Hotărârea nr. 120/2019

Hotărârea nr. 120 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din ”Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente Contractului Subsecvent de lucrări nr.2 la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, Ia finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din "Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente Contractului Subsecvent de lucrări nr.2 la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.2015

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/457/09.05.2019;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe aferente Contractului Subsecvent de Lucrări nr.2 la Acordul Cadru de Lucrări nr.38870/15.10.5015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 10.06.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 120 /10.06.2019


ANEXĂ Ia HCL S4 nr„

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totală indicatori (proiectare, dirigențic și lucrări)

Valoare proiectare

Valoare dirigentie

Valoare Contract lucrări

io. o&.j

Valoare contract de lucrări actualizată

I

Bloc 3, Sos. Berceni, Nr. 16

700,358.60

8,386.46

2,312.06

689,660.08

673,665.40

2

Vila 2, Str. Prinosului, Nr. 2

380,563.86

2,194.07

2,312.06

376,057.73

369,179.53

3

Bloc 13, Aleea Calinesti, Nr. 4

1,075;0662&

--^472:0 T

-   2,312.06"

----1,061,282.21"'

- l;036,388-.87-“

4

Bloc D2, Str. Izvorul Crisului, Nr. 8

789,934.43

9,691.78

2,312.06

777,930.59

757,199.52

5

Bloc 2, Turn Livada, Str. Ghimpați, Nr. 21

855,430.50

7,549.61

2,312.06

845,568.83

823,450.10

6

Bloc E10, Aleea Ciceu, Nr. 4

1,892,589.44

17,916.55

2,312.06

1,872,360.83

1,831,094.62

7

Bloc 69, Str. Samoila Dumitru, Nr. 8

1,164,005.99

8,676.62

2,312.06

1,153,017.31

1,130,662.28

8

Bloc 137, Str. Soldanului, Nr. 7

1,566,628.67

24,609.07

2,312.06

1,539,707.54

1,502,664.75

9

Bloc 60, Aleea Moldoveni, Nr. 4

597,928.81

6,571.39

2,312.06

589,045.35

575,741.55

10

Bloc A4, Str. Emil Racovita, Nr. 29

669,755.98

7,518.84

2,312.06

659,925.08

641,207.00

11

Bloc 3, Sc. 1, Aleea Huedin, Nr. 5

645,990.41

10,377.99

2,312.06

633,300.35

619,058.67

12

Bloc A8, Str. Stupilor, Nr. 7

724,999.88

7,423.28

2,312.06

715,264.54

693,620.20

13

Bloc 1, Str. Giurgiului, Nr. 131

7,763,472.46

50,992.52

2,312.06

7,710,167.87

7,612,555.30

14

Bloc B29, Str. Secuilor, Nr. 5

1,521,957.98

15,015.13

2,312.06

1,504,630.79

1,468,076.10

15

Bloc A3, Aleea Reșița, Nr. 4

1,070,081.25

11,063.66

2,312.06

1,056,705.53

1,033,177.18

16

Bloc B43, Str. Tache Gheorghe, Nr. 6

1,180,746.54

9,446.88

2,312.06

1,168,987.60

1,136,498.28

17

Bloc 3, Str. Moldo vita, Nr. 11

1,544,080.86

16,492.20

2,312.06

1,525,276.60

1,489,203.10

(

Bloc 51, Str. Almasul Mare, Nr. 12

1,366,712.21

14,094.57

2,312.06

1,350,305.57

1,318,404.60

Bloc 101, Str. Grădiștea, Nr. 16

1,487,673.43

16,609.85

2,312.06

1,468,751.51

1,435,175.81

20

Bloc 52, Aleea Gomesti, Nr. 3

720,513.41

7,222.18

2,312.06

710,979.16

692,759.64

21

Bloc 24, Sc. 1, Sos. Olteniței, Nr. 230

776,972.13

10,375.68

2,312.06

764,284.39

744,389.38

22

Bloc A7, Str. Aliorului, Nr. 5

765,066.16

7,675.67

2,312.06

755,078.43

734,610.85

23

Bloc 7A, Sc. 1, Sos. Olteniței, Nr. 52

656,091.87

8,280.56

2,312.06

645,499.25

629,248.72

24

Bloc IV-IA, Sc.l, Str. Luica, Nr. 35A

974,461.72

14,900.84

2,312.06

957,248.82

933,292.33

.25

Bloc IV-1A, Sc.2, Str. Luica, Nr. 35A

964,429.34

8,296.57

2,312.06

953,820.71

936,726.77

26

Bloc 20B, Sc. A, Str. Viorele, Nr. 28

536,954.53

7,760.17

2,312.06

526,882.29

513,651.87

27

Bloc 20B, Sc. B, Str. Viorele, Nr. 28

646,682.61

3,692.50

2,312.06

640,678.04

625,521.33

28

Bloc A2, Str. Emil Racovita, Nr. 2]

659,349.57

7,518.84

2,312.06

649,518.67

629,943.95

29

Bloc 13, Sc. l,Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, Nr. 15

702,722.46

9,951.35

2,312.06

690,459.04

673,950.86

30

Bloc 13, Sc. 2, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, Nr. 15

699,147.17

4,918.72

2,312.06

691,916.39

687,657.52

31

Bloc 8 Livada, Str. Ghimpați, Nr. 19

811,502.17

7,855.67

2,312.06

801,334.44

778,630.19

32

Bloc E3, Aleea Terasei, Nr. 3

1,301,316.33

13,437.41

2,312.06

1,285,566.85

1,255,605.48

33

Bloc 5, Sos. Giurgiului, Nr. 164

512,427.81

4,842.31

2,312.06

505,273.44

490,208.86

34

Bloc 5, Sc. 6, Sos. Olteniței, Nr. 140

781,566.80

10,298.21

2,312.06

768,956.52

750,232.05

.35

Bloc A14, Str. Uioara, Nr. 7

1,035,671.45

11,063.66

2,312.06

1,022,295.73

998,038.85

36

Bloc 26, Str. Visana, Nr. 4

1,453,723.06

15,386.40

2,312.06

1,436,024.60

1,407,167.44

37

Bloc A5, Str. Covasna, Nr. 5

694,073.99

6,555.83

2,312.06

685,206.10

665,818.94

38

Bloc 1, Str. Moldovita, Nr. 9

1,644,965.86

20,482.34

2,312.06

1,622,171.46

1,581,354.86

f39^Bloc 6, Sos. Giurgiului, Nr. 124

4,611,418.29

38,164.77

2,312.06

4,570,941.46

4,466,876.70

"40

Bloc Ml, Sos. Olteniței, Nr. 134-136

2,973,208.71

26,541.09

2,312.06

2,944,355.56

2,989,824.72

Total

50,920,243.02

501,323.28

92,482.48

50,326,437.26

49,332,534.17