Hotărârea nr. 288/2019

Hotărâre privind realizarea proiectului de reţea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2020-2021


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12805/21.11.2019, întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Văzând Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 26602/19.11.2019, înregistrată la Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 sub nr. 12802/21.11.2019

Luând act de Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în conformitate cu art. 24 alin. (3) lit. a) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5090/30.08.2019;

în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 139 alin. (1), art.166 alin. (2), lit. (1), art. 196 alin (1) lit (a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă proiectul privind rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2020-2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Inspectoratul Școlar al Sectorului 4 al Municipiului București precum și de toate unitățile nominalizate în anexă, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.12.2019


EDINTE DE ȘEDINȚĂ,


in-Cfft&tantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 288/02.12.2019

Anexa la HCLS4 nr.x


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 4 al Municipiului București în anul școlar 2020 - 2021


NR. CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

1

GRĂDINIȚA NR. 4

PRE

STR. CETATEA

VECHE NR. 1

214500079

DE STAT

2

GRĂDINIȚA NR. 30

PRE

B-DUL. DIMITRIE CANTEMIRNR. 16A;

STR FRIGULUI NR 9

213362078

DE STAT

3

GRĂDINIȚA "SCUFIȚA ROȘIE"

PRE

CALEA SERBAN VODĂ NR. 170;

STR. MARIA TANASE NR 87

213306240

DE STAT

4

GRĂDINIȚA NR. 62

PRE

STR. ALMASUL

MIC NR. 2

314254684

DE STAT

5

GRĂDINIȚA NR. 149

PRE

ALEEA STUPILOR

NR. 5

214610838

DE STAT

6

GRĂDINIȚA "PANSELUȚA"

PRE

STR. PANSELELOR NR. 38-40; DRUMUL CRETEST1LORNR

29-31

213348600

DE STAT

7

GRĂDINIȚA "PISICILE ARISTOCRATE"

PRE

B-DUL REGINA MARIA NR. 28-30

213350635

DE STAT

8

GRĂDINIȚA "DUMBRAVA MINUNATĂ"

PRE

ALEEA TERASEI

NR. 8

214608287

DE STAT

9

GRĂDINIȚA "STROP DE ROUĂ"

PRE

STR. EMIL

RACOVITA NR. 23 BIS

214610336

DE STAT

10

GRĂDINIȚA "FLOARE ALBASTRĂ"

PRE

STR. LAMOTESTI

NR. 10

214500053

DE STAT

11

GRĂDINIȚA NR. 224

PRE

STR GRAMONT NR 25;

STR TOHANI NR 3

213310656

DE STAT

12

GRĂDINIȚA NR. 225

PRE

STR. IZVORUL

MUREȘULUI NR. 6

214502915#

DE-SȚAT ’

13

GRĂDINIȚA "PITICOT"

PRE

STR. SPINIS NR. 1

21450382$

----——---Ha14

GRĂDINIȚA "MĂRȚIȘOR"

PRE

STR. DARACULUI NR. 11

213325936

DE STAT

15

GRĂDINIȚA "ÎNȘIR’TE MĂRGĂRITE"

PRE

STR. ALMASUL

MARENR. 1

214503452

DE STAT

16

GRĂDINIȚA "ALBĂ CA ZĂPADA ȘI PITICII"

PRE

STR. CRISUL ALB NR. 30

213324435

DE STAT

17

GRĂDINIȚA "CIUPERCUȚA"

PRE

STR. STOIAN MILITARU NR. 86-90

213324431

DE STAT

ÎS

GRĂDINIȚA "101

DALMAȚIENI"

PRE

STR. ALIORULUI

NR. 5

214608206

DE STAT

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IONEL TEODOREANU"

PRI, GIM

STR. COSTILA NR.

2

214503990

DE STAT

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU"

PRI, GIM

CALEA SERBAN VODĂ NR. 62-64

213355705

DE STAT

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 79

PRI, GIM

STR. CUZA-VODĂ

NR. 51

314257884

DE STAT

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL RACOVIȚĂ"

PRI, GIM

ALEEA EMIL

RACOVITA NR. 1

214610831

DE STAT

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 96

PRE, PRI, GIM

STR. REZONANTEI

NR.2;

STR REZONANTEI

NR.3

214610108

DE STAT

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 97

PRI, GIM

STR. VIORELE NR. 7

213302545

DE STAT

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"

PRE, PRI, GIM

STR. STUPILOR NR. 1

214610840

DE STAT

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 99

PRI, GIM

STR. HUEDIN NR. 13

214501372

DE STAT

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL EREMIA GRIGORESCU"

PRI, GIM

STR. CPT. EREMIA

POPESCU NR. 27

213349243

DE STAT

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 108

PRI, GIM

STR. VATRA

DORNEI NR. 8

214610039

DE STAT

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘERBAN-VODĂ"

PRI, GIM

STR. PETRE

TUTEA NR. 3

214503450

DE STAT

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE TOPÂRCEANU"

PRI, GIM

STR. ARGESELU NR. 6

214503823

DE STAT

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOVIA"

PRE, PRI, GIM

STR. STOIAN MILITARU NR. 72; STR FĂGETULUI NR28

213323396

DE STAT

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 113

PRI, GIM

STR. PARINCEA

NR.4

213322347 /

*33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 119

PRI, GIM

STR. ALMASUL

MIC NR. 4

214504071

DE STAT

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MĂRȚIȘOR"

PRI, GIM

STR. MĂRȚIȘOR NR. 39

213325811

DE STAT

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129

PRE, PRI, GIM

STR. IZVORUL

CRISULUI NR. 6

214503775

DE STAT

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 133

PRE, PRI, GIM

STR.

STANJENEILOR

NR. 3

213325837

DE STAT

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 165

PRI, GIM

ALEEA

SLATIOARA NR. 8

214503517

DE STAT

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 189

PRI, GIM

ALEEA CICEU NR.

12

214610040

DE STAT

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 190

PRE, PRI, GIM; PRI-SP, GIM-SP

STR. SERG. NITU

VASILENR. 16; STR ÎMPĂRATUL TRAIANNR 11D, CALEA VĂCĂREȘTI NR.296

213324689

DE STAT

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 194

PRE, PRI, GIM

B-DUL ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A; B-DUL ALEXANDRU OBREGIA NR 7

214610790

DE STAT

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 308

PRE, PRI, GIM

STR. RÂUL ȘOIMULUI NR. 8; SOS GIURGIULUI

NR 247;

STR IZVORUL OLTULUI NR 3

214503162

DE STAT

42

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU"

PRI, GIM, LIC

TEO

STR. GEORGE

GEORGESCU NR. 2

213364222

DE STAT

43

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI"

LIC TEO

CALEA SERBAN

VODANR. 167

213361455

DE STAT

44

COLEGIUL NAȚIONAL "ION CREANGĂ"

LIC TEO

STR. CUZA-VODĂ

NR. 51

213362695

DE STAT

45

COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAV ONICESCU"

LIC TEO

STR. TRIVALE NR.

29

214603544

DE STAT

46

LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"

PROF, LIC TEH, LIC TEO, VOC, POS

STR. CAP. GRIGORE MARIN

NR. 42-44

B-DUL. METALURGIEI NR.

89

213344434
47

LICEUL DE COREGRAFIE "FLORIA CAPSALI"

GIM, LIC VOC

STR. CAPITAN GHEORGHE PREOTESCU NR. 9

213363792

DE STAT

48

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "DINU LIPATTI"

PRI, GIM, LIC VOC

STR. PRINCIPATELE UNITE NR. 63

213363588

DE STAT

49

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA"

LIC TEH, LIC TEO

SOS. VITAN BARZESTINR. 11; STR V.V. STANCIU NR6

213345915

DE STAT

50

LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCĂNESCU"

LIC TEH

STR. IZVORUL CRISULUINR. 4

214502460

DE STAT

51

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ȘTEFAN DEMETRESCU"

PRIM, GIM, LIC VOC, TEO, TEH

SOS. VITAN BARZESTINR. 11, B-DUL. METALURGIEI NR.

89

213345015

DE STAT

52

COLEGIUL ROMANO-

CATOLIC "SFÂNTUL

IOSIF”

PRI, GIM, LIC VOC, LIC TEO, POS

SOS. OLTENIȚEI NR. 3-7

0213326602/

0213322684

DE STAT

53

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "EMANUEL"

LIC VOC

STR. CUZA-VODA

NR. 116

213311669

DE STAT

54

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

LIC VOC, POS

STR. RADU VODĂ NR. 24 A

213305754

DE STAT

55

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SPECIALĂ NR. 3

PRE, PRI, GIM / SPE

SPLAIUL UNIRII NR. 114; STRTOPORASINR 10 (SECTOR 5)

0213317113/

0214500682

DE STAT

56

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SPECIALĂ NR. 4

PRE, PRI, GIM / SPE

STR. CAP.

GRIGORE MARIN NR. 42-44

213343617

DE STAT

57

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "SF.

NICOLAE"

PRE, PRI, GIM / SPE

STR. SOLDAT ENACHE ION NR.31

213344708

DE STAT

58

CLUBUL SPORTIV

ȘCOLAR NR. 6

LIC/SP

STR. LU1CA NR. 70

214504032

DE STAT

59

CLUBUL COPIILOR SECTOR 4

GIM

STR. FĂGETULUI

NR. 12

213322466

DE STAT

60

Grădinița „Ana Lugojana”

PRE

STR. CUTITU DE

ARGINT NR. 8

213359535

PARTICULAR

61

Grădinița „Children's Joy”

PRE

STR. GRAMONT

NR. 3

213364592

62

Grădinița „Eurokid”

PRE

STR. ALUNISULU1

NR. 125

213323342 A

< *63

Grădinița „PRIKINDEL”

PRE

STR. SFANȚUL ILIENR. 5

0734059269

0213356991

0314059269

PARTICULAR

64

Grădinița „Șapte Ani”

PRE

DRUMUL

GILĂULUINR. 1B

762259115

PARTICULAR

65

Grădinița „TIC-P1TIC”

PRE

STR. COSTESCU

PETRE NR. 26

0722523458

0314377383

PARTICULAR

66

Grădinița „Gărgărița”

PRE

STR.

DUMBRĂVENI NR.

35

0744393654

PARTICULAR

67

Grădinița „Elite”

PRE

STR. LANARIEI NR. 136

766687691

PARTICULAR

68

Grădinița „Maria Ward”

PRE

CALEA SERBAN

VODANR. 223

213374091

PARTICULAR

69

Grădinița „Prichindel”

PRE

STR. GRIGORE

VODĂ NR. 28

216861856

PARTICULAR

70

Grădinița „Arici Pogonici”

PRE

STR. AUREL PERSUNR. 117

729339339

PARTICULAR

71

Grădinița „Gan Eden”

PRE

STR. VITEJESCU NR. 19

0733081688

0745105924

PARTICULAR

72

Grădinița „DORA”

PRE

STR. FARULUI NR.

3

740156885

PARTICULAR

73

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Dacilor”

PRE

INTRAREA

CALTUNA NR. 9

213370464

PARTICULAR

74

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Junior”

PRE

SOS. BERCENI NR.

8

724229250

PARTICULAR

75

Grădinița „IQ-EST”

PRE

STR. MARIUCA NR. 40

723330594

PARTICULAR

76

Grădinița „I1LO”

PRE

STR. IARBA

CÂMPULUI NR. 4

720702910

PARTICULAR

77

Grădinița „Paradisul Copiilor”

PRE

STR. HARALAMBIE NICOLAE NR.38

730007062

PARTICULAR

78

Grădinița "Licurici"

PRE

STR. CUZA VODĂ

NR.141

0314377556

0767503191

PARTICULAR

79

Grădinița cu Program Prelungit „Prietenii Mei”

PRE

B-DUL.

METALURGIEI NR. 87

745028876

PARTICULAR

80

Grădiniță "Garmy Kids"

PRE

STR. VITAN BARZESTI NR 7D-7E CORP B, ET. 2, AP. 7

311060294

PARTICULAR

81

Școala Gimnaziala „Kids Palace”

PRE, PR1, GIM

STR. OBOLULUI NR. 10

722612031

82

Școala Primară „Iepurașul Bocăni lă”

PRE, PRI

STR. IARBA

CÂMPULUI NR. 91

72223950# *

l WPfil Lc83

Școala Primară „Dreamland” - sediul 2

PRE, PRI

STR. PLUGARILOR

NR. 20

217712828

PARTICULAR

84

Școala Primară „King George II”

PRI

STR.

CIMPOIERILOR

NR.2

751024024

PARTICULAR

85

Școala Gimnaziala "SEB"

PRI, GIM

STR. MĂRȚIȘOR

NR 22

314249675

PARTICULAR

86

Grădinița cu program normal și prelungit "Micii Poznași"

PRE

B-DUL

MĂRĂȘEȘTI NR.

63

725911233

PARTICULAR

87

Școala Primară "Montesara

U

PRE, PRI

INTRAREA BĂLĂCI NR. 9-11

745637307

PARTICULAR

88

Grădinița cu program normal și program prelungit "Natura Montessori"

PRE

STR. BISERICA

ALEXE NR. 30

0734010359

PARTICULAR

89

Școala Postliceală ”Henri Coandă”

POS

STR PETRU

CERCEL NR 3

314378113

PARTICULAR

90

Școala Gimnazială "International Premium School of Bucharest”

PRI,GIM

ȘOS. BERCENI,

NR.24

0745028876

PARTICULAR

f                     _ .  /     “

Pfc£SEhMT£          ,

QjQdMW - 00^-57^7^