Hotărârea nr. 242/2019

Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru ședința din data de 10.10.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru ședința din data de 10.10.2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Constatând faptul că domnul Cosmin-Constantin Bărbălău, președinte de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 235/26.09.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2019-31.12.2019, nu a putut ajunge la ședința de astăzi, 10.10.2019;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 184/22.08.2019;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (3), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege domnul Ștefănel-Dan MARIN în funcția de președinte de ședință al

Consiliului Local al Sectorului 4, pentru ședința din data de 10.10.2019.

Această hotărâre a fost adoptată în ședi Local al sectorului 4 din data de 10.10.2ța extraordinară convocată de îndată a Consiliului


NTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 242/10.10.2019