• Hotărârea 385/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobile de locuințe colective S+P+6E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1170,140 mp, aparținând lui Burloi Iulian, Burloi Elena Violeta, Roman Marian, Roman Rahela, NATROM PROD SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 168, Sector 4, București
 • Hotărârea 384/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil cu funcțiune mixtă: locuințe colective și spații comerciale S+P+10E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1933,00 mp, aparținând lui Preda Romeo Valentin, situat în B-dul Metalurgiei nr. 13-15, Sector 4, București
 • Hotărârea 383/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 13/29.07.2004 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a CLS4, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 382/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 93/27.04.2017 privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor și a metodologiei de aprobare a subvenței/scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a proprietarilor ce se încadrează în prevederile art. 14 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 381/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței sociale situată la adresa din Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, etaj 1, garsoniera nr. 44, sector 4, București, familiei Mihalache Maria
 • Hotărârea 380/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4
 • Hotărârea 379/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții pentru blocul A1 din Aleea Resita D nr. 8, care face parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,,
 • Hotărârea 378/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 377/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 344/18.12.2017, privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investitii pentru un nr. de 24 de unitati de invatamant de pe raza teritoriala a Sectorului 4 si aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, in vederea realizarii lucrarilor de constructii necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare si/sau pentru realizarea unor lucrari de extinderi si modernizari, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada 2017 – 2020
 • Hotărârea 376/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnici-economici ai obiectivelor de investitii privind lucrarile de constructii necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru unitatile de invatamant, conform Anexa 1-77, aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 375/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 39/26.02.2015 privind aprobarea sumelor bănești aferente baremelor de dotare cu echipament și cazarmament pentru copiii încredințați sau dați în plasament la asistenții maternali profesioniști, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 51/26.03.2015
 • Hotărârea 374/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții ”amenajare parcare cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”
 • Hotărârea 373/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea tarifelor/prețurilor pentru serviciile/operațiunile suplimentare negociate și a modelului actului adițional nr. 4 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare , întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport,a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 372/2017 - Sectorul 4 - 28.12.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 371/2017 - Sectorul 4 - 22.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a blocurilor de locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,,
 • Hotărârea 370/2017 - Sectorul 4 - 22.12.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 369/2017 - Sectorul 4 - 22.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București
 • Hotărârea 368/2017 - Sectorul 4 - 22.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ”reamenajarea spațiului urban adiacent strada Secerei”
 • Hotărârea 367/2017 - Sectorul 4 - 22.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ”reamenajarea spațiului urban adiacent bulevardelor Alexandru Obregia, Constantin Brâncoveanu, Tineretului și șoseaua Berceni”
 • Hotărârea 366/2017 - Sectorul 4 - 22.12.2017

  Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 pentru anul 2018
 • Hotărârea 365/2017 - Sectorul 4 - 22.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală sport Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” sector 4, Municipiul București
 • Hotărârea 364/2017 - Sectorul 4 - 22.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru „Lucrari de modernizare/extindere/reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr. 89 din B-dul Metalurgiei nr. 89”, sector 4, Municipiul București
 • Hotărârea 363/2017 - Sectorul 4 - 20.12.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 362/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind alegerea viceprimarului sectorului 4
 • Hotărârea 361/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu rezidențial S+D+P+12E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 4968,96 mp, aparținând SC SOLDIERS FIELD ESTATES SRL, situat în str. Soldat Ionescu Florea nr. 44-46, Sector 4, București
 • Hotărârea 360/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+3E+4ETh cu funcțiune de spații comerciale, birouri și servicii, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 273,13 mp, aparținând lui MIHALCEA CRISTIAN și MIHALCEA RAMONA-ELENA, situat în Bulevardul Gheorghe Șincai nr. 24, Sector 4, București
 • Hotărârea 359/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+Pînalt+3E+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 497,17 mp (258,88+238,29 mp), aparținând lui ROMAN GELU, situat în Calea Șerban Vodă nr. 114 și nr. 116, Sector 4, București
 • Hotărârea 358/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru extindere hală, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 3000,00 mp, aparținând lui Luțu Tudor și Luțu Mihaela, situat în șos. Berceni nr. 104P, Sector 4, București
 • Hotărârea 357/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință individuală S+P+2Et+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 140,00 mp, aparținând lui GHEORGHIȘOR CORNEL-NICUȘOR și GHEORGHIȘOR GEANINA-GEORGIANA, situat în str. Simigiului nr. 4, Sector 4, București
 • Hotărârea 356/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire 5 imobile P+1E+pod cu funcțiunea de locuințe cuplate, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1550,00 mp, aparținând lui GRECU AGA ANDREA, situat în Drumul Binelui nr. 255, lot 1/3, parcela 272, Sector 4, București
 • Hotărârea 355/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire 5 imobile P+1E+pod cu funcțiunea de locuințe cuplate, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1550,00 mp, aparținând lui GRECU AGA ANDREA, situat în Drumul Binelui nr. 255, lot 1/2, parcela 272, Sector 4, București
 • Hotărârea 354/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire 5 imobile P+1E+pod cu funcțiunea de locuințe cuplate, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1550,00 mp, aparținând lui GRECU AGA ANDREA, situat în Drumul Binelui nr. 255, lot 1/1, parcela 272, Sector 4, București
 • Hotărârea 353/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconfigurare, extindere în plan orizontal și vertical al clădirii existente cu funcțiunea de locuință individuală și regim de înălțime P, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 147,00 mp, aparținând lui BĂLAN GHEORGHE și BĂLAN ILEANA, situat în str. Bodoc nr. 4A, Sector 4, București
 • Hotărârea 352/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil apartamente și servicii S+P+4E+5Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 234,00 mp, aparținând SC ANYO INTERCOM SRL, situat în str. Alunișului nr. 32, Sector 4, București
 • Hotărârea 351/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 350/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 349/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 10 – CPE 10 ”, în vederea depunerii spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte cod “POR/174/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”
 • Hotărârea 348/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 9 – CPE 9 ”, în vederea depunerii spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte cod “POR/174/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”
 • Hotărârea 347/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre pentru modificarea si completarea H.C.L.S4 nr. 9/2017 privind instituirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L.S4 nr. 95/2017
 • Hotărârea 346/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a blocurilor de locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,,
 • Hotărârea 345/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru obiectivul de investiții bloc 2A BIS din Bulevardul Alexandru Obregia, nr.2A din Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 344/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investitii pentru un nr. de 24 de unitati de invatamant de pe raza teritoriala a Sectorului 4 si aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, in vederea realizarii lucrarilor de constructii necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare si/sau pentru realizarea unor lucrari de extinderi si modernizari, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada 2017 – 2020
 • Hotărârea 343/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind modificarea și completarea pozițiilor nr. 43, 68, 10, 6, 25 și 31 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației Învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4
 • Hotărârea 342/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a terenurilor situate în Aleea Terasei nr. 6B și nr. 8D, sector 4 și constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării acestora, pentru și în numele Municipiului București
 • Hotărârea 341/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la reparațiile împrejmuirilor cimitirelor situate pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 340/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind aprobarea continuării proiectului „Și eu merit o șansă” și alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect
 • Hotărârea 339/2017 - Sectorul 4 - 18.12.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 338/2017 - Sectorul 4 - 07.12.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 337/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotararii nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 137.325.270 lei, in vederea refinantarii imprumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (19 / 28643 / 03.10.2005), precum si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 224/17.08.2017
 • Hotărârea 336/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 335/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “România Parc 2018”
 • Hotărârea 334/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/20.11.2017 privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiție de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 333/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 cu privire la exercitarea atribuțiilor privind bugetul local, precum și stabilirea unor taxe speciale
 • Hotărârea 332/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autovehiculele B-04-EVD și B-444-EVD aflate în dotarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4
 • Hotărârea 331/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2017-2018 pentru semestrul I
 • Hotărârea 330/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare „BERCENI-SUD”
 • Hotărârea 329/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L., destinate persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari”
 • Hotărârea 328/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 a locuințelor construite pentru tineri, cu chirie, prin programul A.N.L. ”
 • Hotărârea 327/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 4 în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 326/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4
 • Hotărârea 325/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.12.2017-28.02.2018
 • Hotărârea 324/2017 - Sectorul 4 - 28.11.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 323/2017 - Sectorul 4 - 20.11.2017

  Hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 248/29.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/2017 pentru asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • Hotărârea 322/2017 - Sectorul 4 - 20.11.2017

  Hotărâre pentru modificarea articolului III al Hotărârii Consiliului Local nr. 228/13.09.2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 321/2017 - Sectorul 4 - 20.11.2017

  Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu Federația Română de Fotbal și încheierea unui Protocol de colaborare în vederea realizării în comun a unor proiecte zonale ce vizează dezvoltarea de facilități fotbalistice și sportive și combaterea infracționalității prin fotbal
 • Hotărârea 320/2017 - Sectorul 4 - 20.11.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 319/2017 - Sectorul 4 - 20.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții “Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni - Sudului”
 • Hotărârea 318/2017 - Sectorul 4 - 20.11.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL 312/13.11.2017 privind modificarea HCL nr.294/24.10.2017 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-77, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 317/2017 - Sectorul 4 - 20.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea intervențiilor și a indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 316/2017 - Sectorul 4 - 20.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai blocurilor de locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,,
 • Hotărârea 315/2017 - Sectorul 4 - 20.11.2017

  Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular – învățământ general obligatoriu în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 314/2017 - Sectorul 4 - 20.11.2017

  Hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 4
 • Hotărârea 313/2017 - Sectorul 4 - 20.11.2017

  Hotărâre privind solicitarea preluării Centrului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Nectarie” din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București
 • Hotărârea 312/2017 - Sectorul 4 - 13.11.2017

  Hotărâre privind modificarea HCL nr.294/24.10.2017 pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-77, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 311/2017 - Sectorul 4 - 13.11.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 310/2017 - Sectorul 4 - 13.11.2017

  Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în vederea realizării în comun a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din Parcul Lumea Copiilor
 • Hotărârea 309/2017 - Sectorul 4 - 13.11.2017

  Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului teren și clădiri din Complexul Agroalimentar Piața Sudului, situat în str. Nițu Vasile nr. 1, sector 4
 • Hotărârea 308/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+Pînalt+3E+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 497,17 mp (258,88+238,29 mp), aparținând lui ROMAN GELU, situat în Calea Șerban Vodă nr. 114 și nr. 116, Sector 4, București
 • Hotărârea 307/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală depozitare P, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 30.000,00 mp, aparținând lui SC ARGO-ROM PLASTICS SA, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 211-249, Sector 4, București
 • Hotărârea 306/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective S+P+2E+3Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 702,00 mp, aparținând lui POPESCU ROXANA-SIMONA, situat în strada Dealu Cucului nr. 1-3, Sector 4, București
 • Hotărârea 305/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+3E și împrejmuire, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 131,00 mp, aparținând lui MOSTAVI MAJID și MOSTAVI MIHAELA-CRISTINA, situat în BD. Constantin Brâncoveanu nr. 91A, Sector 4, București
 • Hotărârea 304/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+3E+4ETh cu funcțiune de spații comerciale, birouri și servicii, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 273,13 mp, aparținând lui MIHALCEA CRISTIAN și MIHALCEA RAMONA-ELENA, situat în Bulevardul Gheorghe Șincai nr. 24, Sector 4, București
 • Hotărârea 303/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 302/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 și Fundația „Hope and Homes for Children” România cu privire la închiderea Centrului de Plasament “Robin Hood” din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4 și cu privire la implementarea unor măsuri privind prevenirea separării copiilor de familie sau, după caz reintegrarea lor în familiile naturale precum și formarea profesională a personalului
 • Hotărârea 301/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a terenurilor situate în str. Secerei nr. 102-104, str. Secerei nr. 106 și str. Secerei nr. 108-110, sector 4, București, aflate în proprietatea Municipiului București în vederea alipirii la Parcul Lumea Copiilor
 • Hotărârea 300/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre privind metodologia de majorare a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul sectorului 4 şi a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri şi terenuri neîngrijite
 • Hotărârea 299/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre privind modificarea pozițiilor nr. 43 și 68 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației Învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, cu privire la suprafețele de teren
 • Hotărârea 298/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre prin care se solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti in vederea aderarii Sectorului 4 la „Conventia Primarilor privind Clima si Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy)
 • Hotărârea 297/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de catre Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurarii imprumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011)
 • Hotărârea 296/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 147.402.824 lei, in vederea refinantarii imprumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum si in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local
 • Hotărârea 295/2017 - Sectorul 4 - 31.10.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 294/2017 - Sectorul 4 - 24.10.2017

  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 293/2017 - Sectorul 4 - 24.10.2017

  Hotărâre pentru revocarea HCL nr.286/16.10.2017 privind modificarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 291/2017 - Sectorul 4 - 24.10.2017

  Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 7 – CPE 7 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 290/2017 - Sectorul 4 - 24.10.2017

  Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 6 – CPE 6 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 289/2017 - Sectorul 4 - 24.10.2017

  Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București 5 – CPE 5 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 288/2017 - Sectorul 4 - 24.10.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 27 blocuri de locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,,
 • Hotărârea 287/2017 - Sectorul 4 - 24.10.2017

  Hotărâre pentru modificarea și completarea titlului operațiunilor prevăzute în anexa nr. 1 categoria de activități B, precum și în anexa nr. 2 categoria de activități E la Hotărârea de Consiliu Local Sector 4 nr.89/03.04.2017 privind aprobarea noilor tarife/prețuri pentru serviciile existente și a serviciilor suplimentare negociate la Contractul nr.12669/15.03.2016, încheiat cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A., pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 286/2017 - Sectorul 4 - 16.10.2017

  Hotărâre privind modificarea HCL nr. 50/17.03.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1-76, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 285/2017 - Sectorul 4 - 16.10.2017

  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 4 nr.261/2017 privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele privitoare la legalitatea stabilirii, impunerii și încasării taxei de salubrizare și a stabilirii și încasării unei taxe pentru parcare, în lei pe oră/fracțiune de oră/vehicul, în parcările amenajate de către Sectorul 4 al Municipiului București precum și în ceea ce privește considerarea parcărilor de utilitate publică ca parcări de reședință, în intervalul orar 20.00-08.00
 • Hotărârea 284/2017 - Sectorul 4 - 16.10.2017

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” ca urmare a devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică cât și aplicarea nivelului cotei de 19% a taxei pe valoare adăugată
 • Hotărârea 283/2017 - Sectorul 4 - 16.10.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.02.2015 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București”
 • Hotărârea 282/2017 - Sectorul 4 - 16.10.2017

  Hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. S.4 nr. 205/17.08.2017 privind aprobarea graficului de realizare a plăților pentru Obiectivele de Investiții multianuale ale Sectorului 4 al Municipiului București, pe anii 2017-2020, în conformitate cu creditele bugetare și de angajament
 • Hotărârea 281/2017 - Sectorul 4 - 16.10.2017

  Hotărâre privind aprobarea prețurilor și/sau tarifelor ofertate de S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. pentru desfășurarea activității de deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 280/2017 - Sectorul 4 - 16.10.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa nr. 19 la pozițiile 5 și 6 din Caietul de sarcini aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local Sector 4 nr. 248/29.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/2017 pentru asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • Hotărârea 279/2017 - Sectorul 4 - 16.10.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 278/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 277/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective D+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1333,00 mp, aparținând lui Voinea Mariana, situat în Drumul Jilavei nr. 89, lot 5/2, lot 6, lot 7/1, lot 7/2, Sector 4, București
 • Hotărârea 276/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective D+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 500,00 mp, aparținând lui Voinea Mariana, situat în Drumul Jilavei nr. 89, lot 8, Sector 4, București
 • Hotărârea 275/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective D+P+4E+5R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2030,00 mp, aparținând lui SC RO NATURSTEIN SRL, situat în str. Avalanșei nr. 8, lot 1, Sector 4, București
 • Hotărârea 274/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+Pînalt+3E+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 497,17 mp (258,88+238,29 mp), aparținând lui ROMAN GELU, situat în Calea Șerban Vodă nr. 114 și nr. 116, Sector 4, București
 • Hotărârea 273/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective D+P+4E+5R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1684,00 mp, aparținând de SC RO NATURSTEIN SRL, situat în str. Avalanșei nr. 8, lot 2, Sector 4, București
 • Hotărârea 272/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare si supraetajare, extindere construcție existentă Sp+P+1E+M, rezultand o locuință colectivă Sp+P+2E+3Er, pe terenul în suprafață de 775,00 mp, aparținând STATULUI ROMÂN, situat în Str. Leon Vodă nr. 18, Sector 4, București
 • Hotărârea 271/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un imobil locuințe colective P+4E și un corp cu funcțiunea de spațiu de expunere P+1E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1.132,00 mp, aparținând SC RAM SET SRL, situat în Șos. Olteniței nr. 199, 201, Sector 4, București
 • Hotărârea 270/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire centru de oncologie pediatrică S+P+M+6E, pe terenul în suprafață de 27.671,00 mp, aparținând Statului Român, situat în B-dul. Constantin Brâncoveanu nr. 20, Sector 4, București
 • Hotărârea 269/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil cu funcțiuni complexe S+P+4E+5Eth, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 552,00 mp, aparținând NEPTUNE AD CONSTRUCT, situat în Bd. Dimitrie Cantemir nr. 13B, Sector 4, București
 • Hotărârea 268/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ansamblu de imobile cu funcțiunea de locuințe colective P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2998,00 mp, aparținând SC BERSER SRL, situat în Drumul Binelui nr. F.N., lot 2, Sector 4, Bucuresti
 • Hotărârea 267/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuinte colective P+2E+3R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.871,00 mp, aparținând lui IORDACHE VALENTIN, situat în str. Aurel Persu nr. 91-109, lot 2, lot 1, lot 1, Sector 4, Bucuresti
 • Hotărârea 266/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire hală depozitare P, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 30.000,00 mp, aparținând SC ARGO-ROM PLASTICS SRL, situat în Drumul Dealul Bradului nr. 211-249, Sector 4, Bucuresti
 • Hotărârea 265/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective S+P+2E+3Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 702,00 mp, aparținând lui POPESCU ROXANA-SIMONA, situat în strada Dealu Cucului nr. 1-3, Sector 4, București
 • Hotărârea 264/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind modificarea și completarea punctului 5 al art.8.1.18 din H.C.L. nr.47/2016 privind aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4
 • Hotărârea 263/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea acordării locuinței situate la adresa: Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F3, parter, ap. 15, sector 4, București, familiei Stanciu Marius-Marin
 • Hotărârea 262/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind prelungirea anuală a contractelor de închiriere pentru chiriașii blocului Z.I.2, din Șos. Vitan Bârzești nr. 20, Sector 4, București
 • Hotărârea 261/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 a unor servicii de consultanță juridică pentru aspectele privitoare la legalitatea stabilirii, impunerii și încasării taxei de salubrizare și a stabilirii și încasării unei taxe pentru parcare, în lei pe oră/fracțiune de oră/vehicul, în parcările amenajate de către Sectorul 4 al Municipiului București precum și în ceea ce privește considerarea parcărilor de utilitate publică ca parcări de reședință, în intervalul orar 20.00-08.00
 • Hotărârea 260/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind desemnarea, de principiu, a unui număr de trei consilieri din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București ca membri activi în Asociația Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4
 • Hotărârea 259/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti către Consiliul General al Municipiului București, prin Administrația Străzilor București, de soluționare cu celeritate a cererii privind desființarea semaforului pentru viraj stânga de pe Calea Văcărești nr.468, în vederea fluidizării traficului rutier
 • Hotărârea 258/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind propunerea completării art. 6 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/31.08.2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București
 • Hotărârea 257/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea solicitării către Primăria Municipiului București - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu, să emită, în regim de urgență, un Aviz de specialitate pentru lucrări de defrișare și transplantare a arborilor aflați pe tronsoanele obiectivelor de investiții “Supralărgire str. Turnu Măgurele”, “Supralărgire șos. Berceni” și “Supralărgire str. Luică”
 • Hotărârea 256/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, pe o durată de 5 ani, către Asociația Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4 a unui spațiu situat în str. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 255/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare al spațiilor comerciale ce urmeaza a fi edificate în Complexul Agroalimentar Piața Sudului in vederea incheierii contractelor de schimb
 • Hotărârea 254/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare a lipsei de folosinta datorata pentru spațiile comerciale aflate în proprietate privată, din Complexul Agroalimentar Piața Sudului pe perioada modernizarii
 • Hotărârea 253/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 233/13.09.2017 privind desființarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1, cu personalitate juridică și preluarea activității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 234/13.09.2017 privind aprobarea Organigramei, Statul de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4
 • Hotărârea 252/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 164/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 251/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE
 • Hotărârea 250/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE – EVACUAȚI
 • Hotărârea 249/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea valorii chiriei lunare a titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2 , Șos. Vitan – Bârzești nr. 20, care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani din cadrul programului de locuinţe pentru tineri, destinat închirierii
 • Hotărârea 248/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/2017 pentru asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • Hotărârea 247/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 246/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 245/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice 4 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 244/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice 3 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București– CPE 3 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 243/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice 2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 2 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 242/2017 - Sectorul 4 - 29.09.2017

  Hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 240/13.09.2017 privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice 1 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 1 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 241/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în privința asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov
 • Hotărârea 240/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare “Cresterea Performantei Energetice 1 – CPE 1 ” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finantare si rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operational Regional 2014-2020
 • Hotărârea 239/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind modificarea si completare a Hotărârii Nr. 110/09.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 109 blocuri de locuințe derulate prin ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,,
 • Hotărârea 238/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, aprobați prin hotărâri ale Consiliul Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 237/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 75/26.05.2011, privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 236/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu ARD Asociația de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural și S.C RomActiv Business Consulting în vederea constituirii Asociației „Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4” pentru realizarea în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus – parteneriat pentru dezoltare locală durabilă”
 • Hotărârea 235/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”
 • Hotărârea 234/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4
 • Hotărârea 233/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind desființarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1, cu personalitate juridică și preluarea activității acestuia de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4
 • Hotărârea 232/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind revenirea garsonierelor nr. 18, 20 și 22 de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, din blocul F3, situat în Aleea Nehoiu nr. 2-12, sector 4 în patrimoniul Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 231/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București
 • Hotărârea 230/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 164/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu anexa nr. 7
 • Hotărârea 229/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 228/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 227/2017 - Sectorul 4 - 13.09.2017

  Hotărâre privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4
 • Hotărârea 226/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre pentru respingerea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 225/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind respingerea validării unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 224/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind modificarea si completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unui/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 223/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 222/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare la sol șos. Olteniței nr. 9” în vederea investiției parțiale
 • Hotărârea 221/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil P+1E+M cu funcțiunea de locuință, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 266,00 mp, aparținând lui Boianceanu Cristian Mihai și Moraru Cristina Eugenia, situat în str. Luminișului nr. 31, Sector 4, București
 • Hotărârea 220/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1168,00 mp, aparținând lui Nica Daniela Marilena și Nica Robert Florin, Vintilă Stelian și Vintilă Marinela, situat în str. Jepilor nr. 2, sector 4, București
 • Hotărârea 219/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil S+P+2E+M cu funcțiunea de școală primară și grădiniță, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 246,00 mp, aparținând Asociației Iepurașul Bocănilă grădiniță și învățământ primar, situat în str. Iarba Câmpului nr. 89, Sector 4, București
 • Hotărârea 218/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective D+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1333,00 mp, aparținând lui Voinea Mariana, situat în Drumul Jilavei nr. 89, lot 5/2, lot 6, lot 7/1, lot 7/2, sector 4, București
 • Hotărârea 217/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective D+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 500,00 mp, aparținând lui Voinea Mariana, situat în Drumul Jilavei nr. 89, lot 8, sector 4, București
 • Hotărârea 216/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective D+P+4E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2632,00 mp, aparținând lui Vintilă Robert și Coman Ionuț Cristian, situat în str. Drumul Jilavei nr. 48-60, Sector 4, București
 • Hotărârea 215/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+3E și împrejmuire teren, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 131,00 mp, aparținând lui Mostavi Majid și Mostavi Mihaela-Cristina, situat în Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 91A, Sector 4, București
 • Hotărârea 214/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 164/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 213/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele DACIA LOGAN cu numărul de înmatriculare B-020430 (VIN: UU14SD8H457662680) și DACIA DUSTER cu numărul de înmatriculare B-020431 (VIN: UU1HSDL9G58789452) aflate în dotarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea 212/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.09.2017-30.11.2017
 • Hotărârea 211/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr. 6- str. Soldat Enache Ion nr. 31”
 • Hotărârea 210/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr. 4- str. Caporal Grigore Marin nr. 42-44”
 • Hotărârea 209/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Montare lifturi pentru persoanele cu dizabilități la Școala specială nr. 3- Splaiul Unirii nr. 114”
 • Hotărârea 208/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 57/21.03.2017
 • Hotărârea 207/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare a spațiilor comerciale aflate în proprietate privată, precum și aprobarea modelului contractului de schimb, pentru spațiile comerciale situate în Complexul Agroalimentar Piața Sudului
 • Hotărârea 206/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Adunării Generale a Acţionarilor și al reprezentanților la AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P. 4) S.A
 • Hotărârea 205/2017 - Sectorul 4 - 17.08.2017

  Hotărâre privind aprobarea graficului de realizare a plăților pentru Obiectivele de Investiții multianuale ale Sectorului 4 al Municipiului București, pe anii 2017-2020, în conformitate cu creditele bugetare și de angajament
 • Hotărârea 204/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind completarea art.22 alin.(4) al Anexei nr.3 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4 aprobat prin H.C.L.Sector 4 nr.137/31.05.2017
 • Hotărârea 203/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Supralărgire str. Luică (șos. Giurgiului până la bd. C-tin. Brâncoveanu )”
 • Hotărârea 202/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea și semnarea Înțelegerii de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu orașul Izmail din Ucraina, în vederea promovării unor interese comune
 • Hotărârea 201/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 200/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.60/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare bd. Ctin. Brâncoveanu nr. 130, bl. 35”
 • Hotărârea 199/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.58/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare str. Anton Bacalbașa nr. 15, bl. 119”
 • Hotărârea 198/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.69/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare str. Tomești nr. 11, bloc 14”
 • Hotărârea 197/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.67/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare piața Big Berceni”
 • Hotărârea 196/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.66/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței”
 • Hotărârea 195/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.64/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare aleea Izv. Oltului nr. 4, bloc 33”
 • Hotărârea 194/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.62/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare intersecția str. Covasna cu aleea Dorohoi”
 • Hotărârea 193/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.61/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. adiacentă str. Cărămidarii de Jos.”
 • Hotărârea 192/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză și verificare a activității Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4
 • Hotărârea 191/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului, la proiectul cu ID 106628, cu titlul “STRATEG PLUS - PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 - ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1. REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV
 • Hotărârea 190/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 164/17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 189/2017 - Sectorul 4 - 27.07.2017

  Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la cooperarea sau asocierea Sectorului 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local ”Centrul Medical Social”
 • Hotărârea 188/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+Pînalt+3E+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 497,17 mp ( 258,88+238,29 mp), aparținând lui ROMAN GELU, situat în Calea Șerban Vodă nr. 114 și nr. 116, Sector 4, București
 • Hotărârea 187/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective D+P+4E+5R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1684,00 mp, aparținând SC RO NATURSTEIN SRL, situat în str. Avalanșei nr. 8, lot 2, Sector 4, București
 • Hotărârea 186/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective D+P+4E+5R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2030,00 mp, aparținând SC RO NATURSTEIN SRL, situat în str. Avalanșei nr. 8, lot 1, Sector 4, București
 • Hotărârea 185/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință D+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 258,00 mp, aparținând lui POPA HORIA CIPRIAN, situat în strada Dâmbului nr. 90, Sector 4, București
 • Hotărârea 184/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2529,00 mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114, Sector 4, București
 • Hotărârea 183/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2800,00 mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114 (lot 1 și lot 2), Sector 4, București
 • Hotărârea 182/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din Sectorul 4 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite, respectiv media 10, în urma susținerii examenului național de Bacalaureat și la Evaluarea Națională în anul școlar 2016-2017
 • Hotărârea 181/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenurilor proprietate privată a S.C. Blue Spot S.R.L., S.C. DOR-ZE Invest S.R.L. și domnului Zeev Shenhav precum și pentru transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea redării către comunitate
 • Hotărârea 180/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 - București, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de locațiune
 • Hotărârea 179/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 178/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico - Social "Sfântul Andrei" aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4
 • Hotărârea 177/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 176/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90 / 30.06.2014 privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție ce revin proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către Sectorul 4 al Municipiului București în legătura cu lucrările de reabilitare termică cofinanțate prin programul multianual pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 175/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr 75/26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 174/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a anexei la Hotărîrea Consiliului Local nr. 59/31.03.2017- privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de ,, Amenajare parcare aproximativ 700 locuri str. Secerei”
 • Hotărârea 173/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de scoatere din lista aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 271/2002, actualizată prin H.C.G.M.B. nr. 109/2003, cu modificările și completările ulterioare, a spațiilor situate în Piața Sudului -str. Nițu Vasile nr. 1
 • Hotărârea 172/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea demarării proiectului “România Park 2018” al Sectorului 4 București
 • Hotărârea 171/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea direcțiilor de acțiune în vederea implementării SMART CITY pentru comunitatea Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 170/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Supralărgire șos. Berceni ( șos. Olteniței până la limita administrativă- șos. Centură): Tronson II- str. Ion Iriceanu și stația metrou IMGB( supralărgire), Tronson III - stația de metrou IMGB și Linia de centură”
 • Hotărârea 169/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. Străduinței”
 • Hotărârea 168/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexelor Hotărârilor Consiliului Local nr. 65/31.03.2017 și nr. 68/ 31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici aferenți obiectivelor de investiții ,, Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni”și -,, Amenajare parcare intersecția str. Straja cu str. Reșița”
 • Hotărârea 167/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcări în spic/ sol pe arterele principale ale Sectorului 4 al Municipiului București”
 • Hotărârea 166/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Supralărgire str. Turnu Măgurele (bd. C-tin. Brâncoveanu până la șos. Berceni)”
 • Hotărârea 165/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 164/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 163/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 162/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 161/2017 - Sectorul 4 - 17.07.2017

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 160/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuințe colective și servicii aferente 2S+P+7E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1787,50 mp, aparținând SC OFAKIM INVESTMENTS SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 206, Sector 4, București
 • Hotărârea 159/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobile S+P+1E+M, S+P+2E, S+P+1E cu funcțiunea de locuință, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1574,00 mp, aparținând lui NISTOR ADRIAN, NISTOR CONSTANȚA-LIDIA, ADĂR IULIAN-CĂTĂLIN, ADĂR ALINA-MARIA, DEDEU DANA-IRINA, IOSIF TUDOREL și IOSIF VIORICA, situat în strada Elena Cuza nr. 1, Sector 4, București
 • Hotărârea 158/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de 2 locuințe tip duplex P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 500,00 mp, aparținând lui Nedea Andreea-Iuliana, Nedea Bogdan-Ștefăniță, Untaru Ciprian-Doru, situat în str. Drumul Câmpeni nr. 70, lot 13, Sector 4, București
 • Hotărârea 157/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuință D+P+2E, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 258,00 mp, aparținând lui POPA HORIA CIPRIAN, situat în strada Dâmbului nr. 90, Sector 4, București
 • Hotărârea 156/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2529,00 mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114, Sector 4, București
 • Hotărârea 155/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2800,00 mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114 (lot 1 și lot 2), Sector 4, București
 • Hotărârea 154/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 al Municipiului Bucuresti in administrarea Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Sector 4 Bucuresti a spatiului situat in Str. Emil Racovita , nr. 2, Sector 4, Bucuresti , Sectia 15 de Politie si a spatiului situat in str. Stoian Militaru, nr. 109, Sector 4, Bucuresti, Sectia 16 Politie, în vederea desfasurarii activitatii directiei de evidenta a persoanelor
 • Hotărârea 153/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință socială din Aleea Nehoiu, nr.2-12, bl.F3 și bl.F2, sector 4
 • Hotărârea 152/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea schimbării destinației locuințelor sociale în locuințe de necesitate, a garsonierei nr. 78 și a garsonierei nr. 96, situate în București, Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, sector 4
 • Hotărârea 151/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind numirea doamnei Ungureanu Mihaela în funcția de Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 – municipiul București
 • Hotărârea 150/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/27.03.2014 pentru aprobarea programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 149/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind respingerea regulamentului privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației/asociațiilor de proprietari incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”
 • Hotărârea 148/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4, pe anul 2017
 • Hotărârea 147/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea propunerii Primarului Sectorului 4 în vederea schimbării denumirii Liceului Tehnologic „Mircea Vulcănescu” în Liceul Tehnologic „Traian Popovici”
 • Hotărârea 146/2017 - Sectorul 4 - 29.06.2017

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, în calitate de proprietar să încheie contractele de schimb cu proprietarii spațiilor afectate de modernizarea complexului agroalimentar Piața Sudului și împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea însușirii rapoartelor de evaluare și aprobarea contractelor de schimb pentru spațiile din complexul agroalimentar Piața Sudului
 • Hotărârea 145/2017 - Sectorul 4 - 15.06.2017

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 968 mp, proprietate privată, situat în strada Secerei nr. 106A-Secerei FN, sector 4, precum și pentru transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 4, în vederea reîntregirii Parcului ”Lumea Copiilor”
 • Hotărârea 144/2017 - Sectorul 4 - 15.06.2017

  Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local al sectorului 4, a terenului în suprafață de 2.000 mp. situat în str. Vasile Nițu nr.5-7, în vederea derulării de lucrări de amenajare a parcărilor
 • Hotărârea 143/2017 - Sectorul 4 - 15.06.2017

  Hotărâre pentru respingerea aprobării Procedurii privind prelungirea pe termen limitat a duratei contractelor de închiriere încheiate în urma licitațiilor publice deschise cu strigare, precum și încheierea unor contracte pe termen limitat, pentru spațiile comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale
 • Hotărârea 142/2017 - Sectorul 4 - 15.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 141/2017 - Sectorul 4 - 15.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial “Timpuri Noi”
 • Hotărârea 140/2017 - Sectorul 4 - 15.06.2017

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Comercial Multifuncțional Autovit
 • Hotărârea 139/2017 - Sectorul 4 - 15.06.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 138/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 / 28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local
 • Hotărârea 137/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4
 • Hotărârea 136/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea acordării locuinței sociale situate la adresa: Aleea Nehoiu, nr. 2-12, bloc F2, etaj 2, garsoniera nr. 67, sector 4, Municipiul București, familiei monoparentale Căldăraru Mihaela
 • Hotărârea 135/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/31.08.2015
 • Hotărârea 134/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire scară de evacuare corp C3-Filatura-Aripa 1, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 10.348,00 mp, aparținând SC INDUSTRIA BUMBACULUI SA, situat în Splaiul Unirii nr. 160, Sector 4, București
 • Hotărârea 133/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru locuințe înșiruite, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 767,00 mp, aparținând SC AMBIENT PLAST SRL, situat în strada Sergent Pechiu Ion nr. 56, Sector 4, București
 • Hotărârea 132/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective S+P+4E+5R, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 794,62 mp, aparținând lui GAVRILĂ ION și GAVRILĂ AGNEZA, situat în Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București
 • Hotărârea 131/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind respingerea solicitării acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 2.677 mp, proprietate privată, situat în strada Pridvorului nr. 28D, sector 4, în vederea reîntregirii spațiului verde din zona Tineretului
 • Hotărârea 130/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a clădirilor situate în Șoseaua Olteniței nr. 9, sector 4, din folosința gratuită a S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A
 • Hotărârea 129/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului – contract PODSRU 96/6.2/S/62982
 • Hotărârea 128/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculul special cu nr. de înmatriculare B-112-WPX, aflat în folosința Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea 127/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București prin Primarul Sectorului 4 cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus – parteneriat pentru dezvoltare locală durabilă”
 • Hotărârea 126/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’
 • Hotărârea 125/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2017
 • Hotărârea 124/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind modificarea H.C.L.S4 nr. 16/31.01.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru copii proveniți din familii fără venituri sau cu venituri reduse și a Metodologiei privind acordarea gratuității pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri
 • Hotărârea 123/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 122/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată
 • Hotărârea 121/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 120/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016
 • Hotărârea 119/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 118/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, București, pe o durată de 2 ani, a unui imobil-teren în suprafață de 2.010,99 mp și a imobilului-clădire în suprafață de 190,28 mp, situate în strada Perșani nr.1, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 117/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 116/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 115/2017 - Sectorul 4 - 31.05.2017

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 114/2017 - Sectorul 4 - 18.05.2017

  Hotărâre privind constituirea unei Comisii de lucru pentru analizarea implementării proiectului „Amenajare parcare pe Str. Secerei – Sector 4”
 • Hotărârea 113/2017 - Sectorul 4 - 09.05.2017

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 31.05.2017-31.08.2017
 • Hotărârea 112/2017 - Sectorul 4 - 09.05.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 60/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare Bd. C-tin. Brâncoveanu nr. 130, bl. 35”
 • Hotărârea 111/2017 - Sectorul 4 - 09.05.2017

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.58/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. Anton Bacalbașa nr. 15, bl. 119”
 • Hotărârea 110/2017 - Sectorul 4 - 09.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 109 blocuri de locuințe derulate prin ,,Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030,,
 • Hotărârea 109/2017 - Sectorul 4 - 09.05.2017

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/27.03.2014 pentru aprobarea programului multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/11.11.2016
 • Hotărârea 108/2017 - Sectorul 4 - 09.05.2017

  Hotărâre privind respingerea atribuirii în folosință, cu titlu gratuit, Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, pe o durată de 2 ani, a două imobile, situate în strada Aliorului nr. 6A, respectiv în strada Perșani nr.1, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 107/2017 - Sectorul 4 - 09.05.2017

  Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2016/2017 pentru semestrul II, respectiv suplimentarea aferentă semestrului I
 • Hotărârea 106/2017 - Sectorul 4 - 09.05.2017

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017
 • Hotărârea 105/2017 - Sectorul 4 - 09.05.2017

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 70/29.09.2016 privind responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru asigurarea unui climat de ordine, curățenie și disciplină a parcurilor și locurilor de joacă situate în Sectorul 4
 • Hotărârea 104/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de asistență și reprezentare juridică de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4
 • Hotărârea 103/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, prin încheierea unui contract de servicii juridice, care să asigure apărarea intereselor Direcției Generale a Poliției Locale Sector 4 și/sau a polițiștilor locali din cadrul acestei instituții
 • Hotărârea 102/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea categoriilor de folosință pentru spațiile care urmează a fi închiriate în urma procedurii de licitație publică cu strigare demarată de catre Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4
 • Hotărârea 101/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare “Piața Reșița”
 • Hotărârea 100/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare “Piața Norilor”
 • Hotărârea 99/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Agroalimentare “Piața Berceni Olteniței”
 • Hotărârea 98/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismele cu nr. de înmatriculare B-65-GGW și B-65-GGX, aflate în folosința Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea 97/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre privind numirea doamnei Vîlcea Otilia Iustiniana – care ocupă temporar funcția publică de conducere vacantă de Secretar al Sectorului 4 al Municipiului București, în funcția de Președinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4
 • Hotărârea 96/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 19 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 111/29.08.2014 pentru aprobarea normelor metodologice ale Hotărârii de Consiliu Local Sector 4 nr. 90/30.06.2014 astfel cum aceasta a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 77/29.09.2016
 • Hotărârea 95/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre pentru modificarea H.C.L.S4 nr. 9/2017 privind instituirea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, precum și încasarea de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4
 • Hotărârea 94/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.157/19.12.2016, privind aprobarea finanțarii din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și cotei de contributie ce revine proprietarilor / asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termică cofinanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București în legătură cu lucrările de reabilitare termică
 • Hotărârea 93/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre privind stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor și a metodologiei de aprobare a subvenției/scutirii de la plata taxei de reabilitare termică a proprietarilor ce se încadrează în prevederile art.14. alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 92/2017 - Sectorul 4 - 27.04.2017

  Hotărâre privind decontarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a taxei de mediu în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare pentru deșeurile municipale, inerte și nepericuloase încredințate de operatorul delegat al serviciului public de salubrizare de pe raza Sectorului 4 depozitelor ecologice, în vederea eliminării finale prin depozitare
 • Hotărârea 91/2017 - Sectorul 4 - 06.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 90/2017 - Sectorul 4 - 06.04.2017

  Hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, de către Consiliul General al Municipiului București, a străzilor principale aflate în proprietatea Municipiului București în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare a parcărilor
 • Hotărârea 89/2017 - Sectorul 4 - 03.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea noilor tarife/prețuri pentru serviciile existente și a serviciilor suplimentare negociate la contractul nr. 12669/ 15.03.2016, încheiat cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A., pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 88/2017 - Sectorul 4 - 03.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea prețurilor și/sau tarifele ofertate de S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. pentru desfășurarea activității de salubrizare temporară pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 87/2017 - Sectorul 4 - 03.04.2017

  Hotărâre privind numirea persoanei care se ocupă cu înregistrarea și raportarea datoriei publice locale pentru creditele contractate de Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 86/2017 - Sectorul 4 - 03.04.2017

  Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.38/29.02.2016 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2016-2017
 • Hotărârea 85/2017 - Sectorul 4 - 03.04.2017

  Hotărâre privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe raza administrativă a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 84/2017 - Sectorul 4 - 03.04.2017

  Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2017, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2016
 • Hotărârea 83/2017 - Sectorul 4 - 03.04.2017

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local Sector 4, prin Primarul Sectorului 4, să efectueze toate demersurile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilului teren din Șos. Olteniței nr. 9, sector 4 și acordului privind asocierea prin licitație publică, cu un operator de servicii medicale
 • Hotărârea 82/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea acordării locuinței situate la adresa: str. Reșița, nr. 1, bloc 8, et. 6, ap. 40, sector 4, Municipiul București, familiei Mutcu Florica-Mara
 • Hotărârea 81/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 80/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea proiectului ,, 100 de ani de recunoștință’’- proiect cultural și edilitar –
 • Hotărârea 79/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, construite din fonduri ANL, destinate închirierii, între Creţescu Adeluţa, titulară a contractului de închiriere nr. 28800/ 29.12.2006 şi Lambru Ştefan, titularul contractului de închiriere nr. 28792/29.12.2006
 • Hotărârea 78/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind “Prelungirea contractelor de închiriere pentru chiriașii blocului ZI1, din Șos. Vitan Bârzești nr. 20”
 • Hotărârea 77/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.63/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 76/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 75/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.150/2016, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 74/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 54/29.09.2016, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de administrație ale unităților de învățământ particular – învățământ general obligatoriu, precum și în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar particular ce funcţionează la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 73/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 4, modificată și completată
 • Hotărârea 72/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 139,40 mp, aparținând lui DUMITRESCU ANDREIA-CRISTINA, situat în Str. Mărțișor nr. 44, Sector 4, București
 • Hotărârea 71/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire imobil locuințe colective P+5E+6r, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 520,00 mp, aparținând SC WOMA ECOSERV CONSTRUCT SRL, situat în Calea Șerban Vodă nr. 101, Sector 4, București
 • Hotărârea 70/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reconversia sălii de sport din Parcul Orășelul Copiilor în sală de teatru și cinema”
 • Hotărârea 69/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. Tomești nr. 11, bl. 14”
 • Hotărârea 68/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare intersecția str. Straja cu str. Reșița”
 • Hotărârea 67/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare Piața Big Berceni”
 • Hotărârea 66/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare Piața Berceni- Olteniței”
 • Hotărârea 65/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Amenajare parcare P+2 intersecția șos. Olteniței cu șos. Berceni”
 • Hotărârea 64/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare Aleea Izv. Oltului nr. 4, bl. 33”
 • Hotărârea 63/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare stația metrou-IMGB – Sos. Berceni”
 • Hotărârea 62/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare intersecția str. Covasna cu aleea Dorohoi”
 • Hotărârea 61/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. adiacentă str. Cărămidarii de Jos”
 • Hotărârea 60/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare Bd. C-tin. Brâncoveanu nr. 130, bl. 35”
 • Hotărârea 59/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare aproximativ 700 locuri”
 • Hotărârea 58/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare parcare str. Anton Bacalbașa nr. 15, bl. 119”
 • Hotărârea 57/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului”
 • Hotărârea 56/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Amenajare Centrul multifuncțional pentru servicii sociale în regim de zi, clinică medicală și parcare la suprafață”
 • Hotărârea 55/2017 - Sectorul 4 - 31.03.2017

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de Sectorul 4 al Municipiului București, prin Primarul Sectorului 4, a parcărilor de reședință în zona străzilor principale de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4 al municipiului București, aflate în administrarea CGMB-Administrația Străzilor
 • Hotărârea 54/2017 - Sectorul 4 - 24.03.2017

  Hotărâre privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București prin încheierea contractului de delegare temporară a gestiunii serviciului de salubrizare cu S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • Hotărârea 53/2017 - Sectorul 4 - 17.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului rutier pe str. Turnu Măgurele ( între șos. Berceni și bd. C-tin. Brâncoveanu).”
 • Hotărârea 52/2017 - Sectorul 4 - 17.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului rutier pe str. Luică (bd. C-tin. Brâncoveanu și șos. Giurgiului).”
 • Hotărârea 51/2017 - Sectorul 4 - 17.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,, Modernizarea, reabilitarea și extinderea sistemului rutier pe șos. Berceni ( între șos. Olteniței și șos. Centură).”
 • Hotărârea 50/2017 - Sectorul 4 - 17.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiții privind lucrările de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitățile de învățământ, conform Anexa 1 – 76, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4
 • Hotărârea 49/2017 - Sectorul 4 - 14.03.2017

  Hotărâre pentru respingerea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4
 • Hotărârea 48/2017 - Sectorul 4 - 14.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea finanțării în vederea participării elevilor și personalului didactic din cadrul Liceului de Coregrafie ”Floria Capsali” la etapa finală a concursului internațional de balet ”Youth America Grand Prix” 2017 de la New York, S.U.A.
 • Hotărârea 47/2017 - Sectorul 4 - 14.03.2017

  Hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului la Apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă, CEREREA DE PROIECTE CP4/2017 „Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”
 • Hotărârea 46/2017 - Sectorul 4 - 14.03.2017

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții privind lucrările de construcții pentru sediul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 din Şos Olteniţei nr.39-45
 • Hotărârea 45/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1795,00 mp, aparținând SC SEGULA DEVELOPMENT SRL, situat în Aleea Borcea nr. 11, Sector 4, București
 • Hotărârea 44/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru consolidare, reconformare și supraetajare construcție existentă, rezultând un imobil P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 139,40 mp, aparținând lui DUMITRESCU ANDREIA-CRISTINA, situat în Str. Mărțișor nr. 44, Sector 4, București
 • Hotărârea 43/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil de locuit Sp+P+1E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 685,00 mp, aparținând lui BULBOACĂ ALEXANDRU și BULBOACĂ ANCA, situat în strada Nucetului nr. 22-24, Sector 4, București
 • Hotărârea 42/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru două hale, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 1633,00 mp, aparținând lui STRECHE ȘTEFAN și STRECHE GHERGHINA, situat în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 5-7, lot 2, Sector 4, București
 • Hotărârea 41/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2017, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 40/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere pentru beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1 aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4
 • Hotărârea 39/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Sectorului 4 al Municipiului București precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism
 • Hotărârea 38/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 53/29.09.2016, pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 29/12.08.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 4
 • Hotărârea 37/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul bazin de înot Școala Gimnazială nr.190 din Str. Sg. Nițu Vasile nr.16
 • Hotărârea 36/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind declararea zilei de 01 iunie ca fiind ”Ziua Sectorului 4” și aprobarea organizării manifestărilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement cu ocazia celebrării acestei zile
 • Hotărârea 35/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 în administrarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 București a unui spațiu situat în Str. Oițelor nr. 10, Sector 4, București (Secția 14 de Poliție), pentru desfașurarea activității direcțiilor de evidență a persoanelor
 • Hotărârea 34/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind respingerea aprobării indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții privind lucrări de reabilitare sistem rutier pe strada Gramont
 • Hotărârea 33/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA de către asociatul unic Consiliul Local al Sectorului 4, cu suma de 25.600,00 lei aport în natură
 • Hotărârea 32/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind acordarea unui concediu suplimentar de odihnă anual, de 5 zile lucrătoare, pentru salariaţii din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4
 • Hotărârea 31/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 3 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 30/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați a 4 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București prin aplicarea nivelului cotei de 19% a taxei pe valoare adăugată
 • Hotărârea 29/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției la obiectivul “Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București” prin aplicarea nivelului cotei de 19% a taxei pe valoare adăugată
 • Hotărârea 28/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini, a proiectului contractului de delegare a gestiunii a serviciului de salubrizare, precum și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare a Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 27/2017 - Sectorul 4 - 27.02.2017

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 27.02.2017 – 26.05.2017
 • Hotărârea 26/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil D+P+1+4Er, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 863,50 mp, aparținând lui Boroi Alexandru și Boroi Camelia, situat în Calea Văcărești nr. 214, Sector 4, București
 • Hotărârea 25/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 791,00 mp, aparținând lui Șerban Adrian, Șerban Agafia-Magdalena, Oprea Marius și Oprea Nicoleta, situat în Str. Urziceni nr. 12-14, Sector 4, București
 • Hotărârea 24/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 4 să solicite de la S.C. Băneasa Investiments S.A. o suprafață de teren destinată realizării unei parcări și a căilor de acces din zona Pieței Sudului
 • Hotărârea 23/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind schimbarea de destinație a clădirii din Șoseaua Olteniței- Parcul Orășelul Copiilor- din clădire Sală de Sport în clădire cu destinația – Sală Multi-Culturală
 • Hotărârea 22/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Sectorului 4 al Municipiului București, prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului, la Apelul de propuneri în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO05- Eficiență Energetică GRANTURILE SEE 2009-2014, finanțat de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României
 • Hotărârea 21/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 4 să efectueze operațiunile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilelor în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4
 • Hotărârea 20/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 4 să efectueze operațiunile necesare înscrierii în cartea funciară a imobilului teren și construcție situat în București, B-dul. George Coșbuc nr. 6-16, Sector 4, precum și pentru modernizarea construcției din B-dul. George Coșbuc nr. 6-16, Sector 4
 • Hotărârea 19/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 necesară în vederea modernizării Pieței Sudului și intabulării
 • Hotărârea 18/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului pentru întocmirea și semnarea documentelor necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 403/21.12.2016
 • Hotărârea 17/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 adresată Consiliului General al Municipiului București de schimbare a denumirii arterei Drumul Găzarului în Strada Prof. Dr. Alexandru Pesamosca
 • Hotărârea 16/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru copii proveniți din familii fără venituri sau cu venituri reduse și a Metodologiei privind acordarea gratuității pentru plata contribuției în grădiniță pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse sau fără venituri
 • Hotărârea 15/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind modificarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2016-2017
 • Hotărârea 14/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 13/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București, în vederea adoptării unei hotărâri, pentru transmiterea imobilului situat în Șos Giurgiului nr.86 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 12/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind solicitarea delegării atribuțiilor Consiliului General al Municipiului București prevăzute la art.5 alin (1) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, în competența Consiliului Local al Sectorului 4, pentru clădirile aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 București
 • Hotărârea 11/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind respingerea aprobării aderării Sectorului 4 al Municipiului București la Asociația Municipiilor din România (A M R)
 • Hotărârea 10/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele aflate în dotarea Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti începând cu anul 2017
 • Hotărârea 9/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4
 • Hotărârea 8/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind aprobarea “Calculului valorii chiriei lunare din cadrul programului de locuinţe pentru tineri, destinat închirierii în cazul titularilor de contract din blocurile Z.I.1 și Z.I.2 , Șos. Vitan – Bârzești nr. 20, care au vârsta de până în 35 de ani și de peste 35 de ani” pe anul 2017
 • Hotărârea 7/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind mandatarea Primarului Sectorului 4 al Municipiului București să evalueze performanțele profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 4 al Municipiului București PS4
 • Hotărârea 6/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind acordarea unui concediu suplimentar de odihnă anual, de 5 zile lucrătoare, pentru salariaţii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4
 • Hotărârea 5/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2017 al Sectorului 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 4/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată
 • Hotărârea 3/2017 - Sectorul 4 - 31.01.2017

  Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 2/2017 - Sectorul 4 - 09.01.2017

  Hotărâre privind solicitarea transmiterii in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti a unor parti din zona strazilor aflate in proprietatea Municipiului Bucuresti in vederea derularii de lucrari de amenajare/reamenajare a spatiului verde si a partii carosabile cat si pentru fluidizarea traficului auto si pietonal
 • Hotărârea 1/2017 - Sectorul 4 - 09.01.2017

  Hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016