Hotărârea nr. 134/2019

Hotărârea nr. 134 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2019-30.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2019-30.09.2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local nr. P.7/654/04.06.2019;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 59/18.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv, 01.04.2019-30.06.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 35 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege domnul Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU în funcția de președinte de

ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2019-30.09.2019.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 134 /10.06.2019