Proces verbal din 14.10.2019

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 14.10.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2569/13.10.2019.

Au fost prezenți 24 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Avem un sinur proiect pe ordinea de zi, îi voi da citire: Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Guvernul României, de alocare a sumei în valoare de 100 milioane lei, reprezentând completarea secțiunii de funcționare. Vot pe ordinea de zi. Cu 23 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Voi da citire încă o dată proiectului: Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Guvernul României, de alocare a sumei în valoare de 100 milioane lei reprezentând completarea secțiunii de funcționare. Vă rog, domnule Viceprimar.44

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua! O să dau citire unui amendament: Titlul hotărârii se va citi: <Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, respectiv Guvernul României, de alocare a sumei în valoare de 100 milioane lei reprezentând completarea secțiunii de funcționarei Modificarea corespunzătoare se va face și în cuprinsul articolului 1“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar. Cu 23 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Acum voi da citire proiectului de hotărâre în integralitatea sa: Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, respectiv Guvernul României, de alocare a sumei în valoare de 100 milioane lei reprezentând completarea secțiunii de funcționare. Și în conformitate cu amendamentul tocmai aprobat, <articolul 1: Se aprobă transmiterea unei solicitări către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, respectiv Guvernului României, de alocare a sumei în valoare de 100 milioane lei reprezentând completarea secțiunii de funcționaro. Yot, vă rog pe proiect, în integralitatea sa...Va rog! Aveți ceva de spus? Nu am văzut...La microfon, vă rog!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„...în primul rând, în titlul hotărârii se solicită 100 de-milioane de la Ministerul Dezvoltării...mă rog, Guvernului României. în ăștizadJ0JțJ^^^anesa spun că vom lua 100 de milioane și mai așteptăm încă 45 de milioane, cota^alo^îa de 51^, c^ă=e nu ne-a fost livrată sau în acești 100 de milioane, cuprinde si cota alocată?44 / *                \ 

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în mod evident sunt incluse două sume foarte importante în această sumă. Prima dată sunt cei 45, cota nealocată pe lunile: ianuarie, februarie și martie, și a doua sumă foarte importantă este reprezentată de suma de aproximativ 35 de milioane de lei, reprezentând în real diferența de contractare apărută ca urmare a Ordonanței 114, pentru că noi am avut foarte multe contracte semnate în cursul anului trecut. Astea sunt sumele importante din această sumă, cele două, adică, 45 și 35 sau 36. Vă rog, domnule director/4

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Bună ziua! Suma este...de fapt, raportul de specialitate și prezentarea lui, îmbracă două aspecte: o dată este nevoia și prezintă elementele de cheltuială de funcționare unde avem nevoie, deci, este o justificare a nevoii, iar a doua parte, este partea de motive. Ce-a întrebat domnul consilier și domnul Primar a spus, sunt motivele pentru care am ajuns în situația aceasta, într-adevăr, suta de milioane, este compusă din trei elemente, elemente care nu puteau fi anticipate la momentul când am făcut bugetul, când am făcut proiectul de buget. O dată este vorba de ne alocarea, neîncasarea sumei de 45 de milioane, cât am calculat noi, aferente lunilor..

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Și dacă îmi permiteți... gândiți-vă, suma pe care am primit-o pe tot UAT-ul în luna februarie, a fost de 6 milioane lei. Deci, am avut 6, 9 și 12.......Martie. Scuzați-mă!”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,!2, 9 și 6. Ianuarie 12...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Martie. Scuzați-mă!”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,, 12, 9 și 6. Ianuarie, 12......”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Astea au fost sumele. Nici măcar salariile, nu...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Nici măcar jumate...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Așa, ca idee, vă spun. Apropo de diferențele fundamentale pe care le-am avut în lunile ianuarie, februarie și martie...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Deci, ce spune domnul Primar, este că noi, în medie, trebuia să încasăm impozit pe venit...Ce spune domnul Primar este că în medie, noi trebuia să încasăm pe categoria, pe zona de impozit de venit, suma de 38 de milioane lunar, iar noi, cumulat ianuarie, februarie și martie, am încasat 28.744. Deci, numai cumulat pe trei luni am încasat 10 milioane sub ce trebuia să încasăm pe o lună ca medie, ca medie ponderată. Bun. Deci, repet, suma de 100 de milioane este compusă din trei elemente: 45 de milioane este estimarea pe care noi am calculat-o pentru nealocarea procentului de 51% care am și prezentat, din impozit pe venit la nivelul Bucureștiului care reprezintă prevederile articolului 6, aliniatul 3 din Legea . bugetului de stat, 20 de milioane lei, reprezintă o diferență pe care o estimez eu, ca fiind diferența pozitivă pe fila de buget pe care am primit-o de la Ministerul Finanțelor, prin ANAF, referitoare la estimarea de încasări, la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale. Opinia mea este că diferența de 20 de milioane este justificată prin faptul că Ministerul Finanțelor a estimat o creștere a încasărilor cu 8% la nivelul UAT-ului, dar a calculat în bază și taxa pe salubritate la nivelul anului 2018, care noi știm că în 2019 a scăzut, deci, de aici va rezulta o diferență de neîncasare, iar 35 de milioane lei, reprezintă ce a spus domnul Primar, un procent de 14%, reprezentând impactul creșterii manoperei pe contractele aferente contractelor de construcții ca urmare a aplicării Ordonanței de Urgentă nr. 114/2018, privind creșterea salariilor în domeniuF-tfânSriîbtiilor. Deci, cam ăsta este motivul pentru care astăzi înregistrăm la nivelul vcnitunloi^efectiv do încasat, o diferență față de scriptic, de 100 de milioane de lei,..și pe care, bănuieș£,*va tretîufsă o so&ităm

către... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ce aș dori să spun...Am avut cu colegii de la PNL o mică discuție înainte de începerea ședinței...și e un lucru pe care vreau să-l comunic tuturor colegilor care au susținut necesitatea de a acorda bursele în cuantumul pe care l-am decis ultima oară, tot cu amendament...și aici vorbesc de grupul PNL, grupul USR, de grupul PPU-SL, care, de-a lungul timpului au generat dezbateri pe această temă, vreau să vă spun că începând cu data de 02 noiembrie, vom începe acordarea burselor pe luna septembrie, respectiv, pe luna octombrie, în cuantumul majorat.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„...Dacă se aprobă proiectul...“

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Asta voiam să întreb, domnule Primar...cât trebuie să...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în cuantumul majorat...Am majorat...indiferent de situație, am identificat... ”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„S-au identificat surse, indiferent dacă se aprobă sau nu rectificarea aceasta...Oricum mergem pe cele cu 50...?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Clauza suspensivă considerați că e atinsă... ”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„...E atinsă. Da, pentru că era vorba de încasarea totală a filei de buget, da?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Am identificat soluții pentru a realiza acest obiectiv comun.”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Să înțeleg că se va aplica începând cu 02 noiembrie...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, practic, începând cu începutul acestui an școlar, burselele vom acorda... ”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„...Cu 15 septembrie...vor fi cele majorate conform amendamentului pe care l-am făcut...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Și ele vor fi livrate,..Prima tranșă aferentă lunii septembrie, respectiv, lunii octombrie, vor fi acordate în lima noiembrie...și tot așa, în luna decembrie, pe luna...Ne vom strădui să le acordăm lunar.”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Domnule Primar. Vă felicit...Mai vin la ședințe, luni dimineața, dacă sunt vești de genul ăsta...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este un demers...și vreau să subliniez lucrul acesta, este un demers comun și așa cum nici astăzi nu...pentru că noi în ultimii trei ani de zile, niciunul de aici, nu ne-am ocupat cu politica, ci ne-am ocupat cu problemele administrației locale, de aceea, a fost întotdeauna irelevant din partea cărui grup politic vine o propunere, atâta timp cât a fost ok, am aplicat-o împreună. Pentru că unii colegi au un program mai încărcat astăzi și trebuie să ajungă la serviciu, v-aș propune să trecem la vot.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Turmac și apoi domnul AndrușceacA

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar, dacă tot vorbim de educație și de proiecte, de clauze suspensive, ei bine, țineți minte, în noiembrie cu USR și alte grupuri din Consiliul Local, am susținut un proiect de hotărâre privind finanțarea programului școlar Școală după Școală, care avea aceeași clauză suspensivă privind bugetarea la nivel național și astfel că așteptăm să vedem dacă vom începe și acest proiect...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucurgșfițf^jQeJjti^idine, în contextul în care vom avea acest aport de completare a veniturilor vom        si accst^prțjie.ct, de

îndată.”                                                    /*  /''SS'x   \

( UWf

c> '5-,                         y

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Andrușceac."

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Primar, la veștile pe care ni le-ați dat, nu cred că aveți mari emoții la votul acestui proiect de pe ordinea de zi. Felicitări că s-au găsit bani pentru plata burselor. Am o singură întrebare scurtă: dacă în situația în care noi cerem...și bănuiesc că nu suntem singurul UAT, care, după căderea Guvernului, cere să se dea toate sumele care trebuiau alocate, nu vom primi acești bani, în ce situație ne aflăm?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Evident că nu pot să vă spun că sunt... că aș fi fericit ca locuitorii Sectorului 4 să fie privați de sumele ce li se cuvin, însă, cu certitudine, nu avem cum să nu ne descurcăm, pentru că împreună generăm o echipă managerială bună și ați văzut asta.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Adică...și fără cele 100 de milioane, o să existe bani de salarii și de continuarea lucrărilor.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cheltuielile curente, avem obligația legală de a le asigura.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Sava."

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș vrea să pun o întrebare, totuși...Două întrebări într-una singură... “

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să nu fie incomode, domnule consilier...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Nu. Toate întrebările sunt punctuale și cred că privesc evoluția bugetului pe 2019 al Sectorului 4. O dată avem: cheltuieli cu reparațiile curente, reprezentând lucrări de reparații și modernizări ale străzilor, aleilor, parcărilor de pe raza Sectorului 4, buget existent în sumă de 24,75 milioane lei, buget necesar în sumă de 50 milioane lei, reprezentând valoarea cumulată a trei contracte. Puteți să ne spuneți și nouă, care sunt acestea trei contracte? Și a doua întrebare: cum recuperăm cei 1,5 milioane lei din sentințe judecătorești? înțeleg că este un proces care a fost pierdut și... “

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog, domnule director...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Vrem să știm, cum recuperăm acești bani?"

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Prima întrebare referitoare la cele trei contracte, se referă la contractele care sunt...cele trei contracte subsecvente care sunt aferente acordurilor-cadru de reparații, bugetul este de 50 de milioane din care 25 de miloane 2019, 25 de milioane 2020, solicitarea este pentru a putea primi acești bani în situația în care putem să dăm ordin de începere pentru lucrări, pentru pregătirea sezonului de iarnă, în zona de reparații asfalt. Referitor la a doua întrebare, suma de 1,5 milioane lei care reprezintă decizia de instanță a Curții de Apel, definitivă în procesul cu societatea de pază, se referă la valoarea unei facturi din luna aprilie 2015, cred...sau 2016, care nu a fost achitată. Nu este imputabilă nimănui, este o prestație care a fost considerată la momentul respectiv, de către Direcția de învățământ, că neavând contract nu poate fi achitată, instanța a stabilit că, deoarece, prestația a fost pe lege specifică, pe lege de pază, trebuia să plătim la o lună de zile după expirarea contractului, alt act al societății respective. Deci, nu este o penalitate care se poate imputa Aparatului sau executivului din vremea Direcției de învățământ și Tineret, anul 2016.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin^Vș^yîpciinesc! Vă propun să votăm cu mâna, ca să nu mai resetăm sistemul. A venit și domnul consflferj^arin Stefănel Dan. Suntem 24 de consilieri prezenti. Vot pentru acest proiecf^ VoturiS'ntru? Voturi

I frffâA

O,                     //

'•T împotrivă? Abțineri? Cu 24 de voturi pentru...Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc pentru prezență. Declar închisă ședința.44

PREȘEDINTE pE^ȘEtil^f^S.

SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4

Diana Anca ARTENE


Cosmin-Constahtin BARBALĂU V,


v

h

■ t

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

Transcris,

Chircii Mihaela

^7