Proces verbal din 08.07.2019

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 08.07.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 1881/04.07.2019.

Au fost prezenți 25 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

(Deoarece ședința nu a fost înregistrată complet de sistemul electronic din cauza unor probleme de natură tehnică, conform adresei Direcției Administrative nr.P.l5.1/1354/09.07.2019, din acest moment, procesul verbal a fost redactat după însemnările făcute în sală )

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, a anunțat că sunt 24 de consilieri prezenți din 27 de consilieri în funcție. Deoarece ședința este legal constituită, a declarat deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 și a dat cuvântul domnului Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București.

Acesta a propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi, la Punctul numărul 1, Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din de 10.06.2019.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin, ă^upus la vot această propunere. Cu 22 de voturi pentru si 2 abțineri, a fost aprobată introducerea prjOctShii'

I IIS
verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 10.06.2019, la punctul numărul 1.

Domnul Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București, a propus introducerea suplimentar pe ordinea de zi, la Punctul numărul 7, a Proiectului de hotărâre privind avizarea modificărilor propuse de Sectorul 4 și solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 90/2017 privind aprobarea planului de mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov pentru edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situate între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură (DNCB) și a unui parcaj de tip Park & Ride pe Șos. Berceni, Sector 4.......................................................................

(Până aici, procesul verbal a fost redactat după însemnările făcute în sală )

(Din acest moment, procesul verbal a fost redactat după înregistrarea sistemului electronic)

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș vrea să vă dau câteva detalii despre tot ceea ce înseamnă ordinea de zi. în primul rând, acest proiect legat de metrou...datorită faptului că avem o asociere cu Metrorex...cu Primăria Municipiului București, ni s-a deschis o cale extrem de importantă pentru a aplica la Programul Operațional pentru infrastructură mare. Ca atare, în urma discuțiilor pe care le-am avut la Ministerul Fondurilor Europene, avem câțiva pași de atins. Unul dintre acești pași este legat de includerea acestei stații de metrou în programul municipalității. Aceasta este legată... situația, de primul punct. Legat de celelalte puncte, discutăm despre o colaborare între Primăria Sectorului 4 și Compania Națională de Investiții, căreia îi vom preda contractele pentru obiectivul Grădinița, Școala 190, grădiniță la care am aplicat pe POR și...din nefericire, nu mai există sursă de finanțare la POR. Al doilea obiectiv este Policlinica pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, unde, odată ce se încheie procedura de licitație, vom nova contractul Companiei Naționale de Investiții, astfel încât pentru aceste patru obiective de investiții extrem de importante pentru sectorul 4,...pentru trei dintre ele sursa de finanțare este de sută la sută, și anume, Compania Națională de Invcstiții^jiU'-pcnt cealaltă, deja am aplicat și am început demersurile pentru a obține finanțare de pe PO," " tw  motivul. Avem niște termene stabilite cu cele două instituții, cu CNI, respectiv/eu Mipi  Fondurilor Europene...și din acest motiv ne-am întâlnit astăzi, pentru a aproba aceste decare Sectorul 4, le întreprinde. Vă mulțumesc!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Și eu vă mulțumesc!

Domnule Laurențiu Ștefan. Vă rog!"

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Bună ziua, domnule președinte, domnule Primar, stimați colegi. O să fac această alocuțiune la ordinea de zi pentru că sunt cinci proiecte care...practic, noi votăm și cesionarea, novarea contractelor către MDRAP și celelalte, dar am văzut acolo că sunt anumite cheltuieli neeligibile care vor fi suportate din bugetul local. Aș fi vrut să știu, orientativ, care este cuantumul acestor cheltuieli care vor fi neeligibile!? Vă mulțumesc!'1

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, discutăm despre branșamente, acestea simt cheltuielile neeligibile, primele, exact cum sunt la ANL, cum am avut din partea Ministerului alocați banii... și evident, procedura pentru construcția blocului ANL, branșamentele intră în sarcina UAT-ului, același lucru se întâmplă și aici. Al doilea punct, este legat de standardele de cost pe care ar putea să le aibă cei de la Ministerul Dezvoltării, pentru că noi avem în procedura de atribuire...contractul va fi atribuit pe o sumă x, suma x se poate încadra sau nu se poate încadra...în momentul în care...nu avem de unde să știm până nu se atribuie...Da? Este un lucru pe care îl anticipăm și încercăm să-1 rezolvăm deja...și anume: dacă, de exemplu, în urma procedurii de licitație, contractul se adjudecă cu 8 lei, iar standardul de cost pe care îl are MDRAP este de 7.80 lei, diferența de 20 de bani, o cofinanțăm. Despre asta discutăm. Este un lucru mai mult decât civilizat...pentru că nu avem de unde să știm, față de indicatorii pe care noi îi votăm, costurile pe care le poate avea proiectul, pot să fie mai mici...sau... în unele situații să fie mai mari, pentru că cel care participă la o licitație, are dreptul să oferteze și să fie eligibilă, oferta lui, cu până la 15% mai mult, decât valoarea indicatorilor. De aceea, plaja de discuție este una ce în momentul de față, nu poate fi contorizată și este normal atâta timp cât avem cea mai mare parte din investiție...Este o situație ipotetică, dar posibilă. Despre asta este vorba. Sper că am fost suficient de clar."

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Da. Să înțeleg că utilitățile, ceea ce este normal...și după aceea, în cazul.....prețul de adjudecare al licitației va fi peste standardul de cost...diferență va

fi...Astea sunt cheltuielile neeligibile..?’

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De aceea nu am cum să vă spun, pentru că nu știu cu cât se adjudecă."

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Da. E corect, e normal. Mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ar fi o problemă dacă v-aș spune..."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Sava. Vă rog!"

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Bună ziua! Vă mulțumesc! Aș dori ca...întrucât aceste cheltuieli vor fi preluate de Compania Națională de Investiții, sumele rezultate, ca economie, să fie reorientate către problemele principale pe care le are Sectorul 4, în principal, anvelopările de bloc, unde suntem deficitari. în altă ordine de idei, aș fi vrut...pentru că tot suntem la niște explicații...de ce nu se cere o cedare a amplasamentului de la Consiliul General, care este, de fapt, beneficiarul direct al acestor investiții?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am să vă răspund pe rând...La prima întrebare, terenurile se găsesc în administrarea Sectorului 4, predările se fac în relația cu Sectorul 4...Acesta este răspunsul. Al doilea subiect...Vă anunț că tocmai s-au atribuit și celelalte cinci loturi, pe POR, vis-a-vis de reabilitare termică, astfel încât, până în<anuN2020^ discutăm de circa 400 de imobile pe care le vom reabilita. Deci, sunt lucruri certe, mrfi^Qîncra&£% ordinul de începere. Asta înseamnă aproximativ 25% din totalul imobilelor existeijierin Sveterul 4. * Mai mult decât atât, imobilele care au primit finanțare, sunt... cele mai multe dintre ele,^^ 10 etaje cu extrem de multe apartamente. Sunt convins că...dacă Ministerul Fondurilor Europene va muta banii de la POIM pe POR, vom putea...sigur vom avea finanțare pentru un număr și mai mare de imobile. Vreau să vă anunț că suma necesară reabilitării tuturor imobilelor din Sectorul 4, se ridică undeva la 650 de milioane de Euro. Faptul că în acest timp am reușit să ne situăm undeva între 22 și 24% din_imobile reabilitate, ea reprezintă pentru acest Consiliul Local, _o performanță, pentru că nivelul bugetului Sectorului 4, nu a fost unul pe care să ne putem baza, de aceea, fondurile conexe, banii guvernamentali sau banii europeni, au reprezentat și reprezintă, o prioritate...și asta, în urma efortului comun pe care toate, dar absolut toate partidele reprezentate în Consiliul Local Sector 4, au depus eforturi susținute pentru a atinge acest obiectiv. Vă mulțumesc!“


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 7. Cu 24 de voturi, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 7. Vom reseta sistemul pentru că a mai venit un domn coleg consilier... Vă rog, domnule Andrușceac.“

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi...Având în vedere punctele de pe ordinea de zi și faptul că aceste proiecte au trecut o dată prin Consiliul Local și au fost bugetate, bănuiesc că dacă ele vor fi aprobate în această ședință, va urma o rectificare de buget...și aici, întrucât, domnul Sava a ridicat problema mutării acestor bani pe o altă linie bugetară despre care ne-am lămurit că va fi acoperită din fonduri europene, așa cum a fost și anul trecut în mare parte, eu aș propune ca la rectificarea bugetară, având în vedere de performanța pe care au obținut-o copiii din Sectorul 4 la BAC, de promovabilitate, o parte din acești bani să-i ducem către Direcția de învățământ pentru mărirea burselor elevilor. Sumele pe care le-am avut la ultimile discuții cu părinții și cu elevii, fiind unele foarte mici...50 de lei pe lună, mi se pare puțin... (intervenții în sală fără microfon). ..Nu. Eu mă gândesc cât primește un copil pe       (intervenții

în sală fără microfonf.Săortmvte Primar, asta este propunerea mea... Dacă o veți lua în considerare, vă mulțumesc, dacă nu, eu îmi susțin propunerea de rectificare a bugetului și de mărirea alocării pe această linie bugetară. Vă mulțumesc!”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, nu știu dacă noi am avut prevăzut în buget sumele integrale pentru proiectele astea. Nu am avut așa ceva în buget.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu, nu au fost sume integrale, țin minte foarte bine, au fost puse...totuși niște sume, cel puțin pe partea de cofinanțare a acestor proiecte și sunt niște sume...care nu ne-ar fi ajutat foarte mult la reabilitarea a nu știu câte blocuri, dar pentru mărirea burselor școlare sunt niște sume îndestulătoare. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Odată cu venirea domnului Matache, suntem 25 de consilieri prezenți din 27 în funcție. în continuare voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

  • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 10.06.2019.

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului >4 al Muncipiului București a unor cheltuieli prevăzute în devizul general, pentru obie£ ‘


Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr.190. Construire Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila)., Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centru Educațional (UMF Carol Davila), derulate în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCEPS)

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Nițu Vasile nr.16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 5.  Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.15 - Parcul Orășelul Copiilor Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investițif’CONSTRUIRE CENTRU MEDIC AL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 7. Proiect de hotărâre privind avizarea modificărilor propuse de Sectorul 4 și solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 90/2017 privind aprobarea planului de mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov pentru edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situate între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură (DNCB) și a unui parcaj de tip Park & Ride pe Șos. Berceni, Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Vă rog, domnule Sava.

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule președinte, ni se poate pune și nouă la dispoziție, o nouă ordine de zi, actuală...și proiectul acela de mobilitate urbană? Nu am apucat să-l citim pentru că era programat pentru o altă ședință ulterioară, pentru data de 15...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dar, nu l-ați ...U..(intervenții în sală fără microfon).."

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„L-ați primit..."

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, am ales să introducem pe ordinea de zi...”...(intervenții în sală fără microfon)...

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Acest proiect este primit pe e-mailul dumneavoastră în data de 2, pentru ședința din 15...”    ______

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bj4n2^^âi^feumm la vot ordinea de zi, până vine proiectul. Supun la vot ordinea de zi. Cu 23 ^voturi pentrWșr£ abțineri, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 10.06.2019. Vă rog, vot! Cu 23 de voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, procesul verbal a fost aprobat. Dau cuvântul doamnei Secretar. Vă rog, doamna Secretar.“


Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreau să vă citesc prevederile din noul Cod, pentru că este o noutate pentru toți...intrat în vigoare, evident, de astăzi. La începutul fiecărei ședințe Secretarul General al Instituției, subdiviziunea administrativ-teritorială, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și Primarul au dreptul ca în cadrul ședinței curente a Consiliului Local să conteste conținutul procesului verbal și să ceară menționarea exactă a opiniei exprimate din ședința anterioară. Spun acest lucru, pentru că am observat că este o abținere și un vot negativ, presupun că există o contestare a conținutului și al respectivului proces verbal. Prin urmare, vreau să spun că ori de câte ori aveți vreo obiecțiune asupra a ceea ce este prevăzut în acel proces verbal, aveți posibilitatea să contestați acest lucru.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Ștefanei/4

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Da. Nu este nicio noutate, să știți...Și în Legea 215, era prevăzut dreptul consilierilor de a contesta și de a lua cuvântul în vederea îndreptării eventualelor erori materiale care le cuprinde procesul verbal al ședinței. Noutățile sunt altele...și le știm cu toții, pensii speciale și așa mai departe...Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Trecem la Punctul numărul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190” “

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Am văzut că s-a modificat valoarea cu aproximativ 362 de mii lei...și am văzut că principalele valori sunt, o dată la Capitolul 5 la - Cheltuieli diverse și neprevăzute -147 de mii - și la Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților - 130 de mii. în cheltuielile diverse și neprevăzute, puteți să ne detaliați cam ce ar însemna, de ce am ajuns la valoarea de 147 mii de lei?... în corpul proiectului de hotărâre, spuneți că sunt câteva.....<pe

perioada derulării contractului intervin modificări datorate complexității specificului lucrărilor care urmează a fi executate în teren>...în mod normal ar trebui să facă referire la investiția care se face, strict...și cheltuielile neprevăzute ar fi trebuit să fie detaliate.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, cheltuielile neprevăzute, sunt neprevăzute, cum să fie detaliate? în ce sens? De aceea sunt neprevăzute.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Ați prevăzut o valoare fixă: 147.694...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu am prevăzut noi, a prevăzut proiectantul, în primul rând. în al doilea rând, modificările pe care le-ați văzut în devizul general, sunt făcute la solicitarea CNI-ului care va derula investiția. Nu înțeleg care e întrebarea?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„întrebarea este, cum s-a ajuns la această valoare?...La 147 de mii?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Proiectantul a considerat introducerea în deviz a sumelor respective. Nu sunt proiectant, nu știu să vă spun”                                                          "


Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Luăm de bun ce a zis proiectanfiS^nu?

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Semnează și își asumă, și parafează, și....”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Să știți că și noi...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu nu sunt inginer, nu sunt...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvah:„...Ne asumăm aceste valori...Și nu știm ce ne asumăm. Asta e problema.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, devizul este întocmit conform legii, să știți!...Respectă formatul impus de lege.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Nu am zis asta...că nu respectă formatul, am zis doar să ni se detalieze, să ni se spună clar care sunt cheltuielile astea neprevăzute.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cheltuieli neprevăzute înseamnă...dacă te apuci să sapi o fundație și găsești chestii prin pământ...cam la genul ăsta de lucruri se referă, capitolul ăsta.”

Președintele de ședința, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt alte întrebări pe acest proiect? Doamna Secretar. Vă rog!“

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vreau să vă comunic la fiecare hotărâre, o să fac acest lucru...temeiul în care adoptați astăzi, această hotărâre. Având în vedere faptul că de astăzi a intrat în vigoare Codul Administrativ, s-a modificat temeiul: prin urmare, vorbim de articolul 133 aliniatul 2, coroborat cu articolele 139 aliniatul 1 și aliniatul 3, articolul 166, aliniatul 2, litera k, articolul 197 din OUG nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc! Supun la vot acest proiect. Cu 24 voturi pentru și 1 abținere, acest proiect a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Muncipiului București a unor cheltuieli prevăzute în devizul general, pentru obiectivele de investiții Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr.190, Construire Centru Medical Multifuncțional (VMF Carol Davila), Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centru Educațional (UMF Carol Davila), derulate în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS). Vă rog, domnule Turmac. “

Dl consilier Turmac George Adrian:„Eu aș dori o clarificare legată de titlul hotărârii și de articolul 1, respectiv, în titlul hotărârii, spuneți așa: <...pentru aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Muncipiului București a unor cheltuieli prevăzute în devizul general...> Bun. La articolul 1 spuneți: <pentru proiecte de investiții ce fac obiectul finanțării...sumele care depășesc valoarea estimată cuprinsă în devizul general emis de proiectant pentru fiecare obiectiv în parte și care nu vor fi suportate de Compania Națională de Investiții vor fi finanțate din bugetul local...> Adică, odată spuneți că sunt prevăzute în deviz și finanțăm cota-parte de acolo și după aceea spuneți că finanțăm doar ce este peste deviz. Ori le finanțăm pe amândouă, ori doar una...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ele trebuie să fie incluse în deviz pentru că altfel nu se pot plăti...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Este o neclaritate aici în titlu și articolul 1. Mie așa mi se pare. Poate greșesc.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al MunUipfiyuLB^1rești: „Păi, devizul va cuprinde sumele respective. Asta încerc să vă spun...Este          ceea? ce^explicat

domnul Primar mai devreme și anume: că diferența între valoarea estimată și standardul de cost pe care îl clarifică CNI -ul. Despre asta...”

DI consilier Turmac George Adrian:„Deci, prima dată spuneți că sunt deja în deviz și după aceea spuneți că sumele care depășesc valoarea estimată cuprinsă în devizul general...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: Exact; Se revizuiește dacă apar modificările astea. Dar, “încă o dată..;Este o situație ipotetică...Valoarea estimată a lucrărilor, mai ales pentru cele care sunt puse în SEAP și sunt scoase la licitație. Noi suntem prevăzători, în sensul că există posibilitatea ca anumiți ofertanți, să oferteze peste valoarea estimată conform legii, pentru că are dreptul ăsta...își poate suplimenta oferta cu până la 15%. în situația în care apare un astfel de ofertant, se aplică ceea ce propunem aici, în caz contrar, nu.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Păi, da. Dar din ceea ce spuneți, din titlu...Deci, eu asta înțeleg. Poate greșesc...Vă spun încă o dată...dar mi-e greu să cred...pentru că înțeleg destul de bine ce spuneți... Prima dată spuneți că sunt în devizul general...Să spunem că devizul general este de 100 de milioane pentru toate lucrurile, ca să dăm un exemplu simplu. Da? Spuneți că sunt în devizul general...se spune ca sunt 5 milioane de lei, din tot...Și după aceea spuneți că ceea ce este peste din devizul general...Deci, avem o dată cei 5 milioane pe care nu-i menționați în articolul 1, dar se spune că sunt acolo...și tot ce este peste, la ofertant...poate să dea 120 de milioane...acoperă și diferența de 20 de milioane. Corect?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ok. Atunci, uite...ca să...De data asta cred că am înțeles...”

DI consilier Turmac George Adrian:„Ați înțeles?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da, acum! Am înțeles. O să fac un amendament...”

Dl consilier Turmac George Adrian:,,...Trebuie modificat articolul 1.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Facem un amendament...”

DI consilier Turmac George Adrian:,,...Și inclus ce-i în titlu...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da... și să spunem că...Punem o virgulă...<Urmare a rectificării devizului general...> Cred că asta ar fi mai... ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Păi, nu. Ar trebui să spuneți că aprobăm finanțarea din bugetul local a cheltuielilor prevăzute în devizul general... ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„...pentru obiectivele neeligibile...sau cum sunt trecute în titlul...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,,...și după aceea, că suportăm sumele care depășesc valoarea estimată cuprinsă în devizul general...pentru că trebuie puse și...și.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Corect.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Eu aș vrea să faceți dumneavoastră amendamentul c asă fie mai tehnic...poate nu e corect cum îl formulez eu. Poate avem o opinie de la doamna Secretar...să fie corect din punct de vedere juridic...sau de la Investiții.’^,..........

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 aj>1^njj^ălui București:„De la

Investiții.”                                                                               # v-


Dl consilier Turmac George Adrian:„Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Andrușceac/

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Până formulăm amendamentul.. Domnule consilier, vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule președinte, stimați colegi... Văd că la punctul 2 a intrat la pachet cu aprobarea finanțării și reconversia sălii de sport din Orășelul Copiilor. Eu consider că acesta ar fi trebuit să fie un punct separat, reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, a fost votat...Vă rog, domnule Andrușceac../... (intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Eu mă refer la titlu, (intervenții în sală fără microfon)...Exact. Din punctul meu de vedere, reconversia sălii de sport, ar fi trebuit să fie separat, pentru că aici este o altă discuție. Am făcut trei proiecte de hotărâre....(intervenții în sală fără microfon)...Da, dar pot să o contest așa cum spune legea și în ședința următoare......lucrul ăsta...Mai

bine vorbim acum......(intervenții în sală fără microfon)... A, așteptăm să scrie... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți, până se face amendamentul să discutăm../

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Aș fi vrut ca reconversia sălii de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centru Educațional (UMF Carol Davila), să fie punct separat și pe care să-1 discutăm, pentru că de-a lungul acestui mandat, am dat trei hotărâri de consiliu diferite pentru funcțiunea pe care a avut-o acest spațiu. Am transformat-o odată în spațiu cultural, a doua oară, în spațiu pentru sport, acuma, o dăm UMF-ului. Nu știu dacă doamna Secretar ne poate spune dacă, din punct de vedere legal, trecerea acestui spațiu către UMF este în regulă...” ...(intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Turmac George Adrian:„Cred că domnul Andrușceac prefera trei hotărâri separate...!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vă rog să îmi permiteți ca să formulez amendamentul...și continuăm discuția după aceea...Propun introducerea în corpul hotărârii a sintagmei, de fapt, reformulez și citesc tot titlul...<Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Muncipiului București a unor cheltuieli prevăzute în devizul general, care depășesc valoarea estimată pentru obiectivele de investiții > iar articolul 1 se completează: <pentru proiectele de investiții ce fac obiectul finanțării de către Compania Națională de Investiții a sumelor prevăzute în devizul general care depășesc valoarea estimată...> Nu e bine!” .„(intervenții în sală fără microfon)...

Dl consilier Turmac George Adrian:„Nu vreți să luăm o pauză, două minute, ca să ajungem la...?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Solicit două minute

de pauză/

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipi să nu ieșim din sală, vă rog! Nu durează mult...”PAUZĂ

(Deoarece ședința nu a fost înregistrată complet de sistemul electronic din cauza unor probleme de natură tehnică, conform adresei Direcției Administrative nr.P. 15.1/1354/09.07.2019, din acest moment, procesul Verbal a fost redactat după însemnările făcute îri sală și după amendamentele depuse în scris.)

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București a propus următorul amendament:„Introducerea în titlu: <precum și a sumelor care depășesc valoarea estimată a acestuia pentru obiectivele de investiții... > Introducerea în articolul 1: < a cheltuielilor prevăzute în devizul general precum și sumele ...>”

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin a supus la vot amendamentul domnului Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București. Amendamentul a fost adoptat cu 25 voturi pentru. în continuare a supus la vot proiectul în integralitatea sa, așa cum a fost el amendat. Acesta a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 6 abțineri. A trecut la Punctul numărul 4 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Nițu Vasile nr.16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190.”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, a anunțat că temeiul juridic în baza căruia Consiliul Local adoptă hotărârea, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, este art.133 alin. (2) coroborat cu art.139, alin. (1) și alin (3), art.166 alin. (2) lit g), k) și 1) și art.197.

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București a propus următorul amendament: „Urmare a comunicărilor de ultimă oră primite de la CNI, la solicitarea Direcției Investiții, propun următorul amendament: 1. < Se introduce termenul "Sergent" înainte de sintagma "Nițu Vasile" în tot cuprinsul hotărârii > 2. < Se elimină cuvântul "aferent" din cuprinsul art.l> 3. < în cadrul art.l, sintagma "teren în suprafață de 1822,22 mp" se înlocuiește cu sintagma "teren în suprafață de 1882,22 mp "după care se adaugă "din totalul de 14919 mp înscriși în cartea funciară"> 4. Art.6 se modifică și va avea următorul conținut: < Art.6 Consiliul Local Sector 4 București se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani. >”

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin a supus la vot amendamentul domnului Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București. Amendamentul a fost adoptat cu 25 voturi pentru. în continuare a supus la vot proiectul în integralitatea sa, așa cum a fost el amendat. Acesta a fost adoptat cu 25 voturi pentru. A trecut la Punctul numărul 5 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.15 - Parcul Orășelul Copiilor Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila.”


Dna Artene Diana- Secretarul Sectorului temeiul juridic în baza căruia Consiliul Local adoptă

î

1


de Urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, este art.133 alin. (2) coroborat cu art.139, alin. (1) și alin (3), art.166 alin. (2) lit g), k) și 1) și art.197.

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București a propus următorul amendament: „Urmare a comunicărilor de ultimă oră primite de la CNI, Ia solicitarea Direcției Investiții, propun următorul amendament: 1. <Se elimină cuvântul "aferent" din cuprinsul art.l> 2. < în cadrul art.l, după sintagma "teren în suprafață de 1317 mp "se adaugă "din totalul de 184744 mp înscriși în cartea funciară" > 3. Art.6 se modifică și va avea următorul conținut: < Art.6 Consiliul Local Sector 4 București se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani >”

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin a supus la vot amendamentul domnului Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București. Amendamentul a fost adoptat cu 25 voturi pentru. în continuare a supus la vot proiectul în integralitatea sa, așa cum a fost el amendat. Acesta a fost adoptat cu 19 voturi pentru, 5 abțineri și 1 vot împotrivă. A trecut la Punctul numărul 6 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”

Dna Artene Diana Anca - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București a anunțat că temeiul juridic în baza căruia Consiliul Local adoptă hotărârea, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, este art.133 alin. (2) coroborat cu art.139, alin. (1) și alin (3) , art.166 alin. (2) lit g), k) și 1) și art.197.

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București a propus următorul amendament:„Urmare a comunicărilor de ultimă oră primite de la CNI, la solicitarea Direcției Investiții, propun următorul amendament: 1. < Se elimină cuvântul "aferent" din cuprinsul art.l> 2. < în cadrul art.l, după sintagma "teren în suprafață de 4424,876 mp" se adaugă "din totalul de 12473 mp înscriși în cartea funciară"> 3. Art.6 se modifică și va avea următorul conținut: < Art.6 Consiliul Local Sector 4 București se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani >”

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin a supus la vot amendamentul domnului Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București. Amendamentul a fost adoptat cu 23 voturi pentru și 2 abțineri în continuare a supus la vot proiectul în integralitatea sa, așa cum a fost el amendat. Acesta a fost adoptat cu 20 voturi pentru, 2 abțineri și 3 voturi împotrivă. A trecut la Punctul numărul 7 de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind avizarea modificărilor propuse de Sectorul 4 și solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 90/2017 privind aprobarea planului de mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov pentru edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situate între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură (DNCB) și a unui parcaj de tip Park & Ride pe Sos. Berceni, Sector 4.

Dna Artene Diana- Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București a anunțat că temeiul juridic în baza căruia Consiliul Local adoptă hotărârea, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Coc cu art. 134 alin (1), art. 136, alin (1), art.139, alin (3

ul administrativ, csteart.lS;

), lit. d) și e) și art^^feli^:

Bărbălău CosmimCoPreședintele de ședință, domnul consilier

proiectul. Acesta a fost adoptat cu 24 voturi pentru și 1 abținere.

Președintele de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin a declarat închisă ședința.


SECRETARUL SECTORULUI 4 Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL


Aneta P


Transcris,

Chircu Mihaela

Mustățea Mireia___