Proces verbal din 07.02.2019

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 07.02.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.786/01.02.2019.

Au fost prezenți 21 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Bună ziua! Putem începe, vă rog? Declar ședința deschisă. Dau cuvântul domnului Primar...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreau să salut prezența doamnei directoare Silvia Mușetoiu, în rândul nostru...și am plăcerea să o invit, după ședință, împreună cu colegii lideri de grup, să purtăm împreună o discuție în vederea identificării unor soluții constructive...și vă invit imediat după ședință, în birou. Mulțumesc!”

Dna Silvia Mușetoiu ~ director - Colegiul Național Gheorghe Șincai:,,...intervenție făcută fără microfon...”

DI Băluță Daniel — Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Apreciez foarte mult și mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Dau cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre, la punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețurilor unitare în conformitate cu indicele prețurilor de consum pentru servicii, stabilit de Institutul Național de Statistică precum și a modelului actului adițional ni*.6 la contractul nr. 12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule președinte, vă informez că nu voi vota la acest proiect și nici la proiectul privind acordarea de despăgubiri pentru autovehiculele avariate...și nici nu voi participa la dezbateri. Mulțumesc frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „S-a notat.Vă mulțumesc frumos!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să rog colegii să invite colegii consilieri de afară ca să intre în sală. Vă rog!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Suntem 21 de consilieri prezenți din 27, însă doar 20 vor vota la acest la acest proiect. Supun la vot introducerea acestui proiect la punctul numărul 1. Cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă și un domn consilier care nu a votat, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețurilor unitare în conformitate cu indicele prețurilor de consum pentru servicii, stabilit de Institutul Național de Statistică precum și a modelului actului adițional nr.6 la contractul nr. 12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflați pe domeniul public al municipiului București - Sector 4, urmare a fenomenelor meteorologice din perioada 25-27 ianuarie 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulației pietonilor, pe raza sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale constatată la pozițiile nr. 14-15 ale Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 5. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 22.01.2019.

Supun la vot. Vot, vă rog! Cu 21 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețurilor unitare în conformitate cu indicele prețurilor de consum pentru servicii, stabilit de Institutul Național de Statistică precum și a modelului actului adițional nr.6 la contractul nr. 12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București. Discuții? Domnule Sava. Vă rog!”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Domnule președinte, aș dori să-mi spuneți dacă în sală se află un reprezentant al Direcției de Gospodărire Locală? Dacă nu, poate ne răspunde domnul Viceprimar. ..între pozițiile 208, respectiv, 215, sunt niște caractere...Cum am putea să le interpretăm?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog să fiți mai explicit. Avem mai multe cu 208, 215... .”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Deci, între poziția 208, Capitolul B.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureștif’De la transport container, în jos?”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Da...De la montarea jardinienilor în jos. De la 207 în jos../’

Dl Trocan Andrei George - Viceptimarul Sectorului 4 al Municipiului București:”0 secundă, ca să identific...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Ne puteți spune pagina, ca să nu mai...”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Din păcate, paginile nu sunt numerotate...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:"Având în vedere o eroare tehnică a anexei ce a fost transmisă pe email domnilor consilieri, unde la o sumă de prețuri... nu au apărut în tabel, o să le dau citire...fiecăruia în parte, de fapt, tuturor...și o să vă rog să le votăm ca amendamente: «prețul 208: prestarea de servicii/operațiuni ce necesită utilaje specializate-automacara de 16... altele decât cele incluse în operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini - ora - 190,77 - preț unitar actualizat și prețul ajustat 199,2; prețul 209: prestarea de servicii/ operațiuni ce necesită utilaje specializate-automacara de 16... altele decât cele incluse în operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini - prețul unitar de 12,4 - preț ajustat 12,95; prețul 210: prestarea de servicii/operațiuni ce necesită utilaje specializate-autobasculantă de 16...altele decât cele incluse în operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini - prețul unitar de 23,94 - preț ajustat 25: prețul 211: prestarea de servicii/operațiuni ce necesită utilaje specializate-utilaj pentru spargerea platformelor betonate/asfaltate, altele decât cele incluse în operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini - prețul unitar de 167,74 - preț ajustat 175,15; prețul 212: prestarea de servicii/operațiuni ce necesită utilaje specializate-încărcător frontal de tip BOB CAT, altele decât cele incluse în operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini - prețul unitar de 177,19 - preț ajustat 185,02; prețul 213: prestarea de servicii/operațiuni ce necesită utilaje specializate-încărcător frontal de tip Wolla, altele decât cele incluse în operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini - prețul unitar de 200.81- preț ajustat 209,67; prețul 214: prestarea de servicii/operațiuni ce necesită utilaje specializate-încărcător frontal tip bu Ido excavator, altele decât cele incluse în operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini - prețul unitar de 194,91- preț ajustat 203,53; 215: prestarea de servicii/operațiuni ce necesită utilaje specializate-platformă de 3,5 tone, altele decât cele incluse în operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini - prețul unitar de 9,75 - preț ajustat 10,18»”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Alte întrebări legate de acest proiect?”

Di consilier Sava loan Răzvan:„Trebuie să votăm amendamentul...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „întâi supun la vot amendamentul și apoi, domnule Andrușceac...Vă rogi Supun la vot amendamentul...Cu 12 voturi pentru, 7 abțineri, 1 vot împotrivă și un consilier care nu a votat, amendamentul nu a trecut. Alte întrebări? Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:"Vreau să fac următoarea precizare: această eroare care a apărut în anexa care v-a fost transmisă, a fost pur și simplu o eroare de EXCEL...Deci, programul...când s-a realizat tabelul a fost...rubrica respectivă nu a apărut..."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Andrușceac...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Interpelarea mea nu-și mai are rostul.Voiam să întreb dacă, de exemplu, domnul Șupeală știe ce era la punctul 213...că noi votăm...”

Dl consilier Gheorghe Șupeală:,,. „intervenție făcută fără microfon...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Eee...Ați văzut?...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Haideți, domnule Andrușceac... facem bășcălie aici?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,Nu. Ține cineva minte ce e pe anexa aceea care nu ne-a fost prezentată și vreți să votăm? Nu.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:”DomnuI consilier, v-a fost transmisă cu prețul...Prețul a fost trecut...Doar cuantumul...din eroare de EXCEL nu a apărut...pe care vi l-am citit acum.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Viceprimar, amendamentul a căzut. Ce rost are să mai discutăm?"...(zz7te7Tez?/z7 zz? sală fără microfon.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Alte întrebări legate de acest proiect? Supun la vot acest proiect în integralitatea sa. Cu 13 voturi pentru, 6 abțineri, 1 vot împotrivă și un consilier care nu a votat, proiectul a fost respins. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflați pe domeniul public al municipiului București - Sector 4, urmare a fenomenelor meteorologice din perioada 25-27 ianuarie 2019. întrebări? Domnule Sava. Vă rog!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule președinte, aș dori să ni se facă câteva clarificări în sensul că...dacă s-a făcut un studiu de impact, o dată...Dacă se știe câte cereri de despăgubire au fost înregistrate?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:”în jur de 147...150.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,,Am înțeles. Și numărul proprietarilor care au mașinile avariate din cauzele enunțate mai sus? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:”147...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„147, da?”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Mai avem să întrebăm câte erau roșii, câte erau break...Eu nu văd rostul acestor întrebări...Scuze că intervin, colega...Cred că, mai degrabă, ar trebui să intrăm pe fondul...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Da, asta era o clarificare pe care doream să...E dreptul meu și...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, dacă...”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„în primul rând ar trebui să-i felicităm pe cei care s-au implicat în această acțiune, de la Poliția Locală, de la ADP...chiar dacă ne convine sau nu, de unii dintre ei, pentru că a fost o muncă grea și i-am văzut pe teren. în al doilea rând, cred că ar trebui adusă o precizare, deși la litera c, dacă mi-aduc bine aminte, din anexă, se precizează că proprietarii de autoturisme care au o asigurare tip Casco și care beneficiază de acesată asigurare Casco, să nu beneficieze și de acest ajutor. Acum, nu știu dacă ar mai avea rost sau nu, pentru că din punct de vedere juridic, nu puteai face lucrul ăsta...pentru că Polița aceea de la...pardon, documentul eliberat de Brigada de Poliție Rutieră te obliga din start să te duci...Dar, în fine...Deci, este un proiect foarte bun, una peste alta...Sunt convins că și colegii de la PNL, îl susțin...Cred că cel mai important este...și cu asta închei, este să-i felicităm pe cei care s-au implicat în modul cel mai direct...Poate, unii dintre noi, stând acasă...Oamenii ăștia au fost pe teren.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Da. Mulțumesc! Mi-ați luat cuvântul..,i l-ați dat domnului Ștefanei.. ,Mi-l iau înapoi de la dânsul...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„N-ar fi rău...Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Deci, aș fi vrut să atrag atenția...de asta am și pus întrebarea, dacă se cunoaște cumva numărul proprietarilor care au avut mașinile avariate, întrucât așa cum am mai semnalat de multe ori și am încercat să îndrum cetățenii care au făcut nenumărate solicitări către ADP, către Direcția de Gospodărire Locală, de toaletare și de îndepărtarea crengilor uscate, dar și a pomilor care sunt uscați de pe domeniul public, cereri care nu au fost soluționate...Au rămas fără soluționare... De aceea aș fi vrut....Grupul PNL o să voteze acest proiect de hotărâre, dai' vreau în același timp, ca cei care erau direct răspunzători să facă operațiunile strict de toaletare, de îndepărtare a crengilor uscate, de îndepărtare a pomilor uscați, să fie trași la răspundere... ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:” Domnule consilier...”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Domnule Trocan. Vă rog frumos...Lăsați-mă! Mai am două fraze. Aș vrea...public, să spun și să cer demisia conducerii ADP și tragerea lor la răspundere financiară, să recuperăm sumele de la cei care nu și-au făcut treaba.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:”Ați terminat? Pot să răspund? Trebuie să fac o precizare: hotărârea de consiliu de astăzi, se referă strict la fenomenele meteorologice extreme din weekend-ul 25-27 ianuarie. După cum știți, pentru celelalte situații în care mașini aflate pe raza sectorului 4 sunt avariate de crengi sau copaci care cad și au aviz de toaletare, există asigurare prevăzută. în weekend-ul despre care vorbim au avut loc fenomene extreme, după cum știți, pe raza Municipiului București, au căzut și copaci cu aviz, și copaci fără aviz, și copaci uscați, și copaci perfect sănătoși, și crengi, și stâlpi...Da. Au fost cazuri în care au căzut stâlpi de Enel... Deci, cred că discutăm de un fenomen unic, cel puțin...Vă rog, domnule...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:.,Vă rog domnule...”

DI consilier Sava loan Răzvan:„Domnule Trocan, o secundă...Ați făcut o afirmație și aș vrea să vin și să fac o clarificare. Dacă acești copaci, arbori, pomi, erau toaletați la timp și li se aplicau tratamentele, aveam mult mai puține cazuri de proprietari care au mașinile avariate.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă anunț că în Sectorul 4 au fost înregistrate printre cele mai puține cazuri de mașini avariate de pe raza Municipiului București, pe de o parte, pe de altă parte nu se susține afirmația dumneavoastră atâta timp cât, repet, au căzut inclusiv stâlpi de Enel, repet ...(intervenție în sală fără microfon)...da, netoaletați...”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Marea majoritate cred că erau de la supralărgirile alea care s-au făcut și lucrările lasă de dorit...mă gândesc...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc. Domnul Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin loan:„Da, aș vrea să-1 întreb și eu pe colegul meu Sava, în cazul unei tornade, cine plătește dacă zboară acoperișurile de pe blocuri, de pe case?...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumesc, domnul Ceacâr.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„V-ați înscris la PSD?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, domnul Ceacâr. Vă rog, domnul Șupeală.”

Dl consilier Șupeală Gheorghe: „Eu vreau să spun ceva la care am făcut referire și când era vorba de lărgirea șoselelor. Domnul Sava a spus că mu Iți copaci au căzut de aceea eu v-aș ruga ca să se elimine cât se poate după aceste evenimente, arborii care sunt casanți, plopul, castanul, pluta și să fie înlocuiti în totalitate cu tei, mesteacăn, salcâm, care nu sunt casanți.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări pe alt subiect, dacă nu mai sunt, supun la vot, vă rog. Cu 18 voturi pentru, 2 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spațiile verzi sau trotuarele destinate circulației pietonilor, pe raza sectorului 4. Discuții? Domnul Ștefanei, vă rog.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan: „Mulțumesc. Mă bucur că sunt și reprezentanții Poliției Locale și vreau să-i felicit personal pentru acțiunea pe care ați întreprins-o în weekendul acela ...nu râdeți că, știți ce se întâmplă, unii dintre dumneavoastră, stimați consilieri, cred că ați stat la căldurică acasă, în timp ce oamenii ăștia erau pe teren. Deci, haideți să revenim la proiect și să aduc repede un amendament. ...(intervenție în sala fără microfon)...Păi n-am de ce să vă scuz că v-am spus...”

Dl consilier.............................................Păi, de aia s-au făcut polițiști ca să stea pe teren!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Ștefanei să trecem la subiect.”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„în corpul proiectului de hotărâre avem articolul 3. înțeleg al naibii de bine motivarea pentru care a fost implementat acest articol 3: acela de a invita persoana, reprezentantul legal la sediul poliției pentru clarificarea situațiilor, deși chestia asta cu invitațiile mie îmi sună ca la nuntă, ca la botez, dar mă rog hai să spunem că e tot invitație. Din păcate, cu toate că sunt de acord principial ca cine care e susceptibil de a fi comis o contravenție, să fie invitat întru clarificare, avem decizia 11 de care știți bine a ICCJ-ului pe 2017 care vine și spune că doar polițistul rutier are dreptul de a obține informații și de aplica contravenții acestor persoane sau de a identifica persoana. Acuma eu vreau să avem o discuție sinceră în cadrul aceste ședințe pentru că, pe de o parte nici nu vreau să votăm un proiect care conține un punct evident care încalcă legea, pentru că nu putem abilita Poliția Locală. Eu mi-aș dori să să facem treaba a asta, dar nu putem pentru că avem ICCJ-ul care vine și spune doar brigada de poliție rutieră, care brigadă de poliție are într-un weekend doi lucrători la nivelul capitalei și omul stă și sună la Poliția Locală : <am locul de parcare ocupat>, noi dăm din mâini și încercăm să facem ceva, punem tot felul de înștiințări că <domnule, n-ai fost cu obraz> ș.a.m.d. în fine problema tot nu se rezolvă. Eu v-aș recomanda să scoatem acest articol 3 pentru a nu contraveni, sau să-1 redefinim astăzi în ședință și anume să introducem în locul acestui articol un alt articol care să dea dreptul polițistului local de a aplica o înștiințare prin care să-i comunice respectivului posibil contravenient, că a încălcat una dintre normele sau dispozițiile aflate în vigoare, fie că a parcat pe un loc care este dat în folosință de către DMU unei persoane sau pe spațiile verzi. Dar repet, ca să votez un lucru cu care moral sunt de acord, dai' legal trebuie să respectăm legea, nu putem să facem treaba aceasta și chiar vă rog dacă doriți să luați cuvântul oricare dintre reprezentanții Poliției Locale, repet, nu că nu am fo st de acord cu lucrul ăsta, dar mi-e teamă că cineva vreun cetățean, oricare dintre noi până la urmă, o să spună < bă băieți, ați votat ceva ce contravine legii >. Deci, încă o dată: sunt de acord din principiu ca toată lumea care greșește să plătească, dar haideți să-i punem o înștiințare, nu știu, o numim așa, o înștiințare prin care îl atenționăm pe respectivul proprietar sau conducător auto că a încălcat una din norme, dar ca să punem invitație, credeți-mă, e mult peste puterea noastră de decizie, deci amendamentul, ca să îl închei, este eliminarea articulului 3, dar repet, dacă reprezentații Poliției Locale au un alt punct de vedere sau e nevoie să luăm o pauză sau nu știu, e nevoie de orice altceva, o facem...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Haideți să le ascultăm explicațiile și apoi...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Un reprezentat vă rog al Poliției Locale dacă poate lua cuvântul.”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Ștefania Iscu mă numesc, reprezint Poliția Locală. O înștiințare dacă o putem da acestor contravenienți, ei o pot respecta sau nu. Din ce motiv: invitația pe care o putem face dânșii o pot respecta să vină sau nu pot să vină. Legea le permite într-adevăr să nu poată veni iar noi să nu avem niciun motiv de a-i sancționa, ar însemna ca în acest mod noi să stăm și să-i pândim de fapt pe conducătorii auto și să-i amendăm exact în momentul în care au săvârșit contravenția. Există șansa ca într-adevăr ținând cont de cuantumul amenzilor, o parte dintre dânșii să vină și să și le însușească sau să spună < domnule, am venit că m-ați invitat, dar n-am fost eu > iar eu nu am nicio dovadă și nu pot să-1 sancționez. Punctul acesta a fost trecut exact pentru acest motiv pentru a-i înștiința. Invitația aceasta nu face decât de fapt să-i atenționeze asupra faptelor pe care le-au săvârșit/'

DI consilier Marin Ștefanei Dan:„Mai am o completare și imediat termin. Genul acesta de explicație poate sta în picioare dacă n-aveam decizia ICCJ-ului, dar acolo se precizează clar că nu avem dreptul de a solicita nici sub formă scrisă, nici sub formă verbală, nici sub nicio formă, date despre această posibilă contravenție. Eu înțeleg că apelăm la bunul-simț pe care din păcate nu-1 putem reglementa prin hotărâri de consiliu local, dar încă o dată, acolo scrie clar că nu ai voie să soliciți, mă rog, invitația aceasta, repet, poate să fie ca la nuntă, ca la botez că noi nu-i scriem de ce, deși omul înțelege de ce e invitat la poliție, dar mi se pare că forțăm lucrurile."

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Invitația nu este făcută ca să-și decline identitatea nu-i spun <vino să-mi spui că tu ai fost acela > ci-1 chem să văd ce s-a întâmplat de fapt cu acea mașină care este staționată neregulamentar. Decizia 11 spune clar că nu avem dreptul de a-i solicita actele. Eu îi spun doar să vină să lămurim acea situație, în momentul în care vine și spune < eu am parcat acolo > sau < copilul meu a parcat acolo > sau <soția mea a parcat acolo >, dar data viitoare vei fi amendat, cu acel dacă vei fi surprins în momentul săvârșirii/’

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnul Ștefanei."

Dl consilier Marin Ștefănel Dan: „îmi mențin punctul de vedere și cred că forțăm un pic lucrurile. Repet, haideți să re formulăm să nu mai fie invitație, să fie doar o înștiințare aplicată pe parbriz și omul dacă credeți dumneavoastră că din bun simț vine și cu buletinul în mână la poliție și spune < dați-mi amenda> atunci e ok, dar mi se pare că forțăm prea mult lucrurile. Mulțumesc. "

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Ceacâr.”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Aș dori s-o întreb pe doamna reprezentant al Poliției Locale dacă în momentul când Poliția Locală vine și constată că mașina a ocupat locul, se fac poze? Pentru că pe baza lor se poate da amendă fără echivoc.”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Nu se poate da amendă dacă nu este de față conducătorul auto și nu i se iau datele de identificare. în momentul în care eu fac fotografii aflu cine este proprietarul autoturismului...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Și constatați contravenția.”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:,.Exact, dar nu pot da amendă conform Deciziei 6 decât conducătorului auto. Eu nu știu decât că acela este doar proprietarul.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Io an: „Am înțeles, dar în cazul ăsta toți își vor lăsa mașinile cum vor că știu că nu mai pot fi amendați.”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Asta se și întâmplă în momentul acesta! Cele două decizii ale înaltei Curți de Casație și Justiție le pun pumnul în gură polițiilor locale pentru că nu le putem cere actele de identificare și nu putem amenda decât conducătorul auto și nu proprietarul autoturismului. ”

Dl consilier Ceacâr Sorin loan:„Mulțumesc.”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Mulțumesc și eu. Suntem de acord cu amendamentul formulat de către domnul consilier, domnul președinte.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc.

Domnul Turmac, vă rog.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Deci din ce înțeleg eu din discuțiile colegilor este că Poliția Locală poate face constatarea faptei dar nu poate identifica făptașul, ceea ce înseamnă că amenzile nu pot fi aplicate decât dacă vine și el are un tricou pe care scrie vinovat, sau ce? ”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4: „Nu, decât dacă este surprins conducătorul auto la volanul autoturismului în momentul în care este parcată neregulamentar.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Am înțeles, dar avem clar specificat în lege cu articol și legea, vă rog. ”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Scrie în Legea 155, la atribuțiile Poliției Locale privind circulația pe drumurile publice. ”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Ce spune exact?”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4: „Că polițistul local poate să constate și să sancționeze faptele privind circulația pe drumurile publice. ”

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Doar anumite fapte.”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Doar anumite fapte.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Și se încadrează aici?”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Absolut! Dar având aceste două decizii care, unele se aplică doar Poliției Locale și altele și Poliției Naționale.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Dumneavoastră ați fost inițiatorul acestui proiect, bineînțeles, apoi Primarul că el și-l asumă, dar dumneavoastră ați propus acest proiect pentru Consiliul Local?”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Absolut.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Vă întreb și eu de ce în preambulul în care se precizează legislația care face obiectul acestei hotărâri, nu este precizată și legislația care prevede atribuțiile Poliției Locale?”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Este prevăzută în Legea 155, este obligatoriu, este prinsă în preambul. Și fiind o lege formulată de către Poliția Locală, normal că este legea care reglementează activitatea Poliției Locale.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Ok, mulțumesc.”

Dna Iscu Ștefania ~ consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4: „Și eu vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, doamnă .”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul Marin Ștefanei, să supunem la vot amendamentul dumneavoastră, puteți să-l reiterați, vă rog? ”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:„Deci amendamentul este următorul unul foarte simplu: «eliminarea articolului 3».”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și renumerotarea după aceea.”

DI consilier Marin Ștefănel Dan: „Și renumerotarea după aceea. Eu am încercat să aduc argumentele mele, repet, sunt alături întrutotul dar mi se pare că vom forța din nou, cetățenii vor spune <ia uite măi ce fac ăștia în consiliu, emit tot felul de hotărâri. > ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Păi nu, dar cetățenii așteaptă tocmai reglementarea, domnul Ștefanei!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Ceacâr, nu v-am dat cuvântul, vă rog!”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Reglementarea n-o facem noi! Fie modificăm Legea 155 că se află în Parlament de un an de zile și le dăm oamenilor ăștia atribuții pe serviciul circulație, fie, nu știu cum să vă spun, e complicat.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Adică ori îi invităm, ori...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Ștefanei Dan Marin, vă rog. Cu 20 voturi pentru și o abținere, amendamentul a fost adoptat. Vă rog, domnul Andrușceac.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Domnul președinte, stimați colegi aș dori și eu să avem un răspuns în ceea ce privește locurile de parcare care se află pe trotuar, majoritatea acestora sunt în zone care sunt în administrarea sectorului 4, dar pe artere care sunt administrate de Primăria Capitalei, ce se va întâmpla în această situație? Deci este vorba de locurile de parcare marcate pe trotuar. înțeleg că acestea se exclud din ...”

Pi’eședintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, doamnă.”

Dna Iscu Ștefania - consilier juridic - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4:„Pentru aplicarea acestei hotărâri nu se va lua în calcul amendarea pe parcarea pe trotuar dacă locul de parcare este semnalizat și trasat pe trotuar și este foarte vizibil că este de fapt un loc de reședință.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Scrie și în proiect de circulația pietonală. Dacă mai sunt și alte întrebări? Vă rog. ”

Dl consilier Ștefan George AIin:„Aș dori diferențiat staționarea și oprirea neregulamentară pe trotuar de staționarea și oprirea neregulamentară pe spațiile verzi. Considerăm că staționarea și oprirea neregulamentară pe spațiile verzi ar trebui să fie sancționată cu amendă între 1000 și 2000 lei.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Ăsta e un amendament al dumneavoastră?”

DI consilier Ștefan George Alin:„Da. «Ar trebui modificat alineatul numărul 1, introdus un nou alineat și alineatul numărul 2 să se modifice cu numărul 3». ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supunem la vot amendamentul dumneavoastră. Vă rog, mai aveți ceva de spus? Domnul Ștefanei Marin, spuneți. Vă rog, la microfon, să auzim și noi.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan: „Amendamentul este în esență bun, dar discutam despre cuantumul amenzii care mă rog, mi se pare așa că depășim anumite limite, cu toate că pănă la urmă ar trebui să fie sancționați un pic mai drastic, dacă îmi este permisă comparația pe adjectiv. Haideți să trecem la o sumă mai rezonabilă, între 500 și 1000 lei. Bineînțeles avertisment sau...”

Dl consilier Ștefan George Alin:„Dacă ne uităm la actualul alineat 2 înseamnă că ar plăti 250 lei? Cu 250 lei nu cred că se acoperă nici prejudiciul.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„250 lei comparativ cu 125 sau cât e minimul. Adică să fie dublu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, supun la vot amendamentul colegului nostru. Cu 10 voturi pentru, 6 abțineri, 5 voturi împotrivă, amendamentul a picat.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ideea domnului consilier e bună, nu știu dacă cuantumul propus de dânsul nu a fost puțin cam mare...în orice caz putem reveni ulterior printr-o ...”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Domnul Viceprimar, deci dumneavoastră spuneți că o amendă de 1000 lei care este minimum, plătită în 15 zile conform noului Cod Fiscal, deci, 500 lei pentru distrugerea spațiului verde pe o suprafață de minim 20 metri pătrați, vi se pare o sumă mare, nu?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnul consilier, în momentul de față se întâmplă toate lucrurile astea zilnic și nu plătește nimeni niciun leu.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Păi, eu de asta vă spun! Dacă vi se pare o sumă mare pentru a distruge 20 metri pătrați cu mașina, de spațiu verde. Chiar sunt curios!”

Dl Trocan Andrei George ~ Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O să facem un calcul cât costă înlocuirea a 20 metri pătrați.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Eu sunt absolut convins, cu tot cu serviciu, cu operațiunea, cu costul forței de muncă, probabil că vom ajunge undeva la peste 3000 lei. Dar nu e niciun fel de problemă, o să mai fac și eu un amendament. ...(intervenție în sală fără microfon)...îmi pare rău că nu sunteți de acord cu sancționarea celor care distrug spațiul verde, mă surprinde pentru că știam că grupul PSD este...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Formulați amendamentul, vă rog.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Haideți, iar începem să politizăm treaba ? ”

DI consilier Turmac George Adrian: „Nu politizez. Spuneam doar că este atent la chestii de genul ăsta care țin de spațiul verde. Sunt foarte surprins.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„înainte trebuia să avem o consultare dacă tot vroiați să punem aceste sume, trebuia să avem o consultare înainte. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:,,Putem să cerem pauză cum ați făcut pe toate proiectele.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ați solicitat o pauză?”

DI consilier Turmac George Adrian:„Dumneavoastră trebuia să cereți pauză pentru că noi am propus, așa este corect. Când faceți dumneavoastră propuneri și noi nu știm exact dacă să vă dăm votul nostru, la propunerea dumneavoastră, solicităm noi pauză, că așa este colegial. Dacă dumneavoastră nu ați considerat că trebuie să luați pauză ca să vă consultați, să dați un vot pro acestui amendament...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Tocmai v-a spus domnul Viceprimar că putem reveni pe acest proiect.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „într-o altă ședință ca la celelalte proiecte care au picat. Aș vrea să modificăm la articolul 2 la alineatul 1 pentru staționarea sau oprirea neregulamentară, să fie pentru circulația, staționarea sau oprirea neregulamentară.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă puteți repeta, vă rog.”... (interveni ie în sală fără microfon)...

Dl consilier Turmac George Adrian:„Am înțeles. Dacă cei de la Poliția Locală spun că nu pot să sancționeze pentru circulație, îmi retrag amendamentul. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Alte întrebări? Domnul Negrilă, vă rog.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Eu aș face un amendament, dacă colegul meu de la PNL a pus între 1000 și 2000 lei, haideți să facem atunci, având în vedere că e de recuperat un prejudiciu, între 500 și 1000 lei.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Solicit pauză.” ..(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Se aprobă. Cinci minute pauză, vă rog.”

Pauză........................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnul Negrilă. Domnul Andrușceac... dacă puteți să-1 chemați și pe el în sală. Vă rog, domnul Negrilă cu amendamentul.”

DI consilier Negrilă Vasile:„Deci, practic « pentru articolul 2, alineatul 1 modificăm cuantumul amenzii între 500 și 1000 lei, pentru spațiile verzi.»”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot amendamentul domnului Negrilă. Vă rog. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Păi, dacă facem diferențierea între trotuar și spații verzi trebuie două alineate diferite. Exact ce a propus colegul nostru, domnul consilier George Ștefan.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Se reintroduce un alineat.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Se modifică alineatul 1 care face referire doar la trotuare și la alineatul 2 este același enunț și se referă la spații verzi iar cuantumul rămâne unul pentru 290- 435 iar la celălalt 500-1000.”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Deci, practic «se reintroduce un alineat pentru parcările pe spațiile verzi în cuantum de 500-1000 lei.» Este bine așa?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da. Trei alineate vor fi. Supun la vot, amendamentul domnului Negrilă, vă rog. Cu 21 voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Dacă nu mai sunt discuții supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 21 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale constatată la pozițiile nr.14-15 ale Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază Ia nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare. întrebări? Supun la vot. Cu 21 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 22.01.2019. Supun la vot. Cu 21 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Vă mulțumesc pentru prezență, declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU


SECRETARUL SECTORULUI 4

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela ClilRCU

Consilier Mihaela TĂTARU