Proces verbal din 15.04.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 15.04.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.1310/09.04.2019.

Au fost prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bună ziua! Avem presă în sală?...Se pare că, nu! Voi da cuvântul domnului Viceprimar pentru introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre?’

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Un moment...să vă spun următorul lucru: în această zi am preferat să avem pe ordinea de zi, exclusiv, proiectele care au legătură cu partea de buget, atât a Primăriei Sectorului 4, cât și a Primăriei Municipiului București, urmând ca săptămâna viitoare, în data de 24, să convocăm o ședință extraordinară pentru problemele curente pe care le avem. Mulțumesc!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mulțumim, domnule Primar. Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte: la punctul numărul 2: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 3: Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a se asocia cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate locală ”România Parc 2018”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 3. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

  • 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 2. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 3. Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a se asocia cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate locală „România Parc 2018”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 18.03.2019.

  • 5. întrebări, interpelări.

  • 6. Probleme curente.

Supun la vot ordinea de zi. Cu 26 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Discuții? Vă rog, doamna consilier Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da. Eu am o nelămurire...în bugetul...în anexa 27, la Direcția Investiții, la punctul 185, avem așa: furnizare mobilier urban echipamente sportive și echipamente de joacă - valoare estimată: 3.900, buget local 8.556.556,23, în 2021, minus

  • 4.656.556.23.. .este o eroare de calcul?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule director Cioclea.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Bună ziua! Este un buget pentru acțiune multianuală. Deci, este un acord-cadru și un buget pentru o acțiune multianuală. Asta este doar componenta pentru anul 2019.”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Deci, valoarea estimată, nu este valoarea totală a investiției, așa cum am găsit și în alte locuri, unde am valoare totală și estimat... pus o sumă pe 2019 și continuat 2020-2021. Aicia, suma...valoarea estimată este mai mică decât cât alocăm noi în

  • 2019.. .și nu este singurul caz, adică am mai găsit astfel de...”

Dl Cioclea Cezar George ~ director - Direcția Economică:„Deci, repet. Este pentru un buget multianual, deci, este o acțiune multianuală, nu are nicio...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da, dar chiar dacă este acțiune multianuală, dacă am o valoarea estimată a bunului pe care vreau să-1 cumpăr, nu pot să aloc...”

Dl Cioclea Cezai’ George - director - Direcția Economică:„O să mă uit imediat pe lista de investiții și vă spun exact...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Să le spun și pe celelalte?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da. Vă rog!”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Și la poziția 205...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Aveți multe?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Și la poziția 208...și am mai găsit una micuță, la poziția 3. Poate sunt pur și simplu niște erori în document. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc și eu! Domnul Negrilă. Vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Deci, propun ca <la Capitolul 67, poziția 1, subcapitolul a, propun pentru...2 locuri de joacă, să facem două PT-uri>.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O idee binevenită, domnule consilier. Dacă le putem spune locațiile...ca să le putem trece distinct pe lista de investiții?”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Imediat. Este vorba de zona Luică, unde chiar nu există niciun loc de joacă în momentul de față...și una în zona Aurel Perșu, Drumul Binelui, unde s-au construit foarte multe blocuri și chiar nu au...Vă mulțumesc mult de tot.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, dacă îmi permiteți...<SF și PT pentru realizarea unui loc de joacă în zona Luică și același titlu, SF și PT pentru realizarea unui loc de joacă în zona Drumul Binelui - Aurel Perșu>. Foarte binevenite sunt aceste propuneri.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Negrilă. Cu 24 voturi pentru și 2 abțineri, amendamentul a fost aprobat. Vă rog, alte discuții pe buget? Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Pentru doamna director de la Direcția de învățământ și pentru domnul Cioclea: sumele totale pentru cheltuielile prevăzute pentru finanțarea de bază cuprinse în propunerea de buget, inclusiv, utilități, se ridică doar la 18.230.280 lei, față de 32.400 mii lei estimat, probabil, pe baza costului standard pe elev pentru 2019 conform legislației naționale în vigoare. Conform celor afirmate la întâlnirea pe care am avut-o cu domnul director economic, restul sumei, respectiv, 14.199.720 de lei, respectiv, 43% din suma total estimată, trebuia cuprinsă, alocată, în capitolele bugetare finanțate din finanțarea de bază a unităților de învățământ, pentru ca astfel, să reprezinte...poate reprezenta, mă rog, o deturnare de fonduri. îl rugăm să ia în considerare modificările necesare la propunerea de buget, astfel încât fondurile alocate unităților de învățământ din finanțarea de bază, să fie corect distribuită în totalitate pentru a nu exista o inducere în eroare a Consiliului Local în momentul aprobării de astăzi a bugetului. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Alte discuții pe buget? Domnule Sava, vă rog!”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Bună ziua! Aș dori...să mi se spună de la Taxe și Impozite, cât s-a colectat anul trecut ca valoare, din taxa de salubrizare și cât s-a propus în anul acesta să se colecteze, ca taxă de salubrizare? Valoric, m-ar interesa. Și o să am și a doua clarificare...O să vă rog...să fac și a doua clarificare. Mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„înainte să răspundă domnul director, voiam să fac următoarea remarcă: trăim într-un moment în care polii de stânga, respectiv, dreapta, nu-i mai regăsim. Subvenția pe care Primăria Sectorului 4...și subliniez cuvântul, subvenția pe care Primăria Sectorului 4 o plătește pentru salubrizare, probabil, că este undeva pe la 80%. Atât voiam...să fac această precizare... în acest an.”

DI consilier Sava loan Răzvan:„Și este trecută în capitolul subvenții sau...?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. Este în real, în real, o subvenție...Deci, în real, faptul că plătim, în loc să avem o altă abordare, faptul că plătim 80% din gunoiul menajer, înseamnă ceea ce vedeți și dumneavoastră că înseamnă. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Barbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule director...”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Legat de salubritate sau...care este prima întrebare?... (intervenții în salăfără microfon)...Haideți să începem cu prima întrebare, de învățământ...Am avut discuția asta și la dezbateri, am avut discuția asta și un pic mai devreme cu domnul consilier Răzvan Sava și repet și domnului consilier Andrușceac. Cheltuielile pe care le facem, pe care le efectuăm pentru desfășurarea activității unităților de învățământ, provin din finanțarea transmisă de bugetul de stat prin cotele defalcate de TVA, care se cheamă finanțare de bază și din cofinanțare, care înseamnă contribuția bugetului local. Din simplul fapt că noi venim la dumneavoastră și cerem votul dumneavoastră pentru a exista cofinanțarea, înseamnă că s-a terminat finanțarea. Deci, nu are cum să fie cazul de ceea ce spuneți dumneavoastră, deturnare de fonduri sau folosirea finanțării de bază în alte sensuri și în alte scopuri, cum a zis doamna directoare de la Liceul Șincai, la dezbatere, pentru simplul fapt că noi venim la dumneavoastră și solicităm bani suplimentari. Deci, înseamnă că, implicit, s-au terminat banii din finanțarea de bază și automat, școlile, pentru a funcționa este nevoie de un efort suplimentar al Consiliului Local...din partea Consiliului Local... (intervenții în sală fără microfon).. .Vorbind de orice fel de buget.....și de bugetul

din anii trecuți...și din ...(intervenții în sală fără microfon)...Păi, faptul că solicitările pe care le fac...Bugetul se constituie din solicitări. E un cumul de solicitări...Terțiarii îl trimit la secundar, secundarul adună, terțiarul îl pune pe-al lui și îl trimite la principal, noi venim, tăiem, analizăm și venim la dumneavoastră și vă propunem ceva să votați...Deci, este foarte clar că finanțarea de bază...ceea ce înseamnă cotele defalcate de TVA, în cazul ăsta, sunt distribuite integral către unitățile de învățământ și nu sunt folosite de către autoritatea superioară, că o fi ordonatorul secundar, că o fi ordonatorul principal, în alte scopuri...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„...Noi am cerut să fie cuprinse exact la capitolul finanțare de        ...(intervenție fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Barbălău Cosmin Constantin:„La microfon, domnule consilier Andrușceac...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Păi, sunt cuprinse. Nu există capitol finanțare de bază. Există capitol bunuri și servicii, există capitol cheltuieli cu personalul, există., .(intervenții în sală fără microfon)... Așa se cheamă ele. Deci, în cazul ăsta, sunt cuprinse.”

Președintele de ședință, dl consilier Barbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, alte întrebări?”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Da, tot legat de învățământ...Aș vrea să știu dacă este cuprins într~un subcapitol, decontarea transportului pentru profesori, care este prevăzută de lege, în cazul în care profesorii se deplasează din...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în limita prevederilor bugetare. în limita posibilităților. Acuma...cu toată dragostea, reprezint un partid de stânga, dar nu putem... subvenționăm gunoiul, subvenționăm tot...Nu putem...Pe primul loc sunt copiii. Da? Pe primul loc sunt copiii. Ei trebuie să primească ceea ce au nevoie. Copiii, trebuie, întâi și întâi, trebuie să-și ducă viața în clădiri sigure. Ăsta este elementul numărul 1. Treburile acestea, în momentul în care vom finaliza lucrările de siguranță al clădirilor, cu certitudine, o parte importantă din resurse se vor îndrepta și în acea direcție, dar nu putem pe absolut toate liniile și pe absolut toate flancurile să decontăm sau să subvenționăm, pentru că ar fi imposibil să mai prestăm vreo altă activitate în afară de aceea de a plăti facturi și de a da subvenții. Rolul pe care Primăria îl are este acela de a dezvolta o comunitate. Comunitatea noastră are nevoie de dezvoltare pentru că altfel, pe termen mediu, nu vor mai fi sustenabile aceste servicii. De aceea, toată această abordare este una progresivă. Mulțumesc!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, vă mulțumesc pentru clarificare, însă, dacă există legislație, ea trebuie aplicată, dacă nu există...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu este obligatorie.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Dacă nu este obligatorie, atunci lăsăm la latitudinea consiliului să plătească aceste sume, însă rugămintea mea...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt lucruri obligatorii și lucruri care nu sunt obligatorii.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„însă rugămintea mea era, ca în măsura în care se poate...această rugăminte venind din partea profesorilor...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, puțină liniște ca să-l ascultăm pe domnul consilier...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„...Să putem să acordăm aceste beneficii pentru că sunt niște oameni care prestează activități de învățământ în sectorul nostru și ar trebui să-i încurajăm să se deplaseze de acolo, de unde au domiciliul, către unitățile de învățământ unde lucrează, ca să ne păstrăm profesorii. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog! Domnul consilier Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Am și eu o serie de proiecte pe care grupul PNL le-a propus pentru acest buget și aș vrea să am confirmarea și în această ședință că ele sunt cuprinse în proiectul de buget pe care ni l-ați transmis. Mai exact...o să le enumăr și după aceea, dacă se poate confirma../4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să le luăm pe rând.44

DI consilier "Dirmac George Adrian:„Ok. Avem un studiu de fezabilitate pentru piste de biciclete. Am înțeles la dezbaterea publică, că ar fi prins într-un contract subsecvent, dar nu se vede pe lista de investiții...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„El este prins chiar... este finalizat...Avem mix....și piste de biciclete... și trasee de biciclete, este și contractat. Deci, este și contractat.44

Dl consilier Turmac George Adrian:„Ok.“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și o să-i rog pe colegi să-i arate contractul domnului consilier. Da?44

Dl consilier Turmac George Adrian:„Noi am avut un proiect foarte mare și credem că este de impact pentru comunitate, respectiv, un sistem de supraveghere video la locurile dejoacă majore, precum și în intersecții, în așa fel încât să creștem siguranța cetățenilor în sectorul nostru. Am înțeles, la fel, la dezbaterea publică, cum că ar fi pe lista de investiții...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și este și un acord-cadru, probabil că într-o lună, o lună și jumătate, va fi ridicat în SIC AP, am lucrat la el, așteptăm viza din partea STS, dacă nu mă înșel...sau cu Ministerul Comunicațiilor.44

Dl consilier Turmac George Adrian:„Ok. De asemenea, noi am propus studiu de fezabilitate pentru Afterscool-uri, am văzut că sunt cuprinse câteva...și o școală...și o grădiniță și creșă, în zona de sud. Credem că sunt foarte, foarte importante, pentru că avem o dezvoltare de la an la an, a zonei de sud și ar trebui să...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ați văzut că am făcut chiar două grădinițe în zona de sud și urmează o creșă...44

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da, dar cum să spunem...Nu sunt ale noastre. Sunt în spații închiriate..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Dar nu-i niciun fel de problemă. Ele pot fi cumpărate, fie le prelungim contractul. Nu e niciun fel de problemă."

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da, propunerea noastră a fost să avem o clădire separată în limita în care bugetul ne va permite, să putem să ne gândim, nu neapărat în bugetul acesta, dar măcar să facem un studiu de fezabilitate și să găsim o locație potrivită, să achiziționăm terenul necesar și să putem să facem această investiție, pentru că, comunitatea din zona de sud a sectorului se dezvoltă foarte mult, mai ales după aprobarea PUZ-ului.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mai mult decât atât, vreau să fac următoarea precizare: o sursă importantă de inspirație în alegerea acestor funcțiuni, atât pentru grădinița din Drumul Binelui, cât și pentru grădinița de aici din Grand Arena, a fost chiar inițiativa grupului PNL...și am mai spus lucrul acesta o dată, pentru că intr-unui dintre elementele publicitare de dialog cu cetățenii, acum un an sau doi, ați avut prevăzut și o...V-ați angajat ca în calitate de consilier local să promovați o grădiniță în zona de sud, exact pe Drumul Binelui, dacă vă mai aduceți aminte. Eu nu am uitat acest lucru și l-am și implementat/

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„Țin să precizez că totuși nu așa am vrut să se aplice și să se...Am zis să se facă o construcție așa cum trebuie... “

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dar ideea este aceeași...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vorbim de principiu..

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„Noi știm bine că acel contract de închiriere de la grădinița din Drumul Binelui, este un contract care nu a fost trecut prin consiliu, nu a fost votat...14

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți, la subiect, vă rog! Pe buget, vă rog...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu discutam de...14

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„Plus că poziția noastră a fost că nu suntem de acord...14

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Stimate coleg...Eu spuneam o chestiune...41

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„...cu grădinița în Mall..41

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu...14

Dl consilier Sava Răzvan Ioan:„...Dar, lăsați-mă să continui...11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu.Noi discutam de ideea de principiu...Modalitatea de implementare, în mod evident este supusă opiniilor convergente sau divergente pe o anumită speță, dar ideea de......Principiul de la care am plecat,

pentru că despre principiu vorbesc în acest moment, a avut la bază această sugestie extrem de importantă, chiar nu am spus-o... de cât într-un mod constructiv, chiar dacă știu... și este de notorietate faptul că nu ați sprijinit și că nu sprijiniți această modalitate, nu proiectul ca atare, ci această modalitate, cum foarte bine ați spus, de implementare. Nu era o remarcă răutăcioasă, sub nicio formă, credeți-mă!44

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar, bineînțeles că noi...la fel ca mulți alți colegi consilieri, poate și din executiv, am văzut necesitatea construirii de grădinițe și de alte unități de învățământ, în această zonă, așa cum am spus, într-o zonă cu dezvoltare accelerată și care are nevoie acută de investiții, nu am fost de acord cu modalitatea prin care dumneavoastră ca executiv, ați propus...Sperăm ca pe viitor să finanțăm clar o clădire și un teren în acea zonă...44

Dl Baluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu e mai bine să le cumpărăm direct, că există pe piața liberă? Chiar aștept propuneri...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Dacă sunt identificate și sunt clădiri care corespund nevoii de funcționalitate a unei grădinițe sau a unei școli, cu mare drag, dacă găsiți ceva...44

Dl Bâluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Chiar vă rog pe dumneavoastră...și e valabil pentru toți colegii consilieri, chiar vă rog să identificați astfel de soluții, pentru că oamenii au nevoie să ducă acum copiii la grădiniță, nu neapărat și astăzi, dar și mâine și poimâine...dar și astăzi. Nu putem să ne raportăm doar la ziua de mâine și de poimâine...De aceea, aștept cu multă nerăbdare din partea oricărui coleg consilier, propuneri pentru astfel de locații.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Ok. Mai avem câteva neclarități: am văzut că este prins un SF la Liceul Mihai Eminescu. Aș vrea să știu dacă există posibilitatea ca SF-ul să fie realizat în acest an și să și înceapă acea investiție la Liceul Mihai Eminescu, pentru că acea clădire are nevoie urgentă de reparații și...voiam să știm dacă va exista o rectificare bugetară care să cuprindă și lucrările.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Imediat ce vom avea studiul de fezabilitate...știți bine că politica pe care împreună am avut-o și mă bucur că am funcționat pe acest principiu...am avut aceeași lungimă de undă, a fost aceea de a genera proiecte cu care să mergem la finanțare. Da? Nu este singurul proiect cu care intenționăm să mergem la finanțare, să aplicăm pentru bani europeni sau să aplicăm pentru programul PNDL3, respectiv, pentru Fondul Suveran de Investiții, acolo unde va fi cazul, important este să reușim prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție, să aducem finanțări cât mai mari în Sectorul 4.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule primar, cred că... cu PNDL-ul o să aveți mare succes, fiind din același partid ca și guvernul...Fond de investiții...Lăsați-mă... să am rezervele mele...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Fondul Suveran...”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Da. Fondul Suveran de Investiții... Aș a cum se numește...Lăsați-mă, să am rezervele mele față de modul de constituire și de utilizare a...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Sunt chiar două fonduri acuma: PNDL3 și mai este încă un fond, nu știu cum se numește exact, dar...(intervenții în sală fără microfon).. .Fondul Suveran de Investiții Locale, în afară de Fondul Suveran de Investiții.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Tot legat de școli,mai avem încă trei proiecte: unul...care am văzut că există o anumită reticiență, respectiv, ca la Catalogul Electronic...pentru că...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă propun...tocmai pentru ă nu există nicio reticiență și vreau să percepem lucrurile mai mult decât constructiv, propun un proiect Pilot, de exemplu. Cu asta pot fi de acord ...dar are legătură cu finanțarea pe care o avem la dispoziție. Nu este niciun fel de problemă...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„De finanțare vorbeam, domnule Primar...M-am exprimat greșit, dar nu m-ați lăsat să continui ideea. Reticiență era în privința finanțării...Este un proiect costisitor implementat la nivelul sectorului și automat trebuie luați bani din alte lucrări, poate, deja angajate. Ideea ar fi dacă sunteți și dumneavoastră de acord, să facem acel Program Pilot și să-l implementăm în anumite școli în așa fel încât să funcționeze...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș vrea să alegem o unitate școlară și să puneți acest Proiect Pilot... la unitatea...să fie amendamentul: <realizarea catalogului electronic ca și Proiect Pilot la nivelul unității de învățământ x >“

Dl consilier Turmac George Adrian:„Știți cum e! E greu să alegem noi. Fiecare dintre

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă dați seama că pentru mine este și mai greu.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,,.„este mai atașat de o anumită zonă în care a locuit, locuiește sau are.„“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La Liceul Eminescu să facem...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da. Probabil că ar fi mai bine la un liceu unde.„Dacă sunt și ceilalți colegi de acord..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La Liceul Eminescu este chiar Ok. Este o sugestie...Puteți să-1 puneți ca și amendament...și fără probleme...Sunt convins.„Eu, dacă aș fi consilier, l-aș vota cu dragă inimă.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Ok. Probabil că, costul pe care îl aproximez eu, este undeva la 50 mii lei, probabil, maxim, dar nu cred că atâta nu va fi.„“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, sunt convins că așa cum am procedat și în situația domnului Vasile Negrilă, ajustarea și capitolul va...Deci, realizarea... implementarea unui Proiect-Pilot, suma va fi identificată de domnul director economic și capitolul bugetar din care...Aș dori să-i lăsăm mai multă flexibilitate domnului director.„E foarte flexibil în ultima perioadă... ”

Dl consilier Thrmac George Adrian:,, De asta am spus și eu că nu pot să aproximez pentru o unitate.„V-am spus din start acest lucru, dar mi se pare absolut normal să existe... “

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...și doar să-1 trecem ...și să indicăm sursa de finanțare și sunt de acord.”

Dl consilier Dirmac George Adrian:,, Ok. Termin ideea și după aceea, domnule președinte, să supuneți la vot amendamentul, dacă este posibil/4

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți să-1 supunem acum și după aceea...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Ok.“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Turmac. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. Vă rog, continuați ideea.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Mai am un singur proiect, cel legat de masa caldă și funcționarea Programului Școală după Școală. Considerăm că este foarte important pentru copiii care sunt înscriși în acest program și unde am reușit împreună să construim Aftterschool-uri la standarde europene, să beneficieze de aceleași drepturi de care beneficiază și ceilalți copii din toate celelalte sectoare ale Municipiului București. Noi am depus astăzi proiectul de hotărâre, știu că nu se poate face cu amendament și că trebuie un proiect de hotărâre. Rugămintea ar fi ca executivul să-1 analizeze, să vină cu propunerile sale și să-1 amendez, dacă este cazul.„să-1 discutăm cât mai repede în consiliu, iar la o ulterioară rectificare să prindem și finanțarea pentru acest program, bineânțeles, în limitele în care găsim surse de finanțare. Mulțumesc!“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt de acord, este o inițiativă foarte bună pe care o aveți. Apreciez foarte mult această preocupare.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Mulțumesc frumos/1

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da. Vă rog, doamna Murgoci!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Am uitat să întreb ...Am văzut că ați pus 10 milioane pentru achiziție terenurL.Intră acolo, cumva și Șoseaua Giurgiului 164? Știu că poate ziceți că am o obsesie...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Șoseaua Giurgiului...Am pentru toate, nu numai pentru...și o salut pe doamna...Saxatmânal...intervenții în sală fără microfon)... Știu. Nu o să fiți, doamnă...” ...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamnă...Vă rog, frumos!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...(intervenții în sală fără microfon)... Nu, nu suntem...într-un sens constructiv... și apreciem lucrul acesta...Nu numai pentru speța aceea, sunt mai multe locații pe care...adică, toate locațiile din spațiile verzi de pe Șoseaua Giurgiului, nu numai în locația despre care știm. Mai mult decât atât, nu este cazul să asigurăm finanțare din bugetul local pentru că în urma discuției pe care am avut-o cu doamna Primar, doamna Gabriela Firea, această expropriere va fi finanțată sută la sută de Primăria Municipiului București. Partea pe care o face Primăria Sectorului 4 și lucrează în momentul acesta, este partea de documentație...Da? în acest moment lucrăm la documentația pentru toate loturile pe care le avem de expropriat, astfel încât, când ajungem la Primăria Municipiului București, documentația nu să fie doar sub forma unei simple solicitări, ci să aibă tot ceea ce înseamnă documente în spate. De ce spun asta? Pentru că timpul de implementare este unul extrem de scurt din momentul în care este adoptată o hotărâre...probabil, mai mult de trei luni, nu durează până sunt expropriate terenurile respective. în mod efectiv... D a? ” ...(intervenții în sală fără microfon)...

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Și atunci, cele 10 milioane sunt pentru...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt pentru două adrese, una dintre ele, deja am votat-o... Este Piața Sudului și a doua este Aleea Ciceu. Sunt cele două...Sper să ne încadrăm...pentru că...pentru Ciceu nu avem încă împuternicirea expresă a Primăriei Municipiului București...O vom primi, probabil, în cursul lunii următoare...Luna aceasta și dânșii sunt preocupați de buget...și o să știm exact. Este o inițiativă pe care chiar dumneavoastră, împreună cu colegii, ați avut-o ...și mi s-a părut de mare bun-simț, aceasta cu Aleea Ciceu. Acolo nu se poate face expropriere pentru că funcțiunile ce le propunem nu se încadrează...cum este situația de pe Șoseaua Giurgiului, dar le-am împărțit în două. Când dorim să conservăm spații verzi, se poate face expropriere, când dorim să construim la locul de joacă parcuri, parcări...și alte lucruri de genul ăsta, nu se poate face expropriere, trebuie să achiziționăm terenul. Asta este diferența. De aceea sunt abordate diferit, pentru că legislația exproprierii are foarte clare pozițiile pe care se pot face niște lucruri, în timp ce achiziționarea menține, practic, încadrarea pe care un teren o are.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Andușceac, vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ce vreau să subliniez, este că toate...Rețineți...toate...Sper în ședința următoare, dacă nu în aceasta... pentru că este o problemă legată de documente și se lucrează la ea, dacă nu, în aceea care urmează...următoarea...veți avea, toți colegii, surpriza plăcută... vom avea o hotărâre de consiliu cu mai multe poziții în care absolut toate propunerile pe care de-a lungul timpului fiecare grup le-a făcut...dar discut mai ales de grupul dumneavoastră, începând de la parc, Ciceu...Colegii de la PNL au avut Șoseaua Olteniței...Deci, absolut toate lucrurile acestea...Acolo și avem împuternicirea expresă, dacă nu mă înșel, dar toate lucrurile acestea sunt puse într-un pachet. Da? Pentru că așa este normal...și vom avea un HCL...cu Giurgiului, cu tot...lucrul acesta. Suntem pioneri, să știți, nimeni nu a mai făcut asta, nicio primărie de sector... și e păcat să nu funcționăm în această modalitate. Deci, prima expropriere pe noua lege a facut-o Primăria Sectorului 4...A doua, tot noi o facem...și mă raportez la Șoseaua Giurgiului. Deci, asta a fost înțelegerea cu colegii și sunt convins că vom avea și sprijinul dumneavoastră. Va fi o hotărâre specială pentru Șoseaua Giurgiului, specială...nu numai, rețineți, terenul despre care discutăm... discutăm despre doamna Luminița Șandru, nu numai acel teren, ci discutăm despre toate, că mai sunt...cu tristețe spun... și alte terenuri pentru care, inclusiv, săptămâna trecută am avut certificate de urbanism pentru identificări construcții P+ nu știu cât. Da? Deci, nu numai. De aceea, ceea ce ați văzut acolo, sunt sumele estimate pentru ceea ce înseamnă și partea de Ciceu...Dacă va fi mai mult, vom vedea cum ne vom descurca. Da? Deci, acestea sunt cele două...”...(intervenții în salăfără microfon)...

Dna Luminița Șandru - cetățean al Sectorului 4:„Vă mulțumesc domnule Primar... „(intervenție făcută în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreau să le mulțumiți tuturor colegilor pentru că este un efort comun... ” ...(intervenții în sală fără microfon)...

Dna Luminița Șandru - cetățean al Sectorului 4:„Vreau să fac un spirit de glumă...Am fost prima care am demolat în Sectorul 4, un bloc construit ilegal... ”...(intervenție făcută în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și bine ați făcut...”

Dna Luminița Șandru - cetățean al Sectorului 4:„...Sper ca să meargă cât mai repede acest demers de expropriere... Și noi vă mulțumim.”... (intervenție făcută în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă țin la curent și colegii vă vor invita, sunt convins, și o să vă dăm din nou cuvântul în ședința de consiliul în care vom avea...tocmai ca să ne rămână și nouă pe Procesul Verbal al ședinței...să vadă și colegii de la Consiliul General cât de important este pentru comunitate... oamenilor de pe Șoseaua Giurgiului...să se întâmple acest lucru. Este la fel de important ca iluminatul public pe care îl facem civilizat în acest moment...”

Dna Luminița Șandru - cetățean al Sectorului 4:„Mulțumim...(intervenție făcută în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Sănătate.” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și noi vă mulțumim! Domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi. Aș vrea să fac o trecere în revistă a proiectelor pe care am agreat ca grupul USR să le depună în bugetare pentru anul în curs: deci, avem un Proiect-Pilot de reducere a consumului în unitățile de învățământ, plecat de la studiul pe care l-am făcut asupra costurilor pe care le plătim și a faptului că nu există o separare între perioadele de vacanțe, perioadele de weekend, când se poate face o economie substanțială, dacă încercăm să monitorizăm într-un fel Smart și să automatizăm...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Singura rugăminte ar fi să ne spuneți exact așa cum i-am recomandat și colegului...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Această automatizare se va face pentru prima dată la Școala 79 și Liceul Ion Creangă pentru că sunt amândouă deservite de același grup. Alt proiect este continuarea proiectului votat acum doi ani, de gratuitate la creșe și grădinițe, sunt sume mici care au fost prinse în buget, nu au afectat, este mai mult o încurajare din partea noastră a tuturor, a părinților de a duce pe de o parte copiii în mediul de învățământ.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Noi vă mulțumim mult de tot. Permiteți-mi ca în numele partidului pe care-1 reprezint să vă mulțumesc pentru faptul că întăriți această forță a stângii prin propunerile pe care, din punct de vedere conceptual, numai dumneavoastră le faceți, eu am considerat de fiecare dată că USR-ul este un partid de stânga și sunt absolut încântat să constat că propunerile dumneavoastră sunt mai sociale decât ale Partidului Social Democrat și apreciez am sesizat acest lucru și la colegii de la PNL dar e ok. Și apreciez mult de tot că veniți în întâmpinarea comunității. Am glumit, vreau să o luați ca atare, cu spirit de glumă pentru că...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Bineînțeles, domnule Primar. Eu mă bucur că putem face lucruri bune pentru copiii și părinții din acest sector. Sunt un om de dreapta și cum bine știți ideologii doar de dreapta sau de stânga nu prea există, așa că pe această componentă de asistență socială sigur că mergem toți în aceeași direcție, a ajutorării oamenilor. Continuăm și proiectele pentru construcțiile modulare care au fost cerute și bine primite, lucru pentru care vă mulțumesc că de această dată ați adoptat poziția unor oameni de dreapta de a întări construcția și tot ceea ce înseamnă investiție pe raza sectorului. Vom aproba astăzi construcții modulare pentru Școala Șerban Vodă, construcții modulare la Liceul Șincai unde se vor scoate în exterior cabinetele laborator. Avem de asemenea cerere pentru Școala 79 și aș dori, pentru că acest lucru nu a făcut obiectul discuțiilor inițiale, dar mi-a fost cerut în momentul în care am prezentat proiectul pentru modernizarea punctului termic la Școala 79 unde a participat și doamna director de la Liceul Creangă, cum era normal, atunci ne-a solicitat și dânsa ca și Liceul Creangă să fie prins în acest proiect de extindere a sălilor de clasă prin construcții modulare. Pentru că știu că nu am discutat despre buget, aș vrea să bugetăm cu o sumă modică de 10 lei și să fie totuși prins acest buget pentru SF și dacă vor exista bani la o rectificare ulterioară să putem face lucrul ăsta...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci contravaloarea SF-urilor de asemenea îi lăsăm aceeași flexibilitate și titlul o să vă rog să fie Studiu de Fezabilitate ...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Studiu de Fezabilitate pentru construcții modulare în incinta Liceului Ion Creangă.”

Dl Băluță Daniel ~ Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și atât. Asta doresc să fie. Mai mult de atât, doresc să fac următoarea precizare ca absolvent al Liceului Ion Creangă și-mi face o plăcere deosebită că aveți un dialog constructiv cu fosta mea dirigintă pe care o apreciez, nu mult, ci extrem de mult și-i datorez foarte multe lucruri ca om. îmi pare bine că aveți, cum a fost și colegul Răzvan Sava anul trecut cu discuția de la after school-ul de la Școala Emil Racoviță și a fost o idee bună, s-au bucurat extrem de mult și copiii și părinții și sunt convins că și la obiectivele despre care vorbiți dumneavoastră o să generăm eficiență și satisfacție din partea copiilor și a părinților și apreciez efortul pe care toți colegii îl faceți pentru lucrurile astea.

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc, însă să știți că extinderea asta nu poate să țină la nesfârșit și această soluție cu construcții modulare are o limită, dar voi reveni într-o ședință viitoare cu o propunere de hotărâre de consiliu pe care am discutat-o cu directorii unităților de învățământ, în sensul de a opri această înscriere a copiilor din alte sectoare ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, întrebați-o pe doamna Hrynczuk să vedeți ce e acolo...”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Cu mutație provizorie, ori păstrează mutația la noi în sector și plătesc măcar ceea ce trebuie să plătească pe parte de gunoi, ori dacă nu, copiii nu pot fi ținuți fără niciun fel de costuri și luând doar banii de burse ș.a.m.d. pe teritoriul sectorului 4. Este din punctul meu de vedere o modalitate incorectă de raportare a celor care vin spre sectorul 4 atunci când din bugetul sectoarelor unde locuiesc practic, nu ni se întorc niciun fel de bani pentru susținerea acestor copii. Ok. Merg mai departe cu cele două propuneri...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Stați doar o clipă să supun la vot amendamentul dumneavoastră. Supun la vot amendamentul domnului Andrușceac. Cu 26 voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. Vă rog, domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Mai departe avem două proiecte, n-am știut atunci, datorită faptului că destinația la cererea oamenilor de pe Aleea Ciceu de exemplu, era una mixtă, nu rămânea doar teren de spațiu verde și atunci n-am putut să spun că va fi expropriere sau așa, dar avem două propuneri de cumpărare / expropriere de achiziționare /expropriere a terenurilor din

Aleea Ciceu și a celui din strada Secerei.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Deja cel din Aleea Ciceu este luat în calcul. Așteptăm evaluările globale la Piața Sudului s-a terminat, așteptăm evaluarea pentru Ciceu că le-am împărțit în urgențe și priorități, sunt foarte corect. Avem așa : urgența este Piața Sudului, pentru a termina investiția, urgența este Ciceu, pentru că e nenorocire acolo și știți bine ceea ce se întâmplă. în momentul în care vom avea evaluarea, vom calibra bugetul astfel încât să permitem ca în prima jumătate a acestui an să putem să finalizăm, pentru că toată documentația e gata, doar finanțare mai necesită, mai ales că ați făcut eforturi deosebite și oamenii ăia chiar dau aproape gratis terenul, dau aproape gratis ce e acolo. Cu certitudine în această primă jumătate a anului vom avea toate trei lucrurile rezolvate. Cât despre Giurgiului, repet, finanțarea o vom avea de la PMB.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok. Am pus în lista care s-a dus către PMB și noi, Ia solicitarea unor oameni care s-au adresat și comisiei de urbanism, dar și nouă ca grup, alte terenuri care au mers spre Primăria capitalei. Ok, avem mai departe proiectele cu traseele kinetice despre care am vorbit și s-au transmis și detaliile toate.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Salut și acest fel de proiect, el se alătură absolut într-un mod impecabil, proiectului pe care l-am dezvoltat cu Echilibria din Orășelul Copiilor. Am fost extrem de plăcut surprins, credeți-mă, să văd câți oameni folosesc acel ansamblu sportiv și nu pot decât să fiu bucuros că acest concept și această idee se extinde într-un mod extrem de profesionist.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da, el a pornit din două motive, o dată faptul că suntem tot mai atenți la felul în care copiii și tinerii își petrec timpul liber și la rata mare de creștere a obezității infantile. Ne-am gândit și la faptul că acestea vor fi niște trasee practic antivandalism, n-ai ce să strici acolo și la solicitarea părinților care au copii care fac parte din anumite grupuri care practică niște sporturi cum e parkour ș.a.m.d. pe care le făceau într-un mod neorganizat folosind știu și eu...structuri pe care noi le-am construit cu altă destinație. Despre decontarea cheltuielilor profesorilor am vorbit și vom vedea în ce măsură acest lucru este posibil. Avem o cerere pentru studiu de fezabilitate în zona de case, studiu care își propune să creeze mai multe sensuri unice, parcări și benzi de biciclete pe trotuarul opus, studiu la care se lucrează la mobilitate și pe care cetățenii sectorului 4 îl așteaptă, zona aceea fiind efectiv inundată acum de mașini, nici nu mai poate fi vorba de două benzi cu sensuri contrare pe aceeași stradă. Avem un proiect care ne-a venit de la Asociația persoanelor cu dizabilități și am vorbit despre el, era prins în mare parte ce am cerut în plus față de accesibilizarea zonei urbane și legătura dintre trotuar și carosabil scăzută, prevăzută de lege, a fost ca semafoarele, acolo unde vor fi înlocuite, pentru că o parte din ele au acest sistem să dețină sistem de monitorizare acustică, de semnalizare, pardon, acustică, pentru că au existat, numai în cazul unei singure persoane, patru accidente din cauza faptului că ei nu-și dau seama, neputând să vadă culorile semaforului, care este durata și când pot să treacă. Acestea sunt proiectele pe care le-am avut, mare parte dintre ele ca și cele de răscumpărare sau de expropriere vin în urma unor dezbateri publice și ne bucurăm că în felul ăsta s-a deschis calea către un buget public participativ. Vă mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și noi mulțumim. Domnul Sava, vă rog. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș vrea să fac o completare la amendamentele pe care le-a făcut grupul PNL mai devreme și aceea de a introduce tot în acest buget și bursele pentru elevi conform legii, care se dau, bursele de studii de la 8,50.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Stimate coleg, deja este prevăzută suma în buget, vedeți că este de 13 milioane iar procedura va fi reglementată printr-o hotărâre de consiliu local.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „ Ni se pot da niște intervale, care vor fi bursele ?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci nu în buget, noi avem doar cuantumul, HCL-ul, exact cum am votat de fiecare dată câte un HCL, îl vom reglementa împreună, da, împreună. Chiar vă așteptăm cu mare plăcere cu o propunere.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Ok și aș vrea o clarificare din partea doamnei Secretar în legătură cu acest proiect de pe ordinea de zi, dacă el întrunește toate condițiile de legalitate și dacă respectă scrisoarea cadru privind contextul macroeconomic metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020 - 2022, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale unde se specifică clar la pagina opt « în faza de planificare bugetară, excedentele înregistrate din anii precedenți de către instituțiile publice locale, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare nu vor fi luate în calcul la elaborarea bugetului pe anul următor».

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4:„Cunoscând pregătirea mea de jurist răspuns, da. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „înainte de a trece la vot, aș dori să îmi exprim respectul și o dată în plus aprecierea pentru viziune, unuia dintre cei mai reținuți colegi ai noștri de astăzi, domnului Ștefanei Dan Marin și în momentul în care știu că am semnat recepția pentru lărgirea Șoselei Luică, nu pot decât să mă gândesc la insistența și ambiția pe care a avut-o în momentul în care am promovat și a promovat acel proiect de hotărâre, pentru că a fost un moment în care și sunt momente în care vedem că se întâmplă lucruri bune din punct de vedere al investițiilor în sectorul 4, este normal să am această abordare apreciativă vizavi de modul constructiv în care toate grupurile politice judecă această latură a investițiilor, însă primul proiect care are în privința străzilor, care are această recepție și anume Șoseaua Luică, m-a făcut să mă gândesc și să-l salut călduros pe colegul nostru de la PMP, pe domnul Ștefanei.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Mulțumesc, domnule Primar. Aceleași aprecieri și din partea mea pentru dumneavoastră referitoare la modul în care am reușit să colaborăm în multe domenii și pe multe proiecte în acești trei ani de zile, aproape trei ani de zile și mi-aș dori ca și de acum înainte s-o facem la fel, tocmai în acest sens vreau să propun un amendament, este referitor la capitolul investiții reabilitare, refacere integrală a străzii Xenofon, unica stradă istorică în trepte din Municipiul București.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ca și în privința abordării precedente solicitarea pe care o am din partea dumneavoastră, tocmai pentru că trebuie să identificăm... o să trecem realizare SF și PT cu identificarea surselor de finanțare, domnul director economic o să le identifice. Da e mult mai eficient așa, tocmai ca să ...”

Dl consilier Tur mac George Adrian: „Domnul Primar, mă scuzați că vă întrerup, există la poziția din capitolul 67.02, aveam și eu notat strada Xenofon, există un concurs de soluții pentru reabilitarea străzii Xenofon, care era valorizat la 20.000 lei proiectul și bugetarea pentru 2020, deci probabil, că amendamentul colegului ar fi pentru bugetarea pe acest an. ”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Anul trecut în antepenultima rectificare de buget din luna septembrie, am introdus un proiect prin care trebuia să finanțăm un astfel de proiect de concurs de soluții, ulterior, ceea ce spune și domnul Primar și e corect, noi ar trebui să prindem acum în buget SF și PT.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Corect.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„E corect din punct de vedere al bugetului așa cum arată. Până la urmă vom considera-o ca fiind o investiție nouă, directorul Direcției Economice va așeza această investiție și mai am o rugăminte să facem o pauză scurtă de două minute, avem o anexă și trebuie discutat un pic pe ea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Pauză.”

Pauză......................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Putem începe, vă rog? Alte discuții pe buget. Domnul Turmac, vă rog.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Foarte scurt. Vreau să mulțumesc executivului că după un an de zile a prins în buget și rastele de biciclete, a fost un proiect pe care noi l-am depus ...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Puteți să tăiați chestia că « după un an de zile », a prins deci...”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, A fost un proiect de hotărâre pe care noi l-am depus de anul trecut și vă mulțumesc că l-ați prins în buget anul acesta.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De-abia am terminat parcările... Practic, de-abia acum are obiect chestiunea aceasta pentru că sunt finalizate destul de multe dintre parcări .”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Da, sper să avem și piste de biciclete și trasee așa cum ne-ați promis, domnul Primar, cât de curând. Mulțumim.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneavoastră știți că vă pun un # haicăsepoate #...”

Dl consilier 'Dirmac George Adrian:,, Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnii de la USR dacă puteți să-1 chemați și pe domnul Ceacâr, vă rog.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Stai să vorbească domnul Moulin, că vrea să ia cuvântul. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Moulin, vă rog. N-am văzut, îmi cer scuze.”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu am nicio întrebare. Am doar două remarci : ați spus mai devreme că cei mai importanți sunt copiii, dacă ne uităm pe buget, primul buget nu este pentru educație, este pentru ADP, asta în primul rând și în al doilea rând avem, din păcate doar 10 milioane de lei pentru a cumpăra niște terenuri, vorbim de zona de sud care este un nou cartier, un nou oraș care se dezvoltă, acolo nu avem nevoie doar de drumuri și de blocuri, avem nevoie și de școli, s-a spus la PNL, avem nevoie și de piață, ar fi bine să ne gândim unde am găsi un teren și unde am putea să construim o piață, pentru că Piața Sudului este foarte departe de zona care se va construi și nu în ultimul rând, avem nevoie și de un parc acolo și cred că cu 10 milioane nu facem nimic acolo. Adică ar trebui să facem un parc de câteva hectare și să bugetăm deja de acuma și să găsim niște terenuri și să bugetăm deja de acuma, sume de bani destul de mari și nu sume de bani pentru beton și băncuțe și nu mai știu ce, cum ați tăcut acuma în acest buget, dar chiar dezvoltarea unui oraș, corect bine dezvoltat și să nu ne trezim cum am făcut, nu aici, nu vorbesc de primarii de aici, cum s-a făcut de exemplu în Popești- Leordeni unde nu avem decât blocuri și noroi, atâta!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Uite, chiar vă recomand să candidați la Popești în tura următoare, noi vă susținem cu căldură, sunt convins că veți corecta toate neajunsurile de acolo, dar abordarea asta destul de impersonală pe care o aveți... vreau să...de ce nu ați identificat dumneavoastră terenurile? De ce nu ați venit dumneavoastră cu proiectele? Eu vă mulțumesc că ne dați indicații prețioase din punctul ăsta de vedere, chiar simțeam nevoia că nu ne-a mai dat nimeni de foarte mult timp indicații, dar ați văzut că nu există un coleg care să nu vină cu un program concret, deci concret, în afară de faptul că sunteți mai populist decât vă imaginați și ne vorbiți fără substanță, aștept din partea dumneavoastră și cred că nu a fost vreo propunere pe care vreun coleg din acest consiliu local, o problemă corectă, concretă și pertinentă, să nu o fi îmbrățișat. Deci, vă aștept cu un proiect pentru parcul de câteva hectare, vreau să ne spuneți care sunt terenurile respective, cât costă terenurile respective, cât costă investiția estimativ și apoi cu foarte mare...Cum să bugetăm un lucru despre care nu știm cât costă? Putem să știm lucrul ăsta ? De unde să știu eu? De exemplu, poate să ne spună domnul Pungă că după dânsul costă 5 lei! Domnul Pînzaru ne spune că e 10 lei, eu zic că e 1 leu! Nu facem aici un joc de ghici ghicitoarea mea, ci avem o abordare extrem de profesionistă, ceea ce vă recomand și dumneavoastră să abordați lucrurile cu maximă seriozitate când veniți cu idei în fața colegilor. Cât despre aprecierile pe care le aveți, eu vi le respect, însă nu sunt de acord cu ele, atâta vreau să vă spun. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Șupeală.”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Dacă tot s-a vorbit de zone noi, cu locuințe noi, cu spații noi, cum spunea și domnul consilier, cu școli, grădinițe, da, toate PUZ-urile trebuie să aibă prins și biserici.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Corect. Vă rog, domnul Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Dragi colegi, astăzi am văzut că s-au propus proiecte, s-a discutat pe marginea unor proiecte, au fost prinse în buget, acum vom vedea dacă ele vor fi finanțate sau nu vor fi finanțate. Nu asta este discuția. Discuția este, întrucât consider că acest proiect de hotărâre nu îndeplinește toate condițiile legale, eu o să votez împotriva acestuia, nu votez împotriva proiectelor, votez împotriva acestui proiect cu a cărui legalitate, doamna Secretară a spus că este de acord. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Sadoveanu are o nuvelă, se numește Cronica unei morți anunțate. Mulțumim că ne-ați spus de pe facebook, noi am citit suntem niște oameni informați. Nu era nevoie să ne spuneți, noi aflaserăm deja, deci nu e un element de noutate.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„A trebuit să vă spun și fizic pentru ca să fie lucrurile cât mai clare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în cel mai fizic mod cu putință.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt alte discuții pe buget. Supun proiectul în integralitatea sa la vot. Cu 23 voturi pentru, o abținere și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au votat, cât și colegilor care nu au votat, pentru amendamentele pe care le-au făcut și pentru modul în care au judecat atât dezbaterea publică, cât și dezbaterea pe care am facut-o în consiliu. Le mulțumesc tuturor pentru această abordare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Trecem mai departe. Punctul numărul 2: Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până Ia 147.402.824 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. întrebări? Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,.Aș dori să știu ce se mai modifică în anexă de trebuie să votăm acum modificarea proiectului.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Cioclea, vă rog.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Deci, legat de modificările care se aduc la această anexă este pur și simplu, este introducerea în planul de finanțare, în programul de finanțare a unor obiective suplimentare din lista de investiții care este deja votată și asumată de către consilierii locali. Pui' și simplu noi discutăm acuma doar de a transforma o listă de investiții care este parțial acoperită de bugetul local într-o listă de investiții ca să fie acoperită integral, funcțională integral prin acoperirea și acordarea acestei cofînanțări de care avem nevoie din partea împrumutului care este contractat deja, care are aprobarea Ministerului de Finanțe prin comisia de autorizare a împrumutului local și care are deja votul dumneavoastră ca obiectiv de investiții.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, ca să fiu mai scurt, este vorba de o flexibilizare a modului în care se distribuie pe obiective de investiții, despre asta este vorba.”

Dl Cioclea Cezar George - director Direcția Economică: „O flexibilizare a modului în care se pot face decontările. Deci, anvelopa pe investiții, anvelopa financiară este aceeași, nu se modifică absolut nimic, este pur și simplu posibilitatea de a face diverse permutări din plată, din finanțare prin buget local și din împrumut.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Alte întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 25 voturi pentru proiectul a fost adoptat și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a se asocia cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Td riști c în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate locală "România Parc 2018”. Doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Am o întrebare: Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic este o societate aflată pe acea listă de societăți desființată în instanță, declarate ilegale, mă rog, actul de constituire fiind declarat ilegal?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Nu este o companie municipală, doamna consilier, este o administrație, deci nu este o companie municipală.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Moulin dacă puteți să continuați ideea doamnei Murgoci. ”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Da, eu aici aș propune un mic amendament în loc să spunem România Parc 2018 am spune România Parc 2020, pentru că nu-1 mai realizăm în 2018 ci în 2020.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să vorbim să ne întoarcem în timp să nu mai avem Unirea în anul 1918, o să schimbăm istoria și într-adevăr o să ne unim în 1920, dacă vreți. în ce an vreți să ne unim? în ce an vreți dumneavoastră, noi vorbim și ne unim când ne spuneți dumneavoastră.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și domnule Moulin, vă mulțumim pentru articolul din Vice, vă mulțumim. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunteți mândru de dumneavoastră, vă place. Bravo."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, dacă aveți alte amendamente. Ați propus ca amedament? ”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Era o glumă !”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:„Era o glumă cu plus.”...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mă scuzați, nu mi-am dat seama.”... (intervenții în sală fără microfon)... Cu 23 voturi pentru, o abținere și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 18.03.2019. Supun la vot aprobarea procesului verbal. Cu 26 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 5: întrebări, interpelări. Doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da. Am o interpelare, de fapt două sunt legate de Poliția Locală, una dintre ele: aș vrea să știu care este procedura Poliției Locale pentru amendarea șoferilor care parchează neregulametar pentru că am mai mulți...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ați votat hotărâre de consiliu, o puteți citi? ”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Nu, nu, am mai mulți cetățeni care se plâng de ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu am și mai mulți decât dumneavoastră. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Cetățeni care se plâng de hârtiile primite și de modul în care Poliția locală li se adresează.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pe bune?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Dacă dumneavoastră vi se pare amuzant...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Păi, mie mi se pare amuzant că aveți un proiect de hotărâre pe care consiliul local l-a votat este și public, aveți procedura, este pusă acolo, e un regulament. Modul în care se acordă aceste sancțiuni este conform hotărârii de consiliu local.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Și mie mi se spune că nu este așa.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și eu vă spun dumneavoastră că nu e așa cum spuneți dumneavoastră. Cum faceți? ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Cealaltă întrebare este: există o doamnă care i-a fost deteriorată mașina în urma tăierii unui copac de către pompieri, există un proces verbal realizat de Poliția Locală pe care Poliția Locală nu vrea să-1 dea, o copie ca s-o poată depune asigurătorului. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu cumva doamna respectivă, e o doamnă care are o mașină de 2000 euro și ne cere 9000 euro despăgubire ?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Nu. Nu cere despăgubiri.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am înțeles.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Era vorba de asigurarea ei personală. Și mai am o întrebare dacă există o hotărâre de consiliu din 2016, înainte ca noi să fim aleși, care prevede că persoanele care au pensii mai mici decât salariul minim să nu plătească impozit. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O mică lege. Eh, tot aia e, ce mi-e lege, ce mi-e          intervenții în sală fără microfon)...

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Dacă este lege de ce DGITL-ul a luat impozit, impozitul pe clădire, pe apartament? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Punctul numărul 6:

Probleme curente. Domnul Matache, vă rog. Semnele? ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Nu, nu este vorba de semne. Vroiam să vă atrag atenția că pe Aleea Tomești, aproape de Facultatea Spiru Haret există un copac înclinat foarte mult pe trotuar și e aproape să cadă pe mașini. Dacă se poate ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreți să tăiem un pom?! Ați înnebunit?! ”... (intervenții în salăfără microfon)...

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „E deja tăiat...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog frumos să consemnați, domnul Matache vrea să tăiem un pom!!...(intervenții în sală fără microfon)...E incredibil! ...(intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „E un pom aplecat...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Toți sunt aplecați, să știți! ...(intervenții în sală fără microfon)... Ok. Domnul consilier, glumim și noi...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da, știu de glumă. A doua propunere ar fi dacă se poate, pe Șoseaua Berceni în zona trotuarului, dacă puteți merge acolo să vedeți, multe mașini parchează cu botul în trotuar, adică se mai ia din lățimea trotuarului.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Un pic să mai aveți răbdare că nu am terminat sistematizarea.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Ok . Cred că niște garduri, niște delimitări acolo să fie...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu, nu bolarzi o să fie. S-a întâmplat lucrul ăsta, dacă vă uitați pe Obregia în fața...acolo unde este L' Incontro, o să vedeți, se întâmpla același lucru în stație și am pus un rând de bolarzi, se corectează fără niciun fel de problemă. Nu am terminat complet operațiunile. Gardurile ruginesc, asta este cea mai mare problemă.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Pe marginea trotuarului mă gândeam ca să nu mai luăm din trotuar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu o să vă ia că nu deranjează cu nimic bolarzii. O să vedeți, e ok. V-a plăcut cum am judecat la poștă pe Berceni? Același concept îl vom reproduce acolo unde din nefericire trotuarele sunt full și o să găsiți...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da, dar vedeți la poștă sunt tot garduri...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă v-ați uitat acolo e parcare, acolo e altceva. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Din păcate sunt înfipte în bordură, bordura era frumoasă, era...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu, este ok că-i din granit de aia le-am pus acolo (intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog, haideți, păstrați puțină liniște.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Așa e corect. Suportul e favorabil.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Bine. Mulțumesc.”...(intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Negrilă Vasile:„Domnul primar, acuma vroiam să vă rog eu.......(intervenții în

sală fără microfon)...dai fiind faptul că......(intervenții în sală fără microfon). ..și preotul nostru iubit

este aici ...(intervenții în sală fără microfon)., .vă roagă locuitorii de pe Racoviță în special cei în vârstă, să terminați, să finalizați asfaltarea că și-au rupt gâtul pe acolo. Vă rugăm frumos.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Imediat ce o să terminăm tot ce avem. Dumneavoastră trebuie să le spuneți că Emil Racoviță va avea parte din fericire de iluminat public și pe stânga și pe dreapta și cum sunt și cum am început pe Obregia și cu led.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Am văzut și gardul acela, bănuiesc că-i făcut de noi sau de spital? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu. Dumneavoastră vedeți doar suportul pentru ceea ce urmează.”

DI consilier Negrilă Vasile:„Știu ce urmează, bănuiesc.”....(intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, pe Emil Racoviță e un bulevard care datorită traficului ...vedeți ce buni suntem? Noi l-am lărgit, dar de fapt e la fel...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Asta vroiam să vă rog...Și vroiam să subliniez.....(intervenții în

sală fără microfon).. ..de treflă... (intervenții în sală fără microfon)... părinte......(intervenții în sală

fără microfon).. .E ok, stai liniștit, „...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL SECTORULUI 4

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU                   Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Cliircu Mihaela

Tătaru Mihaela