Hotărârea nr. 128/2019

Hotărârea nr. 128 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2019-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 nr. 6130/04.06.2019 precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 24 din Ordinul nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepre școlari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

Luând act de Avizele conform ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București înregistrate la Sectorul 4 al Municipiului București cu nr. 38607/03.06.2019, nr. 38617/03.06.2019, nr. 10812/18.02.2019 și nr. 358/15.01.2019;

în conformitate cu prevederile art. 20 și art.61 alin. (1) și (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(2), lit. j) și alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 precum și de toate unitățile nominalizate în anexă, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


PREȘEDINT


Cosmin-CoriZfânti


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 128 /10.06.2019

REȚEAUA


unităților de învățământ preuniver sitar de stat și particular din Sectorul 4 al Municipiului București în anul Școlar 2019 - 2020NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE învățământ’

NIVELUL ȘCOLARIZ AT

ADRESA

NR. TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

1

GRĂDINIȚA NR. 4

PRE

STR. CETATEA VECl-IE NR. 1

214500079

DE STAT'

2

GRĂDINIȚA NR. 30

PRE

B-DUL. DIMITRIE CANTEMIR NR. 16 A; STR FRIGULUI NR 9

213362078

DE STAT

3

GRĂDINIȚA "SCUFIȚA ROȘIE"

PRE

CALEASERBAN

VODĂ NR. 170;

STR. MARIA TANASE NR87

213306240

DE STAT

4

GRĂDINIȚA NR. 62

PRE

STR. ALMASUL MIC

NR.2

314254684

DE STAT

5

GRĂDINIȚA NR. 149

PRE

ALEI-A STUPILOR

NR. 5

214610838

DE STAT

6

GRĂDINIȚA "PANSELUȚA”

PRE

STR. PANSELELOR

NR. 38-40; DRUMUL,

CRETESTILOR NR 29-31

213348600

DE STAT

7

GRĂDINIȚA "PISICILE

ARISTOCRATE"

PRE

B-DUL REGINA MARIA NR. 28-30

213350635

DE STAT

8

GRĂDINIȚA "DUMBRAVA

MINUNATĂ"

PRE

ALEEA TERASEI NR.

8

214608287

DE STAT’

9

GRĂDINIȚA "STROP DE ROUĂ"

PRE

STR. EMIL, RACOVITA NR. 23 BIS

214610336

DE STAT'

10

GRĂDINIȚA "FLOARE

ALBASTRĂ"

PRE

STR. LAMOTESTI NR.

10

214500053

DE STAT

11

GRĂDINIȚA NR. 224

PRE

STR GRAMONT NR 25;

STR TOI-IANI NR 3

213310656

DE S PAT’

12

GRĂDINIȚA NR. 225

PRE

STR. IZVORUL

MUREȘULUI NR. 6

214502915

DE STAT

13

GRĂDINIȚA "PITI COT”

PRE

STR. SPINIS NR. 1

214503827

DE STAT

14

GRĂDINIȚA "MĂRȚIȘOR"

PRE

Sl’R. DARACULUI

NR. 11

213325936

DE STAT

15

GRĂDINIȚA "ÎNȘIR'TE

MĂRGĂRITE"

PRE

STR. ALMASUL MARE

NR. 1

214503452

DE STAT

16

GRĂDINIȚA "ATBĂ C/\ ZĂPADA ȘI PITICII"

PRE

STR. CRISUL ALB NR.

30

213324435

DE STAT

17

GRĂDINIȚA "CIUPERCUȚA"

PRE

STR. ST’OIAN

MI1.JTARU NR. 86-90

213324431

DE STAT

18

GRĂDINIȚA "101

DALMAȚIENI"

PRE

STR. /UMORULUI NR.

5

214608206

DE STAT

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IONEL TEODOREANU"

PR1, GIM

STR. COSTILA NR. 2

214503990

DE STATV^

/s

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "IENĂCI-IIȚĂ VĂCĂRESCU"

PRI.GIM

CALE/V SERBAN VODANR. 62-64

213355705

DE SjtfĂT

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79

PRI, GIM

ST’R. CUZA-VODĂ

NR. 51

314257884

DEfeh(

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL RACOVIȚĂ"

PRI.GIM

ALEEA EMU.

RACOVITA NR. 1

214610831

desWNR, CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE învățământ’

NIVELUL ȘCOLARIZ AT

ADRESA

NR. TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96

PRE, PRI,

GIM

STR. REZONANTEI NR. 2;

STR REZON ANTEI NR3

214610108

DE STAT’

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 97

PRI, GIM

STR. VIORELE NR. 7

213302545

DE STAT

25

ȘCOAIA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"

PRE, PRI,

GIM

STR. STUPILOR NR. 1

214610840

DE STAT

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 99

PIU, GIM

STR. HUEDIN NR. 13

214501372

DE STAT

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL EREMIA GRIGORESCU"

PRI, GIM

STR. CPT. EREMIA

POPESCU NR. 27

213349243

DE STAT'

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 108

PRI, GIM

S'l'R. VATRA DORN EI

NR. 8

214610039

DE STAT

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

"ȘERBAN-VODĂ"

PRI, GIM

STR. PETRE 'PUTEA

NR.3

214503450

DE ST AT

30

ȘCOALA GIMNAZTAL/X "GEORGE TOPÂRCEANU"

PRI, GIM

STR. ARGESELU NR.

6

214503823

DE STAT

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACO VIA"

PRE, PRI, GIM

STR. STOIAN

MILITARU NR. 72;

STR FĂGETULUI NR

28

213323396

DE STAT

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 113

PRI, GIM

S’l’R. PARINCEA NR. 4

213322347

DE STAT’

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 119

PRI, GIM

S'l’R. ALMASUL MIC

NR. 4

214504071

DE STAT’

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MĂRȚIȘOR"

PRI, GIM

S'l’R. MĂRȚIȘOR NR.

39

213325811

DE STA'P

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129

PIU-, PRI, GIM

STR. IZVORUL

GRISULUI NR. 6

214503775

DE STAT’

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 133

PRE, PRI, GIM

S'l’R. STANJENEILOR

NR. 3

213325837

DE STAT

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 165

PRI, GIM

ALEEA SLATIOARA

NR. 8

214503517

DE STAT’

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 189

PIU, GIM

ALEEA CICEU NR. 12

214610040

DE STAT

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 190

PRE, PRI, GIM; P1U-SP, GIM-SP

STR. SERG. NITU VASILENR. 16;

STR ÎMPĂRATUL TRAIAN NR11D, CAL. VACAREST’I NR.

296

213324689

DE STAT’

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 194

PRE, PRI,

GIM

B-DUL ALEXANDRU OBREGIA NR. 3A;

B-DUL ALEXANDRU OBREGIA NR7

214610790

DE STAT'

41

ȘCOALA GIMNAZIAL/X NR. 308

PRE, PRI,

GIM

S'l’R. RÂUL ȘOIMULUI NR. 8; SOS GIURGIULUI NR 247;

S'PR IZVORUL

OLT’ULUI NR 3

214503162

DE STAT’

X // *

42

COLEG IUL NAȚIONAL "MII IAI EMINESCU”

PRI, GIM,

L1C TEO

STR. GEORGE

GEORGESCU NR. 2

213364222

DICTAT /

43

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI"

LIC TEO

CALFA SERBAN

VODĂ NR. 167

213361455

44

COLEGIUL NAȚIONAL "ION

CREANGĂ"

IJC TEO

STR. CUZA-VODĂ

NR. 51

213362695

DES^^i
NR. CRT.

DENUMIREA. UNITĂȚII DE învățământ’

NIVELUL ȘCOLARIZ AT

ADRESA

NR. TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

45

COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAV ONICESCU"

LIC TEO

STR. TRIVALE NR. 29

214603544

DE STAT

46

LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA"

PROF, LIC

TEI I, LIC TEO, VOC,

POS

STR. CAP. GRIGORE

MARIN NR. 42-44

BDUL METLURGIEI

NR. 89

213344434

DE STAT

47

LICEUL DE COREGRAFIE

"FLORIA CAPSAU"

G1M, LIC VOC

STR. CAPITAN GIIEORGHE PREOTESCU NR. 9

213363792

DE STAT

48

COLEGIU!, NAȚIONAL DE ARTE "DINU LIPATTT'

PRI, GIM,

LIC VOC

ST'R. PRINCIPATELE

UNITE NR. 63

213363588

DE STAT

49

LICEUL TEHNOLOGIC DE

METROLOGIE "TRAIAN VUIA"

LIC TEI I,

LIC TEO,

POS PROF

SOS. VITAN BARZEST1 NR. 11; ST’RV.V. STÂNCI U

NR6

213345915

DE STAT

50

LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCĂNESCU"

LIC TEII

ST’R. IZVORUL

GRISULUI NR. 4

214502460

DE STAT'

51

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST’ "ȘTEFAN DEMETRESCU"

LIC VOC, LIC TEO

SOS. VITAN

BARZESTI NR. 11

213345015

DE STAT'

52

COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "Sb'ĂNTUL TOSIF"

PRI, GIM, LIC VOC, LIC TEO,

POS

SOS. OLTENIȚEI NR.

3-7

0213326602 /

0213322684

DE STAT

53

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "EMANUEL"

LIC VOC

ST'R. CUZA-VODA

NR. 116

213311669

DE STAT

54

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

LIC VOC, POS

STR. RADU VODĂ

NR. 24 A

213305754

DE STAT

55

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SPECIAL/X NR. 3

PRE, PRI, GIM/SPE

SPLAIUL UNIRII NR. 114;

STRTOPORAS1 NR10

(SECTOR 5)

0213317113/

0214500682

DE STAT

56

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SPECIALĂ NR. 4

PRE, PRI, GIM/SPE

STR. CAP. GRIGORE

MARIN NR. 42-44

213343617

DE STAT'

57

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "SE NICOLAE"

PRE, PRI,

GIM/SPE

STR. SOLDAT’

ENACHE ION NR. 31

213344708

DE ST AT

58

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.

6

L1C/SP

STR. LUICA NR. 70

214504032

DE STAT’

59

CLUBUL COPIILOR SECTOR 4

GIM

STR. FĂGETULUI NR.

12

213322466

DE STAT

60

Grădinița „Ana Lugojana”

PRE

STR. CUT’IT'U DE

ARGINT NR. 8

213359535

PARTICULAR

61

Grădinița „Chîldrcn's Joy”

PRE

STR. GRAMONT NR.

3

213364592

PARTICULAR

62

Grădinița „Eurokid”

PRE

STR. ALUN1SULU1

NR. 125

213323342

PARTICULAR

63

Grădinița „PRIKINDEL”

PRE

STR. SFANȚUL 1LIE

NR.5

0734059269

0213356991

0314059269

PARTICULAR

64

Grădinița „Șapte Ani”

PRE

DRUMUL GILÂULUI

NR. 1B

762259115

PARTTCl^LAÎ?''

// *

65

Grădinița „TTC-PITTC”

PRE

STR. COSTESCU

PETRE NR. 26

0722523458

0314377383

PARTKULAR/

66

Grădinița „Gărgărița”

PRE

ST’R. DUMBRĂVENI

NR. 35

0744393654

67

Grădinița „Elite”

PRE

ST’R. LANARIEI NR.

136

766687691

PARTICULARA


NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE învățământ’

NIVELUL ȘCOLARIZ AT

ADRESA

NR. TELEFON

FORMĂ DE PROPRIETATE

68

Grădinița „Maria Ward”

PRE

CALEA SERBAN

VODĂ NR. 223

213374091

PARTICULAR

69

Grădinița „Prichindel”

PRE

STR. GRIGORE

VODĂ NR. 28

216861856

PARTICULAR

70

Grădinița „Arici Pogonici”

PRE

STR. AUREL PERSU

NR. 117

729339339

PARTICULAR

71

Grădinița „Gan Eden”

PRE

STR. VITEJESCU NR.

19

0733081688

0745105924

PARTICULAR

72

Grădinița „DORA”

PRE

STR. FARULUI NR. 3

740156885

PARTICULAR

73

Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Dacilor”

PRE

INTRAREA

CALTUNA NR. 9

213370464

PARTICULAR

74

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Junior”

PRE

SOS. BERCENI NR. 8

724229250

PARTICULAR

75

Grădinița „IQ-EST”

PRE

STR. MARIUCA NR. 40

723330594

PARTICULAR

76

Grădinița „IILO”

PRE

STR. IARBA

CÂMPULUI NR. 4

720702910

PARTICULAR

77

Grădinița „Paradisul Copiilor”

PRE

STR. 1IARALAMBIE

NICOLAE NR.38

730007062

PARTICULAR

78

Grădinița "Licurici"

PRE

S'FR. CUZA VODĂ

NR.141

0314377556

0767503191

PARTICULAR

79

Grădinița cu Program Prelungit „Prietenii Mei”

PREi

B-DUL. METALURGIEI NR.

87

745028876

PARTICULAR

80

Grădiniță "Garmy Kids"

PRE

STR. VITAN BARZESTI NR 7D-7E CORP B, ET. 2, AP. 7

311060294

PARTICULAR

81

Școala Primara „Kids Palacc”

PRE, PRI,

STR. OBOLULUI NR.

10

722612031

PARTICULAR

82

Școala Primară „Iepurașul Bocănită”

PRE, PRI

STR. IARBA

CÂMPULUI NR. 91

722239508

PARTICULAR

83

Școala Primară „Dreamland” - sediul

2

PRE, PRI

S'FR. PLUGARILOR

NR. 20

217712828

PARTICULAR

84

Școala Primara „King George 11”

PRE, PRI

S'l’R. CIMPOIER1LOR

NR. 2

751024024

PARTICU1AR

85

Școala Gimnaziala "SEB”

PRI, GIM

STR. MĂRȚIȘOR NR

22

314249675

PARTICULAR

86

Grădinița cu program normal și prelungit "Micii Poznași"

PRE

B-DUL MĂRĂȘEȘTI

NR. 63

725911233

PARTICULAR

87

Școala Primară "Montesara "

PRE, PRI

INTRAREA BĂLĂCI

NR. 9-11

745637307

PARTICULAR

88

Școala Gimnaziala "International Premium School of Bucharest "

PRI, GIM

SOS. BERCENI NR. 24

745028876

PARTICULAR

89

Școala Postliceală ’Tlcnri Coandă”

POS

STR PETRU CERCEL NR3

314378113

PARTICULAR