Hotărârea nr. 297/2019

Hotărâre privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuințe si alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel +(4)021335.92.30 Fax. +(4)021.33733.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuințe si alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/160/06-12.2019 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-fînanciare, buget și finanțe; în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit. k) și art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru blocurile de locuințe, prevăzute in Anexele 1-29 si alte obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.

Art. 2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuințe, prevăzute în Anexele 30 -39, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019


Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 297/11.12.2019

a

«CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. A9, Strada Covasna, nr. 35, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru Încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2.290.740,76 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                          2.009.091,08 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

698,18 Iei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2.290.740,76 / 2.009.091,08 lei


Anul I: 2.290.740,76 / 2.009.091,08 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORI^ț^J^.

Nr. Apartamente: 44                                             M

Au_bioc = 2.877,61 mp;

Anul construirii: 1970

Regim de înălțime: S+P+ l 0E


i         If“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 41, Aleea Cetatea Veche, nr. 2, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2.669.663,42 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2.343.703,67 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

765.96 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2.669.663,42 / 2.343.703,67 lei

(.

Anul 1: 2.669.663,42/2.343.703,67 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE: 5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORI^^^ĂT^S^


Nr. Apartamente: 30 Au_bioc= 3.059,81 mp;

Anul construirii: 1976

Regim de inaltime: S+P+4EANEXA NR.INDICATORI TEHNIC O-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. M3, Strada Luica, nr. 29, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, tenno-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2.534.068,94 lei,

din care

Constructii-montaj (C4-M):                          2.222.542,92 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

697,55 Iei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2.534.068,94 / 2.222.542,92 lei

<'

AnulI: 2.534.068,94/2.222.542,92 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI ( IN UNITATI FIZICE SI VALORICE^P^^»^'

Nr. Apartamente: 65

Aujbioc 3.186,21 mp,

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+IOE+Et teh“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. A9, Strada Grădiștea, nr. 3, Sector 4, București


Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2.138.150,06 lei,

din care

Constructii-montaj (C 4- M):                           1.877.442,30 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

799,91 lei/mp

Eșalonarea investiției ( INV / C+M ): 2.138.150,06 /1.877.442,30 lei

(

Anul I: 2.138.150,06 /1.877.442,30 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30 Au_bioc = 2.347,06 mp; Anul construirii: 1976 Regim de inaltime; S+P+4E“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. A10, Strada Grădiștea, nr. 1, Sector 4, București


Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2.107.521,24 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           1.850.334,83 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

788,36 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2.107.521,24 / 1.850.334,83 lei

(

AnulI: 2.107.521,24 71.850.334,83 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30


Au_b]oc — 2.347,06 mp;

Anul construirii: 1978

Regim de inaltime: S+P+4E

G

«CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. R12, Str. Turnu Măgurele, nr. 9, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              5.175.507,78 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           4.542.068,14 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

731,68 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 5.175.507,78 / 4.542.068,14 lei

(.

AnulI: 5.175.507,78/4.542.068,14 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 88 Au_b]0C= 6.207,75 mp;

Anul construirii: 1970         ^<5^Regim de inaltime: S+P+10E+ Etteh /


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. M60, Str. Luica, nr. 39, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care simt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              5.614.813,10 lei,

din care

Constructii-montaj (C +M):                          4.927.676,13 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

731,60 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 5.614.813,10 / 4.927.676,13 lei

AnulI: 5.614.813,10 7 4.927.676,13 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 132

Au_b)oc= 6.735,51 mp;
Anul construirii: 1976

Regim de inaltime: S+P+IOE+ Et t'eh


“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 64, Aleea Dolina, nr. 2, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4.057.891,53 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           3.562.508,29 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

758,55 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 4.057.891,53 / 3.562.508,29 lei

(

Anul I: 4.057.891,53 / 3.562.508,29 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60 Au_bioC= 4.696,48 mp;

Anul construirii: 1974

Regim de inaltime: S+P+4E
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 49, Strada Râul Șoimului, nr. 9, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4.088.535,71 Iei,

din care

Constructii-montaj (C+ M):                           3.589.629,41 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

764,32 Iei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 4.088.535,71 / 3.589.629,41 lei

c

Anul I: 4.088.535,71 / 3.589.629,41 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60 AU bi0C = 4.696,48 mp; Anul construirii: 1974 Regim de inaltime: S+P?-4E


pâ g'

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 17, Strada Stoian Militaru, nr. 8, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2.690.091,14 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2.359.258,69 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

691,59 Iei/mp

Eșalonarea investiției ( INV / C+M): 2.690.091,14 / 2.359.258,69 lei

(

AnulI: 2.690.091,14 7 2.359.258,69 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 36

Au_bioc = 3.411,35 mp;

Anul construirii: 1989

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh
“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. PE5, Aleea Someșul Cald, nr. 2A, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3.385.559,76 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2.972.293,55 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

764,62 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3.385.559,76 / 2.972.293,55 lei

X

AnulI: 3.385.559,76 / 2.972.293,55 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60 Au_bioc =3.887,30 mp;


Anul construirii: 1974


Regim de inaltime: S+P+4E


“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 115, Strada Mladinovici Dragos, nr. 1, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              6.989.132,07 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           6.132.168,77 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

703,26 lei/mp

Eșalonarea investiției ( INV / C+M): 6.989.132,07 / 6.132.168,77 lei

c

AnulI: 6.989.132,07/6.132.168,77 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 108

Au_bioc =8.719,61 mp;

Anul construirii: 1978

Regim de inaltime: S4-P+8E+Et teh
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 7, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 3, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3.263.302,79 lei,

din care

Constructii-montaj (C 4- M):                           2.866.179,32 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

819,90 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3.263.302,79 / 2.866.179,32 lei

(

Anul I: 3.263.302,79 / 2.866.179,32 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 87 Au bloc =3.495,76 mp;

Aiul construirii: 1973

Regim de inaltime: S+P+IOE+Et teh


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. R19, Strada Emil Racovita, nr. 10, Sector 4, București


Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4.740.663,44 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           4.160.430,60 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

732,05 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 4.740.663,44 / 4.160.430,60 lei

(

Anul I: 4.740.663,44 / 4.160.430,60 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80

Au bloc =5.683,25 mp;

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+9E+Et teh
“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 40,sc. A+B, Strada Piscului, nr. 20, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4.950.118,23 lei,

din care

Constructii-montaj (C 4- M):                           4.342.711,12 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

702,56 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 4.950.118,23/ 4.342.711,12 lei

Anul I: 4.950.118,23/ 4.342.711,12 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 86

Au_bioc=6.181,25 mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+IOE+Et teh
“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 15, Strada Padesu, nr. 16, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2.845.593,96 lei,

din care

Constructii-montaj (C 4-M):                           2.497.058,81 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

733,49 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2.845.593,96 / 2.497.058,81 lei

(

Anul I: 2.845.593,96 / 2.497.058,81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 36

Au_bioc 3.404,35 mp,


Anul construirii: 1990

Regim de inaltime: S+P+ȘE+Et teh


f

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 13, Șoseaua Olteniței, nr. 226, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3.585.979,95 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           3.145.752,86 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

703,08 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3.585.979,95 / 3.145.752,86 lei

(

AnulI: 3.585.979,95/3.145.752,86 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 54

Au_bioc 4.474,25 mp,

Anul construirii: 1978


Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh

* H

ANEXA NR. .4f.LA HCLS4 nr.4^/^'


“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 43, str. Frumusani, nr. 5, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3.859.343,31 lei,

din care

Constructii-montaj (C 4- M):                           3.385.634,07 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

703,06 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3.859.343,31 / 3.385.634,07 lei


Anul I: 3.859.343,31 / 3.385.634,07 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 54

Au_bioc ~~ 4.815,55 mp,

Anul construirii: 1980

Regim de inaltime: S+P+8E+Et teh
“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Strada Ciochina, nr. 2, Bloc nr. 12, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3.865.975,28 lei,

din care

Constructii-montaj (C+ M):                           3.394.983,87 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

787,75 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 3.865.975,28 7 3.394.983,87 lei

AnulI: 3.865.975,28 7 3.394.983,87 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI ( IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60 Aubioc^ 4.309,70 mp;


Anul construirii: 1976

Regim de inaltime: S+P+4E


GOSfY/'/^ - CiiWț.

<2- o


“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 25, Strada Ciochina, nr. 1, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3.915.221,58 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           3.438.310,20 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

788,21 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 3.915.221,58 / 3.438.310,20 lei

(

AnulI: 3.915.221,58 7 3.438.310,20 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

Au bhc 4.362,20 mp,

Anul construirii: 1976

Regim de inaltime: S+P+4EProiectant ASOCIEREA..

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L YARDMAN S.R.L

BAU STARK S.R.L

EURO BUILDING IDEEAS.R.L

Faza de proiectare:      DTAC


z A                / //.   . J2^


DEVIZ GENERAL VARIANTA 1 al obiectivului de investiții Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016

Documentație tehnica privind masurile In vederea modernizării interioare si obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru Colegiu! Tehnic Petru Rares

MttnicîpiUI București, Sector 4. strada V.V. Stanciu, nr. 6

*1) Devizul genera! este parte crnnppnenta a studiului de fezabilitate! dtxtumenlaliei de avizare a lucrărilor de intervenții

Dala:


Beneficiar/! nvea Iilor:

Primăria Sector 4


ind leifmp faraTVA

ind leifmp cu TVA

indettrolmp faraTVA

Ind euro/mp cu TVA

TOTAL GENERAL

2.212.15

2,526.91

462.94

549.74

C + M(1.2 + 1,3 +1.4+2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.11

1,737.60

2,067.74

363.63

432.72

ACD(mp)

2.19031Nr.crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) dara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

Valoare (cu TVA}

iei

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea le renului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenaiari pentru protedia mediului $i aducerea la slarea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea' protecția ulilitatUor

0.00

0.00

0.00

ooo

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

D.00

w

0.00

2

CAPITOLUL Z

Cheltuieli pentru asigurarea utititatiîor necesare obiectivului de investiții Chehuieli pentru asiaurarea utiliralior necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

0.001

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

D.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Răcori privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentarii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

20,129.38

0.00

20.129.38

4.212.49

33

Expertiza tehnica

33.183.20

6.304.81

39.488.01

8.263.63

34

Certificarea performantei ene metise si audibil energetic a! clădirilor

2.299.83

436.97

2.736.80

572.73

35

Proiectare

110.610.66

21.016.02

131.626.68

27545.61

3.5.1

Tema de proiectare

DtOQ

0.00

0.00

0.00

35.2

Studiu de prefezabiitate

0.00

0.00

6.00

0.00

3.5.3

Studiu deiezabililate/documenlalie de avizare a tucrarhor de intervenții si devizoeneraJ

35,140.12

6.866.62

43.006.74

9.000.05

35.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/auLofizatiSor

32.854.65

624238

39.097.83

8,181.B6

355

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

050

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execulie

41.615.89

7.907.02

4952291

10.363.69

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investim

0.00

0.00

0.00

0.00

3.72

Auditu! financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.3

Consultanta cerere de finanțare

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

20.124.54

3.823.66

23548.20

5.011.66

3.8.1

Asistenta tehnica din cartea proiectantului.

1.095.16

208.08

1,303.24

272.73

3.81,1

Pe perioada de execulie a lucrărilor

995.16

189.08

1.184.24

247.B3

3.8.12

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execulie. avizat de oatrec Inspectoratul de Stal in Construcții

100.00

19.00

119.00

24.90

3.B.2

Diricentie de șantier

19.029.33

3.615.58

22644.96

4.738.93

TOTAL CAPITOLUL 3

186.347,61

31.581.46

217,929.07

45,606.17

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 IConslrudii sr instalații

3.718.D76.31

706.434.50

4.424510.81

925.920.44

42 I Montai ulilaie. echip amente tehnolog ice si funclion ale

31.145.77

5.917,69

37.063.46

7.755.30

4.3 IUlilaie, ectasmerite tehnolocice si funclionale care necesita morte!

27.757.13

5.273.85

33.030.98

6.912.42

4.4 lutiaie. echipamente lehnoloace si funclionale care nu necesita montai si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5 [Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6 |Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

1                    TOTAL CAPITOLUL 4

3,776.97921

717,626.04

4,494.60525

940.569,15

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Orcanizare de șantier.

56,654.69

10,764.39

67,419.06

14,108,84

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente oraanizarii de șantier

56.654.69

10.764.39

67.419.08

14.108.84

5.1.2

Cheltuieli conexe oraanizarii șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

52.

Comisioane, taxe, cote leoale. costul creditului

43.767.58

0.00

43.767.58

9.159.27

52.1

Comrsktanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

OOO

0.00

5.2,2

Cola aferenta ISC pentru ca nițelul căi ilarii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M Icf Leae 01995)

19.029.3B

0.00

19.029.38

3.982.29

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul stalului ir, amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.805.88

0.00

3,805.88

795.46

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

19.029.38

0.00

19.029.38

3.982.29

5.25

Taxe centru acorduri, avize conforme si autorizația de construire! desființare

0.00

0.00

0.00

0.00

5.25.1

Timbru Arhitect 0.05% din valoarea investiției

1.902.94

0.00

1.902.94

39B.23

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

781.542.B8

148.493.15

930.036.03

194.629.2B

54

Cheltuieli pentni informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

681.965.15

159.257.54

1.041.222.69

217.897.39

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preoatirea personaluluideexploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.90

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.06

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

4.845291.97

908.465.04

5,753.757,01

1.204,092,71

dincare : C +M [12 + 1.3+1.4 +2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

3.805,876.77

723.11656

4526.993,35

947,765.57

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 61, Strada Anton Bacalbasa, nr. 3, Sector 4, București


Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3.875.307,90 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           3.403.145,09 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                     | 787,50 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3.875.307,90 / 3.403.145,09 lei

Anul I: 3.875.307,90 / 3.403.145,09 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60 Au_bioc = 4.321,45 mp;


Anul construirii: 1980

Regim de inaltime: S+P+4E

«CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 70, Strada Anton Bacalbasa, nr. 18, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3.897.447,40 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           3.422.620,49 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

787,69 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 3.897.447,40 / 3.422.620,49 lei

c

AnulI: 3.897.447,40 / 3.422.620,49 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60 Au_bioc= 4.345,15 mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+Z4E
2 <7

Y

ANEXANRf?f..LAHCLS4 nr.

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 26, Strada Anton Bacalbasa, nr. 1, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3.871.661,46 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           3.399.963,45 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

787,65 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3.871.661,46 / 3.399.963,45 lei

(

AnulI: 3.871.661,46/3.399.963,45 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60 Au_bioc“ 4.316,60 mp;


Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+4E

ANBXA^fLAHC^».-3»/" "


“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 48, strada Spinis, nr.5, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4.211.112,52 lei,

din care

Constructii-montaj (C 4- M):                           3.698.113,87 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

787,42 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 4.211.112,52 / 3.698.113,87 Iei

AnulI: 4.211.112,52 / 3.698.113,87 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60 Au_bioc“ 4.696,48 mp; Anul construirii: 1974 Regim de inaltime: S+P+4E
ANEXA NR^ „LA HCLS4 nr.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. A19, sc. A,B,C,D, str. Reșița nr 20, Sector 4, București


Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4.073.358,85 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           3.576.024,80 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

758,13 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 4.073.358,85 / 3.576.024,80 lei

(

AnulI: 4.073.358,85 / 3.576.024,80 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

Au_bioc 4.716,88 mp;


Anul construirii: 1974


Regim de inaltime: S+P+4E


DEVIZ GENERALPrivind cheltuielile realizării: Construcții modulare pentru Piețele din Sectorul 4, București n <     ■

in mii lei / mii euro

1 EURO-4,77 la data de 12.12.20191

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare(inclusiv TVA)     |

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro       |

1

2

3

4

5

6

7         |


Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului


1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 |

U

Amenajarea terenului

15,50

3,25

2,95

18,45

3,87        |

1,3

Amenajări pentru protecția mediului

10,00

2,10

1,90

11,90

2,49        1

1. Total CAPITOL 1

25,50

5,35

4,85

30,35

6,36        1

CAPITOLUL 2


Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului


2.Total CAPITOLUL 2

0,00

-

-

-

-]

OB.02 - REȚELE UTILITATI

0,00

-

-

-

-1

CAPITOLUL 3

3,1

Studii de teren

-

-

-

-

1Taxe pentru obținerea de avîze,acorduri si autorizații_________________________________

Proiectare si engineering

Organizarea procedurilor de achiziție publica________________________________

Consultanta____________________________

Asistenta tehnica


3.Total CAPITOL 3


CAPITOLUL 4____________

Cheltuieli pentru investiția de baza


17,85

53,55


K

4,1

Construcții si instalații

2475,00

455,97

413,25

2.588,25

542,61       |

4,2

Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 I

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 I

4,5

Dotări

60,00

12,58

11,40

71,40

14,97       |

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 I

4.Total cheltuieli pentru investiția de baza

2.235,00

468,55

424,65

2.659,65

542,61       |

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier

14,00

2,94

2,66

16,66

3,49        |

5,1

5.1.1. lucrări de construcții

10,00

2,10

1,90

11,90

2,49       |

5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

4,00

0,84

0,76

4,76

1,00 I

5,2

Comisioane,taxe,cote legale,costuri creditului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 |

5,3

Împrejmuire teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 |

5,4

Cheltuieli diverse si neprevăzute

24,00

5,03

4,56

28,56

5,99        |

5-Total CAPITOLUL 5

38,00

7,97

7,22

45,22

9,48        |

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologicesi teste si predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6,2

Probe tehnologice

-

-

-

-

|

Total CAPITOLUL 6

-

-

-

-

]

TOTAL GENERAL

2.343,50

491,30

445,27

2.788,77

584,65       |

Din care C+M          -

:îh>2M4,50

462,16

529,08

2.733,58

573,08
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

«CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc D17, str. Reșița nr . 16, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              7.049.211,59 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           6.191.179,29 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

787,42 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 7.049.211,59 / 6.191.179,29 lei (.

AnulI: 7.049.211,59 / 6.191.179,29 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80 Au_bioc= 7.862,60 mp;

Anul construirii: 1973


Regim de inaltime: S+P+£1J


fi)'/INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. A8, Aleea Reșița D, nr. 5, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4.209.017,31 lei,

din care

Constructii-montaj (C+ M):                           3.696.274,03 lei


INVESTIȚIA SPECIFICA:

787,43 Iei/mp


Eșalonarea investiției (INV / C+M): 4.209.017,31 / 3.696.274,03 lei

(


AnulI: 4.209.017,31 /3.696.274,03 lei


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

Au_Woc = 4.694,12 mp;

Anul construirii: 1973 Regim de inaltime: S+P+4E^'
60 5 ////>*ANEXA NR.Y?.INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 13Bis, Șoseaua Olteniței, nr. 228, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3.107.342,66 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                          2.725.672,20 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

702.61 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 3.107.342,66 / 2.725.672,20 lei

(

Anul I: 3.107.342,66 7 2.725.672,20 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITAT1 (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40 Au_bioc =3.879,35 mp;


Anul construirii: 1980

z


Regim de inaltime: S+P+IOE+Et ten       ,

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Blocul nr.B21, Strada Moldoveni, nr. 5, Sector 4, București


Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              7.468.774,41 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                            6.301.736,85 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

621,98 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 7.468.774,41 / 6.301.736,85 lei

c

AnulI: 7.468.774,41 / 6.301.736,85 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 117 Au_bk)c=10.131,80 mp;


Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+10E


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Blocul nr. A18, Str.Reșița,Nr. 18, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru Încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3.708.176,44 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                            3.133.014,85 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

659,21 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3.708.176,44 /  3.133.014,85 lei

Anul I: 3.708.176,44 /  3.133.014,85 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

Au_bioc 4.752,68 mp,


Anul construirii: 1974

Regim de inaltime: S+P+4E

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Blocul nr. 35, Sc. 1-4, Bd. Alexandru Obregia , Nr. 35, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              11.832.026,87 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           9.962.786,20 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:                    | 512,89 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 11.832.026,87 / 9.962.786,20 lei

(

AnulI: 11.832.026,87/ 9.962.786,20 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 206

Au bioc-19.424,87 mp;

Anul construirii: 1977                    /Z "

ft'c; -


Regim de inaltime: S+P+Mez+IOE+Et teii

'“j


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Blocul nr. 12, Șoseaua Olteniței, Nr. 83, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,               2.425.767,14 lei,

din care

Constructii-montaj (C +M):                           2.052.852,06 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

807,76 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2.425.767,14 / 2.052.852,06 lei c

Anul I: 2.425.767,14 / 2.052.852,06 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40 AujbioC 2541,40 mp;

Anul construirii: 1964

Regim de înălțime: S+P+9E+Et tehS6"
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. 51, Strada Reșița, nr. 25-27, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              5.268.449,96 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                          4.623.631,18 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

731,57 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 5.268.449,96 / 4.623.631,18 lei

(

AnulI: 5.268.449,96 7 4.623.631,18 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 130 Au bioc = 6.320,12 mp;

Anul construirii: 1973

Regim de inaltime: S+P+IOE+Et tehANEXANRs?^..LAHCLS4        'INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. Al, Aleea Reșița D, nr. 8, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la Z           parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru

incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4.270.274,93 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           3.750.489,00 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

798,98 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 4.270.274,93 / 3.750.489,00 lei

AnulI: 4.270.274,93 / 3.750.489,00 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60


Au_bioc = 4.694,12 mp;

Anul construirii: 1973


Regim de inaltime: S+P+4’

f

/yy //* fi?LAHCLS4nr.^A'^'


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

«CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Bloc nr. PE1, Aleea Terasei, nr. 3A, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              3.360.195,42 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2,949.845,27 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

758,84 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 3.360.195,42 / 2,949.845,27 lei

Anul I: 3.360.195,42 / 2,949.845,27 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

Au_bioC=3.887,30 mp;

■K

■/'Anul construirii: 1973

■4

z-


Regim de inaltime: S+P+'


s                               f

Z///7 **■

ANEXA NR^ff „la HCLS4 nr.       '

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Blocul nr. I2A, Bd. Alexandru Obregia , Nr. 7A, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, tenno-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              2.825.287,65 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           2.475.915,99 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

786,67 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ); 2.825.287,65 / 2.475.915,99 lei

AnulI: 2.825.287,65/ 2.475.915,99 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 43 Au_bioc =3.147,35 mp;


Anul construirii: 1978

Regim de inaltime: S+P+l OțHEt teh

ANEXA NR.^.LA HCLS4

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ”

Imobil

Blocul nr. I2B, Bd. Alexandru Obregia , Nr. 7A, Sector 4, București

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              4.462.205,85 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           3.894.284,88 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

556,41 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 4.462.205,85 / 3.894.284,88 lei

<

Anul I: 4.462.205,85 / 3.894.284,88 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 78 Aubioc =6998,90 mp;


Anul construirii: 1978

Regim de inaltime: S+P+10E

co-nrr^-