Proces verbal din 10.06.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 10.06.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.1712/04.06.2019.

Au fost prezenți 25 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4 și din partea presei, Agerpres.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bună ziua! Suntem 25 de consilieri prezenți din 27 de consilieri în funcție. Am înțeles că avem și presă în sală.Vă mulțumim pentru interesul acordat sectorului nostru. în continuare voi da cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Suntem 25 de consilieri prezenți din 27 consilieri în funcție. Dau cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară...Vă rog, dacă puteți face un pic de liniște...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: la punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 1. Cu 24 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul numărul 1.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Cu 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi, la punctul numărul 2.

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 8. Cu 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 13: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 331/13.12.2018, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, Sector 4”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 13. Cu 24 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 14: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 14. Cu 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 15: Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 14 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 15. Cu 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 16: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 239/20.09.2018, privind aprobarea cofinanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 16. Cu 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 17: Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 17. Cu 24 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 21: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 21. Cu 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București :„La punctul numărul 22: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 22. Cu 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 31: Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a asocierii și protocolului de asociere cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală “Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri Apărătorii Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov” și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru realizarea asocierii.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 31. Cu 24 de voturi pentru și 1 voturi împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 32: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru crearea unor căi de acces în vederea modernizării și conformării privind securitatea la incendiu, modificare de temă, pe terenul aflat în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale, în suprafață de 7.196,00 mp, situat în șos. Giurgiului nr. 109A, sector 4, București w

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 32. Cu 23 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adăugat pe ordinea de zi. în continuare voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 67/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare piața Big Berceni”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele II-III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe in baza garanțiilor proprii, in valoare de pana la 58.200.000 euro, sau echivalentul in lei pentru o perioada de pana la 22 de ani si perioada de gratie de pana la 5 ani, in vederea asigurării finanțării si/sau cofinantarii cheltuielilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 367 mp. de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 91/24.04.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Șos. Giurgiului nr. 164C, Șos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Șos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-Olteniței 67A , în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 -București”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.286/21.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 331/13.12.2018, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, Sector 4”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 15. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 14 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 239/ 20.09.2018, privind aprobarea cofinanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din ”Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente Contractului Subsecvent de lucrări nr.2 la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 240/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din "Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr.l la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ PROIECT DE EXTINDERE ȘI REMODELARE CENTRU DE ZI PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR ”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 24. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr. 6A, sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a C.G.M.B., în vederea casării și demolării acestora

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2024 precum si a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019-2024

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4“, a Acordului de parteneriat încheiat între Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Fundația Sera România și a asigurării contribuției proprii în proiect, reprezentând 2% din alocarea financiara eligibila a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 27. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței socială deținută de către 4fl|mmd|Mțitularul Contractului de închiriere nr. 7895/05.02.2019, pentru unitatea locativă situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 3, apartamentul nr. 75, Sector 4, cu locuința socială liberă de contract situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, parter, apartament nr. 22, Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței devenită vacantă, din Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.2, construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a asocierii și protocolului de asociere cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală “Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri Apărătorii Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov” și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru realizarea asocierii

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru crearea unor căi de acces în vederea modernizării și conformării privind securitatea la incendiu, modificare de temă, pe terenul aflat în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale, în suprafață de 7.196,00 mp, situat în șos. Giurgiului nr. 109A, sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 33. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2019-30.09.2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 34. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 15.05.2019.

 • 35. întrebări, interpelări.

 • 36. Probleme curente.

Supun la vot ordinea de zi. Cu 24 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată. Trecem la ordinea de zi: Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Discuții? Vă rog, domnule Sava.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Bună ziua, în primul rând...Dacă tot suntem la a patra rectificare de buget, în decurs de o lună de zile, aș vrea ca în numele consilierilor, bineînțeles dacă sunt de acord, să ni se pună la dispoziție fișa de fundamentare a tarifului pentru serviciul de salubrizare. Am fost zilele trecute la chemarea asociațiile de proprietari din...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu-mi dau seama ce legătură are asta cu rectificarea de buget...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Are, pentru că aveți în corpul acestei rectificări, aveți.....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog...Domnule Sava, haideți să comentăm exact pe acest proiect...Sunt foarte multe proiecte...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Exact...Asta este solicitarea mea, pentru, că vreau să văd cum s-a făcut, cum s-a ajuns la valoarea de o sută..............milioane.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog...Dacă aveți un amendament, puteți să-1 faceți scris? Vă rog!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Da. Deci, ca să pot să votez în cunoștință de cauză, vreau să-mi puneți la dispoziție fișare fundamentare a tarifului de salubrizare a sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Alte discuții pe acest proiect?”

Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da.


Am.-urf'amendament. Urmare a adreselor nr. P8.3./4117/27.05.2019 și P. 17.1/895/06.06.2019, la Solicitarea Direcției Economice, propun următorul amendament: «Se introduc pe lista de investiții următoarele obiective: 1). Servicii de reactualizare a documentației m vederea aprobării Planului Urbanistic Zonal Coordonator — Zona de Sud a Sectorului 4. Buget total 149 940 lei, din care 1000 de lei credit bugetar 2019, iar diferența credit angajament pentru 2020; 2). Servicii de elaborare a Planului Urbanistic Zonal Coordonator — Parcul Natural Văcărești. Buget total 125 664 lei, din care 1000 de lei credit bugetar 2019, iar diferența credit angajament pentru 2020; 3). Servicii de elaborare a Planului Urbanistic Zonal Coordonator — Zona de Nord a Sectorului. Buget total 154 700 lei, din care 1000 de lei credit bugetar 2019, iar diferența credit angajament pentru 2020 »”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar. Cu 22 de voturi pentru, 2 abțineri și 2 voturi împotrivă, amendamentul a fost adoptat. Vă rog, domnule Marin Ștefănel Dan.”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:„Mulțumesc! Bună ziua! Acum s-a deschis microfonul. Eu, pentru clarificarea situației privind rectificările bugetare și întru stabilirea în fapt a adevărului, aș dori să-l întreb pe domnul director Cioclea, de la buget..., în fapt, care a fost gândirea? Pe lângă faptul că noi la începutul anului...și îi răspund și colegului meu, am votat o listă de investiții și am bugetat multianual anumite investiții, ne aflăm în faza în care facem rectificări...și e bine că le facem, tocmai pentru a muta niște sume în vederea derulării acelor investiții. Deci, ăsta este secretul rectifărilor bugetare, dacă vreți, lucru pentru care ma face pe mine să mă gândesc că, de fapt, în executiv, se lucrează....că așa era simplu: la începutul anului votam o listă de investiții și rămâneam așa cu banii. Banii, dacă nu erau alocați într-o anumită investiție, rămâneam și faceam două rectificări pe an, ceea ce nu e bine. Deci, domnule director Cioclea, care este motivul pentru care, de data asta, facem o rectificare?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„înainte să răspundă domnul director, aș dori să folosesc doar un singur exemplu...și apreciez foarte mult modul în care judecați lucrurile. De exemplu, pe lista de investiții, apropo de această rectificare, sunt 20 de parcări noi, totalizând circa 1000 de locuri. Este un singur exemplu, vis-a-vis de faptul că Primăria funcționează ca un organism viu care trebuie să se adapteze nevoilor pe care oamenii le au și în consecință, inclusiv, din punct de vedere financiar, avem de fiecare dată această nevoie de flexibilitate...și îi dau cuvântul domnului director și vă mulțumesc mult pentru această întrebare, domnule consilier.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Bună ziua! Așa cum a spus și domnul consilier, la începutul anului, dumneavoastră ați votat o încadrare bugetară și o alocare bugetară pentru diverse categorii de investiții. Aceste investiții sunt de două categorii: investiții care se încadrează în denumirea acțiuni anuale și sunt bugetate prin credit bugetar integral pe parcursul anului 2019 și acțiuni multianuale care sunt bugetate pe cel puțin două exerciții financiare...și aici avem ca exemplu, 2019 și 2020...sau unele sunt...care vin din trecut, acțiuni în continuare 2018-2019-2020. Nu există, pentru anumite categorii de venituri, iar Legea bugetului de stat pentru anul 2019, face parte din această categorie, nu există o trimestrializare, deci, Ministerul de Finanțe prin Direcția Regională București, nu a transmis o trimestrializare a impozitului pe venit, astfel încât noi am făcut, am repartizat impozitul pe venit ca sursă de venit pentru finanțarea bugetului printr-o sumă proporțională, să spun așa, printr-un cuantum proporțional, astfel încât suntem nevoiți să urmărim în fiecare lună execuția bugetară și în funcție de...să spunem așa, poate sună plastic, de neajunsurile...în funcție de dezechilibrele care se creează între partea de finanțare, de asigurarea finanțării și de derularea contractelor, să facem ceea ce numim noi, mici reglaje. Mici reglaje, înseamnă ca mutăm bani care sunt indisponibilizați, care sunt ținuți între anumite poziții bugetare și îi mutăm pe acele poziții unde avem nevoie de ei pentru a putea derula acțiunile, să spunem așa, cum le facem noi, de funcționare, pentru a asigura de multe ori procedura de funcționare a instituției. Deci, ăsta este rolul, din păcate,...și aici aveți dreptate, a acestor dese acțiuni de rectificare bugetară. Ele sunt...în speță, concret...urmare a monitorizării a îndeaproape de a face pe fiecare obiectiv și bineînțeles corecțiilor care trebuiesc făcute lună de lună la nivelul acestora.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mai sunt alte întrebări legate de buget? Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea. Vă rog, domnule Laurențiu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua, stimați colegi, domnule Primar, domnule președinte...O să vorbesc...Vă rețin două minute...pentru că vreau să fac un amendament în numele grupului PNL, dar vreau să argumentez puțin acest amendament. Este vorba de cuantumul burselor prin aplicarea Legii nr.38 ...și amendamentul nu înseamnă modificarea numărului de burse, înseamnă doar modificări de cuantumuri. O să vă dau un simplu exemplu: dacă ne uităm în anexă, de la bursele de merit pentru mediile 8.50-9.00 - cuantumul este de 30 de lei, numărul de burse este 1.792, asta înseamnă total 268.800 mii lei. Propunerea noastră va fi de 60 lei, care va însemna o creștere de la 268.000 mii lei, la 530.000 lei... Al doilea palier: de la 9-9.50 - cuantumul este 60, noi propunem 80...creșterea va fi de la 828.000 mii ...cu 300.000 mii în plus; al treilea palier: de la 9.50 - 9.99 - cuantumul este de 90 de lei, noi propunem 100 de lei, care înseamnă o creștere de la 1.450... cu 150.000, deci,10% , practic...iar la 10, să rămână tot atât. Totalizând, amendamentul nostru, cuantumul de burse propus în această anexă, în această hotărâre...la momentul actual este de 3.300.000 mii Roni. Amendamentul nostru ar însemna o implicare bugetară de 700.000 mii Roni în plus, un total de 4 milioane. La nivelul sectorului ...ca să nu apărem cu o bursă de 30 de lei, care pare un pic cam jenantă, să avem un minimum de 60 de lei...și asta, a fost decizia luată după consultări cu președintele comitetului de elevi și al părinților. Eu zic că un 700 de mii de Roni, în plus, față de de 3.300.000 milioane, e o creștere de 20%...ca să zic așa..și practic, dublăm palierele acelea mici. Eu zic că ar fi de bun simț acest amendament. Ca să-1 scriu...nu am ce, că trebuie să modific anexa.“

Dl Băluța Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă pot adresa o întrebare, stimat coleg? în afară de bursele sociale, v-aș întreba care este opinia dumneavoastră? De ce se dau burse?“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Facem filozofie acum, domnule Primar?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu. Este o întrebare pragmatică../4

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Pentru stimularea și motivarea elevilor...Motivare, stimulare, antrenare...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Considerați că a avea un plafon, de a avea o medie în concordanță cu suma propusă, este un element stimulativ?“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Asta o stabilim noi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu. Noi, aici votăm, stimate coleg, în afară de cuantum, noi votăm inclusiv oportunitatea. Este foarte important să reținem, de aceea nu sunt de acord cu dumneavoastră că discutăm de o situație filozofică. Deci, eu cred că, România, în general, are nevoie de performanță/4

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Perfect, de acord.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu cred că orice tânăr trebuie să fie motivat și sunt de acord cu lucrul acesta, dar îl motivăm să ajungă...și o să vedeți o propunere pe care împreună cu colegii am formulat-o, îl motivăm...tocmai stimulându-1 să aibă rezultate cât mai bune.“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnule Primar, palierul de la 8.50 este stabilit prin Legea 38, nu l-am stabilit noi. Noi nu avem competența...Noi avem competența să...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Probabil...astăzi, în premieră, sunteți politician. Dacă tot sunteți un fin cunoscător al aspectelor legislative, știți că această lege... obligatoriu intră de la 1 septembrie și nu de acum... Este o dorință...un lucru...44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„E anul universitar 2019-2020. Este corect.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este corect. Consiliul Local Sector 4...și era un lucru pe care-1...44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...Și cumularea burselor, tot de atunci intră...de asta nu s-a făcut acum...și nu a venit acum cumularea burselor, pentru că se va face de la 1 septembrie conform...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Dar acest lucru, noi îl aplicăm de astăzi, ceea ce este un act greu. De asemenea, trebuie să spunem că sumele pe care le propunem pentru burse pe anul acesta sunt de 15 milioane de lei.44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„13 milioane am bugetat după câte știu...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...în momentul acesta. Da? Așa că este corect ca fiecare dintre noi să puncteze lucrurile corecte....Și poate e bine...și am văzut că oamenii își doresc foarte mult, în general, să fim corecți față de ei și să le spunem lucrurilor pe nume. Cine învață este normal...cine învață mai mult și mai bine, este normal să fie motivat și sprijinit de statul român, în comparație cu cel care învață mai puțin, este un lucru important. Nu mi se pare corect să transformăm bursele de merit, bursele de studiu, tot într-o formă mascată de ajutor social sau de mită electorală. Nu mi se pare corect lucrul acesta. Din acest motiv, mi se pare că și un tânăr care are media 8.50 și are acest...44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...Poate și 8.29, 8.59...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Păi, nu...Așa o să mergem și la 5.01...E ok...putem să mergem și la 5.01...pentru că toți copiii care trec ar putea să ia burse...ceea ce e un lucru minunat, dar una este ajutorul social și alta este motivarea performanței, de aceea, propunerea pe care am avut-o...și mi se pare una de mult mai mult bun simț, este următoarea: știți foarte bine că bursele se acordă după niște criterii pe care Ministerul Educației le are, dar Consiliul Local are posibilitatea să premieze prin stimulente. De aceea, împreună cu colegii...și veți vedea imediat acest amendament, am considerat că este oportun, în loc să sprijinim, în loc să acordăm în masă aceste majorări, mi se pare că este mult mai ok, să dăm, de exemplu, olimpicilor naționali care au luat locul I, să le dăm 2000 de lei pe lună; celor care au luat locul II -1500 lei pe lună și celor care au luat locul III - 1000 lei pe lună. Cum să-i bonusăm pe cei ...pentru că nu toate olimpiadele au fază...11

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Scuzați-mă, domnule Primar...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Lăsați-mă să termin...Cu respect, vă rog... După aceea puteți să luați cuvântul, fără probleme...După care, pentru faza pe municipiu, pentru că sunt olimpiade care nu au decât fază pe municipiu, să poată primi, de asemenea, un stimulent, un bonus...de 500 de lei pentru locul I; 300 de lei pentru locul II și 100 de lei pentru locul III, în plus față de ceea ce au dânșii asigurat prin bursă. Așa mi se pare, de exemplu, just și deontologic și stimulativ, pentru că ne interesează să stimulăm rezultatele, să stimulăm performanța. Asta este o opinie. în mod evident, din punct de vedere filozofic, avem abordări diferite din punctul acesta de vedere, însă profit de faptul că și dumneavoastră și eu suntem cadre universitare și știm foarte bine ca performanța este cea pe care trebuie s-o încurajăm. România, în general, are nevoie de performanță. Vă rog!11

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Domnule Primar, împărtășesc și eu aceleași idei până la un punct cu dumneavoastră, susțin, bineînțeles excelența și dacă veți veni, după ce voi depune amendamentul acesta, cu un amendament...eu, unul personal, îl voi vota. Sunt perfect de acord și întotdeauna am stimulat tot ceea ce înseamnă fenomen educațional...și motivare și stimulare. în schimb, eu vă spun...revin la propunerea mea: de la 30 de lei la 60 de lei, asta înseamnă că un copil ia pe 5 luni o dată, da? Ori ia 150 de lei, ori ia 300 de lei. Impactul bugetar este pentru noi de 268.000 mii lei. Nu înțeleg de ce nu am stimula și acest lucru?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Are legătuă cu simbolistica. Gândiți-vă puțin. Deci, considerați că meritocrația este stimulativă pentru o societate? ii

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Se prea poate în legea nouă, în Eminescu...sau în alt.... înseamnă totuși ceva. Depinde...Acum depinde la ce le raportăm...Cât de cât. Una este excelența și alta este...Discutam de paliere separate. 11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți cum este...Exact ca și cum avem copii. Ori avem copii, ori aproape avem copii. Exact așa este și aici. Este o foarte mare diferență și știți foarte bine că atunci când vorbim despre un examen, locurile sunt limitate. Când sunt 5 locuri pentru care cineva concurează, viața este dură. Viața este plină de asperități...“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Cine are media aproape 9, nu-i copil? Se intră cu 9 la Colegii bune, acum în Bucureștiul ăsta, să fim...11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este important ce mesaj...Dacă doriți să fim...Chiar e de mirare modul în care priviți lucrurile...Dacă dorim să avem o abordare socială, este ok...Dar există bursele de ajutor social. Sunt separate.11

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu, acelea sunt separate. Bursele de merit sunt separate, iar ce propuneți dumneavoastră...excelența../"

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dumneavoastră...Eu asta voiam să subliniez...14

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...Sunt paliere diferite...11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București„Eu asta voiam să subliniez, că dumneavoastră transformați criteriul performanței, într-un criteriu social.11

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu. Bursele sociale...și nu m-am atins de ele, sunt reglementate....Că sunt 80 de lei, că sunt...acelea sunt cu totul altceva...O să...dar e prin lege, nu trebuie să mai susținem noi, cumularea burselor care trebuie făcută conform legislației în vigoare. Asta este o altă discuție, dar sunt paliere total separate. Bursele sociale care se dau 12 luni...11

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București„Dacă dumneavoastră faceți următoarea afirmație...și citesc din memorie că: „nu sunt și ei copii?” Toți, sunt copii. Toți copiii merită, din punctul nostru de vedere, tot sprijinul din lume, dar este important ce trebuie să statutăm aici. Ori dorim să creăm o formă de ajutor social și nu este niciun fel de problemă, de acord...dar să spunem că este vorba despre o formă de ajutor social, ori dorim să creăm.„dar pentru asta, repet, există...deja legea prevede posibilitatea și existența acestor burse de ajutor social pentru copiii ce se află în familii cu venituri mici sau dorim să generăm un sistem concurențial, un sistem de performanță în care copiii trebuie să intre. Este foarte important, pentru că acest tip... (intervenții în sală fără microfon)... Vă rog frumos să luați...44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog frumos! Dumneavoastră?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Deci, este o diferență de abordare și de viziune...44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Văd că este o diferență de viziune. Până la urmă, sunt și liberal și cadru universitar cum sunteți și dumneavoastră, domnule Primar/4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...liberală.“

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu am făcut noi palier de 8.50. Deci, e Legea 38, într-adevăr, care stabilește de la anul școlar următor...Asta o aplicăm noi acum prin hotărârea noastră, într-adevăr! Nu am stabilit noi mediile astea: 8.50-9; 9- 9.50; 9-99...44

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da! De exemplu...44

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Eu am zis că......vorbeam de oportunitate.

Adică,700.000 de mii este o creștere de 20%, nu mi se pare un efort bugetar atât de mare pentru noi...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Haideți să discutăm...44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...Pentru copilul acela care ia 300 de lei , în loc de 150 de lei, odată, înseamnă ceva și pentru el...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu, îmi cer scuze că vă întreb...Care este motivul fundamental pentru care acordăm burse? Dacă dumneavoastră considerați...și vreau să spuneți foarte clar: eu consider că bursa de merit sau bursa de studiu, este o bursă socială, depinde.....dacă vrem să fim corecți.44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu o să spun asta niciodată. Bursa socială este socială, bursa de merit, este de merit, bursa de performanță este de performanță...Este altceva. Sunt trei variante...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dumneavoastră...Asta încerc să vă spun și înțelegeți perfect ceea ce vă spun, modul în care puneți problema și vă gândiți...Banii sunt rezultatul unei activități, aici. Este corect, da?44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Nu neapărat. Dacă vedem că au.......resursă umană,

mai bine investim în ea. Eu o văd ca pe o investiție pe resursă umană, nu ca un cost...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Investim în ce?44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„în capitalul intelectual...pe care încercăm să-1 creăm și să-1 îmbunătățim. Capitalul uman...pentru că asta este averea noastră până la urmă.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am și eu o rugăminte la domnul președinte de ședință. Conform regulamentelor, știm că într-o sală este normal și este firesc, să fim informați dacă oamenii filmează sau nu filmează. Este o chestiune de respect și vă rog să luați măsuri în acest sens.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog! Cine filmează, îi rog să iasă. Vă rog să ieșiți!44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Ok. într-un cuvânt...ca să nu lungim pentru că și așa avem o ordine de zi lungă, este o chestiune foarte stufoasă../4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, este o chestiune legată de opțiune și o chestiune legată de principiu. Deci, ceea ce este foarte important să subliniem, ceea ce este foarte important să subliniem în toată chestiunea asta, este următorul lucru..........(intervenții în sală fără microfon)..........Bun. Deci, asta este foarte important, ca să

știm... Da. Ok. Am înțeles modul în care judecați lucrurile, evident, este un punct de vedere pe care îl respect, chiar dacă nu sunt de acord cu el, dar discuția importantă era legată de oportunitate. Mi s-a părut corect și realist să dezvoltăm acest subiect pentru că reprezintă, dacă vreți, două modalități de abordare. Mi se pare corect. Este alt punct de vedere.44

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Corect. Domnule Primar, permiteți-mi! întotdeauna am avut un discurs și am discutat...și eu consider că am discutatpunctual, pe puncte și pe ordinea de zi...și întotdeauna, eu zic, că am găsit înțelegere. Dacă, într-adevăr, într-un anumit moment am avut păreri și opinii divergente, asta se poate întâmpla și fiecare individ are propriile păreri. într-un cuvânt, îmi voi susține amendamentul în numele grupului PNL care...nu am ce să scriu foarte mult, trebuie să refac anexa, care sună doar așa: «de la media 8.50 - 9.00 - cuantumul bursei de la 30 de lei, amendamentul este la 60 de lei; de la 9.00 - 9.50 - în loc de 60 de lei, este 80 de lei; de la 9.50-9.99 - în loc de 90 de lei, este 100 de lei; iar la 10.00, să rămână tot 200 de lei. Repet. Impactul bugetar este de 700.000 de mii în plus, față de 3.300.000, adică, un 20%». Vă mulțumesc! Acesta este amendamentul.44

Președintele de ședința, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule președinte, aș vrea să dăm cuvântul, așa cum am promis la începutul ședinței și reprezentantului...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Cine a promis? îmi cer scuze!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Dumneavoastră ați spus că o să-i dați cuvântul și reprezentantului elevilor...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Eu nu am spus așa ceva...îmi pare rău! îmi puneți vorbe în gură. Eu am spus că cine poate să ia cuvântul printr-un consilier, așa cum este în regulament. Puteți să transmiteți dumneavoastră ce are dânsul de spus. Vă rog!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Da. Era o discuție pe care am avut-o cu...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Eu l-am lăsat să ia cuvântul în comisie, i-am ascultat părerea, acum, dumneavoastră, puteți să transmiteți, pentru că erați acolo. Ați venit cu dânsul.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Discuțiile pe care le-am avut...Dânșii ridicau problema că nu s-a respectat Legea nr.52/2003, articolul 7, în dezbaterea proiectului de hotărâre pe care astăzi îl discutăm, să rămână în 30 de zile, respectiv, 10 zile, așa cum scrie în lege, în dezbatere publică... și să fie invitați toți, toate persoanele de decizie, inclusiv, cei care ...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mă scuzați! La dezbaterea publică nu ați fost și dumneavoastră, pentru că de două-trei luni, tot este în dezbatere publică pe acest proiect?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Nu a fost afișat...Unde? Dezbatere publică unde să fim invitați? Eu știu că a fost săptămâna trecută o discuție ad-hoc...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„V-ați întâlnit ad-

hoc...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„...Au venit și reprezentanții părinților din Sectorul 4, care au participat la discuție, la o așa-zisă discuție. Atâta tot! în rest, altceva...să fim invitați, să avem o discuție pe tema asta, să facem niște calcule realiste, nu s-a discutat...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Știți că puteți să contestați acest lucru...Aveți o opinie diferită...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Șă știți că asta o să fac și am demonstrat că în luările mele de poziție, am avut întotdeauna dreptate și mi s-a dat dreptate, inclusiv, în instanță. Vă mulțumesc pentru sugestie. Așa voi proceda.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Și eu vă mulțumesc! Dacă sunt alte discuții pe acest proiect. Domnule Marin Ștefanei Dan. Vă rog!”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Mulțumesc, domnule președinte. Mă uitam pe articolul 7 din din Legea 52 pe 2003 și vă rog să-mi permiteți să citesc, asta ca să nu...Legea 52 pe 2003, articolul 7: anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, inserat în site-ul propriu ... așa...se transmite către mass media cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare. Nouă, în ședința comisiei, ne-ați spus de 10 zile. Să știți că e ușor să căutăm toți pe net și să ne edificăm. Eu nu știam pe dinafară Legea 52 dar uitați că am căutat special, mi se părea ciudat de ce 10 zile. în lege scrie 3 zile deci s-au îndeplinit condițiile legale, către mass media și către public.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, domnul Ștefanei Dan Marin. Mai aveți întrebări? ”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Mai am câteva întrebări și ulterior la final și un amendament și mă bucur că împreună cu ceilalți colegi din consiliu și împreună cu executivul am ajuns la un amendament comun, așa cum a fost de altfel citit și de către domnul Primar, dar înainte de a ajunge la acel amendament aș dori ca cel puțin din punct de vedere profesional. Direcția de învățământ să-mi răspundă la cel puțin două întrebări. Una dintre ele este: care este numărul de elevi care primeau burse la nivelul anului 2016, comparativ cu numărul de elevi care primesc bursă la nivelul anului 2019, este prima întrebare și care este bugetul alocat pentru burse în 2016, comparativ cu 2019. Și fac comparație cu 2016 tocmai pentru că este un an de bază pentru majoritatea consilierilor din actuala legislatură. Ulterior amendamentul pe care vreau să-1 formulez, aparține tuturor grupurilor politice din Consiliul Local Sector 4, USR, PNL, PPU ....(intervenție în sală fără microfon)... .fără PNL? E în regulă, retragem PNL-ui. ...PMP, PSD, ALDE și UNPR. Și face referire la stabilirea unor stimulente financiare în cadrul acestui proiect de hotărâre de consiliu care să prevadă alocarea de bani pentru elevii care au rezultate deosebite la olimpiadele naționale și așa cum spunea și executivul, locul întâi, 3000 lei ....(intervenție în sală fără microfon)....2000 lei, 1500 lei și 1000 lei iar la rezultatele faza pe municipiu 300, 200, 100 respectiv locul 1, 2 și 3. Este un amendament pe care-1 formulez ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Chiar din calcule avem la municipiu 500 lei, 300 lei și 100 lei. ”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan: „Eu am vrut mai mult să accentuez faptul că...îmi pare rău acum că PNL-ul a ieșit din acest amendament, dar toate grupurile politice au achiesat la această idee.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Scuze, domnule coleg, în primul rând nu am fost informat, cel puțin eu unul personal nu am fost informat, nici nu am fost consultat. Am zis o dată când a prezentat și domnul Primar că, eu unul personal, voi vota pentru așa ceva, dar rugămintea mea, domnul președinte, haideți să votăm amendamentul meu întâi, că văd că am trecut la al doilea amendament și încă nu l-am...”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Să știți că nu suntem așa de bătrâni ca să nu ținem minte pot să și demonstrez că ...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,E periculos dânsul, că ne arată asta.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Domnule, atunci o să fie un amendament ca în Scrisoarea a treia, câtă frunză câtă iarbă, tot consiliul, dar mai întâi aș vrea să mi se răspundă la cele două întrebări.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, haideți să trecem la vot pe amendament.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Mai întâi aș vrea să mi se răspundă la cele două întrebări.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în anul financiar 2016 au fost plătite în total 10.873 de burse iar în anul 2019 doar aferent primului semestru avem 12.864 de burse iar cuantumul acestora, de la 10.563.982 lei în 2016 avem 13.700.000 lei, fără să ținem cont de amendamentele care urmează să fie propuse, deci o creștere de 50%. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acum amendamentul grupului PNL. Cu 10 voturi pentru, 8 abțineri și 7 voturi împotrivă, amendamentul a picat. Supun la vot amendamentul domnului Ștefanei Dan Marin.”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Nu este amendamentul domnului Ștefănel, este amendamentul tuturor grupurilor politice de consilieri. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Era citit de domnul Ștefanei Dan Marin.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E corect. Este citit de domnul Ștefănel...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Urmare consultării partidelor politice de la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4 formulăm următorul amendament: «se introduce un nou articol în corpul hotărârii care prevede următoarele, se acordă un stimulent pentru merite deosebite la olimpiadele școlare desfășurate pe parcursul anului școlar 2017- 2018 după cum urmează: pentru olimpiadele școlare la nivel național, locul I, 2000 lei, locul II, 1500 lei, locul III, 1000 lei iar pentru olimpiadele școlare faza pe municipiu, locul I, 500 lei, locul II, 300 lei și locul III, 100 lei, ele cumulându-se cu celelalte burse existente». ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest amendament. Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, amendamentul a fost adoptat. Acum vom trece la vot pe proiect în integralitatea sa. Vă rog. Cu 22 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 67/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare piața Big Berceni”. Vă rog, doamna Murgoci. ”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Am o întrebare, poate n-am citi eu bine. Această reactualizare de indicatori aduce un cost triplu față de cel stabilit inițial?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Un cost aproximativ dublu, nu triplu și există următoarea explicație, indicatorii rezultați în urma studiului de fezabilitate care a generat devizul pe care l-am votat în prima parte a anului 2017, a avut o cu totul altă soluție tehnică, alt amplasament, alte liste de cantități și un etaj în minus față de ce votăm astăzi. Practic listele de cantități aferente unei parcări cu un etaj în plus, generează modificări în ceea ce privește structura de rezistență care dublează cantitatea de fier din motive care țin de siguranță.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să fiu mai exact, mai punem încă un etaj acestei parcări, ca atare toate...evident ne trebuie o fundație mai zdravănă, trebuie mai mult fier beton, trebuie mai multe lucruri de genul acesta iar poziția ei din fericire o mutăm pentru că toată esplanada de la Piața Sudului, în cel mai scurt timp se va goli. Și avem o locație mai bună decât cea inițială pentru că Băneasa Investments Group, știți bine, nu ne-a dat cei 350 metri. Vestea bună este că justiția le-a respins domnilor de acolo solicitarea de suspendare, astfel încât avem cale liberă aducerii terenului la starea inițială. Deci pe scurt o punem puțin mai încolo, tragem de ea și o facem mai înaltă.”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„E posibil ca atunci când primim proiectele să avem măcar aceste schițe, noi consilierii, disponibile? Că de aia am pus întrebarea că altfel nu... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „în principiu, și apreciez întrebarea, e una pertinetă, în comisiile de specialitate sunt întrebările acestea, e adevărat că poate că nu ajung infomațiile în...”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Nu suntem toți speciliști în construcții, am putea consulta în cadrul partidului dacă am avea ceva grafic.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De asta am spus foarte simplist despre ce este vorba. Deci o mutăm de acolo și mai punem un etaj. De aceea există această diferență. ”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan: „Atunci permiteți-mi să transmit mulțumirile mele domnului proiectant care inițial ne-a indus în eroare, în fine, nu mai spunem nimic că mai avem câteva modificări de indicatori...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,,Stimați colegi, suntem într-o situație tragică, dacă n-ar fi tragică ar fi comică. Vă dați seama, pentru 700 mii de lei ne-am opus și n-am vrut să mărim cuantumul...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vorbim despre altceva acum, să știți! Haideți la diverse să vorbim. Vă rog, haideți să discutăm la ultimele puncte. Domnul Sava, vă rog frumos trecem mai departe. Degeaba vorbiți fără microfon. Vă rog frumos! Dacă aveți ceva de spus pe subiect. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„La subiect! Se triplează valoarea investiției...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnul Sava, sunt președintele de ședință și am dreptul să vă tai microfonul atunci când nu discutați pe subiect. Nu se poate, îmi pare rău.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Să discutăm totuși civilizat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Asta spun și eu, dar haideți să discutăm pe subiect dacă aveți ceva de spus.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Este o situație tragică, domnilor consilieri, negociem 700 mii lei, vi se pare normal să mărim valoarea cu 11 milioane? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am reținut ideea dumneavoastră. Dacă mai sunt alte discuții, dragi consilieri, pe acest proiect, dacă nu, supun la vot acest proiect. Cu 18 voturi pentru, 5 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele H-III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)” Vă rog, doamna Murgoci.”

Dna consilier Mihaela Murgoci:,, Se mai mărește și parcarea de la IMGB, căci mie nu mi se pare o parcare mare? ...(intervenție în sală fără microfon)... Acolo ar trebui să existe o parcare mai mare prin care cei care vin din afara Bucureștiului să-și poată lăsa mașina și să ia metroul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Doamnă, mai mare decât ce, că n-am înțeles ?”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Mai mare decât este ea actualmente.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pai, e cât de mare a permis terenul să fie, să știți, că dacă intrăm peste linia de metrou ...s-au găsiți o soluție tehnică pe care să ne-o puneți la dispoziție, e-n ordine. Oricum în proiectul privind lărgirea va fi cuprinsă o nouă parcare mai înspre zona de centură care va face obiectul unei alte investiții.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„în anexă, la poziția 18 este un teren al cărui administrator este Metrorexul. Vreți să-i expropriem sau putem să cerem în numele Sectorului 4 să ni se pună la dispoziție acel teren ?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în coridorul de expropriere este obligatoriu să fie trecuți toți proprietarii, respectiv, administratorii de terenuri, indiferent dacă se expropriază sau nu, din punct de vedere financiar, terenul lor.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Bun, atunci la poziția 3, respectiv poziția 4 sunt doi proprietari neidentificați.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, da. Dar cofinanțarea este făcută de către Guvernul României, deci noi n-avem nicio......integral!”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Faptul că există lista asta nu înseamnă că se plătesc bani pentru terenul respectiv. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bun. Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 22 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții de pe raza Sectorului 4. Supun la vot acest proiect. Cu 20 voturi pentru, 4 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe in baza garanțiilor proprii, in valoare de pana la 58.200.000 euro, sau echivalentul in lei pentru o perioada de pana la 22 de ani si perioada de gratie de pana la 5 ani, in vederea asigurării finanțării si/sau cofinantarii cheltuielilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Supun la vot acest proiect. Cu 19 voturi pentru, 5 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. Supun la vot acest proiect. Cu 19 voturi pentru, 5 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București pentru Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut. Vă rog, domnul Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Nu prea am înțeles eu ce e acest...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, nu a trecut prin comisie, domnul Ceacâr? ”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Nu, nu, să auzim și la microfon, precum și procentul de 14 % care mi se pare foarte mare. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul director Cioclea, vă rog.”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Convenția de garantare a împrumutului obligă garantul, în speță Primăria Sector 4, să țină un cuantum din suma împrumutată de către direcția de piețe, acest cuantum a fost calculat în funcție de cheltuielile curente pe care le desfășoară și pe care le are Direcția de Piețe în baza contractelor deja asumate iar suma de bani nu reprezintă decât ....noi considerăm astăzi împreună cu colegii de la Direcția de Piețe că nu va afecta buna funcționare a acestora. ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:,, Să înțeleg, deci, că Direcția de Piețe are un risc de 14% să dea faliment? Nu-i rău, merge!” „.(intervenție în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Asta ați înțeles?! Ați înțeles tot. Vă rog, domnul Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnul președinte, aș dori să fim și noi informați să ni se spună ce se întâmplă clar acum la Piața Progresul, înțeleg că sunt evacuați...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„La diverse, să știți că discutăm și acest subiect și la probleme curente.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Păi, nu. Dar e vorba de Piața Progresul și de rambursarea creditului și de fondul acesta de risc. E același lucru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Păi da, dar Piața Progresul e în administrarea Primăriei.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Vrem să știm ce se întâmplă!

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Tocmai de aceea, la sfârșit sunt toți directorii aici și-i întrebăm. ”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Sunt evacuați oameni, societăți comerciale care au activitate acolo.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule Sava, de fiecare dată încercați să aduceți alt subiect în discuție. Stăm până la sfârșit și.....(intervenție în sală

Jară microfon)....Bun vă mulțumesc. ”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„E vorba de rambursare, domnule, ce naiba! ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supunem la vot. Cu 21 voturi pentru, 2 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 367 mp. de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr, 296, sector 4” Vot pe acest proiect: Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 91/24.04.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere aferentă terenurilor proprietate privată din sectorul 4 situate în Sos. Giurgiului nr. 164C, Sos. Giurgiului nr. 164D, Șos Giurgiului nr. 164F, Șos Giurgiului nr. 164G, Sos Giurgiului nr. 164H, Intrarea Giurgiului nr. 8A și parte din imobilul situat în Șos. Olteniței FN-OIteniței 67A, în suprafață totală de 5.980 mp, în scopul efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi pe teritoriul municipiului București. Vă rog, doamna Murgoci. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Eu am o întrebare către doamna Secretar. Știu că există o hotărâre judecătorească privind celelalte loturi, adică Intrarea Vrabiei 10A, Intrarea Giurgiului 17, Intrarea Giurgiului 23, Intrarea Giurgiului 8B. Nu poate Primăria să facă demersurile pentru a merge la cadastru cu acea hotărâre judecătorească ca acele terenuri să fie trecute în cadastru, mă rog, în sectorul 4? ”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Primăria poate face toate demersurile pentru toate proprietățile Primăriei Municipiului București pe care le are în administrare. Pentru proprietăți private, Primăria nu poate să facă astfel de demersuri. Vorbim de o proprietate privată acum, nu avem cum să schimbăm noi cartea funciară pentru o proprietate privată.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Dar este o hotărâre judecătorească care spune că sunt în Sectorul 4.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Hotărârea judecătorească nu este validată la momentul acesta prin ultimele documente care trebuiesc încheiate la nivel de Prefectură. Nu vorbim de nivel de sector, vorbim de nivel de capitală. Există acea hotărâre judecătorească, există și niște protocoale care au fost semnate. Comisia de soluționare a acestui litigiu, că nu numai între Sectorul 4 și Sectorul 5 ci și între alte sectoare sunt litigii, analizează sau finalizează, se pregătește să finalizeze acest diferendum ca să zic așa, dar nu sectorul este cel care atribuții în acest sens, ci Primăria Capitalei.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Am înțeles. Și în momentul în care ele vor intra în Sectorul 4 putem să Ie introducem în hotărârea de consiliu.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Evident. Exact același lucru i-am explicat și doamnei Șandru, în momentul în care cartea funciară va fi pe Sectorul 4, vom propune o rectificare a acestei hotărâri de consiliu local, în sensul introducerii și acelor spații în propunerea noastră de expropriere. Exproprierea, însă, iarăși depinde de Capitală întrucât este atributul exclusiv al Consiliului General al Municipiului București. Noi nu facem altceva decât să propunem acest lucru către Consiliului General al Municipiului București. De altfel , Consiliului General al Municipiului București dacă constată în secunda aceasta că loturile respective sunt în Sectorul 5, nu-1 oprește nimic să le introducă în acea hotărâre de expropriere pe care o va face...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Deci, poate Consiliul General să completeze această hotărâre a noastră? ”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Evident. Evident.”

Dna consilier Mihaela Murgo ci: „Mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Coșmin Constantin:„Domnul Sava, vă rog.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Doamna Secretar, puteți să-mi spuneți data când a fost emisă acea hotărâre dată de instanță în ce an a fost? ”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Una în 2012 și una 2014 sau 2016.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Deci, aproximativ 7, respectiv 5 ani au trecut de atunci. ”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dar tot nu vă adresați cui trebuie... că tot Consiliul General are atribuții în acest sens.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Tot consiliul, dar noi putem, la cererea noastră, consiliul să aprobe sau să nu aprobe aceste exproprieri. Adică, de ce nu s-au făcut demersurile pentru a îndeplini toate condițiile...”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Răspuns nu, nu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Con stan tin:„Păi, nu e treaba noastră să facem toate demersurile.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Așa cum am explicat și mai devreme revin și explic. Nu putem solicita noi, Consiliul Local Sector 4, introducerea pe o astfel de listă a unor proprietăți care în momentul acesta sunt cadastrate în Sectorul 5 pentru că intrăm și deranjăm pe colegii de la Sectorul 5. Singurii care pot face acest lucru sunt colegii dumneavoastră de la Sectorul 5, evident, sau Consiliului General al Municipiului București care poate suplini, complini această listă cu acele spații care se află în sectorul 5 în acest moment, din punct de vedere al actelor. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, supun la vot. Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București” Da, doamna Murgoci, vă rog.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da, când ne mutăm, vorba colegului meu Cristian Matache.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Când e gata. ”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Păi și nu trebuia să fie gata acum vreo jumătate de an și dacă nu era gata cineva plătea niște penalizări, adică constructorul? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Se întâmplă lucrul acesta, probabil.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Se întâmplă sau nu ? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnul Turmac, vă rog.”

Dl consilier Tiirmac George Adrian:„Tot legat de acele penalizări, vreau să știu de la executiv dacă s-au încasat bani de la constructor pentru întârzierea penalităților, conform contractului?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, începând de la 1 ianuarie? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Puteți să consultați actul adițional care s-a încheiat în sensul ăsta. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ok. Mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Supun la vot acest proiect. Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.286/21.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4. Vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 13: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 331/13.12.2018, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, Sector 4”. Vot, vă rog. Cu 24 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 14: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4. Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru, 3 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 15: Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 14 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020. Vă rog, domnul Laurențiu. ”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Am și eu o întrebare pentru cineva din aparatul de specialitate pentru că am văzut că sunt pe PNDL, am văzut că la un moment dat sunt obiective la care acoperim 80% din valoarea investiției, rata de cofinanțare a noastră ajunge până la 80% și nu există nici totalul, urmează să fac totalul, să vedem care este partea noastră de cofinanțare și cât e pe PNDL. Vreau să întreb, de la o cotă de finanțare, nu știu cât e inițial 15% -20% , cum am ajuns la 80% la anumite obiective? Mulțumesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cofmanțarea este în conformitate cu hcl-ul pe care l-am votat la fiecare obiectiv în parte, practic. Modificarea pe care o votăm acuma se referă la solicitarea MDRAP-ului de a actuliza devizul general conform OUG 114, instrucțiunea 1 și 2, în urma solicitării Ministerului Dezvoltării în vederea continuării finanțării prin PNDL și o să vreau să vă dau citire instrucțiunii 2 care o modifică pe prima, alineatul 2, litera b care ne impactează pe noi: modificarea salariului minim aplicabil, valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim. Din acest motiv venim să reaprobăm indicatorii pentru că conform primei instrucțiuni modificată de a doua instrucțiune, valoarea manoperei se indexa total, instrucțiunea doi vine să o modifice pe prima și să specifice exact care ramuri din rețeta de deviz impactează modificarea impusă prin OUG 114.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Am înțeles. Și o altă întrebare modificările pe OUG 114 simt finanțate de cine, de PNDL sau de noi?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Fiecare articol care are manoperă este impactat în cote egale să spun așa.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Sunt cofinanțate și de noi și de PNDL. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect. Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 239/ 20.09.2018, privind aprobarea cofinanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 .Supun la vot acest proiect. Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 17: Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”.

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Am o rugăminte la administrativ să verifice la doamna Murgoci că s-a blocat butonul de <no>.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vot, vă rog pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din "Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente Contractului Subsecvent de lucrări nr.2 la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015. Vot, vă rog pe acest proiect. Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 19: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 240/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, Ia finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din "Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr.l la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015. Vot, vă rog pe acest proiect. Cu 23 voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 20: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCLS4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurării prefînantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru, 3 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 21: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de Ia Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare. Vot, vă rog. Cu 20 voturi pentru, 4 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 22: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare. Vot, vă rog. Cu 19 voturi pentru și 5 abțineriși 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „ PROIECT DE EXTINDERE ȘI REMODELARE CENTRU DE ZI PENTRU EDUCAȚIA COPIILOR ” Da, doamna Murgoci, vă rog.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Renunțăm la niște spații verzi ca să construim o clădire cu un etaj? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ați fost la comisie? ” Dna consilier Murgoci Mihaela:„Nu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Ah, n-ați fost! Am înțeles. Domnul director, vă rog dacă puteți să...”

Dl Pelmuș Dragoș Vasile - director - Direcția Generală de Asisteță Socială și Protecția Copilului Sector 4:„Bună ziua. Este vorba de o finanțare de 1 milion și jumătate de mii de euro. Am identificat această posibilitate pe un grant norvegian. Ne trebuie aprobarea dumneavoastră pentru indicatorii tehnico economici, nu stricăm spațiul verde, practic la Centrul nostru Neghiniță acoperim piscina, ea există, dar este nefolosită de foarte mulți ani, o piscină specială pentru copii cu dizabilități, va fi acoperită, în jurul ei vor mai fi niște cabinete pentru gimnastică medicală și lucruri de genul acesta, o sală, birouri aferente personalului de acolo.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Deci nu extinderi foarte mult acea clădire. E în fața blocului meu de aceea vă întreb că eu chiar știu cum arată. Nici locurile de joacă, acolo în spate...Ok, am înțeles. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Negrilă, vă rog.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Două cuvinte aș vrea să-i adresez domnului director, vreau să-i mulțumesc că a fost foarte prompt, după cum știți acum ceva timp, acum o săptămână, a ars acolo o casă în zona Apărători, am apelat la dânsul în calitate de consilier și vreau să spun că în aceași zi s-a și făcut ancheta socială, s-a și rezolvat și vreau să-i mulțumesc pe această cale. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vot pe proiectul 23, vă rog. Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 24: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în str. Aliorului nr. 6A, sector 4, București din proprietatea publică în proprietatea privată a

C.G.M.B., în vederea casării și demolării acestora. Doamna Murgoci. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Și acolo ce este și de ce nu am făcut până acum un centru de zi? Se va face un centru de zi care rămâne în administrarea noastră? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Bineînțeles că rămâne în administrarea noastră. ”

Dl Pelmuș Dragoș Vasile - director - Direcția Generală de Asisteță Socială și Protecția Copilului Sector 4:„ Acolo se construiește o căsuță în parteneriat cu fundația HHC, este un ONG mare care a construit peste 170 de astfel de căsuțe în toată țara. în sectorul 4, ca rezultat al parteneriatului semnat acum doi ani cu ei, o căsuță este gata, în incinta Creșei Mica Sirenă și a doua căsuță se construiește acolo la locația din Aliorului. în curtea locației sunt două magazii, despre acele două magazii este vorba. Una arată groaznic, este dintr-o tablă vopsită verde așa și una este roz, e din zidărie, dar oricum este deteriorată, este vorba de două magazii din acea curte. Căsuța până la sfârșitul anului va fi gata și atunci și curtea ar trebui să arate normal. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumim. Domnul Ne grilă, vă rog! ...(Werverc/ze în sală fâră microfon).. .Domnul Turmac, vă rog, nu v-am văzut. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da, foarte interesant că se fac deja planuri pentru un imobil pe care avem o construcție chiar dacă ea este într-o oarecare stare de degradare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Oarecare?”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Păi, oarecare, pentru că în documentația pe care ne-ați transmis-o, a fost transmisă tuturor consilierilor, se face referire la un referat emis de Direcția Administrativă emis de DGASPC, dar nu este atașat, așa că eu merg pe cuvântul dumneavoastră și sunt convins că dacă dumneavoastră vă asumați că acolo acele imobile trebuiesc demolate sau sunt casate sau cum vreți să le spunem, sunt absolut convins că dumneavoastră vă asumați toată responsabilitatea și noi votăm pentru oportunitate. Mulțumesc frumos.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog să-i prezentați domnului Turmac referatul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Vot, vă rog pe acest proiect. Cu 23 voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2024 precum si a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019-2024. Cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Punctul numărul 26-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea de servicii sociale inovative pentru reducerea riscului de instituționalizare în sectorul 4“, a Acordului de parteneriat încheiat între Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Fundația Sera România și a asigurării contribuției proprii în proiect, reprezentând 2% din alocarea financiara eligibila a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 Aici am și eu un amendament: « Ținând seama de discuțiile de la comisia de buget, luând în considerație nota justificativa emisa de către DGASPC sector 4, avand în vedere modificarea cererii de finanțare a proiectului prin suplimentare valorii nerambursabile primite de către DGASPC sector 4, valoare contribuției de 2% a direcției se modifica corespunzător de la 47.748, 23 lei la 52.524,45 lei In consecința propun modificarea anexei la proiectul de hotarare, Acord de Parteneriat, acord ce cuprinde proiectul bugetului si trebuie sa reflecte valorile alocate fiecărui partener.» Vot pe acest amendament, vă rog! Cu 22 de voturi pentru, 2 abțineri și lvot împotrivă, amendamentul a fost adoptat. Supun la vot proiectul, în integralitatea sa. Cu 24 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 27: Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020 Vot, vă rog. Cu 24 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul 28- Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4. Vot, vă rog. Cu 23 de voturi pentru, 1 abținere și lvot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 29: Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței socială deținută de către

titularul Contractului de închiriere nr. 7895/05.02.2019, pentru unitatea locativă situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 3, apartamentul nr. 75, Sector 4, cu locuința socială liberă de contract situată în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, parter, apartament nr. 22, Sector 4. Vot, vă rog. Cu 24 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 30: Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței devenită vacantă, din Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.2, construită pentru tineri, prin programul A.N.L., destinată închirierii. Vot, vă rog. Cu 24 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 31: Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a asocierii și protocolului de asociere cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală “Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri Apărătorii Patriei din cadrul ISU Dealul Spirii București-Ilfov” și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru realizarea asocierii. Vot, vă rog. Cu 23 de voturi pentru, 1 abținere și lvot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 32: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru crearea unor căi de acces în vederea modernizării și conformării privind securitatea la incendiu, modificare de temă, pe terenul aflat în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale, în suprafață de 7.196,00 mp, situat în șos. Giurgiului nr. 109A, sector 4, București. Supun la vot. Cu 21 de voturi pentru, 3 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Vă rog, domnule Turmac. Ce s-a întâmplat?”

DI consilier Turmac George Adrian:„Eu am votat pentru proiect, sper ca suprafața pe care am votat-o să fie aceeași cu cea care a fost în acea cadastrare și să nu mai existe diferențe pe viitor Atâta vroiam să spun ...fm/erven/Ze din sală Jară microfon)... Doamne ajută!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Punctul numărul 33:Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2019-30.09.2019. Vă rog... O să vă rog... Vă propun votul deschis. Vă rog, cine este pentru?... (intervenție din sală fără microfon)...Pentru votul deschis ...(intervenție din sală fără microfon)...''

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Grupul PSD îl propune pe domnul Cosmin Bărbălău.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Grupul PMP, având în vedere că stimabilul meu coleg, domnul Sava, tocmai și-a pierdut funcția de președinte, aș dori să îl propun să fie, măcar, președinte de ședință.”

Dl consilier Sava Io an Răzvan:„îi mulțumesc domnului Ștefanei și o să îi spun că orice loc președinte, vicepreședinte este un loc efemer, e supus democrației, deci trăim așa, nu trebuie să vă pară rău.”

Dl consilier Pungă Nicolae:,, Grupul ALDE e de acord.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, O să refuz propunerea domnului Ștefanei, mă onorează dar, în acest moment, nu aș dori să îndeplinesc această funcție. Mulțumesc.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Să știți că am fost crescut, de mic, să ajut oamenii la suferință și acesta a fost scopul meu.”

Dl consilier Ștefan Dan Laurențiu:,, înțeleg că la noua listă care se va face, probabil cu alianță, vreți să aveți relații? începeți să vă construiți, de acum, campania?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Vreau să îmi exprim și nu glumesc în momentul acesta, chiar nu vreau să fac.... vreau să îmi exprim aprecierea față de colegul meu Răzvan și să îi doresc în continuare succes, de asemenea vreau să felicit pe colegii de la USR pentru scorul extraordinar de bun pe care l-au obținut la alegeri.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Mulțumim!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da! Este o realitate și este normal să îi felicităm, nu să procedăm altfel, tocmai pentru că, de-a lungul timpului, aici, consider că am avut o abordare constructivă și nu putem decât să apreciem lucrurile acestea, chiar dacă suntem un pic invidioși asta e, nu e o problemă dar, am vrut să punctez lucrurile în această modalitate. Sper că împreună cu colegii de la PNL vom reuși, la următoarea tură, să fim mai buni decât ei ... da?... De asemenea, un rezultat foarte bun au avut și colegii de la PMP ... da?... și sunt convins că, în cel mai scurt timp și colegii de la ALDE vor fi mult mai în formă. Despre asta este vorba. Deci, chiar nu glumesc și nu vreau să iau în derâdere niște lucruri. în general, dictonul latin trebuie să funcționeze știți cu „Vae victis!” întotdeauna cei care sunt învinși trebuie tratați cu onoare și cu demnitate. Din acest motiv colegii de la USR merită tot respectul nostru și felicitări pentru rezultatul obținut și să intre la guvernare.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Ne mai gândim... la.....nivelul asta ne mai gândim un

pic... dacă am acepta provocarea...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu fac parte din cei care.... dacă tot vorbim despre o declarație politică, un statement, sunt dintre cei care consideră că într-adevăr Partidul Social Democrat, astăzi, trebuie să se retragă de la guvernare. Vă dați seama că Organizația Sector 4 gândește așa, deci nu e o problemă! Te rog, Răzvan!”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, Aș aprecia ca să rămânem în aceeași tonalitate, aș aprecia dacă aprecierile dumneavoastră, domnule Primar, s-ar transforma și în fapte. în momentul când un coleg de-al dumneavoastră, din consiliu, propune un amendament, vrea să afle mai multe lucruri despre un proiect de hotărâre care nu a fost deajuns dezbătut, ar trebui lăsat să vorbească, să i se aducă argumente, să fie o discuție constructivă pentru locuitorii Sectorului 4 .V-aș ruga, dacă aceste aprecieri s-ar transforma și în fapte.” '

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Știi că te iubesc și tu mă iubești, necondiționat. Nu sunt de acord cu ceea ce spui și știi bine că disputa politică pe care o avem niciodată nu a modificat, într-un fel sau în altul, natura releției interumane pe care o avem. Și e valabil pentru oricare dintre colegii noștri. îți respect punctul de vedere, în mod evident nu sunt de acord cu el,... nu sunt de acord cu el dar îl respect așa cum, în măsura în care întrebările... și e o apreciere subiectivă, întrebările sunt fer... și răspunsurile și tenta este fer., și răspunsurile vor fi la fel de corecte. Da?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerea domnului Viceprimar. Vă rog, domnule......Vă rog!”

Dl consilier Andeescu Marian:„Grupul PPU-sl mai are o propunere, pe domnul Dan Simion Călina ...(discuție în sală, fără microfon)... Dânsul vrea?”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, E democrație. Atunci facem fiecare propunere și cu asta basta. Bine eu, personal, vă spun că l-aș fi propus pe domnul Ceacâr Sorin pentru că a câștigat și alegerile și mi se părea normal.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu apreciez, extrem de mult, modul în care colegul nostru, Cosmin, conduce lucrurile și experiența pe care a căpătat-o. Este un foarte bun profesionist și dacă aș fi consilier, numai cu dânsul aș vota.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Ar trebui să ia un spor de vechime dânsul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, dacă mai sunt alte propuneri? Supun la vot propunerea domnului Viceprimar. Voturi pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? (Din însemnările din sală: 18 voturi pentru, 2 abțineri și 5 voturi împotrivă) Da. A doua nu se mai supune votului. Supun la vot proiectul, în intergralitatea sa. Cu 21 de voturi pentru, 2 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc pentru încredere. Punctul numărul 34: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 15.05.2019. Vot, vă rog. Cu 24 de voturi pentru, și 1 vot împotrivă. Punctul numărul 35: întrebări, interpelări. Vă rog, domnule Negrilă!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Profit și eu de ocazie că îi avem pe cei doi corifei aici și domnul Viceprimar și domnul Primar și vreau să mulțumesc, în primul rând, că mi-au răspuns la ultima interpelare într-un timp foarte... record chiar și plec de la această interpelare și vreau să rog executivul, am aici un tabel cu semnături pe care l-am depus și la registratură, este vorba de acest teren, situat în strada Orăștiei nr.35, care este un teren foarte mare, undeva la patru mii și ceva de metri care, în momentul de față, este o junglă urbană, la propriu și care.... cetățenii din zona aceea își doresc să-1 transformăm într-un loc decent, de joacă... spațiu de joacă, nu știu., ceea ce se poate face ...(intervenție din salăfără microfon)...Vă spun eu. Este vorba de domnuWHHMmK* Sunt trei proprietari. ...(intervenție din sală fără microfon)... Da. Este un teren privat pe care, cu bunăvoința dumneavoastră, am dori să-1 redăm cetățenilor din zona aceea pentru că chiar au nevoie acolo în zonă și de spațiu dejoacă și de parcuri și așa mai departe.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...(intervenție din sală fără microfon)... după expropriere.... dacă îi menținem destinația verde fie, dacă nu, facem o parcare....”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Se poate face acolo, domnule Primar și o parcare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ...(intervenție fără microfon)... Ce vor oamenii...”

Dl consilier Negrilă Vasile: „Păi, oamenii chiar au specificat, bine, terenuri multifuncționale, tobogane, mese de tenis, leagăne, foișoare, băncuțe pentru copii noștri care ... (intervenție din sală fără microfon)...da, e o idee extraordinară. Domul Laurențiu o să urmați și dumneavoastră, mai am încă, nu am terminat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Mă scuzați, vă rog.” Dl consilier Negrilă Vasile:„Cetățenii, în zona Poștalionului, ne-au rugat foarte tare... este foarte mult praf pe stradă. Acesta este cauzat de la construcțiile care se desfășoară acolo.”

...(intervenție din sală fără microfon)... ”e alb sau e maro praful?”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, ...Așa că eu vroiam să atrag această atenție este foartă multă mizerie...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu! E praf!”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, E praf!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da! Praf! E praf!” Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, E praf totul, domnul!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunteți foarte optimist, domnul! Aveți un hobby cu.... Sunt convins că imediat ce... nici nu pot să vă spun că totul este colorat turcoaz, nu e problema, dar e importantă remarca pe care ați făcut-o că dacă praful este alb sau nu, însă, cu certitudine, în momentul în care construcțiile se vor încheia, în momentul în care branșamentele vor fi făcute, sigur nu va mai fi acest deranj pe strada respectivă. Nu avem în mod concret ce să...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Sunt de acord cu dumneavoastră numai că o doamnă de acolo din zonă, care este profesoară la un liceu de renume, mi-a spus că... mi-a adus la cunoștință faptul că, camioanele ies de acolo pline de noroi pe stradă și...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Corect este....ele au fost la fel și când a construit casa în care dânsa stă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Dânsa stă într-un bloc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Scuzați-mă, blocul respectiv...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Da. Blocul.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așa a fost și la dânsa când s-a construit blocul. Din nefericire, unii oameni uită că și atunci când e vorba de ei, s-a întâmplat la fel.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Sunt de acord cu dumneavoastră , pe sloganul dumneavoastră "Hai că se poate!"”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„"Hai că se poate!" Da.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Cred că se poate și asta, domnule Primar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ne străduim să fie mai bine.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, doamna Murgoci.

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Eu am patru întrebări. Mă rog, prima este o sugestie. Nu există pe site, am verificat și mi-au spus și cetățenii, autorizațiile de construire din 2019. încă. Cea de a doua mi-a fost semnalată de mai mulți cetățeni din zona Tineretului, care, mă rog, s-au panicat că dispare Piața Norilor și sugestia mea ar fi dacă... da le-am explicat despre ce este vorba și dacă s-ar putea pune, în zona respectivă... că e vorba de pensionari, deci, de oameni care nu intră neapărat pe internet, să se pună un anunț, un ceva ca oamenii să știe că nu dispare Piața Norilor.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, împreună vom realiza o informare, nu am finalizat încă proiectul tehnic ca să... știți că la noi zvonistica e mai importantă decât... zonei este mai importantă decât......viteza luminii, deci are o viteză de propagare

ieșită din comun. Nu, nu putem, nici nu- am putea de fiecare dată să discutăm doar despre zvonuri. La momentul în care discutăm despre lucruri articulate și lucruri ferme, o să informăm, sigur, cetățenii despre toate aceste detalii, inclusiv... în momentul acesta nici măcar nu a intrat încă în posesia primăriei, de abia în septembrie.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Da. Dar nu poate fi pus undeva, acolo în zonă, un afiș în care să anunțăm oamenii... un panou, ceva....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Niște flyere. Vom face câteva flyere de informare.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Ok.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. E o sugestuie bună și asta fiecare dintre noi poate să o facă, să contribuie Ia aplanarea unor astfel de....”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Da. Eu le-am explicat despre ce este vorba, dar dacă vine din partea Direcției de Piețe sau a Primăriei are un alt impact. Următoarea e....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, puțină liniște!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Care e stadiul implementării proiectului la Colegiul Miron Nicolescu pentru că am primit niște fotografii cu biblioteca care a fost devastată.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Din nefericire, la prima licitație nu a câștigat nimeni. în ideea în care a concurat unul și a ieșit pe locul doi, am reluat licitația. Nu trebuie să se îngrijoreze nimeni vis-a-vis de ceea ce este acolo pentru că, acea construcție va fi refăcută din temelii. Da? Tot ce e acolo. Tot. Da? Deci nu e o favoare. Discutăm de o investiție de câteva milioane de euro. Deci, nu este un motiv de stres din punctul acesta de vedere. De altfel veți vedea că, probabil în toamnă, noua rețea școlară va include și acea clădire pentru anul 2020-2021. Sperăm să o atribuim cât mai repede. Din nefericire, sunt licitații la care fie nu se prezentă nimeni fie nu câștigă nimeni. Da? Se întâmplă și lucruri de genul acesta, nu e prima, avem vreo patru bucăți până acuma, în care ni s-a întâmplat așa ceva. Să ne amintim, de exemplu, de amfiteatrul UMF, când l-am avut scos ca formă de teatru, l-am scos de două ori și nu s-a înscris nimeni la el. Sunt niște realități. Dar, la un moment dat, cu perseverență, se va atribui și ăsta. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Sunt și alte întrebări?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Și ultima întrebare este legată de o persoană cu handicap și se adresează DGASPC-ului de sector, dacă poate acorda, așa cum au facut-o cei din Bacău, comisia din Bacău, un certificat permanent de invaliditate. Și am lăsat aici toate hârtiile.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O să întrebăm.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Da,da da! Nu aștept...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O să vă rog frumos să i le lăsați doamnei Cristescu să le aibă și să le trimită colegului Pelmuș.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Poate găsesc o soluție. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamne ajută. Domnul Marin, vă rog!”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:,, Am găsit și eu câteva sesizări, tot de la cetățeni, sub formă de fotografii, cu niște bălți de apă vis a vis de ....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Am crezut că erau de pește...”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, ... nu bălți care s-au format în urma ploilor într-adevăr torențiale, vis a vis de Alexandru Obregia, chiar pe trotuar, probabil canalizarea s-a înfundat, în fine ar trebui să....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, între timp s-au corectat destul de multe lucruri, sunt în garanție lucrările, am mai făcut corecții pe ici pe colo, acolo unde am sesizat asta, am mai pus geigere în capăt, pe partea cu Emil Racoviță. Ne străduim să îi obligăm pe constructori să lase în urma lor aproape perfect lucrurile.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:,, Foarte bine. Și mai vreau să fac o precizare. Acum 5 minute făceam referire la colega noastră Mihaela Murgoci care, bănuiam eu, că votează împotrivă, nu era doamna Mihaela Murgoci, era colegul din dreapta mea, fostul președinte. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să vă cânte melodia aia ...Dacă aș fi pentru o zi președinte”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doamna lancu.”

Dna consilier lancu Elena:,, Aduc și eu niște probleme ridicate în CA-ul de la Școala 97. Finalizarea lucrărilor la bazinul din curtea școlii și obținerea de urgență a autorizației ISU până la începerea anului școlar următor pentru că, dacă nu va fi obținut, școala va pierede evaluarea

ARACIP.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Doamna director vă minte cu nerușinare și vreau să rămână consemnat pe această bandă acest lucru. De ce? Pentru că pentru ARACIP-are a fost eliminat criteriul ISU.”

Dna consilier Iancu Elena:,, Ea spune ca a obținut calificativul...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Tocmai din acest motiv spun că minte cu nerușinare dacă vă spune așa ceva sau vă spune un fake news. Da? Așa, ca informare. Și o să vă prezinte doamna Secretar și dumneavoastră articolul de lege. Da? S-a întâmplat de cîteva luni. Dar, cu certitudine, lucrările vor fi terminatre până la sfârșitul anului, dar nu în această modalitate este fairplay să lucrăm.”

Dna consilier Iancu Elena:,, Și recepția corpului de clădire modulară care...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Exact același lucru este valabil și pentru această chestiune. Da? Când vom fi siguri că lucrările sunt făcute... vedeți dumneavoastră, de-a lungul timpului, vis-a-vis de părțile calitative, au existat foarte multe probleme. Din acest motiv, nu dăm în funcțiune lucrurile până nu ne asigurăm că e totul în regulă. Da? De aceea le-am și făcut ca să le folosească dar nici să ne grăbim pentru că doamna directoare... dânsa este o simpatică dar este mai grăbită și să o rugați, din partea mea, să nu mai promoveze fake news, că nu e bine.”

Dna consilier Iancu Elena:,, O să îi transmit.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Ok!”

Dna consilier Iancu Elena:„Și nu mă uitați cu bolarzii aceia.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu. De abia au venit. Și Direcția de Investiții, o să rămână pe bandă, trebuie să pună pe strada Pridvorului bolarzi și o să o contactăm și pe doamna consilier să discutăm despre zonare acolo.”

Dna consilier Iancu Elena:,, Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cu mare plăcere.” Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule Matache, vă rog!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Vă mulțumesc că mi-ați dat și mie cuvântul într-un final. La intrarea pe strada Panselelor, pe partea dreaptă a trotuarului, există două surpări de teren și au rezultat două gropi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Un degajament...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Aș vrea să luați în considerare pentru reparare, pe strada Blânde ști, în zona Kaufland Iriceanu locatarii se plâng că pe strada lor nu a călcat niciun vehicul al primăriei care să împrăștie substanțe contra țânțarilor sau alte insecte. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă anunțăm, cu foarte mare plăcere, că acesta este atributul... să vorbiți cu colegii dumneavoastră de la CGMB, este atributul Primăriei Municipiului București. Deci trebuie să îi calce compania municipală de țânțari.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok. Mulțumesc frumos pentru această explicație, în tot sectorul 4 cât și la nivelul întregului București dar, acum vorbim de sectorul 4, se pot vedea mulți copaci uscați sau mulți copaci verzi care au crengi uscate, dacă se poate, în această perioadă, pentru că putem să îi deosebim foarte ușor să luăm în considerare acest lucru și să....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Primăria Municipiului București ne-a trimis chiar notificare, ne-a interzis să ne mai atingem, în perioada vegetației, de pomi.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Este adevărat dar... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aberant, din punctul meu de vedere... ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, ... nu și de cei uscați”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, încă odată, dacă dumneavoastră și sunt convins că aveți această posibilitate să generați o hotărâre de Consiliu General care să modifice regulamentul actual, cu cea mai mare plăcere. Altfel din nefericire...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Am citit acea hotărâre și excepție erau aceste lucruri, copacii uscați și crengile uscate.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Noi am primit notificare să nu ne mai atingem de nimic.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Bun, mulțumesc. Câțiva cetățeni ne sesizează faptul că în părculețul de joacă îngrădit de pe strada aleea Cricovul Dulce, nr.l, bl NI6, persoane adulte și-au făcut obiceiul să vină acolo, la locul de joacă, să consume băuturi alcoolice, să fumeze în preajma copiilor cât să-și lase și câinii slobozi în parc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Există două numere de telefon Primul este 112 și al doilea este 9441 pe care le pot accesa cetățenii”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Dacă îmi permiteți să completez, sesizările au fost făcute către Primărie și Poliția Locală și vin acolo și continuă la fel Adică, avertizările verbale fără amenzi, din păcate, se.... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Sunt convins că au fost date și amenzi în acest sens.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Domnule, ce să vă spun? Ideea este că oamenii mi-au spus că se continuă aceste obiceiuri și... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți ce se întâmplă? E adevarat. Să vedem câte sesizări..., dacă ne uităm pe caii center, câte sunt... Se întâmplă dese ori, ca oamenii doar să se plângă și să aștepte din partea altcuiva să vină ajutorul, fără să raporteze acest aspect. Deci, este foarte important, să raporteze. Și să îi întrebați data viitoare când vă întîlniți, că sunt situații destul de des întâlnite, de câte ori au sunat la Poliția Locală. Foarte important. Și să vă dea și dumneavoastră, că avem acum aceste mijloace, de câte ori au sunat. Realitatea este că nu sună. Și justificarea este că se simt intimidați de cei care sunt în....”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Da. Și asta e adevărat.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu spun rău pentru că e o chestiune pe care o întâlnim frecvent. Din nefericire, simt destul de mulți oameni care nu își asumă civic niște demersuri și așteaptă din partea altcuiva, nu știm a cui, să Ie rezolve problemele din comunitate, vis a vis de ce înseamnă educație și comportament.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Deci, să înțeleg că rețeta ar fi să sesizăm tot timpul...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Totdeauna. Aceste lucruri nu rămân așa, cel puțin pe acest tronson, Poliția Locală are un upgrade extrem de important, fie pe telefon 9441, fie pe aplicația pe care o avem., da?... fără niciun fel de problemă lucrurile se întâmplă. Dar ele se întâmplă în măsura în care sunt sesizate. Dacă nu sunt sesizate, nici nu o să vină nimeni să le rezolve problema. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Pot să vă spun că o sesizare din asta, a fost soția mea de față, în spatele blocului din șoseaua Berceni nr.41, există un loc de joacă acolo, unde au venit, nu mai țin minte dacă erau polițiști locali sau jandarmi și i-au avertizat pe cei care consumau băuturi alcoolice acolo și spărgeau semințe și a rămas doar avertizare, unde își dădeau după aceea ghionturi, hai că am scăpat, știți...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu. Eu vă spun

așa! ”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Și continuă și acum...”

Dl Baluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ce să le facem. Să îi arestăm? Ce să le facem?... Prima dată îi avertizăm, după aceea îi amendăm.... Ok. La fel este și cu mașinile pe care le ridicăm... Important este următorul lucru: faptul că oamenii sesizează și că poliția vine. Scopul fundamental pe care îl avem nu este să dăm amenzi. Scopul fundamental pe care îl avem este să nu se mai întâmple asta. E corect da?! Modalitățile...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Frica de amendă îl mai face pe om, câteodată, să se mai gândească câte odată ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneavoastră știți foarte bine că tensiunile pe care le avem astăzi în societate ne obligă să avem niște măsuri inteligente și inspirate. Nu trebuie să venim să dăm cu ghioaga acolo unde nu este cazul. Și polițistul local este și el un om chiar dacă sunt doi chiar dacă sunt...nu, nu venim să ne batem cu oamenii, venim să rezolvăm probleme. De aceea, primul... și rostul pe care îl are poliția locală este acela de a-i conștientiza, dpe cei de acolo că nu e în regulă ce fac. Important este, oamenii să aibă încredere și să sesizeze. Asta se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, până când aceste lucruri se rezolvă. Asta este partea tristă, că oamenii vor dar nu simt... Nu putem așa și știți bine lucrul acesta. Și să îi îndemnați, știu că sunteți un om extrem de implicat în comunitate...”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor în părculețul de la Berceni sigur...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu... în comunitate și vă pasă de ce întâmplă și vă pasă sincer de aceea și insist, este un lucru pe care trebuie să îl facem cu toții. Să le spuneți că dacă nu sună ei, nu le rezolvă nimeni problemele.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, O altă sesizare...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doar o clipă, cam câte aveți? Adică să știm așa.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor :„ Mai am încă trei.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, E ok.

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, O altă sesizare are legătură cu grădinița de stat de pe strada împăratul Traian, dacă nu mă înșel acolo era cunoscută ADESGO sau ceva de genul. De ce este închisă.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pentru că a fost preluată de firma ADESGO ce este proprietarul clădirii. De aceea am si mutat-o de acolo.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, firma ADESGO, dar nu e bine acolo unde stau copii, la grădiniță?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, A! Era o curiozitate.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Mi-au sesizat cetățenii că vroiau să știe că de ce această grădiniță este închisă. Credeau că este în renovare și nu se mai renovează.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, âNu se mai renovează că nu e a noastră. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Deci, e proprietate privată, nu avem nicio treabă.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci aveau o problema cu grija.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Da”

DI Bâluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Erau îngrijorați, adică?’

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Stațiile de autobuz pe lângă autobaza STB aflată pe bulevardul Metalurgiei în sensul de mers spre metrou necesită renovare, ...și o......la ... fața

locului.”

Dl Băluța Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu știu dacă știți, noi suntem la Primăria Sectorului 4 deci STB, ați și spus. A! Că suntem niște oameni super ok, toți cei din Consiliul Local și ne-am apucat șă facem și străzi și stații și ce vreți dumneavoastră să facem în general, tot ceea ce am crezut că putem să facem și putem să facem ne-am apucat de ele. Dar acum, sincer, nu sunt chiar toate lucrurile... daca am avea și buget le-am face pe toate. ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Apropo de spații, domnul Primar...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Stați puțin! Vă rog frumos, lăsați-1 pe colegul dumneavoastră!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu sunt în administrarea noastră și îi rog pe colegii dumneavoastră de la Consiliul General, sigur vă vor lua această solicitare și o vor trata cu celeritate și cei de la STB vor intra într-o eră a schimbărilor. Trebuie să vedeți mașinile de la STB, cele care fac reparații. Sunt bestiale.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Deci să înțeleg că nu putem să facem stații din astea de așteptare, locuri de așteptare pentru...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pe bulevardele pe care le avem în administrare, mai am făcut, ...da?... ai văzut.... și avem și un protocol dar... ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Noi putem să facem pentru că suntem niște oameni normali și vedem că., așa cum ai văzut tu că e praf sau pe bulevardul x, y sau z nu a fost niciodată o stație ... da?... le facem... da?...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Păi să le mai spun?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Spuneți-le. Dacă sunt numai lucruri de genul ăsta trebuie să le spuneți obiectiv...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Trebuie să le spuneți colegilor dumneavoastră de la Consiliul General.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Bun! ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O să le spun lor.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,... ca și problemele comunității Sectorului 4 ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Cu siguranță pentru asta.... Vă rog, mai aveți una.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Pe strada Glădiței în zona Asmita Gardens.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pe asta ați luat-o de la domnul Sava? Faceți ca la rugby, ați dat pasă...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,,... este nevoie de separatoare de sens ....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ah! Zău!”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„E redundant”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Mi-a spus un locatar de acolo.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți ce mi-a spus domnule Ceacâr? Incredibil!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu știu ce v-a spus.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Că pe strada Glădiței e nevoie de separatoare de sens. Și vorbeam cu domnul Dinu. Și ce credeți că mi-a spus?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, La fel.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Că pe strada Glădiței e nevoie de separatoare de sens. Domnul Negrilă. înțelegeți? Când m-am întâlnit cu dânsul...”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Bine. Atunci vă mai spun una și gata, am terminat. La școala 308, în CA-ul, căruia sunt, sala de sport, cea făcută în 2010 are probleme cu acoperișul. Plouă, practic, pe copii acolo când fac activitati sportive și dacă putem să luăm măsuri, să reparăm acoperișul.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cu certitudine.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, în afară de acest lucru, ieșirea secundară, nu cea principală, are nevoie de renovare, adică s-au spart scările de intrare, cu gresia, faianța ce era pe acolo.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ați văzut ce harnici sunt cei de acolo. Nu așteaptă să le facă altcineva. Asta e un lucru minunat pe care îl sesizez, apropo de micile reparții pe care ar putea să le facă. înțeleg, atunci când plouă e cu totul altceva.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Dacă pot să le facă ei, bănuiesc că Primăria îi ajută cu materiale...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vă dați seama că nu îi electrocutăm. Au și bani pentru asta. Deci nu e problemă. Totul e să vrea. Nu, dar este foarte simplu, de fiecare dată și este o cutumă... Să ne ajute să facem! Sunt școli, cum e 97 în care directorii sunt absolut senzaționali și se descurcă și se descurcă orice fac. Sunt impecabili. 79 la fel, 190, 194, 98 sunt oameni care se implică, sunt manageri extraordinari, se implică în chestiunile astea. Dar există și o serie de manageri care așteaptă. Ne-a chemat, de exemplu, cineva, nu vreau să nominalizez, să schimbăm un geam că s-a fîsurat. Este, cum să vă spun, e în neregulă. Toate lucrurile acelea, toate aceste mici nereguli, vă dați seama că nu trebuie să așteptăm de la Primărie să le facă, este simplu să cerem bani și le putem face.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Domnii au spus că au un buget foarte mic ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi, nu, nu! Știți cum e! Cere și ți se va da!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, ...și bugetul este pentru consumabile nu și pentru reparațiile astea.

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pentru consumabilele cui? Asta e altă întrebare.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, ...ar fi detergenții..., ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ia să vedeți, câți detergenți cumpără dânșii? Faceți și dumneavoastră în CA-ul respectiv.... Este vorba de exercițiu. Cereți și dumneavoastră. ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, O să cer....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ...de la Consiliul de Administrație să vedeți așa de câți bani cumpără asociațiile de părinți detergenți, furniuri de birou și lucruri de genul acesta și de câți bani se cumpără de la Primărie lucrurile acestea sau prin Primărie.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, O să fac cercetare...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ... pentru că e foarte amuzant. Veți fi foarte surprins de chestia asta.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok. Vă mulțumesc mult.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E neplăcut. Și să îi îndemnați pe părinți să nu mai dea bani pentru lucrurile astea.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Deci, acoperișul, să le spun că îl reparăm?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O să îl reparăm și pe el. Bineînțeles. Și facem și grădinița. Știți că anul acesta o să fie gata.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Știu. Am fost la grădiniță chiar astăzi dimineață.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Vă place. Da?”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Cade un zid de la infiltrații.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cade.... îl demolăm pe ăla care cade. Dacă e ăla pe care l-am ținut.... ca e demolare parțială.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Da are nevoie și de terasă... de tot de făcut la grădinița 167 ... fostă grădinița 167 care aparține......”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog domnule Sava.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc pentru răbdare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Merg bine lucrările acolo? Nu la 308, la grădiniță...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Nu, nicio lucrare nu a început acolo. Poate la șoseaua Giurgiului.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La șoseaua Giurgiului.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Am înțeles că au început lucrările.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu. Nu. Am crezut că ați fost acolo”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu, la șoseau Giurgiului, nu. La Izvorul Oltului, nr.3 am fost. Astăzi dimineață.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Bun. Mulțumesc domnule președinte pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu aș vrea să revin cu acea solicitare pe care am facut-o la începutul ședinței la proiectul de rectificare bugetară. Să ne puneți la dispoziție fișa de fundamentare a tarifului pentru salubrizarea sectorului. Știm foarte bine că....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O secundă Răzvan. întrebare. Deci, tu ce întrebi? Despre ce fel de salubrizare?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Fișa de salubrizare”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Despre ce salubrizare? Că avem două categorii stradal, respectiv menajer.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Deci avem stradal, menajer inclusiv deszăpezire. Da?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ok. Ce te interesează?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Tot ce execută operatorul care are.....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ok. Dar ce te interesează?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Fișa de fundamentare. Există...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci, știi cum a fost atribuită procedura de salubrizare? A fost atribuită printr-o....”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Nu vreau să

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu. E interesant să știi pentru că e o procedură transparentă, este o licitație publică. Prețurile rezultate sunt rezultatele unei licitații publice.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Ok.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Asta e răspunsul pe care ți-1 dau. Toate aceste elemente le găsești în SE AP. Inclusiv raportul procedurii îl găsești tot în SEAP, inclusiv fundametările de prețuri și cum a fost reglementat pe piață. Vreau să îți reamintesc pentru că nu a fost un contract de concesiune ci este un acord cadru de prestări servicii. Deci cine ți-a spus lucrurile astea, vezi, te-a indus în eroare. Nu știai că avem un acord cadru... avem un acord cadru de prestări servicii valabil pe patru ani. Iar toate sunt rezultate în urma unei proceduri de achiziție publică.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,,Am înțeles lucrul acesta și faptul că spuneți că e transparent am dori să ne puneți-ne și nouă la dispoziție ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu spun eu... Deci este în SEAP tot. Ai caietul de sarcini, ai raportul procedurii de atribuire,... da?... absolut totul. Toate aceste documente sunt transparente. Mai mult decât atât, este o procedură care a avut supraveghere din partea celor de la ANAF, nu este singura...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,, Stați puțin. Deci nu intru în astfel de detalii.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi dumneavoastră mi-ați cerut.. e vorba de transparență”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,,... să îmi puneți la dispoziție...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:» Păi v-am spus că vă stă la dispoziție. Deci eu vorbesc despre open-source Aveți și v-am îndemnat să vă uitați, în serviciul electronic de achiziții publice, pentru că e un open-source”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Ați putea să dați curs rugăminții mele?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi, tocmai v-am dat.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, E vreo problemă să îmi puneți la dispoziție ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Răzvan, tocmai ți-am dat răspunsul și ți-am pus la dispoziție locul în care găsești această documentație SEAP, SIC AP cum se numește în momentul acesta. Este un open-source. Deci este o sursa... de aceea am si făcut-o ca să fim transparenți.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Ei, se poate pune la dispoziție această fisă?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu...e ... deci iar sunt.....”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Păi, nu! Eu întreb, se poate sau nu se poate?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Este deja pusă la dispoziție.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Deci, nu se poate, înțeleg, să puneți la dispoziție”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Este deja pusă la dispoziție. Asta este concluzia dumneavoastră. Eu v-am spus că este deja pusă la dispoziție.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Alte întrebări? Vă rog, domnule Ceacâr!”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:,, Da. Mă bucur că în sfârșit, după îndelungi demersuri... ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ... ați câștigat alegerile...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ ... nu... când va face, conform știrilor din Sectorul 4, news, ce se va face breteaua la stânga pentru intrerea pe Secerei și astfel...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, S-a făcut deja, să știți!”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ S-a făcut deja?!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Mai are semaforul doar!”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Când s-a făcut?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, între timp! Ne-am mișcat...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Am fost plecat câteva zile din București dar... mă bucur că s-au mișcat cu talent și în al doilea rând când montăm și noi statuia? Faimoasa statuie.....

Sectorului 4.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ați văzut că am făcut fundația, da? Probabil că săptămâna asta o să o montăm. Nu o să vă spun ziua că vă văd sigur...”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan :„ Aș vrea să fie într-o joi inaugurare ca în......mari.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Are și ... și tot ce trebuie”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Bine. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc. Punctul numărul 36: Probleme curente. Dacă nu sunt...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Probleme recurente dacă mai sunt...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Se înscrisese la cuvânt reprezentantul elevilor însă observăm că a plecat. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL SECTORULUI 4

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

SEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris

Chircii Mibaela Tătaru Mihaela Mustățea Mirela