Proces verbal din 18.02.2019

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 18.02.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.891/14.02.2019.

Au fost prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Bună ziua! Putem începe, vă rog? Suntem 25 de consilieri prezenți din 27 de consilieri în funcție. Declar ședința extraordinară deschisă, însă o s-o suspend pentru consultări 30 de minute. Vă mulțumesc!”

PAUZĂ.....................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Reluăm ședința. Voi da cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,.Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: la punctul numărul 1: Proiect de Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafața de 4454 mp. teren și 1009 mp. construcții, parte din imobilul proprietate privată de la adresa Șoseaua Berceni nr. 2, sector 4, nr. cadastral 201442, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică .Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sa dulia \ în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul municipiului București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 1. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 1.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 2: Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 2.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Executivul dorește retragerea punctului numărul 3 și introducerea la punctul numărul 8 a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refmanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/ 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 8. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 8."

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 9: proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 24/2019, privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulației pietonilor, pe raza sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 9. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

  • 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafața de 4454 mp. teren și 1009 mp. construcții, parte din imobilul proprietate privată de la adresa Șoseaua Berceni nr. 2, sector 4, ni*, cadastral 201442, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului”, în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii programului de investiții aferent Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București în calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, pentru perioada ianuarie 2019 - martie 2020, cu suma de 500.000 lei fără TVA, precum și a modelului actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare nr. 12669/15.03.2016;

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București în calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, cu noi operațiuni necesare derulării de către Sectorul 4 al Municipiului București a obiectivelor de investiții aferente anului 2019, aprobarea tarifelor aferente operațiunilor suplimentare precum și aprobarea modelului actului adițional nr. 8 la contract

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 3672 mp, proprietate privată, situat în str. Grădiștea nr. 6, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 136 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 4 și terenului în suprafață de 120 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4 și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4. cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berce ni și Șoseaua de Centură

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primam 1 sectorului 4

  • 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 24/2019, privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulației pietonilor, pe raza sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 10. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 07.02.2019.

Vot pe ordinea de zi, vă rog! Vă rog, domnule Turmac.../ intervenții în sală fără microfon)... Cu 25 de voturi pentru și domnul consilier Turmac care nu a votat, ordinea de zi a fost aprobată. Vă rog, domnule Turmac...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da. Domnule pre ședințe „.Mulțumesc! Așa cum am transmis electronic Serviciului Tehnic, nu voi vota la proiectul 3 și la proiectul 4 și nu am votat nici ordinea de zi. Mulțumesc frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul numărul 1 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafața de 4454 mp. teren și 1009 mp. construcții, parte din imobilul proprietate privată de Ia adresa Șoseaua Berceni nr. 2, sector 4, nr. cadastral 201442, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului”, în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul municipiului București. Discuții? Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bună ziua, domnule Primar. Bună ziua, stimați colegi...O clarificare, prima dată...referitor la statutul pe care îl au acele construcții pe care se află......vis-a-vis de BIG, pe pietonalul care merge spre metrou. Aș vrea să știu dacă ne pot crea probleme în viitor, autorizațiile...dacă au fost luate cu caracter permanent sau provizoriu. Să lămurim lucru ăsta. Mulțumesc!"

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Noi am promovat toate măsurile necesare obținerii anulării autorizațiilor de construire...îmi pare rău că până acum colegul nostru Moulin nu s-a sezizat că sunt construcții pe spațiul verde...Da? Din punctul nostru de vedere acele construcții temporare, trebuiesc și ele îndepărtate... acesta este un alt argument pentru care acea zonă trebuie redată circuitului public, trebuie redată oamenilor, acolo este o zonă în care trebuie să fie spațiu verde. în mod normal, după ce se face exproprierea, nu avem niciun fel de impediment în a îndepărta acele construcții inestetice, insalubre...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„A doua întrebare este legată de scopul în care se face această expropriere, aceea a amenajării de spații verzi pe teritoriul Municipiului București, având în vedere că va fi domeniul public și va aparține Consiliului Local, acolo nu se vor putea face, înțeleg, decât construcții cu caracter public...”

DI Băluță Daniel — Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, acolo, ceea ce trebuie să facem...de aceea, avem nevoie de această zonă, să le dăm, inclusiv, aceleași alei de acces...Ați văzut și dumneavoastră cum arată astăzi aleea de acces către metrou, acolo se poate face, după cum este și în studiul de fezabilitate, un parc, asta este intenția fundamentală pe care o avem...”

DI consilier Andrușceac Antonio:,,Da.Voiam să lămurim că numai obiective de interes public pot fi construite...”

Dl Băluță Daniel -Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,.Atât și nimic mai mult! Ne vom strădui și sigur că ne veți ajuta să obținem un VIA acolo... extraordinar.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Chiar încercăm, fără niciun fel de glumă, să venim și noi cu o propunere la propunerea existentă...”

Dl Băluță Daniel -Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:.,Ne interesează, exclusiv așa cum este în orice capitală europeană, în jurul unui astfel de punct nodal pentru comunitatea noastră... sunt făcute amenajări peisagistice, sunt făcute parcuri, sunt făcute piațete, sunt plantați pomi...Cam asta este și ideea, asta dorim să realizăm acolo și nu să fie un munte de beton, respectiv, de paiantă și alte bucăți de tablă.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Ultima întrebare, domnule Primar... Având în vedere... O întrebare referitoare la preț...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Conform legii, exproprierea se face la prețul grilei notariale. Procedura este foarte simplă de data asta, datorită modificărilor legislative, în momentul în care sunt virați banii în cont, se face o notificare, banii rezultați în urma grilei notariale și al evaluării construcțiilor de acolo, banii se virează în cont și în 30 de zile lucrătoare, autoritatea publică locală intră în posesia terenului și poate să-și desfășoare activitatea în scopul în care a făcut exproprierea.”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu cei de la BIG am auzit, nu știu dacă e real și dacă ne puteți confirma...Băneasa S.A. are pus un sechestru asigurător pe...?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. O să trimitem banii într-un cont sechestrat direct. Deci, nu poate să facă nimic cu banii respectivi, cum nu are voie să vândă, să cumpere, în acest moment. Sumele de bani...înainte de a vira sumele, vom notifica ANAF-ul pentru a ne da un cont în care să virăm banii, tocmai pentru că se află în aceeași procedură, banii nu pot fi folosiți de către Băneasa Investiment Group.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Deci, este adevărat că este sechestru și banii pe care îi va încasa se vor duce la stat în contul datoriilor... ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Banii încasați... ban ii aceștia, vor fi sechestrați. Vor fi virați într-un cont și vor fi și ei sechestrați.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Sava. Vă rog!”

DI consilier Sava loan Răzvan:.,Bună ziua, în primul rând. Dragi colegi, domnule Primar...Puteți să ne expuneți pe larg, ce se dorește să se facă cu acele terenuri expropriate în zona respectivă?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:.,O piațetă. Asta este...Vrem să fie verde acolo, nu vrem să fie...Este o zonă care...în stânga, în dreapta, în față, în centru, are extrem de mult asfalt, extrem de mult beton, este o zonă extrem de importantă pentru comunitatea noastră, probabil, că este punctul zero, el și-1 marchează...Este o zonă, din punctul nostru de vedere, ce marchează de aici încolo dezvoltarea Sectorului 4 și dorim să generăm un model de dezvoltare. Din acest punct de vedere, în jurul amenajării pe care o facem și anume. Piața Sudului în varianta nouă, dorim ca toată zonă să arate așa cum, de exemplu, arată în Montpellier, la Piața Centrală din Montpellier. Nu? Asta este dorința... lăsând gluma la o parte, să abordăm într-un mod sănătos, să abordăm într-un mod estetic și într-un mod normal, dacă vreți, acea zonă care astăzi chiar dacă a suferit extrem de multe modificări constructive, încă nu este așa cum ne dorim cu toții și această procedură nu face altceva decât să readucă această zonă în circuitul public, nu face decât să redea statului român o proprietate la care a renunțat mai de mult.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Andrușceac, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi...In urma celor aflate acum, îndrăznesc să fac o propunere pentru un amendament...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Am crezut că îndrăzniți să credeți în România, deci nu...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„După...La sfârșitul paragrafului < în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul municipiului București> aș vrea să adăugăm «și trecerea acestui teren în zonă VIA ». Ați spus că ăsta este obiectivul, că vreți să faceți lucrul ăsta și nu știu de ce nu am face-o acum?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ăsta este obiectivul...Doar pe PUZ se poate face...Ori pe PUG, ori pe PUZ se poate face lucrul acesta.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Dar noi putem cere și ei s-o facă pe PUZ.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „într-o altă hotărâre...Această hotărâre are din punct de vedere legal o anumită formă de prezentare. Ea este făcută împreună cu avo câți specializați în acest domeniu. Ea trebuie să fie formal, vis-a-vis de formulare, exact în acest sens...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De aceea, toată argumentat ia...Nu, nu...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,...Amendamentul nu ține loc de PUZ...”

Dl consilier Andrușceac Antonio :„Bine înțeles că nu ține loc de PUZ, dar este o cerere ca să se aibă în vedere ca odată cu cumpărarea acestui teren să fie trecut în zonă VIA.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Când se va face PUZ-ul...Raportul...Mai mult decât atât, dacă vedeți, avem studiul de fezabilitate în care...că pe baza lui se și desfășoară această procedură a exproprierii, toată zona este prevăzută ca zonă verde...Sunt planșele exact în spate.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:..Planșele le-am văzut, dar în momentul actual, ea este în zonă M3 și asta lasă posibilitatea ca să se construiască orice acolo...'’

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:..Numai dacă Primăria hotărăște...”

Dl consilier Andrușceac Antoniox.Și dacă Consiliul Local aprobă...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:.,Uite, să vă spună de ce...”

Dna Diana Anca ARTENE - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:”Nu se poate construi altceva pentru că exproprierea se face în acest scop. Deci, hotărârea de expropriere va fi dată strict cu acest scop, pentru că dacă observați încadrarea din 255 este aceea de spațiu verde: extindere spațiu verde. Nu se poate deroga de la această încadrare. Nu are cum.*’

Dl consilier Andrușceac Antonio :„Doamnă, eu am mai văzut filmul ăsta o dată, pe Secerei și s-a putut...*’

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu, acolo a fost cu totul altceva...Acolo a fost în zonă VIA....și nu am făcut altceva decât să respectăm întocmai hotărârea consiliului...Sincer. Deci, hotărârea...Nu i-am schimbat destinația, el a avut VIA și VIA are și acum.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă mulțumesc! Mai sunt și alte întrebări? Domnule Turmac...”

Dl consilier Turmac George Adrian: „La articolul 1 aliniatul 2 se spune că:<valoarea a fost stabilită la 7.153.608,15 lei, sumă la plata căreia U.A.T. Sector 4 își exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.> Voiam să vă întreb dacă aveți în vedere o anumită linie de contribuție sau aceasta, să zicem așa, va fi la mila Consiliului General?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți foarte bine...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Unde aveți majoritatea, ca să zicem că poate...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Consiliul General, în general, e nemilos...nu e problemă...Deci, nemilos. De exemplu, nu e părintele Șupeală în consiliu, că era un consiliu mult mai milos. Trebuie să avem și această modalitate de asigurare, m-ar bucura foarte mult ca toate grupurile politice să susțină acest lucru...Nu, Partidul Social Democrat, nu este majoritar în Consiliul General...este într-o alianță... ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da, dar dețineți majoritatea, asta încerc să spun.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cum spuneți dumneavoastră...Ideea este următoarea: trebuie să ne asigurăm că acest proiect se întâmplă, de aceea ne-am luat această posibilitate de a ne asigura că sumele de bani pot fi plătite, atât de PMB, cît și de PS4. Dorința pe care o avem este clară în acest sens, pe de altă parte trebuie să fim niște oameni corecți și să realizăm că bugetul Primăriei Municipiului București a scăzut cu aproximativ, 180 milioane de Euro. Este o realitate...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„E foarte interesant cu cât a crescut al nostru...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Asta veți vedea....că avem o creștere estimată între 35 și 40 de milioane de Euro, undeva aici...Da?”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Am înțeles. Oricum, eu personal, cred că ar trebui să existe cel puțin o contribuție de 50-55% cu Municipiul București...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Trebuie să ne asigurăm că... ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Vă rog să faceți diligențele necesare că trebuie să existe și o contribuție de la Consiliul General.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aici este vorba de o negociere pe care, sunt convins, toate grupurile politice la nivelul Consiliului General al Municipiul Bucure ști... și mizez și pe sprijinul dumneavoastră în acest sens, o vor avea vis-a-vis de cine plătește...Da. aici, în mod normal aici, cine solicită...trebuie făcută...”

DI consilier Turmac George Adrian:„Da, dar probabil, va trebui făcut un amendament la hotărârea noastră prin care să..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Trebuie să avem această posibilitate pentru că ne putem afla în situația în care facem exproprierea și nu putem s-o ducem la îndeplinire pentru că Primăria Municipiul București, pur și simplu, ne poate spune că nu are bani.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Păi, nu. Asta încerc să spun. în hotărârea Consiliului General va trebui să existe clar definit cine va plăti..

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, noi am definit astfel încât să putem plăti cu toții, cine dorește să plătească... Șt iți că nu e coadă la plată...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Păi, da. Dacă va rămâne așa, va fi, cu siguranță, doar contribuția noastră... Nu?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, avem această disponibilitate...Știți că în viață există urgențe și există priorități...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Știu că aflăm și la fiecare ședință, chestia asta și...ne bucurăm...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Touche...Ideea este simplă, chiar doresc să facem aceste lucruri dacă în cursul anului acesta se finalizează piața, chiar doresc ca acest proiect să fie finalizat... chiar dacă există posibilitatea, cel puțin teoretică, ca acest efort să fie susținut de Consiliul Local Sector 4.”

Dl consilier* Turmac George Adrian:„Domnule Primar, eu personal și colegii mei de la PNL, susținem ideea de a avea mai mult spațiu verde, mai ales într-o zonă centrală a sectorului, în inima centrală a sectorului, unde s-au făcut multe investiții private și publice, dar vă rog să faceți diligențele necesare în așa fel încât să nu se suprasolicite bugetul sectorului 4, astfel ca acest amendament să nu rămână în forma actuală, să existe clar și o contribuție a Consiliului General...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt convins...Sunt medic, știți foarte bine, facem profilaxie...Putem adopta tratamente corespunzătoare bugetului local, astfel încât acesta să nu fie suprasolicitat, pentru că, intr-adevăr... și în cursul acestui an, avem de făcut extrem de multe lucruri importante pentru oamenii din Sectorul 4.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Exact. De asta... că, probabil, și la bugetul de pe 2019, să facem câteva amendamente și nu am vrea să ne spuneți că banii s-au consumat exact pe această lucrare...și ar fi chiar...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să știți că...am luat deja prima tabletă de naposim pentru buget...”

DI consilier Turmac George Adrian:„Doamne ajută. Abia aștept! Mulțumesc! Asta este rugămintea, sper să țineți cont de ea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul numărul 1. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi.......Vă rog, domnule Primar.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă mulțumesc încă o dată și...ați sesizat cu toții că indiferent de faptul că suntem în unele momente adversari politici, nu pot să nu apreciez că ori de câte ori...și nu a fost o excepție de-a lungul timpului... discutăm despre dezvoltarea sectorului, despre ceea ce înseamnă a crea lucruri bune pentru oameni, am fost și am funcționat împreună...și toate lucrurile bune care se obțin în Sectorul 4 reprezintă o contribuție a noastră, a tuturor, atât a tuturor colegilor consilieri, cât și a Aparatului de Specialitate...și mă bucură foarte mult lucrul acesta...Și așa cum polemizăm de multe ori, este cazul ca atunci când se întâmplă lucruri de genul acesta, să le punctăm corespunzător și vă mulțumesc încă o dată tuturor, pentru lucrul ăsta, chiar și...dumneavoastră...Vă mulțumesc. Pe cuvânt.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul numărul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului. Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Eu am o întrebare și o remarcă: acolo pe planșa care este acolo pe perete vedem proiectul tehnic, este bine să fim așa transparenți...Am văzut acolo...Sunt niște panouri...nu știu...aș putea să zic, 2 metri sau mai multe, vreo 10-12, așa...Care este scopul lor? Eu doar vreau să vă spun că, de exemplu, la Piața Sfânta Vineri, există un fel de zid așa. asemănător în Sectorul 3...și din păcate acest zid este mereu acoperit cu niște reclame ilegale și aș vrea ca acolo, la Piața Sudului, să nu avem același caz și mereu să avem niște reclame ilegale. Care este scopul și cum putem să...acolo...să nu ne trezim mâine cu niște reclame ilegale lipite, cum găsim în stațiile de tramvaie sau ca acolo, la Piața Sfânta Vineri.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ideea este următoarea: acesta este un studiu de fezabilitate, urmează proiectul tehnic. Așa cum am discutat împreună cu colegii consilieri, mă interesează ca modul final în care va arăta această zonă, să îl putem...Este o propunere pe care a facut-o arhitectul, putem fără niciun fel de problemă să luăm o decizie comună și chiar vom avea o abordare participativă, vis-a-vis de acest proiect, de aceea v-am pus la dispoziție și dumneavoastră schițele și orice viziune pe care o aveți din punct de vedere arhitectural, o putem implementa fără niciun fel de problemă. Deci, nu e nimic bătut în cuie, vis-a-vis de modul în care o judecăm final. Deci, cum vom decide...pentru că ne vom consulta și va fi și o temă de dezbatere, asta.Vă promit acest lucru...o temă de dezbatere publică, vom avea proiectul, vom avea randarea și împreună vom discuta astfel încât să facem un proiect cât mai frumos pentru oameni...că și scopul dumneavoastră și al meu este acesta.”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Ok. Vă mulțumesc! Acolo, chiar este foarte inestetic ce au făcut la Piața Sfânta Vineri și nu vreau să reproducem aceeași greșeală...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este corect.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am în față o notă de îndreptare a unei erori materiale: numărul raportului de specialitate întocmit de Direcția Investiții, a fost redactat din eroare P.9.1 /108/04.02.2018 și corect este P.9.1/108/04.02.2019. Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Continuând în aceeași notă de transparență, am putea totuși să prevedem un amendament cum că <soluția finală se va stabili în urma unui concurs de soluții>.

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, putem face împreună proiectul tehnic, dacă vreți să-1 validăm...Asta putem, dar de ce spun asta? Pentru că pe linia de amenajări peisagistice și spații verzi, Primăria Sectorului 4 are un contract de exclusivitate. Da? De aceea...vis-a-vis de ce înseamnă și proiectare și execuție...vis-a-vis de lucrurile astea... Ceea ce putem face este să ne încadrăm în acest perimetru legal pe care îl avem și să generăm o dezbatere pe proiectul propus. Da? Nu putem genera un concurs de soluții din motivul pe care vi l-am spus, că asta ar presupune să existe posibilitatea unui alt ofertant, lucru care este exclus, atâta timp cât avem această procedură deja cu Societatea Comercială a Sectorului 4... SC ADP4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt alte întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii programului de investiții aferent Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București în calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, pentru perioada ianuarie 2019 - martie 2020, cu suma de 500.000 lei fără TVA, precum și a modelului actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare nr. 12669/15.03.2016. La acest proiect nu va vota domnul consilier Turmac. Vă rog. domnule Moulin.”

Dl consilier M ou lin Guilhem Christian:,,Aici o între bare... pentru că nu am înțeles exact. Acești bani, în ce scop s-au folosit? Va fi în beneficiul Primăriei Sectorului 4 sau este o investiție internă ADP care îi permite să cumpere niște utilaje sau alte lucrări de genul ăsta?"

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu este o investiție internă, pentru că nu are dreptul. S.C. ADP4, având acest contract de delegare de gestiune, are și o clauză legată de o redevență pe care trebuie să o dea Sectorului 4. Tocmai pentru că dorim să construim un lucru mai mare care presupune mai mu Iți... ar însemna mai mulți ani adunați de redevențe, investiția propusă de S.C. ADP4 are legătură cu investiția pentru...în obiectul contractului, în folosul cetățenilor Sectorului 4. Da? Deci, nu are nicio legătură cu cumpărat utilaje sau altceva, pentru că este obligație internă pe care o au ei, pentru ei. Ei, funcționând pe legea societăților comerciale. Legea 31. Deci, nu are legătură cu chestiunea aceasta, ci este o investiție pe care trebuie s-o deruleze în folosul comunității.”

Dl consilier M ou lin Guilhem Christian:„Ok. Și atunci o să vă întreb care sunt obiectivele de investiții prevăzute în această sumă? Dacă există deja sau nu?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu consider că aveți toate detaliile acolo. Domnule Simion, dacă aveți de spus ceva, vă rog să-i mai completați.. .(intervenții în sală fără microfon)...'' Da? Deci, doar cuantumul...nu și ce...Restul o să ne intre nouă pe lista de investiții. Probabil că vor executa cu titlu gratuit un obiectiv pe care îl introducem pe lista de investiții.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:,,Să cerem preventiv...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E vorba de bugetare...”

DI consilier Sava loan Răzvan:„Să fie...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. E vorba de bugetarea pe care trebuie s-o facem...Suntem într-un moment al începutului de an în care trebuie să ne organizăm activitatea și este firesc să știm cam ce vrem să facem și cam cât costă ceea ce putem să facem. Despre asta este vorba.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt alte întrebări? Supun la vot proiectul cu numărul 3. Cu 17 voturi pentru, 7 abțineri, 1 vot împotrivă și un consilier care nu a votat, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București în calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în calitate de delegat, cu noi operațiuni necesare derulării de către Sectorul 4 al Municipiului București a obiectivelor de investiții aferente anului 2019, aprobarea tarifelor aferente operațiunilor suplimentare precum și aprobarea modelului actului adițional nr. 8 Ia contract. Vă rog, domnule Andrușceac.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi. în cadrul ședinței pe care am avut-o cu liderii de grup, am pus o întrebare referitoare la modul în care se fac achizițiile, am cerut informații despre motivul pentru care acestea nu sunt făcute pe SICAP și aș vrea să ne aduceți la cunoștință, aici în plen, care sunt aceste motive. Mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel -- Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mulțumesc! Societatea Comercială ADP4 a fost înființată în anul 2002. Ea funcționează în relația cu Primăria Sectorului 4, în baza unui contract de delegare de gestiune, având ca obiect al contractului, lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi. Acest contract a fost realizat de fostul Consiliul Local, a fost votat, el este realizat în baza Ordonanței 71/2002, astfel încât în acel moment, Legea 98 care a apărut în anul 2016.......nu exista. Ca atare, conform unui principiu de maxim bun simț, conform

căruia, nicio lege nu se aplică retroactiv, el funcționează în această formulă. Mai mult decât atât, ne având un buget și fiind plătită doar în baza prestațiilor pe care le face, această entitate nu este autoritate contractantă. Ca atare, modalitatea în care se stabilesc prețurile, modalitatea în care se stabilesc manoperele, furnizările și alte lucruri, este aceasta....pentru că atunci când am făcut Piața Sudului, nu am votat nici majorări, nici indexări, nici nimic, în ceea ce privește prețurile, pentru că licitația este organizată după o altă lege. Da? Astea sunt precizările pe care colegul meu, domnul Andrușceac le-a avut și a solicitat ca să le spunem în plen. Dacă mai sunt întrebări, cu cea mai mare plăcere, vă răspund. Mai mult decât atât, în luna noiembrie, mai exact pe data de 2 noiembrie 2018...de ce a apărut și această necesitate, e un lucru pe care mi l-am dorit să vi-1 spun și să vă explic acest aspect, inclusiv, legislația în materie de achiziții publice, s-a schimbat. Prin instrucțiunea numărul 1 dată de ANAP care spune foarte clar ce se poate face în privința societăților comerciale controlate, respectiv, definește cadrul legal al achizițiilor.......Mă amuză numele in-

house...că mi-a plăcut de fiecare dată formula asta de exprimare. Dacă până la acea dată nu a existat reglementări legale în acest sens și contractele de furnizare se puteau desfășura pe o anumită legislație, după data de 2 noiembrie, după ce aceste modificări au apărut în Monitorul Oficial, am luat această decizie, să armonizăm legislația națională cu regulile de funcționare, cu procedurile de achiziție publică la nivelul Sectorului 4, așa cum este normal și ca atare contractul de delegare de gestiune este suplimentat cu aceste lucruri pe care vi le-am propus spre validare. Dacă mai sunt întrebări, cu cea mai mare plăcere vă stau la dispoziție.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Bun. Aici am vorbit despre S.C. ADPP4, că a fost înființat de foarte mult timp... dar, de exemplu, firmele care au fost înființate de Primăria Generală, fac foarte multe cumpărături prin SICAP...și firmele Sectorului 3. Noi nu avem acest caz. Câteodată mai apar niște cereri de cumpărături pe site-ul ADP care este funcțional aproape o dată din zece, dar nu avem absolut nicio transparență legată de cumpărăturile făcute de S.C.ADPP4, pe când această firmă are un......este aproape echivalent ca o instituție finanțată de stat, în sensul că

banii pe care îi primește sunt banii Primăriei...nu sunt banii care sunt privați...și ar fi corect...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O întrebare am la dumneavoastră... ”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti:„Cum primește bani?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Prin acest contract de delegare de servicii...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cum credeți dumneavoastră, de exemplu, cum știți dumneavoastră că primește bani? Deci, concret.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu am văzut. Sunt niște facturi care sunt plătite de Primărie...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,în baza căror aspecte?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„în baza unor ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în baza unor prestații...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da...”

Dl Băluță Daniel ~ Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E foarte important lucrul acesta...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian: „Deviz, prestație și pe urmă...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu. Concentrați-vă puțin... Diferența fundamentală de funcționare vis-a-vis de societățile despre care dumneavoastră mi-ați spus, este următoarea: acele societăți primesc individual un buget de la Primăria Municipiului București, respectiv, de la Primăria Sectorului 3...unde dumneavoastră ne-ați dat exemplu. Da? Asta este diferența fundamentală. Adică, în momentul în care societatea comercială respectivă nu prestează... nu primește niciun leu, indiferent cât de mare este valoarea contractului sau cât de mică este, pe când o societate despre care dumneavoastră vorbiți, indiferent că lucrează sau nu lucrează, oamenii respectivi își primesc salariile, indiferent că au pierderi sau nu au pierderi, oamenii respectivi își primesc salariile. Aici...Da? Salar iile... atâta timp cât nu există prestații și nu există încasări, în urma prestațiilor, angajații nu au cum să fie plătiți. Asta este diferența fundamentală de funcționare. Deci, nu este un buget. Nu luăm bani din bugetul local...și-i dăm...cum îi spunem, domnului Marius Dinu...Uite, domnule Marius Dinu, anul acesta ai 5 lei, te ocupi de ei. Dacă noi considerăm că anul ăsta nu vrem să facem nimic cu spațiile verzi, să dăm zero, societatea respectivă trebuie să-și vadă de viață în continuare...Și asta-i viața! Da? Nu suntem obligați să...Nu avem o obligație legală din acest punct de vedere. Noi...Delegarea de gestiune funcționează similar unui acord-cadru, adică este o promisiune ca în cazul în care am nevoie să prestez serviciile respective, le prestez cu societatea x. Da. Asta am vrut... să vă nuanțez aceste aspecte.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem: „Ok. Că să știți că firmele din Sectorul 3 emit niște facturi care sunt plătite de Primăria Sectorului 3 chiar cu transparență absolută, în sensul că sunt publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 3 înainte să fie plătite. Aici avem niște lucrări care sunt adăugate, o fântână arteziană care este deja instalată la Metroul Tineretului, 40.000 lei etc., lucrări de genul ăsta. Eu am găsit și sursa, adică furnizorul oficial din spate, nu știu exact ce furnizor are ADP, dai' eu cu prețurile astea nu-mi dau seama dacă sunt cele mai bune prețuri plătite de ADP sau nu pentru că nu există transparență și asta este o problemă, nu avem niciun fel de transparență la cumpărături făcute de ADP.”

Dl Băluță Daniel » Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneavoastră după cum ați scris de-a lungul timpului după cum ați invitat, și foarte bine ați făcut, ați invitat ANAF-ul, ați scris Curții de Conturi și știți că ați făcut lucrurile astea, nu cred că are sens să vă repetați. După cum ați văzut și în răspunsurile pe care instituțiile respective vi le-au dat personal și vă sfătuiesc să le recitiți, au venit cu argumente lămuritoare vizavi de aceste lucruri. Inclusiv, dacă vă aduceți aminte, chiar eu v-am dat să citiți raportul Curții de Conturi în ceea ce privește Societatea Comercială SC ADP4, inclusiv când ați invitat, și foarte bine ați făcut, repet, pentru că trebuie să vă lămuriți aceste lucruri, alte instituții ale statului, ați avut posibilitatea să vă lămuriți și aveți hârtiile acasă cu certitudine, trebuie să vi le asumați lucrurile pe care dumneavoastră le faceți și răspunsurile pe care le primiți pentru că altfel riscăm să puneți aceeași întrebare de mai multe ori și nu e Ok că ne pierdem timpul cu toții. Este corect ce spun? N-ați primit niciun răspuns de la nicio...?”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Am primit răspunsurile de la ANAF și Curtea de Conturi se concentrează pe procedura fiscală și contabilă, dacă eu plătesc această sticlă de apă 100 lei sau 10 lei în cazul în care sunt ADP4, în cazul în care plătesc 100 lei sau 10 lei cum este prețul pieței ANAF și Curtea de Conturi nu se uită la așa ceva.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, pe dumneavoastră ce vă deranjează? Ce vi se pare că nu este în regulă, prețurile, vi se pare că sunt transparente? ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:.,Că nu avem transparență pe prețurile plătite la furnizor.1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mă uit la dumneavoastră, avem prețurile delegării de gestiune, fiecare manoperă, fiecare manoperă este publică. Știți unde se găsește?”

Dl consilier Moulin Christian GuiIhem:„Le am aici în proiect...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:.,Păi, astea reprezintă un tronson, dar oricare preț. Deci de exemplu: de la tăiatul firului de iarbă până la plivit, îngrășământ, orice, unde, apropo de transparență?”

DI consilier Moulin Christian GuiIhem:„Le avem aici în acest proiect.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu numai în el, dar se găsesc în toate actele adiționale pe care de-a lungul timpului le avem și inclusiv în delegarea de gestiune în caietul de sarcini care sunt toate, apropo de transparență, sunt date publice. Ele sunt transparente, de aceea nu văd ....Deci, ăsta este prețul pe care Primăria îl plătește pentru serviciile respective. El este transparent, este public, nu este făcut pe sub masă.1'

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Ceea ce mă deranjează este că nu știu cât plătește ADP pentru aceste lucrări și dacă s-au luat de exemplu prin licitație, prin cel mai bun preț, asta este ideea. Cât primăria plătește am înțeles, e foarte transparent, ok , dar în spate... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, suntem de acord cu această transparență că există vis-a-vis de costurile pe care le plătește Primăria. Societatea aceasta comercială este o societate care trebuie să facă profit. Sunteți de acord cu mine, da? ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da știu. A făcut 10 milioane profit în 2017 și niciun leu nu s-a întors la Primărie, din păcate...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Unde se duce profitul acesta?”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:,,Rămâne în conturile ADP!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Da, asta e părerea dumneavoastră. Trebuie să citiți puțin mai bine și să vedeți mai bine cum se întâmplă schimburile. Doi la mână: dacă această societate are scopul de a produce profit și dacă ea nu are o funcționare predictibilă. De ce ? Pentru că nu știm niciodată care e nivelul de comenzi pe care-1 are de la Primăria Sectorului 4. Care este problema dumneavoastră? Care este problema? Funcționează în baza legii societăților comerciale, în baza Legii 31. Care-i problema? V-au răspuns instituțiile statului, chiar dacă dumneavoastră nu vă place sau nu sunteți de acord cu acest lucru, nimeni, nici eu, dar nici dumneavoastră nu sunteți mai presus de lege. Este corect lucrul acesta, da? ”

DI consilier Moulin Christian Guilhem:„Da, este corect, doar că sunt banii cetățenilor care ar fi bine să știe ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da sunt banii cetățenilor, suntem corecți din punctul acesta de vedere, știm cât plătim pe o manoperă?

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Da.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ok. Cetățenii știu fiecare leu pe ce se duce și cât costă fiecare tip de manoperă?”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Aproximativ, nu ați răspuns niciodată fix la obiectiv...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, nu există aproximativ! Domnule, domnul meu, există toate prețurile puse?"

DI consilier Moulin Christian Guilhem:,,...când am făcut cerere pe informații publice..."

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este ceva ce nu e pus din ceea ce Primăria plătește ADP-ul? "

Dl consilier Moulin Christian Guilhem: „Eu vă sfătuiesc să vă uitați pe site-ul Primăriei Sector 3 să vedem care este nivelul de transparență acolo și să vedeți care este nivelul aici de transparență."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Diferența este legată de modul în care funcționează aceste societăți comerciale. V-am spus și nu ați fost atent, că această societate comercială funcționează după o legislație, în timp ce ceea ce dumneavoastră vedeți, funcționează după o altă legislație. Este opțional, este la opțiunea societății comerciale, deci nu este obligatoriu dacă da sau dacă nu notează lucruri. Deci este irelevant acest lucru pentru dumneavoastră și pentru mine și în general, nu văd care e nivelul de relevanță, atâta timp cât eu ca cetățean și dumneavoastră ca cetățean, știm exact cât plătesc pentru lucrul respectiv. Nu e nicio informație netransparentă sau ascunsă. Dacă eu știu cât costă, dacă de exemplu îi dădeam domnului Marius Dinu, era SC Dinu SRL și tot așa știam și la SC Dinu aveați aceeași preocupare din punctul acesta de vedere vis-a-vis de modul în care SC Dinu SRL își desfășoară activitatea?"

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:,,Sunt lucruri diferite, nu vorbim de aceleași lucruri. La firma unde lucrez, de exemplu, se cumpără piesele la cel mai bun preț, dar este vorba de o firmă privată care e plătită din bani privați, aici vorbim de o firmă publică plătită din bani publici și transparența ar trebui să fie totală de la banii plătiți de Primărie, până la ultimul furnizor iar asta nu e cazul la ora actuală."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pentru fiecare element de furnizare, pentru fiecare element de execuție, aveți un preț pe care Primăria îl plătește? ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:,,Pentru Primărie, dar ADP nu. Mă deranjează cât plătește ADP. Cât plătește primăria 20.000 lei e ok, dar dacă ADP plătește 10.000 lei și diferența unde se duce?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci dacă ADP reușește să-și facă un management bun, aveți vreo problemă? Dacă face un management prost are pagubă, are daune și trebuie să plătească prejudiciul respectiv, dar dacă are un management corect aveți vreo problemă din punctul ăsta de vedere. Profitul, pleacă domnul Dinu cu el acasă dacă e la SC Dinu SRL? Da, îi ia el. Dacă societatea are profit el se întoarce către Consiliul Local. Aveți vreo problemă din punctul ăsta de vedere? ”

Dl consiliei’ Moulin Christian Guilhem: „Eu n-am văzut niciun leu care s-a întors în Consiliul Local.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dacă dumneavoastră n-ați văzut dumneavoastră nu înseamnă neapărat că nu e.”

DI consilier Moulin Christian Guilhem:„Ba da ! Pentru că în conturile depuse la ANAF ar trebui să apară, nu apare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Trebuie să închidem discuția. V-am dat datele necesare. Idee a este simplă: cum nici eu nu sunt posesorul adevărului absolut nici dumneavoastră nu sunteți posesorul adevărului absolut. De exemplu, nici mie nu-mi plac unele lucruri la dumneavoastră, dar nu înseamnă că nu le accept că așa e legea. Este simetrică exprimarea și pe cealalată parte. Și dumneavoastră, sunt convins că nu vă plac multe lucruri la mine. Credeți că m-am bucurat când...că și eu sunt tată, de exemplu...când ați spus un lucru neadecvat limbajului, și nu o să folosesc limbajul dumneavoastră, credeți că mi-a picat bine lucrul acesta, da?”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:,,Nu știu despre ce vorbiți ...vorbim în privat după aia...și nu la baie." ...(intervenție în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:..Vreți să facem concurs, nu? De soluții, bineînțeles, deci nu, noi discutam de concursul de soluții."...(intervenție în sctlăfără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:.,Vă rog, domnul Sava.”

Dl consilier Sava Io an Răzvan:..Da. Discuția ar trebui să se ducă în zona în care, văzând prețurile la care Primăria Sectorului 4 decontează devizele sau facturile pe care le fac cei de la ADP Sector 4. cetățenii Sectorului 4 plătitorii de taxe și impozite cer niște lămuriri, clarificări legate de prețurile la pozițiile respective. Adică o bancă plană cu șezut și spătar din VPC sau lemn de doi metri costă undeva 3310 lei și bineînțeles prețurile continuă în acest proiect de hotărâre. Clarificare, noi Consiliul Local, cei care acuma suntem puși să aprobăm sau să picăm acest proiect de hotărâre, suntem de acord cu prețurile astea sau nu suntem de acord? Eu vă spun, grupul PNL nu este de acord cu aceste prețuri."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții, întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 17 voturi pentru, 5 abțineri și 3 voturi împotrivă și 1 consilier care nu a votat, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 3672 mp, proprietate privată, situat în str. Grădiștea nr. 6, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4. întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supun la vot acest proiect. Cu 25 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 136 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 4 și terenului în suprafață de 120 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4 și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4. întrebări? Vă rog, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Domnul președinte, doamna Secretar, tot în Pridvorului 4, 6 mai este un teren în continuarea acestuia. De ce nu se face solicitare de cumpărare și pentru această bucată de teren? ...(intervenție în sală fără microfon)....Nu, ne trebuie și celălalt, vă spun sigur, ca să întregească bucata care este aferentă after school-ului care s-a realizat acolo. ”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Noi am supus votului Consiliului Local în momentul de față, solicitarea celor doi proprietari care și-au manifestat dânșii dorința de a vinde către primărie bucățile respective de teren, având în vedere că au suprafețe mici și nu pot fi valorificate. Consiliul Local este interesat să reîntregească curtea școlii având în vedere că s-a și derulat o investiție în vecinătatea imediată a celor două parcele, respectiv after school-ul și într-adevăr în proxima vecinătate a celor două parcele, înspre parc mai sunt două proprietăți.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„înspre stradă, domnul Viceprimar, este cea despre care vorbesc eu, este tot o suprafață mică și aș vrea să știu dacă proprietarul de acolo poate construi vreodată ceva pentru că, din câte am văzut eu, pe acea suprafață nu se poate construi nimic, sunt și retrageri de la stradă și atunci ar fi fost normal să cerem și acolo să avem...”

DI Trocan Andrei George ~ Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Fără niciun fel de problemă o să contactăm proprietarul respectiv și o să venim cu o soluție în măsura în care și dânsul e de acord, bineînțeles, venim cu o nouă propunere în ceea ce privește și parcela respectivă. Pentru cei doi proprietari cu care am luat legătura, dânșii sunt de acord, chiar ei au făcut această solicitare către noi. drumul a fost mult mai ușor, să spun așa, mult mai rapid.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Eu vă rog să insistați pentru cumpărarea acestui teren, dacă nu. să avem în vedere exproprierea pentru suplimentarea spațiului verde aferent obiectivului pe care-1 avem acolo, având în vedere că acel spațiu nu poate fî utilizat de nimeni în niciun fel, să ajungem la o situație de normalizare chiar dacă există un proprietar care probabil, nu înțelege rostul acestor lucruri.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „De acord.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Alte întrebări pe acest proiect. Supun la vot proiectul. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX” S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou Ia nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură. întrebări? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. întrebări? Supun la vot. Cu 24 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 24/2019, privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui Ioc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulației pietonilor, pe raza sectorului 4. Discuții? Vă rog, domnul Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Da. Să revenim la vechea problemă. Sunt foarte multe mașini parcate pe trotuar pentru că nu au unde să parcheze, pe de altă parte sunt trotuare care sunt deja amenajate ca parcări, că sunt trasate, numerotate. Mi se pare așa un fel de conflict, unele merg, altele nu merg, în condițiile în care jumate de sector își parchează mașina pe trotuar pentru că nu sunt locuri de parcare. Deci trebuie s-o gândim un pic pentru că s-ar putea să ne sară în cap cetățenii. Adică ca să-i punem în legalitate trebuie să le și oferim condițiile de legalitate. Deci nu știu ce să zic...trebuie să o gândim un pic...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Atunci toată lumea să parcheze unde o fi că ...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Păi nu, dar unii parchează pe trotuar pentru că sunt deja trasate, alții parchează pe trotuar, dar nu sunt trasate. Deci vor fi amendați doar cei care nu sunt trasate.”

Dl Trocan Andrei George ~ Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, e vorba despre situațiile în care mașinile respective blochează fie accesul cetățenilor pietoni, fie care parchează pe spațiul verde sau orice fel de alte situații de genul...”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Sunt total de acord, bineînțeles. Vorbesc că dacă pe trotuar există spațiu pentru pietoni, atunci e în regulă?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „îmi cer scuze, vă rog."

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Deci dacă pe trotuarele unde sunt parcate mașini există spațiu suficient pentru pietoni, atunci mai sunt contravenienți sau îi luăm pe toți la grămadă?"

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul City manager, vă rog."

Dl Gâf Deac loan - administrator public:,.Dacă-mi permiteți, domnul consilier. în principiu încercăm să delimităm spațiile unde vor exista foste trotuare, cu spații clare pentru pietoni, în momentul de față situația e în felul următor: acolo unde ei parchează pe trotuare ei vor trebui sancționați, e foarte simplu. Deci nu există niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere."

Dl consilier Ceacâr Sorin loan:..Definiți, vă rog < foste trotuare >.”

Dl Gâf Deac loan - administrator public:„Viitoare foste trotuare, lucrăm la câteva astfel de zone unde ați zis dumenavoastră că sunt trasate locuri de parcare, practic vom delimita un spațiu special pentru pietoni într-un areal separat față de cel care în momentul de față, să spunem ar fi comun pentru auto și pietoni. Nu se poate să fie auto și pietoni comuni conform legii și atunci lucrăm să delimităm foarte clar și să existe un trotuar separat și să dăm pentru zona auto acolo, unde se poate, cu un flux auto ...”

Dl consilier Ceacâr Sorin loan:,,Sunteți conștient că în cartierul Berceni, cel puțin, sunt mii de mașini care parchează pe trotuar?”

Dl Gâf Deac loan - administrator public:„în acelați timp sunt conștient de faptul că sunt mașini care blochează pe trotuar și blochează intrări în scări de bloc, blochează aprovizionarea unor magazine...”

Dl consilier Ceacâr Sorin loan:„Sunt de acord să sancționăm pe cei care blochează ...”

Dl Gâf Deac loan - administrator public:„în principiu despre asta este vorba și de aceea s-a propus acest proiect de hotărâre.”

Dl consilier Ceacâr Sorin loan:„Dacă nu blochează nimic și este și spațiu pentru pietoni lejer?”

Dl Gâf Deac loan - administrator public:„Vă spun că nu există neapărat o chestiune de lejer, aici e foarte greu de spus ce înseamnă lejer, de exemplu, pentru noi doi spațiul lejer ar fi unul de întreg trotuarul, pentru unu ca domnul Matache, de exemplu, un spațiu lejer poate să însemne și 1,5 metri. Deci, din punctul ăsta de vedere, părerea mea este că proiectul așa cum apare el acum trebuie votat și ca să vă spun următoarea chestiune: s-a investit în cartierul Berceni, s-au făcut mii de locuri de parcare noi, s-au făcut investiții majore, se fac investiții în continuare și se creează infrastructură, chiar Direcția de Mobilitate Urbană lucrează la un studiu cu privire la posibilitatea înființării de noi locuri de parcare. De undeva trebuie să începem și la un moment dat o să începem cu cei care blochează accesul la diferite zone. Trebuie să începem de undeva, ca să începem trebuie să avem o bază legală un pic mai largă. ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Să începem cu cei care blochează locurile de parcare ale celorlalți. Să începem întâi cu ăștia, zic eu.”

Dl Gâf Deac loan - administrator public:,,Situația respectivă este reglementată în HCL-ul de parcări. Este deja pe cale să se rezolve, se lucrează la sistemul informatic, după cum știți. Acum pe această zonă este un aspect de normalitate ca acolo unde, de exemplu, sunt sesizări ale unor persoane cu dizabilități, că nu au loc cu scaunul cu rotile pe un trotuar foarte îngust, să putem să-i amendăm în zona respectivă pe acei oameni. Nu cred că cineva își dorește să înceapă o hinghereală a șoferilor din Sectorul 4, dar ne dorim să avem un cadru normativ general larg pe care să-1 putem aplica în mai multe situații astfel încât să nu avem dezbateri în instanță < știți, eu aveam doar jumătate de metru fundul mașinii spre scara blocului, deci practic putea să meargă>. De aceea este astăzi mai larg un pic cadrul și vi se pare dumneavoastră că ar trebui și mai în concret. Dar să știți că nu ajută foarte mult în concret, asta am observat-o eu și pe propria piele la Direcția de Mobilitate Urbană cât am avut activitatea acolo. Un cadru mai larg îți permite să adaptezi fiecare situație cu un răspuns adecvat din partea autorităților locale.”

DI consilier Ceacâr Sorin loan:,,Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnul Matache. vă rog."

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„în completare la ce a spus domnul Gâf Deac, da eu cred că o să ne crească niște aripioare așa pentru fostele trotuare, nu e nicio problemă. Vroiam să atrag atenția în legătură cu serviciul Poliției Locale care nu răspunde la telefon. Adică pentru orice sesizare, de exemplu, am stat și 25 minute să răspundă cineva la telefon. 25 minute să aștepți să-ți răspundă cineva la telefon pentru că vrei să faci o sesizare sau să vorbești cu cineva de la Poliția Locală, mi se pare foarte mult adică ...și era și în timpul zilei."

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, dacă-mi permiteți după ședință, e domnul director de la Poliția Locală, abordăm subiectul și..."

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ok. Eu am vrut să vă aduc la cunoștință despre chestia asta. Nu s-a întâmplat o singură dată, de mai multe ori mi s-a întâmplat. Mulțumesc."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:.,Domnul Negrilă, vă rog.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Cu tot respectul, domnul Matache, chiar săptămâna trecută mi s-a întâmplat, am fost oprit într-o seară, mi s-a spus că am parcat pe locul unei persoane, am explicat că este domeniul public și că nu este locul plătit la Primărie și în consecință am chemat Poliția Locală. Să știți că au venit foarte repede, au fost foarte operativi, jos pălăria. ...(intervenție în sală fără microfon)., .Nu au știut, chiar nu au știut cine sunt.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:,,Ați sunat anonim, nu?” ...(intervenții în sală fără microfon),..

Dl consilier’ Negrilă Va si le: „Domnul Primar General, doar știți că nu se răspunde la anonime. Măcar atâta lucru trebuie să știm. Ideea e că am sunat, am spus că mă numesc Negrilă Vasile, nu știau cine sunt și au venit, în 10 minute erau acolo.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Eu mă refer la faptul că se așteaptă foarte mult și nu înțeleg, adică cât de mult poți să aștepți la un telefon? Nu e un singur telefon în tot Bucureștiul!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Sava:”

DI consilier Sava loan Răzvan:„Dând citire articolului 1 tragem o concluzie: Hotărârea Consiliului Local Sector 4 numărul 24 /2019 privind stabilirea unor contravenții pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară cu orice tip de vehicul pe spațiile verzi sau trotuare destinate circulației pietonilor pe raza sectorului 4, se modifică și se completează. înseamnă că, prin formularea acestui articol, e admisă circulația pe spațiile verzi și trotuare? Se sancționează doar staționarea și oprirea!” (intervenții în sală fără microfon)...

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O secundă, vă rog.''... (intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Sava loan Răzvan: „Circulația nu se sancționează, adică poți să mergi pe trotuar sau pe spații verzi(intervenții în sală fără microfon)...

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bun, <ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă>. Cred că e suficient de clar.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Precum și staționarea.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Păi, blocare sub orice formă implică și circulația, nu? ”

DI consilier Turmac George Adrian :„Domnul Viceprimar, data trecută am dezbătut niște articole, sunt un pic nedumerit pentru că data trecută am dezbătut, cred că am oprit de trei ori ședința sau de două ori, ca să discutăm despre amendamentul grupului PNL și după aceea grupului PP-USL modificat, privind sancționarea celor care parchează pe spațiul verde și astfel distrug investiții din bani publici. Ajunsesem la un acord pe o anumită sumă de sancționare, dacă nu mă înșel eu eram undeva la 500 - 1000 lei, acuma văd că dispare și această sancționare, rămânem doar cu cea inițială. Din punctul meu de vedere nu cred că facem foarte bine."

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, forma la care am ajuns la ședința trecută pe care am amendat-o la ședința precedentă, din păcate creează mari probleme de operare efectivă a Poliției Locale, astfel încât, dacă considerați că mai sunt alte discuții pe care trebuie să le avem în plus față de ce am discutat înainte de ședință, o să propun din nou o pauză, o să ne consultăm din nou dacă sunt alte discuții, alte idei..."

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnul Viceprimar, întrebarea mea este: am propus și am votat un amendament care depășește aria de atribuții ale Poliției Locale sau pur și simplu este o chestiune de voință politică sau administrativă? Simplu, adică vreau să știu dacă am făcut cumva vreo eroare sau acea sancțiune putea fi aplicată/'

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„N-am făcut nicio eroare, am amendat de două ori prin amendament hotărârea respectivă în forma pe care o cunoașteți și care nu e aplicabilă, din păcate.'’

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să vorbească cineva de la Poliția Locală. Vă rog doamnă.”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:,, Amendamente le propuse cu modificarea privind sancționarea pe spațiu verde se poate, poate fi aplicată de către Poliția Locală așa cum a fost votată la ședința anterioară. Am înțeles că acum la această ședință se introdce amendamentul privind invitarea conducătorului auto la sediul Poliției Locale pentru a da lămuriri cu privire la fapta comisă.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu cred că...înseamnă că nu cred că vorbim toți aceeași limbă. Mulțumesc. ...(intervenții în sală fără microfon)...Nu, în sensul în care dumneavoastră ne spuneți că avem dreptate, domnul Viceprimar ne spune...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Este vorba de proiectul în forma sa inițială de data trecută. Deci amendamentul de data trecută o făcea inaplicabilă. E simplu.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Păi, doamna a spus că e aplicabil! Dumneavoastră spuneți că nu e aplicabil.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu! Cuantumul amenzii pentru parcatul pe spațiu verde, evident că e aplicabil că e vorba de o sumă, e x sau y, e vorba despre procedură. Practic invalidează orice acțiune a Poliției Locale în teren prin faptul că dacă nu surprinde conducătorul auto la volan în momentul respectiv, n-are ce să-i facă.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Păi da, dar acel articol, tocmai asta era, putea să fie un articol să zicem flagrant dacă-mi permiteți, practic dacă îl prindea în săvârșirea actului putea fi sancționat, nu ? Asta se poate?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și în toate celelalte situații care știți bine că sunt mii la nivelul sectorului, ce ar trebui să punem o mie de polițiști locali să pândească străzile?"

Dl consilier Turmac George Adrian: „Eu n-am spus chestia asta, dar de exemplu poate exista cum a spus și domnul Matache și domnul Negrilă pot fi reclamații făcute de alți cetățeni la adresa unor conducători auto care-și lasă mașina acolo, nu știu și poate pot fi surprinși în anumite cazuri, ideea e să ... adică din punctul meu de vedere nu trebuie să-i prindem pe toți pentru că e clar că e imposibil. Ar fi ideal, dar asta ar însemna camere de identificare facială ..."

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ar* însemna multe lucruri.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Multe investiții, dar a da două, trei exemple în anumite zone, mai ales unde se parchează pe spații verzi, cred că e un exemplu de bun augur și din punctul meu de vedere ar trebui păstrat acel articol, dar nu știu..."

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E mult mai simplu și poate să ne explice operativ Poliția Locală, cum se întâmplă în teren în majoritatea situațiilor. Deplasându-se în diferite zone unde sunt trotuare blocate, spațiu verde ocupat de mașini, să facă o constatare și să notifice proprietarul mașinii în legătură cu această constatare. Dacă ne așteptăm ca Poliția Locală să-i găsească exact în momentul respectiv pe ceilalți, cred că n-o să aplicăm nici o amendă niciodată. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:,,Nu ne așteptăm, domnul Viceprimar. Eu v-am zis puterea exemplului.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Sau o sancțiune, un avertisment, ceva care să determine ...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„In momentul în care avem o sancțiune de 290 lei pentru ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, astăzi nu avem nimic.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,,...145 lei pentru distrugerea unui spațiu verde, înseamnă că nu înțelegem ce să facem cu banii contribuabililor și nu înțelegem importanța taxelor pe care aceștia le plătesc. Mie mi se pare o sumă extrem de mică.”

Dl Gâf Deac loan - administrator public:„Aici e o treabă de volum. Nu vă gândiți că e o sumă mică, până la urmă să știți că trebuie să avem măsuri cu caracter preventiv, că asta e...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Preventiv, dar puterea exemplului știți cum e... ”

Dl Gâf Deac loan — administrator public:,,Puterea exemplului, o să vedeți că dacă...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să vedem dacă mai sunt și alte întrebări, dacă nu, trecem la vot.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Nu vă mețineți amendamentul?”...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Sava, vă rog.”

DI consilier Sava loan Răzvan:,,Supunem la vot amendamentul sau../?... (intervenții în sală fără microfon)...Totuși aș vrea să revin asupra celor ce v-am spus mai devreme. în acest articol, în acest proiect de hotărâre nu se sancționează circulația pe spațiile verzi sau pe trotuare”...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Șupeală. Vă rog.”

DI consilier Șupeală Gheorghe:„Autobuzele, remorcile, mașinile cu anunț de vânzare chiar dacă stau pe șosea lângă trotuar nu pe spațiul verde, stau zile întregi, nu pot fi amendate? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului

București:,,Tocmai asta e ide ea, domnul consilier. Trebuie să reglăm toate situațiile de genul acesta, astfel încât să nu mai avem spații blocate, zone verzi amenajate cu mașini pe ele ș.a.m.d. Știm cu toții că se întâmplă deseori și în anumite locații cu precădere/'

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Pe Emil Racoviță, de exemplu, cum se iese de pe Aleea Terasei este un autobuz parcat de o săptămână. Nu poți să faci Ia stânga din cauză că nu vezi nimic. Și alte, alte exemple.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:.,Domnul Andrușceac, vă rog."

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnul președinte, doresc un răspuns la un caz concret din partea reprezentantului Poliției Locale.”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:,, Se poate să trecem la vot că eu mă grăbesc să plec?”

DI consilier Andrușceac Antonio:,.Sunt posesorul unui spațiu de parcare...'"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar nu doriți să faceți aceasta în privat, să vorbiți direct cu dânsul, vă rog? Să cereți spețe, vă rog, haideți să trecem la vot.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu, că nu e speță. Este ca să vedem dacă ajută această hotărâre de consiliu local sau nu. Deci în forma actuală are posibilitatea Poliția Locală să-l amendeze sau să ia o măsură împotriva unuia care parchează pe un loc plătit? ...(intervenții în sala fără microfon)...'?ăi, răspundeți la microfon ca să rămână înregistrat, să știe lumea.”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic — Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4: „Prin aprobarea acestei hotărâri, da. Altfel, nu. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 25 voturi pentru și unul împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 07.02.2019. Vot, vă rog. Cu 26 voturi pentru, Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 07.02.2019, a fost aprobat. Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL SECTORULUI 4

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU                    Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris.

Consilier Mihaela CHIRCU

Consilier Mi ha eh TĂTAR U