Proces verbal din 08.01.2019

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 08.0L2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 19/04.01.2019.

Au fost prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem începe, vă rog? Pentru început voi da cuvântul domnului Viceprimar...”

DI Băluță Daniel — Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! La mulți ani! Să avem cu toții un an mai bun decât cel care a trecut...Ce vroiam să vă spun, este următorul lucru: în urma discuțiilor pe care le-am avut chiar acum cu dumneavoastră, am decis să scoatem de pe ordinea de zi proiectul legat de piețe și aștept...aștept, mai ales că prima propunere a venit din partea grupului PNL, aștept din partea dumneavoastră o formulă, o propunere pe care o aveți. De asemenea, din partea grupului USR, PPU-sl, la fel, ALDE, la fel...aștept din partea dumneavoastră în următoarele două săptămâni, astfel încât pentru ședința ordinară...pentru că o să-1 trecem și prin comisie, pentru ședința ordinară să avem un proiect de hotărâre care să poată, ideal, să beneficieze de unanimitate. Deci... (intervenții în sală fără microfon)...La sfârșitul lunii... (intervenții în sală fără microfon)...Nu neapărat! Da? Deci, la sfârșitul lunii. Nu e problemă. Dorința pe care o avem este să veniți cu niște propuneri concrete. Da? Adică, pe baza acestui draft să modificați lucrurile astfel încât să avem o abordare unanimă. Sunteți de acord cu toții cu asta? Haideți să stabilim pentru săptămâna viitoare, o zi și o oră. De acum...aș vrea să facem lucrul acesta, în care să ne vedem cu liderii de grup, să vină cu propunerile de modificare. Pentru miercurea viitoare este Ok?...(interveniii în sală fără microfon)...Vreau să putem să facem ce prevede acest proiect, în condițiile...în niște condiții cu care suntem cu toții de acord. Asta este normal. Da? Tocmai pentru a fi dincolo de orice suspiciune rezonabilă, domnule consilier. încă o dată, la mulți ani și toate cele bune. Deci, ăsta este obiectivul pe care...sunt convins, că îl avem cu toții din punctul ăsta de vedere. Greșesc cu ceva?... (intervenție în sală fără microfon)... Bănuiesc că este un răspuns corect. Da? Răzvan? E Ok, da?”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,,...Orice colaborare... (intervenție în sală fără microfon)...”

Dl Băluță Daniel — Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu zic că am avut un dialog constructiv cu toții în acest consiliul local. Da?”

Dl consilier* Sava Ioan Răzvan: „...Orice colaborare., .(intervenție în sală fără microfon)... ”

DI Băluță Daniel — Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Să continuă. îmi place asta și o să rețin. Continuăm împreună, deci nu e problemă.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi, a următorului proiect de hotărâre în locul proiectul retras, la punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 337/13.12.2018 privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 6. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa. Punctul numărul:

  • 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.l și nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. “Nicolae Bălcescu”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 337/13.12.2018 privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 7. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 27.12.2018.

Vă supun la vot ordinea de zi. Cu 26 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018. Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Bună ziua, în primul rând, la mulți ani, un an cât mai bun și mai spornic. Aș vrea să-l întreb pe domnul director Cioclea...Acest excedent, din ce surse provine?”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Bună ziua! Deci, acoperirea deficitului se referă la: anul trecut, la începerea anului 2018, noi am înregistrat un excedent de 33, aproximativ 33 milioane lei. Această sumă de bani, ea intră ca sursă de finanțare a anului 2018, dar nu este considerată de către trezorerie o sursă aferentă a anului 2018. Deci, ea intră ca venituri, în balanță, ca venituri...dar ea nu face parte din sumele aferente anului 2018. Acești 33 de milioane...din acești 33 de milioane s-au cheltuit pe parcursul anului 2018, 16 milioane...și a rămas o diferență de 16 milioane, care a fost retrasă. ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Buna ziua și la mulți ani tuturor colegilor. Pentru clarificarea.....și pentru colegi. Ce se întâmplă cu diferența de până la 33 de milioane?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Ele sunt...Diferența de până la 33 de milioane reprezintă cheltuieli și reprezintă contracte care au venituri și cheltuieli, care au fost asumate și achitate din bugetul anului 2018.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „...privind excedentul aferent pe anul 2017...”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Aferentul pe anul 2017 a fost cheltuit în proporție de 50% în anul 2018. Au mai rămas 16 milioane.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Din ce înțeleg, cei 16 milioane se duc numai pe dezvoltare, nu și pe funcționare...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Numai pe dezvoltare. Nu există nimic pe funcționare. De fapt, asta e problema. Tot excedentul, tot timpul, indiferent de unde rămâne...el se duce numai pe secțiunea dezvoltare. De altfel, ceea ce ați întrebat și dumneavoastră mai devreme...când vom avea următoarea ședință, acest...să spunem așa...această ședință va fi stabilită cu dumneavoastră, bineînțeles, în funcție de data când trezoreria ne va comunica care este excedentul, de data asta, pentru anul 2019 și când vom avea această confirmare... Noi avem niște calcule...va fi undeva în jurul a 27 de milioane, credem noi..”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,,Ăsta este estimatul...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Estimatul meu. Adică din calcule...Mai sunt niște reglaje la nivelul trezoreriei, pentru că știți, încă se lucrează la nivelul închiderii anului 2018 la nivelul trezoreriei, deci, trezoreria încă nu lucrează cu publicul, doar pentru salarii există această dispensă, să zic așa, de operațiuni de tranzacții care se fac. Când o să avem această informație, o să putem stabili cu dumneavoastră, să putem face ședința, de data asta pentru stabilirea excedentului anului 2018.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Și acum am și eu o întrebare...Pot fi acuzat că poate e politică... Atâta timp cât noi nu avem buget național, o să mergem pe luna a doisprezecea din bugetul anului 2018, maxim trei luni...Credeți că ne vom încadra?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Răspunsul meu este următorul: din punct de vedere al principiilor Legii finanțelor publice locale, directorul economic și Aparatul de Specialitate este obligat să manifeste...ceea ce numim noi, prudență. Prudența înseamnă angajarea bugetului...și aici o să vedem ce înseamnă buget, într-un procent aferent, media ultimilor trei ani de zile. Noi avem...în ultimii trei ani de zile, realizarea de venituri, undeva la 97- 98 % ... asta înseamnă că eu aș putea ca să consider pentru anul 2019, un buget de cel puțin 97-98% comparativ cu anul precedent. Deci, asta este, pur și simplu din datele tehnice pe care le avem. Apoi, doi: precum știți, prognoza Comisiei Europene indică...și asta este o realitate...Deci eu nu am niciun indiciu extern...mă refer la surse deschise, mă refer la comunicate oficiale, mă refer la Ministerul Finanțelor, mă refer la orice alt indicator, nu am niciun indiciu care să spună că România în anul 2019 va înregistra o scădere a bugetului. Deci nu avem această informație, dimpotrivă, informațiile sunt, că va fi o creștere, unii zic că 4%, alții zic, 5 virgulă și ceva la sută... deci, discutăm de o creștere a bugetului...Dacă e să mă întrebați pe mine, am putea să ponderăm în sens pozitiv când facem estimarea de buget pentru anul 2019, o creștere a veniturilor cu cel puțin 4%. ”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am și eu o întrebare...Lăsând la o parte salariile unde avem operator terțiar...Care este creșterea bugetului în 2018 față de 2017? în procente, dacă se poate...”

Dl Cioclea Cezar George - director ~ Direcția Economică:„Nu aș putea să vă dau o informație corectă. Adică, să vă compar, ca să spun așa, plastic: mere cu mere...din ce motiv?...în 2017, precum știți, prin cotele defalcate de TVA, finanțam și salariile profesorilor. Deci, aveam undeva la 150 de milioane care nu ne-au mai fost repartizate în anul 2018. Dacă excludem componenta TVA care înseamnă cheltuieli cu destinație specială, nu rămânem decât la impozite și taxe locale și la cote defalcate de venit, de impozit pe venit adică cotele de venit și cotele de echilibrare. La impozite și taxe locale am avut, eu spun spre bucuria mea personală, o încasare bună și un rezultat bun al Direcției de Impozite și Taxe Locale, o încasare bună a ceea ce înseamnă... (intervenție în sală fără microfon).. .Nu, nu, asta vroiam să spun, taxa de salubrizare, părerea mea că a fost un succes din punct de vedere al nostru ...(intervenție în sală fără microfon)....instanța a judecat cum consideră ei, eu vă spun din punct de vedere economic, din punct de vedere economic trebuie să ne asumăm faptul că orice centra de cost trebuie să aibă atașat un centru de venit. Dacă cineva trăiește într-o lume în care crede că un centru de cost se finanțează din pomană, atunci nu știu unde se va ajunge, dai* asta e altă soluție. Deci momentan, noi avem, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, a încasat undeva la 190 milioane, dacă scoatem ce înseamnă componenta taxei speciale salubritate, părerea mea că avut și aici o încasare pe undeva la 4-5% chiar poate mai mult, vreo 5-6 milioane în plus față de 2017 iar la cote de impozit pe venit, din câte știu eu, am avut 180 atribuiți, am primit 225, am avut 45 milioane, deci un 45 milioane în plus și la cei 45 milioane în plus am mai primit prin ajutorul de stat încă vreo 38 milioane, deci am avut o creștere a bugetului undeva de vreo 80 și ceva de milioane. Deci undeva, eu zic un macro, am avut o creștere în sumă, nu mă refer la procent, de 100 milioane de lei.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„De aici a pornit și întrebarea. La nivel macro vorbind, ținând cont că în 2017, din câte mi-aduc eu aminte, am avut un buget de aproximativ 651 milioane de lei, sau ceva în genul ăsta...” ...(intervenție în sală fără microfon)...

Dl Cioclea Cezar George - director - al Direcției Economice:„Cu tot cu salariile profesorilor, mă scuzați.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Din care dacă dăm jos 150 milioane, bugetul alocat nouă terțiar a fost de 500 milioane, iar în 2018...”

Dl Cioclea Cezar George - director al Direcției Economice:„Nu, nu mă scuzați. Haideți să vă spun pe scurt: nu este așa! Scuzați-mă, fac o prezentare scurtă. Noi avem mai multe surse de buget. Dumneavoastră ați luat în considerare și excedentul, dumneavoastră ați luat în considerare și bani primiți prin Ministerul Dezvoltării - MDRAP care este o altă sursă, dumneavoastră ați luat în considerare și împrumuturile, deci hai să ne degrevăm de tot de ce înseamnă asta. Când discutăm de componența elementelor părții de venit a bugetului, discutăm așa: impozitul pe venit este o sursă care ne aduce nouă, ne aducea nouă, undeva la 210 milioane și acum am încasat anul ăsta undeva la 280, vreo 70 - 80 milioane în plus, acest impozit pe venit este desemnat de către Legea 273, deci este creionat, este statutat printr-o formulă de calcul, prin care sectoarele Bucureștiului primesc undeva la 30% din alocare directă. Aici avem niște speranțe, niște propuneri pe care momentan nu le cunoaștem, într-adevăr cum ați spus și dumneavoastră, nu le putem prognoza, tocmai de asta nici nu ne vom hazarda să discutăm de sume mari în plus la primul desen bugetar, vom merge doar pe datele anului precedent, unde se preconizează că vom putea primi o sumă mai mare, adică un procent mai mare, undeva la 45-50% din alocarea directă a impozitului pe venit.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule director, haideți să-i spunem foarte clar domnului consilier, așa ca să rezum: am avut un management bun, e o realitate chestiunea asta, atâta timp cât bugetul nostru a crescut prin proiectele pe care împreună le-am realizat. Vorbim despre bani europeni, vorbim despre PNDL, vorbim despre împrumuturile pe care le-am făcut, despre refinanțări, toate acestea au avut un impact extrem de important și anume creșterea, la sumele pe care chiar dumneavoastră le-ați spus, și mă bucur că ați sesizat cu finețea care vă caracterizează, aceste creșteri extrem de importante, vă asigur că și anul 2019 va fi însoțit de un management cel puțin la fel de bun ca și pentru anul 2018, vizavi de proiecte și vizavi de finanțări, mai ales că Programul PNDL 3...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Mulțumesc, domnule Primar. întrebarea mea este și ce vroiam să obțin de la domnul director... Da, intr-adevăr merge pe o prudență specifică meseriei, ca să nu zic altfel...în opinia mea eu văd o creștere și pe 2019, dar n-a zis-o nimeni asta. Nu știu cum facem estimarea pentru că e diferență mare între 2017 și 2019.'’

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Decizia pe care am luat-o a fost aceea de a fi prudenți, până când vom primi cifrele și vom avea un buget național, decizia corectă și rațională, și știți bine că, dincolo de orice alegație politică, e important să fim prudenți și din acest motiv mergem pe această linie. De altfel ați văzut că am menținut inclusiv anvelopa salarială, am menținut-o și ați văzut la sfârșitul anului trecut măsura pe care am luat-o.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,,...10%...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Noi am discutat inclusiv cu sindicatele lucrurile acestea, pentru că trebuie să ne caracterizeze prudența în momentul în care discutăm despre un buget care în clipa aceasta, din nefericire nu este creionat.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,,Domnul Primar, întrebarea mea este simplă și cu asta închid. Estimați o creștere în 2019 față de 2018, a bugetului? Mulțumesc. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da! Și una substanțială! Eu mizez undeva între 40 și 46% creștere față de bugetul anului 2018.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Mulțumesc. Asta vroiam să știu, cu transparență și previziune să discutăm...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Asta fără ce putem atrage și cu certitudine vom atrage fie din bani europeni, fie din programul PNDL 3, unde la programul PNDL 3, cu certitudine o să participăm cu stația de metrou, cu proiectul UMF Carol Davila, atât ambulatorul cât și amfiteatrul. Sunt primele proiecte pe care le vom aplica în momentul în care se va deschide programul.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Să nu uităm și Colegiul Mihai Emmescu.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu-l uităm. Și știți bine că, cum spunea Confucius: «promisiunea făcută este datorie curată». Nu uităm lucrurile acestea și e normal să se întâmple așa și vă garantez că intrăm și cu Colegiul Mihai Eminescu în linie dreaptă, așa cum ne-am ocupat de Colegiul Ion Creangă, așa cum ne-am ocupat de Colegiul Gheorghe Șincai, continuăm această abordare și Colegiul Mihai Eminescu merită cel puțin aceeași grijă din partea noastră.”

DI consilier Sava loan Răzvan:„Dacă tot rămânem în zona asta de prudență, ați făcut un calcul ce-ar însemna să re turnați diferența de bani care au fost încasați pe taxa de salubrizare, în urma anulării celor două hotărâri, Hotărârea 2 din 2018 și Hotărârea 347 din 2017 și modalitatea, adică returnarea banilor sau compensare cumva. V-ați gândit la o procedură? Sunt foarte mulți cetățeni, care locuiesc în Sectorul 4 și doresc returnarea sau compensarea acestei taxe.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu credeți că este mai bine să așteptăm și noi motivarea și să citim împreună ce presupune acest lucru? Eu întotdeauna...”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Deci, instanța în 10 decembrie 2018 a hotărât...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O secundă. Știu și eu. Vă mulțumesc.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Recursul pe care l-ați făcut dumneavoastră nu se justifică și atunci rămâne decizia care s-a dat în data de 6 iunie....”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Recursul se justifică. Deci, încă o dată... Una este să respingem...orice acțiune de apărare se justifică.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Deci, rămâne valabilă decizia pe care a luat-o instanța în data de 6 iunie.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Eu mi-am propus să abordez constructiv acest an și de aceea doar vă sfătuiesc să citiți cu foarte mare atenție prevederile legale. Atât, nu vreau să fac alte comentarii și vă asigur că vom respecta întocmai prevederile legale. Vreau să vedeți ce înseamnă această decizie și care este impactul ei și ce elemente de obligativitate presupune pentru UAT-ul nostru. De abia după aceea, lucrurile pe care dumneavoastră le susțineți și uneori risc ați, de bună credință fiind, nu am pus nicio clipă la îndoială buna dumneavoastră credință, riscați să furnizați informații greșite cetățenilor Sectorului 4 și să-i induceți în eroare vizavi de prevederile legale. Chiar discuția noastră, din suflet vă spun, nu are niciun fel de tentă politică în acest moment, are legătură doar cu informarea corectă a cetățenilor vizavi de obligativitatea pe care UAT-ul o are și anume respectarea deciziei luate de instanță și ce presupune aceasta. De aceea, motivarea sentinței, inclusiv pentru dumneavoastră, va avea darul de a clarifica care sunt obligațiile pe care noi le avem.”

DI consilier Sava loan Răzvan:„Să știți că aici, noi grupul PNL, nu am dus-o în zona politică, dimpotrivă. Ne-am făcut datoria față de cetățeni în momentul în care sunt derapaje, când sunt abuzuri, de a le sancționa pe toate căile normale și cele care sunt legale...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este firesc să nu ne jucăm cu cuvintele.”

DI consilier Sava loan Răzvan:„Deja se transmit către cetățenii Sectorului 4, decizii de impunere în care se calculează într-un fel până în data de 6 iunie 2018 și în altfel...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar așa este corect. Nu facem altceva decât să respectăm prevederile legale. Nu e nimic anormal la această abordare. V-am spus că problema este dincolo și este foarte important pentru dumenavoastră să analizați cu foarte mare atenție prevederile legale, astfel încât nici eu și nici dumneavoastră să nu inducem în eroare cetățenii, creându-le un orizont de așteptare fals.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Să completez la ce spune domnul Primar, deci să vedem dacă această taxă, dacă această anulare a taxei produce și efecte retroactive. Dacă ea este o anulare a taxei sau o anulare a cuantumului taxei, nici măcar de majorare ci de cuantum, de fapt este suma respectivă, suplimentarea respectivă, majorarea cum îi spuneți dumneavoastră, de când este, de la ce dată este în vigoare aducerea ei la starea inițială. Ca să dai înapoi trebuie să-ți permită legea. Noi nu putem să dăm înapoi oamenilor niște bani, dacă legea spune că ea e valabilă de pe 1 decembrie, sau nu știu, 1 august.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ăsta este elementul de finețe. Ne găsim într-o situație paradoxală. Un partid de stânga ia măsuri de dreapta, în timp ce partidul de dreapta acționează într-un spirit de stânga. E o chestie foarte interesantă din punctul acesta de vedere.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„La momentul ăsta dacă tot faceți precizarea aceasta să știți că noi, la orice propunere cu care ați venit constructivă de dezvoltare, nu ne-am opus, dimpotrivă am susținut-o. Această taxă s-a dovedit clar și chiar se poate vedea în procesele verbale anterioare în care noi ne-am opus pentru că era și ilegală și discriminatorie și nu îndeplinea toate condițiile de legalitate. Asta a fost discuția, nu a fost discuție de stânga, de dreapta. A fost o discuție pur administrativă, cum ați zis și dumneavoastră, haideți să o lăsăm în zona asta de administrație publică locală, decât să o ducem în zona politică. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„N-am dus-o, avem un mix așa între stânga și dreapta, cum de exemplu și eu sunt convins că colegii noștri de la USR sunt de stânga ca și noi, numai că nu ne înțeleg de fiecare dată.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Domnul Ceacâr e de stânga. Da.” ..fm/erven/ze în sală fără microfon)....

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu. Domnul Moulin e de stânga, să știți.. ..(intervenție în sală fără microfon).. ..Ideologic, da.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Știți cum este? Indiferent cine este de stânga sau de dreapta, cineva trebuie să plătească factura. Aici e problema.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să știți că sunt extrem de fericit să am colegi deosebiți, cum este și domnul Matache, cum este domnul Moulin, cum este Sorin, nu am niciun fel de problemă din punctul acesta de vedere și v-aș ruga să nu ne referim la acești oameni, nu e corect să fim malițioși în momentul în care abordăm relațiile față de dânșii. Evident și față de doamna Elena și față de Antonio, am același respect deosebit. îmi face o plăcere deosebită să fiu coleg cu dânșii. De exemplu, de la domnul Moulin am foarte multe lucruri de învățat, dânsul m-a ajutat de fiecare dată să îmbunătățesc anticorpii, este un foarte bun profesionist, chiar mă întreb de unde are know-how-ul respectiv. Și dumneavoastră v-ați dori să fiți atât de performant.. ..(intervenție in sală fără microfon)...Ve bune, deci nu... Deci, Mihail Sadoveanu ...intr-adevăr cei trei clasici ...chiar o dată o să-l rog să ne explice cum este atât de prolific din punctul ăsta de vedere, are un spectru, are un glob de cristal așa și analizează lucrurile într-o manieră extrem de constructivă, care este utilă să știți până la urma urmei. Păcat că avem o lentoare, vă dați seama, orice acțiune trebuie asumată. Uite și noi am luat o decizie vizavi de taxa de salubrizare, instanța a spus că nu este bine, trebuie să ne conformăm. Toată lumea trebuie să facă același lucru într-un stat de drept, e corect? Vezi ?... (intervenție în sală fără microfon)... Ok.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă mai sunt alte întrebări?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,O plângere mai puțin poate anul ăsta.”...(intervenție în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot proiectul numărul 1. Cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.l și nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 Vă rog, domnule Laurentiu!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Aș dori să fac o precizare. Ținând cont că este o ședință extraordinară și nu sunt comisii de specialitate, aș dori să o întreb pe doamna director dacă în hotărârea din doisprezece, a doisprezecea, parcă,... mă corectează domnul director.... dacă au fost prevăzute și organigrame, nu numai numărul maxim de posturi?”

Dna Stoica Anca - director executiv » Direcția Resurse Umane:„Bună ziua. La ce hotărâre faceți referire?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurentiu:„Hotărârea din cât a fost...din 27, îmi cer scuze, 27.12, când s-au votat organigramele, statele de funcții, pentru tot aparatul executiv și descentralizate.”

Dna Stoica Anca - director executiv - Direcția Resurse Umane:,, în 27.12, a fost votată doar salarizarea pentru toată subdiviziunea administrativ-teritorială.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurentiu:,, Doar modificarea....”

Dna Stoica Anca - director executiv - Direcția Resurse Umane:„Doar salarizarea nu și organigramele descentralizatelor, ele urmând a fi aprobate, astăzi, în urma modificării numărului pe UAT. Au fost luate cinci posturi de la piețe și au fost redistribuite către cele trei descentralizate, Centrul Nicolae Bălcescu, Direcția de învățământ și Mobilitatea Urbană.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurentiu:,, Am înțeles. Deci nu are nicio legătură cu....”

Dna Stoica Anca - director executiv - Direcția Resurse Umane:„Nu. în urma modificării numărului pe UAT, în termen de 45 de zile, toate patru direcțiile au avut obligația să prezinte consiliului modificările statului și organigramei.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am înțeles. Deci conform modificării pe care am... din 27 s-a....”

Dna Stoica Anca - director executiv - Direcția Resurse Umane:,, Nu... nu... nu! în 27 doar salarizarea.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Doar salarizarea a fost atunci.”

Dna Stoica Anca - director executiv - Direcția Resurse Umane:,, Da.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc. Dacă mai sunt și alte întrebări? Doamna Murgo ci, vă rog.”

Dna consilier Murgo ci Mihaela:„Eu am o întrebare care e de fapt... este pentru toate proiectele, având în vedere că este ședință extraordinară și nu pot să le pun la comisie, dacă mai există posturi de directori angajați fără concurs pentru că, de exemplu, pentru Centru Cultural și o să ajungem acolo, dar îl spun de acum, există un termen pe care îl dă o lege dată de Ministerul Culturii, de 6 luni, care termen care e depășit de vreo 2 ani încoace. Deci, când se vor organiza concursuri pentru posturile de directori din cadrul primăriei sau din cadrul instituțiilor subordonate.... sau subordonate consiliului. Mulțumesc.”

Dna Stoica Anca - director executiv - Direcția Resurse Umane:„Tot cu mine vorbiți. Se vor organiza concursurile, în cel mai scurt timp, probabil că anul acesta. Termenul pe care l-ați spus dumneavoastră de 6 luni este termenul prevăzut de lege, dar din 6 în 6 luni, se pot prelungi cu acordul salariatului și cu acordul angajatorului. Este valabil, cred că pentru toate instituțiile din sector.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,,Pot prelungi, dacă se organizează un concurs și nu se prezintă nimeni, atunci automat, într-adevăr, nu poți să lași o instituție fără director și prelungești. Eu știu că asta prevede legea.”

Dna Stoica Anca - director executiv - Direcția Resurse Umane:„Sunt situații distincte între funcții publice și personal contractual dar, în cel mai scurt timp, se vor organiza concursuri pentru ocuparea tuturor posturilor.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Mai sunt alte întrebări la acest proiect? Supun la vot atunci. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare întrebări? Supun la vot. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. “Nicolae Bălcescu”. întrebări? Supun la vot acest proiect. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 337/13.12.2018 privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020. Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„în luna decembrie am votat tot un proiect privind rețeaua școlară. în acel proiect se stipula că partea de liceu al Colegiului Tehnic Petru Rareș va fi preluat de Liceul de Metrologie, iar partea de învățământ primar și gimnazial va fi preluat de noua școală Petru Rareș, iar acum avem un proiect în care se păstrează prima parte dar partea de învățământ primar și gimnazial este preluat de către Școala 190. Vă rog să îmi explicați și mie de ce există această modificare și de ce nu se păstrează autonomie școlară pentru corpul din Calea Văcărești. Mulțumesc.”

Dna Di an a Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „După ce am comunicat hotărârea respectivă Inspectoratului, așa cum era procedura, am fost contactați de cei de la Inspectoratul Școlar care ne-au spus că nu va trece, în principiu, prin Consiliul de Administrație forma pe care noi am propus-o, dat fiind faptul că liceul... Școala Generală Petru Rareș, așa cum am propus-o noi, are un număr insuficient de elevi, respectiv, 100.... până în 200 de elevi, minimul necesar, în aprecierea dumnealor, fiind 300, altfel, neputându-se acoperi costul per elev. La solicitarea Consiliului de ....la solicitarea ISMB-ului și pentru a preveni un aviz negativ în Consiliul de Administrație al dumnealor am propus această modificare.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„De acord cu dumneavoastră, dar ar fi benefic dacă pe viitor am putea mări capacitatea acelei școli și am putea să ajungem să înființăm această școală Petru Rareș, în Calea Văcărești, fără să fie în administrarea Școlii 190. Din punctul meu de vedere este o distanță apreciabilă între cele două corpuri, mai ales că Școala 190, din ce îmi aduc aminte, parcă mai are și o grădiniță și are o activitate destul de complexă, nu știu dacă poate să managerieze și un corp aflat la o distanță destul de mare de Școala 190. Mulțumesc frumos.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, prin investiții... în curs, anul acesta, cu siguranță, o să luăm în calcul acest aspect. După cum știți, îndată ce vremea va permite, vor demara lucrările de modernizare și de reparații la toate corpurile care au fost bugetate și votate în anul precedent și cu siguranță vom găsi o soluție mai apropiată geografic, să spun așa, în ideea aceasta de a administra coipul respectiv.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și eu vă mulțumesc. Alte întrebări? Supun la vot. Cu 20 de voturi pentru și 6 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7 și ultimul pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 27.12.2018. Supun la vot. Cu 26 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU


SECRETARUL SECTORULUI 4

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela CHIRCU

Consilier M ihaela TĂTARI)

Consilier Mirela MUSTĂȚEA

9