Proces verbal din 18.03.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 18.03.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 1100/12.03.2019.

Au fost prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem începe, vă rog? Suntem 25 de consilieri prezenți din 27 consilieri în funcție. în continuare, voi da cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară. Vă rog!”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi suplimentară, la punctul numărul 15: Proiect de hotărâre privind transformarea suprafețelor cu destinația de locuințe sociale în suprafețe cu destinația de locuințe de necesitate pentru garsonierele nr.50, 57,58 și 80, situate în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F2, Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 15. Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. .”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțarii și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 7/22.01.2019 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 6. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării Contractului de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999, revenirea Pieței Agroalimentare Norilor în administrarea Sectorul 4 al Municipiului București, începând cu data de 17.09.2019 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Dau cuvântul domnului Primar. Vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,Bună ziua! Două probleme pe care doresc să le abordăm în această hotărâre și anume: prima și cea mai importantă, din punctul meu de vedere, este legată de ideea ca această piață să revină în administrarea Consiliului Local Sector 4, pentru că mi se pare normal și firesc ca toate piețele agroalimentare ce au aparținut statului român, să fie tot în administrarea statului român și nu în administrarea altcuiva. De altfel, Piața Norilor este un exemplu de rele tratamente, în ideea în care putem să identificăm aceleași tarabe care erau și în anul 1999, când s-a semnat acordul de asociere în pârtie ipațiune, nu s-a investit una d-un leu în această piață, mai mult decât atât, de-a lungul timpului am avut dese probleme în controalele efectuate, iar redevența pe care Consiliul Local o primea, era egală cu jumătate din chiria pe un singur spațiu comercial. Ca atare, am considerat oportun să vă aduc în discuție această decizie de a menține această piață, în administrarea Consiliul Local și de a renunța la această asociere în participațiune, pentru că, încă o dată spun, cu foarte multă tristețe, rezultatele au fost dezastruoase. Propunerea cu care venim este una în concordanță cu...dacă vreți, particularitățile societății de astăzi. Este o piață care are nevoie de parcare, este o piață care are nevoie de valorizarea corespunzătoare a tuturor spațiilor comerciale și o construcție care să reprezinte din punct de vedere arhitectural, un pol de interes. De aceea aș vrea să vă prezint randarea pe care această piață o are...Cam așa va arăta piața. Aceasta este piața. O să vedeți imediat...Aceasta este vedere din față...O altă vedere...O să vedeți imediat și în secțiuni. Aceasta este vederea de sus pentru piață. Ne-am fi dorit ca și investitorii să facă ceva, măcar în sensul acesta, măcar să fie cât mai aproape de asta...Zona agricolă...cam așa arată, dispusă...iar în secțiuni...asta este poziționarea pentru străzile respective. La parter avem parcare ca și propunere, iar la etaj este spațiul comercial propriu-zis. De ce am judecat așa? în primul rând, costurile sunt mai mici în momentul în care venim cu o parcare supraterană în loc de una subterană, pe de o parte. Pe de altă parte, ne ajută foarte mult să valorizăm toate spațiile comerciale în mod egal, pentru că o dată ce este plasat pe etajul I, niciun spațiu nu este mai important decât celălalt...și consider că, având în vedere dezvoltarea pe care o sesizăm în acest mandat, în Sectorul 4, reprezintă, inclusiv, din punct de vedere arhitectural această propunere...o propunere în concordanță cu modul în care ne dorim cu toții, cum arată Sectorul 4. Mai mult decât atât.... după cum ați văzut, atât în privința școlilor, liceelor și grădinițelor, cât și în privința piețelor, discutăm aici de Piața Sudului care nu avea autorizație de securitate la incendiu, Piața Progresul, care, de câteva zile, a început lucrările pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, inclusiv această piață...proprietarul...asociatul Primăriei a refuzat de nenumărate ori să investească în măsuri de siguranță...Nici această piață nu are autorizație de securitate la incendiu. Scopul pe care îl avem este acela ca toate clădirile aflate în administrarea Sectorului 4, să fie clădiri sigure. Este adevărat, asta nu se poate face peste noapte, dar, în primul rând, locurile pe care se găsesc copii și...în al doilea rând, locurile care sunt cele mai aglomerate din sector, trebuie tratate corespunzător. Vă rog, domnule consilier...îmi cer scuze: Dacă aveți întrebări, cu mare plăcere vă stau la dispoziție!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua, domnule Primar, stimați colegi. Nu aveți de ce să vă cereți scuze. Doamne ferește! Anticipez un pic...suntem înainte de a vota ordinea de zi...dar într-adevăr acest punct de pe ordinea de zi, respectiv, Piața Norilor, este un punct care necesită o atenție deosebită. Vom face un amendament....Vă anunț... Grupul PNL plus Grupul USR va face un amendament fix în consonanță cu ceea ce ați spus dumneavoastră. Suntem de acord să investim în piețe, pentru că sunt de interes public. Amendamentul va suna la modul...Fără concesiune și fără asociere în participațiune. Adică, dacă tot investim o sumă semnificativă, 4.600.000 Euro pentru 1500 de metri pătrați...P+l...mi se pare cam mult...Dar asta vom vedea pe în contract....Este un studiu de fezabilitate, deocamdată...Vom vedea la achiziții. Este o investiție semnificativă, suntem de acord cu ea, cu condiția ca să rămână în administrarea Primăriei Sectorului 4. Vom face amendamentul când se va ajunge la punctul de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Susțin întrutotul acest amendament și vă invit să inițiem împreună, toate grupurile care își doresc acest lucru, aceeași abordare pentru restul piețelor din Sectorul 4. Mi se pare...tocmai pentru că investim în ele, după cum vedeți și dumneavoastră, tocmai că noi suntem preocupați nu numai de rolul economic pe care-1 are o astfel de piață, dar are și o funcțiune socială importantă, o funcțiune socială de care investitorii, de-a lungul timpului, nu au ținut niciodată cont...și este suficient să ne uităm la modul în care arată astăzi Piața Norilor și la modul în care arăta ieri, Piața Sudului...și toată zona aferentă. Cred că demersurile comune pe care toți cei de aici le-am făcut...și încă o dată, vreau să apreciez faptul că în această privință, niciunul dintre cei aflați la masă nu a făcut politică, ci doar a reprezentat interesele cetățenilor, ale oamenilor, toate astea ne obligă să avem o abordare de acest gen, pentru că indiferent ce se întâmplă astăzi, ce se întâmplă mâine, ce se întâmplă poimâine, va fi foarte dificil pentru oricine, să aibă un argument în a face, fie o asociere în participațiune, fie o concesiune, având în vedere hotărârile de consiliu pe care noi le dăm astăzi. Va fi foarte greu pentru că va trebui să le abroge, să le...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„într-adevăr...Acum, ca să fundamentez opinia noastră, să ne uităm......sunt adeptul economiei libere, IMM-urilor și tot așa...dar, dacă ne uităm la

piețele care au fost privatizate și vorbim aici, de exemplu, Piața Vitan, unde nu mai sunt tarabe, sunt o plombă pe lângă piață, e Mega Image, nu am nimic cu cash & carry Corporation...foarte bine, bravo lor...Dacă ne uităm la Piața Timpuri Noi...iarăși, nu știu câte tarabe au mai rămas...Noi, totuși, trebuie să vedem și interesul social, până la urmă.....pentru că economia este economie,

înțeleg...corporate e corporate, dar trebuie să avem grijă și de micii noștri producători. Totuși, avem un bazin în sud, aici...aici, care este al doilea bazin legumicol al țării...Trebuie să le creăm o infrastructură și lor, în sensul ăsta...și asta nu poate s-o facă nimeni decât administrația publică. Dacă le vom vinde, le vom concesiona, sigur vor apărea cash & carry-uri care sunt mai rentabile, mai eficiente...Așa se întâmplă și e normal...Este economie de piață, e liberă...dar totuși noi trebuie să avem și o economie socială.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ca de obicei, avem foarte multe puncte în comun, sunt de acord sută la sută cu dumneavoastră și cu amendamentul pe care îl faceți, mi se pare de bun simț, mi se pare esențial pentru modul în care, împreună, gândim dezvoltarea sectorului, în paralel cu menținerea unor particularități pe care societatea noastră le are...și de aceea mi se pare important...Vă spuneam de valența socială, da... Asta este o altă latură socială pe care trebuie s-o atingem și pe care, într-adevăr, niciun investitor privat care are la bază exclusiv conceptul rentabilității și eficienței economice...și nu este de acuzat un om într-o astfel de situație...dar tocmai din acest motiv, nu este cazul ca aceste tipuri de construcții să fie în astfel de asocieri în participațiune, respectiv, concesiuni sau parteneriate publice-private....O să vorbim și despre asta...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Matache.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Domnule Primar, am văzut că vreți să faceți locuri de parcare la parter. Câte locuri de parcare sunt și de ce nu luăm în considerare și un subsol pentru parcări care ar putea ajuta și pe cei care locuiesc în zonă?“

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să vă dau un răspuns serios și apoi o să-mi permit să...“

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Știu că spuneți că, costă...dar putem să facem un mic efort și să mai câștigăm niște locuri de parcare, că tot facem lucrarea.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în ultimii trei ani...facem efort după efort...și este foarte important să vă spun că această parcare are înjur de 60 de locuri, de la zero câte sunt în acest moment în zona respectivă. Cea mai neplăcută situație în privința construcțiilor în subsol, este reprezentată de...și asta am întâlnit-o curent, este de ceea ce se găsește dedesubt de utilități. Este, într-adevăr, în tot ceea ce facem, o enigmă. Cu tristețe spun, nimeni nu știe ce se găsește, de fapt, acolo. Aceeași problemă o întâlnim astăzi la Piața Sudului, unde, una am avut în planuri, avize...și cu totul alta...chiar dacă companiile de utilități ne-au spus că nu este nimic acolo, în scris, ne-au spus acest lucru, realitatea ne arată că e altfel. De aceea, riscurile unei astfel de construcții, ne pot compromite, inclusiv o licitație...pentru ca să mutăm niște utilități, dacă sunt mai multe, nu ne mai încadrăm sub nicio formă, în partea de diverse și neprevăzute, fiind nevoiți să o luăm de la început în timpul unui șantier, nefacând altceva decât să-i demoralizăm complet pe oamenii din zona respectivă, asta pe de o parte, iar costurile nu pot fi estimate. Deci, nu poți să ai o estimare a costurilor, într-o astfel de situație. E un proiect interesant ce se va desfășura pe Bulevardul Decebal, sunt curios ce costuri vor presupune utilitățile ce vor fi deviate din zona respectivă, o parcare foarte mare subterană. Vom vedea. Și acolo e un experiment, dacă vreți, pentru că nu știm, nu avem un cadastru al utilităților la ora asta în București...sau chiar dacă îl avem, nu ne putem pronunța. Din acest motiv abordăm niște variante care sunt eficiente, timpul de execuție este unul rezonabil, iar costurile sunt unele eficiente...Asta este filozofia. în mod evident, studiul de fezabilitate...asta este o randare propusă, studiul de fezabilitate...proiectarea poate să ia în calcul și un astfel de deziderat. Despre asta este vorba.“

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Mulțumesc!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Andrușceac. Vă rogi”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Noi suntem de acord cu amendamentul despre care a vorbit colegul meu de la PNL, cu acest proiect de modernizare... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am înțeles că l-ați inițiat... “

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da, doamna Iancu...Am niște întrebări legate de costuri. Văd că proiectantul este Concrete & Design Solutions SRL...Avem aici niște costuri, după părerea mea, foarte mari, legate de documentații...Având în vedere că noi vom emite aceste autorizații...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E vorba de avize...“ Dl consilier Andrușceac Antonio:„Avize... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. Avizele le emitem noi...și vă dau un exemplu banal...Am avut o dispută foarte interesantă cu Administrația Străzilor, care ne-a cerut pentru pasajul acela pietonal, pe care l-am făcut pentru protecția șantierului de la Piața Sudului, ne-a cerut 300.000 lei, ca să putem să-1 punem acolo....Bine, nu l-am plătit, dar vă spun ca idee..A

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aici nu este vorba...La punctul.....La capitolul 2,

subpunctul 3.2 - nu este vorba de plata proiectului pentru avizare, ci de documente suport în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este proiectul tehnic, pentru că acesta este un studiu de fezabilitate, la licitație vom scoate proiectare și execuție, de aceea, cei care licitează, dacă au posibilitatea să...cu cât sunt mai mulți, cu atât au posibilitatea să reducă prețul...“

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Să știți că acele documentații pe care le face proiectantul și dosarele pentru obținerea fiecărui aviz cad în sarcina lui, a proiectantului, să pună dosarele acelea la dispoziție, iar suma de 18.000, este cu mult, mult pentru ce se plătește firmelor care fac...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și suma aceea va fi licitată...14

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,... Prețul maxim este 2000 de Euro...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,Prețul maxim...pentru că nu-1 știi la momentul autorizării...11

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...Da, înțeleg că noi punem întodeauna...și sunt de acord cu chestia asta...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De asta, este licitație...pentru că...11

DI consilier Andrușceac Antonio:,,...Dar marja este de 10 ori mai mare...11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Gândiți-vă! Am avut trei licitații la care nu s-a înscris nimeni...11

Dl consilier Andrușceac Antonio:„...Ok. Avem asistență tehnică...de...11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, toate sunt procente din lucrurile acestea...De aceea...11

Dl consilier Andrușceac Antonio :„...Spuneți-ne de sursa de finanțare puțin, pentru că văd aici costuri legate de costul creditului și comisioane.11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, SF-ul reprezintă...de aceea se numește studiul de fezabilitate, reprezintă o punere în operă a mai multor scenarii. Deci, avem din punct de vedere practic, mai multe scenarii: scenariul 1: buget local; scenariul 2: credit; scenariul 3: Programul Național de Dezvoltare Locală; scenariul 4: bani europeni; scenariul 5: un lucru foarte drag domnului Daniel Ștefan - Fondul Suveran de Dezvoltare, de exemplu; scenariul 6 - vorba domnului Viceprimar: combinații între aceste lucruri...Cum, de exemplu, la Șoseaua Luică și Tumu Măgurele, am avut un mix între credit și PNDL. Da? Soluții de finanțare, cu certitudine, trebuie să identificăm, pentru că de aceea facem proiecte ca să și le implementăm. Sunt mai multe variante. De aceea, studiul de fezabilitate trebuie să ia în calcul, inclusiv și scenariile de finanțare, inclusiv scenariile de finanțare sunt lucruri tehnice...11

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am înțeles...Deci, ați luat ca un om prevăzător partea cea mai rea...Creditul.11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, vă dau exemplu Piața Sudului, unde le spuneam și colegilor prețul de pornire a fost 45 de milioane de lei plus TVA și am ajuns la 35 de milioane lei plus TVA, prețul de la care a fost adjudecată licitația. Deci, este o diferență de 25%.“

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok. Ați mai prevăzut un 10%, văd aici, la cheltuieli diverse și neprevăzute../4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Diverse și neprevăzute...Sunt cotele legale între 10 și 12%.“

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Una peste alta, costul depășește o mie și ceva de Euro pe metru pătrat..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Costul estimat."

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Costul estimat. Mulțumesc!"

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Doar o paranteză vreau să fac, apropo de Fondurile Suverane...în opinia mea...îmi cer scuze......Dreptul la replică, domnule Primar...în opinia mea,

acest proiect cu Fondurile Suverane, nu mi se pare oportun. Așa că din cele 6-7 variante, permutări......aș prefera să omitem această variantă a Fondului Suveran. Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă oamenii ne dau bani, putem să-i refuzăm?"

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Așa cum ați spus, avem 6-7 variante...prefera bani europeni. Orice fel de bani...cu MDRAP-ul...Probabil se va ajunge tot la bugetul local...și pe finanțare și pe credit, mai mult ca sigur. în fine.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ideea este următoarea: haideți să ne uităm la ce am obținut în acest......ca să putem să obținem finanțarea,

trebuie să avem proiecte pregătite și știți lucrul acesta. Da? Trebuie să fim pregătiți, nu să stăm să ne gândim. Trebuie să avem proiectele pregătite, trebuie să avem licitațiile făcute, că putem să obținem finanțarea astăzi sau putem să o obținem peste trei zile sau peste un an...dar este foarte important să avem cu ce să ne prezentăm. Da? Din acest motiv, ăsta este încă un proiect pe care-1 avem în așteptare, așa cum avem în așteptare finanțare și pentru UMF, cum avem și pentru...Noi mergem cu procedurile înainte și avem...normal că fiecare încearcă să identifice, fiecare dintre noi, evident...încearcă să identifice surse alternative de finanțare pentru că în mod real este imposibil să facem toate aceste lucruri de la bugetul local. Da? însă toate axele, fie ele guvernamentale, fie europene, pe care le avem la dispoziție, trebuie exploatate la maxim. De ce? Pentru că necesarul de dezvoltare al sectorului este unul extrem de mare."

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, concesiunea expiră în septembrie..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Asocierea în participațiune."

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Asocierea în participațiune. Mă scuzați! Asocierea în participațiune...Mi-e greu să-i spun așa... și să știu că primeam, în urma asocierii, jumătate din valoarea unei chirii..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„1500 de dolari, domnule consilier..."

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Au fost niște gospodari, este adevărat, cei care au făcut asocierea asta în participațiune. Mă întreb dacă ar fi fost a lor, piața...dacă ar fi dat-o pe banii ăștia, dar mă întreb degeaba."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți că este și marca aceea de țigări „Altora”, dacă știți?"

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da. Până în septembrie putem identifica surse de finanțare, iar fondurile europene ar fi varianta de dorit......și noi am fost un exemplu bun în ceea ce

privește reabilitările în atragerea de fonduri. Acum...eu aș vrea, totuși, cu toate că înțeleg necesitatea modernizării, înțeleg că toți oamenii de acolo care au venit auzind de intențiile care există, că doresc să aibă în continuare piață...aș dori totuși să prioritizăm această investiție, dacă nu vom putea atrage fonduri, altele decât cele de la bugetul local, pentru că eu cred că o prioritizare mai mare...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog să vă opriți...A venit doamna Murgoci. Sărutmâna! Bine ați venit! Vă rog!"

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Dați-mi voie să nu mă opresc, să-mi continui ideea...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi cer scuze!11

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Prioritatea maximă, din punctul nostru de vedere, este continuarea investițiilor în școli, în vederea obținerii acordurilor ISU. Da? Colegul meu tocmai mi-a adus aminte că școala...Colegiul Național Mihai Eminescu, are un corp care pune mari probleme...Eu aș dori ca în momentul în care vorbim, cu bugetul în față, să prioritizăm aceste investiții, iar prioritate maximă să o aibă școlile. Vă mulțumesc!“

Dl Negrită Vasile: „Domnule Primar, salutăm și noi, Grupul Partidului Umanist, salută inițiativa și este un lucru bun pentru că piețele sunt tot la noi, dar stăteam de vorbă zilele trecute cu un grup de cetățeni din zona Văcărești-Timpuri Noi...și vă rugau pe dumneavoastră și pe noi, implicit, Consiliul Local, dacă se poate reveni la acele piețe volante care erau făcute pe timpul weekend-urilor, dacă vă aduceți aminte?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,Jn anumite condiții estetice, cu certitudine, da...și cu locații corespunzătoare. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, din fericire, în această perioadă, sectorul este plin de lucrări. Din acest motiv, aceste tipuri de organizări, nu au fost posibile. Odată ce aceste investiții vor fi finalizate...și spun de Piața Sudului, de Piața Norilor, gândiți-vă, ce frumos este să organizăm, de exemplu, un târg într-o astfel de incintă. Ce frumos este să organizăm la Piața Sudului în diverse momente ale anului astfel de lucruri pe care oamenii și le doresc foarte mult. Evident, este o idee foarte bună, însă din rațiuni tehnice, astăzi, pe o perioadă scurtă de timp, nu avem cum logistic să facem asta, pentru că discutăm de mizerie, discutăm de praf, discutăm de disconfortul pe care oamenii îl au, însă, cu certitudine, este o prioritate pentru că în fiecare capitală europeană, am văzut inclusiv la Paris și la Montpellier.....cu toate că n-am fost, lucrurile acestea.11

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vom reseta imediat sistemul de vot. A venit și doamna Murgoci și se impune acest lucru. Suntem 26 de consilieri prezenți din 27. Voi continua citirea ordinii de zi:

 • 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 2.536 mp, proprietate privată, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 , nr. cadastral 200434 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,JDoresc să fac o completare în privința inițiativei. Această inițiativă este o inițiativă comună, aparține Grupului USR, în primul rând...și finalizată împreună, de mine și de domnul consilier Antonio Andrușceac. Vreau să consemnăm acest lucru. Din rațiuni tehnice am...(?w/erve/?fr7 în sală fără microfon)... Aleea Ciceu. ....Și dumneavoastră? Deci, am spus grupul...Deci, repet, discut despre grupul de consilieri        (intervenții în sală fără microfon)...Nu sunt misogin. îmi cer scuze...Și pe

dumneavoastră...și pe domnul Sorin Ceacâr, pe domnul Matache, în mod evident, pe domnul

Moulin, pe care îl salut cu această ocazie......a venit direct de la Montpellier, la noi...și pe doamna

Murgoci, nu în ultimul rând.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul numărul:

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construcție cu funcțiunea de Grădiniță - Grădinița nr.29, bulevardul Alexandru Obregia nr.7, Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțarii și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refmanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 7/22.01.2019 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea intervențiilor necesare obținerii autorizației de siguranță la incendiu pentru unele școli din Sectorul 4, a valorii acestora, precum și predarea către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 a documentației tehnico-economice în vederea implementării investițiilor aprobate

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 270/17.10.2018 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Un grup de consilieri locali

 • 14. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.04.2019-30.06.2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 15. Proiect de hotărâre privind transformarea suprafețelor cu destinația de locuințe sociale în suprafețe cu destinația de locuințe de necesitate pentru garsonierele nr.50, 57,58 și 80, situate în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F2, Sector 4.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 27.02.2019.

 • 17. întrebări, interpelări,

 • 18. Probleme curente.

Vă rog, vot pe ordinea de zi. Cu 26 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la ordinea de zi: Punctul numărul 1:Proiect de hotărâre privind constatarea încetării Contractului de asociere în participație nr. 11803/17.09.1999, revenirea Pieței Agroalimentare Norilor în administrarea Sectorul 4 al Municipiului București, începând cu data de 17.09.2019 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza SF. Domnule consilier,vă rog!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Grupul PNL, USR...și nu numai, se pare...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și PSD. Vă rog frumos... “

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Și PSD...Toate grupurile...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt convins că, în ciuda faptului, că astăzi, este mai reținut colegul nostru Ștefanei și doamna Mariana...Vă rog mult.... (intervenții în sală firă microfon)... “

Dl consilier Marin Ștefanei:„Nu, nu achiesez la acest amendament pentru că e unul, dacă vreți, doar de fațadă... și vă spun și de ce...Indiferent ce introducem noi în acest proiect de hotărâre, ce amendament frumos din partea PNL, USR...și cine mai vreți, ulterior, în orice ședință, în 2020, 2021.„și așa mai departe, putem să concesionăm oricând acea piață.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu două treimi și cu anularea unei hotărâri prealabile. Foarte important lucrul acesta, domnule consilier. Foarte important. Vă spun...și sunteți cu extrem de multă experiență, nu întâmplător îmbrățișez acest amendament, e un amendament benefic, mai ales azi... în ziua de 16 martie 2O19...Scuzați-mă! 18 martie... Am rămas cu două zile în urmă...Timpul s-a scurs mai dificil.“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„O să încerc să formulez amendamentul...Practic, la...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să vă ajut, dacă aveți dificultăți..."

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Mulțumesc! Practic, propun introducerea unui articol prin care să fie interzisă asocierea în participațiune...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pe termen nedeterminat../

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„N-am precizat termenul...Se subînțelege...până când, domnul consilier Ștefanei Dan, va avea două treimi și va abroga această hotărâre. Repet: este interzisă concesiunea, parteneriatul public-privat și asocierea...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. Eu aș spune puțin altfel: Piața să revină în administrarea Consiliului Local Sector 4 și să se mențină administrarea exclusivă a pieței/'

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Administrarea pieței să fie...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să nu fie restrictivă...că sună liberal. Să nu se, să nu se, să nu se...Că simt activități. Eu zic să rămână în administrarea exclusivă a Primăriei sau a Consiliului Local/

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Piața să rămână în administrarea exclusivă a Primăriei Sectorului 4, a Direcției Piețe...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. A Consiliului Local, mai bine.“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Păi, să nu încălcăm...Avem o descentralizată acolo...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Dar ea este în subordinea Consiliului Local, știți bine../

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Doamna Secretar ne poate consilia aici...”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Consiliul Local/

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bun, atunci: «Piața va rămâne în administrarea exclusivă a Consiliului Local al Sectorului 4» Acesta este amendamentul.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și dacă îmi permiteți să adaug: pe perioadă nedeterminată.“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Dacă nu precizăm...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Credeți-mă/

DI consilier Ștefan Daniel Laurcnțiu:,,Ok. «Pe perioadă nederminată»...Până va dori domnul consilier să modifice hotărârea...Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul. Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Dacă mai sunt discuții pe acest proiect? Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, O rugăminte din partea grupului PNL...și nu cred că numai din partea grupului PNL...Având în vedere că o să facem o parcare Ia parter...și...practic, piața va fi la etajul 1, să acordați o mare atenție accesibilității cetățenilor, pentru că avem și persoane cu dizabilități și persoane în vârstă, astfel că ar trebui să avem în vedere cât mai multe lifturi sau soluții......tehnologie, în așa fel încât să fie un efort minim pentru cetățeni. Mulțumesc!“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cu certitudine, o să vă dau două răspunsuri, unul pe bandă și unul fără bandă...Vom avea scări rulante, lifturi și tot ce ne trebuie/"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 2.536 mp, proprietate privată, situat în str. Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4 , nr. cadastral 200434 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4. Da. Vă rog, domnule Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Da. Ca fapt divers, observ că domnul Joseph Francesco din...Spania....(intervenții în sală fără microfon)...își vinde acest teren propriei lui persoane. Eu sunt de acord să și-1 vândă și chiar insist să și-1 vândă de vreo zece ori, pentru că taxele rezultate din aceste tranzacții se duc la bugetul local, dar aș vrea ca stimabilul spaniol să înțeleagă că prețul va fi datorat unei evaluări și așa cum știm din mai multe spețe cu terenuri verzi cumpărate de către Consiliul Local, nu a depășit 500 de Euro. Deci, dacă dumnealui crede că va lua niște milioane de Euro pe acel spațiu, eu îl încurajez să și-1 vândă...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Prețul zonei este între 400 și 500 de Euro. Existau două versiuni pentru chestiunea aceasta, tocmai pentru că am discutat și cu oamenii de acolo, în mod cert, oamenii vor și parcare și parc, astfel încât vom avea o funcțiune mixtă. Dacă discutam doar despre spațiu verde, am fi avut o variantă pe care am aplicat-o acum o lună de zile și anume, aceea a exproprierii pentru extinderea spațiilor verzi, însă având în vedere nevoia pe care oamenii o au, trebuie să menținem funcțiunea de teren pentru construcții pentru acest lot, astfel încât, singura obțiune pe care o avem ca să le putem face pe amândouă, este aceea a cumpărării/"

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Am observat că el și-a vândut lui terenul, cumva să crească prețul și astfel să creadă că poate influența vreun evaluator. Ei, se înșeală...Va lua cu mult mai puțin decât visează. Mulțumesc!""

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,prețul real este între 400 și 500 de Euro metru pătrat. Așa este!""

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Alte discuții referitoare la acest proiect? Domnule Andrușceac.Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi. Acest proiect, așa cum ați specificat și dumneavoastră, a pornit de la inițiativa cetățenilor din zona, care mi-a fost adusă la cunoștință mie și colegei mele, Elena Iancu. Am dori, însă, așa cum s-a întâmplat și în cazul Secerei, să avem un amendament prin care destinația acestui teren să nu fie modificată, față de cea

din motivație, inițial cetățenii au fost de acord și cu construcția unei grădinițe acolo, este o suprafață de 2500 și ceva de metri pătrați, iar parcarea cred că n-ar trebui să depășească......5%...?“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, 1000, 1200 de metri, probabi că..."

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Adică, jumătate din suprafața terenului să fie parcare?“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Jumătate, probabil, parcare...două treimi din cealaltă jumătate...două treimi, fără probleme se pretează parc.........și

există și posibilitatea de a face și grădiniță dacă oamenii doresc." ...(intervenție fără microfon)...

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, jumătate din terenul verde să fie betonat din nou și să atragem iarăși trafic acolo și mașini, nu mi se pare Ok. Sunt tentat să votez împotriva proiectului pe care l-am adus pe ordinea de zi, pentru că diminuăm din nou spațiul verde și...“

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, nu. Acolo este un teren care are funcțiune...Deci, asta trebuie să reținem. Deci, noi discutăm despre un teren, de aceea nu-1 expropriem...Că, dacă era, îl expropriam. Este un teren care are funcțiune de construcții, este în zona M2, deci, se poate construi. Dacă un investitor vrea să facă lucrul acesta...și poate să-1 facă, se poate construi P+12. Asta e ideea. Ideea este să nu permitem un astfel de lucru, să construiască cineva P+12, pentru că legea îi permite și în locul......exact așa cum am procedat la

Aleea Terasei...pentru că oamenii, când m-am întâlnit cu ei, au apreciat foarte mult cum s-au întâmplat lucrurile pe Aleea Terasei...și acolo, discutăm de o funcțiune mixtă pe care am dat-o terenului respectiv. Domnul consilier Nicu Pungă ne poate spune că are o viziune paronamică asupra zonei, chiar sunt foarte mulți copii acolo, chiar...inclusiv, foișorul este extrem de utilizat, din acest motiv, pe locul acela erau...aveam două autorizații de construire pentru două blocuri P+12 și mansardare la ele, de ne-a luat capul, astfel încât, era o nenorocire în zona respectivă."

Dl consilier Pungă Nicolae:„Zece ani a durat..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da...La fel este și în privința acestui teren, unde proprietarul are dreptul legal, astăzi, să facă P+12. în loc să facem, P+12, trebuie să ne gândim foarte atent la necesitatea pe care comunitatea o are în momentul acesta... și are nevoie de parc și are nevoie și de parcare. E o realitate...și trebuie să încercăm și în măsura în care putem, să împărțim, inclusiv procentual, locurile, astfel încât, un număr cât mai mare de oameni să fie mulțumiți, pentru că va fi imposibil să avem unanimitate, dar trebuie să avem majoritate. Asta este ideea."

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, o parcare lângă...egală ca suprafață cu ceea ce numim parc, pe 1200 de metri, este foarte mult."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți câte mașini încap? 60 de mașini, cam așa."

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Și....probabil, în parcul de 1200 de metri, 50 de oameni.......că deja sunt prea mulți."

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„1200 de metri, o să vedeți că pentru un parc..."

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, vă aduc la cunoștință, însă, că PUG-ul prevede acolo, zonă L3A destinată locuințelor colective, cu maxim P+3 sau 4 niveluri. PUZ-ul pe care-1 are, poate fi atacat oricând...și n-a fost pus în aplicare timp de un an de zile, poate și mai mult, cred că este de 4 ani de zile."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dintr-un teren pe care se poate construi, indiferent că este P+3, P+12, P+ oricât vrem noi, este util să-l redăm oamenilor pentru ceea ce ei au nevoie și nu putem să negăm faptul că oamenii au nevoie și de parcuri...și este un lucru corect...și vreau să vă anunț cu această ocazie, că pe Șoseaua Giurgiului, vom planta peste 3000 de pomi...Da? Atât de mare e! Am rămas și eu impresionat...în aceeași măsură, oamenii au nevoie de terenuri de sport, respectiv, locuri dejoacă. Noi avem nevoie de toate aceste facilități și trebuie să identificăm soluțiile în care toate aceste nevoi să fie, pentru că oamenii plătesc la fel, taxe și impozite și trebuie să găsim soluții pentru toți."

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da, domnule Primar, aveți dreptate. Noi ne-am zbătut ca acest loc să rămână spațiu verde, ceea ce a fost...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Oamenii au cerut, să știți. Eu am spus parc, să știți! Dar...44

Dl consilier Andrușceac Antonio: „încă din 1965, acesta a fost un spațiu verde plantat cu pomi și amenajat ca parc, având, inclusiv, mobilier de joacă pentru copii, solar și bănci.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, când vom face proiectul tehnic, cu certitudine...vom avea și studiul de fezabilitate pe care vom avea niște indicatori pe care îi vom vota...cu certitudine, este un lucru pe care abilitățile de negociator pe care și dumneavoastră le aveți...și ceilalți colegi le au, îi vor determina să identificăm soluțiile inteligente. De ce spun asta? Pentru că nu cred că am avut, cu excepția parcării de la Strada Secerei, nu cred că am avut probleme deosebite în realizarea obiectivelor de investiții/4

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, știți că sunt de acord cu salvarea spațiului ăstuia, dar eu înțeleg prin salvarea acestui spațiu verde, posibilitatea ca noi să menținem această destinație pe toată această suprafață și să facem ceea ce nu am făcut la Secerei, o parcare subterană, pentru că acolo terenul permite, nu sunt conducte, nu sunt rețele/4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Este foarte important ca toate lucrurile pe care le facem, să fie fezabile. De exemplu, o parcare, cea pe care colegul meu, domnul Primar Robert Negoiță, dorește s-o facă pe Bulevardul Decebal de 700 de locuri, costă la o primă evaluare, 25 de milioane de Euro. Ori, între 25 de milioane de Euro și 900 de mii de Euro, cât a costat parcarea din Secerei, e totuși o diferență de sustenabilitate/4

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar...și dacă la prețuri, sensibil asemănătoare, găsim posibilitatea tehnică să facem o parcare subterană, veți fi de acord să facem o parcare subterană? Știți că am mai venit cu soluția asta../4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am înțeles. Suntem împreună și veți vedea că soluțiile acelea le putem implementa în câteva proiecte ambițioase pe care le avem...și pe care încă nu le devoalăm, acele soluții, cu certitudine, le putem face, da?...și avem deschiderea și ați văzut de-a lungul timpului lucrul acesta.....în afară de domnul Guilhem care nu a

văzut, deschiderea......și mi-a spus că îl discriminez și îmi pare rău cu această ocazie, că s-a simțit

discriminat.....Vedeți ce tandru sunt! Niciodată...44

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Haideți, domnule Primar. Vorbiți cu mine, lăsați-1 pe colegul meu....că v-ați periat, v-ați pupat data trecută...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu-1 las, să știți...El nu mă lasă niciodată...Deci, ideea este asta: dacă se poate face tehnic parcarea subterană, cu certitudine, o vom face.44

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar. Cred că în momentul ăsta, trebuie să fie o prioritate pentru noi ca să găsim soluții de Smart Citty, pentru că zonele asta verzi dintre blocuri, nu le mai reinventăm. Haideți să o facem de la început așa. Vor veni și alte mandate, când vom găuri acea parcare și o vom face subterană sau și subterană. Haideți s-o facem de la început așa, subterană, pentru că este momentul ca acum să venim cu niște soluții inteligente, să lăsăm cât mai mult spațiu verde la suprafață, facem parcare subterană dacă nu avem de deviat conducte și dacă terenul ne permite și costul nu este mai mare...44

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Uite, chiar dumneavoastră m-ați întrebat când am discutat despre Piața Norilor, despre sursele de finanțare. Este extrem de important și în această situație, să identificăm și...uite, cum am găsit o soluție la Tulnici, la parcarea de la Tulnici, unde este un mix între ce înseamnă verde și va fi pe lateral, între ceea ce înseamnă parc pe care l-am recuperat prin achiziționarea terenurilor respective și terenul de sport care va fi deasupra parcării pe care o facem, da, este o zonă pe care am gândit-o într-un fel. Studiul de fezabilitate ne ajută și în privința acestui loc, să identificăm modalitatea în care îl vom împărți. Da? Există mai multe soluții tehnice. Important este să ne punem cu toții mintea la contribuție, putem să ne ducem în jos, putem să ne ducem în sus, putem să ne ducem parțial pe o anumită zonă, sunt foarte multe soluții pe care le avem la dispoziție. De aceea există votul pentru indicatorii tehnico-economici și pentru validarea unui studiu de fezabilitate, tocmai din acest motiv. Cu certitudine, în studiul de fezabilitate, vom lua în calcul și această posibilitate de realizarea unei parcări subterane.44

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,Domnule Primar, dacă vorbim doar de costul pentru amenajarea unei parcări la suprafață versus costul pentru realizarea unei parcări subterane, nu suntem în momentul ăsta destul de inteligențL.și o să vă spun de ce. Rata de returnare a investiției pentru o parcare la suprafață, va fi de...mii de ani, la prețul de 60 de lei/an, pe când o parcare subterană îmi dă posibilitatea să țin mașină, vară și iarnă, în condiții foarte bune...și să cer un preț pentru parcarea subterană care îmi va face o returnare de investiție mult mai rapidă...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este adevărat, dar vreau să vă spun două aspecte, în primul rând investițiile pe care primăria le face, au o componentă socială extrem de importantă, noi trebuie să ajutăm comunitatea prin realizarea unor facilități și nu este scopul fundamental pe care-1 avem de a obține profit. Ăsta este primul punct, al doilea punct pe care trebuie să-l știți este legat de costul pe care cetățenii din lumea aceasta îl plătesc anual pentru parcările publice- pentru că va fi o parcare publică din aceea cu interval orar și vreau să vă spun că prețul mediu pe cap de locuitor, dacă nu mă înșel, în orașul Philadelphia unde este cel mai mare preț pe care-1 plătesc oamenii pe parcare, înseamnă, ca medie, pe cap de locuitor 100 dolari pe an, pentru parcarea publică și este prețul cel mai mare din lume. Repet pentru parcarea publică, nu pentru parcarea de reședință, deci aia e valoarea, atâta plătește un cetățean- și o să vă trimit și dumneavoastră link-ul, să vedeți statistica. De exemplu, în New York pentru parcările publice, oamenii plătesc anual, pe cap de locuitor, în medie 60 dolari, ăsta este prețul pe care-1 plătesc pentru parcările publice. In mod evident dacă prețurile pe anumite zone sunt prohibitive, scopul este acela de a descuraja achiziția de mașini. Problema pe care o avem este una reală că pe 50.000 locuri de parcare astăzi trebuie să parcheze 140.000 mașini. E o problemă simplă. Ceva mai multe locuri de parcare trebuie să facem, această problemă nu se rezolvă doar local, aceasta este o problemă de politică guvernamentală, ar trebui să fie. Din nefericire, a existat extrem de multă ipocrizie în abordarea frontală a acestei probleme, asta este o realitate iar a doua realitate este că trebuie să avem în vedere foarte bine ceea ce ne permitem. Parcări etajate găsim peste tot în Europa și în lume. Nu toate parcările sunt subterane tocmai pentru că mai ales acestea, nediscutând decât despre rezolvarea unei probleme stringente pe care o are comunitatea și nu de investiție menită să aducă profit, cum este la un mall de exemplu, scopul pe care noi îl avem este să găsim - că asta îți dă studiul de fezabilitate - raportul cost- eficiență. Ăsta este lucrul pe care trebuie să-1 găsim. Aveți și dumneavoastră dreptate, din punct de vedere principial este corect ceea ce spuneți, spațiile acestea dintre blocuri sunt din ce în ce mai puține, multe dintre ele au fost distruse prin retrocedări cel puțin dubioase, cum este și această situație, dar acesta este un drept constituțional pe care-1 are cetățeanul citat de domnul consilier Ceacâr, însă până la urmă și eu și dumneavoastră, toți trebuie să respectăm un concept latin foarte important < Vox populi vox Dei >. Dorința cetățenilor este fundamentală și

am avut plăcerea să mă întâlnesc cu un grup important de oameni de acolo și într-adevăr am sesizat că ambele.....am plecat de la ideea că îmi doresc să fac în acel loc un parc și oamenii au nuanțat

această propunere și au spus, fie că ne place, fie că nu ne place, există această nevoie acută de locuri de parcare, de aceea trebuie găsită o soluție ingenioasă care să mențină acolo unde există copaci plantați, unde există verdeață s-o menținem și în același timp să completeze nevoia pe care astăzi comunitatea o are. Avem o problemă majoră într-adevăr cu intrigementul pentru poluare, este corect ce spuneți, mor foarte mulți oameni și este corect ce spuneți, nu trebuie să mă ascund și niciodată nu am facut-o, în spatele unor realități. Mor foarte mulți oameni în România, în București mai exact, din cauza bolilor provocate de poluare, este o realitate. Este o realitate că trebuie să dezvoltăm spațiul verde, de aceea următorul pas important pe care-1 am în vedere este acela de a dezvolat aliniamentele stradale cu pomi corespunzători, nu cu bețe. însă probabil soluția perfectă nici eu și nici dumneavoastră nu o cunoaștem încă, trebuie să identificăm soluția menită să împace cât se poate de bine aceste contradicții pentru că sunt două realități care se bat cap în cap și nimeni nu a avut tăria să le abordeze corespunzător, e corect, nu e normal să fie un loc de parcare 60 lei pe an, dar în același timp există o pătură largă de oameni care nu-și pot permite să plătească mai mult. Mașina nu este un lux, este o necesitate. Am văzut că se lucrează în ultimii ani la dezvoltarea rețelei de transport în comun. Sunt foarte multe lucruri de făcut, dar astăzi asta este situația, e adevărat că ne gândim și la ziua de mâine, însă doar împreună și consultându-ne putem să identificăm cele mai bune soluții pentru situația dată. Și vă mulțumesc, indiferent de cum vedeți această situație, vă mulțumesc foarte mult că aveți o aplecare dumneavoastră și toți colegii pentru ceea ce înseamnă această problematică a spațiilor verzi și a poluării din București.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc, domnule Primar. Eu aș vrea să concluzionez astfel: avem două lucruri de aplicat, o dată impunerile pe care le avem pe calitatea aerului, în al doilea rând cele privitoare la imposibilitatea diminuării spațiului verde. Dacă noi găsim o modalitate mai bună de a crea o parcare subterană și găsim fondurile pentru lucrul ăsta, înțeleg că sunteți de acord s-o facem.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da!”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Avem în vedere și faptul că la o parcare subterană față de una terană se pot monta filtre iar calitatea aerului să nu fie cea afectată, ca în cazul unei parcări la suprafață unde nu poți în mod firesc, să pui niciun filtru, decât dacă mai veniți odată cu domnul profesor care ne-a spus că la parcarea din Secerei crește calitatea aerului, în momentul în care se realizează parcarea. Omul e geniu.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este, să știți.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da, ca Mengele și Mengele a fost geniu. Bun. Vă mulțumesc pentru clarificări. Sper că la momentul potrivit să vedem nu doar un SF, ci să venim cu două sau trei proiecte pe care să le supunem atenției colegilor din consiliul local. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumec. Doamna Murgoci, vă rog.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da, eu am o întrebare. Putem să facem același lucru și pentru Șoseaua Giurgiului 164 pentru că și acolo este o problemă cu spații verzi retrocedate și oamenii aceia se cam sufocă în zonă.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneavoastră ați văzut chiar și astăzi următorul lucru: am început această discuție spunându-vă că la inițiativa grupului dumneavoastră am preluat împreună această idee și am implementat. Aveți libertatea de a demara...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Dar au facut-o cetățenii, nu trebuie s-o facă neapărat un partid.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă vreți să discutăm constructiv discutăm, dacă nu, nu. Eu nu le știu pe toate, să știți și nici nu-mi doresc. Ideea este următoarea, dacă vreți cu cea mai mare plăcere vă stăm la dispoziție să inițiați un proiect de hotărâre pe care să-1 supuneți consiliului local. Eu personal sunt de acord cu toate aceste inițiative și ați văzut că de-a lungul timpului, spre surprinderea multora am sprijinit astfel de demersuri pentru că muncesc, trăiesc și iubesc în sectorul 4 și vreau să fie un sector foarte frumos, cel mai frumos!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, completez eu pentru colega mea. Doamna Luminița Șandru a fost înainte de a veni dânșii la ședință, am vorbit despre aspectul ăsta. Doamna secretară a văzut și actele și i-a dat o părere despre ce se întâmplă acolo. Poate fi promovat un proiect și în sensul acesta.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Avem însă nevoie... e dificil din punct de vedere procedural, să mergem exclusiv pe inițiativă cetățenească, chiar discutam cu doamna Cristescu. De aceea solicit să avem de asemenea un proiect de hotărâre inițiat comun. Știți bine că nici eu nu...este înfiorător ceea ce s-a întâmplat pe Giurgiului și spun clar lucrul acesta și rămâne și pe bandă, este înfiorător să retrocedezi în halul în care au fost retrocedate terenuri. Insule, enclave lângă enclave, pe te miri unde, e inimaginabil lucrul ăsta. Lucrurile trebuie să intre în normal și trebuie să facem împreună aceste eforturi pentru normalizare. Vedeți, aici ca multe alte lucruri pe care le facem chiar nu e vorba deloc despre politică, ci e vorba de a îndrepta niște erori care de-a lungul timpului s-au întâmplat pe aceste locuri.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„într-adevăr aveți dreptate, domnul Primar pe Șoseaua Giurgiului chiar sunt situații de genul acesta și chiar cetățenii din Giurgiului 119 în fața cinematografului fostul Flamura sunt garduri puse pe spațiul verde, retrocedări...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu vă spun următorul lucru: haideți dacă sunteți de acord să centralizăm toate aceste situații, nu numai pentru partea asta și să cerem exproprierea în bloc pentru ele. ”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu„V-aș propune să avem o politică unitară, apropo de tot ce este în situația de genul respectiv. Nu poți să amenajezi un spațiu verde, nu poți să faci nimic acolo pentru că sunt niște garduri de doi metri pe spațiul verde în fața blocului. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu sunt de acord cu această idee. Deci avem odată o adresă luăm și noi și celelalte și dumneavoastră adrese pe care le aveți la cunoștință că sunt într-o astfel de situație, vă rog mult de tot, le punem pe toate. Reabilităm acum Șoseaua Giurgiului, este inadmisibil ce este acolo, din acest punct de vedere. în grădina blocului ne trezim cu...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Să avem o politică unitară, să le centralizăm și după asta să cerem în bloc ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ați sesizat că nu am răspuns favorabil solicitărilor de autorizație de construire pentru zonele respective. Aia mai trebuia să mai ne apară în grădină un mirator care a apărut în fața blocurilor și are și o formă clădirea superbă. Dacă ați văzut parcă e prinsă, era o mașină de la Daewoo, Damas dacă o știți, era așa parcă prinsă între ușile unui autobuz...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnule Primar și în New York dacă vă uitați, e la fel(intervenție în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Unde? Da, da , da...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Sau putem, că tot am deschis discuția despre Șoseaua Giurgiului, vă mai amintiți blocul acela înconjurat de garduri care la fel ...până la urmă gardul a fost dat jos, dar terenul al rămas al celor de acolo ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bun, asta o să facem ca să rezolvăm această problemă. O să mergem pe această linie a exproprierilor."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc, dacă nu mai sunt discuții. Domnul Moulin, vă rog.

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„E o simplă remarcă pentru domnul Primar: eu v-aș sfătui să faceți o mică plimbare până în Tirana, în Albania și să vedeți acolo tot ce se face când este vorba de circulație. Se refac bulevardele, dar se fac și piste de biciclete adevărate adică separate ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „D ac ă-mi faceți și mie cinste cu drumul până la Tirana mă duc și cu soția și cu ...”

Dl consilier Moulin Christian GuiIhem:„Nu e nicio problemă...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mergem toți, să știți. Suntem invitații dumneavostră toți colegii consilieri la Tirana. Domnul Ștefanei merge de două ori împreună cu mine la Tirana dacă ne faceți cinste mergem cu cea mai mare plăcere. Doamne ajută!”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Și să vedeți ce înseamnă să construiești un oraș pentru oameni și nu doar pentru mașini.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, de ce nu vă mutați la Tirana, domnule? ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Am fost eu acolo câțiva ani înainte și am fost impresionat de schimbarea care s-a făcut până acuma. Era în 2012, ca să știți. A doua remarcă este despre parcare, da e bine să facem parcări, dar vă dau un exemplu chiar de unde vine din Montpellier, acolo era o piață care exista înainte în anii 60-70 s-a distrus piața, s-a făcut la parter și deasupra s-a făcut o parcare de patru etaje din beton, foarte urâtă într-o zonă cu clădiri frumoase. Ce s-a întâmplat? Anul trecut a fost dărâmat tot, a fost pusă o frumoasă piață și nu mai existau locuri de parcare, există o zonă pietonală și a crescut și spațiul verde.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă place la Montpellier, să înțeleg.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem: „Adică nu trebuie să punem și mai multe parcări cum facem acuma pentru că atragem și mai multe mașini, asta este ideea ! Dacă la un moment dat ne oprim și facem infrastructura pentru pietoni și nu doar pentru mașini o să putem să mergem mai departe. Ce facem noi acuma o parte este greșit, nu tot dar o parte este greșit.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aveți ceva împotriva industriei auto? ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Eu susțin ... eu lucrez pentru ei, dar nu sunt de acord cu politica lor, în sensul că nu avem toți nevoie de mașini. Da, avem nevoie de mașini câteodată și eu personal am o mașină, dar nu o folosesc în fiecare zi ca să mă duc la serviciu, o folosesc doar când am nevoie ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, haideți la subiect, domnul Moulin. Dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect îl supun la vot, vă rog. Cu 25 voturi pentru și un vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Construcție cu funcțiunea de Grădiniță - Grădinița nr.29, bulevardul Alexandru Obregia nr.7, Sector 4. Vă rog, doamna Murgoci. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu nu am găsit nicio hartă . Unde anume se va construi? E o grădiniță care există ?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Doamnă, o să rămâneți în stare de șoc, e la școala 194. „.(intervenție în sală fără microfon)...Da.... nasol. Dar știți de ce, din nefericire este în RS1 clădirea, adică risc seismic 1. De aceea în regim de urgență acolo trebuie făcută grădiniță.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „N-am nimic cu grădinițele doar că adresa era pe Bulevardul Obregia, dar nu-mi dădeam seama că e în spate.”

Dl Băluța Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreau să știți de ce, da? Sunt convins că până la data de 1 septembrie nicio grădiniță din sectorul 4 nu va mai fi într-o clădire cu risc seismic. De aceea luăm aceste măsuri, vom avea inclusiv o soluție pentru școală în cel mai scurt timp tocmai ca să poată să funcționeze, vom face o grădiniță de 1800 metri pătrați, mult mai mare decât cea pe care o avem acum, tot modulară. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu sper ca toate școlile, nu doar grădinițele și școlile și liceele să devină clădiri sigure.”

Dl Băluța Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt 74 de clădiri. Din nefericire, volumul de muncă pentru ele este unul foarte mare. Culmea, nu ne-am plâns niciodată de bani și a fost o prioritate pentru consiliul nostru, însă volumul de lucru este unul mare. Grădinița 193, Dumbrava minunată, risc seismic 2, Grădinița 227 pe care o consolidăm acuma, risc seismic 1, Grădinița de la Școala 96 pe care o mutăm de la întâi, risc seismic 1. Ce vreți să vă spun mai mult? Nici măcar nu au avut expertize până acum. Ca să vă putem spune realitatea. Asta este realitatea. Este una neplăcută. însă în acești ani, împreună, că eu singur, sau doar colegii de aici, sau doar colegii de acolo, împreună am luat măsuri energice pentru a rezolva aceste probleme, astfel încât astăzi, de la numărul de două treimi din totalul grădinițelor care se aflau în această situație, până la data de întâi nu vom mai avea grădinițe care să-și desfășoare activitatea în clădiri cu risc seismic 1 sau 2 deloc. Deci asta este foarte, foarte important, de aceea lucrăm la soluții alternative. Mă bucur că am avut parte inclusiv din partea grupului dumneavoastră, de tot concursul pentru a le muta pe unele, pentru a comasa, apropo de Școala 100, pentru că acolo se vor muta copiii de la 30, până când mansardăm grădinița de acolo și până când o consolidăm și pe ea. Situația rețelei nu a fost una grozavă, însă cu răbdare ajungem în acest punct. Totuși după trei ani de zile, ajungem să nu mai avem copii în grădinițe care să-și desfășoare activitatea în clădiri cu risc seismic, și discutăm de 24 clădiri. E un progres uriaș pentru noi. Tot așa cum un număr important de școli vor avea autorizație de securitate la incediu, cum tot așa îi promit încă o dată domnului consilier Trifu, că e legat emoțional foarte mult, și-a desfășurat aproape toată viața în Liceul Mihai Eminescu domnul consilier Trifu, prietenul meu și acolo e normal să se întâmple și expertiză și studiu de fezabilitate și consolidare și modernizare. Rețeaua de învățământ în sectorul 4 nu a fost cea mai bine pusă la punct din București, noi nu ne-am plâns nici unii dintre noi ci doar am construit și construim astfel încât să avem o infrastructură normală.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Laurențiu, vă rog.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnule Primar, stimați colegi, vom vota pentru, într-adevăr e un risc seismic, cât ați spus gradul 1. Suntem de acord cu reconsolidarea acestor unități de învățământ, decât să închiriem spații pe nu știu unde, mai bine refacem infrastructură.”

Dl Băluța Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Acum înțelegeți mai bine de ce închiriem întâi pentru că volumul de muncă pentru atât de multe clădiri și până când construim, vedeți cât de greu se mișcă lucrurile, 224 la fel, nici nu avea planșeu, apropo de strada Gramont, 308 l-am demolat pe tot....”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Salut asta, dar am și eu o problemă cum a spus și cu domnul Trifu...”

Dl Băluța Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Liceul Mihai

Eminescu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Exact, Eminescu risc seismic, se învață pe semnătură. Doamne ferește, se prăbușește pe copiii ăia!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am spus următorul lucru și personal, v-am spus și personal lucrul acesta și-1 repet, o să rămână încă o dată pe bandă, în câteva săptămâni în două - trei săptămâni probabil că vom avea bugetul de votat aici și îl vom avea ca obiectiv trecut distinct pentru studiul de fezabilitate, pentru consolidare respectiv modernizare. ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Eu aștept după cum bine știți și insist, îmi fac datoria că dacă nu insist...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și sunt convins că și grupul dumneavoastră de consilieri va < hashtag insist > și grupul dumneavoastră va sprijini inclusiv obținerea de finanțare pentru asta.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Așteptăm. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Dacă tot suntem la acest subiect, vă rog frumos și în numele colegilor din Comisia de urbanism să-i impulsionați puțin pe cei de la Direcția de învățământ și pe cei de la Direcția de Urbanism să livreze dezvoltatorilor care au avut bunăvoința să accepte ide ea noastră ca la parterul și etajul clădirilor pe care le dezvoltă, să facă unități de învățământ antepreșcolar și preșcolar... ei în momentul ăsta, cel puțin cei de pe Olteniței, așteaptă proiectul nostru ca să dea drumul la lucrare. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiectul trebuie să-l facă dânșii. Dânșii au terenul, proiectul... cine-1 construiește și plătește. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu proiectul clădirii, ci proiectul de amenajare interioară pe baza căruia noi trebuie să obținem avizele de funcționare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O clădire cu destinație... dânșii sunt puțini ipocriți în situația asta, când vrem să construim o grădiniță, dacă dumneavoastră ați vrea să construiri o grădiniță, cu certitudine pe certificatul de urbanism pe care-1 cereți vedeți care sunt avizele, care sunt aprobările pe care trebuie să le aveți. Tot așa e valabil și pentru dânșii. Este o scuză, n-o să poată să vină și nimeni nu poate să știe ce, cum și despre ce este vorba. în momentul în care dânșii vor să-și amenajeze clădirea în formula respectivă, au această posibilitate fără niciun fel de problemă, de aia există Direcția de Sănătate publică, Ministerul Educației care pe spațiul respectiv - cum am făcut și noi, că nici pe noi nu ne-a ajutat nimeni aici, ne-am dus și noi când am făcut grădinița de aici, ne-am dus și am luat aprobări pentru toate !”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, nu m-am făcut bine înțeles. Ei nu-și doresc să facă o grădiniță, ei fac un P+6 sau un P+8, Ia rugămintea noastră de a fi deschis la asemenea propuneri...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ei trebuie să lase spațiul gol și restul îl compartimentăm când este cazul.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok. Asta am vrut să știu o soluție ca oamenii să se poată ocupa. Și atunci al doilea pas ar fi ca noi să facem la un moment dat o hotărâre de consiliu prin care oamenii să fie siguri că în momentul în care fac acest spațiu cu destinație asta, noi îl vom închiria de la ei. în zona respectivă Olteniței, ne-am uitat cu proiectanții și cu arhitectul nu există posibilitatea să găsim alt spațiu pentru grădiniță.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Corect. Vroiam să vă spun o chestiune de suflet că știu că sunteți legat de strada Rezonanței și de Școala 96, vroiam să vă spun spre știință că din toamnă copiii de la grădinița aferentă Școlii 96 se vor muta în Brâncoveanu Tower pentru că va fi gata, fie Grădinița 308, fie grădinița de la Școala 190 cea care e făcută pe POR.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Și actuala grădiniță se va reconsolida? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Se va consolida și copiii vor veni din nou acolo la locul lor, la 96.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Având în vedere că ea nu are ...ea poate fi extinsă și pe înălțime că acolo permite...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vom vedea, de exemplu la Școala 194 e simplu, costurile pentru consolidare pe un asemenea metraj sunt mult mai mari decât ceea ce înseamnă s-o demolezi și să facem alta, e simplu. Și acolo vom avea parte de aceeași abordare, să vedem ce-i cel mai bine, tocmai că urma să modernizăm grădinița de acolo, am început cu expertiza și ne-am oprit pentru că e în RS 1 orice leu pe care-1 băgăm, îl băgăm degeaba. De aceea am venit cu aceste soluții. V-am spus pentru că sunteți...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnul Pînzaru, vă rog.”

Dl consilier Pînzaru George Daniel: „Referitor la subiectul dezvoltatorului de pe Șoseaua Olteniței, domnul arhitect șef și-a asumat că aparatul de specialitate va face toate demersurile, nu pentru obținerea avizelor, ci măcar pentru obținerea unor puncte de vedere de la Direcția de Sănătate Publică...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Haideți să nu mai complicăm pentru că volumul de lucru pe care-1 avem la instituția arhitectului...să lase spațiul gol și când ajungem acolo ...așa s-a întâmplat la Brâncoveanu Tower a fost un open space, nu e nicio problemă, asta ne interesează să fie spațiu gol și în general unde luăm locul a fost gol, noi l-am făcut... ”

Dl consilier Pînzaru George Daniel:„Problema este că respectivul dezvoltator a fost condiționat de Direcția de Urbanism ca să-și depună ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da, să scrie spațiu cu destinație de grădiniță, care-i problema? Da? ”

Dl consilier Pînzaru George Daniel: „Ok”.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect, supun la vot proiectul numărul trei. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Anexei la HCL nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020. întrebări? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare. întrebări? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL Sector 4 nr. 7/22.01.2019 privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2018. întrebări? Supun la vot. Cu 20 voturi pentru, 5 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea intervențiilor necesare obținerii autorizației de siguranță Ia incendiu pentru unele scoli din Sectorul 4, a valorii acestora, precum și predarea către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 a documentației tehnico-economice în vederea implementării investițiilor aprobate. întrebări? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3. întrebări? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite Ia olimpiade și concursuri naționale și internaționale. întrebări? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată. Este vorba de noul consilier din partea PPU-SL, care ia locul domnului Schuster. Vă rog vot pe acest proiect. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 270/17.10.2018 privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4. Vă rog, domnul Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Avem o unitate nouă, Henri Coandă, unde trebuie desemnat un reprezentant, aveți propuneri?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Dacă-mi permiteți, grupul Partidului Umanist îl propune pe domnul Andreescu pentru Henri Coandă.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am rugămintea să votăm deschis, dacă sunteți de acord. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot propunerea domnului Negrilă. Cu 26 voturi pentru, propunerea a fost aprobată. Acum supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar particular ce funcționează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată. Același lucru, este vorba tot de domnul Andreescu care ia locul domnului Schuster. Supun la vot proiectul. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 13: Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei, cu modificările și completările ulterioare. întrebări? Supun la vot proiectul. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.04.2019-30.06.2019. Aveți propuneri? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Grupul PSD îl propune pe domnul consilier Cosmin Bărbălău. Și o să vă rog......

(intervenție în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt alte propuneri...Vă rog.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Grupul USR îl propune pe Gmfaem.’C. (intervenție în sală jară microfon)...

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu nu sunt de acord cu această propunere.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu sunteți de acord, vă mulțumesc. Supun la vot propunerea domnului Viceprimar. Cu 25 voturi pentru și 1 vot împotrivă, propunerea a fost aprobată. Supun la vot proiectul în integralitatea lui. ” ...(intervenție în sală fără microfon)...Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc pentru încredere. Punctul numărul 15:Proiect de Hotărâre privind transformarea suprafețelor cu destinația de locuințe sociale în suprafețe cu destinația de locuințe de necesitate pentru garsonierele nr. 50, 57, 58, și 80 situate în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, sector 4. întrebări? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 27.02.2019. întrebări? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 17: întrebări, interpelări. Vă rog, domnul Andrușceac. Apoi domnul Moulin. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul Președinte, am trei interpelări, toate pentru Direcția de Urbanism. Prima: odată cu desființarea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București, dorim să primim și un raport de activitate al acestei comisii până la data desființării ei. A doua interpelare pentru Direcția de Urbanism: din partea tuturor consilierilor care fac parte din această comisie, solicitarea noastră să ni se prezinte un raport vizavi de proiectul din strada Moșoaia, unde în două rânduri, cetățenii din acea zonă au trimis punctul lor de vedere, în atenția consilierilor locali, punct de vedere care nu a ajuns niciodată la noi iar ulterior, ei au fost notificați cu o zi înainte de ședința de consiliu, cu toate că notificarea fusese întocmită în data de 23, aceasta a fost depusă la poștă pe data de 26, în data de 27 având loc ședința de consiliu în care noi ar fi trebuit să votăm iar cetățenii au primit această notificare pe data de 28, adică la o zi după ce noi am fi fost puși în situația de a vota un proiect la care cetățenii petiționari nu primiseră răspuns de mai bine de un an de zile, mai exact de la data primei notificări din data de 10.12.2018, s-a revenit cu o altă adresă pe 7.12.2018, am vrea să știm ce s-a întâmplat. în atenția comisiei de urbanism nu au venit notificările trimise de cetățeni. Și ce s-a întâmplat cu notificarea lor trimisă cu o zi înainte de ședința de consiliu și primită la o zi după ce această ședință a avut loc. A treia interpelare tot din partea comisiei noastre, este legată de cerința de a ni se comunica numărul de solicitări de PUD care există în lucru la Direcția de Urbanism și care au depășit termenul legal de soluționare.Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnul Matache. Vă rog domnul Moulin.”

Dl consilier Moulin Christian GuiIhem:„Eu am trei interpelări, prima este pentru Direcția de Administrație a Unităților de învățământ și aici vreau și un răspuns din partea doamnei secretare. Am făcut o cerere de informații publice în data de 21 ianuarie 2019, la câteva zile am primit că răspunsul va dura 30 zile și nu 10 zile pentru că este greu de găsit documentul respectiv care....simplă procedură, doar că astăzi suntem în data de 18 martie adică aproape două luni după și nu am primit nimic și mi se pare incorect pentru că este o cerere de informații publice în baza legii și aștept un răspuns la aceasta, altfel, în cazul în care nu primesc un răspuns până în data de 22, voi depune un dosar la tribunal ca de obicei, cum am mai făcut și am mai câștigat.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ca de obicei dreptul de petiționare este dreptul dumneavoastră, pe de altă parte spuneți-mi și mie vă rog frumos încă o dată numărul de înregistrare ca să văd despre ce e vorba.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„0 să-1 caut și vi-1 dau după ședință. A fost dat pe email de la Direcția de învățământ, nu știu exact care este numărul, dar a fost trimis pe email în data de 22 ianuarie 2019 către Direcția de învățământ. ”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Atunci nu este vorba de o adresă pe Legea 544, este vorba de o petiție obișnuită și atunci termenul este cel legal de 30 de zile. Sper că nu ați uitat să precizați calitatea dumneavoastră de consilier local.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Am precizat și că sunt consilier local, dar am pus și Legea 544.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Revenind, rugămintea mea este să-mi dați numărul de înregistrare pentru a verifica unde este lucrarea

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„îl caut pe mail și vi-1 dau după ședință. Și a doua interpelare este: am cerut o autorizație numărul 25529431 din 26 iunie 2017, era o cerere pentru Direcția de Urbanism și mi-a răspuns Direcția de învățământ că nu au această autorizație, nu știu exact ce s-a întâmplat, dacă cineva face glume la adresa mea, sau ce s-a întâmplat? Eu cer autorizație de construcție și știu foarte bine că asta vine de la Direcția de Urbanism, nu de la Direcția de învățământ și nu înțeleg de ce îmi răspunde Direcția de învățământ.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Probabil că autorizația era, ar fi trebuit să fie emisă pe numele DAUIS...”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Nu are nicio legătură, este un investitor privat. Nu are nicio legătură.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă puteți trece la următoarea interpelare.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem: „Ultima și acum este Direcția Economică care aș vrea să-mi explice de ce avem o execuție bugetară care a depășit ultima rectificare bugetară din 27 decembrie cu suma totală de 44 milioane. Această execuție se poate să depășească rectificarea doar în cazul în care s-au făcut plăți în avans pentru investiții din cuantumul maxim de până în 30%, pentru asta, eu cer oficial Direcției Economice să-mi dea exact lista cu toate plățile efectuate cu această bază care este Hotărârea 264 din 2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnul Matache. Ce spuneți, domnule cum este cu semnele alea de circulație? Le-au schimbat? ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Domnul Președinte, din păcate nu le-au schimbat, încă mai dau în ele. Am văzut că noua firmă de salubrizare Rosal a început să pună pubele pentru reciclare selectivă pentru deșeuri și, din păcate, aceste pubele sunt deschise ca și cele normale, adică nu sunt securizate în niciun fel iar lucrul ăsta face, din păcate, posibilă neselectarea corectă a acestor materiale și implicit le dă posibilitatea oamenilor care vor să scormonească în gunoaie, după diferite chestii, fie să le răstoarne, să împrăștie gunoiul. Cred că ar trebui ca cei de la Rosal să vină către noi cu o strategie în ce prvește reciclarea selectivă a deșeurilor, să ne prezinte și nouă planul lor, ce fac ei, cum fac ei și cum acordă importanță acestui lucru și să găsim împreună soluții. Iar a doua mea problemă este cu site-ul primăriei, mai ales aplicația de pe mobil care nu mai poate fi folosită, eu încerc să o deschid, dacă vreți vă și arăt, nu mai poate fi deschisă, se închide automat. Pentru sesizări, chiar unii cetățeni mi-au spus că nu mai pot face sesizări pe site-ul primăriei, dacă se poate face ceva în acest sens, mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Pe site sau pe aplicație?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Cetățenii pe site mi-au spus de chestia asta, eu vă explic despre aplicație.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Dar pe site nu se pot face sesizări, decât pe aplicație.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Sesizare sau...ceva......(intervenție în sală fără

microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Punctul numărul 18: Probleme curente. Dacă sunt. Dacă nu, vă mulțumesc, declar ședința închisă. ”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU


SECRETARUL SECTORULUI 4 Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOC AL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Chircu Mihaela

Tătaru Mihaela