• Hotărârea 351/2018 - Sectorul 4 - 27.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la spațiul închiriat în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018
 • Hotărârea 350/2018 - Sectorul 4 - 27.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea schimbului a două autoturisme între Sectorul 4 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
 • Hotărârea 349/2018 - Sectorul 4 - 27.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE”
 • Hotărârea 348/2018 - Sectorul 4 - 27.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI
 • Hotărârea 347/2018 - Sectorul 4 - 27.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4
 • Hotărârea 346/2018 - Sectorul 4 - 27.12.2018

  Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 345/2018 - Sectorul 4 - 27.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional UMF Carol Davila
 • Hotărârea 344/2018 - Sectorul 4 - 27.12.2018

  Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru copilul Vlad Alexandru Cîrciu, în vederea susținerii intervenției și tratamentului medical al acestuia
 • Hotărârea 343/2018 - Sectorul 4 - 27.12.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 342/2018 - Sectorul 4 - 17.12.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului locale al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 341/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor sociale situate în blocul F3 din Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4
 • Hotărârea 340/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.165/14.06.2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București
 • Hotărârea 339/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre privind respingerea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele legale privitoare la instituirea unei taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător
 • Hotărârea 338/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019, cu completările ulterioare (se introduce Școala Postliceală ,,Henri Coandă’’)
 • Hotărârea 337/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2019-2020
 • Hotărârea 336/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea implementării de către Sectorul 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului proiectului: COD SMIS 126477 ” e-CETATEAN (Cunoastere, Egalitate, Transparenta, Administratie, Tinta, Evolutie, Actualitate, Normalitate)” din cadrul apelului de propuneri de proiecte POCA CP10/2018 pentru regiunea mai dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată
 • Hotărârea 335/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 22 blocuri de locuințe incluse în „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”
 • Hotărârea 334/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 27 blocuri de locuințe incluse în „Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”
 • Hotărârea 333/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Realizare de lucrări specifice în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru spațiul închiriat în incinta Grand Arena Mall, et. 1” (a se vedea HCLS4 nr. 263/2018)
 • Hotărârea 332/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018”
 • Hotărârea 331/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie funcțională Școala numărul 100 situată în Calea Văcărești nr.296, Sector 4
 • Hotărârea 330/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.367/22.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “reamenajarea spațiului urban adiacent bulevardelor Alexandru Obregia, Constantin Brâncoveanu, Tineretului și Șoseaua Berceni”
 • Hotărârea 329/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre privind decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale de pe raza Sectorului 4, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare
 • Hotărârea 328/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea, înfrățirea și semnarea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Primăria Comunei Mahala, Raionul Nouăsulița, precum și cu Primăria Satului Ostrița, Raionul Herța, regiunea Cernăuți din Ucraina, pentru realizarea şi finanţarea unor programe comune culturale, sportive, de tineret, educaţionale și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie
 • Hotărârea 327/2018 - Sectorul 4 - 13.12.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 326/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.01.2019-31.03.2019
 • Hotărârea 325/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru desființare parțială, consolidare, recompartimentare, remodelare, extindere și supraetajare construcție existentă, în scopul obținerii unei locuințe P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 179,00 mp, aparținând , situat în str. Domnița Florica nr. 11, Sector 4, București
 • Hotărârea 324/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective Ds+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 350,00 mp, aparținând SC TODQUBIC ARHITECT SRL, situat în str. Preda Buzescu nr. 23A-23B, Sector 4, București
 • Hotărârea 323/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire clădire P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 151,00 mp, aparținând , situat în str. Obolului nr. 1, Sector 4, București
 • Hotărârea 322/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând , situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București
 • Hotărârea 321/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală industrială pentru depozitare P înalt și corp administrativ P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.500,00 mp, aparținând firmei S.C. PROFI ART S.R.L., situat în Drumul Dealul Bradului nr. 169-173, Sector 4, București
 • Hotărârea 320/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință individuală P+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 148,00 mp, aparținând , situat în str. Dunării nr. 3, Sector 4, București
 • Hotărârea 319/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire clădire P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 329,00 mp, aparținând , situat în Bulevardul Alexandru Obregia nr. 19E, Sector 4, București
 • Hotărârea 318/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință S+P+2E, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 155,00 mp, aparținând , situat în str. Prașilei nr. 24A, Sector 4, București
 • Hotărârea 317/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobile locuințe individuale P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2319,00 mp, aparținând , situat în Calea Șerban Vodă nr. 217C-217B, Sector 4, București
 • Hotărârea 316/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 166,00 mp, aparținând , situat în str. Iarba Câmpului nr. 87, Sector 4, București
 • Hotărârea 315/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 291,00 mp, aparținând , situat în str. Redutei nr. 3A, Sector 4, București
 • Hotărârea 314/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea duratei de amortizare, cota autorității publice locale pentru administrare, întreținere, reparații curente și capitale, aplicată tuturor titularilor de contracte și cota aplicată titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani, la valoarea de înlocuire a construcției locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul A.N.L., în Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20, bloc Z.I. 3
 • Hotărârea 313/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de locațiune pentru locuințele construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 312/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 282/06.11.2018 privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3
 • Hotărârea 311/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind realizarea schimbului de locuinţe sociale, , titularii contractelor de închiriere nr. 34468/11.06.2018, respectiv nr. 20191/16.04.2018
 • Hotărârea 310/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de internare în cadrul Centrului Medico–Social “Sfântul Andrei” aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, a contractului pentru acordarea de servicii medico-sociale și a angajamentelor de plată
 • Hotărârea 309/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Medico-Social “Sfântul Andrei” aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4
 • Hotărârea 308/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector nr.4 nr.259/02.10.2018 privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 307/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind însușirea și asumarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2016-2020
 • Hotărârea 306/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 305/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea contractului de management administrativ-financiar încheiat între directorii unităților de învățământ de stat și Primarul Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 304/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 150/14.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 303/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre pentru aprobarea documentației, indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor pentru proiectul cu titlul „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 302/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind transmiterea unei solicitări Consiliului General al Municipiului București de constatare a inexistenței, în acest moment, a imobilelor clădiri situate în Șos. Olteniței nr. 9, sector 4 și scoaterea lor din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, conform Anexei la H.C.G.M.B. nr. 186/08.05.2008, pag. 201
 • Hotărârea 301/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 232/20.09.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”
 • Hotărârea 300/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind modificarea documentației tehnico-economice prin introducerea unei soluții tehnice pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni – Sudului”
 • Hotărârea 299/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare spațiu cu funcțiunea de grădiniță în incinta Grand Arena Mall, etaj 1”
 • Hotărârea 298/2018 - Sectorul 4 - 05.12.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 297/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor devenite vacante, din Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20 (fostă Șos. Olteniței nr. 219), bloc Z.I.1, construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii
 • Hotărârea 296/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social furnizat la domiciliu “Serviciul de asistență maternală”
 • Hotărârea 295/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 ca partener în cadrul proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, inițiat și depus de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu celelalte DGASPC-uri în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” - AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14”
 • Hotărârea 294/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București
 • Hotărârea 293/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre privind respingerea îndreptării unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 150/14.06.2018 pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 292/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București înscrise în cartea funciară și aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 291/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 38/27.02.2018, privind aprobarea Listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere și intervalele orare aferente
 • Hotărârea 290/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 289/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.159/14.06.2018 privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire
 • Hotărârea 288/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre privind respingerea transmiterii unei solicitări Consiliului General al Municipiului București de constatare și scoatere a imobilelor clădiri situate în Șos. Olteniței nr. 9, sector 4, din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, conform Anexei la H.C.G.M.B. nr. 186/08.05.2008, pag. 201
 • Hotărârea 287/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivele de investiții: bloc A13, strada Huedin nr. 14 și bloc B19, strada Moldoveni nr. 16 de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 286/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School, de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 285/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici -faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 284/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind lucrări de termoizolare a unor unități de învățământ de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 283/2018 - Sectorul 4 - 21.11.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 282/2018 - Sectorul 4 - 06.11.2018

  Hotărâre privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3
 • Hotărârea 281/2018 - Sectorul 4 - 06.11.2018

  Hotărâre pentru aprobarea completării, cu poziția nr. 38, a Anexei nr. 2 la H.C.L. S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, din cadrul programului de locuințe pentru tineri
 • Hotărârea 280/2018 - Sectorul 4 - 06.11.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.183/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8”
 • Hotărârea 279/2018 - Sectorul 4 - 06.11.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.178/02.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3”
 • Hotărârea 278/2018 - Sectorul 4 - 06.11.2018

  Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București”
 • Hotărârea 277/2018 - Sectorul 4 - 06.11.2018

  Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul I
 • Hotărârea 276/2018 - Sectorul 4 - 06.11.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării investiției de bază pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)
 • Hotărârea 275/2018 - Sectorul 4 - 06.11.2018

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare din sectorul 4
 • Hotărârea 274/2018 - Sectorul 4 - 06.11.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 273/2018 - Sectorul 4 - 06.11.2018

  Hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 272/2018 - Sectorul 4 - 06.11.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 271/2018 - Sectorul 4 - 17.10.2018

  Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin H.C.L.S.4 nr. 369/22.12.2017
 • Hotărârea 270/2018 - Sectorul 4 - 17.10.2018

  Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 4
 • Hotărârea 269/2018 - Sectorul 4 - 17.10.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 268/2018 - Sectorul 4 - 17.10.2018

  Hotărâre privind îndreptarea unor erori din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/ 31.01.2018, privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4
 • Hotărârea 267/2018 - Sectorul 4 - 17.10.2018

  Hotărâre privind solicitarea de preluare în administrarea Consiliului General al Municipiului București a unor străzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea includerii în programul ” Nicio stradă neasfaltată și fără utilități publice”
 • Hotărârea 266/2018 - Sectorul 4 - 17.10.2018

  Hotărâre privind modificarea HCL S4 nr. 344/ 18.12.2017 și HCL S4 nr. 174/ 02.07.2018
 • Hotărârea 265/2018 - Sectorul 4 - 17.10.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 264/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 263/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a unui spațiu în suprafață de 3200 mp în Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în vederea asigurării continuității activităților de învățământ pe durata lucrărilor de modernizare și consolidare a grădinițelor din sectorul 4
 • Hotărârea 262/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia
 • Hotărârea 261/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”
 • Hotărârea 260/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre pentru aprobarea închirierii și a procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere
 • Hotărârea 259/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 258/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 4 pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 81, alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare
 • Hotărârea 257/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării echipei de la Colegiului Național „Gheorghe Șincai” la proiectul „Is the world of today better or worse than 20 years ago?” din Sant Quirze, Spania
 • Hotărârea 256/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre privind trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 255/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 254/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 253/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele RENAULT TRAFIC cu numarul de înmatriculare B 034506 (VF1FL000861206461) si DACIA DUSTER cu numarul de înmatriculare B 034515 (VF1HJD40161680915) aflate în dotarea Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4
 • Hotărârea 252/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Societatea de Transport București STB S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor STB aflate pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 251/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare, reparații, modernizare Sala de festivități - Colegiul Național Gheorghe Șincai Corp 3”
 • Hotărârea 250/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată
 • Hotărârea 249/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre pentru modifcarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici -faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 248/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 247/2018 - Sectorul 4 - 02.10.2018

  Hotărâre privind aprobarea contractelor de schimb încheiate în formă autentică, între Municipiului București în calitate de proprietar, Sectorul 4 al Municipiului București în calitate de administrator și investitor și proprietarii spațiilor afectate de modernizarea Complexului agroalimentar Piața Sudului
 • Hotărârea 246/2018 - Sectorul 4 - 28.09.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)
 • Hotărârea 245/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.10.2018-31.12.2018
 • Hotărârea 244/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 243/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, CEREREA DE PROIECTE CP10/2018-„Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”
 • Hotărârea 242/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139/30.05.2018
 • Hotărârea 241/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și conversie funcțională clădire existentă – funcțiune propusă Grădiniță Șos. Giurgiului nr. 86”
 • Hotărârea 240/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr.1 la acordul-cadru nr.38870/15.10.2015
 • Hotărârea 239/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020
 • Hotărârea 238/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după semnarea contractelor de execuție aferenți unui număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020
 • Hotărârea 237/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru 23 de obiective de investiții de pe raza sectorului 4
 • Hotărârea 236/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, referitor la imobilele teren și clădiri
 • Hotărârea 235/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a celor două Centre de Incluziune Socială situate în șos. Berceni nr 12A, sector 4
 • Hotărârea 234/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului – contract PODSRU 96/6.2/S/62982
 • Hotărârea 233/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 232/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Modernizare, recompartimentari interioare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru Piata Progresul”
 • Hotărârea 231/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.126/21.05.2018, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici- faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 230/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 229/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Scoala Gimnaziala nr. 190, str. Nitu Vasile nr.16”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 228/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 227/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5 „
 • Hotărârea 226/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.289/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 225/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 224/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 223/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 222/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 221/2018 - Sectorul 4 - 20.09.2018

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 220/2018 - Sectorul 4 - 30.08.2018

  Hotărâre pentru aprobarea modificării poziției nr. 27 din Anexa nr. 2 la H.C.L.S4 nr. 120/16.05.2018 privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos. Vitan – Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuinţe pentru tineri
 • Hotărârea 219/2018 - Sectorul 4 - 30.08.2018

  Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.75/2017, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 218/2018 - Sectorul 4 - 30.08.2018

  Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 217/2018 - Sectorul 4 - 30.08.2018

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului European Cultural şi de Tineret pentru U.N.E.S.C.O. “Nicolae Bălcescu”
 • Hotărârea 216/2018 - Sectorul 4 - 30.08.2018

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 215/2018 - Sectorul 4 - 30.08.2018

  Hotărâre privind aprobarea regulamentului de salarizare a personalului din proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, derulate prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 214/2018 - Sectorul 4 - 30.08.2018

  Hotărâre pentru aprobarea regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al sectorului 4 alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005
 • Hotărârea 213/2018 - Sectorul 4 - 30.08.2018

  Hotărâre privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 268.034.074,41 lei in vederea asigurarii prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 212/2018 - Sectorul 4 - 30.08.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" pentru finanţarea şi realizarea în comun a lucrărilor de interes public local ”Amenajare parcare Bagdasar-Arseni"
 • Hotărârea 211/2018 - Sectorul 4 - 30.08.2018

  Hotărâre privind respingerea trecerii temporare a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 210/2018 - Sectorul 4 - 30.08.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 209/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre privind Organizarea apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4
 • Hotărârea 208/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre privind respingerea participării unei delegații a Consiliului Local Sector 4 la vizita organizată de către Reprezentanța Patriarhiei Române din Ierusalim
 • Hotărârea 207/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Federația Română de Fotbal în vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte de interes public local ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive
 • Hotărârea 206/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivele de investiții: bloc 2A, B-dul Alexandru Obregia nr. 2A bis și bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 205/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 204/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivelor aflate în planul de investiții ”Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului”, ”Amenajare parcare Piața Big Berceni” și ”Amenajare parcare juxtapusă, din B-dul Constantin Brâncoveanu” precum și demararea procedurilor de expropriere
 • Hotărârea 203/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre privind transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri de transmitere a Parcului Tineretului din sectorul 4, având nr. cadastral 212027, din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 202/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 201/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.160/14.06.2018 și din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.172/02.07.2018
 • Hotărârea 200/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 8 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 6 „
 • Hotărârea 199/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.290/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 6” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 198/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 197/2018 - Sectorul 4 - 25.07.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 196/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui...................., situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București
 • Hotărârea 195/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 291,00 mp, aparținând lui................, situat în str. Redutei nr. 3A, Sector 4, București
 • Hotărârea 194/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire locuință D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 166,00 mp, aparținând lui.................., situat în str. Iarba Câmpului nr. 87, Sector 4, București
 • Hotărârea 193/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil de locuințe colective P+4E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 191,00 mp, aparținând.................., situat în str. Drumul Găzarului nr. 100, Sector 4, București
 • Hotărârea 192/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+E3retras, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând.................., situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București
 • Hotărârea 191/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective și showroom D+P+2E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 1,124 mp, aparținând societății RAM SET S.R.L., situat în Șoseaua Olteniței, nr. 199, 201, Sector 4, București
 • Hotărârea 190/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+4E+E5 retras, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1448,00 mp, aparținând firmei CAROL APARTAMENTS S.R.L., situat în str. Frigului nr. 16, Sector 4, București
 • Hotărârea 189/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/27.02.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, modificată și completată prin HCLS4 nr. 104/26.04.2018
 • Hotărârea 188/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București şi al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 187/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată
 • Hotărârea 186/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată
 • Hotărârea 185/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind predarea documentațiilor tehnico-economice și transferul integral al fondurilor către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, în vederea implementării și derulării investițiilor pentru unele școli de pe raza sectorului 4
 • Hotărârea 184/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre pentru respingerea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4
 • Hotărârea 183/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 6 componente din cererea de finanțare ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8 „
 • Hotărârea 182/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.292/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 8” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 181/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 7 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4 „
 • Hotărârea 180/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 179/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.244/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 178/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 3 „
 • Hotărârea 177/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții ,,Execuție lucrări de termoizolare Școala Gimnazială nr.100”
 • Hotărârea 176/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)
 • Hotărârea 175/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 174/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți unui număr de 16 unități de învățământ preșcolar de stat, proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020
 • Hotărârea 173/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată
 • Hotărârea 172/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, pentru un număr de 8 școli de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 171/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de modernizare, reabilitare pentru unitatea de învățământ Grădinița Scufița Roșie” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 170/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 169/2018 - Sectorul 4 - 02.07.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 168/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.07.2018-30.09.2018
 • Hotărârea 167/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 314/20.11.2017, a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 315/20.11.2017 și a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 327/28.11.2017
 • Hotărârea 166/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 385/28.12.2017
 • Hotărârea 165/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al municipiului București
 • Hotărârea 164/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLS4 nr.80 /16.04.2018 privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES – EQUALS”
 • Hotărârea 163/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre privind aprobarea proiectului „Vara în...Grădiniță”
 • Hotărârea 162/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.104/27.04.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 161/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pentru anul 2018
 • Hotărârea 160/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la unele școli de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 159/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire
 • Hotărârea 158/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr.364/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din B-dul Metalurgiei nr.89” sector 4, Municipiul București, modificată și completată
 • Hotărârea 157/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea și încheierea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Raionul Florești din Republica Moldova, în vederea promovării unor interese comune
 • Hotărârea 156/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.365/22.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală de sport Școala Gimnazială nr.190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” sector 4, Municipiul București, modificată și completată
 • Hotărârea 155/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București să achiziționeze terenul situat în B-dul Tineretului nr. 8, sectorul 4 în suprafață totală de 1417mp, proprietate privată, având nr. cadastral 201984, precum și transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului
 • Hotărârea 154/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 153/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 152/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Societatea de Transport cu Metroul București "METROREX" S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între Stația de Metrou Berceni și Șoseaua de Centură
 • Hotărârea 151/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale către Guvernul României, pentru trecerea din domeniul de interes public național în domeniul de interes public local al CGMB și în administrarea Sectorului 4, a două imobile din sectorul 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din Parcul Orășelul Copiilor
 • Hotărârea 150/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind desfășurarea licitației publice cu strigare de către Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea închirierii imobilelor, teren și clădiri, situate în Șos. Berceni nr. 38A, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 149/2018 - Sectorul 4 - 14.06.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 148/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 147/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind numirea Inspectorului de Protecţie Civilă şi Cadrului Tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4
 • Hotărârea 146/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru familia doamnei Stan Larisa, în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit în sectorul 4
 • Hotărârea 145/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu excedentar din cadrul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu” către Asociația „Casa de Ajutor Reciproc” - Sucursala CAR Învățământ Sector 4
 • Hotărârea 144/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ”MENS SANA – Masuri Educationale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale”
 • Hotărârea 143/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ”SCOALA MEA-Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate”
 • Hotărârea 142/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind implementarea de către Sectorul 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului a cererii de finanțare ”Educarea și conștientizarea personalului cu risc la corupție din cadrul UAT Sector 4, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție” și a cheltuielilor aferente acesteia
 • Hotărârea 141/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2„
 • Hotărârea 140/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, prin încheierea unor contracte de servicii juridice care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4 în instanțele judecătorești
 • Hotărârea 139/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale necesare către Guvernul României pentru emiterea unei hotărâri prin care să se realizeze transmiterea unui imobil-teren situat în Str. Perșani nr. 2, Sector 4, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 4 în domeniul public al statului
 • Hotărârea 138/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 137/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 136/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București în vederea amenajării de către Sectorul 4 al Municipiului București a pistelor de biciclete pe străzile/ trotuarele prevăzute în Anexa la prezenta, de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B-Administrația Străzilor, în concordanță cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
 • Hotărârea 135/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017
 • Hotărârea 134/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 133/2018 - Sectorul 4 - 30.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea introducerii unor categorii de servicii suplimentare negociate și a modelului actului adițional nr.5 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 132/2018 - Sectorul 4 - 21.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor pentru achiziționarea unei platforme mobile pentru persoane cu dizabilități de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
 • Hotărârea 131/2018 - Sectorul 4 - 21.05.2018

  Hotărâre privind reorganizarea activităţii şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4
 • Hotărârea 130/2018 - Sectorul 4 - 21.05.2018

  Hotărâre pentru constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții al Școlii nr. 194 din Bulevardul Alexandru Obregia nr. 3A, Sector 4
 • Hotărârea 129/2018 - Sectorul 4 - 21.05.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 128/2018 - Sectorul 4 - 21.05.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 75/26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice ale blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 127/2018 - Sectorul 4 - 21.05.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 126/2018 - Sectorul 4 - 21.05.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 336/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 125/2018 - Sectorul 4 - 21.05.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 465 mp, proprietate privată, situat în Șoseaua Olteniței, nr. 67A, sector 4, în vederea redării spațiului verde către comunitate, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 124/2018 - Sectorul 4 - 21.05.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 123/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Adevărații Veloprieteni în scopul organizării evenimentelor ce promovează transportul alternativ și ciclismul pe raza Sectorului 4, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare
 • Hotărârea 122/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea Română de Radiodifuziune în scopul promovării evenimentelor culturale, sportive și sociale, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare
 • Hotărârea 121/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și Administrația Asociația Parcului Natural Văcărești, în vederea derulării în comun a proiectelor de dezvoltare a Parcului Național Văcărești și aprobarea modelului protocolului de cooperare
 • Hotărârea 120/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2, Șos. Vitan – Bârzești nr. 20 din cadrul programului de locuinţe pentru tineri
 • Hotărârea 119/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza SF - aferenți unor obiective de investiții tip After-School de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 118/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2017-2018, pentru semestrul II
 • Hotărârea 117/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind aprobarea acordării unui stimulent financiar pentru merite deosebite, elevei Badea Bianca-Andreea, ocupantă a locului al II-lea la finala Youth America Grand Prix (categoria Pre-Competitive Women) desfășurată la New York, S.U.A
 • Hotărârea 116/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind extinderea modalităților de plată a taxelor și tarifelor de parcare la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 115/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de interes local aferente obiectivelor de investiții “Supralărgire str. Turnu Măgurele”, “Supralărgire șos. Berceni” și “Supralărgire str. Luică”, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 114/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Moșoaia nr. 52 și Șos. Berceni nr. 110, sector 4 București, precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 113/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 112/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, precum și aprobarea modelului protocolului de cooperare
 • Hotărârea 111/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 110/2018 - Sectorul 4 - 16.05.2018

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 109/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București
 • Hotărârea 108/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil colectiv de locuințe S+P+2E+3Eretras, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 235,00 mp, aparținând soților Stan Olimpia Alina și Stan Eugen și soților Stan Justin și Stan Aurelia Mimi, situat în str. Cărăruia nr. 6-8, Sector 4, București
 • Hotărârea 107/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru reconstituirea locuinței individuale existente aflate în stare de ruină și modernizarea prin extindere și supraetajare în vederea realizării unei locuințe individuale moderne cu regim de înălțime S+P+1E+POD, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 303,00 mp, aparținând lui PREJBEANU KAMELIU-CORNEL și PREJBEANU GEORGETA-SIMONA, situat în str. Puțul cu Tei, nr. 55A, Sector 4, București
 • Hotărârea 106/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, extindere și supraetajare, întregirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 10/2001/ drept de concesiune imobil existent, pe terenul în indiviziune aparținând SC HAVANA LEMBERG și STATULUI ROMÂN, situat în str. Maior Boroczin nr. 3, Sector 4, București
 • Hotărârea 105/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil Sp+P+1E cu funcțiunea de locuință unifamilială, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 227,00 mp, aparținând soților Dănilă Vasile-Cristian și Dănilă Nicoleta, situat în Intrarea Adierii nr. 16, Sector 4, București
 • Hotărârea 104/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism
 • Hotărârea 103/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza DALI - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 102/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/23.03.2018 privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei
 • Hotărârea 101/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză și verificare a activității Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”
 • Hotărârea 100/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea aderării Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM)
 • Hotărârea 99/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și modificarea în consecință a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4
 • Hotărârea 98/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, modificată și completată prin H.C.L.S.4 nr. 14/31.01.2018
 • Hotărârea 97/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, modificată
 • Hotărârea 96/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii și adulții cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2018
 • Hotărârea 95/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico - Social "Sfântul Andrei" aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
 • Hotărârea 94/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2018, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 93/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4
 • Hotărârea 92/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari”
 • Hotărârea 91/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul A.N.L. ”
 • Hotărârea 90/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 21/31.01.2018 privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’ pentru anul 2018
 • Hotărârea 89/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 88/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 87/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A
 • Hotărârea 86/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Adunării Generale a Acţionarilor și al reprezentanților la AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P. 4) S.A.
 • Hotărârea 85/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 84/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 83/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 82/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în vederea realizării în comun a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din Parcul Lumea Copiilor și aprobarea modelului protocolului de cooperare
 • Hotărârea 81/2018 - Sectorul 4 - 26.04.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 80/2018 - Sectorul 4 - 16.04.2018

  Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES – EQUALS”
 • Hotărârea 79/2018 - Sectorul 4 - 16.04.2018

  Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 78/2018 - Sectorul 4 - 16.04.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 1„
 • Hotărârea 77/2018 - Sectorul 4 - 16.04.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 240/13.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 1” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 76/2018 - Sectorul 4 - 16.04.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 75/2018 - Sectorul 4 - 16.04.2018

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 16.04.2018 – 30.06.2018
 • Hotărârea 74/2018 - Sectorul 4 - 30.03.2018

  Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A
 • Hotărârea 73/2018 - Sectorul 4 - 30.03.2018

  Hotărâre privind aprobarea finanțării totale în vederea participării elevei Badea Bianca Andreea din cadrul Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet ”Youth America Grand Prix” 2018 de la New York, S.U.A.
 • Hotărârea 72/2018 - Sectorul 4 - 30.03.2018

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 71/2018 - Sectorul 4 - 30.03.2018

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4
 • Hotărârea 70/2018 - Sectorul 4 - 30.03.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București în vederea reparării de către Sectorul 4 al Municipiului București a trotuarelor aferente Căii Șerban Vodă, de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B-Administrația Străzilor
 • Hotărârea 69/2018 - Sectorul 4 - 30.03.2018

  Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Turnu Măgurele nr. 5, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea edificării unei parcări
 • Hotărârea 68/2018 - Sectorul 4 - 30.03.2018

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 67/2018 - Sectorul 4 - 30.03.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 66/2018 - Sectorul 4 - 30.03.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 65/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru hală metalică P+1Eparțial, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.444,45 mp, aparținând lui Brustur Horia, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 161-163, Sector 4, București
 • Hotărârea 64/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire complex sportiv cu spațiu alimentație publică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.000,00 mp, aparținând SC LAKESIDE VIEW SRL, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 149-151, Sector 4, București
 • Hotărârea 63/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/15.06.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 62/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’
 • Hotărârea 61/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4
 • Hotărârea 60/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea construrii unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni
 • Hotărârea 59/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local Sector 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Primăria Comunei Zimbreasca, Agenția Națională pentru Zootehnie și Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, în vederea realizării în comun a unor acțiuni în interesul și pentru cetățenii din Sectorul 4, respectiv organizarea unui „Târg de Paște al mieilor”, într-un spațiu situat în incinta Pieței Apărătorii Patriei din Sectorul 4, a modelului Protocolului de cooperare, precum și avizarea Regulamentului de funcționare al „Târgului de Paște al mieilor”
 • Hotărârea 58/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
 • Hotărârea 57/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei
 • Hotărârea 56/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind modificarea și completarea pozițiilor nr. 18, 19, 24 și 58 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației Învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4
 • Hotărârea 55/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, pe o durată de 5 ani, către Asociația Rezonanței nr. 96 a unui spațiu în suprafață de 15 mp situat în clădirea Școlii Gimnaziale nr. 96 din str. Rezonanței nr. 2, sector 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 54/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociațiilor de proprietari/proprietarilor a blocurilor de locuințe incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”
 • Hotărârea 53/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 15/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 4, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere
 • Hotărârea 52/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Giurgiului nr. 109 A, Sector 4, București
 • Hotărârea 51/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Aleea Covasna nr. 3 bis, Sector 4, București
 • Hotărârea 50/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Berceni nr. 183 b, Sector 4, București
 • Hotărârea 49/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale
 • Hotărârea 48/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în Șos. Giurgiului nr. 235-239, str. Caporal Gheorghe Ion nr. 14 și str. Frumușani nr. 8I, acceptarea unei donații privind o parte din terenul aferent străzii Cărăruia și cumpărarea/închirierea terenurilor din șos. Berceni nr. 108C, 110, 108D și str. Turnu Măgurele nr. 272-274, precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4, împreună cu terenul proprietatea Municipiului București din str. Frumușani nr. 8H
 • Hotărârea 47/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 374/28.12.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții “amenajare parcare cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”
 • Hotărârea 46/2018 - Sectorul 4 - 23.03.2018

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 45/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 250,00 mp, aparținând DÂMBULUI 128 RESIDENCE SRL, situat în str. Dâmbului nr. 128, Sector 4, București
 • Hotărârea 44/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire complex sportiv cu spațiu alimentație publică, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.000,00 mp, aparținând SC LAKESIDE VIEW SRL, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 149-151, Sector 4, București
 • Hotărârea 43/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București
 • Hotărârea 42/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil apartamente și servicii S+P+4E+5Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 234,00 mp, aparținând SC ANYO INTERCOM SRL, situat în str. Alunișului nr. 32, Sector 4, București
 • Hotărârea 41/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4
 • Hotărârea 40/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 236/13.09.2017 cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu ARD Asociația de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural și S.C RomActiv Business Consulting SRL în vederea constituirii Asociației „Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4” pentru realizarea în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus – parteneriat pentru dezoltare locală durabilă”
 • Hotărârea 39/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte „Acțiuni Urbane Inovative” lansat pe Fondul European de Dezvoltare Regională cu proiectul „ARTĂ URBANĂ: ZUGRAVIREA CREATIVĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE”
 • Hotărârea 38/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind aprobarea listei spațiilor din unitățile de învățământ din Sectorul 4 propuse spre închiriere și intervalele orare aferente
 • Hotărârea 37/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale
 • Hotărârea 36/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 340 m.p. din suprafața de teren aparținând Băneasa Investments S.A., situată în Municipiul București, Șoseaua Berceni nr. 2, Sector 4, în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare parcare Piața Berceni – Sudului, Sector 4”
 • Hotărârea 35/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 34/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre pentru prorogarea unor termene din H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017, privind instituirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 33/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 11”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte cod „POR/174/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”
 • Hotărârea 32/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bdul. Metalurgiei nr. 89”, în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/2017/10/10.1/10.2/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici prin care se modifică și completează HCLS4 nr. 364/22.12.2017
 • Hotărârea 31/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16”, în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/AP.10/PI.10.1b/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici prin care se modifică și completează HCLS4 nr. 365/22.12.2017
 • Hotărârea 30/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 29/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018
 • Hotărârea 28/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.03.2018-31.05.2018
 • Hotărârea 27/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 26/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 25/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 86/27.10.2016
 • Hotărârea 24/2018 - Sectorul 4 - 27.02.2018

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 23/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru hală metalică P+1Eparțial, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.444,45 mp, aparținând lui Brustur Horia, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 161-163, Sector 4, București
 • Hotărârea 22/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de locuințe colective S+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 241,00 mp (conform CU pentru str. Mocăncuței nr. 6A)+114,00 mp (str. Mocăncuței nr. 6), aparținând lui Preda Romeo Valentin, situat în Strada Mocăncuței nr. 6 și nr. 6A, Sector 4, București
 • Hotărârea 21/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’ pentru anul 2018
 • Hotărârea 20/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 19/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Secerei nr.112-116, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea alipirii la Parcul Lumea Copiilor
 • Hotărârea 18/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 9 la HCL Sector 4 nr. 363/2017
 • Hotărârea 17/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 5/22.01.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 16/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 4/22.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 15/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 4, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere
 • Hotărârea 14/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4
 • Hotărârea 13/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România pentru dezinstituționalizarea copiilor găzduiți în cadrul Centrului de Plasament “Robin Hood”, în vederea închiderii acestuia și implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului
 • Hotărârea 12/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind prelungirea anuală a contractelor de închiriere pentru suprafețe cu destinația de locuință socială, pentru chiriașii blocului B2 din Bdul. Metalurgiei, nr. 89, sector 4 și modificarea contractelor de închiriere
 • Hotărârea 11/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială aflate în administrarea Sectorului 4
 • Hotărârea 10/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4 cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 9/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2018 al Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 8/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4
 • Hotărârea 7/2018 - Sectorul 4 - 31.01.2018

  Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4
 • Hotărârea 6/2018 - Sectorul 4 - 22.01.2018

  Hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 4 al Municipiului București la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy)
 • Hotărârea 5/2018 - Sectorul 4 - 22.01.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 4/2018 - Sectorul 4 - 22.01.2018

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 75/26.05.2011 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 3/2018 - Sectorul 4 - 22.01.2018

  Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2017
 • Hotărârea 2/2018 - Sectorul 4 - 08.01.2018

  Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 4 nr. 347/2017
 • Hotărârea 1/2018 - Sectorul 4 - 08.01.2018

  Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017