă rog pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 23: Proiect de hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București. Vot, vă rog pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 24: Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2019. Vă rog, domnul Laurențiu. ” „.(intervenție în sală fără microfon)...

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Aș vrea dacă este cineva de la DGASPC, știu că sunt niște norme, sunt niște regulamente, am văzut costul mediu undeva la 6700 lei, dacă ne poate explica cam din ce este compus și cuantumul, pentru că pare destul de mare, dar știu că sunt norme în sensul ăsta.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă vă supărați că le-am scăzut...”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:„Păi, asta era următoarea întrebare din partea mea, eram curios pe 2018, dacă ne poate comunica domn director, care a fost costul mediu, dar vorbim de ăla real, nu de HG-uri. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, costurile...Domnul director și îl felicit pe această cale, este un bun manager și a reușit prin măsurile pe care le-a luat să efîcientizeze aceste costuri, el reușind, menținând aceiași parametrii de calitate, să scadă costurile. Vă rog frumos să spuneți de la ce sumă la ce sumă.”

Dl Pelmuș Dragoș Vasile - director - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului:„Costurile au scăzut de la suma de 8000 lei, undeva la 6800 lei. Am în vedere ca în cursul acestui an să ne ducem și mai jos...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Pentru că puteți.”

Dl Pelmuș Dragoș Vasile- director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului: „Sigur, sigur se poate. Am identificat soluții, săptămânile următoare voi veni către Consiliul Local cu propuneri concrete ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cum îi spuneam și domnului Turmac, parametrii de eficiență pe care dorim să-i impunem și în același timp calitate, ne determină să obținem astfel de rezultate. ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „O singură precizare, suntem perfect de acord să se facă economie, gestionare eficientă, cu condițiile să nu facem rabat de la standardele de calitate. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nici nu se pune problema. Ați văzut că am discutat în primul rând despre elementul calitativ, de aceea discutăm despre eficientizare și nu o scădere a costurilor. Deci pur și simplu modalitățile prin care domnul director a reușit să eficientizeze această activitate, au dus la această scădere a costului și este normal să se întâmple așa ceva pentru că putem ajuta copiii și pe alte paliere. Nu de alta, dar de exemplu am crescut cuantumul alocat burselor. Banii se duc tot pentru copii, nu se duc pentru altcineva. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Negrilă, vă rog.”

DI consilier Negrilă Vasile:„Eu am mai adresat această întrebare domnului director, dar acuma vin și fac un apel la domnul Primar, am un grup de angajați de la Centrul de îngrijire și Asistență Sfanțul Vasile care sunt speriați pentru că au auzit că vreți să închideți centrul.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Oamenii nu trebuie să-și bazeze activitatea pe elementul zvon, unu la mână, doi la mână, în privința banilor publici, întotdeauna grija pe care o avem este să-i gestionăm eficient. Sunt convins că în momentul în care vom lua o decizie de orice fel de această natură o vom discuta, o vom analiza împreună și vom găsi soluțiile optime pentru oameni. Așa că oamenii nu au de ce să fîe speriați.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Domnul Primar, acum dumneavoastră proveniți dintr-un partid de stânga, social și sunteți medic...oamenii de acolo în majoritate sunt în pragul pensionării și ei normal... s-au gândit ...am vrut să aud asta de la dumneavoastră pentru că sunteți un om de cuvânt și mi se pare normal să le transmit oamenilor că trebuie să stea liniștiți, să-și vadă de muncă.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Asta este ceea ce e important pentru fiecare dintre noi. Să ne vedem de treabă. E perfect și vă mulțumesc pentru întrebare.

DI consilier Negrilă Vasile:„Și eu vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Vot pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință individuală S+P+lE+2Er, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 300,00 mp din acte și 304,00 mp din măsurători, aparținând EPURE ALEXANDRU RADU și EPURE VERONICA, situat în Intr. Urcușului nr. 12, Sector 4, București. Vot pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru desființare parțială corp CI, consolidare, supraetajare corp CI și construire corp nou, cu regim de înălțime final P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 279,00 mp din acte (260,00 mp din măsurători), aparținând lui PRUTEANU RÂUL ADRIAN, SĂSĂRMAN SIMONA-TEODORA, PITIȘ ANELIS-MIHAELA, PITIȘ ANDREI, situat în str. Elena Cuza nr. 7, Sector 4, București. Vot pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 27: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, remodelare și extindere locuință existentă parter, rezultând o construcție cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 146,00 mp din măsurători, 148,00 mp din acte, aparținând lui VEȘINOVSCHI STELUȚA MIHAELA, situat în str. Ulmetului nr. 28, Sector 4, București. Vot pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 28: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire ansamblu de locuințe colective, birouri și spații comerciale cu regim de înălțime 2S+P+12E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 11.077,00 mp, aparținând SC

MEGA VISION CONSTRUCT SRL, situat în str. Turnu Măgurele nr. 274-276, Sector 4, București. Domnul Andrușceac, vă rog. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aș dori să adresez o întrebare domnului arhitect șef, întrucât nu toți colegii care vor vota fac parte din Comisia de Urbanism și mulți m-au întrebat cum putem da noi o aprobare, când aici e trecută o suprafață de 11.077 mp. Aș vrea... eu știu, eu știu că există PUZ de la capitală a fost discutat și chiar s-a modificat, s-au modificat parametrii construcției pe o anumită latură și vreau să rămână pe bandă și domnul arhitect șef să ne spună care este situația.”

Domnul Dan Tudor - Arhitect Șef: „Bună ziua. Nu, nu există niciun fel de problemă. Planul Urbanistic de Detaliu este făcut pe baza Planului Urbanistic Zonal, din acest punct de vedere se poate aproba o documentație pe o suprafață de 11.077 mp cu toate avizele legale necesare. Țin să-i mulțumesc foarte mult domnului Antonio Andrușceac pentru că a fost activ în procesul de consultare a populației și chiar au existat trei întâlniri la care dânsul a făcut diligențele, în urma acestor întâlniri s-au făcut modificările așa cum...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Așa cum cetățenii ...încercăm să identificăm soluții de compromis. E adevărat că unii oameni și-ar dori, și-i înțelegem, să nu construiască nimeni în fața lor, e o dorință legitimă pe care o au, dar în același timp e un drept constituțional al unui proprietar să își exercite dreptul de posesie asupra entității respective. Am ținut să vorbesc despre această speță, pentru că a fost o speță foarte interesantă din punct de vedere al acestor elemente de dialog, care a fost soluționată într-un mod mai mult decât elegant atât de executiv cât și de Comisia de Urbanism și vreau să le mulțumesc că am reușit să depășim prin această formulă finală un moment delicat. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dacă nu mai sunt întrebări pe acest proiect. Supun la vot. Cu 17 voturi pentru, 6 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 29: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 15.04.2019. Vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Vă mulțumesc pentru prezență. Sărbători fericite! ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă mulțumesc și eu. Sărbători fericite! Să avem parte de liniște. Iepurașul să știți că e bolnav, s-a lovit la o lăbuță, iepurașul e bolnav, da...Sănătate! Doamne, ajută! Doamne, ajută! Sărbători fericite!”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL SECTORULUI 4

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU                   Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Chircu Mihaela

Tătaru Mihaela