Proces verbal din 05.09.2019

Procesul Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Sector 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 05.09.2019

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.2254/30.08.2019.

Au fost prezenți 22 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4, cetățeni ai Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem începe, vă rog?! Suntem 22 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Pentru început, dau cuvântul domnului Viceprimar.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019"

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 3. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici -faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4?’

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale cu privire la imobilele - teren și construcții, aflate în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 6. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului Bucureștr^.La punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea Iucrărilor^asupra'^^JOrjlor^care

afectează perimetrul unităților de învățământ prin eliminarea ramurilor uscate sau a celor care pun în pericol siguranța persoanelor. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 8. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.“

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 38.78 m2 pentru relocarea Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 3 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 și atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 14.53m2 pentru relocarea Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 4 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 9. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocurile F2 și F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 10. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 11; Proiect de hotărâre privind realizarea schimbului de locuințe sociale, între titularul Contractului de închiriere nr. 40261/27.10.2015 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 4, ap. 113, Sector 4, și

titularul Contractului de închiriere nr. 73107/14.11.2018 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, ap. 61, Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 11. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002, modificată ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 12. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al MunicipmIjiLBucurești:„La punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Coii|^[yplui|i^c^l Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face p/rtedin comfea^pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 12. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 12. în continuare voi da citire ordinii de zi, în integralitatea sa:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 22.08.2019

 • 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 22.08.2019.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale cu privire la imobilele -teren și construcții, aflate în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 6. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor asupra arborilor care afectează perimetrul unităților de învățământ prin eliminarea ramurilor uscate sau a celor care pun în pericol siguranța persoanelor

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 38.78 nr pentru relocarea Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 3 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 și atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 14.53m2 pentru relocarea Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 4 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4


repartizare a locuințelor scoale t f


 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale de


situate în blocurile F2 și F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 11. Proiect de hotărâre privind realizarea schimbului de locuințe sociale, între

titularul Contractului de închiriere nr. 40261/27.10.2015 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 4, ap. 113, Sector 4, și                titularul Contractului de

închiriere nr. 73107/14.11.2018 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, ap. 61, Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002, modificată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire

locuință cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 231,00 mp din acte și 241,00 mp din măsurători, aparținând lui 1                 _ și

, situat în str. Cătrunești nr. 44, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire

hală metalică cu regim de înălțime P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 475,00 mp, aparținând lui                     și         . G                  V, situat în Drumul

Crețeștilor nr. 122C, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, recompartimentare, reabilitare termică și supraetajare construcție existentă, în scopul obținerii unei locuințe unifamiliale S+P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 105,00 mp teren (pe care se află construcția Cl-locuință în suprafață de 145,02 mp), aparținând lui

, situat în str. Domnița Florica nr. 3, ap. FN, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire

locuință individuală S+P+3E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând lui                             „ situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4,

București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

 • 17. întrebări, interpelări.

 • 18. Probleme curente.

Vot, vă rog! Cu 22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobataA^ăTOg/dâmpyle Călina/4

Dl consilier Călina Simion Dan:„Menționez că la primele dopa puncte^u^yoFvota pentru că nu am fost la ședință/4                                          f                   \

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Am înțeles. Mulțumesc! Va rog, domnule Ștefanei Dan.“

Dl consilier Marin Ștefanei Dan: „Mulțumesc, domnule președinte. înainte de a intra efectiv pe ordinea de zi a acestei ședințe, vă rog să-mi permiteți să fac mai mult decât o declarație politică, este de fapt un gest pe care încerc să-1 transmit, este mesajul mai multor cetățeni de la noi din sector care m-au contactat pe toate mediile posibile, inclusiv email...și este un punct de vedere pe care vreau să mi-1 exprim legat de acel proiect adoptat la sfârșitul săptămânii trecute de către Consiliul General al Municipiului București care prevede în cadrul Mașter Planului de management al deșeurilor, construirea acelui incinerator fix în sectorul 4, fix pe actualul amplasament al CET Progresul...Și pentru că salut inițiativa domnului Primar și achiesez în totalitate la ideea derulării unui referendum în Sectorul 4 pe această temă, aș dori ca împreună cu ceilalți colegi......și am văzut

puncte de vedere pertinente și asemănătoare la USR, la PNL, la celelalte partide aflate în consiliu......și anume, că ar trebui să creăm o dezbatere publică până să ne apucăm să facem efectiv

investiția acestui incinerator, mai precis până când Primăria va trebui să facă investiția acestui incinerator, o dezbatere publică care să cuprindă și niște răspunsuri la întrebările pe care cetățenii le au, unele dintre ele sunt extrem de pertinente, în sensul în care nu s-a efectuat un studiu din care să reiasă, dacă vreți, riscul pentru sănătatea oamenilor......și aici nu vorbim doar de locuitorii din

Sectorul 4, ci, inclusiv, ai celorlalte sectoare, pentru că acest incinerator care va fi unul, din câte înțeleg, de o capacitate foarte mare. Nu discut costurile, pentru că nu ne interesează, nu este asta treaba noastră, dar va fi unul care va produce foarte multe noxe, este estimat să ardă anual peste 150 de mii de tone de deșeuri. Partea a doua a tuturor întrebărilor pe care mi le-au adresat cetățenii, a fost legată de un management al traficului. Vom avea un sector efectiv blocat de sute de autogunoiere care vor tranzita Sectorul 4, într-o zonă extrem de circulată și nu este cazul să mai spun că vis-a-vis avem un mare cartier de blocuri și unde, nu mai pun în discuție partea legată de mediu, ci partea legată de zgomot, partea legată de trafic...și până la urmă, de ce nu, partea legată de riscul de accidente, pentru că acele camioane, iertați-mă, dar le știm cu toții cum arată... din toate sectoarele vor veni să tranziteze Sectorul 4...Probabil, va fi un haos generalizat. înțeleg că la nivelul Municipiului București există undeva la peste un milion de tone de deșeuri anual, înțeleg că nu se adoptă, ceea ce cred eu, cea mai bună metodă...și anume, colectarea selectivă, astfel încât fracția aceea de deșeuri menajere să scadă enorm, undeva la 200 de mii de tone pe an...și acea fracție să fie utilizată într-o industrie care în Vest și absolut peste tot, în țările occidentale, ia amploare...și anume, construirea unui alt tip de incinerator, nu cel care arde, este un incinerator, care, dacă vreți, transformă respectivul gunoi menajer, deșeu menajer, în produse finite, gen gaz...se obțin tot felul de produse din......înțeleg ca CET Progresul, din punctul de vedere al doamnei Firea......dar nu vreau

să politizez discuția, este o zonă care oferă anumite facilități privind sistemul, dacă vreți, de termofîcare...faptul că acel incinerator produce energie termică și electrică, dar eu sunt întrutotul de acord cu opinia Primarului, cum că trebuie să facem un referendum. De altfel, la nivel personal și al nivelului partidului pe care îl reprezint în consiliu, îi voi îndruma pe toți cetățenii să voteze împotriva construirii acestui incinerator. Vă mulțumesc mult."

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Domnule Negrilă, vă rog!“

Dl consilier Negrilă Vasile:„Bună ziua! Stimați colegi, eu nu vreau să fac declarații politice, pentru că până la urmă poluarea și tot ce se întâmplă la noi în sector, nu are legătură cu politica, are legătură cu ceea ce vom vota noi și cu ceea ce facem noi în fiecare7i,jiici, în consiliu. Vreau să-I întreb pe domnul Primar dacă referendumul ne va costa, dacă n^v^CbMăâ^noi ca și buget?44                                                       / *

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului BucuresfiC^feiate domnule î i || consilier, vreau să vă anunț un lucru absolut surprinzător. Democrația, în general, costă. Mulțumesc!“

DI consilier Negrilă Vasile:„Bun...Și în lumina acestor declarații, eu pot să vă spun că ceea ce am citit și cu cine am vorbit...și aici mă refer la cetățeni, care nu sunt de acord, nu neapărat că sunt cu politica, cu PMP-ul sau cu alte partide, ei au spus că nu sunt de acord nici măcar cu referendumul. Vor să nu se facă un incinerator și punct. Cred că suntem noi...dacă trebuie s-o facem legal, repet, dacă trebuie să facem acest referendum ca să fim acoperiți, eu zic......și aici îl rog pe

domnul Primar, de ce nu a făcut asta înainte să se voteze în Consiliul General?44

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog să terminați ce aveți de spus ca să vă pot răspunde la tot...44

Dl consilier Negrilă Vasile:„Eu atât am spus...în ceea ce privește grupul Partidului Umanist, nu este de acord să cheltuim acești bani pentru referendum. Atâta tot. Cu asta am vrut să închei.44

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Ștefanei Dan, vă rog!44

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„O scurtă intervenție, apropo la ceea ce s-a votat în Consiliul General acum o săptămână. Am avut curiozitatea ca înainte de vot să lecturez ceea ce numește acest Mașter Plan de management al deșeurilor. Este vorba de un dosar care cuprinde aproximativ 400 de pagini, este unul elaborat, dacă vreți, bine, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al strategiei de management al deșeurilor, în ceea ce privește colectarea selectivă, dar undeva în acesată strategie...și îmi asum public în ceea ce spun, a fost strecurată și această posibilă construcție a acestui incinerator în Sectorul 4. Foarte multă lume...și credeți-mă, am stat de vorbă cu oameni din presă, au trebuit sa caute prin cele 400 de pagini, din care să reiasă ceea ce în urmă cu mai mulți ani de zile...și îmi pare rău că nu este și colegul Răzvan Sava, discutam al nivelul Capitalei... Propunerea asta a mai fost acum 4 ani de zile în Consiliul General și atunci s-a luat în calcul...îmi aduc aminte că eram în Comisia de salubrizare, ca acest incinerator să fie scos în afara orașului și spre exemplificare, stația de epurare a apei uzate se află în Glina, deci, pe teritoriul județului Ilfov, dar printr-un parteneriat ea s-a realizat acolo. Deci, se pot face astfel de incineratoare, unul, două, câte dorește Primăria, dar să fie scoase în afara condominiilor, zonelor condominiilor, deci, pur și simplu să aibă o distanță apreciabilă și din care să reiasă, în baza unui studiu de fezabilitate și a unui studiu, dacă vreți, de mediu, pentru că incineratorul respectiv nu va polua absolut deloc și nu va pune în pericol viața oamenilor. Despre asta este vorba. Investiția este foarte mare, înțeleg, undeva la aproape 500 de milioane de Euro, nu știu dacă cu sau fără TVA, în orice caz o sumă foarte mare... Nu putem să ne jucăm.....decât să întrebăm pur și simplu,

populația......dacă sunt sau nu de acord ca o astfel de bombă, ecologică, o numesc eu, pentru că

oricând se poate întâmpla un accident, Doamne ferește, ca cineva să uite ceva și să se transforme în ceea ce nu ne dorim cu toții. Deci, nu politicianist...și aici, pur și simplu, cred că ar trebui să ne dăm mâna și să discutăm deschis dacă este oportun sau nu...Eu consider că nu......ca în mijlocul orașului

să facem un incinerator, unul de tipul celui care în Vest...Eu știu că se încearcă anularea lor, dacă vreți, dărâmarea lor...sau...Nici nu știu ce termen să folosesc, astfel încât să nu mai fie construite în oraș. Mulțumesc!44


Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Domnule Andrușceac, vă rog!44

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primai*, stimați colegi, ca lider de grup al USR am și eu un punct de vedere legat de construcția acestui incinerator care este^.pi^^^âjfi^alizat în două locații, nu ar trebui să ne gândim că este deja luată o hotărâre în ceeâ^ce piweșțHj^tia din Sectorul 4, este propusă și o locație în sectorul 3. în cadrul Comisiei pentru urbanijjpxan?discutat few? $

cu colegii mei și am lansat cererea de dezbatere publică încă de la ultima ședință și spre deosebire de colegul meu, domnul consilier Negrilă, eu consider că orice investiție de genul ăsta, trebuie foarte temeinic dezbătută, trebuie argumentată în așa fel încât opoziția la schimbare să îndepărteze orice dubiu vis-a-vis de orice posibile afectări ale mediului și ale vieții cetățenilor din sectorul nostru și din zonele care pot fi afectate prin deplasarea curenților de aer în zonele vecine Sectorului 4, Aș vrea ca în cazul...și salut această disponibilitate de a organiza o dezbatere amplă, vreau să fie o dezbatere care să nu se oprească la o singură ședință și să fie o dezbatere care să ia în calcul și pe cei din comunele și satele de lângă București, o dezbatere care să se întindă pe durata mai multor runde de întâlniri, până când toate problemele ridicate de cetățeni își găsesc un răspuns. Randamentul pe care îl are din punct de vedere energetic un astfel de incinerator, este destul de scăzut. Intervin alte două etape pe care aș vrea ca în cadrul dezbaterilor, să le atingem. Lumea trebuie să știe că nu este permis ca gunoiul odată ridicat, să se ducă la incinerator. Așa că, de la colectare trebuie să treacă printr-o stație de sortare și de-abia apoi, gunoiul care este sortat, merg fracțiile care se pot... plasticul, aluminiul, într-o direcție, apoi gunoiul pentru incinerator ajunge la incinerare. Vreau să mai ridic problema siguranței transportului. M-am interesat și am aflat că legislația europeană nu permite transportul acestor reziduri prin interiorul orașului pe rutele pe care circulăm zi de zi toți, așa încât, aș vrea să facem o presiune mai puternică pe Consiliul pentru Dezvoltare Regională Ilfov, să ia în calcul ca atunci când vom aproba o asemenea investiție să fie gata și acele rute ocolitoare pe care aceste mașini să se deplaseze fără a pune în pericol, nici siguranța, din punct de vedere al sănătății oamenilor, nici să îngreuneze interiorul orașului, pentru că, capacitatea acestui incinerator este imensă și nu vor veni doar mașini din Sectorul 4, ci vor veni mașini care aruncă aceste reziduri de pe întreg teritoriul Bucureștiului dar și din zonele alăturate. Deci, aș vrea să ne gândim foarte clar și să vedem care este și punctul de vedere al celor de la Direcția de Sistematizare a Transportului și al celor de la Poliția Locală, în momentul în care vom vorbi de un aviz pentru deplasarea acestor mașini în acea zonă. Apoi, aș vrea să atingem subiectul tehnologiei folosite, când va fi cazul, a respectării condițiilor de mediu și nu în ultimul rând al evacuării rezidurilor care vor rezulta în urma arderii acestor deșeuri. Vorbim de cantități extrem de mari care vor produce...arderea va produce la rândul ei niște reziduri...și vrem să știm cum vor fi colectate, unde vor fi evacuate aceste reziduri. Vă mulțumesc încă o dată, tuturor colegilor, pentru disponibilitatea de a avea o dezbatere reală cu cetățenii sectorului și v-aș ruga să nu luăm o hotărâre înainte de a avea un punct de vedere al cetățenilor pentru că deja având PUZ Sudului votat, o grămadă de oameni și de dezvoltatori au venit către Comisia de urbanism, au venit și ne-au întrebat referitor la această investiție pentru că își văd puse în pericol următoarele dezvoltări în care vor investi foarte mulți bani. Noi avem de gând să facem o dezvoltare care să fie un exemplu în Zona de Sud, am apelat la ei să facă...și au fost de acord o parte dintre ei, deja, să construiască creșe, grădinițe, la parterul ansamblurilor noi construite și trebuie să ne gândim la viitorul acestui sector, nu pe o perioadă de un mandat, ci pe o perioadă de zeci de ani. Vă mulțumesc frumos!“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc! Domnule Turmac, vă rog!“

Dl consilier Turmac George Adrian:„Salut inițiativa colegilor de a avea o primă dezbatere, să spunem așa, între noi, asupra acestui subiect. Partidul Național Liberal a avut deja o poziție publică legată de oportunitatea acestei investiții în Sectorul 4. Noi considerăm că această investiție, deși poate aduce anumite beneficii pentru întreg Bucureștiul, va afecta major populația din Sectorul 4...și vă spun chestia asta pentiu că vorbim de acele emisii pe care incineratorul le va duce în aer... Să știți că în Sectorul 4 există mase de aer circulare ceea ce înseamnă că vor răpjâne^ajele reziduri doar pe suprafața Sectorului 4, ceea ce înseamnă că doar noi vom fi afectațL(tfn^i©-||^Bâ^if^stiul. Din punctul meu de vedere, sunt de acord cu ceea ce au spus colegiijmeî cărt^icurv^fi o

problemă, nu cred că infrastructura pe care și așa o facem cârpit din bugetul nostru...Proiectele sunt ok, dar noi, practic, avem un buget foarte mic, investițiile de la Capitală nu există... Infrastructura de la Sectorul 4 este făcută din bugetul local, deci, din banii contribuabililor Sectorului 4, iar apoi ni se pune în cârcă o zonă care va conduce la deteriorarea investițiilor făcute, pentru că acele camioane vor afecta clar infrastructura, vor afecta... atât la nivel de trafic vom avea încă o zonă foarte, foarte aglomerată în Sectorul 4, vor afecta, probabil, ca și miros din descompunerea acelor reziduri care vor merge la incinerator și apoi ca emisii. Din punctul meu de vedere, înainte de a avea orice discuție, ar trebui să plecăm de la ideea asta de trafic, să vedem dacă locația face față. Din punctul meu de vedere nu se poate face această investiție în următorii 4-5 ani, cel puțin, pentru că noi nu avem o centură a Bucureștiului care să preia acele camioane și vor trebui să traverseze practic, Bucureștiul sau vor bloca centura și-așa paralizată pe care o avem. Autostrada AO este în fază de proiect sau va începe anul următor, va dura 3-4 ani, cine știe când se va finaliza și noi, practic, până atunci vom fi blocați. Eu cred că ar trebui să existe o gândire, împreună cu Județul Ilfov, să găsească o locație care poate fi la o distanță rezonabilă de locuințe, atât față de cetățenii din Sectorul 4 sau din alte sectoare ale Municipiului București, depinde unde se găsește locația și față de cei din Județul Ilfov. Din punctul meu de vedere această dezbatere pe care...sau dacă vom ajunge mai departe, această dezbatere pe care trebuie s-o avem cu cetățenii, ar trebui să includă și pe cei din Județul Ilfov, limitrof nouă sau chiar cu reprezentanții Consiliului Județean, în așa fel încât să existe o strategie și o opinie clară, dacă mergem înainte, încercăm să facem un referendum să vedem care este opinia cetățenilor sau pur și simplu, va trebui să stăm la mila Municipiului București, că până la urmă ei fac investiția...și aici aș vrea o clarificare: avizul de mediu va fi obținut, bineînțeles, de la Minister, nu?...și vor fi autorizații care vor fi emise de Sectorul 4... Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Negrilă, vă rog!“

Dl consilier Negrilă Vasile:„Dacă îmi permiteți, aș dori să-i răspund eu colegului meu, domnului Andrușceac. Poate că dânsul nu m-a înțeles. Eu nu am spus că nu sunt de acord cu dezbaterile, dimpotrivă, chiar achiesez și chiar...dacă doriți, aduc și cetățeni, care sunt, cred că mii, să vină și să vă spună clar că nu vor să se construiască acest incinerator în Sectorul 4. Am spus că nu sunt de acord și subliniez lucrul ăsta, cu referendumul care ne costă bani...“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și atunci cum îi întrebăm? Nu vă supărați! Cum îi întrebăm, altfel?“

Dl consilier Negrilă Vasile:„Păi, putem să facem dezbatere publică. Dacă cetățenii nu sunt de acord../

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu putem să ajungem la toți, asta spun...? Cu 400.000 de oameni, este destul de greu, să știți/

Dl consilier Negrilă Vasile:„Ăsta este un punct de vedere al meu, da?“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am înțeles/

Dl consilier Negrilă Vasile:„Nu sunt de acord cu referendumul în sensul că ne costă bani. Și în al doilea Dumneavoastră...am auzit aici...colegii mei și de la PNL, care este un partid atât de mare, USR, care...“

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Negrilă, era doar o întrebare, nu vă supărați, nu vă enervați...“

Dl consilier Negrilă Vasile:„Dar le spun lor...Discutăm despre transportul mașinilor în condițiile în care cetățenii Sectorului 4, nu vor așa ceva? Scuzați-mă, dar e redundant...Cum să discut despre transport...că vin mașinile prin Sectorul 4, în condițiile în ..eaJ^^'^'Ș^ea așa ceva...Nu consultă, nu discută cu cetățenii...Ăsta e punctul meu de vedere/4^*

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:..Dâgă/mai su^t si I Wi V

alte...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da. Noi am spus în felul următor: că nu suntem de acord cu această investiție și plecăm de la anumite premize în ceea ce privește, inclusiv, locația. Deci, nu discutăm dacă proiectul este bun sau nu. Pur și simplu, locația nu este potrivită...și apoi celelalte componente cum v-am explicat, de la transport la ceea ce înseamnă gaze și miros și ce mai rezultă de acolo, cum a spus și domnul Andrușceac, poate, cumva, dezvoltatorii imobiliari se vor speria... și noi am făcut destule progrese în așa fel încât să atragem investitori în această parte a Bucureștiului. Asta am spus, domnule Negrilă. Mulțumesc!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ce vreau să se înțeleagă, ca să-i răspund colegului nostru, este că ceea ce am cerut noi prin dezbatere, este că tocmai să avem un punct de vedere exprimat de majoritatea cetățenilor care ar putea fi afectați. Păreri, ca cele pe care le mai vedem și în alte medii Online, de exemplu, poate avea fiecare dintre cetățenii sectorului, dar noi avem nevoie tocmai de o dezbatere care să aducă aproape de această decizie o mare majoritate a oamenilor, nu niște oameni din grupurile noastre sau din direcții în care noi suntem mai mult sau mai puțin apreciați. Aici vorbim despre siguranța și despre efecte pe termen lung asupra tuturor cetățenilor din sector și din zonele limitrofe și nu discutăm în niciun fel de votanții unuia sau altuia dintre partidele pe care le reprezentăm aici. Deci, necesitatea dezbaterii vine tocmai ca să arate dacă este dorit sau nu, dacă este benefic sau nu, iar abia după asta noi vom putea veni cu un punct de vedere normal care să spună în urma dezbaterii din sector și din zonele limitrofe s-au ponunțat împotriva acestui proiect. Mi se pare că ăsta este un mod de lucru profesionist și care nu creează niște tente din astea politicianiste, ci efectiv, pune în dezbatere niște lucruri așa cum ar trebui să dezbată niște profesioniști care iau decizii ce pot afecta pe termen lung viața oamenilor. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Primar. Vă

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Acesta este unul dintre momentele care demonstrează faptul că atunci când este vorba de o decizie extrem de importantă pentru o comunitate, toată lumea, fără excepție, procedează într-o normalitate absolută. Aici, vizavi de această speță sunt două probleme de ridicat, pe de o parte într-adevăr avem nevoie de investiții, nu numai în București ci și inclusiv la nivel național, în ceea ce privește managementul deșeurilor, e un lucru clar. Plătim din nefericire o mulțime de amenzi pentru că nu am implementat directive europene încă și pe toată această linie a trasabilitații deșeurilor întregul sistem la nivel național este într-o suferință profundă. De asemenea este lăudabil demersul pe care Primăria Municipiului București, Ministerul Fondurilor Europene l-au făcut pentru a obține finanțare pentru dezvoltarea unui astfel de proiect, discutăm despre o sumă de 600 milioane de euro care are extrem de multe componente nu numai legate de ideea incineratorului. A doua problemă și dacă vreți, este vitală pentru viața unei comunități, este legată de oportunitate. Ați subliniat cu toții un lucru, poate că nu folosind aceleași cuvinte, sunt momente și sunt lucruri care sunt dincolo de părerea mea, de părerea lui Antonio, de părerea lui Adrian, așa cum alte democrații funcționează pe baza referendumului pentru mai multe probleme ale comunității și aș vrea să nominalizez aici Elveția, cred că este o decizie în care nu este relevant ceea ce cred eu sau ceea ce crede Antonio și-mi cer scuze că te folosesc ca interlocutor, sau Marius, sau Cosmin, nu e relevant lucrul acesta. Cred că oportunitatea unui astfel de demers trebuie decisă de comunitate in corpore. Această formă de exprimare presupune și declanșarea unei consultări pentru că în mod evident sunt argumente pro, în mod evident sunt argumente contra, însă mai presus de argumentele astea, căderea de a se pronunța

în cunoștință de cauză, iar ăsta este rolul pe care-1 avem, acela de a crea toate aceste premize pentru ca oamenii să înțeleagă exact despre ce este vorba, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele, de aceea în plan personal este destul de puțin relevant ce cred eu ca persoană fizică, despre această oportunitate de a construi un asemenea dispozitiv în sectorul 4. Cel mai important este ca oamenii să spună ce este bine pentru ei. Cu cât sunt mai mulți, cu atât este mai bine pentru că o astfel de decizie, fie că ne place, fie că nu ne place, fie decizia de a face, fie decizia de a nu face, are un impact asupra comunitărții noastre, de aceea, așa cum de fiecare dată am văzut de-a lungul timpului această întoarcere către oameni este determinantă, iar ea nu face altceva decât să întărească oportunitatea, dacă oamenii consideră că este oportun lucrul ăsta sau să descurajeze investiția dacă oamenii consideră că nu este oportun lucrul acesta. Ăsta este elementul de fond. Și eu în plan personal am învățat extrem de multe lucruri din ultimii ani, inclusiv deschiderea pe care am învățat s-o am pentru problemele complexe pe care comunitatea le are, am învățat să ascult, am învățat să respect opinia celor din jurul meu, chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Am învățat să ridic lucruri în dezbatere și asta se datorează conlucrării pe care am avut-o aici. Am învățat foarte multe lucruri de la fiecare dintre dumneavoastră și acest legislativ al sectorului 4 din 2016- 2020, cu certitudine că a adus un plus extrem de important în evoluția pe care comunitatea noastră o are iar asta nu se vede numai la nivel teoretic, nu se vede numai la nivelul comunicării ci se vede efectiv în creșterea calității vieții oamenilor din sectorul 4, lucru pe care l-am făcut împreună, nu l-am tăcut eu, nu l-a făcut X, l-am făcut noi împreună cu cei care reprezintă executivul acestei instituții, împreună cu toți oamenii din această primărie. Eu nu cred în oameni providențiali, eu cred în grupuri, ca să ne amuzăm puțin, cred în grupuri de oameni uniți de dorința de a progresa și cred că asta s-a întâmplat iar modul în care privim cu toții, cu asperitățile mai mici sau mai mari, această situație, dovedește faptul că toți ne comportăm ca niște cetățeni ai sectorului 4 și atât, în privința asta, și nu ca reprezentanți ai unor partide politice iar asta este o premieră în această societate. Vă mulțumesc, asta este ce am avut eu de spus.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Domnul Călina, vă rog.”

Dl consilier Călina Simion Dan:,, Profit de ocazie, domnul Primar să aduc la cunoștința colegilor noștri că noi grupul PP-USL am anticipat puțin mișcarea doamnei Primar general și anul trecut în 1 noiembrie 2018 am depus la Secretariatul tehnic un proiect referitor tocmai la acest management al deșeurilor, proiect pe care îl voi pune la dispoziția colegilor consilieri pentru a lua la cunoștință de conținutul acestui proiect depus de grupul PP -USL.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, trecem la ordinea de zi. Punctul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 22.08.2019. Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru și o persoană care nu a votat, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 2: Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 22.08.2019.Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru și o persoană care nu a votat, procesul verbal a fost aprobat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019. Vă rog, domnul Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Vroiam să întreb care este temeiul pentru acest transfer? Luați banii de la Direcția de Piețe și-i băgați la buget. De ce? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu, nu. După cum știți Direcția de Piețe a trecut din autofinanțare în finanț^e/rițtehu^tul local, având în vedere hotărârea consiliului în acest sens. Direcția de Piețe nu îpâf poatede față nici să încaseze, nici să facă plăți pentru că trebuie deschis un cont .special aLbtfgetuTuiJ^cal în

care să încaseze și din care să facă plăți. Acesta e temeiul pentru care am supus această rectificare aprobării dumnoavoastră. ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Și puteți să ne spuneți aproximativ pe ce se duc acești bani aproximativ? ”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Banii alocați Direcției de Piețe? Pentru toate activitățile pe care le gestionau și până acum, având în vedere că banii din bugetul lor sunt partea unui fond, din bugetul local li s-au alocat sume pentru a-și desfășura activitățile specifice. ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Deci salarii și alte cheltuieli, nu? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da . exact.”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Mulțumesc”.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții legate de acest proiect, supun la vot. Cu 18 voturi pentru și 4 abțineri proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4. întrebări? Supun la vot. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale cu privire la imobilele - teren și construcții, aflate în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4. întrebări? Supun la vot. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4. întrebări? Vă rog, domnul Andrușceac.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„0 clarificare, pentru că data trecută am cerut să ne abținem de la a vota acest proiect pe ordinea de zi până nu avem avizul sau procesul verbal al...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am primit avizul CA-ului”.

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da, avizul CA-ului de la Șincai. Voiam să spun că m-am asigurat cu doamna Secretar General, ieri, că a venit acest proces verbal și există avizul lor, adică acordul ca acest proiect să treacă în forma asta, mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu 20 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor asupra arborilor care afectează perimetrul unităților de învățământ prin eliminarea ramurilor uscate sau a celor care pun în pericol siguranța persoanelor. Domnule Matache, vă rog! Urmează doamna Murgoci.“

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Vă mulțumesc! Aș vrea să...legat de acest proiect, să extindem lucrările asupra arborilor și referitor la interpelarea mea pe care am avut-o în iunie, referitor la arborii care sunt deja uscați sau ramurile uscate ce ar trebui curățate acum când există încă verdeață în pomi și putem să deosebim..."

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, în principiu, sunt de total de acord cu ce spuneți...O să vă rog să formulați un amendament la acest proiect de hotărâre și să-1 supunem la vot pentru că este o idee foarte bună, într-adevăr! După cum știți, vreau să fac o precizare: în Sectorul 4 sunt anual peșțQțppfk^e arbori care necesită toaletare și din păcate, perioada în care se pot efectua acest0uSăfivd'eTd^eî^e este foarte scurtă, astfel încât, orice idee care ar îmbunătății sau ar permiț^ £oleșilcș:d^ la ĂMP să toaleteze copacii și în afara perioadei respective, este binevenită. Vă mulțumesc și vă invit să formulați amendammentul.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Pot formula amendamentul acum sau mai târziu?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cum doriți..?’

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Sau îl depuneți în scris...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„îl depun în scris, mâine...” (intervenții în sală fără telefon)...

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Trebuie votat...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Mâine îl aștept de la dumneavoastră, dar...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Eu îl votez...în forma asta...Proiectul îl votez...Am vrut să vin doar cu o completare pentru...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci, nu a fost un amendament propriu-zis...?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Eu îl votez...în forma asta...Proiectul îl votez...Am vrut să vin doar cu o completare pentru...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am înțeles...Deci, nu a fost un amendament propriu-zis, a fost o completare...? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Consemnăm completarea...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„S-a înregistrat...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...și o să votăm proiectul în forma propusă...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Eu voiam să fac clarificarea asta pentiu data trecută, în iunie, când am făcut o interpelare și era și domnul Primar de față...Mi-a spus că cei de la Primăria Generală ar trebui să ne dea Ok-ul pentru astfel de lucrări...Am făcut o întrebare și către cei de la Primăria Generală și mi-au spus că, Consiliile Locale...da...Primăria și Consiliul Local, au tot dreptul să facă aceste toaletări când este cazul și când este nevoie. Am și în scris......Domnul

Balmuș......Am văzut că dumneavoastră nu sunteți de acord...Uitați! Am dovada aici....venită de la

PMB.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Perfect...Mulțumim frumos! Doamna Murgoci, vă rog!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Mulțumesc!“

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Bun. Da. Eu sper că vor tăia crengile uscate și cele care pun în pericol...și copacii nu vor fi toaletăți așa cum s-au toaleta până acum...în așa fel încât să nu se usuce. Doar asta am vrut să spun. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, di consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte discuții pe acest proiect, îl supun la vot. Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 8: Proiect de hotărâre privind reorganizarea activității și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și_Euncționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4. Vot, vă rog. proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 9: Proiect de hotărâre privind" gratuită a unui spațiu în suprafață de 38.78 m2 pentru relocareță

pentru,

atribuirea în ftilosință Com’paSthnentulbi de

/ \     $

i » I  H

12


Evidenta a Persoanelor nr. 3 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 și atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 14.53m2 pentru relocarea Compartimentului de Evidenta a Persoanelor nr. 4 din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4. Vot, vă rog. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocurile F2 și F3 din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, Sector 4, București. Vot, vă rog. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 11: Proiect de hotărâre privind realizarea schimbului de locuințe sociale, între                i, titularul

Contractului de închiriere nr. 40261/27.10.2015 pentru locuința socială situată în București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 4, ap. 113, Sector 4, și                 , titularul

Contractului de închiriere nr. 73107/14.11.2018 pentru locuința socială situată m București, Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, etaj 2, ap. 61, Sector 4. Vot, vă rog. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002, modificată. Propuneri? Domnul Ștefanei Dan Marin, vă rog.”

Dl consilier Ștefănel Dan Marin: „Mulțumesc, domnul Președinte, Marioara Tecuceanu este propunerea.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Alte propuneri? Supun la vot propunerea domnului Ștefanei Dan Marin. Cu 20 voturi pentru și 2 abțineri, propunerea a fost aprobată. Acum supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu 20 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 231,00 mp din acte și 241,00 mp din măsurători, aparținând lui                        și                         , situat în str.

Cătrunești nr. 44, Sector 4, București. Supun la vot. Cu 22 voturi pentru, proiectul a fost adoptat, în continuare vom avea doar 21 consilieri în sală, domnul Trifu a plecat. Resetăm sistemul electronic. Punctul numărul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală metalică cu regim de înălțime P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 475,00 mp, aparținând lui '                    și

lADRR’riA-- ’ 2 2 t ., situat în Drumul Crețeștilor nr. 122C, Sector 4, București. Supun la vot. Cu 21 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, recompartimentare, reabilitare termică și supraetajare construcție existentă, în scopul obținerii unei locuințe unifamiliale S+P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 105,00 mp teren (pe care se află ^^trucția Cl-locuință în suprafață de 145,02 mp), aparținând lui

., situat în str. Domnița Florica nr. 3, ap. FN, Sector 4, București. Vot, vă rog. Cu 21 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință individuală S+P+3E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând Iui , situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București. Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul Președinte de ședință, stimați colegi, aș vrea dacă domnul Arhitect-șef este aici, să vorbim puțin despre oportunitate, nu neapărat despre legalitate și despre partea tehnică și să gândim și vă rog public pe -Șef și pe doamna Secretar General ca în colaborare cu comisia urbanism, să gândim un proiect de hotărâre prin care să încercăm să

dumnevMgOf^ Arhitect consilierilor locali^comisia de impunem colt® ai;e construiesc I (WfriJ w?»


peste 200...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnul Negrilă, vă rog, putem să ne respectăm colegii, să nu mai vorbim peste dânșii? Vă rog eu, mult de tot!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Să gândim o hotărâre de consiliu local prin care să impunem ca în cazul construcțiilor care depășesc 200 sau 250 metri pătrați să existe aceleași impuneri chiar dacă ei declară că sunt locuințe unifamiliale, la aceste suprafețe de 350 metri pătrați să avizăm favorabil cu două locuri de parcare iar apoi să ne găsim în fața situației ca fără avizul nostru să se ceară schimbarea destinației și acel om care construiește pe 350 metri pătrați, calculând la un 60 metri pătrați apartamentul, gândind că face numai apartamente, dar poate face și garsoniere care ar necesita și ele locuri de parcare, să cerem respectarea conform legii a locurilor de parcare. Mi se pare exagerat să dăm aviz pentru o suprafață construită de 350 sau 300 locuibili de metri pătrați cu 2 locuri de parcare. Este clar că dacă va cere schimare de destinație, oamenii care vor cumpăra acele locuințe ne vor cere nouă ca autoritate publică să le punem la dispoziție locuri de parcare și în felul ăsta nu ajungem...în loc să fim proactivi, ajungem să fim puși în situația de a fi arătați cu degetul că n-am creat noi locuri de parcare pentru ei. înțeleg că din punct de vedere juridic, că din punct de vedere al indicatorilor urbanistici, proiectul este ok, dar haideți să încercăm să facem un pas înainte și să gândim dezvoltarea sectorului nostru așa cum și ei își gândesc dezvoltările imobiliare în folosul propriu. Ei pot s-o gândească în folos propriu, dar noi trebuie s-o gândim în folosul comunității. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Și eu vă mulțumesc. Domnul Arhitect, vă rog.”

Dl Tudor Dan - Arhitect - Șef:„Până la ședința următoare o să aveți schița de hotărâre de consiliu pregătită. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc, domnul Arhitect-Șef. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Vot pe acest proiect, vă rog. Cu 17 voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 17: întrebări, interpelări. Doamna Murgoci, vă rog.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Bună ziua. Am și eu o întrebare: dacă există vreun HCL votat de noi deci probat de consiliu, pentru licitația de 643 milioane pentru modernizarea sectorului.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este un acord cadru și nu necesită votul în consiliu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Domnul Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Eu am două interpelări. Prima se referă la o intersecție unde se întâmplă săptămânal accidente.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Doar o clipă, domnul Ceacâr.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îmi cer scuze. O precizare pentru doamna consilier Murgoci: o să vă arăt temeiul legal, acordul cadru nu implică angajament bugetar, astfel încât nu este necesar și cred că sunteți de acord că în trei ani și jumătate din acest mandat nu am votat în consiliu vreodată licitațiile pe care primăria le-a organizat. Am votat obiective de investiții sau proiecte, în niciun caz licitații.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Sau caietul de sarcini.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Ceacâr, vă rog să vă continuați ideea. ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Deci, avem o intersecție Păduroiu cu Băltită, unde se întâmplă săptămânal accidente. E doar o chestiune de timp până când cineva va muri acolo. Solicit imperativ Primăriei să monteze două limitatoare de viteză. Săptămânal sunt pagube materiale și răniți. Deci, e foarte important să punem două limitatoare de viteză, una pe Băltița, una pe Păduroiu. Cei de pe Băltița nu acordă niciodată prioritate și intersecția este semnalizată și luminată iar cei de pe Păduroiu merg ca demenții.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă rog să ne transmiteți această solicitare pe care noi s-o înaintăm Comisie de circulație din cadrul Primăriei Capitalei și administratorului care se ocupă cu montarea de limitatoare de viteză. Din păcate Primăria de sector nu are posibilitatea de a monta aceste limitatoare de viteză, ele nefîind apanajul nostru administrativ.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Da, știu lucrul ăsta, dar mă gândesc că dacă Primăria se mobilizează și cere acest lucru ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Asta cu siguranță, vă garantez că o să înaintăm solicitarea cu celeritate.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Și a doua interpelare se referă la o clădire abandonată a Statului român mai precis a Ministerului Agriculturii de pe strada Intrarea Fieni nr. 10, lângă Grădinița Kids Palace, unde s-au adunat foarte multe gunoaie. E o clădire abandonată din ce am văzut și sunt șobolani, miroase îngrozitor, îi disperă pe locuitorii din zonă. Deja am făcut o cerere către Gospodăria Locală să intervină și să igienizeze zona.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnul Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Mă scuzați, două probleme am și eu, una: vroiam să-l rog pe domnul Viceprimar, am participat aseară la o asociație de locatari în strada Emil Racoviță și am înțeles că acolo practic s-au reziliat toate contractele de parcări. Nu mai există nicio parcare pe trotuar. Unul dintre cetățeni mi-a spus, vă dau un exemplu locuiește pe Racoviță la numărul 20 și i s-a dat locul de parcare la Berceni 2.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Parcajul pe trotuar este interzis prin lege. O să găsim soluții alternative să căutăm în proximitatea locuințelor lor să le găsim locuri de parcare, dar trebuie să înțeleagă și cetățenii, că am avut tot felul de reacții de genul acesta din partea unora care 25 ani au încălcat legea fără să-i deranjeze nimeni și consideră că locurile acelea li se cuvin, trotuarul nu este pentru mașini, nu este parcare, cu tot regretul...O să le căutăm bineînțeles alternative, bineînțeles în locuri special amenajate și mai ales care să respecte legea.

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Eu sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Viceprimar, numai că vorbim acolo de câteva sute de locuri de parcare și vorbim de un trotuar foarte generos, unde trec și mamele cu cărucioarele și unde se pot face și locuri de parcare în spic.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu vreți să convingeți dumneavoastră Comisia tehnică de circulație să ne aprobe circulația autovehiculelor pe trotuar și dacă faceți asta mâine le trasăm parcările în spic și încheiem contracte pe ele.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Eu aș face orice să-i conving...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului-București:,, Chiar dacă trotuarul e generos, sunt niște distanțe standard care trebuie resp^fBfeytre&i^^J^etri pentru mașina parcată, 3 metri pentru ca să iasă si încă 2 metri pentru pi/tonii care4i;ec pe acolo.

( \

Deci, înseamnă cam 11 metri, mă îndoiesc sincer ca trotuarul are lățime de 11 metri.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Sincer să vă spun nu știu exact cât are, dar știți foarte bine Racoviță pentru că ați făcut acuma acolo o ... mie îmi place, ați făcut frumos, numai că oamenii au rămas fără locuri de parcare ...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în prezent căutăm alternative, am identificat câteva zone unde s-ar putea amenaja niște locuri de parcare în compensare pentru cele anulate.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Bun și cea de-a doua problemă a mea, la începutul anului atunci cînd am votat bugetul, am făcut un amendament și am prins două locuri de joacă în buget, cel de pe Aurel Perșu și cel de pe Poștalionului, vroiam să vă întreb care este stadiul, s-au început, se vor mai face?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Dacă sunt prinse în buget ele probabil că sunt angajate ca și cheltuială și trebuie verificat stadiul lucrărilor la Direcția de Gospodărire locală, nu știu să vă răspund în ce stadiu sunt. Sunt înjur de 360 locuri dejoacă în sector, dacă mă întrebați de două anume chiar nu știu ...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Da, dar aceste două inclusiv banii i-am prins, absolut tot.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Asta spun că în situația în care au fost prevăzute sume în buget, probabil că au fost angajate și cu siguranță că investiția se va realiza. Nu știu să vă spun stadiul acum că nu le știu pe dinafară.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Matache, vă rog. Doamna Iancu, vă rog.”

Dna consilier Iancu Elena:„Am făcut în ședința din 10.06.2019, o interpelare privind niște bolarzi pe strada Pridvorului, mi-a spus domnul Primar atunci că se vor pune, nu s-au pus. Luni începe școala, tot trotuarul de-a lungul străzii este ocupat de mașini și mașini abandonate. Sunt mașini abandonate, neridicate de acolo. Ce facem ? ”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu mai e nimeni de la investiții aici, am preluat eu sesizarea dumneavoastră și mă opresc eu chiar acum la ei după ce ieșim din ședință și o să le amintesc de această problemă.”

Dna consilier Iancu EIena:„Eu am poze cu părinți care merg de-a lungul străzii la școală și când au fost serbări la fel, merg pe mijlocul străzii.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am înțeles necesitatea și o să urgentăm montarea bolarzilor. Mulțumesc.”

Dna consilier Iancu Elena:„Și eu vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Același motiv de interpelare, pe strada Frigului dorim montarea de bolarzi, în fața complexului de locuințe, accesul este blocat în întregime pe tot trotuarul, există și grădinițe și un cetru de kinetoterapie acolo, oamenii nu au efectiv posibilitatea să meargă pe trotuar, nu vorbesc de deplasare cu cărucior sau scaun rulant. Deci, insist să fie montați bolarzi pe strada Frigului iar a doua sesizare vine din partea unui comerciant din Piața Progresul, cel care avea magazinul cu hrană pentru animale și farmacia veterinară, am vrea să știm de la cei de la Direcția Piețe în baza cărei hotărâri de consiliu local au reziliat contractul acestui cetățean pentru că noi în ședința de consiliu am spus că nu vor mai deține spații în complexul agroalimentar cei care desfășoară activități de amanet sau alte lucruri care nu au legătură cu asta, însă consider că cei care au animale de companie au nevoie și de un petshop și de o farmacie veterinșțâ/        că era


binevenită această locație. De asemenea, aș dori să primesc răspuns la inte/pelarilej         ' dința ordinară precedentă, la care nu am primit răspuns până acum, mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Și eu vă mulțumesc. Punctul numărul 18: Probleme curente. Dacă nu sunt declar ședința închisă. Vă rog, domnul Matache. V-am dat și mai devreme cuvântul și nu ați spus, vă gândiți așa pe măsură ce trece timpul...i-am dat cuvântul domnului și a lăsat-o pe doamna Iancu. Vă rog . ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Eram la urmă după colegii mei, domnul Președinte.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Da, îmi cer scuze, femeile, da...gentleman ca de obicei... Spuneți, ați venit cu proiectul cu sportul? ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Da, proiectul cu sportul l-am înaintat domnului Primar.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vi-l susțin, să știți.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Mă bucur și sper să-1 susțină cât mai mulți. Va fi un proiect foarte bine primit de Sectorul 4, mai ales de tinerii din sector unde putem și noi organiza concursuri cum fac alte orașe și m-aș bucura foarte mult să se întâmple asta cât mai repede. Eu acum la final de ședință am o propunere pentru construirea unui parc în sectorul 4, pe fostul teren al Stadionului Girueta, am toată documentația aici, am să vă las extrasul de carte funciară, poze de la fața locului. Este un teren care se află în mijlocul blocurilor, ar trebui redat comunității tot, cu funcțiunea de activități sportive, chiar și parc, putem să facem și o parcare acolo. Copiii se joacă din păcate în stradă printre mașini și terenul ăsta stă gol, putem să-1 valorificăm în interesul comunității. Aș vrea să vă mai rog să luăm în considerare faptul că salubrizatorul Rosal, începând cu 1 iulie, prin obligarea cetățenilor practic prin lege și anul ăsta, a tuturor, să selectăm gunoiul, să colectăm selectiv, nu face nicio acțiune în această direcție, ba mai mult la interpelarea mea de data trecută mi-a trimis un răspuns evaziv cu referire la alte sectoare, la cum fac alții, cum fac ei, deși în contractul lor se specifică clar că ei trebuie să informeze populația, să ia măsuri și să înceapă derularea strategiei pentru reciclarea și selectarea gunoiului corespunzător așa cum ne-a venit directiva de la UE. în comparație, tot pe acest subiect, vreau să știți că în alte orașe cum ar fi Clujul, se fac întâlniri de informare cu privire la colectarea selectivă de către Primărie și Consiliul Local, în diferite locuri, la date stabilite dinainte unde populația poate lua parte și să se informeze corect despre acest lucru iar noi nu putem avea decât beneficii dacă facem și la noi în sector sau în tot Bucureștiul.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Declar ședința închisă.”


SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA^Transcrii. Chir cu Mihaela Tăi ar u M iliaela