Proces verbal din 22.08.2019

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 22.08.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 2185/22.08.2019.

Au fost prezenți 22 consilieri din 27 consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua. Bine v-am regăsit. Suntem 22 consilieri prezenți din 27 consilieri în funcție. Avem un singur proiect pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Supun la vot ordinea de zi. Cu 21 voturi pentru și 1 abținere, ordinea de zi a fost aprobată. Voi da citire proiectului : Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Dacă sunt discuții? Supun la vot proiectul. Cu 18 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă. ”


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4.


CIU,

Transcris, cons.Tătaru Mjhaela