Proces verbal din 15.05.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 15.05.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.1528/09.05.2019.

Au fost prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Suntem 25 de consilieri prezenți din 27. Vă rog să luați loc ca să putem începe. Pentru început, aș vrea să dau cuvântul domnului Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: la punctul nr.l: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări pentru Asociația Inginerilor de Instalații din România -AIIR, în vederea organizării evenimentului tehnico-științific "Congresul Mondial Clima 2019”, la București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 1. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 332/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr.72/15.11.2018”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 3. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei Ia H.C.L.S.4 nr. 292/21.11.2018privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector4”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 4. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și construcții, din Strada Perșani nr. 2, Sector 4, București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 6. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 8. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română( 19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 9. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 10. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări pentru Asociația Inginerilor de Instalații din România -AUR , în vederea organizării evenimentului tehnico-științific "Congresul Mondial Clima 2019”, la București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 332/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr.72/15.11.2018”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L.S.4 nr. 292/21.11.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și construcții, din Strada Perșani nr. 2, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română( 19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 24.04.2019.

 • 12. întrebări, interpelări.

 • 13. Probleme curente.

Supun la vot ordinea de zi. Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Vom reseta sistemul acum. A venit și doamna consilier Murgoci. Suntem 26 de consilieri prezenți din 27 consilieri în funcție. Doamna consilier Iancu Elena este în concediu. Ne-a anunțat. Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări...O clipă...Domnul Negrilă, aveți de spus ceva înainte de a începe cu ordinea de zi?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da. Aș vrea, în primul rând să-mi cer scuze...înainte de a da citire ordinii de zi și de a vota, aș vrea să vă rog...și aș vrea să fac un apel către domnul Viceprimar, pentru că domnul Primar nu se află în sală...către executiv, în primul rând...Ieri am participat în Piața Agroalimentară Progresul, la o discuție cu reprezentanții societăților de acolo, erau foarte speriați...și...eu în viața mea, nu am mers pe zvonistică, dar oamenii...văzând o sută de oameni care spun aceeași problemă, a trebuit să-i ascult. Mai nou... se spune că piața se va închide, că vor veni două mari societăți comerciale, care, practic, vor ocupa toată piața. Eu le-am spus că astăzi voi face interpelare și voi vorbi cu executivul. Am încredere, atât în domnul Primar, cât și în domnul Viceprimar... Cuvântul lor valorează mai mult decât orice, tocmai de asta vroiam să-i întreb și să-mi răspundă...Ce se întâmplă cu Piața Progresul?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier, având în vedere că nu ne ocupăm cu bursa zvonurilor, o să avem o discuție după ședința de consiliu, cu niște reprezentanți ai comercianților și o să stabilim și o întâlnire cu domnul Primar ca să le explice situația. în privința Pieței Progresul, lucrările, după cum bine știți, au început și având în vedere tipul de lucrări care se desfășoară acolo, exact cum am spus și la celelalte ședințe anterioare, se închid tronsoane, astfel încât să se poată executa lucrări pe o anumită zonă și să poată fi relocați comercianții pe zone finalizate, înainte să înceapă lucrările în altă zonă, astfel încât, după ședință, am această rugăminte: să programăm o întâlnire și cu reprezentanții comercianților și cu domnul Primar și să stabilim, să le explicăm situația.”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Da....Și mai am o singură rugăminte adresată tot executivului: poate găsim și cred că sunt și în asentimentul colegilor mei, consilierii locali, care... o parte dintre voi cunoașteți anumite persoane care au...care desfășoară activitate comercială în sector. Haideți să găsim o soluție...în momentul în care dăm aceste somații de dezafectare, să găsim o soluție legală ca să putem da...nu știu...24...Nu 24...poate 48...poate două-trei zile, pentru ca oamenii să aibă posibilitatea să dezafecteze și să ne gândim și la cei care sunt angajații acestor persoane, care...vă dați seama...în momentul în care s-a întâmplat dezafectarea....s-a întâmplat... nu mai există ca și soci etate...nu își mai desfășoară activitatea, acei oameni nu mai au...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doar o secundă...aș dori să discutăm aceste probleme la punctul numărul 12, la întrebări, Interpelări...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Haideți să trecem la Ordinea de zi...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da, să trecem la Ordinea de zi...așa cum a fost votată. Vă rog...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...discutăm în privința soluțiilor care se vor găsi...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da. Sunt de acord cu dumneavoastră...dar știți că la Interpelări nu mai e nimeni în sală. De asta...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ba da. Cum să nu?Vă rog...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Tocmai de asta...Am cerut o întâlnire cu reprezentanții, o programăm...și împreună cu domnul Primar ca să fie lămuriți de la sursă, să spun așa.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Ok. Vă mulțumesc mult!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Sava.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș vrea să vin în completarea colegului nostru, Vasile Negrilă...Aceeași problemă...într-adevăr, devine o problemă foarte mare...Acest lucru...Sunt societăți comerciale care își desfășoară activitatea în Piața Progresul...și zvonurile sunt... cum că ei vor fi dați afară din Piața Progresul și că se vor înlocui cu multinaționale, cu firme mari care, practic, o să le fie o concurență neloială...și atunci, aș vrea ca la Punctul 12, să discutăm acest subiect...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Exact. La punctul 12 vom discuta acest lucru...exact cum v-a spus și domnul Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu știu dacă are sens să discutăm zvonuri. Dacă...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„V-a spus că nu este așa...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„încă o dată: sunteți invitați să participați și dumneavoastră la întâlnirea asta...cum e normal, o s-o avem și o s-o programăm după ședință fără nicio problemă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Trecem pe Ordinea de zi: Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări pentru Asociația Inginerilor de Instalații din România - AUR, în vederea organizării evenimentului tehnico-științifîc „Congresul Mondial Clima 2019”, Ia București. Vă rog, domnule Moulin.”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Nu este neapărat o întrebare...Nu prea înțeleg de ce noi venim și susținem aceste organizații, în primul rând...Ok. Este în Sectorul 4, dar nu prea înțeleg cum...ce va face exact Sectorul 4, acolo...o să avem un stand, o să avem ceva o prezentare despre sector...sau doar așa, sponsorizăm fără niciun retur în spate și remarca mea era despre faptul...că, da, ok...facem acest congres care este organizat aici, propunem și noi să finanțăm cu 50 de mii de lei, dar înainte să vorbim despre o presupusă dezvoltare durabilă, ar fi bine să o facem...și în loc să avem niște mașini.......fără piste de biciclete, toate bulevardele noi și alte lucruri de genul acesta, avem

copacii care simt tăiați la greu, ar fi bine să facem chiar dezvoltare durabilă și pe urmă s-o promovăm, nu să facem invers, să spunem ceva, să facem altceva...și până la urmă, nimic.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Gâf, vă rog...Dacă îi puteți răspunde domnului consilier...”

Dl Gâf Deac Ioan - Administrator Public:„Vă spun cu drag, toată dimineața am stat cu Ambasada Franței, deci, practic sunt oarecum în temă...Ei au fost foarte drăguți, au vorbit în limba engleză cu mine și le mulțumesc pe această cale. Domnule consilier, în primul rând, prin acest sprijin pe care îl oferim, devenim parteneri în acest eveniment, evident că noi vom fi cei care vom coordona secțiunea dedicată Administrațiilor Publice Locale, unde ne întâlnim cu mediul academic și mediul, să spunem așa, economic, relevant la nivel mondial, sigur că vom avea o prezentare a ceea ce facem noi, vom observa bunele practici din alte părți...și am fost recent implicat direct ca reprezentant al Primăriei Sectorului 4, în mai multe întâlniri de acest gen, pentru că fără a fi conectați la mediul academic, la mediul economic și la știința de ultimă oră, să știți că o să batem pasul pe loc...și domniile voastre veți primi...și mă voi ocupa de acest lucru...o invitație prin care să participați la această manifestare științifica, sigur, pentru cei care doresc, pot...și sunt interesați de acest aspect, pentru că am constatat că vedem lucruri noi și foarte utile pentru comunitatea noastră locală. Revenind la întâlnirea de astăzi, am avut trei întâlniri cu trei companii franțuzești senzaționale și sper că soluțiile pe care ei ni le-au prezentat astăzi sub patronajul Ambasadei Franței, vom reuși să le implementăm în Sectorul 4...Așa că, am experiența de a vedea bune practici și spun eu că ne va ajuta foarte mult. De altfel, sectorul nostru, este la nivel Top 3 la nivel național, ca să știți, în domeniul Smart City, astăzi.. .Este o evaluare pe care am facut-o cu colegii din Asociația Română de Smart City și cu alte autorități locale, este o evaluare obiectivă, nu este subiectivă și vă spun cu mândrie că împreună, executivul și Consiliul Local, am reușit să ducem acest sector în Top 3 din țară și eu spun că până la sfârșitul anului avem șanse să fim declarați cea mai smart autoritate locală din țară. Știu că azi vă vine greu să credeți, dar veți vedea rezultatele și le veți vedea într-o sinteză, într-un raport, pe care, cu drag, am să vi-1 prezint cât de curând. Da? Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Dacă mai sunt întrebări pe caest subiect? îl supun la vot. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, acest proiect a fost adoptat. Punctul numărul 2:Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Domnule Andrușceac. Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Viceprimar, domnule președinte, stimați colegi... Aș dori să introducem în această rectificare și un sprijin care ne-a fost cerut de copiii de la Școala Specială „Sfântul Nicolae”. Este vorba de o deplasare la Sighetul Marmației, un concurs...Sunt copii de la noi din sector, copii, unii dintre ei, copii cu handicap grav, alții care se deplasează în scaun cu rotile și au nevoie de însoțitor. Este vorba despre o sponsorizare a transportului în sumă de 6 mii de lei. Ministerul Educației Naționale susținând partea de cazare și hrana a acestor copii. Cred că este o sumă mică și merită ca acești copii să fie încurajați și să dăm dovadă de deschidere spre problemele pe care le au. V-aș ruga să supunem la vot, dacă se poate... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, doamna director!”

Dna Mocănița Ana Maria - director Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4:„Domnule consilier, am primit cererea de finanțare de la unitatea de învățământ, am și dat aprobare pe ea. Deci, noi plătim deplasarea fără nicio problemă.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Ok. Vă mulțumesc frumos. Atunci, dacă se plătește deplasarea, amendamentul meu nu își mai are rostul. Vă mulțumesc, doamna director. O să-mi permit să anunț în numele Consiliului Local pe cei care ne-au făcut solicitarea, că aceasta este aprobată. Vă mulțumesc frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Viceprimar.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să doresc să fac și eu un amendament ca urmare a aprobării la punctul anterior, a sponsorizării pentru Asociația Inginerilor de Instalații din România, propun <suplimentarea bugetului la capitolul 51.02.01.03 - Autorități executive - Primăria Sector 4, articolul 59.11 - Asociații și fundații, cu suma de 50.000 lei. Necesarul de fonduri vor fi alocate din rambursări de credite>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul domnului Viceprimar a fost aprobat. Dacă mai sunt discuții pe buget? Supun la vot proiectul numărul doi. Cu 23 de voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 332/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vis ta Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr.72/15.11.2018. Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da, aici am avut un indicator care era aproape de un milion de lei, acolo...și acum avem un deviz care ajunge la 1,650 de milioane...Aș vrea să înțeleg mai bine, ce modificări s-au făcut de ce s-au adăugat 650 mii de lei, la factura finală?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sigur, fără probleme...Pe parcursul derulării execuției lucrărilor, proiectantul a modificat proiectul având în vedere că nu cuprinsese în proiect următoarele categorii de lucrări: lucrări de demolare a compartimentărilor interioare pe anumite zone, refacerea infrastructurii edilitare gaze, apă și electrică, deci, niște branșamente, lucrări de închidere a pereților de anvelopare, lucrări de construire a compartimentărilor noi conform nevoii ocupate și niște lucrări de racordare și echipare edilitară. Practic, au fost omise de către proiectant aceste categorii de lucrări și au fost adiționate în proiectul tehnic, astfel încât, noi votăm valoarea întreagă a lucrării.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Sava.”

Dl consilier Sava Io an Răzvan:„După cum știți, Partidul Național Liberal în tot acest mandat a cerut și a solicitat să se facă investiții în ceea ce înseamnă creșe, grădinițe, școli în zona de sud a sectorului. Această investiție, țin să vă readuc aminte că această investiție, pe lângă faptul că contractul numărul 72 din 15.11.2018 n-a fost votat de consiliul sectorului 4, investițiile care se fac la acest moment se fac pe un domeniu privat. Cum vedeți lucrurile, cu bani de la buget să se facă aceste investiții pe un domeniu privat? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am mai discutat chestiunea aceasta și când am votat inițial indicatorii. Dumneavoastră știți foarte bine că spațiul respectiv este închiriat. Perioada de închiriere este suficient de mare încât să acopere costurile investițiilor care se fac în spațiul respectiv iar vizavi de spațiile pentru zona de sud care e în dezvoltare și unde lipsesc și vor fi din ce în ce mai mulți copii care vor avea nevoie să aibă acces la infrastructura educațională. Vă așteptăm și cu alte propuneri concrete, după cum v-a spus și domnul primar, să veniți cu propuneri concrete de spații unde să putem să investim și să creăm locuri pentru copii.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Așa cum s-au cumpărat terenuri și în alte zone ale sectorului, se pot ajunge...nu avem o evidență clară ce înseamnă suprafețele acoperite și care sunt proprietarii acelor suprafețe...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Puteți să faceți o propunere, vă așteptăm cu o propunere concretă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții legate de punctul numărul 3? Supun la vot. Cu 19 voturi pentru, 5 abțineri, 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L.S.4 nr. 292/21.11.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4. întrebări? Supun la vot. Vă rog, domnul Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„M-am uitat atent pe aceste anexe și nu văd imobile din Șoseaua Olteniței numărul 9. Nu s-au luat în calcul acele imobile? Din câte știu eu nu s-a răspuns la hotărârea de consiliu...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Păi nu s-a votat scoaterea lor?”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„S-a votat de către Consiliul Local Sector 4, dar la nivel de capitală la Consiliul General, care de fapt e proprietarul acelor imobile și nouă Consiliului Local ni s-au dat doar în administrare, nu s-a operat nicio hotărâre, nu s-a întâmplat nimic...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, doamna Secretar.”

Dna Artene Diana Anca- Secretar al Sectorului 4:„ Dacă-mi permiteți, această hotărâre este o hotărâre care o modifică pe cea pe care am votat-o acum două sau trei luni și nevoia apariției acestei hotărâri este dată de acea adresă pe care o regăsiți și dumneavoastră, de la patrimoniu, atașată hotărârii, respectiv faptul că în momentul acesta trebuie să transmitem către dumnealor doar lista cu imobilele pentru care există Carte funciară deschisă pe Municipiul București, nu pe alte instituții. Avem mai multe situații în care avem imobile care, evident, sunt în administrarea noastră, care, evident, aparțin Municipiului București, dar care din diferite considerente pe care nu le analizăm în momentul ăsta pentru că țin de modul în care a interpretat la un moment dat cadastrul acest lucru, au fost intabulate pe statul român, prin urmare am extras din acea listă tot ceea ce nu este pentru Municipiul București, am lăsta doar Municipiul București, urmând ca într-un timp rezonabil, să rectificăm Cărțile funciare, astfel încât să apară Municipiul București. în momentul în care va apărea Municipiul București și pe celelalte Cărți funciare vom reaproba sau resupune Consiliului Local spre aprobare celelalte poziții care au rămas descoperite în acest moment. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Alte întrebări pe acest proiect. ”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu: „ Domnul Viceprimar, o întrebare scurtă. Deci să înțeleg că este o listă parțială.”

Dna Artene Diana Anca- Secretar al Sectorului 4:„ Este o listă extrasă din ceea ce ați votat dumneavoastră în HCL 292 care are ca proprietar Municipiul București trecut în Cartea funciară, restul imobilelor care erau trecute în acea listă, nu aveau Municipiul București trecut la proprietar ci era statul român, în principiu, și din aceste considerente a trebuit să le extragem pentru că numai acestea pot fi supuse atenției guvernului prin hotărâre de guvern.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Sava, vă rog.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan :„La articolul 2 prezenta hotărâre împreună cu lista anexa bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în Cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local se va comunica Consiliului General. Eu înțeleg că nu e parțial...”

Dna Artene Diana Anca- Secretar al Sectorului 4:„ Am rugămintea, domnul consilier, să citiți patru pagini mai încolo, adresa celor de la patrimoniu și în ultimul paragraf veți înțelege de ce a fost nevoie modificarea aceasta.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Este adresa trimisă din 10.12.2018 către Primăria Sectorului 4 ”

Dna Artene Diana Anca- Secretar al Sectorului 4:„ Exact. Și dacă vă uitați, vă rog frumos, sau citesc dacă vreți ultimul paragraf al acestei adrese : «în cazul în care în aceste liste sunt cuprinse și imobile în care proprietar în Cartea funciară nu este Municipiul București, apreciem că se impune revizuirea listelor și modificarea anexei». Acest lucru am făcut.

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, La aceeași adresă la care faceți dumneavoastră referire ni se spune, citez: « să transmiteți listele de inventar pe hârtie format A 3 »...”

Dna Artene Diana Anca- Secretar al Sectorului 4:„Da, le trimisesem mai mici.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, «Cu menționarea codului de clasificare la toate imobilele și semnate de persoanele responsabile precum și în format electronic.» Deci aici îmi spun toate imobilele, nu spun unul sau altul. ”

Dna Artene Diana Anca- Secretar al Sectorului 4:„Vă rog să coroborați informațiile.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt alte întrebări pe acest proiect. Supun la vot. 23 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. întrebări? Vă rog, domnul Ștefan Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:,, M-am uitat pe lista veche de indicatori și la Șoseaua Giurgiului aveam 62 milioane, s-a urcat la 86 milioane, o creștere de 40% iar la Șoseaua Olteniței, o creștere de la 36 milioane, la 57 milioane o creștere tot în jur de 40%. Mi se pare totuși că pentru Șoseaua Giurgiului care știm că sunt cam 5 kilometri, 20 milioane de euro ajungem cam la 3 milioane de euro per kilometru...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„De lei, de lei, nu de euro.

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Suplimentarea e de lei.”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:,, Eu zic total. Ajungem la 3 milioane de euro un kilometru, care e preț cu care faci autostradă. Totuși, niște clarificări.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Permiteți-mi să vă explic, la prima vedere poate părea așa cum spuneți dumneavoastră însă e important să facem câteva precizări: pentru Șoseaua Giurgiului au fost cuprinse în deviz niște lucrări suplimentare care se referă la iluminat. Tot iluminatul de pe Șoseaua Giurgiului care este și suplimentat cu trotuarele stânga - dreapta, în momentul de față inexistente, împreună cu rețea care e creată de la zero și schimbarea stâlpilor de iluminat vechi, cu lumină led, pe mijlocul bulevardului. în al doilea rând au fost cuprinse în devizul de lucrări, cheltuielile pentru obținerea terenului, după cum știți, pentru Șoseaua Giurgiului, avem de expropriat niște zone care fac parte din culoarul de expropriere necesar finalizării lucrării, repet lucrare integrată, asfalt, spații verzi, parcări adiacente, discutăm nu doar de șosea și de asemenea modificările legislative reprezentând Ordonanța 114 care a modificat cuantumul manoperei, deci de aici vin aceste suplimentări, două dintre ele sunt substanțiale, partea de obținere a terenului și partea de iluminat. Pentru Șoseaua Olteniței lucrările au fost cumulate în sensul că cele două tronsoane care au fost prinse inițial de la Eroii Revoluției la Piața Sudului și de la Piața Sudului la Iriceanu, au fost cumulate și a fost extins proiectul până la limita de proprietate cu Popești Leordeni. Inițial era cuprinsă numai până la Iriceanu, de la Popești Leordeni până Ia Iriceanu este suplimentare 100%. De asemenea au fost cuprinse și lucrările de iluminat public, schimbarea corpurilor de iluminat pe toată lungimea de 7 kilometri a bulevardului și de asemenea modificarea legislativă Ordonanța 114. Practic de aici vin suplimentările. Trebuie să știți faptul că aceste două proiecte au fost depuse pentru finanțare, sperând să obținem finanțarea în cel mai scurt timp, astfel încât să degrevăm sumele pe care le-am angajat din bugetul local pentru lucrările respective.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:,, Finanțare de unde, scuze.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De la Guvernul României.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Am înțeles, deci fonduri externe bugetului local.” Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Exact.” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Negrilă.” Dl. consilier Negrilă Vasile:„Eu aveam o întrebare către domnul Viceprimar. Pe Șoseaua Giurgiului se face și o pistă de biciclete?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da este adevărat. E cuprinsă în proiect și vă invit să consultăm proiectul. Vi-1 pun la dispoziție în format electronic pentru că foile printate sunt imense, o să vi le punem pe un stick . Da există într-adevăr, informația este corectă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Moulin, vă rog.”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„Pentru Șoseaua Olteniței știu că aveți dreptul de administrare pe această stradă, pe Șoseaua Giurgiului nu am regăsit în niciun document faptul că aveți dreptul de administrare pe strada respectivă, cum nu aveți nici dreptul pe bulevardul Cantemir.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier Moulin, sunteți într-o eroare fundamentală! Bineînțeles că nu se putea nici măcar elibera autorizație dacă nu aveam dreptul de administrare! Vă rog să consultați hotărârile de consiliu din 2016, nu mai știu exact numărul, dar o să vă ajute colegii să o identificați.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„înțeleg că la această lucrare, mai ales pe Șoseaua Giurgiului o să demolați inclusiv partea de rulare care există acum și vă duceți până jos la terasament, la pământ și o să dispară pe un sens și pe celălalt, inclusiv betonul care există acum, da? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mă scuzați, nu am înțeles întrebarea. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Deci Șoseaua Giurgiului e construită astfel: are partea de terasament, partea de structură din beton, după care covorul asfaltic. înțeleg că demolați inclusiv partea de beton, partea de structură de rezistență pe care circulă autovehiculele și luați de la zero, turnați beton, faceți acel...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „N-am spus așa ceva, v-am spus că lucrările se execută conform proiectului. Putem să consultăm proiectul... Nu sunt structurist, nu sunt nici măcar inginer, nu știu.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Nu vă acuz, eu vreau să înțeleg ce se va întâmpla acolo, da?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bun, în momentul de față dacă ați văzut, lucrările se desfășoară pe un tronson de la limita teritorială cu Jilava până în zona Lui că și la trotuare până la piață și dinspre Eroii Revoluției în sens invers. Straturile efectiv, nu știu să vă răspund ce se schimbă, ce nu se schimbă. Vă răspund că se execută conform proiectului.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Liniile de tramvai...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Liniile de tramvai unde sunt la marginea cu calea de rulare și unde bordurile sau blocurile de piatră care delimitează șina de tramvai de stradă, acolo unde sunt deteriorate vor fi înlocuite, iar la calea de rulare a tramvaiului, nu putem să intervenim având în vedere că este o lucrare specifică STB-ului, nu putem să intervenim asupra șinei de tramvai, din acest motiv nu putem...ne-am fi dorit să schimbăm cu totul stâlpii de iluminat de pe mijloc, dar având în vedere că au acea catenară pe care rulează tramvaiul e imposibil. Este o lucrare care trebuie făcută de STB. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Și atunci stâlpii care sunt de iluminat care într-adevăr sunt pe mijloc, că spuneți că vreți...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Se vor schimba corpurile de iluminat și vor fi suplimentate cu stâlpi noi și cu rețea nouă de iluminat pe trotuarele laterale care astăzi nu beneficiază de iluminat public, sunt zone întunecate și această lucrarea are și menirea de a crește siguranța cetățenilor în zona respectivă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Alte întrebări pe acest proiect? Supun la vot. Cu 19 voturi pentru și 7 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6 : Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și construcții, din Strada Perșani nr. 2, Sector 4, București. întrebări? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. întrebări? Supun la vot. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare. întrebări? Supun la vot. Cu 24 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare. întrebări? Supun la vot. Cu 24 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare. întrebări? Supun la vot. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 24.04.2019. Vot, vă rog. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 12: întrebări, interpelări. Vă rog, doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Eu am o întrebare scurtă. Văd că ...de salubrizare pe stradă se ocupă atât ADP cât și ROSAL și aș vrea să știu care este firma contractată de sector în urma acelei licitații, care se ocupă de salubrizarea sectorului 4?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da, mulțumim. Următorul. Vă rog, domnul Negrilă. ”

Dl. consilier Negrilă Vasile:„Aș dori să întreb executivul. Este vorba despre un teren pe strada Orăștiei numărul 35, o suprafață foarte mare, este vorba de 5-6 mii de metri, după cum bine știți, acest teren este oarecum lăsat în paragină, bănuiesc că este proprietatea cuiva, dar rugămintea mea care este, eu am să încerc împreună cu colegii mei să strângem semnături, poate există posibilitatea să-1 cumpărăm și să-1 redăm cetățenilor din zonă, să facem acolo un loc de joacă, o grădiniță sau o școală...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Eu vă felicit pentru inițiativă. Sunt convins că executivul se va gândi la acest lucru.”

Dl. consilier Negrilă VasiIe:„De asta vroiam să vă rog dacă ...strada Orăștiei numărul 35, este vorba de 6000 metri, practic este o junglă, o junglă la propriu, vegetația este spontană, gardul rupt, nu știu, bănuiesc că este un proprietar, dar dacă ne putem îndrepta atenția un pic și putem cumpăra acel teren, să le dăm cetățenilor din zonă să facem acolo un loc de joacă, o grădiniță, sau o școală...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„încă o dată vă felicit pentru inițiativă. Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„O interpelare către Direcția Piețe și Direcția Control Comercial, aș dori ca atunci când se trimit sesizări și se trimit înștiințări pentru relocare sau pentru începerea lucrărilor în anumite locații cum este Piața Progresul, acestea să fie însoțite și de o relocare alternativă, adică îi trimiți omului somație și-1 înștiițezi că își va întrerupe activitatea în Piața Progresul, dar i se oferă un spațiu cam la aceeași suprafață în locația X. Mi se pare corect față de acești oameni care aduc bani la buget și mai creează și locuri de muncă. Mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu mulțumesc. Domnul Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnul președinte de ședință, cu părere de rău aș fi vrut să fi rămas și domnul Viceprimar dacă domnul Primar n-a putut să vină ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Intra într-o întâlnire acum de aceea am să încerc să vă răspund eu. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Cred că ar trebui să clarificăm cumva și ce se întâmplă acum la Piața Progresul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi am înțeles că o să aveți o întâlnire acum împreună cu domnul Primar, domnul Viceprimar, eu știu că vă așteaptă, așa v-a spus, nu? ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Nu știm ora, nu știm ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Eu știu că vă așteaptă acum pentru a stabili ora, mă rog. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Bine, asta era interpelarea mea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Sunt convins că toate se vor rezolva, domnul Sava.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Punctul numărul 13, Probleme curente. Vă rog, domnul Matache. Semnele? De circulație...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Vă mulțumesc frumos, domnule președinte. Semnele de circulație, n-au venit nici acum răspunsurile. Am văzut mai multe străzi cu semne de circulație puse aiurea, să sperăm că se va remedia. Bun. Aș avea câteva interpelări, câteva recomandări cum ar veni, legate de un părculeț din... pentru copii, din Șoseaua Berceni în spate la Mega Image, aparatura este învechită și uzată .”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dumneavoastră și Comisia de la Veneția ce mai faceți recomandări!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Da. Și curtea interioară este toată betonată . Dacă se poate să facem ceva, poate și un spațiu verde, acolo nu există deloc spațiu verde în interior, deși s-ar putea în dreptul copacilor.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:..Păi veniți cu un proiect, asta spun!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da, bine, am vorbit cu domnul Primar și mi-a spus să fac chestiile astea în ședință la interpelări. Am vorbit cu dânsul deja și le spun aici ca să fie pe bandă. După aceea, în părculețul de copii la Orășelul Copiilor în zona Fântâna Maria Tănase, sunt mai multe aparate cu șuruburi rupte, mai ales niște călușei și unele sunt foarte ruginite și învechite, dacă se poate și acolo să luăm atitudine și să le putem cumva reînnoi sau măcar renova. La intersecția de la Apărătorii Patriei, la trecerea de pietoni cu Iriceanu și înainte de a se trece la asfaltare, se umplea cu apă acolo, practic se inunda zona, acum din păcate se inundă din nou. Dacă se poate face ceva în acest sens? Să se dreneze bucata aia de acolo, să se facă o deviație către canalizare, ne-ar ajuta foarte mult pentru că atunci când plouă abundent cum a fost și zilele astea, nu se mai poate traversa pe trecerea de pietoni. în zona, dacă știți dumneavoastră, Complex Jupiter, aproape de Delta Văcărești există o stradă Stolnici, la numărul 7, în spatele blocului există o parcare foarte slab luminată. Eu am fost acolo personal și am văzut că există doar un singur bec pentru toată suprafața, dacă se poate și acolo să intervenim și dacă se pot pune și niște limitatoare de viteză pentru că sunt unii...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Nu, nu se pot pune limitatoare de viteză pentru că, știți de data trecută, pentru că atunci când va veni iarna, vor fi luate cu plugul.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Ok. Bun. Am vrut să vă întreb chestia asta, am văzut că acolo în zonă mulți vitezomani își fac de cap și din cauza asta cetățenii mi-au sesizat acest lucru. Bun. La Delta Văcărești, colțul dinspre Sun Piaza și deltă, o familie de etnie romă, am văzut, și-a făcut acolo un mic cătun unde adună multe gunoaie și ce nu le place aruncă în partea dinspre deltă. Deci am înțeles de la Poliția Națională că se ocupă Poliția Locală de acest aspect, ca să nu mai zic că acolo sunt și niște câini care atacă oamenii practic. Mulți oameni dau roată Deltei Văcărești...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și vidrele sunt acolo și vidrele sunt...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Eu vă spun doar de colțul ăsta.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi nu, că și acolo mai vin vidrele. ...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Deci vorbesc de câini. Câini slobozi care se iau de cei care merg pe bicicletă în jurul Deltei Văcărești sau care aleargă. Așa, nu vă mai spun de mine că și de mine s-au luat, dar spun de alții.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar ați fugit mai repede. ”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bun. Eu am văzut personal cum niște vecini tot de acolo care au gardul metalic albastru aruncă și ei gunoaiele tot pe marginea ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Câinii sunt cu stăpân sau fără stăpân?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Nu știu dacă sunt cu stăpân, intră într-o curte, ies dintr-o curte dacă nu au zgardă, n-am de unde să știu. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci sunt cu stăpân, da...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Părculețele noi amenajate acum cu renovarea străzilor și înnoirea asfaltului și alte locuri, din păcate au foarte multe pergole din lemn montate, colorate de diferite culori care pur și simplu nu le văd scopul! Adică scopul acestor pergole ar fi să se agațe o plantă de ele. Ele sunt montate în soare, omul se pune pe bancă, dar nu primește și o umbră din partea acelei pergole.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar eu presupun că asta urmează, să se planteze niște plante agățătoare...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Eu n-am văzut. S-a montat din păcate gazonul, deci s-a pus gazonul frumos, dar nu s-a plantat nicio plantă. Iar la părculețul de joacă de care v-am făcut mai devreme cunoscută situația în Orășelul Copiilor, la fel și acolo sunt niște pergole din astea care stau în soare și se degradează și din păcate sunt doar niște plăntuțe, băgate în niște ghivece din lemn degradate și alea sunt udate o dată pe an cred că, s-au uscat plantele de la Piedone încoace plantele alea nu s-au urcat pe pergole. Poate luăm și acolo atitudine.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cresc încet, adică să suflăm în ele, să crească mai repede, sau ce să facem? ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Normal acele plante pentru că au nevoie și ele de mai mult spațiu în pământ, ar trebui plantate în pământ, nu în ghivece. Pentru că de aia avem și parc, nu punem în ghivece plante agățătoare. Mulțumesc. Doar atât am avut de spus. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doar atât. Și eu vă mulțumesc. Domnul Moulin. ”

Dl consilier Moulin Christian Guilhem:„O foarte scurtă întrebare, la intersecția între calea Văcărești și bulevardul Șincai s-a amenajat o mică zonă cu niște pietre roșii pe jos, în spate la un panou publicitar și acolo nu există niciun gard. Eu cred că face parte din domeniul public și aș vrea să înțeleg dacă este primăria care a amenajat acolo, primăria de sector și ce se va amenaja pentru că doar s-au pus niște pietre, niște beton pare să fie un fel de WC public, nu știu exact, dar acolo dacă puneau niște bănci, un copac chestia era mai bine decât să punem niște beton care se va încălzi vara și cam atât. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, domnul Moulin. Vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința închisă. ”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL SECTORULUI 4,

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU               Diana Anca ARTENE

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Chircu Mihaela

Tătaru Mihaela