Proces verbal din 10.10.2019

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 10.10.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcuta de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 2562/09.10.2019.

Au fost prezenți 25 consilieri din 27 consilieri în funcție.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4: „Bună ziua. Am să deschid eu această ședință, întrucât în acest moment președintele de ședință ales domnul Cosmin Bărbălău nu poate participa, ne-a trimis o scrisoare în acest sens, pentru a constata, în confonnitate cu prevederile articolului 123, alineat 3 din Codul administrativ, că dumnealui nu poate participa la ședință. Prin urmare, este nevoie să alegem un alt președinte de ședință doar pentru această ședință și am să citesc alineatul 3: <în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul cod pentru președintele de ședință. > Prin urmare o să vă rog să propuneți un președinte de ședință.”

Dna consilier Tecuceanu Marioara:„Bună ziua. Propun pe domnul Ștefanei Dan Marin.” Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4:„Dacă nu mai sunt alte propuneri, putem trece la vot. Cu 22 de voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, domnul Ștefanei Dan Marin este astăzi președintele de ședință. Mulțumesc frumos.Vă rog, domnul consilier să preluați ședința.”

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Marin Ștefanei Dan.

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefanei Dan: „Bună ziua. Mulțumesc, doamna Secretar și stimați colegi pentru vot. Așa cum ați primit dispoziția de convocare pentru astăzi, ședința își propune să aibă pe ordinea de zi un singur punct, un singur proiect de hotărâre căruia îi dau citire:Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare. Iar în interiorul proiectului este vorba de introducerea unui nou articol, îi voi da citire:< Se aprobă ca veniturile provenite din exploatarea spațiilor publicitare și a reclamelor din piețele de pe raza sectorului 4, să se constituie> se înlocuiește așadar sintagma să se facă venit, cu se constituie < la bugetul propriu al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în vederea asigurării finanțării totale sau parțiale a unor luQrări^c^^mVQ^tiții. >Vă anunț că avem 25 consilieri prezenți în sală. Dacă aveți... Vă rog, donuțul Consilier..TAșjvkvrut să supun la vot ordinea de zi și apoi intram în discuții pe proiect. E îiAegulă.'C®^ supuiwa vot ((

.. - sty Q-C

//

ordinea de zi. Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, ordinea de zi a fost aprobată. Vă rog, domnule consilier Ștefan Dan Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:,, Am și eu o nelămurire. Văd că trebuiesc intr-adevăr trecute ca venituri din publicitate la Direcția de Piețe, dar la alineatul 1 am văzut în hotărârea precedentă că Direcția de Piețe va fi finanțată de la bugetul local ceea ce înseamnă că din autofinanțare Direcția de Piețe intră subordinea aparatului Primăriei. Greșesc sau nu? Mi se pare o contradicție aici, adică ori e în subordine și va fi finanțată din bugetul local și acum are venituri proprii, ori e cu autofinanțare ca nu înțeleg?”

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan: „îi dau cuvântul domnului Viceprimar. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Pentru explicația tehnică o să vă dea răspunsul domnul director economic. înainte de asta aș fi vrut să explic în câteva cuvinte necesitatea adoptării acestei hotărâri. După cum știți la nivelul consiliului local, în urmă cu două luni am aprobat contractarea unui împrumut pentru finanțarea restului de executat al lucrărilor pentru Piața Sudului. Având în vedere că am demarat procedurile pentru contractarea acestui împrumut, mia dintre condițiile necesare este aprobarea la nivelul Comisiei de aprobare a împrumuturilor locale a acestui împrumut. Ne-a fost comunicat de acolo că pentru a putea beneficia de un împrumut, Direcția de Piețe trebuie să aibă componentă de venit propriu, de aici a rezultat necesitatea adoptării acestei hotărâri. Domnule Cioclea, vă rog să detaliați...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Răspunsul la prima întrebare a colegului consilier este următoarea: Direcția de Piețe este un coordonator terțiar, ea era finanțată integral de la buget, așa am votat acum două luni, înainte a fost integral cu autofinanțare, era doar pe Sursa G, asta era discuția. Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, în discuția de ieri, în analiza dosarului pe care l-am depus în urmă cu o lună, a observat o lacună referitoare la faptul că noi am invocat în organizarea Direcției de Piețe doar articolul 18 și articolul 19 care se referă la activități de exploatare. Deci, este vorba de activități de administrare, cheltuieli curente de funcționare și exploatare. Atunci, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a considerat ca trebuie să venim cu o specificare tehnică legată de investiții, din ce anume se vor finanța investițiile. Aici a venit propunerea lor ca să lăsăm pentru partea de investiții, e vorba de articolul 20, alineatul 2, litera g, să lăsăm această posibilitate a Direcției de Piețe ca ordonator terțiar să aibă și sursă de finanțare mixtă adică din venituri proprii. în situația asta Direcția de Piețe va funcționa cum funcționează astăzi Direcția de Administrare a Unităților de învățământ, va funcționa cu finanțare mixtă, va avea atât Sursa A, vom deschide și o Sursă E, noi am închis acuma Sursa G tehnic vorbind, vom avea finanțare bugetară prin alocări Sursa A și Sursa E care înseamnă venituri proprii provenite din activități economice, deci nu comerciale aici este marea diferență....Pe măsură ce domnul director identifică alte activități conexe care nu fac parte obiectului principal care este închirierea de spații comerciale, tarabe... vom putea solicita consiliului și trecerea către obținerea de venituri proprii și a acestor activități, dacă repet se va considera ...”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Mai am o întrebare aici. încasările din chiriile la spații comerciale se duc la DGITL la ora actuală? ”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Astazi scopul nostru este ca toate încasările provenite din închirierea spațiilor comerciale să fie încasate practic de către angajații Direcției de Piețe, dar în contul Primăriei. ”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Noi știu că am dat în admimst^^^imă^ei, Direcția de Piețe, pentru realizarea investițiilor cu finanțare de la bugetul local, pentfS'^^Dfr^'iă^de Piețe nu avea sursele pentru așa ceva. Fiind în administrarea Primăriei, automat încașăriigdjebuieW intre

I / ffis» \ I în bugetul Primăriei și acum găsim o breșă mixtă să lăsăm, deși e în administrarea noastră, a Primăriei, să lăsăm încasarea pe spații publicitare ca să intre la Direcția de Piețe ca să putem să luăm credit Mi se pare cam un artificiu. Acum aș vrea un aviz de legalitate, eu sunt economist nu sunt jurist dar mi se pare un pic cam forțat”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Nici eu nu sunt jurist, sunt tot economist. Atâta timp cât legislația, și aici invocăm și articolul,... coroborat articolul 18 și 19 și 20 alin. 2 litera g, permite coexistența acestor surse de finanțare, nu sunt surse de finanțare care se exclud, A-ul cu G-ul într-adevăr se exclud, adică Sursa de finanțare A cu Sursa G, A-ul cu E-ul merg împreună. Există Direcțiile de învățământ, ADP sector 6 care este A cu E, există situații de unități de instituții care au sursă dublă de finanțare.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:,,Spațiile publicitare sunt tot venituri de exploatare?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Da. Ele sunt venituri din exploatare, dar se vor folosi ca sursă de finanțare doar pe investiții. Atenție! Deci, sursă de finanțare, bani care nu pot fi cheltuiri pentru exploatare, deci, ele sunt venituri din exploatare dar banii rezultați nu pot fi folosiți cum scrie la articolul 18 și 19 din Ordonanța de Guvern 71 pe 2002, pentru cheltuieli curente de funcționare și exploatare, ei vor fi sursă pentru finanțare, asta înseamnă că Direcția de Piețe va trebui să identifice un obiectiv de investiții, într-o valoare anume iar acel obiectiv de investiții va fi finanțat pațial sau total din aceste venituri obținute din reclamă și publicitate.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu: „Domnule director, deci, în concluzie dumneavoastră ne spuneți că ați studiat legea și este absolut legal să avem surse de finanțare și proprii și...”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Absolut legal. Și vreau să vă aduc aminte că ideea de a face piața, de a construi piața pe Primărie și nu pe Direcția de Piețe este pentru simplu fapt că noi la Primărie avem astăzi două coduri de identificare fiscală, avem codul fiscal de activități economice și scopul acestei construcții de piețe este de a obține de la stat TVA-ul. Suntem primul UAT care încercăm, a mai încercat Predealul acum câțiva ani, pentru telegondolă, suntem primul UAT din București cel puțin, care încercăm să obținem TVA-ul din activitate economică. Scopul nostru este de a arăta realitatea că piața este și o activitate socială dar este o activitate economică este normal să fie supusă impozitării, impozit pe profit și TVA. Automat ne asumăm faptul că la tarifele practicate vom colecta TVA, vom pune TVA pentru operatorii economici, dar în același timp vrem să beneficiem și de posibilitatea rambursării TVA-ului aferent investiției din construcție, bineînțeles când se va finaliza și va fi recepția. Ăsta este motivul principal pentru care am considerat că trebuie să facem investiția pe primărie ca aparat central pe ordonatorul principal pentru că doar noi aveam la momentul respectiv acest cod fiscal de activități economice care mai avem și pentru spațiile comerciale pe Legea 550.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu: „Domnule director, asta cu TVA-ul, sincer vă susțin și vă doresc succes să reușim să facem așa ceva. Către domnul Viceprimar, discutăm despre Piața Progresul în speță acuma, o clarificare vreau, știu că noi am hotărât de comun acord să trecem în administrarea Primăriei Direcția de Piețe, atâta timp cât se derulează investițiile, urmând ca după ce se finalizează investițiile, piețele să treacă înapoi ca direcție autonomă.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Am preluat clădirile pentru realizarea investiției, ele vor fi exploatate după finalizarea lucrărilor în continuare Direcția de Piețe.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Și licitațiile pentru asta vor fi organizate de către Direcția de Piețe și va fi autonomă ca și până acum.”


DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al 1 autonomă și acum. Modificarea este legată strict de finanțare, nu de

propriu-zis direcția.”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu: „Am înțeles, am luat clădirile ca să le finanțăm. Acum am o întrebare pe care la rândul meu o am de la cetățeni, vorbim despre investiții în Piața Progresul. Se aude că la parter va fi o zonă de food court, respectiv Mc Donalds și va fi piața mutată la etaj. Vreau să știu dacă este adevărat sau nu?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Piața Progresul este în integralitatea ei, piață. Felul în care sunt distribuite și specificul zonelor cu caracter comercial pe care le va avea noua configurație a pieței, depinde de licitația care se va organiza. Eu nu pot să vă spun cine, unde va fi, de asta ținem licitație, se licitează spațiile, există concurență din punctul ăsta de vedere. Destinația este specifică activităților de alimentație publică, codurile CAEN sunt cuprinse în Regulamentul pe care l-am votat”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Și la parter destinația este de alimentație publică?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în principiu avem în vedere ca în toată piața să închiriem toate spațiile exclusiv activităților descrise de codurile CAEN pe care le aveți în regulamentul trecut.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„în codurile CAEN, o să ne uităm pe el. Domnul Viceprimar, după părerea mea și nu numai a mea, parterul trebuie să rămână micilor producători, tarabe, efectiv de legume-ffucte iar food court-ul, Mc Donalds-ul să urce la etaj pentru că sunt rampe de acces, sunt carmangerii și tot felul să urcați piața la etaj nu mi se pare ok.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi cer scuze, nu decid eu chestia asta, nu decide nici măcar Consiliul Local, este rezultatul unei licitații publice.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„în momentul în care scoatem la licitație, când facem Caietul de sarcini, acolo dăm obiectul de activitate al spațiului, cum era înainte la etajul 1

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Caietul de sarcini a fost aprobat. Am trecut deja de etapa asta. A fost aprobat Caietul de sarcini la nivelul Consiliului local, regulamentul de asemenea. ”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„E în regulă, dacă mai sunt întrebări pe proiect. Vă rog, domnul consilier Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Am înțeles acum de la domnul director că se va trece în obiectul de activitate și faptul că se vor putea încasa tarife ce țin de publicitate. Aș vrea să ni se pună și nouă la dispoziție tarifele care vor fi percepute pe această activitate.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tarifele respective vor fi obiectul unui proiect de hotărâre de consiliu care va fi supus votului dumneavoastră. în momentul de față lucrăm la acest impediment, o să-1 aducem în fața dumneavoastră, dar având în vedere că piața nu este finalizată, având în vedere că desfășurarea pe parcursul desfășurării lucrărilor pot apărea modificări în sensul dispoziției de șantier, se pot modifica anumite suprafețe, ele practic vor fi gata la recepția pieței.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule Viceprimar, nu ne referim doar la o singură piață ci la toate piețele care aparțin de Direcția de Piețe. De asta zic că ar trebui în mod normal să avem puse la dispoziție aceste tarife.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „De acord. Sigur, sigur. Domnule director, vă rog.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Răspunsul este că noi acum discutăm aici de două aspecte: prima dată este strategia de a obține ve^tug^jțțpublicitate, de strategia care la fel va fi supus votului dumneavoastră, în care dumn^av^afiîră vSNclmdp din ce anume se va face această reclamă- publicitate, avem mai multe v^h&ntej^^gnwi, afișh poate li f \

( (p).J

anumite lucruri nu vreți vrea să le facem ca activități iar după ce vom stabili ce fel de activități reclamă, publicitate, pot face obiectul veniturilor, se va face o procedură cu o firmă de specialitate de mass-media, de marketing care va stabili un preț, care, la fel, să fîe supus atenției dumneavoastră și votului. Deci, vor trebui doi pași: o dată să vedem ce anume hotărâri dumneavoastră să închidem să facă obiectul activității de chirie și după ce stabilim asta bineînțeles vom stabili și procedura de tarif.”

Dl consilier Sava Ioan Razvan: „Și o ultimă întrebare, aș dori să ni se confirme caracterul de îndată al acestei ședințe.”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Caracterul de îndată al ședinței este dat de faptul că ședința Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale se va efectua mâine dimineață la ora 11.00-12.00, iar acest document ne era util pentru a fi depus, să spunem, de îndată. ”

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefanei Dan:„E în regulă, domnule director, mulțumesc. Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Aș vrea să revin puțin, mă scuzați că fac referire la lucrul ăsta, la ceea ce a spus colegul nostru, domnul Ștefan Laurențiu. Noi va trebui să facem, pentru că planurile tehnice și modificările la piață nu le-am văzut, chiar dacă ne spune domnul Viceprimar că ele au fost votate, noi ar trebui să nu ne trezim cu toți oamenii în cap când piețarii vor fi mutați la etajul 1 și la parter se face Mc Donalds. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu am spus doar faptul că acel Caiet de sarcini a fost aprobat, n-am spus că am decis în vreun fel am și exprimat chestia asta că ...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok, îmi cer scuze dacă am înțeles greșit, domnule Viceprimar.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„îmi cer scuze că intervin, am votat codurile CAEN al activităților pe care, cei care vin să închirieze spațiile, vor avea voie să le desfășoare, nu am stabilit că vor fi unii la etaj, unii jos iar organizarea după aceea bănuiesc că se face...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Păi, asta am spus, organizarea propriu-zisa și poziționarea fiecărui agent economic în piață, este rezultatul licitației publice care se desfășoară. Operatorii economici au opțiunea de a se înscrie la un spațiu la parter, la un spațiu la etaj, la un spațiu pe colț, la un spațiu pe mijloc, cum consideră dânșii că e mai bine pentru activitatea lor economică. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Viceprimar, noi înțelegem cum vreți să puneți problema asta, însă omul va fi pus în situația de a-și alege taraba pe stânga, pe dreapta sau cum spuneți dumneavoastră, dar la etaj dacă vinde legume și fructe... Ori nu mi se pare normal nici pentru vârstnicii care sunt obișnuiți să cumpere de la piață, mei pentru producători care trebuie să urce marfa cu liftul să ...mi se pare normal să avem o dezbatere și cu ei. Deci, eu vă cer să nu facem lucrurile pe repede înainte, să facem o investiție, să ne trezim cu oamenii pe cap pentru că vom cere chirii pentru acele locuri.”

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„E în regulă, mulțumesc. Domnul consilier Ceacâr și apoi aș vrea să trecem lâ vot.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan: „în completarea la ce a spus colegul meu, nu înțeleg ce să caute un fast-food Mc Donalds sau altceva, într-o piață de legume. Piața este piață integral și la parter și la etaj .”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului^4;ț^i^^lunicipiului București:„Domnule consilier, dar ce căutau găleți de tablă și tampo'anPșf săl'a^HcXStness și croitorie, în piață? ”                                                   [/&

// f \

li


■'N<< -                 7

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan: „Numai legume și atât!"

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Apropo de dezbaterea propusă de domnul Andrușceac, sunt de acord, o să putem să discutăm oricând chestia asta, având în vedere că licitația se desfășoară pe etape, astfel încât...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan: „Știu, dar nu are ce căuta Mc Donalds-ul într-o piață de legume sau alt fast-food.”

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Mai sunt puncte de vedere? Vă rog, domnule Negri lă A

Dl consilier Vasile Negrilă:„îmi cer scuze! Chiar dacă caracterul acestei ședințe și punctul de pe ordinea de zi este legat de piețe, vreau și eu să întăresc ceea ce au spus colegii mei...și sunt asentimentul lor, cred că suntem mai mulți, chiar și de la PSD, care nu sunt de acord ca Piața Progresul să fie transformată într-un food court, într-un Mc Donald's...ș.a.m.d.“

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: ^Domnule consilier, s-a încheiat vreo licitație? Ați văzut vreun contract semnat...Discutăm de zvonuri aici? Iar îmi spuneți că ați auzit nu știu unde, se zvonește nu știu unde...”

Dl consilier Vasile Negrila:„Vă rog, domnule Viceprimar...Am o rugăminte la dumneavoastră. Vă respect enorm...Dar dacă credeți cumva...Eu vă spun sincer și franc în față, că unii dintre noi suntem proști și că înțelegem altceva, vă înșelați amarnic/4

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Bun. Haideți să revenim la o discuție și la un ton civilizat../4

DI consilier Vasile Negrilă:„Două secunde, domnule președinte. Vă rog, lăsați-mă să termin. Domnule președinte, vă rog frumos!44

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Eu vă las...Atenție la ton.44

Dl consilier Vasile Negrită:„Am un ton civilizat, numai că poate dumneavoastră, poate altcineva, ați fost în piață. Oamenii ăia sunt oripilați. Plâng, suferă...pentru că știu că pierd locul de muncă../4

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Așa este. înțeleg, suntem cu toții de acord că fiecare piață agroalimentară trebuie să-și păstreze destinația de piață agroalimentară, dar aici vorbim de un proiect, îl aveți în față, prin care noi stabilim să aducem venituri suplimentare din închirierea spațiilor publicitare către piețe../4

Dl consilier Vasile Negrilă:„Da. Aici sunt de acord.44

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Știu...44

Dl consilier Vasile NegriIă:„Și voi vota...44

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Ce?“

Dl consilier Vasile Negrilă:„Și voi vota cu dumneavoastră..Eu m-am referit strict la chestia cu Mc Donald's.44

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Eu nu aș vrea să dăm denumiri. Este incorect să dăm denumiri. Vă rog, domnule Primar.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Aveți o problemă că o societate comercială participă la o licitație și dumneavoastră spuneți că nu sunteți de acord să câștige dacă are toate condițiile obținute și toate condițiile îndeplinite? Unde trăim? Unde trăim, domnule consilier?44

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Lămuriți-ne, domnule Primar, vă rog frumos, unde sunt amplasate toate tarabele în toată configurația asta?44

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucur£^ti:\?li^PiaufProgreșul? La Piața Progresul, după cum am votat...44                            Z/


Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu am votat../4

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Am votat niște coduri CAEN, nu am votat amplasamentul... 44

DI consilier Andrușceac Antonio:..Nu am votat amplasamentul și nici nu am făcut dezbatere cu oamenii care dețin acum spații acolo...14

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tarabele...Haideți sa stabilim un lucru. Piețele sunt făcute pentru cei 320.000 de oameni din sectorul 4. Dacă dumneavoastră sunteți de acord să vindem chiloți în piață, eu va respect punctul de vedere. Dacă dumneavoastră sunteți de acord să vindem capace de WC în piață...în piață, pentru că așa se numește, scrie mare de tot <Piață Agroalimentară>. Exact așa scrie.44

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am trecut de faza asta, domnule Primar...Am...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tarabele...tocmai pentru a valoriza corespunzător, sunt plasate la etaj, în timp ce spațiile comerciale...dar nu am inventat nici eu și nici altcineva apa caldă...ele sunt în acest mod pentru a valoriza din punct de vedere economic spațiile respective. Mai mult decât atât, piața are și o componentă socială, nu doar una economică, din acest motiv, spațiile necesare socializării, dacă vreți, sunt mult mai generoase. Piața nu va mai fi ticsită...îmi cer scuze că vorbesc singur...Dacă doriți să vorbesc singur, vorbesc de unul singur, nu-i nicio problemă. Da? Lucrurile acestea s-au făcut ca urmare a dorinței pe care o avem de a valoriza și de a trata corespunzător fiecare bucată a pieței. Dacă ne aducem aminte de modul în care arăta, pur și simplu această piață, umplută pe căile de acces, absolut peste tot, ticsită de spații comerciale cu un aspect care aducea aminte, mai degrabă, de India...O țară foarte frumoasă, de altfel...Eu consider că suntem în anul 2019, suntem o capitală europeană și este normal ca ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să se desfășoare și să se deruleze în acest mod...și să nu uităm niciodată că toate aceste lucruri pe care le facem, le facem pentru cei 320.000 de oameni din sectorul 4. Mai mult decât atât, economia de piață în care trăim, presupune o piață concurențială, iar activitățile economice ale unor terți, nu le putem subvenționa, pentru că nu este normal. Mai mult decât atât, inclusiv Sectorul 4, inclusiv Societățile Comerciale din Sectorul 4, inclusiv Inspectoratul Teritorial de Muncă, deține o mulțime de locuri de muncă, ce sunt neocupate. Asta este o altă realitate, astfel încât în mod real nu putem ridica această problemă socială, pentru că pentru toți oamenii, există alternative și nu cred că este normal, nu cred că este de bun simț să nu tragem cu toții pentru a schimba modul în care s-a prezentat în acest moment sectorul 4. Eu cred că este timpul să dezvoltăm, este timpul să modernizăm și este timpul să întreprindem activități și un comerț exact așa cum se desfășoară în Uniunea Europeană, pentru că împreună am demonstrat că se poate și altfel. Vă mulțumesc! Atât am avut de spus.44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnule Primar, vă mulțumesc și îmi spun și eu un punct de vedere...și cred că nu este numai al meu. Sunt de acord cu, coexistența micilor producători, Corporate, zona de food court...e o dezvoltare, într-adevăr Ia etajul 1 de la piață, se vindeau chiloți, găleți și era pe jumătate gol...perfect de acord până la un punct. La un moment dat, punctele de vedere diferă prin...Cum văd eu lucrurile...în orice Mall, zona de food court este la etaj. Nu înțeleg de ce nu, etajul 1 care, într-adevăr, era slab populat și oricum era cu niște trăznăi, așa cum bine ați spus, să nu fie zona de food court la etajul 1, iar piața pentru micii producători, pentru bătrâni, unde sunt pe rampele de acces și astea să rămână la parter, eu așa văd o normalitate și așa coexistă și Corporate și cu micii producători. Eu zic că așa ar fi o soluție. Dacă noi punem Mc Donald's.......44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aș dori să vă răspund la întrebare...44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu :„E un punct de vedere...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bu^f^știn^uprafața^e nivel este de 5000 mp...Vreau să luati în calcul acest lucru. Pentru spațiul despre care^OxBiți, avenn„este /? Z ‘v 1 singurul lucru care, practic, de la parter, singurul lucru care este reportat, reprezintă zona de tarabe. Ce este important să știți, este locul acestor tarabe, nu vine nimic în plus și spațiul respectiv, tocmai pentru a nu mai avea aspectul acela înghesuit, ticsit...Mai mult decât atât, pe unitate de vânzare, are un anumit aspect pentru că avem pentru ea o proiectare și o randare pe care cel care închiriază spațiul respectiv, trebuie să o respecte întocmai. Spațiul pe care îl ocupă, de exemplu, o astfel de entitate cum o numiți dumneavoastră, Corporate, reprezintă 7% din totalul spațiului. Da? Deci, este complet../1

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Numai puțin să înțeleg și eu. Practic, din 5000 de metri, va fi food court, 500-600 de metri?11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Da.11

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Și restul?11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Restul, sunt magazinele alimentare, boxele...11

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Boxe?“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„BoxeIe vor fi prezentate altfel, cu totul și cu totul diferit, apropo de arhitectură, în rest, exact aceeași componență a standurilor pe care o aveți în momentul acesta, dar reconfigurată pe suprafața respectivă, este prezentă la parter. Nu e nimic...11

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Și aceștia vor vinde produse alimentare...11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,JQumai produse alimentare. Deci, vor fi, de exemplu, cei care vând pui, care vând ouă, care vând came...Se mențin absolut toate facilitățile existente în acest moment. Dar toate. Nu dispare absolut nimic, ba din contră, singurul lucru suplimentar pe care îl avem în această ecuație, este această zonă de food care are 500-600 de metri. Atât.11

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Dacă sunt 10% din 5000 de metri, nu este nicio problemă. Vedeți, este o eroare de comunicare, de transparență...11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este foarte important să...Din acest motiv...Vedeți, dumneavoastră, ca și la...Aici a fost foarte important că am fost împreună. Zona piețăriei, este o zonă pe care împreună am normalizat-o.11

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Domnule președinte de ședință, propun o pauză de 5 minute de consultări, fără să plecăm din sală.11

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Domnule consilier, nu are legătură. Asta și voiam. Dacă dumneavoastră, consilierii locali, vă dați acordul împreună cu domnul Primar, domnul Viceprimar, să intrăm pe ordinea de zi, să votăm proiectul și să mai rămânem la discuții, eu vă promit că nu închidem ședința imediat după votarea proiectului, sunt de acord să avem puncte de vedere pertinente așa cum...11

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Este normal și este corect. Vorbim de lucrurile acestea... lăsați-mă să închei expozeul, mai ales că rămâne și înregistrat. Deci, filozofia este următoarea: piața, din principiu, trebuie transformată, într-adevăr, în ceea ce scrie pe ea și în scopul în care Consiliul Local, de-a lungul timpului a investit, și anume, să fie o piață agroalimentară și aicea suntem cu toții de acord. Conceptul nostru este următorul: piața are o funcțiune socio-economică. Am trecut de la această exclusivitate pe care am avut-o din punct de vedere economic, care a generat pe această componentă tipul de dezvoltare pe care , împreună, 1-am văzut, de aceea am ajuns în Piața Progresul...și nu numai, în general...și ar fi bine să ne raportăm la ceea ce înseamnă Piața Sudului, la modul în care s-a considerat că e timpul să avem alt tip de comerț. Pentru asta, repet, toate, zonele de vânzare cu produse tradiționale, cu dumneavoastră util și normal pentru oamenii ce trăiesc în acest areal, sunt prezente. Este o falsă percepție că ne ocupăm exclusiv de această zonă de food court. Mai mult decât atât, o astfel de creație, aduce și un trafic suplimentar la nivelul pieței pe care îl estimăm, la ora asta, un plus de 2000 de oameni zilnic, care vin și accesează spațiile comerciale din piață. Repet, suprafața este de...pot să spun grosso modo, de 10% pe care o ocupă o astfel de entitate, restul de 90%, sunt ocupați în continuare, de aceleași elemente pe care le-am avut până în momentul acesta, dar ele sunt poziționate corespunzător conform unui proiect. Ele au un design unitar, exact așa cum este normal să generăm astăzi spații comerciale. Tocmai pentru a crește gradul de utilitate al părții superioare a pieței, care până în acest moment a fost un amalgam...a reprezentat un amalgam de activități. Am avut inclusiv, propunere să facem sală de sport, aveam cabinet stomatologic lângă găleți...Tocmai pentru că ne interesează să avem spații de depozitare corespunzătoare, tocmai pentru că ne interesează să avem spațiu printre tarabele noastre, am mutat, exact așa cum sunt și alte piețe din București, am mutat această zonă și este exclusivă, la nivel...legume-fructe, toată zona este foarte ordonată. Deci, nu am creat restaurante jos...că nu se pune problema în acest mod, am generat o ancoră suplimentară și sunteți cu toții niște oameni mai mult decât raționali și ancorați în ceea ce înseamnă realitatea noastră dar și în privința modului în care se organizează managerial astfel de entități. Ăsta este singurul lucru care apare suplimentar, iar rolul pe care îl are este acela de a crește atractivitatea și accesabilitatea pieței. Da? Această zonă de 500 de metri pătrați, suntem cu toții conștienți că generează o plusvaloare. Din acest motiv nu am fost de acord...și cum nici dumneavoastră nu sunteți de acord, sunt convins, să generăm un hipermarket sau altceva. Asta ar însemna, de exemplu, din punct de vedere economic, un criteriu al rentabilității, dar scopul social pe care îl are piața, apropo de micii comercianți, de tipul acesta de activitate agroalimentară și subliniez lucrul ăsta, nu este îndeplinit, de aceea, ne-am dorit și am împărțit spațiile ca dimensiune, în așa mod, încît să nu fie atractive pentru tipul acesta de activitate, pentru hipermarket, iar partea de sus am lăsat-o pentru acest tip de activitate, pentru ceea ce înseamnă le gume-fructe. “

prezentat de-^^Q^}7fiMului. Am de exemplu; l^Piața Pr^gr^ul, toate, •___i_______• •         _ _ A A ■ j____


inclusiv#cbvrigiț^^ce considerați

ii u


ce conșic /     \   A

KISB /     |


Dl consilier Ceacâr Sorin Io an: „Domnule Primar, pot să fac și eu o glumă? “ Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, vă rog!“ Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Da, ultima!...Și apoi să supunem la vot. Nu de altceva, dar nu știu dacă ați observat că sunt colegi consilieri care au venit inclusiv, cu copii mici...“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Și le mulțumesc pentru asta!“

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Și eu le mulțumesc...Am primit deja mesaje, vreau doar sa supunem la vot proiectul pe care, vă promit că vom continua discuția. Deci, intrăm în procedură de vot pe proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare. Vot, vă rog!“

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Cer o pauză, domnule președinte../'

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Vot, vă rog! Antonio, să știi că nu e ok ceea ce faci și vreau să se și înregistreze. în mod normal, aici avem un proiect de hotărâre și dacă vrei să discutăm despre altceva, atunci o să ținem ședința în altă parte..."

Dl consilier Andreescu Marian:„Domnule consilier, aceasta este o ședință a consiliului, deci, trebuie să-i ascultați pe toți consilierii care doresc să ia cuvântul..

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:,,DonpitiiȘTCdhsil^er, citiți regulamentul. Citiți regulamentul.....și când suntem în procedură de vot...“y^PftW^‘vM

DI consilier Andreescu Marian:„Nu suntem la dirigentie și nu

\ fete A'ZC ’


Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Nu e cazul de dirigenție...11

Dl consilier Andreescu Marian:,,...Stăm doar să-l ascultăm pe domnul Primar.Vă rog foarte mult!'1

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Domnule consilier, citiți regulamentul, vă rog frumos... Atunci când suntem în procedură de vot...și v-am dat cuvântul tuturor... V-aș ruga frumos să fiți respectuos atunci când ridicați tonul față de mine..."

Dl consilier Vasile Negrilă:„Domnule președinte sunt de 10 minute cu mâna sus...“ Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„...Că nu aveți dumneavoastră mandatul mai rotund ca al meu...“

Dl consilier Vasile Negrilă:„Domnule președinte sunt de 10 minute cu mâna sus și încerc să vorbesc../4

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Știu că v-ani dat cuvântul tuturor. Este adevărat?41

Dl consilier Vasile Negrilă:„Sunt de acord, dar domnul Primar a avut un punct de vedere și am vrut să dau și eu o replică, să încerc să înțeleg și eu...11

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Și eu v-am solicitat să intrăm în procedură de vot...și v-am promis de două ori că o să continuăm discuțiile...11

Dl consilier Vasile Negrilă:„Și eu v-am rugat...Am solicitat o pauză de consultări, după care stăm cât vreți dumneavoastră și votăm cât vreți dumneavoastră, domnule președinte. Atâta vrem...11

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Am rugămintea ...Pentru colegul...Nu i-am reținut numele pentru că a intrat de curând în consiliu...11

Dl consilier Vasile Negrilă:„Domnul Andreescu...11

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Să se abțină de la astfel de comentarii. Da?11

Dl consilier Vasile Negrilă:„Domnule președinte...11

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:,,S-ar putea să-i facă rău la tensiune, știi...Ne enervăm degeaba...11

Dl consilier Vasile Negrilă:„Domnule președinte, îmi cer eu scuze...11

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Nu aveți de ce dumneavoastră...Pe dumneavoastră vă respect.11

DI consilier Vasile Negrilă:„Și dumneavoastră, ca și mine, știți foarte bine ceea ce spun. Mergeți în piața aceea și...știți ce vă spun și ce vă roagă, oamenii aceia. Nu e în regulă ca jos, acolo, să facem Mc Donald’s și sus să urci bătrânii, pensionarii ca să-și cumpere roșii și castarveți. Știți și dumneavoastră.

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan: „Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice astăzi în consiliu face referire la totul altceva, iar acel regulament de zonare va intra într-un viitor proiect de hotărâre, în ședința de consiliu.11

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Tot voiam eu să fac o glumă referitor la....11

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Suntem la pauză. știți!11

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„...Da. Referitor la fast food...11

Președintele de ședință, dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Rog liderii de grup să-și invite colegii în sală. Vom intra în procedură de vot în câteva secunde. Așadar, vă supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Vă rog să votați! Haideți să verificăm aparatele...Mai trebuia înregistrat un vot. Cu 20 de voturi pentru și 5 abțineri, proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc tuturor. Declar ședința închisă!’”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă mulțumesc și eu și rămâne să ne întâlnim marți...Domnule consilier...Ora, 17.00, 18.00...Cum vă pică mai bine?“

PREȘEDINTE DE ȘEDÎjîȚĂs^4^ SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4


Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta P<Transcris,


Tătara Mi hac la

ChircjiMihaela