Hotărârea nr. 78/2019

Hotărâre privind acordarea unui suport financiar Colegiului Național de Arte “Dinu Lipatti” din sectorul 4, pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei de interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice muzicale, etapa națională 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE privind acordarea unui suport financiar Colegiului Național de Arte “Dinu Lipatti” din sectorul 4, pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei de interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice muzicale, etapa națională 2019

Consiliul Local Sector 4

Luând act de Raportul de specialitate nr. 4107 / 09.04.2019, întocmit de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (3), art. 12 alin. (5) și art. 105 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa nr. 3418/28.03.2019 a Colegiului Național de Arte “Dinu Lipatti” din sectorul 4 prin care se solicită acordarea unui suport financiar pentru desfășurarea Olimpiadei Naționale de Muzică 2019;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. j, alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordarea unui suport financiar în cuantum de 50.000 lei Colegiului Național de Arte “Dinu Lipatti” din sectorul 4, pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei de interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice muzicale, etapa națională 2019.

Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 24.04.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 78 /24.04.2019