• Hotărârea 77/2016 - Sectorul 4 - 22.04.2016

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016
 • Hotărârea 76/2016 - Sectorul 4 - 22.04.2016

  Hotărâre privind respingerea transmiterii în folosință gratuită către Asociația Colectiv GTG 3010 a unui spațiu în suprafață de 30 mp, situat în Șoseaua Berceni nr. 12A, Sector 4, București – Centrul de Incluziune Socială
 • Hotărârea 75/2016 - Sectorul 4 - 22.04.2016

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 51 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București
 • Hotărârea 74/2016 - Sectorul 4 - 22.04.2016

  Hotărâre privind plata despăgubirilor materiale și cheltuielilor de judecată conform sentinței civile nr. 8437/17.12.2014 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 48127/3/CA/2012 și Deciziei civile nr. 8100/03.11.2014 pronunțată de Curtea de Apel
 • Hotărârea 73/2016 - Sectorul 4 - 22.04.2016

  Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intreținere pentru copii beneficiari ai serviciilor oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, pe anul 2016
 • Hotărârea 72/2016 - Sectorul 4 - 22.04.2016

  Hotărâre privind respingerea dării în administrare a unui număr de 8 spații situate în Șos Giurgiului nr.107, Sector 4 București aparținând Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sec
 • Hotărârea 71/2016 - Sectorul 4 - 22.04.2016

  Hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare ocazionate de deplasarea orchestrei de suflatori din cadrul Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” in Grecia din perioada 14 – 17 aprilie 2016
 • Hotărârea 70/2016 - Sectorul 4 - 22.04.2016

  Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2015/2016 semestrul II
 • Hotărârea 69/2016 - Sectorul 4 - 22.04.2016

  Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015
 • Hotărârea 68/2016 - Sectorul 4 - 22.04.2016

  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.05.2016 – validarea noului Consiliu Local Sector 4
 • Hotărârea 59/2016 - Sectorul 4 - 17.03.2016

  Hotărâre privind delegarea unui consilier local pentru exercitarea temporară a atribuţiilor viceprimarului Sectorului 4
 • Hotărârea 58/2016 - Sectorul 4 - 17.03.2016

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 57/2016 - Sectorul 4 - 17.03.2016

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016
 • Hotărârea 56/2016 - Sectorul 4 - 17.03.2016

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii CLS 4 nr. 43/29.02.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 15 blocuri de locuinţe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în Sectorul 4
 • Hotărârea 55/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective S+P+4E, pe un teren proprietatea, d-lui MOISA ŞTEFAN, în suprafaţă de 327 mp., situat în str.DRUMUL GILĂULUI nr.94, sector 4,
 • Hotărârea 54/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective S+ P+8E, pe un teren proprietatea, d-lui PREDA ROMEO VALENTIN, în suprafaţă de 1088,0mp., situat în str.PRINOSULUI nr.6, sect
 • Hotărârea 53/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă unifamilială S+ P+2E+3Eretras, pe un teren proprietatea, SC AFRODITA CONSTRUCT 2020 SRL, în suprafaţă de 280,0mp., situat în str.VIORELE
 • Hotărârea 52/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă P+2E+M, pe un teren proprietatea, d-lui VLASE ALEXANDRU, în suprafaţă de 364,74mp., situat în str.TIMUŞ NICOLAE nr.9A, sector 4, Bucureşt
 • Hotărârea 51/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea supraetajare clădire existentă, pe un teren proprietatea, d-nei ACOSTĂCHIOAIEI ELENA, în suprafaţă de 213,30mp., situat în str. RÂUL VEDEA nr.24,
 • Hotărârea 50/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinţe colective S+ P+2E+M, pe un teren proprietatea, d-lui FRUNZULICĂ CIPRIAN AURELIAN, în suprafaţă de 994,97mp., situat în str.POŞTALIO
 • Hotărârea 49/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă P+1E+M, pe un teren proprietatea, d-lui TUCMURUZ IONEL, în suprafaţă de 250,80mp., situat în str.FRIGULUI nr.17, sector 4, Bucureşti PUD
 • Hotărârea 47/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2016 (I) PS4
 • Hotărârea 46/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.26/29.01.2016 PS4
 • Hotărârea 43/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 15 blocuri de locuințe din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti PS4
 • Hotărârea 41/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016, pentru atribuirea de LOCUINŢE SOCIALE ” pentru persoanele care au fost EVACUATE din casele retrocedate foştilor proprietari PS4
 • Hotărârea 40/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016, pentru atribuirea de LOCUINŢE SOCIALE” persoanelor care au domiciliul stabil în sectorul 4 PS4
 • Hotărârea 36/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin.2 lit. a,b, c, d, e,f, g, i, j, k, m şi r şi art. 464 alin. 2 a, b, c, d, e, g, h, i, j şi r din Legea nr.227/2015 p
 • Hotărârea 35/2016 - Sectorul 4 - 29.02.2016

  Hotărâre privind aprobarea „Regulamentului pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor
 • Hotărârea 34/2016 - Sectorul 4 - 15.02.2016

  Hotarare pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 216/22.12.2015 privind prelungirea împuternicirii Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 să întreţină spaţiile verzi şi amenajările efectuate de Sectorul 4
 • Hotărârea 33/2016 - Sectorul 4 - 11.02.2016

  Hotarare privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. Amenajarea Domeniului Public şi Privat 4 S.A.
 • Hotărârea 31/2016 - Sectorul 4 - 11.02.2016

  Hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea alegerii formei de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public şi privat pentru activităţile de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi
 • Hotărârea 30/2016 - Sectorul 4 - 11.02.2016

  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2016, precum şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar al anului 2015
 • Hotărârea 29/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea ansamblu rezidenţial- locuinţe colective P+11E(reglementare edificată în baza unui PUZ aprobat), pe un teren proprietatea, d-nului SIMA CĂTĂLIN
 • Hotărârea 28/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil de locuit S+P+2E, pe un teren proprietatea, d-nei OPRESCU DESDEMONA CRISTINA, în suprafaţă de 186,00mp., situat în Str.Albinelor nr.14
 • Hotărârea 27/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr.95, nr. 96 şi nr. 97 din data de 23.04.2015
 • Hotărârea 26/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui NIŢU CRISTIAN, în suprafaţă de 50,44mp., situat în Şos.Berceni nr.23, bl.35,sc.3, ap.91, P, sector 4
 • Hotărârea 25/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea spaţiu comercial Parter +etaj parţial(reglementare edificată în baza unui PUZ aprobat), pe un teren proprietatea, SC BERSER SA
 • Hotărârea 24/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective S+P+4E+5E, pe un teren proprietatea, d-lui ALECU GABRIEL LEONARD, în suprafaţă de 1110,00mp., situat în Str.Vuietului nr.12, se
 • Hotărârea 23/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu(Reactualizare PUD), pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective P+1E+2Eretras, pe un teren proprietatea, d-lui Drilea Costel, în suprafaţă de 511,00mp., situat în Drumul Găza
 • Hotărârea 22/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective S+P+7E, pe un teren proprietatea, d-nei Ciochină Daniela, în suprafaţă de 333,25mp., situat în str.Grădiştea nr.4 sector 4
 • Hotărârea 21/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea ansamblu imobile locuinţe colective S+P+4E, pe un teren proprietatea Neacşu Cezar Gabriel, în suprafaţă de 1872,0mp., situat în str. Drumul Jilavei
 • Hotărârea 20/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă P+1E+M, pe un teren proprietatea, d-lui TRUŞCĂ BUCUR, în suprafaţă de 216,00mp., situat în str.Brădetului nr.6A, sector 4
 • Hotărârea 19/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţe colective S+P+1E şi parţial S+P+4E, pe un teren proprietatea, d-lui NEDELCU NICOLAE-ION, în suprafaţă de 980,00mp, situat în Şos.Giurgiulu
 • Hotărârea 18/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă S+P+1E, pe un teren proprietatea, d-lui DINU ADRIAN, în suprafaţă de 137,00mp., situat în str.VESTITORULUI nr.3, sector 4
 • Hotărârea 17/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu(Reactualizare PUD), pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinţe colective S+P+3E+4Eretras(parţial 5E+6E retras pe limita posterioara), pe un teren proprietatea, d-lui CHEŢE CIPRI
 • Hotărârea 16/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinţe S+P+3E+4E retras, pe un teren proprietatea d-lui STOICAN RADU, în suprafaţă de 546,0mp., situat în str. IONESCU FLOREA
 • Hotărârea 15/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinţă S+P+1E (parţial retras) cu înălţimea la cornişă egală cu distanţa la clădirea vecină, pe un teren proprietatea, d-nei KEITĂ ILEANA
 • Hotărârea 14/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.127/29.08.2013, privind omagierea venerabililor cetăţeni şi cetăţene care locuiesc pe teritoriul Sectorului 4 şi sărbătoresc peste 100 de ani de viaţă
 • Hotărârea 13/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotărâre privind luarea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a terenurilor – curţi (terenuri de sport, terenuri de joacă, alei, şi spaţii verzi), cu excepţia terenurilor de sub clădire, aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Hotărârea 12/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotarare pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.09.2015, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ
 • Hotărârea 11/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT in urma susţinerii examenului de atestare din luna OCTOMBRIE 2015, in baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007
 • Hotărârea 10/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotarare privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru două autoturisme Dacia Dokker Laureate 1,5 dci VU cu număr de Şasiu UU10SDN4554307106, UUlOSDN 4554307111 Şi Dacia Laureate 1,2 75 N 1 cu număr de Şasiu UU 14SDOG453366141
 • Hotărârea 9/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotarare privind numirea doamnei Vîlcea Otilia Iustiniana - care ocupă temporar funcţia de Secretar al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, in funcţia de Preşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4
 • Hotărârea 8/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică de către Direcţia Învăţământ şi Tineret Sector 4
 • Hotărârea 7/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotarare Privind aprobarea flnanţării în vederea susţinerii proiectului de mobilitate elevi şi personal didactic din cadrul C.N. Gh. Şincai - schimb de experienţă cu Institute Ferran Casablancas, Sabadell, Spania, pentru anul 2016
 • Hotărârea 6/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru autoturismele/autospecialele aparţinând Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 4
 • Hotărârea 4/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreţinere şi a contribuţiei de întreţinere din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1
 • Hotărârea 3/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotarare privind imputernicirea Primarului Sectorului 4, să incheie o poliţă de răspundere civilă faţă de terţi cu o societate de asigurări pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de fenomene meteorologice neprevăzute
 • Hotărârea 2/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotarare privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public al municipiului Bucureşti Sector 4, urmare fenomenelor meteorologice din perioada 16-19 ianuarie
 • Hotărârea 1/2016 - Sectorul 4 - 29.01.2016

  Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 29.01.2016 - 29.04.2016