Proces verbal din 14.06.2018

Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOC AL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 14.06.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 1848/08.06.2018.

Ședința a fost legal constituită, fiind prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun...Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș vrea să salut prezența în sală a domnului Dan Cristian, care, la punctul 7 de pe ordinea de zi, ne-a solicitat permisiunea să ne adreseze câteva cuvinte...și la momentul respectiv, vă rog mult de tot, să-l lăsăm să se adreseze...Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dau cuvântul domnului Viceprimar, pentru ordinea de zi suplimentară.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună

ziua! Executivul dorește retragerea de pe ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre, de la punctul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot scoaterea ac estui proiect de pe... ” ... (interve nț ii în sală fără m icrofon)...

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: Primul proiect:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun! Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 1. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Al doilea proiect: 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi, la punctul numărul 2. Cu 25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul a fost adăugat la numărul 2.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale către Guvernul României, pentru trecerea din domeniul de interes public național în domeniul de interes public local al CGMB și în administrarea Sectorului 4, a două imobile din sectorul 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din Parcul Orășelul Copiilor.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 3. Vă rog să votați. încă două persoane. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 4. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic-pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi la punctul numărul 5. Vă rog să votați! Vă rog să verificați aparatele de vot...cine n-a votat...Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiect de hotărâre pentru modificarea...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Bună ziua!Am o întrebare: la punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentară, modificarea indicatorilor tehnico-economici cu parcarea din Obregia, a apărut acum 5 minute o modificare a proiectului de hotărâre și nu a trecuut prin Comisia de buget, finanțe, drept pentru care propun scoaterea de pe ordinea de zi. Nu respectă cadrul legal. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Solicităm o pauză...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Pentru întrunirea Comisiei de buget, finanțe...Vă mulțumim pentru observație...extrem de utilă... și este O.k...Luăm o pauză și...înainte de acest punct...o să luăm o pauză...O secundă! Stați jos, vă rog!”

Dl. consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,,,..Stabiliți dumneavoastră...dacă respectă legalitatea

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este corect și vă mulțumesc pentru asta!”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„...Vă mulțumesc și eu!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Viceprimar!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată....”

Dna Aneta Popa - Șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:,,...Este vorba de o eroare materială...”., .(intervenție făcută fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bun. Discutăm după aceea...Continuăm și discutăm după aceea...Când ajungem acolo, e O.k...înainte de vot, putem să... ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „...Rectific...138/31.05.2017...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Este extrem de pertinentă observația colegului nostru, ca de altfel, ca la oricare proiect de hotărâre la care avem...măcar o urmă de dubiu...mai bine să fie o eroare materială decât altceva și fără niciun fel de problemă, la momentul la care vom ajunge să dezbatem această hotărâre, ne vom asigura întâi, că toată documentația este corectă și de abia după aceea vom trece la dezbatere. Vă mulțumesc și mergeți pe linia asta...pentru că este excepțional. Vă mulțumesc mult!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Revin... Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până Ia 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de Ia Banca Comercială Română(l9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București să achiziționeze terenul situat în B-dul Tineretului nr. 8, sectorul 4 în suprafață totală de 1417 mp, proprietate privată, având nr. cadastral 201984, precum și transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 4, în Vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 7. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.365/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală de sport Școala Gimnazială nr.190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” sector 4, Municipiul București, modificată și completată.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 8. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea și încheierea înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Raionul Florești din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 9. Vă rog, încă două persoane...Să verificați aparatele de vot. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pentru anul 2018.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 13. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.104/27.04.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 14. Cu .25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 15. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017, a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 315/20.11.2017 și a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui proiect pe ordinea de zi, la punctul numărul 19. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Acum voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale către Guvernul României, pentru trecerea din domeniul de interes public național în domeniul de interes public local al CGMB și în administrarea Sectorului 4, a două imobile din sectorul 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din Parcul Orășelul Copiilor

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Bancă Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București să achiziționeze terenul situat în B-dul Tineretului nr. 8, sectorul 4 în suprafață totală de 1417 mp, proprietate privată, având nr. cadastral 201984, precum și transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.365/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modemizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală de sport Școala Gimnazială nr.190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” sector 4, Municipiul București, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea și încheierea înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Raionul Florești din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modemizare/extindere/reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei nr. 89”, sector 4, Municipiul București, modificata și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la unele școli de pe raza Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

13.    Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

14.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.104/27.04.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

16.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLS4 nr. 80/16.04.2018 privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES -EQUALS”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

18.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 385/28.12.2017

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

19.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017, a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 315/20.11.2017 și a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

20.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2018-30.09.2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

21.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 30.05.2018.

22. întrebări, interpelări.

23. Probleme curente.

Dacă nu sunt discuții, vă rog să votați ordinea de zi. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Doar o precizare: procesul verbal al Comisiei nr.l -comisia de buget, finanțe a fost semnat și clarificarea de la articolul 5 a întrunit condițiile legale. Vă mulțumesc!

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și noi vă mulțumim! Proiectul numărul 1, pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. Discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 20 de voturi pentru și 6 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 2: Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4. Discuții? Supun la vot acest proiect../intervenții în sală fără microfon).. .Vă rog...Cine? Că nu văd... Vă rog!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Referitor la acest proiect de hotărâre, era vorba de adresa exactă unde trebuia să fie acest teren. El, de fapt, google net...dă pe triunghiul acela din fața Facultății Spiru Haret...și când colo, este pe Turnu Măgurele cu Drumul Jilavei.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș vrea să... inclusiv...să menționăm acest lucru...că este exact același tip de discuție pe care am avut-o, dacă vă aduceți aminte, la Mo Ido vița 5 versus Turnu Măgurele, 5 cu 25 sau... Ace stea sunt adresele cadastrale pe care le avem de la ANCPI. Deci, cu certitudine, este vorba de terenul dinspre...”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„E bine de specificat asta...ca să știm și noi...Da?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Este corect.

Da...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Și noi credem că pe terenul ăsta, ar fi bine......edificarea unui parc în viitor.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „O să avem în vedere lucrul acesta...Cu certitudine...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Supun la vot acest proiect. Cu 20 de voturi pentru, 4 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 3: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale către Guvernul României, pentru trecerea din domeniul de interes public național în domeniul de interes public local al CGMB și în administrarea Sectorului 4, a două imobile din sectorul 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din Parcul Orășelul Copiilor. Discuții? Vă rog!”

Dna consilier Iancu Elena:„Bună ziua! Acest teren...știu că este deja încadrat în PUG, ca spațiu verde... V3A, este protejat conform Legii nr.24, este proprietatea statului... și...de ce...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aveți dreptate, este Baza Sportivă Livone...și nu facem altceva, decât, pentru a suta oară, s-o cerem în administrarea Sectorului 4, păstrându-i destinația. Formula pe care Consiliul General o folosește... și nu este prima oară...și ați văzut lucrul acesta, este aceea de reîntregire a spațiului verde, pentru orice.”

Dna consilier Iancu Elena:„Dar...vroiam să vă întreb...de ce trebuie să cheltuim noi bani de la bugetul local...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, nu...Nu cheltuim

noi...”

Dna consilier Iancu Elena:„...Poate CGMB-ul să-l amenajeze...”

Dna consilier Iancu Elena:,,...Să-l întrețină...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E o problemă de oportunitate...”

Dna consilier Iancu Elena: „...Să-l întrețină...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da...Eu sunt mai all fashion, din punctul ăsta de vedere....îmi doresc să știu că ce-i în mână, nu-i minciună...Trăiesc, muncesc și iubesc în Sectorul 4, astfel încât, îmi doresc din tot sufletul ca Sectorul 4 să arate foarte bine și să fie lucrurile în regulă.”

Dna consilier Iancu Elena:„Da. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Supun la vot acest proiect. Cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 4: Proiect de hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București"METROREX” S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură. Discuții? Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Lasați-l pe domnul Guilhem... că se exprimă mai bine.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Moulin...Domnule Moulin...Vă rog, dacă vreți să luați cuvântul...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu știu exact ce vrea să spună domnul Sava, dar eu aveam o întrebare...dar nu prea...Am citit repede proiectul și nu prea am înțeles exact cine va cheltui banii respectivi...Acolo...este ideea foarte bună...să facem acest proiect...Fără nicio problemă, o să votez pentru, dar dorim să ne precizați câteva detalii...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pot să-mi permit să

glumesc și eu un pic? Nu vă supărați! O să lucreze Alstom......Altă viață! Titan Ice! Lăsând gluma la o

parte, discutăm așa: în acest moment, avem o linie de încercare, așa se numește, pe Șoseaua Berceni... ea este deja funcțională... și se întâmplă fel de fel de lucruri pe ea... Dor im să facem o linie pendulă, așa se numește...Adică, este o locomotivă care are două capete și face deplasarea între stația de metrou...între locația pe care am propus-o aici și stația de metrou cea mai apropiată. Care este rolul și care este rostul acestui lucru și de ce este o prioritate pentru Sectorul 4? Știți foarte bine că avem, în acest moment, în dezbatere publică, la Consiliul General, PUZ-ul ZONEI DE SUD! Este o zonă uriașă de teren pe care dorim să o exploatăm pentru că toate resursele pe care acest teren le va produce, vor veni către bugetul local. O stație de metrou ajută enorm la dezvoltarea acelei zone. Să nu uităm, de exemplu, că pe aria respectivă avem în vecinătate câteva platforme industriale importante, avem angajatori foarte importanți la nivelul Sectorului 4, chiar în vecinătate avem, de exemplu, Kempek, un investitor care a adus în Sectorul 4, numai în ultimii ani, 50 de milioane de Euro. Ne interesează să stimulăm depozitele logistice pe zona aceasta, să stimulăm eventuali imobiliari, dar pentru toate lucrurile acestea, avem nevoie de o infrastructură. De aceea, este cea mai ieftină și

rapidă variantă în care putem să......ați spus bine, domnule consilier...este o măsură...și dacă vreți,

pentru Sectorul 4, este prima dată...de aceea și propunem împreună să facem acest lucru, o măsură necesară dezvoltării către linia de centură a ZONEI DE SUD...Știți cât de importantă este o stație de metrou într-o locație unde intenționăm să dezvoltăm mai multe lucruri?...Măcar, discutând faptul că pe un termen foarte scurt, acolo lucrează câteva mii de oameni.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Sava...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„O secundă...O să fie de folos pentru orașul

Berceni.„care este... și au nevoie și ei.....viitorul pasaj deasupra liniei de centură...Ideea este...nu prea

înțeleg...adică, trenurile nu fac decât Berceni...și viitoarea stație...Nu se merge mai departe?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu...Noi exploatăm„.Tocmai...discutăm despre costuri. Costurile, știți bine, ale unei stații de metrou, sunt de sute de milioane de Euro...să faci o magistrală de metrou. Noi, în momentul acesta avem o linie de metrou, avem o linie...avem un fir...Linia aceea de încercare o exploatăm pe toată pe toată lungimea ei, de aceea v-am spus că este un tren, așa se numește... pendul, bombardier...așa îi spune... Da?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...Sunt cei care sunt folosiți și acuma...”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu...Alstom, știe mai bine...Nu e problemă!...Este vorba de un singur tren care face practic...în ghilimele vă spun lucrul acesta, acesta face naveta de la stația...de la linia de centură, până la stația de metrou Leonida....IMGB...Berceni, scuză-mă! Da? Până acolo se duce...Da? Deci, practic, mai extindem actuala Magistrală 2 de metrou cu încă o stație. Da? Asta facem...De aceea discutăm și de niște costuri mici, pentru că am identificat tehnic această posibilitate de a ne extinde cu bani foarte puțini, în comparație cu impactul pe care îl are pentru Sectorul 4, așa ceva. Deci, nu este un cost...Este un cost estimat pe care îl avem acolo... în mod evident, sunt convins că noi toți, formațiunile politice de aici, vom avea interesul să obținem sprijin din partea autorităților centrale pentru astfel de proiecte. Este un proiect care nu face altceva decât să dezvolte o zonă cu un potențial extraordinar, pentru că, din punctul meu de vedere, Sectorul 4 are cel mai mare potențial de dezvoltare din București, sunt foarte multe zone neexploatate încă.,.și nu facem altceva, alături de lărgirile...pe care împreună le-am votat, alături de extinderile de rețele pe care le avem, de gaz, de apă, nu facem altceva decât să dezvoltăm Sectorul 4 și să discutăm, într-adevăr, despre o zonă metropolitană, apropo de conexiunea cu Orașul Popești Leordeni și cu Comuna Berceni.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Sava...”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Bună ziua! Domnule președinte, din spirit de colegialitate, îl las pe domnul Andrușceac să...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci, la fiecare întrebare, doriți să spuneți ultimul cuvânt, să înțeleg! Domnule Andrușceac...”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Domnule Primar, acest proiect de parteneriat presupune angajarea unui buget din partea Primăriei Sectoruui 4. Este un parteneriat cu o societate pe acțiuni, pe de o parte, pe de altă parte, el vizează o dezvoltare între zona noastră, a Sectorului 4 și zona de centură care intră în partea de competențe a regiunii de dezvoltare București-Ilfov...Știu că în acest sens, noi putem prin CDRBI să obținem fonduri europene pentru dezvoltarea acestor proiecte.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă dau o variantă mult mai simplă...pentru că este un lucru care se votează în Consiliul General...și dacă vreți, pentru astfel de proiecte, consider că...și am ales că există exclusivitate vis-a-vis de realizare la așa ceva, pentru a implementa...La un astfel de proiect, există 4 firme în Europa care pot să facă acest lucru...și este singura agreată în România, avem posibilitatea...și fără să fac niciun fel de glumă, mă adresez grupului PNL și USR, avem posibilitatea la reechilibrările bugetare, inclusiv acum când va urma rectificarea la nivel național, inclusiv, în luna ianuarie, februarie...avem cu toții posibilitatea să facem acest tip de amendament pentru că spre deosebire de alte sectoare, Sectorul 4, chiar are proiecte de utilitate publică deosebită și putem folosi acești bani, luându-i de la cei care nu au proiect. Este o sursă importantă de finanțare, tot așa cum, inclusiv anul acesta, am obținut la reechilibrare mai mulți bani, tocmai din acest motiv...pentru că am avut proiecte clare, proiecte certe, finalizate...și așa se poate întâmpla și în această situație ...Pe noi ne interesează să facem cât mai repede acest lucru, pentru că timpul a stat prea mult pe loc aici, în Sectorul 4....aici avem nevoie ca de aer, de dezvoltare, pentru că este singura formulă în care putem discuta de o creștere sustenabilă a bugetului Sectorului 4. Este singura...și asta o știm cu toții, indiferent din orice partid politic suntem.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Ok. Domnule Primar, deci, înțeleg că avem posibilitatea să revenim la CDRBI și să cerem să ni se returneze finanțările pe care le facem noi pentru a urgenta această lucrare, pentru că altfel, eu cred că fiind în atribuția noastră și a regiunii de dezvoltare București-Ilfov, putem beneficia de fonduri de la ei și putem degreva cumva bugetul local care și așa nu este cel mai mare buget din Capitală...pentru asta eu aș încerca să ridic această problemă ca reprezentant al dumneavoastră la Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, pentru că aici este vorba și de o încadrare în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, în mod evident, discutăm în perspectivă, de mult mai mult decât atât, ăsta este primul pas pe această linie, pendul...Avem nevoie de două linii, în mod evident, acolo, avem nevoie să ajungem până la centură, avem nevoie de un teren pe care să realizăm o parcare corespunzătoare, pentru că discutând...cum foarte bine a spus domnul consilier despre Planul de Mobilitate Urbană, este o cale senzațională de a opri un număr important de vehicule la intrare în București, creându-le cetățenilor posibilitatea unui transport alternativ, transport în comun, transport public...și simt convins că pentru noi toți, este foarte, foarte important. Vă mulțumesc!”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Credeți, în cazul acesta că este necesar să completăm acest proiect cu mențiunea, ca ulterior, Consiliul Local al Sectorului 4 să ceară restituirea acestor sume alocate?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Din punct de vedere procedural...și asta este o...este un defect pe care sistemul îl are în momentul acesta, lucrurile se întâmplă așa: dacă pentru a obține o finanțare, întâi trebuie să mergi cu proiectul, după ce proiectul este validat...și după ce este aprobat de instituția care face, fie finanțare, fie cofinanțare...de abia atunci poți să te prezinți cu facturi la oamenii aceia. Dacă întâi faci lucrarea și apoi ceri decontarea, niciodată nu este posibil acest lucru. Am exemplu, PNDL-ul...în care...pentru niște obiective, așteptăm întâi finanțarea, chiar dacă suntem cu...sapa și cu utilajul lângă obiectiv...pentru că întâi trebuie un Ordin de Ministru...Dacă aș plăti acum, aș compromite toată suma pe care am cerut-o...Deci, dacă aș plăti sau dacă aș presta ceva fără să...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, pun aceste probleme deoarece nu am mai discutat despre ce se întâmplă în Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov...Este aici și domnul director Soare, care a participat la ultima ședință...și nu văd pentru ce...toate entitățile care fac parte din acest Consiliul pentru Dezvoltare Regională, plătesc o asociație care se numește Asociația Regională pentru Dezvoltare, ARDBI...primește niște finanțări foarte generoase și văd că noi facem treaba în locul lor.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu este singura...pentru că și Șoseaua Berceni, dacă suntem cinstiți, vis-a-vis de ceea ce înseamnă ideea de dezvoltare...și aici ar fi trebuit să...Și...după cum vedeți, suntem la nivel practic și pragmatic, suntem singurii care întreprindem măsuri de dezvoltare reală pentru zonele periferice ale Sectorului 4, încercând să valorizăm în această clipă, aceste zone, pentru că este singura oportunitate prin care Sectorul 4 poate să își crească importanța la nivelul Bucure șt iului, să-și crească bugetul și să devină în realitate o tentație pentru ceea ce înseamnă investiții locale. De aceea, probabil că ne vom gândi după ce ne veți prezenta într-una dintre ședințele viitoare un raport legat de modul în care funcționează această instituție, ne vom adresa instituțiilor statului pentru a regla aceste lucruri care funcționează defectuos.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Eu vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Sava...Domnule Turmac...”. ..(intervenții în sală fără microfon)...

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, nu, nu, domnul Sava e un om mai bun decât crede dânsul că este. Dar chiar e un om bun, dar nu știe.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Când ați ajuns la concluzia asta?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Am ajuns în ultimul timp, domnul consilier, în ultimul timp folosesc o expresie, știți? „între timp.” între timp am ajuns la această concluzie, dar să știți ca vorbesc foarte serios, nu glumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule consilier Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Doar o mică observație: din păcate acest proiect lipsește din PMUD, m-am uitat foarte atent la acele proiecte privind metroul și cred că singura soluție va fi cu finanțare locală, sau Ministerul Dezvoltării și finanțare locală, poate primim și ceva de Ia Capitală, aveți prieteni pe acolo, doamna Primar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Avem cu toții prieteni acolo și dumneavoastră și eu.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Noi avem 8 consilieri din 55, știți cum suntem...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, 8 de la dumneavoastră, ceilalți de la USR. Sunt convins, suntem cu toții locuitorii Sectorului 4 și e important lucrul acesta, e un lucru extrem de important, știți bine că de-a lungul timpului Sectorul 4 n-a existat pe harta dezvoltării. N-a existat pe harta dezvoltării! Sunt niște măsuri basic pe care le luăm în clipa de față, apropo de urbanizare, apropo de trasport în comun. Sunt de maxim bun simț pentru a încerca să viabilizăm o zonă, apropo de PUZ. Cu certitudine vom primi sprijin din partea, așa cum am primit deja, de altfel, și se vede în ceea ce se întâmplă în acest moment în Sectorul 4, așa cum am primit sprijin până în acest moment, sunt convins că vom avea această continuitate pentru că logo-ul nostru, sloganul nostru este < Hai că se poate! > așa că ne încurajăm din punctul ăsta de vedere și împreună vom reuși. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule Primar, e și păcat să nu puteți, mai ales că aveți și guvernare și toate administrațiile din București, e chiar păcat, adică aveți toate avantajale să puteți să realizați aceste proiecte. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Oh, domnule consilier, de asta îmi place de dumneavoastră că aveți o ironie fină, deci e așa de tare...”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Și dacă tot discutăm de PMUD, poate discutați la Capitală să intrăm și noi pe strategiile lor, pe transportul alternativ că am văzut că s-au apucat să construiască niște piste de biciclete. Noi în Sectorul 4 suntem cumva așa la și alții, poate... Doamne, ajută! Ce să zic!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, mă bucur că vedem împreună că dacă nu ne ocupăm și probabil ca ăsta e și rolul pe care-1 avem, chiar dacă nu suntem incluși în niște proiecte, ne interesează să obținem finanțare pentru proiectele noastre ca și element de compensare, pentru că dacă nu figurăm nici în ceea ce privește bicicletele, nici în ceea ce privește transportul în comun și e o realitate ceea ce spuneți, nu suntem ipocriți și știți că n-am fost niciodată vizavi de lucrurile astea... Ok, este dreptul nostru să creăm și vedeți că avem niște inițiative, poate pentru cei care nu sunt de aici, surprinzătoare, dar ele în realitate sunt normale și sunt de bun simț ce facem, e de bun simț. Sunt convins că împreună, că nu numai eu pot să fac lucrul acesta și știți bine, exact cum domnul Sava va vorbi la sfârșit că urma scapă turma, dar despre asta e vorba. Mulțumesc și eu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Da mulțumesc pentru că în sfârșit pot să iau cuvântul. Aș dori... întrucât sunt două întrebări pe care vreau să vi le spun și aș dori să ne dați și un răspuns cât se poate de exact, pentru că dacă nu ne răspundeți la aceste întrebări s-ar putea ca acest proiect să rămână doar la stadiul de intenție și știm că întotdeauna iadul este pavat cu intenții bune. Prima întrebare este, dacă se cunoaște un ordin de mărime al acestei investiții pentru că această investiție va crea o anumită presiune pe bugetul local, înțeleg că investiția se va face doar cu bani de la bugetul local și a doua întrebare ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vreți să vă răspund pe rând la ele?”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„A doua întrebare este legată de prima întrucât se realizează investiția după aceea dacă cineva poate să ne dea un ordin de mărime, ce înseamnă costurile de întreținere post investiție? Toate acestea la pachet o să ne dea un ordin de mărime și o să știm clar cam ce se va întâmpla, dacă acest proiect rămâne la stadiul de intenție sau se va realiza. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Domnule consilier, vă mulțumesc mult pentru întrebări. V-am spus de la început ca.... (intervenție în sală fără microfon)...nu v-ați dat seama? Vedeți dumneavoastră că, pentru lucrurile astea a pus niște întrebări colegul nostru, extrem de pertinente, pentru că dacă aș răspunde că valoarea investiției pentru stația de metrou e de 100 milioane de euro, vă dați seama că omul ar spune că avem cu toții o problemă cu capul și că trebuie să mergem să ne tratăm. Valoarea maxim estimată a acestei investiții este de 2.200.000 de euro, domnule consilier, cam aici este maximum, de aceea este o sumă fezabilă cu certitudine. Nu înseamnă mult nici măcar pentru un ajutor pe care l-am putea primi, asta presupunând construcția, presupunând accesoriile pe care le are această construcție iar vizavi de ceea ce înseamnă mentenanță, ea nu există pentru că ulterior, exact așa cum Enel face cu punctele trafo, la fel se întâmplă și cu această stație. Nefigurând, cum foarte bine a spus domnul Turmac, în niciun plan și nicio strategie de dezvoltare, prefer să facem un lucru și după aceea să ne supărăm pe cei care nu ne-au inclus în nicio strategie de dezvoltare. Deci, cam astea sunt, domnule consilier, costurile maxime. Pentru două linii, de exemplu, costurile estimate erau de 4 milioane de Euro, pentru o linie sunt de 2 milioane de Euro, 2 milioane, 2 milioane 200 maxim. Mai mult decât atât, în momentul în care avem adoptată această hotărâre vom face imediat proiectarea, pentru că avem un acord cadru de proiectare, vom face proiectarea pentru această stație și pentru tot ceea ce înseamnă entitățile conexe ei, vom avea indicatori tehnici pe care-i vom vedea cu toții dar orientativ, pentru că într-adevăr, ar fi de bun simț să vedem cât costă o treabă de genul ăsta, nu să venim cu avioane. Să prezentăm cheltuieli de 20-50 de milioane de Euro pe care nu avem, într-adevăr, cum vreodată să le susținem. Sunt fanteziste. De aceea, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste două întrebări. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Aș dori să întreb executivul dacă vom recupera această investiție și cum ? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aceste tipuri de investiții, domnule consilier, se recuperează și aduc plus valoare prin nivelul taxelor și impozitelor pe care le generăm. O astfel de investiție generează un grad de atractivitate suplimentară pentru zona respectivă, ceea ce stimulează, ca și lărgirea, pentru că dacă ne luăm la numărul de persoane care trăiesc pe Șoseaua Berceni în momentul acesta și am judeca strict electoral ar fi o catastrofa, că nu trăiesc foarte mulți cetățeni acolo. Insă discutăm despre activitate economică, discutăm despre societăți care au mii de angajați în momentul acesta și discutăm despre dorința de dezvoltare pe linie de logistică și pe linie imobiliară, de aceea această stație, așa cum e în orice țară normală, înainte de a te apuca de construit, începe o operațiune importantă numită urbanizarea unei zone, nu facem altceva decât să contribuim la urbanizarea acestei zone de sud prin realizarea alimentărilor cu apă, curent, gaz și transport în comun.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Da, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar mă gândeam că poate Metrorexul ne cedează încasările pe una - două - trei luni ca să recuperăm și investiția. Că oricum ei câștigă enorm!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Noi trebuie să judecăm...o să vorbim cu firma Alstom, sunt convins că domnul Moulin, colegul nostru o să ne facă lobby și îl voi invita...și nu glumesc, oficial, la întâlnirile pe care le vom avea cu constructorul Alstom pentru a obține pentru Sectorul 4, discounturi cât mai mari. Sunt convins că se va implica în acest demers și ne va sprijini să obținem prețuri cât mai bune. Greșesc, domnule consilier? ”... (intervenții în sală fără microfon)...Având în vedere locul în care v-ați născut și faptul că trăiți, munciți și iubiți în Sectorul 4, nu-i iubiți pe toți, dar iubiți în Sectorul 4, este corect să ne implicăm împreună tocmai pentru a obține prețuri cât mai mici, așa cum chiar dumneavoastră luptați de fiecare dată. O să vă invit oficial în acest sens și vă mulțumesc anticipat pentru eforturile pe care le veți depune.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată. Discuții ? Vă rog, doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Despre ce parcare este vorba, că văd că s-au terminat mai multe parcări în spic pe Obregia. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Doamna consilier, vă vom răspunde în scris la această solicitare, este o descriere complexă și tehnică și sunt convins că reprezentanții dumneavoastră de la Comisia de Buget, v-au dat înainte de ședință lămuririrle necesare.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Ar fi trebuit și reprezentanții dumneavoastră de la investiții să fi venit ieri la Comisia 3. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„îi voi pedepsi. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumim, dacă nu mai sunt discuții. rog, domnul Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Domnule președinte, aș dori ca un coleg din executiv să ne răspundă la o întrebare. Am fost în zona respectivă acum vreo două zile și am constatat că locuitorii de pe Bulevardul Alexandru Obregia, așteptau să vină cineva de la primărie ca să înceapă marcajele pentru parcări. Au primit și niște fluturași în parbriz prin care erau anunțați că în data de 12.06 trebuie să elibereze locul ca să poată sa se facă marcaje pe porțiunile de bulevard respective. ”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană: „Domnul consilier, nu am înțeles întrebarea. Adică... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „S-au făcut marcajele, s-au trasat. ”

Dl Gâf Deac Ioan, director Direcția de Mobilitate Urbană: „S-au trasat. Asta este singura zi când pe unele segmente nu am putut să intrăm pentru că a plouat foarte rău și întâi trebuie să se spele trotuarul și să se usuce . S-au trasat. Pentru cei care au primit ieri înștiințări au fost trasate.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Până aproape de cultural, până la Palatul Telefoanelor.”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană: „Până la Palatul Telefoanelor,

exact.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Și următoarea porțiune când se va trasa?”

DI Gâf Deac Ioan - director - Direcția de Mobilitate Urbană:„Mâine dacă vremea este în regulă, revenim la începutul bulevardului, unde este Blocul OD1, avem acolo o secțiune rămasă restantă și continuăm cu numărul 20 unde am terminat ieri activitățile

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ca să vă pot da un răspuns global pentru toate obiectivele de investiții, estimăm că pentru ce înseamnă Șoseaua Berceni, Tineretului, Brâncoveanu și Obregia, cu tot cu trasat și cu finalizat complet, mai avem în jur de o lună, o lună și 4, 5 săptămâni undeva ăsta este intervalul de timp estimat, pentru a încheia inclusiv cu trasarea. Deci cam atât durează de aceea ne-am apucat pe tronsoane tocmai ca să câștigăm cât mai mult timp, să scurtăm. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Ca să fac o completare: fluturași! care erau puși în parbrizul mașinilor erau puși la acele mașini care erau parcate pe trotuar. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da, eu o să vă spun așa : locurile acelea de parcare sunt utilizate de cetățeni, fie că ne place, fie că nu ne place, sunt locuri provizorii până când o să facem alte locuri de parcare în Sectorul 4 o să folosim și suprafața respectivă. E un lucru pe care-1 asumăm, nu e niciun fel de problemă, sunt locuri provizorii, repet până când, de aceea și ordonăm tocmai ca să poată să treacă și să fie loc suficient și pentru oameni și pentru mașini și pentru biciclete, însă până o să avem 120 de mii de locuri de parcare, o să folosim în această perioadă, cu titlu de provizorat și aceste segmente.”

Dl Gâf Deac Ioan - director -Direcția de Mobilitate Urbană: „Oricum este delimitat clar spațiul pentru pietoni și urmează să fie și mai clar delimitat cu marcaje suplimentare. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Observația cetățenilor era următoare că, în caz de solicitare intervenție a unei ambulanțe sau a unei mașini de pompieri, locuitorii blocurilor care sunt chiar la bulevard n-or să poată să beneficieze de...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Este falsă această reprezentare pentru că mașina de pompieri, respectiv ambulanța, nu are ce să caute pe trotuar. Există căi de acces prin față și prin spate, nicio mașină de pompieri și nicio ambulanță nu are ce să caute pe trotuar. Mai mult decât atât, tocmai pentru că este un spațiu mai mult decât suficient pe tronsoanele despre care discutam, gândiți-vă că am dat camioane, erau parcate, m-am crucit, camioane! Erau parcate și abandonate dube, camioane, rulote și ce vreți dumneavoastră, pe zonele respective . Deci nu e o problemă din acest punct de vedere, este un spațiu suficient iar căile de acces 200% sunt asigurate. Mai mult decât atât și asta o să vă rog mult de tot să o aducem în atenția cetățenilor, faptul că, cu mare tristețe spun că în anii trecuți pe Bulevardul Obregia, pe Bulevardul ... și o să vă dau și statisticile exacte, pe cele pe care le reabilităm, au murit mulți oameni din cauza faptului că anumite elemente de siguranță nu au fost upgradate, de aceea avem o configurație, sunt primele bulevarde din București configurate în această formulă pe care sincer nici eu la început nu am înțeles-o foarte exact dar pe măsură ce a trecut timpul am înțeles, sunt măsuri de protecție deosebite pe care le-am luat pentru oameni. Vă mulțumes și pentru aceste întrebări foarte utile.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, înainte să trecem la vot o să vă rog să îmi permiteți să fac o mică corectură, la ultimul paragraf în loc de <în temeiul prevederilor art. 45 , alin (1) > corect este <în temeiul prevederilor art. 45 , alin (2)>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, domnule Viceprimar. Supun la vot acest proiect. Cu 25 de voturi pentru și o abținere, proiectul a fost adoptat. Punctul 6 pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până Ia 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. Dacă simt discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 25 de voturi pentru și o abținere proiectul a fost adoptat. Punctul 7: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București să achiziționeze terenul situat în B-dul Tineretului nr. 8, sectorul 4 în suprafață totală de 1417 mp, proprietate privată, având nr. cadastral 201984, precum și transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului. Ii dau cuvântul domnului Dandeș Cristian.”

Dl Dandeș Cristian - cetățean al Sectorului 4:„ Bună ziua. Mă numesc Dandeș Cristian, deținem în proprietate terenul din Bulevardul Tineretului nr. 8 în suprafață de 1490 metri pătrați. Să vă spun un scurt istoric al acestui teren, este un teren care a fost mereu în proprietatea familiei mele, el nu a fost retrocedat sau în vreo situație de genul acesta. Ca orice cetățean plătitor de taxe am vrea să valorificăm cumva acest teren, una din variante ar fi vânzarea lui. Am înțeles că în zonă există niște proiecte care ar putea să includă și această zonă, acest teren și noi am fi de acord sau interesați de acest lucru. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș dori să completez. în mod evident am avut o discuție prelabilă cu domnul Dandeș, singura problemă pe care am avut-o, majoră, de-a lungul timpului, a fost legată în primul rând de comunicare și a doua problemă legată de prețul pe care acest teren, l-ar putea avea. Din acest motiv, și o spunem tocmai în ideea de a rămâne consemnat acest lucru, dânsul a fost de acord ca procedura viitoare de evaluare pe care o vom avea la acest teren, să fie făcută, așa cum și la Aleea Terasei a fost făcută, de o companie din Big Four, tocmai pentru a nu avea vreo suspiciune, fie ea și rezonabilă, legată de evaluarea acestui teren . Mă interesează în mod direct să facem o astfel de evaluare. Dânsul a fost de acord.”

Dl Dandeș Cristian - cetățean al Sectorului 4:„ Sigur că da. Sigur că da. Mi se pare normal, e civilizat. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și vreau să confirme lucrul acesta, astfel încât terenul respectiv care este încadrat în VIA, el se găsește între un proiect recent finalizat al Primăriei Sectorului 4 și între un proiect în derulare al Primăriei Sectorului 4, România Parc este proiectul, care are o importanță deosebită pentru noi. Având în vedere faptul că familia Dandeș a fost extrem de cooperantă legat de acceptarea acestui fapt de evaluare, nu pot decât să vă rog să fim cu toții de acord să facem acest pas. Dacă mai are cineva vreo întrebare pentru mine, vă rog. Vă rog.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Negrilă.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Domnule Primar, noi salutăm, noi grupul Partidului Puterii Umaniste salutăm inițiativa dumneavoastră și venim în completare, de ce nu discutați cu toți proprietarii de acolo din parc ca să putem reîntregi toată zona parcului, în felul acesta eliminați și suspiciunile să nu zică cineva , să nu aibă ceva de spus și în modul acesta reîntregiți tot parcul și redați cetățenilor toată zona verde. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ați văzut că, apropo de.... chiar dacă a fost amuzant reportajul de pe Recorder.ro cu stejarii - acolo a fost o zonă ... râdeți și eu la fel, domnule consilier, vă rog nu mai râdeți așa... nu unde am început un astfel de demers numai că trebuie să-l luăm din aproape în aproape și avem dialog cu toată lumea, avem și situații litigioase, cum inclusiv cu dânșii am avut o situație litigioasă până în momentul în care am generat un dialog. Ne străduim ca tot ceea ce înseamnă terenuri și foarte bine ați spus, din Parcul Tineretului, respectiv Orășelul Copiilor, respectiv Lumea Copiilor, să reintre în circuitul spațiilor verzi. De aceea și aici sunt absolut de acord să menținem destinația de spațiu verde acestui teren, de spațiu verde, da? Și să-i menținem destinația, destinația de spațiu verde! Să completăm ca să nu avem o discuție suplimentară într-o altă etapă și de aceea vă solicit tuturor colegilor, încă o dată vă spun, să fim de acord cu toții să reîntregim parcul. Acesta este un alt pas important pe care-1 facem în acest demers. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, este vorba de zona care se află acuma la limita parcării construite pe Secerei, da? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da!”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „In cazul ăsta aș propune ca acest proiect să sune altfel iar

această propunere vine în urma consultării cu colegii de la PNL și de la PP-USL.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Să vă consultați și cu

noi cei de la PSD. Eu abia aștept să vă consultați și cu toată lumea.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Deci, domnule Primar, aș vrea ca acest proiect sa sune în

felul următor: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București ca în numele și pentru municipiul București să achiziționeze terenul situat în B-dul Tineretului nr. 8, sectorul 4 în suprafață totală de 1417 mp, proprietate privată, având nr. cadastral 201984, precum și transmiterea acestui teren în administrarea Consiliul Local al Sectorului 4 în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului. Cerem această modificare pentru că proprietarul terenului care a dat în administrare către Primăria Sectorului 4 este tot CGMB-ul și este normal ca el să devină proprietar și pe această suprafață pe care s-o dea la fel ca pe cealaltă suprafață în administrarea Sectorului 4. Nu consider că este necesar să ...”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Dacă-mi permiteți ... iertați-mă că vă întrerup, domnule consilier, e același lucru, ați citit practic același lucru.”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Nu, n-am citit, am scos obligativitatea ca noi să cerem, nu noi cerem ci noi împuternicim, adică această hotărâre să meargă către Consiliul General al Municipiului București, adică cerem Consiliului General al Municipiului București, ca în numele și pentru București să achiziționeze ei și să ne dea nouă.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Fiți atent, dialogurile între consiliile locale și cele județene și cele generale au fost reglementate foarte clar, eu nu pot să fac , eu Daniel Băluță Primarul Sectorului 4 nu pot să cer eu. Nu pot să cer eu. Consiliul Local în hotărâre face această solicitare care se transformă într-o hotărâre de consiliu. Tocmai pentru a respecta niște principii importante și este corect. Apropo de transparență, de unde știți dumneavoastră că eu nu am un interes la X la Y ? Toți trebuie să cunoaștem acest lucru, trebuie să avem majoritatea colegilor să fie de acord cu acest demers. Este absolut normal și este absolut corect. Inclusiv despre partea de finanțare vom discuta, important este să avem ambele modalități. Consiliul General poate să plătească el, poate să ne dea bani într-o altă formă să plătim noi, putem să plătim noi, să avem toate formulele astfel încât proiectele pe care le derulăm să se întâmple și să nu ne oprească niște măsuri birocratice în acest sens. De aceea vă spun că solicitarea către consiliu e mai mult decât decentă, practic aprindem un mare bec roșu, că avem un cetățean care are dialog cu noi, are pretenții rezonabile și putem fără niciun fel de problemă să finalizăm această tranzacție. Fie Primăria Municipiului București cum a procedat cu locul în care am plantat stejarii, fie Sectorul 4, important este ca într-o formă sau alta acest teren să intre în patrimoniul municipalității și să putem noi la nivelul Sectorului 4 să-l putem utiliza pentru proiectele pe care le avem în derulare și anume România Parc. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio: „Ok. Păi, atunci ar fi bine spunem <să achiziționeze din fondurile CGMB terenul situat. >

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Nu putem să solicităm noi către Consiliul General, adică nu putem vota noi pe banii lor.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Nu, nu, nu votăm noi, le solicităm să-l achiziționeze și să ni-1 dea în administrație . ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu certitudine colegii noștri, respectiv colegii dumneavoastră iau această decizie vizavi de finanțare, de modalitatea de finanțare. Important este exact ca și discuția anterioară pe care am avut-o legată de stația de metrou, ca și în discuțiile pe care le-am avut în ceea ce privește bulevardele, importantă este celeritatea pe de o parte, importantă este flexibilitatea, aici Primăria Municiului București cel puțin în anul acesta, în anul 2018 ne-a sprijinit substanțial în toate proiectele pe care le-am făcut și așa cum timpul ne-a arătat și în această privință avem într-o formă sau alta sprijinul Primăriei Municipiului București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții? Supun la vot acest proiect. Cu unanimitate de voturi acest proiect a fost adoptat. Punctul 8 : Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.365/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală de sport Școala Gimnazială nr.190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” sector 4, Municipiul București, modificată și completată. Dacă sunt discuții? Supun la vot acest proiect. Cu unanimitate de voturi acest proiect a fost adoptat. Punctul 9 : Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea și încheierea înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Raionul Florești din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune. Vă rog , domnul Negrilă.”

DI consilier Negrilă Vasile:„Grupul Partidului Umanist salută din nou această inițiativă și vrem să venim în completarea proiectului și să modificăm articolul 1: < se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea și încheierea înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Raionul Florești din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune, cu ocazia Centenarului Marii Uniri de la 1918 >”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Negrilă. Cu unanimitate de voturi, amendamentul domnului Negrilă a fost aprobat. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Cu unanimitate de voturi acest proiect a fost adoptat. Punctul 10: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei nr. 89”, sector 4, Municipiul București, modificată și completată. Vă rog , doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Am și eu o întrebare. în acest moment Colegiul Miron Nicolescu nu mai există. Nu are niciun impact asupra cererii de finanțare pe care am depus-o ? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnul Soare.”

DI Cezar Soare - director adjunct - Direcția de Investiții: „în acest moment colegiul există și este eligibil. Pe anul viitor, în planul de școlarizare al anului viitor, cele două colegii se vor uni, cele două se unesc prin fuziune, deci, patrimoniile se unesc de la amândouă, se unește patrimoniul de Nicolescu cu patrimoniul de la Dacia, deci nu prin absorbție.”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Deci, să înțeleg că acolo se vor ține cursuri ale noului, mai mare Liceu Dacia.”

Dl Cezar Soare - director adjunct - Direcția de Investiții: „Da, va fi un colegiu mare care se va numi Dacia.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „De ce am mai desființat liceul, dacă se fac cursuri în continuare acolo? Chiar sunt curios.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, în mod

evident că nu se pot desfășura cursuri pe perioada executării lucrărilor. Practic elevii din Colegiul Miron Nicolescu pleacă la Liceul Dacia pe perioada desfășurării lucrărilor, patrimoniul lor rămâne acolo și este eligibil, după cum a explicat domnul director Soare, pentru a fi finanțat prin Programul Operațional Regional, având ca urmare crearea unui liceu la standarde europene, după care se vor întoarce evident la cursuri elevii.”

DI consilier Turmac George Adrian: „Domnule Viceprimar, dacă-mi permiteți. Vreau să clarificăm o chestie, deci după ce am desființat liceul, facem investiții...”

DI Cezar Soare - director adjunct - Direcția de Investiții:„Nu l-am desființat. Chiar nu este desființat. Colegiul Tehnic Miron Nicolescu...”

Dl consilier Ttirmac George Adrian:„Dacă mă lăsați, domnul director să-mi termin și eu ideea. Deci, Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nu mai face parte din rețeaua de unități de învățământ, adică nu mai există .”

Dl Cezar Soare - director adjunct - Direcția de Investiții:„Ca nume! ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Deci nu vorbim de locație, vorbim de personalitatea juridică.” ..fzn/ervew/ze în sală fără microfon)...și după ce vom face această investiție care probabil că va dura 2 ani de zile.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:

„Domnul consilier, după ce se realizează investiția, rețeaua școlară este numai pentru anul viitor. Rămâne la latitudinea Consiliului Local să decidă reînființarea lui sub aceeași denumire, păstrarea comasării...”

DI consilier Turmac George Adrian:„Deci, e desființat!”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Pentru că după cum am explicat la ședința în care s-a votat comasarea celor două unități, Colegiul Miron Nicolescu nu mai îndeplinea criteriile de a fi încadrat în rețeaua școlară pentru anul respectiv, nu mai avea numărul de elevi, rețineți despre ce era vorba. ”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Da, domnule Viceprimar, eu nu contrazic nimic, doar întreb clar că asta nu înțeleg: mai există personalitate juridică pe Miron Nicolescu din vară sau nu mai există și îl reînființăm după aceea? E simplă întrebarea ! Dar ne învârtim în jurul cozii. Eu știu că în momentul în care a fot scos practic a fost comasat până nu mai are personalitate, asta întrebam! Deci practic dacă vom vrea să facem din nou liceu acolo va trebui să-l reînființăm cu aceeași denumire și reaprobare la minister, că de fapt de acolo pleacă totul, ceea ce înseamnă o altă procedură.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Păi și acum nu se face la fel? în fiecare an se face așa!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în

fiecare an se face la fel.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da! Dar asta spus că va trebui să facem acest pas sau dacă vom considera oportun să rămână tot în cadrul Liceului Dacia, nu? ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da, e corect. ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Și dacă se reînființează este...nu știu cum sa spun...capabil mă rog...vom avea noi bani în Sectorul 4 pentru toată procedura de înființare ?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Doamna Murgoci, nu presupune niciun cost, pur și simplu o solicitare ...”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Mai întrebați! Nu, nu e vorba de introdus pentru că trebuiesc reautorizate toate programele pentru care se cere pe partea de învățământ, asta presupune niște investiții... (intervenție în sală fără microfon)...Poate ne spune domnul consilier Trifu, că există niște costuri.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Aceste costuri nu cad în sarcina ministerului? ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Nu, nu cad în sarcina Ministerului.”

Dl consilier Trifu Vasile:,, Un singur lucru trebuie să precizez și mă bucură dacă rămâne așa, ca acest spațiu să fie al învățământului.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:

„Domnule consilier, nu se schimbă destinația.”

Dl consilier Trifu Vasile:„Asta spun și mă bucură. S-ar putea să apară o nouă școală, având în vedere câte investiții sunt în zonă, s-ar putea să reapară liceul având în vedere dezvoltarea pe diverse meserii, dar prin aracipare.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc.”

Dl Cezar Soare - director adjunct - Direcția de Investiții: „Locul este de a crea condiții mult mai bune pentru cei care urmează cursurile Liceului Miron Nicolescu.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cu unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Proiect nr.ll: Proiect de hotărâre privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire- Dacă sunt discuții? Vă rog, domnule Turmac!”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Doamna Secretar, am și eu câteva întrebări, dacă îmi permiteți.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știu. Vă ascult.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Una. Articolul privind votul.”

Dna Diana Anca Artene-Sec ret arul Sectorului 4 al Municipiului București:„Rămâne așa cum am spus art.45 alin.(l) întrucât nu e vorba de transmiterea patrimoniului.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Deci, nu transmitem patrimoniu?”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu transmitem patrimoniu!”

DI consilier Turmac George Adrian:„Ok. Deci, dăm doar în administrare să taxeze clienții. Nu? Cam asta este ideea. Sau înțeleg greșit?”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu

transmitem dreptul de administrare asupra imobilului respectiv. Transmitem administrarea nu dreptul de administrare. Așa cum v-am spus.... de proprietate.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Doar administrarea efectivă ca....”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Gestionarea, dacă vreți să îi spuneți așa.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Așa. Eu cred că aici e o problemă de...”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Din păcate dreptul încă nu a găsit cuvântul gestionare în ...”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Păcat. Sună mai bine. Și încă o întrebare, legat de acele parcări care sunt în curs de recepție. Putem să le transmitem spre gestionare, cum spuneți dumneavoastră?”

Dna Diana Anca Artene-Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Gestionare”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule director.”

Dl Gâf Deac Ioan - director - Direcția Mobilitate Urbană Sector 4:„Puteți observa în hotărâre că se specifică foarte clar că ele vor fi date în gestiune, în administrare cum vreți dumneavoastră să îi spuneți după finalizarea tuturor lucrărilor. De altfel, nici nu puteam să preluăm la direcție ceva ce încă este nefinalizat.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Asta vroiam să spun. Deci, domnule director doar vă facem o promisiune. Vedem mai târziu dacă ne ținem și de cuvânt.”

Dl Gâf Deac Ioan- Director Direcția Mobilitate Urbană Sector 4:„ Sigur că da. Am început să cred din ce în ce mai mult în promisiunile pe care mi le face consiliul.”

Dl consilier Turmac George Adrian:,, Bine. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și noi mulțumim. Supun la vot acest proiect. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.12 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, Ia unele școli de pe raza Sectorului 4 Vă rog, doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Despre ce affer-school este vorba la poziția 10? Repet. Ieri am încercat să obțin aceast răspuns în comisie dar nu era nimeni de la Investiții disponibil.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Colegii de la Investiții. Intr-adevăr, aici scrie doar after-school.”

Dl Turcu Cătălin Nicolae - director - Direcția Investiții:,, Bună ziua. Este vorba de after-school-ul aferent Școlii nr. 194. Ne cerem acuze.”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Bun. Atunci am să fac eu un amendament, dacă îmi permiteți <Să completăm la punctul 10 - after school aferent Școlii nr.l94>”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar. Cu unanimitate de voturi, amendamentul a fost adoptat. Vă rog, domnule Andrușceac!”

DI consilier Andrușceac Antonio:„O cerere de clarificare doar. Este un proiect de hotărâre care stabilește valoarea investițiilor, la care este inițiator domnul Băluță pentru că, proiectul privind obținerea avizelor ISU este un propiect care îmi aparține, în numele grupului USR.”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Este corect. Am atenționat consiliul și la precedenta ședință în sensul ăsta. Indicatorii sunt... vin ca urmare a proiectării făcute de proiectanți astfel încât a trebuit să inițieze domnul Primar acest proiect de hotărâre.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Am înțeles. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc și eu. Supun la vot proiectul în integralitatea sa. Vă rog, încă o persoană. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.13 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pentru anul 2018 Discuții? Supun la vot acest proiect. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.14 - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.104/27.04.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 Discuții? Supun la vot...”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Aici aș vrea să fac o mică rectificare. Aceeași observație ca la precedenta hotărâre. în temeiul art.45 alineat (1) în loc de alineatul (3).”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot acest proiect. Cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.15 pe ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță”. Discuții? Supun la vot. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.16: Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLS4 nr. 80/16.04.2018 privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES - EQUALS” Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Domnul Turmac poftiți la vot, vă rog. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.Proiectul nr.17 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al municipiului București. Discuții? Supun la vot.Vă rog, încă o persoană. Cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.18: Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 385/28.12.2017 Vă rog să votați.Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.19: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017, a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 315/20.11.2017 și a Anexei la Hotărârea

Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017. Dacă sunt discuții? Supun la......(intervenție fără

microfon din sală)... A! Sunt propuneri! Vă propun votul deschis. Vă rog să votați pentru vot deschis. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, s-a decis ca votul să fie deschis.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Rugăminte foarte mare la dumneavoastră. Pentru Liceul „Gheorghe Șincai” ...(intervenție fără microfon din sală)... Nu. Nu e o glumă. Pentru Liceul „Gheorghe Șincai”, pentru că acolo, oamenii aceia au nevoie de un coleg consilier care să fie prezent cât mai des, dacă se poate la toate ședințele, o să vă rog mult de tot, cine crede și cine consideră că poate să fie prezent măcar o dată pe lună acolo, să se înscrie pentru Liceul „Gheorghe Șincai” Da? Fără probleme. O să vă rog să începeți cu el.... Domnul Andrușceac o să începem cu Liceul „Gheorghe Șincai”.

Dl consilier Marin Ștefanei Dan:„Il propun eu pe colegul nostru Răzvan Sava.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Eu îl propun pe domnul Andrușceac la Liceul „Gheorghe Șincai”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu! Haideți să.... E mai bine să alegem oameni care vin și care pot să ajute acolo. Da? Domnul Sava, având în vedere calitatea de președinte al Organizației PNL Sector 4, sunt convins că are un program complex și este mai dificil să fie prezent la fiecare ședință. E o apreciere constructivă să știți.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „ Domnule Primar, pentru o astfel de misiune să știți că îmi fac timp. Nu are importanță.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, dacă doriți, eu sunt alături de dumneavoastră să știți. V-am spus...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Dar pot să îl susțin pe colegul meu Antonio Andrușceac, nicio problemă.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„Atunci îmi retrag propunerea și îl susțin și eu tot pe Antonio.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Următoarele propuneri vă rog!”

Dl Trocan Andrei - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O sa citesc toate propunerile și o să vă rog să le votăm la sfârșit în bloc. Pentru Școala Gimnazială nr.97, domnul Pânzaru George Daniel... (intervenție din sală fără microfon)... Este deja...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog, propuneri pentru Școala nr. 97, vă rog.”

Dl consilier Pânzare George Daniel:„Având în vedere că eu sunt unul din reperezentanții Coniliului Local la Școala nr.97 îl propun pe domnul Vasile Negrilă.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Iar eu o propun pe colega noastră, doamna Elena Iancu care a făcut parte din consiliu la această școală și cunoaște care sunt problemele acolo. Mi se pare normal să fie.”

Dl consilier Pânzare George Daniel:,, în această situație îmi retrag eu propunerea.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Bun. Școala nr.99.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog pentru Școala nr. 99. Doamna Murgoci! Nu doriți...”

DI Trocan Andrei - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu, că este...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Lăsați-mă să termin. Mă gândeam, dacă vreți să faceți o propunere, mai ales că dumneavoastră sunteți acolo...”... (intervenție din sală fard microfon)..”

Dl consilier Trifu Vasile:,, Asta am spus, doamna Nușa. Cine a plecat, și cel care a venit dacă vrea sau dacă nu propuneți pe altcineva. Așa ne bramburim......(discuții în sală fără microfon).. ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Propunem pe domnul Vasile Negrilă... (discuții în sală fără microfon)...propunem pe domnul consilier Pungă la această școala.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Propunem pe domnul consilier Pungă la această școala.”

Dl consilier Pungă Nicolae:,, Putem să amânăm un pic?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Poftiți?”

Dl consilier Pungă Nicolae:„Ce școli au rămas, că nu ....?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, stați puțin. E vorba de propunere nu.... Să știți că nu e opțional, așa...”.

Dl consilier Pungă Nicolae:,, Ok. Nu sunt obișnuit...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La

Școala Gimnazială „George Topârceanu”. Propunem pe domnul Vasile Negrilă. La Școala Gimnazială nr.189.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, La Școala nr.189.”

Dl consilier Trifu Vasile: „Cine a fost domnule?... (intervenție din sală fără microfon)... Marin Alexandru.”

Dl Trocan Andrei Sectorului 4 al Municipiului București:„George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, îl propunem pe domnul Pungă. La Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu”?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Pe domnul Schuster.”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Colegiul Național „Gheorghe Srneen”... (intervenție din sală fără microfon)... Este domnul Andrușceac.”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E domnul Andrușceac. Ok. Școala Gimnazială „SEB” din strada Mărțișor.”

DI consilier Vasile Negrilă:,, Grupul PPU-sl îl propune pe domnul Schuster.”

Dl Trocan Andrei - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Școala Primară „Montesara”. E nou intrată în rețea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Cine dorește să facă o propunere?”

Dl consilier Puiu FIorian:„Domnul Mircea Balmuș, e propunerea.”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și

Grădinița cu program normal și prelungit „Micii Poznași” Propunem pe domnul Pungă. O să vă citesc pe rând propunerile și să le votăm în bloc, vă rog. Școala gimnazială nr.97- doamna Elena Iancu, Școala Gimnazială nr.99- domnul Pungă, Școala Gimnazială „George Topârceanu”- domnul Negrilă, Școala Gimnazială nr. 189- domnul Pungă, Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu”- domnul Schuster, Colegiul Național „Gheorghe Șincai”-domnul Andrușceac, Școala Gimnazială „SEB”-domnul Schuster, Școala Primară „Montesara”- domnul Balmuș și Grădinița cu program normal și prelungit „Micii Poznași”- domnul Pungă.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot propunerile acestea. Vă rog să votați. Cu 26 de voturi, propunerile au fost aprobate. Acum supun la vot proiectul, în integralitatea sa. Vă rog să votați. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.20 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2018-30.09.2018. Propuneri?”

Dl consilier Puiu Florian:„Grupul PSD îl propune pe domnul Cosmin Bărbălău.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Grupul USR îl propune pe Antonio Andrușceac.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, înainte de aceasta, aș vrea să propun votul deschis. Să nu ne complicăm.”

Dna Popa Aneta - Șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:,,...(intervenție fără microfon)... E deschis prin lege.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă sunt 2 propuneri e deschis?”

Dna Popa Aneta -Șef - Serviciul Tehnic Consiliul Local:,,...(intcrvenifie fără microfon)...Votul se face deschis pentru președinte.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Deci întâi subsemnatul - Bărbălău Cosmin. Vă rog să votați. 24 de voturi pentru și 2 abțineri Și acum vă rog să votați pentru domnul Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Eu nu sunt de acord să fiu nominalizat îi mulțumesc colegului meu dar îmi retrag candidatura. Vă mulțumesc frumos.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc pentru eleganță. Supun la vot proiectul, în ansamblul lui. Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul nr.21 de fapt, Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 30.05.2018. Vă rog să votați. Vă rog să votați. Cine nu a votat? încă două persoane, vă rog. încă o persoană. Cu 26 de voturi, procesul verbal a fost aprobat. Punctul nr.22: întrebări, interpelări. Dacă... Vă rog, domnul Matache.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Domnul Viceprimar, mai este aici?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu mai este”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok. Am de înmânat petiția mea către Brigada Rutieră, pe care dânsul mi-a cerut-o data trecută și am uitat să i-o dau, referitoare la niște semafoare ce trebuie schimbate și vreau să....”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Puteți să i-o lăsați la cabinet dacă...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor Ok. Una la mână. Niște semnalări... sesizări din partea unor cetățeni. Am primit câteva sesizări din partea cetățenilor locuitori în zona Pieții Berceni privind mutarea aparatelor în locul de joacă amenajat... ok...către un alt spațiu cu destinație asemănătoare în spatele Pieții Berceni. Eu am fost acolo, am văzut despre ce este vorba, le-am explicat că s-au mutat din partea cealaltă în colțul ăsta. E adevărat. Există zvonuri acolo că se va face o parcare și oamenii vroiau să întreb lucrul ăsta. Cum se va face, ce se va face?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu pot să confirm zvonuri. Nu știu...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor Ok. Zvonurile ajung la noi ca să.....venim...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Sper să rămână doar la stadiu de zvonuri...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Ok. Ok. Ce am observat. Unde s-a amenajat un nou loc de joacă, este că s-a turnat centura și fundația gardului metalic, al noului loc de joacă din spatele Pieții Berceni și unii copaci au fost pur și simplu betonați la rădăcină, crestați la tulpină, să facă loc centurii din beton. Când am întrebat persoana care supraveghea lucrarea, acesta mi-a explicat că a fost necesară respectarea liniei de beton, deși se vedea clar că copacul avea o delimitare a bordurii în jurul lui și se putea respecta acest lucru. Domnul respectiv, responsabil cu supravegherea lucrării, mi-a replicat că ar trebui să taie copacul și gata. Uite așa, fără nici o ezitare. I-am explicat că nu este corect ce face și voi sesiza Instituția Primăriei. In concluzie, având în vedere ca alte lucruri observate în sector, se lucrează din păcate iresponsabil și fără nici o urmă de respect pentru protecția mediului, extrem de necesar într-un oraș din ce în ce mai poluat și aglomerat, aceste lucruri nu ar mai trebui tolerate. Pe șoseaua Berceni, în zona marketului Profi, trotuarul a fost îngustat extrem de mult. De abia pot trece doi oameni unul pe lângă celălalt. O mămică cu un copil în cărucior ocupă tot trotuarul iar oamenii sunt obligați să o ia prin parcări ca să treacă. Pentru că tot se lărgește șoseau Berceni, nu se vede nicăieri intenția construirii unor pieste pentru biciclete. Având în vedere aglomerația din trafic, oamenii ar trebui încurajați să folosească un mijloc de transport alternativ iar Primăria are un rol important în demararea lucrărilor în această direcție. Există foarte puține pubele pentru reciclarea selectivă a deșeurilor, aproape invizibilă, în sectorul 4. La fel informarea cetățenilor cu privire la importanța selectării și reciclării deșeurilor casnice este zero. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc. Doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da. Eu sunt mai scurtă. Am primit o semnalare de la un cetățean...tot de la un cetățean, am mai multe dar pe scurt, el spune că bordura în loc să fie la ... bordura la trecerile de pietoni de pe bulevardul Obregia în loc să fie la o înălțime de maxim 2 centimetri, ea este montată între 5 și 11 centimetri față de carosabil, ceea ce contravine unui normativ, normativul nr.51 și creează probleme pentru persoanele cu dizabilități. A doua ține de Școala nr.99. îmi pare rău că nu mai am pe cine să întreb cum sunt prioritizate și dacă sunt prioritizate investițiile în școli, pentru că acolo plouă de multă vreme, vă spun de școli pentru ca am avut acele ședințe de evaluare a directorilor și toți profesorii au vrut să comunice acest lucru. Deci la Școala nr.99 plouă de foarte multă vreme și tavanul este deteriorat, cred ei, iar sala de sport a fost reparată cu banii părinților, ceea ce nu mi se pare ok. La fel, există probleme și la Onicescu. De exemplu, nu există

suficient mobilier pentru toți elevii sau mobilierul este învechit și mai mult decât atât își.....clasa de

informatică calculatoarele sunt primite donații din... de la diverse firme și în orice caz niște computere vechi. Iar cealaltă ține de modul în care parchează cetățenii și pe care... nu știu... poliția nu îi vede. Eu v-am adus aici fotografii făcute ieri, chiar i-am întrebat pe cetățeni... deci majoritatea cetățenilor parchează în stațiile de autobuz. Am văzut că ați pus ... nu știu cum se cheamă... acele bile albe pe... ...fm/erven/Ze din sală fără microfon)... bolarzi. Da. Ok. Nu mai parchează în locurile acelea, parchează în stația de autobuz și aș vrea să știu dacă nu este posibil ca poliția locală să fie mai prezentă și să îi amendeze. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și noi mulțumim. S-a notat. Domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Două interpelări pentru Direcția de Investiții, pentru domnul director. Aș dori să-i someze pe cei care desfășoară lucrări pe strada Justiției pentru cei de la ENEL ca, în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, să refacă trotuarele complet, ele sunt afectate mai mult de 40%. Legea spune că dacă depășește 30% trebuie refăcute complet, nu peticite. Deci, îl rog pe domnul director să îi someze pe cei care fac lucrări pentru cei de la ENEL să reabiliteze trotuarele în proporție de 100%, așa cum o cere legea. A doua interpelare, tot pentru domnul director, este legată de stadiul reabilitării celor două blocuri care au la parter grădinițele Scufița Roșie și cealaltă de pe strada Tohani, blocurile 30 și 31. Ultima interpelare este pentru doamna director de la Direcția de învățământ. Nici până în acest moment nu s-au plătit banii pentru cazarmament, prevăzuți de lege, pentru copii cu dizabilități. S-a terminat anul școlar iar acești părinți, care au nevoi speciale pentru copii lor ,nu au primit sumele care sunt legal cuvenite. Vă mulțumesc,”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Și eu vă mulțumesc. Doamna Murgoci.”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, îmi cer scuze. Am uitat. Banii aceia de CES. Știu că Școala 108 i-a primit pentru 2017. Nu i-au primit pentru 2016. Ține tot de partea aceasta de persoane cu dizabilități și sunt niște bani de care oamenii chiar au nevoie. Deci pe 2016, pentru Școala 108. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da. Eu am fost și am discutat cu proprietarii din blocul llC-șos Olteniței, nr.56. Se pare că între blocuri și stradă există, la ora actuală, un spațiu verde destul de mare cu două rânduri de copaci și a venit o firmă, săptămâna trecută, să scoată gardul, să scoată gardul viu și se pare că acolo se vor face niște parcări. Acolo este spațiu verde și iarăși nu avem voie să tăiem copaci fără autorizație și să reducem din spațiul verde.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Așa este”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Acolo trebuie să rămână cum este. Nu știu care este planul Primăriei. Ca de obicei nu există niciun fel de informare, nicio transparență, niciun panou de autorizație de construcție, se fac lucrări în totală ilegalitate, câteodată și total netransparent.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Vă rog să verificați să nu fie.....spațiu verde.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Eu sunt consilier, la fel ca și dumneavoastră, nu am atribuții în control. Pentru doamna Murgoci, dacă poate să vă răspundă doamna secretar cu CES-ul.”

Dna Diana Anca Artene-Sec ret arul Sectorului 4 al Municipiului București:,, în ceea ce privește CES-urile, nu am informația foarte clară, în sensul că nu am studiat-o dar, am observat pe grup că s-a discutat acest aspect. Este vorba într-adevăr de banii pe cazarmament, vorbim de 600 de copii. Banii aceștia provin de la Ministerul învățământului, nu de la bugetul local. Nu au sosit banii de la Ministerul învățământului iar DAUI a făcut demersuri în acest sens, în sensul că a făcut o nouă adresă de revenire pentru suplimentarea banilor și transmiterea acestora către bugetul local pentru a-i putea repartiza. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Da. Eu am înțeles de la școală că problema e că nu mai găsesc hârtiile depuse de școală din 2016, deci nu e vorba decât de câțiva copii, nu în toate școlile. Deci în unele școli au primit banii în altele nu. La 108 nu știu cum a rămas. Deci, dacă e posibil, școala poate aduce adresele depuse în 2016, dacă nu mai există arhiva fostei direcții, ca să facă dovada că au fost cândva depuse.”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Mulțumim frumos. La așteptăm. Vă rog frumos. ...(intervenție din sală fără microfon)... Bineînțeles. Vedem, cercetăm și după aceea concluzionăm.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și eu vă mulțumesc. Declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETARUL SECTORULUI 4


Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU

Diana Anca ARTENE


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela CH1RCU

Consilier Mihaela TĂTARU Consilier Mirela MUSTĂȚEA

26