Proces verbal din 08.10.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Sector 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 08.10.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2509/02.10.2019.

Au fost prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem începe, vă rog?! Suntem 25 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Declar ședința deschisă. Pentru început, dau cuvântul domnului Viceprimar, pentru ordinea de zi suplimentară. “

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 2: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 2. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 3. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Vom reseta sistemul acum, pentru că a venit și domnul consilier Matache. Suntem 26 de consilieri prezenți din 27 de conisilieri în funcție. Continuăm/1

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea exploatării în scopuri comerciale a rețelelor stradale aflate/date în administrare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare ș£ desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din ^i^^e^i^umplexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu m^dnfcările și completările ulterioare.”                                            *


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 6. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

  • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 26.09.2019

  • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea exploatării în scopuri comerciale a rețelelor stradale aflate/date în administrare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuialnițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului European Cukuml--|î- tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”


Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4         ff *         v t

  • 8. întrebări, interpelări.                                        //     { rfSh \ ț

    9. Probleme curente.


JS. //

Vot, vă rog! Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 26.09.2019. Vă rog, domnule Negrilă."

DI consilier Negrilă VasiIe:„Bună ziua! Nu are legătură cu ordinea de zi, în schimb, aș vrea să aduc la cunoștința domnului Primar o problemă care...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Negrilă, dacă vă rog să faceți asta la interpelări, vă deranjează?"

Dl consilier Negrilă Vasile:„Nu. E ok.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Mai citesc o dată primul punct: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 26.09.2019. Vot, vă rog! Cu 23 de voturi și 3 abțineri, procesul verbal a fost aprobat. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Vă rog, domnule Moulin."

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Aici...“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„La mine trebuie să vă uitați. Dacă vă uitați în partea cealaltă...nu poate să vă dea cuvântul..."

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,...Căutam o informație...Imediat."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am înțeles!"

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Aici avem trei indicatori care se actualizează, unul dintre ei...este vorba de reabilitare pentru Șoseaua Giurgiului. Prima dată am aprobat asta în noiembrie 2018 la 62 de milioane, pe urmă în mai 2019 la 86 de milioane și acuma ajungem la un cost de 147 de milioane...adică, 137% mai mult decât prețul inițial. Cum justificați această creștere de cost? Vom avea niște străzi..."

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, nu este vorba de nicio creștere de cost, pentru că nu votăm prețul aici, votăm indicatori care înseamnă cantități de lucrări...”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Creștere de indicatori, atunci..."

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Au fost suplimentate cantitățile de lucrări pentru obiectivul pe care l-ați menționat, iar la această hotărâre de consiliu au fost introduse un număr de 12 străzi adiacente zonei Șoselei Giurgiului care înseamnă lucrări de asfaltare, de creare sistem rutier, lucrări de canalizație, lucrări de iluminat, lucrări de gaze...de aici, reiese suplimentarea. Deci, cantități de lucrări, repet.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian: „Adică, nu mai vorbim de reabilitare pentru Șoseaua Giurgiului, dar vorbim de reabilitare Șoseaua Giurgiului și renovare pentru străzi adiacente. Atunci, trebuie redenumit acest indicator... pentru că acuma, nu are niciun sens acest indicator...și avem impresia că, costurile pentru Șoseaua Giurgiului cresc foarte mult..."

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Puteți să consultați devizul care este anexat proiectului de hotărâre și o să vedeți acolo toate cantitățile de lucrări la care fac referire. Faptul că dumneavoastră nu vă uitați în spate și vă uitați doar la denumirea proiectului, nu înseamnă că obiectivul trebuie redenumit.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aș dori sa iau și eu cuvântul pentru că unul dintre colegii noștri, neavând... probabil reușit să fie informat corespunzător, o să avem grijă să-i trimitem declarație pe care am...de altfel, de aceea am și ieșit afară...și aste


colegilor. Este inadmisibil...Puteți să vă uitați la mine, domnule consilier, pentru că nu trebuie să vă fie teamă. Este inadmisibil ceea ce faceți. Dacă pentru dumneavoastră 25 de mii de oameni care stau în zona aceea înseamnă politică, înseamnă jigniri, înseamnă fake news, atunci, din punctul meu de vedere, chiar nu sunt foarte multe cuvinte de spus în ceea ce vă privește. Cred că dumneavoastră mergeți mult prea departe. Dacă aveți o problemă personală cu mine, mi-o puteți spune, nu este niciun fel de problemă, dar singurul lucru despre care vă rog să aveți condescendența necesară și să-1 tratați cu respectul cuvenit, oamenii. Da? Pe oameni, vă rog frumos să-i tratați corespunzător. Oamenii aceia nu v-au făcut nimic rău. Oamenii aceia au nevoie de aceste lucruri, iar modalitatea în care dumneavoastră tratați această situație este una nedemnă. Eu nu râd de dumneavoastră și v-aș ruga foarte mult să abordați lucrurile în aceeași modalitate. Nu este un loc în care să facem glume, nu este un loc în care ne întâlnim ca să demonstrăm unul altuia, ceva. Este un loc în care ne întâlnim ca să ajutăm oamenii și proiectele pe care le facem, le facem pentru oameni. Nu se poate așa ceva. Nu se poate să vorbiți așa despre oamenii de pe strada Dealul Cucului, Dealul Alunișului, Aurel Perșu, Drumul Binelui, Poștalionului,Tătulești, Călinești...Puteți să vă uitați la mine, dacă avem...Cu dumneavoastră vorbesc și este o problemă legată de respectul pe care eu vi-1 acord...despre Aleea Tătulești, despre Aleea Călinești, despre Strada Ucea...Acești oameni, să știți...70% dintre cei despre care vorbim, trăiesc pe străzi care nu au apă, nu au canal, nu au gaz, nu au lumină. Nu e normal...și nu în ultimul rând, nu au asfalt. împreună cu staful....și împreună cu toți colegii și împreună cu dumneavoastră...că nu sunt proiectele mele, sunt proiectele Consiliului Local, am aplicat și am obținut finanțare, domnule consilier, pentru lucrurile acestea, ca să le putem face, să putem ajuta oamenii. Vă rog frumos, dacă puteți să vă uitați, dacă doriți să avem...“

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...O informație...“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule consilier. Ce informație?"

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Am înțeles, am auzit ce ați spus. Eu o să vă răspund că eu, în primul rând, nu am vorbit de dumneavoastră personal, am vorbit de Instituția Primăria Sectorului 4, nu de domnul Primar, Daniel Băluță, în primul rând. în al doilea rând, cum am mai spus, proiectul...cum l-ați prezentat nu este clar...pentru că vorbește doar de reabilitare Șoseaua Giurgiului. Eu, acuma, căutam informații, să văd exact ce străzi au fost transferate anul trecut la Primăria Capitalei, pentru că am impresia că din numele pe care le-ați dat, sunt unele transferate acolo, dar poate mă înșel și aș vrea să verific...și nu în ultimul rând, acest cost este extrem de mare, cum am mai spus, asta e o informație adusă din presă și de asta s-a aflat...Costul este mai mare decât pe kilometru, decât un drum expres...cel de la Pitești până la Craiova. Este uriaș pentru doar o renovare de stradă prin oraș, din care doar schimbăm puțin asfalt, niște trotuar, bineînțeles, niște borduri și punem niște băncuțe...și puțină iarbă, dar asta nu știm cât costă, ca alte lucruri/4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, se pare că nu sunteți receptiv la ceea ce vă spun. Repet, acest proiect are inclus, în afară de Șoseaua Giurgiului...Puteți să vă uitați la mine...Vă rog din tot sufletul, dacă avem un dialog...Eu am condescendența necesară și orice, să știți în viața asta, se bazează pe respect. îmi cer scuze! Eu vă aștept să puteți să vă...Nu cred că îmi faceți un favor. Este o obligație pe care o avem față de oameni, să ne ascultăm unul pe altul și trebuie să fim tratați cu respect. Aștept să trimită mesajele...E totuși...Totuși, nu cred că vreodată vreun coleg de-al nostru vă tratează așa. Deci, acest proiect are avizul comisiei de specialitate? ... (intervenții în sala fără microfon)...Da. Dumneavoastră

cineva?...Așa, ca o chestiune minimală...și după aceea vă explic eu. De aceea avem comisii, tocmai pentru a clarifica aceste lucruri. Deci, vă repet: acest proiect care are titlul pe care dumneavoastră îl vedeți, include Șoseaua Giurgiului și un număr de încă 12 străzi. Majorarea indicatorilor, conform documentației pe care ați primit-o, are Șoseaua Giurgiului și un număr de 12 străzi suplimentare și un pod, așa că, străzile pe care vi le-am enumerat. Repet: Drumul Binelui, Aurel Perșu, Poștalionului, Dealul Cucului, Dealul Babii, Dealul Alunișului, pod pe strada Odei. Merg mai departe: Drumul Jilavei...Avem Călinești, Tătulești, Ucea. Acestea sunt obiectivele de investiții, deci, sunt 12 adunate, cu Șoseaua Giurgiului, sunt 13 obiective de investiții, astfel încât, dacă dumneavoastră considerați...din aceste străzi pe care sunt convins că nu ați fost niciodată, la modul în care reacționați, veți constata că cea mai mare parte dintre ele, sunt fără asfalt și fără utilități. Da? Mai mult decât atât, am notificat Primăria Municipiului București, pentru că, vedeți dumneavoastră, am obținut finanțare pentru a face și a derula acest proiect... Din nou, un lucru pe care...lipsind la ultimile 4 ședințe, nu ați avut cum să-l cunoașteți. Este corect că ați lipsit la ultimele 4 ședințe, domnule consilier? Este adevărat? Spuneți-mi și mie, este adevărat sau nu este adevărat?"

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Avem o discuție personală sau pe proiect...?“

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este o discuție instituțională...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu vreau să vă răspund la ce ați spus..."

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este o discuție instituțională...Vă rog frumos! Și eu vă răspund la întrebări și vă rog frumos, din respect pentru mine, să-mi răspundeți și mie la fel, la întrebări când vi le adresez. Suntem colegi și răspundeți și dumneavoastră, dacă vorbim despre transparență. Transparența nu este valabilă numai pentru mine, domnule consilier, este valabilă și pentru dumneavoastră. Este adevărat că ați lipsit la ultimele 4 ședințe?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Domnul care este aicea, are voie să filmeze? Cine este acest domn?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Tocmai am votat lucrul acesta...și ați dorit transparență. Vă deranjează transparența?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu este votat. Nu este votat. Domnule, oprește video-ul acuma...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc domnule consilier...Domnule consilier, haideți să discutăm la subiect. Vă rog!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu. Terminăm cu domnul...și continuăm ședința...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Sunteți deranjat de faptul că...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu, nu. Domnul, de unde vine...are voie să filmeze...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Sunteți deranjat de faptul...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,../ intervenții în sală fără microfon)...Și ați întrebat? ...pentru că eu, o dată, am încercat să filmez și m-ați refuzat.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunteți deranjat de

faptul că...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu, nu, nu. Este că

caz...”DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Transparența vi se aplică și dumneavoastră. Domnule consilier../4

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu se poate aplica pentru că nu s-a votat în Regulamentul de organizare și funcționare pe care nu-1 respectați...Așa că vă rog să.. “

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este adevărat că aveți 50 de absențe până în momentul acesta, domnule consilier?44

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu nu știu... vă răspund...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă spun eu. Aveți 50 de absențe până în acest moment, domnule consilier. De aceea, cred că din punct de vedere al informațiilor pe care dumneavoastră le dețineți, nivelul lor este unul extrem de precar, fapt care generează astfel de abordări din partea dumneavoastră.44

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„în niciun caz...44

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, nu este un lucru corect și nu este un lucru normal. Da? Faptul că dumneavoastră ați generat o știre falsă...44

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu este în niciun fel o știre falsă, în primul rând, o să vă răspund punctual și după, continuați.44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„înainte de orice, să-mi spuneți: este adevărat că la ultimele 4 ședințe ați lipsit?44

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu este adevărat, în primul rând. în al doilea rând...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O secundă, vă rog frumos. Ne spuneți și nouă, până la...în următoarele câteva minute, la câte ședințe...dacă domnul consilier a lipsit la ultimele 4 ședințe. Vă rog frumos! Vă rog!44

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„în primul rând...Da, s-au dat niște avize...Nu respectă actul administrativ în vigoare, în sensul că avizele respective trebuiau să vină cu 3 zile înainte de ședință și au venit cu câteva minute după ce a început ședința, în primul rând, în al doilea rând...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Putem să o luăm punctual? Din nou sunteți în necunoștință de cauză și doriți să păreți că sunteți un om care cunoaște legislația, însă realitatea nu este aceasta...după cum Secretarul Primăriei vă va spune...Eu nu am pretenția că le știu pe toate. Sunteți într-o totală eroare...și nu este prima oară, tot așa cum ați făcut și această afirmație, tot așa cum ați afirmat și că nu ați lipsit la ultimele 4 ședințe. Vă rog frumos, doamna Secretar să îi spuneți domnului consilier despre legalitate.44

Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4:„Avizele sunt luate conform legii, sunt proiecte supuse pentru ordinea propusă, deci, pe ordinea suplimentară și au fost luate conform prevederilor articolului 136, în termenul legal.44

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu este așa ceva, dar...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, nici de data asta nu este Ok? Spuneți-ne și nouă. Cine știe? Deci, cine credeți dumneavoastră, dacă altcineva are altă părere decât dumneavoastră, înseamnă că nu e bine? Deci, ne-am lămurit că ați lipsit...La câte, din ultimele ședințe ați lipsit?44

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu mai vorbim de ședințe...Eu aveam un alt punct...44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu credeți că este normal să răspundeți în fața cetățenilor care v-au adus aici la tratați problemele lor? Sau considerați că transparența este doar


Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu este vorba...Transparența este în sensul că există pentru fiecare procedură../"

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și atunci, vi se pare normal să le spuneți oamenilor..."

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,...numărul de prezențe al ședinței respective.Transparența pe care nu o dați dumneavoastră, este vorba despre respectarea Legii 544, pe care nu o faceți și pentru care am câștigat de câteva ori definitiv, la tribunal, pentru că nu respectați legea. Al doilea punct pe care vreau să-1 vorbesc, este vorba tot de acest indicator. în regulamentul de organizare și funcționare a trecut un amendament, care spune că pentru fiecare proiect cu indicatori, trebuie să avem o planșă telurică care ar putea să ne lămurească despre toate informațiile din acești indicatori....și nu ați respectat acest regulament de organizare și funcționare, pentru că nu am primit planșa care ne spune în detaliu ce conține aceste 147 de milioane și puteam să văd atunci pe planșa respectivă că vorbim de reabilitare pentru Șoseaua Giurgiului și alte 12 străzi. Nu este în proiect această planșă...Vorbim de planșa tehnică, nu vorbim de lista de prețuri."4

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „încă o dată, vreau să vă prezint devizul general în care avem, în mod evident, defalcate, ceea ce ne dovedește că... Dumneavoastră ați citit....?4"

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Vorbiți de deviz, eu vorbesc de planșa tehnică...Planșa tehnică fiind un desen pe care vedem ce o să faceți...Aici nu este cazul. Este vorba de un tabel. Facem diferența dintre un tabel și desen. Mulțumesc!44

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dumneavoastră...Cred că nu aveți proprietatea termenilor. încă o dată. Ia, uitați-vă!4"

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Iau după dicționar...eu personal. E vorba de dicționar. Diferența dintre desen și tabel.44

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, dumneavoastră, doriți să vă desenăm conturul străzii, da? Deci, vreți să vă desenăm conturul străzii? Pentru că dacă scriem numele străzii și ce dorim să facem pe strada respectivă, nu este corect, da? E Ok, da? Domnule consilier, îmi cer scuze că vă deranjez din lectura pe care o aveți...A, vă uitați acum. Chiar îmi pare bine că sunteți în direct...că în mod normal, înainte de a da aceste declarații trebuie să le citiți. Părerea mea...Păi, dacă le-ați citit înainte, de ce verificați în momentul acesta?... (intervenții în sală fără microfon)...Uitați, pot să vin la dumneavoastră să vă axat...(intervenții în sală fără microfon)...Deci, încă o dată, voiam să subliniez inabilitatea pe care o aveți legat de timpul și de atenția pe care o acordați pregătirii unei ședințe de consiliul local. Modul în care dumneavoastră procedați, din punctul meu de vedere, denotă o lipsă de respect față de problemele pe care oamenii ce trăiesc în această parte a Bucureștiului, le au. Asta este ceea ce am de spus...încă o dată...A, mai am o întrebare la dumneavoastră: este adevărat că ați lipsit la Comisia 6, astăzi, domnule consilier? Este adevărat lucrul acesta? îmi cer scuze...pentru că este tot o dovadă de transparență, domnule consilier...(intervenții în sală fără microfon)... Ave legătură cu transparența. Domnule consilier, dumneavoastră ați lipsit de la Comisia 6, astăzi? Da sau nu? Vă rugăm să răspundeți la întrebare. Ați lipsit de la Comisia 6? ...(intervenții în sală fără microfon)... Deci, vă rog frumos să răspundeți la întrebare. Vă este rușine să răspundeți la întrebare? ...(intervenții în sală fără microfon). Dar ați lipsit \&...(intervenții în sală fără microfon). Vreau să întreb colegii din Comisia 6, am și eu această curiozitate, din dorința de a informa corect oamenii. Cine este membru...ce coleg este membru în Comisia 6? ...(intervenții în sală fără microfon)...Ok. Stimați colegi, l-ați văzut pe domnul consilier la lucrările Comisiei 6?“

Dl consilier Călina Simion Dan:„Domnule Primar, dragi coIegi...A'sfă-zi vcâhcit ara^mșit comisia, într-adevăr, colegul consilier nu a fost prezent, a venit ulterior după închj.dcșș^edîiăț.

Din păcate...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă mulțumesc! Și mai am o întrebare la dumneavoastră...“...(intervenții în salăjară microfon...

Dl consilier Călina Simion Dan:„în momentul ședinței, nu!”...(intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și am o întrebare la dumneavoastră...în situația aceasta, domnule consilier, ce ați făcut dumneavoastră?...că sunteți un om foarte corect și apreciez foarte mult deontologia de care dați dovadă. Este adevărat că ați semnat, chiar dacă nu ați fost la comisie? Domnule consilier, este adevărat? îmi cer scuze! Domnule consilier, este adevărat lucrul acesta?...(intervenții în salăfără microfon...Vă. rog frumos!Liniște! Este adevărat că ați semnat, chiar dacă nu ați fost la comisie? Este adevărat că ați trișat, domnule consilier? Este adevărat că ați trișat? Recunoașteți că ați trișat, domnule consilier?”...(intervenții în sală fără microfon). ..Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamna Murgoci, apoi domnul Andrușceac, domnul Andreescu, domnul Negrilă și domnul Pungă.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da. Eu voiam să precizez că pe ceea ce am primit noi ca și proiecte de hotărâre, nu există specificație, există zone adiacente Șoselei Giurgiului, dar nimic specificat despre numărul de străzi pe care l-ați menționat, domnule Primar...iar Drumul Jilavei, nu este stradă adiacentă Șoselei Giurgiului. îmi pare rău.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mie îmi pare bine că o reabilităm/

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și oamenilor din zonă. Sunt convins.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Nu a zis nimeni că nu ar trebui reabilitată, ci este vorba de cum traducem ce spuneți dumneavoastră.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Andrușceac, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi! Pentru a evita pe viitor astfel de discuții, v-aș ruga să revenim la obișnuința noastră de a avea o întâlnire cu o zi înaintea ședinței, dacă se poate, să discutăm în amănunt punct cu punct, proiectele de pe ordinea de zi. Revenind la acest proiect, domnule Primar... O parte din banii care sunt alocați pentru aprobarea acestor indicatori tehnico-economici, am înțeles pentru Șoseaua Giurgiului și străzile adiacente, înseamnă bani pentru introducerea de utilități: apă, canal, tot ce trebuie. Domnule Primar, vă rog să ne spuneți câți bani au venit de la Primăria Capitalei pentru lucrări, având în vedere că este sarcina Primăriei Capitalei să plătească investițiile în infrastructura aceasta?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, știți că de fiecare dată atunci când aveți dreptate, aveți dreptate și sunt lucruri pe care, nu e nici măcar moral și nu e nici măcar rațional, să nu le prezint exact așa cum sunt. Desigur că ar fi fost îmbucurător ca aceste lucrări de infrastructură de dezvoltare a acestei zone uitată a sectorului 4 să fie sprijinită, din punctul acesta de vedere, de Primăria Municipiului București. Chiar știți că este un program < nicio stradă fără asfalt.>”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da, așa s-a lăudat doamna Firea cu <nicio stradă fără asfalt>, vrem să știm câți bani a dat pentru acest program.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu a fost alocat niciun leu tocmai pentru acest program. Din acest motiv am chiar o scrisoare g^^^ț^euitOTii din blocurile și din casele din zona respectivă au dat-o către noi, oamenii își stn^ăneîîrulf&^^^i mi s-a părut normal si mi s-a părut corect să identificăm modalități prin care putem efectiv-să-i ajutăm.

I                  * X

WwU

N''.

Din acest motiv, FDI a inclus sectorul 4 în zona de finanțare astfel încât aceste lucrări au o sursă importantă de finanțare. Cea mai importantă problemă, problema finanțării considerăm că este soluționată. Banii nu provin, așa cum ne-am fi așteptat, de la Primăria Municipiului București. Sunt convins că și Primăria Municipiului București are propriile dificultăți, însă asta nu înseamnă că trebuie să rămânem imuni la problemele oamenilor sau nu trebuie să identificăm soluții, ca atare proiectul acesta a fost câștigător și am atașat acestui proiect și aceste obiective de investiții de care oamenii au atâta de mare nevoie. Ăsta este răpunsul pe care îl dau/’

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, am vrut să întreb acest lucru pentru că cetățenii pe care noi în mod clar trebuie să-i ajutăm, dacă sunt lăsate deoparte de către Primăria Municipiului București, problemele lor, trebuie să știe că Primăria Municipiului București reține peste 50% din impozitele și taxele realizate în sectorul 4 și care vin de la acești cetățeni. în momentul în care, și am mai făcut această interpelare, în momentul în care luăm în administrare bulevarde și alte zone care vin din administrarea Primăriei Municipiului București, am cerut în mod expres să ne unim și să facem presiuni să se dea și fondurile necesare pentru aceste lucrări. Nu este normal ca cetățenii din sector să plătească acești bani, să ni se întoarcă mai puțin de jumătate în sector iar Primăria Municipiului București să nu investească nici măcar pe zonele în care are obligația să o facă. Astea sunt lucruri care, după cum vedeți, creează tot felul de discuții care nu ar fi ajuns în acest punct dacă cei de la Primăria Municipiului București, doamna Primar General, și-ar fi făcut datoria și o dată cu darea în administrare către noi a unor zone pe care n-a putut să le managerieze și e datoria noastră să o facem, să dea și banii pe care îi are alocați acolo pentru aceste lucrări. Vă mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este adevărat, din punct de vedere principial aveți 100% dreptate ce aș vrea să completez, grație eforturilor comune pe care le-am făcut împreună, subliniez, împreună, ne apropiem de pragul unei sume istorice pe care sectorul 4 a reușit s-o atragă, atât din programe guvernamentale, cât și din bani europeni, tocmai pentru a asigura dezvoltarea acestui sector pentru, de altfel se și vede o schimbare importantă. Repet, finanțarea pentru acest proiect, stimate coleg, nu se realizează din bugetul local al sectorului 4 și am plăcerea să vă spun că finanțarea propusă este de la FDI, de altfel cum, pe parcurs, și cu toții am avut poziții comune indiferent de formațiunea politică din care facem parte, toate proiectele importante, cum spunea colegul meu, Adrian, aproape toate proiectele importante ale sectorului au avut parte de unanimitate. E o realitate pe care nu o putem nega, de aceea spun că de fiecare dată vorbim despre un efort comun.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Primar, este îmbucurător că folosim fonduri de dezvoltare și am lăudat și faptul că suntem un sector care a folosit bani europeni pentru reabilitare ș.a.m.d., dar totuși fondurile de dezvoltare puteau fi folosite și în direcția reabilitării unde iarăși am impresia că Primăria Municipiului București n-a dat un leu.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Până în acest moment, pentru programul de reabilitare termică, aveți dreptate, încă nu am primit finanțare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Ștefanei Dan Marin.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Legat de discuțiile precedente, vreau să intervin doar 30 de secunde, în mod normal introducere într-un obiectiv de investiții a unui număr, de data aceasta, în speța aceasta de străzi, n-ar trebui să îngrijoreze așa mult colegii consilieri, eu cred că singura problemă pe care unii dintre noi o avem, este că nu ne informăm înainte de a supune dezbaterii consiliului local anumite probleme în necunoștință de cauză. Acum în proiectul Șoseaua Giurgiului, că el are o denumire și nu i s-; simplu includem în lista de investiții acele străzi, n-ar trebui

l, teoretic ace$țg;]^străzi incluse a schiinbât aenumire^jsi pur și să îngnjoreze.-cl-acă, respectivele

H i?ș.cA rW) j


investiții sunt asumate, și eu am citit acolo negru pe alb, că sunt asumate de către un proiectant constructor ș.a.m.d. In ceea ce privește chestiunea că doamna Primar General a inclus niște străzi care sunt pe aria administrativă a sectorului 4 în vederea reabilitării în celebrul program despre care spunea și domnul Primar < nicio stradă fără asfalt > cu toții așteptăm ca Primăria Capitalei să investească un leu în sectorul 4, din păcate, nu a investit nici măcar un leu și aș vrea să știu, după ce a finalizat pasajul de la Piața Sudului din 2016, care este unica investiție a Primăriei Capitalei, e o întrebare retorică, evident, în sectorul 4? Din păcate nici una și mă bucur că am reușit măcar să găsim înțelegere la consilierii generali atunci când ne-au dat în administrare anumite străzi pentru ca altfel, credeți-mă că opinia mea este că nu s-ar fi făcut nimic, pe Brâncoveanu, pe Berceni, nici pe Olteniței, nici pe Giurgiului ș.a.m.d. cum spunea și colegul meu Andrușceac, nici măcar o placă de polistiren nu am văzut de la Primăria Capitalei pentru un bloc, măcar pentru un bloc, măcar să fi avut bunul simț să ne ceară amplasamentele și să-și facă investițiile, nici asta nu a făcut. E în regulă, cam asta, vroiam să spun mai multe, dar mă rezum la atât. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnule Negrilă, vă rog.” ...(intervenție în sală fără microfon)....

Dl consilier Andreescu Marian:„Exact cum s-a exprimat colegul Ștefanei legat de problemele anterioare, vroiam să propun ca la orice ședință înaintea începerii și prezentării ordinii de zi, cineva din comisii care au discutat proiecte care vor fî trecute în ordinea de zi, să vină și să informeze, ca să nu mai pierdem timpul cu discuții sterile pe aici. Să informeze ce s-a discutat în cadrul comisiei, care sunt proiectele și care simt hotărârile comisiei, dacă sunt avizate favorabil sau nefavorabil.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am înțeles. Vă mulțumesc. Domnule Negrilă, vă rog”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Problema este legată de Primăria Capitalei că nu ne-a ajutat niciodată, nu numai acum, nu ne-a ajutat nici în mandatul trecut, nu ne-a ajutat nici acum două mandate, a trebuit să ne descurcăm singuri întotdeauna. Până la urmă și sper să nu se supere domnul Primar pe mine, scopul scuză mijloacele. Până la urmă este important că aceste străzi intră în reabilitare, vor avea apă și canal, vor avea asfalt, singura mea rugăminte e, că tot am ajuns la Poștalionului și Aurel Perșu, să-i reamintesc domnului Primar de cele două locuri de joacă pe care 1-am rugat la începutul...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O veste bună vreau să vă dau, am identificat deja și suntem în discuții cu un proprietar pe Poștalionului, avem un teren de 700 metri, încă nu am stabilit foarte clar datele, dar suntem cu dânsul în discuții, tot așa cum am contractat și studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului pe care l-am promis în zona de sud, 2, 6 hectare.”

Dl consilier Negrilă Vasile: ,Perfect și dacă tot îmi permiteți, poate reușesc să vă prind până nu plecați, aș fî vrut să vă las o petiție care este legată de un colectiv de părinți de la clasa a IX -a de la Liceul Tehnologic Traian Vuia, am văzut că într-adevăr vă preocupă problemele, sper să reușiți să rezolvați această problemă foarte delicată, este vorba despre 60-70 copii care nu au căldură, care învață în niște condiții greu de descris. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Domnule Pungă, vă rog.”

Dl consilier Pungă Nicolae:„Bună ziua. Am două puncte de vedere, sau mai bine zis, un punct de vedere și o recomandare. Sunt absolut siderat de lipsa de onestitate a colegului de la USR,.. admit că pot exista incidente sau accidente care presupun lipsa de la ședințe, d^de^rd^până la a nu recunoaște că a lipsit, mințindu-ne în față pe toți, eu personal mă consid^lgîîiPȘl^vWua, este o recomandare pe care o fac domnului Moară (Moulin) să încerce să aprofundeze-up pic^mai mult


î;i

limba română, înțeleg foarte greu ce spune.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții legate de acest proiect îl supun la vot. Cu 21 voturi pentru, 4 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Vă rog, domnule Laurențiu.”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Domnule Primar, domnule Președinte, stimați colegi, o singură întrebare am către aparatul de specialitate, că tot este domnul director aici în stânga mea, știu .că noi am încasat la rectificarea de la sfârșitul lui august sau începutul lui septembrie, o sumă de 78 milioane din fila de buget. A fost o încasare parțială. Știu că așteptăm să încasăm și diferența filei de buget, aș fi vrut, dacă mai avem informații noi în acest sens, cam cât așteptăm să se încaseze total această filă de buget? Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Cioclea, vă rog.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „înainte să răspundeți aș dori să fac o glumă, fie și actualul guvern poate și viitorul guvern, nu știm cum o să fie treaba, se va preocupa pentru că această rectificare este programată pentru ziua de vineri, ori vineri nu știm cine face rectificarea. S-ar putea să apelăm la persuasiunea dumneavostră și să vă rugăm foarte mult să faceți loby pentru respectarea condițiilor din fila de buget și să vă cerem prietenește să ne informați și pe noi despre situația actuală.”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:,, Cu mare drag vă spun că în măsura posibilităților și a informațiilor pe care le vom avea și a posibilității de a face loby, ținând cont că în această filă de buget sunt măririle de burse și indemnizațiile de hrană pentru after school-uri, fiți sigur că voi face tot ceea ce depinde de mine, să vedem ce se va întâmpla, bucuroși le-om duce pe toate.”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Bună ziua. Rectificarea bugetară de care s-a discutat în spațiul public de vineri, nu este rectificare. în ședința de guvern se va aduce prin hotărâre de guvern, se vor repartiza sumele prevăzute la articolul 20 alineatul 3 din Legea 12 pe 2019 privind rectificarea bugetară, adică se vor repartiza sumele exact unităților administrativ teritoriale din județe. Asta este opinia mea. Există și posibilitatea ca la această ședință de guvern de vineri, dacă simt sume nerepartizate, dacă o să rămână la nivelul guvernului, sume care nu vor fi repartizate, adică acel fond de rezervă de 1 miliard 450 milioane la nivelul țării, există posibilitatea să fie apoi repartizat și către București și către sectoarele din București, dar asta cred că se va întâmpla, după opinia mea, în a doua parte a lunii noiembrie, adică la rectificarea bugetară care va ține cont și de execuția pe trimestrul 3. Deci, răspunsul pentru domnul consilier, opinia mea este că momentul când fila de buget va fi adusă la nivelul ei, execuția filei de buget va fi la nivelul bugetului promis de către guvern, va fi undeva în jurul datei de 15- 30 noiembrie 2019.”

DI consilier Ștefan Dan Laurențiu:„Vă mulțumesc, domnul director. Am înțeles. Să vedem ce se întâmplă până în perioada 15-30 noiembrie. Ok . Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mi-a plăcut răspunsul dumneavoastră. A fost genial! Felicitări!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt discuții legate de acest proiect, îl supun la vot. Vot, vă rog. Cu 23 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre^privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru îm^u^imhfl^^^onsiliului Local al Sectorului 4 în vederea exploatării în scopuri -------

comerciale a._reteleldY.stradale

/

f MĂjf S     *

mw/ /


aflate/date în administrare. Domnule Ștefanei, vă rog.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Mulțumesc, domnul președinte. Un amendament: se înlocuiește articolul 3, cel care împuternicea Primarul, cu următoarea formulare: < se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 4 să stabilească lista amplasamentelor de pe rețelele stradale menționate la articolul 1, în baza unui regulament ulterior > apoi se introduce punctul 4 care spune: <se împuternicește Primarul Sectorului 4 să organizeze procedurile legale pentru încheierea și semnarea contractelor precum și toate actele ce decurg din derularea acestora >, articolul 4 vechi se renumerotează devenind articolul 5. Depun și amendamentul scris și semnat.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Ștefanei Dan Marin. Cu 26 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Dacă nu mai sunt alte discuții pe acest proiect, supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 24 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. întrebări? Supun la vot. Cu 24 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia. întrebări? Supun la vot. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”. Discuții ? Vă rog, doamna Murgoci. ”

DI consilier Murgoci Mihaela: „Am o întrebare: a fost organizat concursul pentru postul de director al acestui Centru Cultural? Și când va fi organizat? Există o lege care ține de Ministerul Culturii care spune.... ” ...(intervenții în sală fără microfon)....

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doamnă, Primarul stabilește, nu directorul.”

Dl consilier Murgoci Mihaela:,, Nu întrebam directorul interimar.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„O să vă anunțăm. Vă mulțumim. Supun la vot acest proiect. Cu 22 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: întrebări, interpelări. Doamna Murgoci, după aceea domnul Andrușceac.”

Dl consilier Murgoci Mihaela:„Am o întrebare: ce se întâmplă pe Șoseaua Giurgiului 164 C pentru că acolo a fost emisă o autorizație de construcție, pe un spațiu pe care se află utilitățile și de asemenea aș dori să știu ce se întâmplă cu celelalte terenuri propuse pentru a reveni în proprietatea municipiului, mai precis: Intrarea Vrabiei nr. 10 A lot 6, Intrarea Giurgiului nr. 17 lot 7, Intrarea Giurgiului nr. 23 lot 8 și Intrarea Giurgiului nr. 8 B lot 9.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul General al Sectorului 4:„La această ultimă întrebare pot eu să răspund. A fost înaintat proiectul către Consiliul General al Municipiului București, acum cărțile sunt la dumnealor.”

Dl consilier Murgoci Mihaela: „Mai am o singură întrebare: am văzut că pe strada Covasna sunt niște construcții din cărămidă, unde se depozitează gunoiul menajer, una din ele a fost dărâmată, a fost construită alta în locul ei, cu niște garduri albastre, în fine nu discutăm estetica, întrebarea mea este dacă aceste noi construcții, deocamdată nu am ve strada Covasna, vor avea și puncte de reciclare, de colectare selectivă care le-a propus chiar domnul Ștefanei. ”


Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„De asta o să-mi p

dumneavoastră, am votat atunci, anul trecut mai precis, pe lista de investiții crearea acestor noi insule ecologice în care gunoiul să fie sortat ecologic și țin la treaba asta și nu sunt singurul și aș vrea să ni se dea un interval de timp când se vor efectua lucrările sau măcar etapiza. Domnule, la finalul anului 2019 vom avea atâtea insule de gunoi. Pentru că sunt mulți locuitori care întreabă de ce acolo da și la noi nu. Și dacă tot am microfonul deschis, vreau să adresez o întrebare Poliției Locale: în ultimele trei duminici am fost vizitator al Târgului Auto-Vit, am venit ultima oară cu STB-ul întrucât acolo e o problemă cu locurile de parcare și chiar în stația STB Complex Comercial Auto-Vit, existau două grupuri de cetățeni romi sau or fi și de altă etnie, dar eu așa i-aș deosebi, care practicau jocul celebru alba-neagra, am mai făcut sesizare la Poliția Locală și se poate verifica cu numele meu, să ia măsuri împreună cu Poliția Națională pentru că practicarea unor astfel de jocuri este ilegală și aș dori să mi se răspundă în scris ce fel de măsuri vor lua cei de la la Poliția Locală ca pe viitor astfel de grupuri de infractori, mă rog, contravenienți, să nu se mai regăsească pe raza sectorului 4. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Barbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Am o interpelare pentru doamna director a Direcției de învățământ referitoare la starea actuală cu încălzirea în unitățile de învățământ din sectorul 4. Am două sesizări de la două unități de învățământ de pe raza sectorului cu profil vocațional Dinu Lipatti și Floria Capsali, unde copiii mai ales cei de la coregrafie care au nevoie să folosească apă caldă, duș, nu au nici apă caldă, nici căldură în prag de iarnă. Aș vrea să dăm mare atenție soluționării acestei probleme, să nu punem copiii în situația de a se îmbolnăvi, nemaiaducând în discuție faptul că nu este o stare de lucruri normală. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălau Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte discuții. Domnul Matache.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Vă mulțumesc că mi-ați dat și mie cuvântul pe ultima sută de metri. Vroiam să întreb dacă se poate să ne informați despre situația construcției sau renovării Școlii din Giurgiului 247, grădinița care aparține de Școala 308, vroiam să știu care este stadiul lucrărilor și când va fi gata grădinița. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălau Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă. ”


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

CIU,

Chir cu Mihaela Tătaru Mihaela