Proces verbal din 05.11.2019

Procesul Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 05.11.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2996/01.11.2019.

Au fost prezenți 22 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Pentru început, dau cuvântul domnului Viceprimar pentru ordinea de zi suplimentară. Vă rog1/'

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Buna ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 1. Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare, parcări și carosabil, din sectorul 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 2. Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza Proiect Tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea Nehoiu nr.2-12 și F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 3. Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. în continuare, voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

  • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trottig sectorul 4                                                               ff

    piumkBucurești și carobabil, din


Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza Proiect Tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea Nehoiu nr.2-12 și F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

  • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

Vot pe ordinea de zi. Vă rog! Cu 20 de voturi pentru și 1 abținere, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Discuții? Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Bună ziua! Am o întrebare despre această rectificare...Se aduc încă 10 milioane în plus pentru salubrizare...ajungem de la un buget aprobat la începutul anului de 100 de milioane, la ora actuală de 132 milioane, adică plus 30% față de începutul anului. M-am uitat...Față de execuție pentru anul 2018 în care salubrizarea era deja asigurată sută la sută de Primărie, anul trecut s-a cheltuit 77 de milioane, înseamnă că avem 71 în plus față de execuția din 2018...Cum explicați această creștere față de anul trecut? Contractul cu ROS AL a început la sfârșitul anului trecut, cred...din ce mi-aduc aminte, a fost mărit prețul cu vreo 20%, tariful, pentru fiecare...câteva operațiuni. Cum explicați această mărire, care este foarte mare?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ca să vă citez: vă voi trimite o scrisoare, în cel mai scurt timp, să vă răspund. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Alte discuții pe acest proiect? Supun la vot. Cu 16 voturi pentru și 4 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare, parcări și carosabil, din sectorul 4. Discuții? Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Din nou, o întrebare pe acest proiect. A fost aprobat în septembrie 2013 o modificare pentru o hotărâre 378 în 2017, în care s-a aprobat indicatori tehnico-economi ci pentru modernizare spații verzi și urban și parcări adiacente pe bulevardul Cantemir. Această investiție s-a realizat în primăvara 2019, din care a ieșit printre lucrările... faimoasa piramida de bordură. Acuma ne cereți, în noiembrie 2019, să cerem acordul la Primăria Generală după ce am realizat, adică am făcut lucrările, fără să avem dreptul de administrare? Exact asta ne spuneți?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu. Ceea ce vă spun este că dumneavoastră semnați în fals documente. Raportat la documentele dumneavoastră, cu certitudine, veți primi un răspuns oficial din partea noastră, în momentul în care și noi vom primi din partea dumneavoastră, scrisoarea pe care ne-ați promis-o în procesul verbal. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Andrușceac. Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, solicitarea de transmitere a acestor locații în administrarea Se fondurile necesare pentru aceste lucrări. Mulțumesc!”


Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,.Sunt convins că așa se va întâmpla. Am purtat discuții cu doamna Primar în legătură cu sursele de finanțare pentru anul 2020 și aș dori să completez în legătură cu motivul cu motivul pentru care facem acest demers, este legat de o abordare unitară pe care dorim s-o avem pe tot ceea ce înseamnă tramă stradală la nivelul Sectorului 4, atât pe bulevardele care în acest moment se găsesc în administrarea Municipiului București, cât și în privința...și asta pe termen mediu, în privința abordării tramei stradale din cvartalurile de blocuri de la nivelul Sectorului 4. Acesta este motivul pentru care facem această solicitare și fac și această remarcă extrem de importantă, spunându-vă că am convingerea că pe anul 2020, Municipiul București va aloca pentru activitatea de mentenanță, respectiv, pentru activitatea de investiție în acest domeniu, fondurile necesare. Tocmai că discutăm despre acest capitol, aș dori, dacă mai sunt întrebări pe tema aceasta, cu dragă inimă răspund...și apoi, tot pe această temă aș dori să fac un anunț important. Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, în cazul acesta aș vrea să fac un amendament pe care vă solicit să-1 supuneți la vot, care sună în felul următor: <se solicită Consiliului General al Municipiului București, transmiterea în administrația Consiliului Local al Sectorului 4 a unor trotuare, parcări și carosabil din Sectorul 4, odată cu sumele necesare realizării acestor lucrări din partea Primăriei Municipiului București.>”

Dl Băluța Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Solicitarea este binevenită, dacă aș fi consilier, aș vota-o, în mod evident. Mi se pare legitimă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Andrușceac. Cu 21 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aș dori să vă fac un anunț important pentru comunitatea noastră și nu numai. Știți că în cursul acestui an, am semnat împreună cu UAT-ul vecin, cu Popești-Leordeni, un acord de parteneriat având ca scop realizarea unei pasarele pietonale din UAT-ul vecin, către UAT-ul nostru cu proporția de finanțare 80% UAT-ul Popești-Leordeni și 20% UAT-ul Sector 4. în urma discuțiilor pe care le-am avut cu cei din Popești-Leordeni, chiar în cursul dimineții, doresc să vă anunț că am decis ca execuția lucrărilor, deci, finanțarea va rămâne așa cum este cu 80% cu 20% Sectorul 4, dar execuția lucrării va fi efectuată de Sectorul 4, astfel încât, estimez că în jurul datei de 15 decembrie putem da ordinul de începere pentru proiectare și execuție, colegii din Popești-Leordeni făcând deja studiul de fezabilitate.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect, îl supun la vot în integralitatea sa. Cu 19 voturi pentru, 1 abținere și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adoptat. Rog colegii de la Tehnic să reseteze sistemul, deoarece a venit încă un coleg, domnul Pungă. în momentul de față suntem 22 de consilieri prezenți, din 27 în funcție. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, Ia faza Proiect Tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea Nehoiu nr.2-12 și F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12. Discuții? Supun la vot.Vă rog. Cu 22 de voturi pentru, 1, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4. O să vă rog să împărțiți buletinele de vot. Rog comisia să se întrunească...comisia de numărare a voturilor. Vă rog, domnule Negrila puteți lua cuvântul să citiți procesul verbal.”

DI consilier Negrila Vasile:„Procesul verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 05.11.2019. în urma numărării voturilor pentru articolul 1 al proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Gonus^eî^e^valuare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, s-a stabilit următorul reziiltfiUMbainnaTkw Cristina Negrescu - 21 voturi pentru; doamna doctor Mihaela Ulican - 21 voturi penttu>doamna\Carmen Mirabela Dîrmon -21 voturi pentru; doamna Irina Sauca - 21 voturi pentru; doamna Meda Adriana Zamfir - 20 voturi pentru, din care au fost 21 voturi valabil exprimate și 1 vot nul. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbalau Cosmin Constantin: „Și eu vă mulțumesc. Supun la vot procesul verbal. Cu 22 voturi pentru procesul verbal a fost aprobat. Acum supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Vă rog să nu plecați, o să vă transmită și doamna Secretar ceva. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă rog, doamna Secretar.”

Dna Artene Diana Anca - Secretar General al Sectorului 4:„Voiam să anunț Consiliul Local despre faptul că în data de 1 noiembrie ne-a fost comunicată Hotărârea Civilă pronunțată în data de 27 martie 2019 cu privire la o hotărâre de consiliu local respectiv, Hotărârea Consiliului Locala Sector 4 nr. 115 din 2017 prin care a fost validat în funcția de consilier local domnul Ștefan George Alin. Acest lucru s-a întâmplat în urma admiterii acțiunii formulate de reclamantul Fometici Petre în contradictoriu cu Instituția Prefectului Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 4 și Prefectul Municipiului București precum și cu domnul Ștefan George Alin. S-a anulat Hotărârea 115/2017, s-a anulat Ordinul Prefectului 314/2017, s-a dispus repunerea reclamantului în funcția de consilier local al Consiliului Local al Sectorului 4, a obligat pârâta Instituția Prefectului Municipiului București la plata către reclamant a daunelor materiale constând în contravaloarea indemnizației de consilier local neîncasate de reclamant în perioada 03.05.2017 până la data repunerii în funcție actualizată cu indicele legal de inflație la care se adaugă dobânda legală. Față de această acțiune, atât noi cât și domnul consilier Ștefan George Alin, am înțeles să facem recurs care suspendă, evident, aplicarea hotărârii respective până la pronunțarea lui. Dat fiind faptul că vă este opozabilă am ținut să vă încunoștințez despre existența acestei hotărâri judecătorești. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Declar ședința închisă.


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4

Diana Anca ARTENETranscris, Chircu Miliaela