Hotărârea nr. 121/2019

Hotărârea nr. 121 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 240/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din ”Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr.1 la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 240/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din „Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr.l la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/563/28.05.2019; Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 240/20.09.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 240/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din "Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr.l la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 121 /10.06.2019

ANEXĂ la HCL S4 nr..^^/

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totală indicatori

Valoare proiectare

Valoare dirigentie

Valoare Contract lucrări

-------'V ■

Valoare contract de lucrări actualizată

I

Bloc 5C, Sos. Olteniței, Nr. 34

997,991.12

13,405.00

2,312.06

982,274.06

975,137.55

2

Bloc 12, Str. Giurgiului, Nr. 118

2,721,177.91

253,465.87

2,312.06

2,465,399.98

2,446,501.03

3

Bloc B10, Str. împăratul Traian, Nr. 7

1,372,339.46

17,830.22

2,312.06

1,352,197.18

1,341,674.82

4

Bloc UI, Str. Emil Racovita, Nr. 8

1,040,296.63

13,273.67

2,312.06

1,024,710.90

1,018,980.39

5

Bloc 52, Str. Straja, Nr. 12

1,533,690.51

19,406.05

2,312.06

1,511,972.40

1,501,905.64

6

Bloc 3, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, Nr. 5

1,499,299.00

18,652.32

2,312.06

1,478,334.61

1,467,769.90

7

Bloc 80, Str. Govora, Nr. 1

973,295.57

15,656.89

2,312:06

955,326.61

949,221.91

8

Bloc 34, Str. Constantin Radulescu Motru, Nr. 8

1,625,754.41

20,559.98

2,312.06

1,602,882.37

1,591,988.25

9

Bloc 11, Sc. 3-7, Str. Giurgiului, Nr. 119

2,848,663.15

31,333.49

2,312.06

2,815,017.59

2,789,697.21

10

Bloc 20, Sc. 1, Str. Cornetului, Nr. 6

702,497.86

11,431.41

2,312.06

688,754.38

683,527.08

11

Bloc 20, Sc. 2, Str. Cornetului, Nr. 6

738,247.11

6,398.78

2,312.06

729,536.27

723,881.64

£

Bloc Al 1, Str. Uioara, Nr. 13

1,164,774.00

117,025.20

2,312.06

1,045,436.74

1,039,073.49

Bloc 18, Sos. Giurgiului, Nr. 122A

799,066.07

10,513.28

2,312.06

786,240.73

780,759.31

14

Bloc FI5, Sc. 3, Str. Dorohoi, Nr. 16

359,579.94

5,015.54

2,312.06

352,252.33

349,948.10

15

Bloc 9, Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 15

4,114,170.01

456,628.46

2,312.06

3,655,229.48

3,655,229.48

16

Bloc Al 2, Aleea Râul Sadului, Nr. 2

679,733.24

9,053.35

2,312.06

668,367.82

663,956.87

17

Bloc B, Sc. 2+3, Str. Tudor Gociu, Nr. 24-26

577,367.27

9,096.32

2,312.06

565,958.88

562,046.38

18

Bloc A9, Str. Izvorul Mureșului, Nr. 2

1,478,626.59

18,598.81

2,312.06

1,457,715.72

1,448,367.15

Total

25,226,569.84

1,047,344.68

41,617.11

24,137,608.05

23,989,666.20

'                t

ow&r>