Hotărârea nr. 293/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completarile ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P 9.1/170/2019 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții; Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe; în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de :

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 17/31.01.2018 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 129/21.05.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 187/02.07.2018 pentru modificarea și

HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțăi^rtunburșabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrum de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asi investițiilor publice de interes local, modificată și completată;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 255/02.10.2018 pentru modificarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare;


Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 33/18.02.2019 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 50/18.03.2019 pentru modificarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 62/15.04.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 69/24.04.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, modificată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 101/15.05.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 124/10.06.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 161/30.07.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.139 alin.(3) lit. e) și art.166 alin.(2) lit. d), art.96 alin. (4) li administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa prevăzută la Art. 2, lit. b) din cadrul Hotărârii C< Sector 4 nr. 296/ 31.10.2017, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 296/31.10.2017, rămân valabile.

Art.III. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 293/11.12.2019


Anexa la HCLS4 nr.

înlocuiește Anexa la HCL 296/31.10.2017


Nr. Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA Inclus, RON

HCLS4 Indicatori te hnlco- eco nomi cl

Co-flnantare proiecte dezvoltare infrastructura urbana finanțate din creditul BCR nr. 305 din 27.12.2017

140,997,856

1

Supratargire Str. Turnu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berce ni)

18,399,720

249/02.10.2018

2

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana ia limita administrativa Sos. de Centura); Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si statia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

52,096,161

116/10.06.2019

3

Supralargire Str. Luica (Sos. Giurgiului pana (a Bd. C-tin Brancoveanu)

15,182,063

249/02.10.2018

4

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

35,337,071

71/24.04.2019

5

Amenajare parcare Piața Big Berceni

17,728,798

105/10.06.2019

6

Amenajare parcare adiacenta aleei Clceu nr. 7A

2,254,043

216/26.09.2019

Co-finantare proiecte finanțate din creditul CEC nr. RQ17122079917911 din 29.12.2017

285,723,685.57

1

Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din Piața agroalimentara Berceni-Sudului

79,262,532

2

Reabilitare / Modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos. Giurgiului

86,286,430

96/15.05.2019

3

Bloc 16, Sos. Berceni, nr. 15

1,205,131

288/24.10.2017

4

Bloc M2/IH, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 116

5,067,797

288/24.10.2017

5

Bloc 13, Aleea Barbu Nicolae, nr. 6

1,832,375

288/24.10.2017

6

Bloc 12B, scările 1+2, Str. Alunisului nr. 1 / B-dul Brancoveanu, nr. 2

2,864,142

335/13.12.2018

7

Bloc 129, Sos. Berceni, nr. 51

1,996,520

316/20.11.2017

8

Bloc 6, Str. Nitu vasile, nr. 50

1,038,286

316/20.11.2017

9

Bloc 35, Bd. Alexandru Obregia, nr. 35

5,883,976

316/20.11.2017

10

Bloc 0, Sos. Giurgiului, nr. 113-115

1,379,527

316/20.11.2017

11

Bloc A18, Str. Reșița, nr. 18

1,798,555

316/20.11.2017

12

Bloc 130, sc. 1-2, Sos. Berceni, nr. 53

2,373,392

316/20.11.2017

13

Bloc 20, Str. Ciochina, nr. 3

1,974,500

335/13.12.2018

14

Bloc 18A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 18A

1,563,958

316/20.11.2017

15

Bloc 2, sc. 1 -3, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 3

3,985,476

239/13.09.2017

16

Bloc li-32, sc. 1-2, Bd. Alexandru Obregia, nr. 30A

4,038,792

335/13.12.2018

17

Bloc II-33, Sc. 1,2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 36A

3,948,163

335/13.12.2018

18

Bloc B7, Sc. 1,2,3,4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 18

8,663,478

335/13.12.2018

19

Bloc 1, Nitu Vasile, nr. 38-40

2,715,475

334/13.12.2018

20

Bloc 1, Nitu Vasile, nr. 36

1,943,888

334/13.12.2018

21

Bloc 2, Sc. 1,2,3,4, Nitu Vasile, nr. 42

3,917,487

334/13.12.2018

22

Bloc 3, Sc. 1,2,3, Nitu Vasile, nr. 44

3,197,953

334/13.12.2018

23

Bloc 5, Nitu Vasile, nr. 48

3,258,210

334/13.12.2018

24

Bloc 36, Sc. 1-2, Nitu Vasile, nr. 28

3,728,322

334/13.12.2018

25

Bloc 4, Nitu Vasile, nr. 46

3.273.275

334/13.12.2018

26

Bloc F1, Str. Podarului, nr. 2-4

1,872,613

334/13.12.2018

27

Bloc F3, Str. Podarului, nr. 6

935,247

334/13.12.2018

28

Bloc M2, Raula Mara, nr. 15

1,054,105

334/13.12.2018

29

Bloc M4, Raula Mara, nr. 10

1,054,105

334/13.12.2018

30

Bloc 31, Sc. 1,2, Tohani, nr. 3

4,391,601

334/13.12.2018

31

Bloc E4, Vatra Domei, nr. 9

2,090,275

334/13.12.2018

32

Bloc 5, Huedin, nr. 1

1,994,284

335/13.12.2018

33

Bloc 4, Huedin, nr. 3

1,975,552

335/13.12.2018

34

Bloc F4, Vatra Dornei, nr. 7

927,580

334/13.12.2018

35

Bloc 16, Sos. Olteniței, nr, 204-210

1,382,942

335/13.12.2018

36

Bloc 40, Sc. 1,2, Tulnici, nr. 10

5,545,955

335/13.12.2018

37

Bloc 102, Sc. 1, Gheorghe Ion, nr. 9

2,766,975

334/13.12.2018

38

Bloc 102, Sc. 2, Gheorghe Ion, nr. 9

2,793,031

334/13.12.2018

39

Bloc 6, Olteniței, nr. 81

8,701,591

334/13.12.2018

40

Bloc M1, Alexandru Obregia, nr. 6

5,080,651

335/13.12.2018

41

Bloc li 30, Alexandru Obregia nr. 22A

2,443,195

288/24.10.2017

42

Bloc 11/31, Sc. A,B, Alexandru Obregia nr. 28A

3,516,344

334/13.12.2018

Total valoare de Investiție a obiectivelor de interes public local

426,721,542
pagina 1/1