• Hotărârea 216/2015 - Sectorul 4 - 22.12.2015

  Hotarare privind prelungirea împuternicirii Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4 să întreţină spaţiile verzi şi amenajările efectuae de Sectorul 4 pe domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 215/2015 - Sectorul 4 - 22.12.2015

  Hotarare privind prelungirea valabilităţii duratei contractelor de închiriere,având ca obiect închirierea spaţiilor comerciale situate în pieţele din sectorul 4 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 214/2015 - Sectorul 4 - 22.12.2015

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015
 • Hotărârea 213/2015 - Sectorul 4 - 17.12.2015

  Hotarare privind aprobarea criteriilor şi a procedurii pentru numirea directorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din cadrul Sectorului 4 al municipiului Bucureşti, în regim contractual
 • Hotărârea 212/2015 - Sectorul 4 - 17.12.2015

  Hotarare privind respingerea omagierii venerabililor cetateni si cetatene care locuiesc pe teritoriul Sectorului 4 si sarbatoresc peste 100 de ani de viata
 • Hotărârea 211/2015 - Sectorul 4 - 17.12.2015

  Hotarare privind continuarea proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” si alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect
 • Hotărârea 209/2015 - Sectorul 4 - 17.12.2015

  Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr.42/26.02.2015 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 208/2015 - Sectorul 4 - 17.12.2015

  Hotarare privind respingerea rectificării bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015
 • Hotărârea 207/2015 - Sectorul 4 - 17.12.2015

  Hotarare privind respingerea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.01.2016 – 31.03.2016
 • Hotărârea 206/2015 - Sectorul 4 - 17.12.2015

  Hotarare privind revocarea ca urmare a nulităţii Hotararii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 186/26.11.2015 privind vacantarea unui loc în Consiliul Local al sectorului 4
 • Hotărârea 205/2015 - Sectorul 4 - 07.12.2015

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015
 • Hotărârea 204/2015 - Sectorul 4 - 07.12.2015

  Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 188/26.11.2015 referitor la acordarea burselor şcolare şi cuantumul acestora În anul şcolar 2015/2016 semestrul I
 • Hotărârea 203/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobile locuinte colective de serviciu P+4 E, pe un teren proprietatea SC AMADA OFFICE CONSTRUCT SRL, în suprafaţă de 3000,0mp., situat în Sos.BERCENI
 • Hotărârea 202/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior-inchidere terasa(balcon), pe un teren proprietatea SC DANYMAR COM 2000 SRL, în suprafaţă de 81,99mp., situat în str.MOLDOVITA nr.3
 • Hotărârea 201/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective S+P+4E retras, pe un teren proprietatea d-lui NEDELCU ANDREI MARIAN în suprafaţă de 558,0mp., situat în str.DAMBULUI nr.119
 • Hotărârea 200/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective S+P+4E, pe un teren proprietatea SC COMPREST GIM SRL, în suprafaţă de 2910,0mp., situat în str.LUICA nr.62-64, sector 4
 • Hotărârea 199/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinte P+3E+4E retras, pe un teren proprietatea d-lui STOICAN RADU, în suprafaţă de 546,0mp., situat în str. IONESCU FLOREA nr.32-LOT4
 • Hotărârea 198/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinte colective S+P+3E, pe un teren proprietatea d-lui STROILESCU ADRIAN, în suprafaţă de 1011,0mp., situat în Intrarea TARGU FRUMOS nr.13
 • Hotărârea 197/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobile locuinte colective S+D+P+10Eduplex partial, pe un teren proprietatea SC DAVINCI EDIFICE SRL, în suprafaţă de 7161,0mp., situat în str.POVESTEI
 • Hotărârea 196/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea ansamblu imobile locuinte colective S+P+4E, pe un teren proprietatea SC EDILDANCONSTRUCT SRL, în suprafaţă de 9062,0mp., situat în str.DRUMUL JILAVEI
 • Hotărârea 195/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective P+5E, pe un teren proprietatea SC SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE SRL, în suprafaţă de 2497,62mp., situat în str.DRUMUL CRETESTILOR nr.2
 • Hotărârea 194/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinte colective S+P+4E, pe un teren proprietatea, SC BERSER SRL, în suprafaţă de 9412,00mp., situat în str.DRUMUL BINELUI nr.9 lot 10/2, s
 • Hotărârea 193/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinte colective S+P+4E, pe un teren proprietatea, SC BERSER SRL, în suprafaţă de 9425,00mp., situat în str.DRUMUL BINELUI nr.9 lot 10/1, se
 • Hotărârea 192/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinta 2S+P+5E+6E retras, pe un teren proprietatea, d-lui IORDAN IONUT EDUARD, în suprafaţă de 430,68mp., situat în str.MARTISOR nr.17, sect
 • Hotărârea 191/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta D+P+2E+M, pe un teren proprietatea, d-nei KEITA ILEANA, în suprafaţă de 370,00mp., situat în str.DAMBULUI nr.98, sector 4
 • Hotărârea 190/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015
 • Hotărârea 189/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de învăţământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare
 • Hotărârea 188/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2015/2016 semestrul I
 • Hotărârea 187/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru închirierea unor locuinţe, familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii deosebite, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 186/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind vacantarea unui loc în Consiliul Local al sectorului 4
 • Hotărârea 185/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenţă şi stabilirea procedurii de întocmire a dosarelor şi a metodologiei de aprobare a ajutoarelor de urgenţă sub formă de tichete sociale, cu ocazia Sfintei Sărbători de Crăciun - Naşterea Domnulu
 • Hotărârea 184/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind alocarea unui ajutor exceptional in cuantum de maxim 20.000 lei, familiilor victimelor tragicului eveniment din Club Colectiv
 • Hotărârea 183/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind numirea d-nei Ţîrlea Anda Rodica, Director General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 4, în funcţia de Vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4
 • Hotărârea 182/2015 - Sectorul 4 - 26.11.2015

  Hotarare privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 181/2015 - Sectorul 4 - 11.11.2015

  Hotarare privind delegarea unui consilier local pentru exercitatrea temporara a atributiilor viceprimarului Sectorului 4
 • Hotărârea 180/2015 - Sectorul 4 - 29.10.2015

  Hotarare privind mutarea temporara a directiilor/serviciilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 in cladirea Colegiului Tehnic Miron Nicolescu de pe bdul Metalurgiei nr.89
 • Hotărârea 179/2015 - Sectorul 4 - 29.10.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2016 al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 178/2015 - Sectorul 4 - 29.10.2015

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015
 • Hotărârea 177/2015 - Sectorul 4 - 30.09.2015

  Hotarare privind retribuirea membrilor titulari si a membrilor supleanti numiti in comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr.550/2002 la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea 176/2015 - Sectorul 4 - 30.09.2015

  Hotarare privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Învăţământ şi Tineret Sector 4
 • Hotărârea 175/2015 - Sectorul 4 - 30.09.2015

  Hotarare privind stabilirea cuantumului sub forma de tichete sociale, pentru asigurarea alocatiei zilnice de hrana, rechizite scolare/manuale, cazarmament, imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, jucarii, transport, materiale cultural-sp
 • Hotărârea 174/2015 - Sectorul 4 - 30.09.2015

  Hotarare privind scutirea de la plata taxei extrajudiciare de timbru pentru certificatele de atestare fiscală emise în format electronic/online către instituţiile publice
 • Hotărârea 173/2015 - Sectorul 4 - 30.09.2015

  Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 43/26.02.2015 pentru completarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al S
 • Hotărârea 172/2015 - Sectorul 4 - 30.09.2015

  Hotarare pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 20/27.02.2014 privind nominalizarea câte unui reprezentant al Consiliului Local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în reţeaua unităţilor de învăţământ preunive
 • Hotărârea 171/2015 - Sectorul 4 - 30.09.2015

  Hotarare privind constatarea demisiei de drept a domnului Albu Costin Bogdan
 • Hotărârea 170/2015 - Sectorul 4 - 30.09.2015

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015
 • Hotărârea 169/2015 - Sectorul 4 - 30.09.2015

  Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.10.2015 – 31.12.2015
 • Hotărârea 168/2015 - Sectorul 4 - 21.09.2015

  Hotarare privind majorarea cu 12o/o a cuantumului brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare şi al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariu
 • Hotărârea 167/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind respingerea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale pentru S.C. Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii de masini S.A.(I.C.T.C.M.)
 • Hotărârea 166/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind respingerea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale pentru S.C. METROLOGIA S.A.
 • Hotărârea 165/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind respingerea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale pentru S.C. GRUPUL EDITORILOR ŞI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A
 • Hotărârea 164/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Şcoala Gimnazială Nr.190 din Str. Sg. Niţu Vasile Nr.16
 • Hotărârea 163/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+2E,extindere a cladirii parter existente in suprafata de 36,19mp , pe un teren proprietatea d-lui MANOLACHE VALERIU, prin concesionarea une
 • Hotărârea 162/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea extindere locuinta parter si concesionare teren , pe un teren proprietatea, d-nei CALINESCU MIHAELA IULIANA în suprafaţă de 300,0mp., situat în STR.CU
 • Hotărârea 161/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea de locuinta colectiva P+1 E+M, pe un teren proprietatea, d-lui CRISTEA ALEXANDRU, în suprafaţă de 360,0mp., situat în str.ODEI nr.31, sector 4
 • Hotărârea 160/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta S+P+1E+2Eretras, pe un teren proprietatea, d-lui JIANU PETRE, în suprafaţă de 161,0mp., situat în str.LANARIEI nr.84, sector 4
 • Hotărârea 159/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective si comert S+P+6E, pe un teren proprietatea, SC DEA COMPLET CONSTRUCT S.R.L, în suprafaţă de 620,0mp., situat în str.Sold.LICA GHEO
 • Hotărârea 158/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective si functiuni complementare locuirii S+P+6E, pe un teren proprietatea, d-lui MUHSCINA GHEORGHE, în suprafaţă de 1930,00mp., situat
 • Hotărârea 157/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea depozitare si productie parter, pe un teren proprietatea, d-lui BRUSTUR HORIA, în suprafaţă de 2444,45mp., situat în Drumul Dealul Bradului nr.161-16
 • Hotărârea 156/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta colectiva S+ P+4E, pe un teren proprietatea, S.C.DEA COMPLET CONSTRUCT S.R.L., în suprafaţă de 490,0mp., situat în str.Dambului nr.121 si
 • Hotărârea 155/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil de locuit S+P+2E+M, pe un teren proprietatea, d-nei KEITA ILEANA, în suprafaţă de 370,00mp., situat în str.Dambului nr.98, sector 4
 • Hotărârea 154/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea comerciala parter inalt , pe un teren proprietatea, S.C. NATURSTEIN S.R.L, în suprafaţă de 2974,16mp., situat în sos.Berceni nr.8, sector 4
 • Hotărârea 153/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta colectiva S+P+2E pe un teren proprietatea, d-nei MICSUNESCU MARIOARA , în suprafaţă de 748,00mp., situat în str.PRIDVORULUI nr.42-44, sect
 • Hotărârea 152/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil de locuit P+1 E+Garaj, pe un teren proprietatea, d-nul COMAN CATALIN CRISTIAN, în suprafaţă de 246,40mp., situat în str.Penelului nr.2, sect
 • Hotărârea 151/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 169/28.11.2013 privind trecerea imobilului în suprafaţă de 1401 m2 şi a terenului aferent, situat în incinta Colegiului Tehnic ,,Miron Nicolescu’’din B-dul Metalurgiei nr.89 Sector
 • Hotărârea 150/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind respingerea implementării şi sustenabilităţii pentru anii 2016-2021 a proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029
 • Hotărârea 149/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotărâre privind stabilirea serviciilor publice în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii
 • Hotărârea 148/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare privind desfăşurarea Proiectului ,,Educaţi azi, valoroşi mâine’’(cod proiect PET 029), cât şi a Proiectului ,,Respect şi Şanse Egale pentru Femei’’ID 125516, în spaţiul în suprafaţă de 146,54 mp situat în Şos. Olteniţei nr.188, bl.1, parter, Se
 • Hotărârea 147/2015 - Sectorul 4 - 31.08.2015

  Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.42/26.02.2015 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul scolar 2015-2016
 • Hotărârea 146/2015 - Sectorul 4 - 24.07.2015

  Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015, adoptată în ședința extraordinară a CLS 4 din data de 24.07.2015
 • Hotărârea 145/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinta S+P+4E, pe un teren proprietatea, d-lui BLEAU ADRIAN, în suprafaţă de 200,0mp., situat în STR.SULINA NR.11, sector 4
 • Hotărârea 144/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinte S+P+3E , pe un teren proprietatea SC TERRA GAS SRL, în suprafaţă de 506,40mp., situat în DRUMUL POSTALIONULUI nr.32-34 LOT 1 A20, secto
 • Hotărârea 143/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective D+P+7E, pe un teren proprietatea d-lor NITA PAUL SI TANASE FLOREA, în suprafaţă de 1852,0mp., situat în SOS.OLTENITEI NR.251C-D LOT
 • Hotărârea 142/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil - locuinte colective 2S+P+3E+4E retras, pe un teren proprietatea d-lui ALIUTA NICU, în suprafaţă de 900,0mp., situat în STR.VUIETULUI NR.12, s
 • Hotărârea 141/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea extindere corp existent P+1E, cu un corp nou, pe un teren proprietatea d-lui TUDOSE CONSTANTIN, în suprafaţă de 156,40mp., situat în STR.DRUMEA RADULE
 • Hotărârea 140/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea ansamblu rezidential cu spatii pentru comert(restaurant) si servicii(spa)la parter si mezanin, pe un teren proprietatea, d-lui NASTASE ROBERT, în supr
 • Hotărârea 139/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil P+1E+M- locuinte individuale, pe un teren proprietatea MITOI DELIA MADALINA SI SPATARU GABRIEL în suprafaţă de 680,00mp., situat în DRUMUL DEALU
 • Hotărârea 138/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta individuala D+P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui POSTELNECU MIHAI, în suprafaţă de 190,0mp., situat în STR.FRATII FAGARASANU NR.3-5, sect
 • Hotărârea 137/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+1 E, pe un teren proprietatea, d-nei STANCIULICA GEORGETA, în suprafaţă de 203,0mp., situat în STR.CHEILE TURZII nr.76, lot 1, sector 4
 • Hotărârea 136/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta individuala P+2E, pe un teren proprietatea, d-nei MOSLEH GHAHFEROKHI LAVINIA, în suprafaţă de 174,0mp., situat în STR.VITEJESCU NR.11A, sect
 • Hotărârea 135/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind prelungirea derulării şi implementării, în perioada 2015-2017, a Proiectului ,,Oportunităţi pentru adolescenţi” de la nivelul Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti şi extinderea proiectului prin includerea Direcţiei Gener
 • Hotărârea 134/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 6/28.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4
 • Hotărârea 133/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 6/28.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4
 • Hotărârea 132/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna IUNIE 2015, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007
 • Hotărârea 131/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă socială din Aleea Nehoiu nr. 2-12 bloc F3
 • Hotărârea 130/2015 - Sectorul 4 - 18.06.2015

  Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 21/30.08.2012 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 129/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenti Investitiei „Reamenajare spatiu interior, renovare fatade, reabilitare termohidroizolatie terasa S+P”, situat in Sos Oltenitei nr. 252-254, bl 151, sector 4, Bucuresti
 • Hotărârea 128/2015 - Sectorul 4 - 03.07.2015

  Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenti Investitiei „Reabilitare interioara, reparatii invelitoare si fatade la imobil existent P+1E”, situat in str. Covasna nr. 2-4, sector 4, Bucuresti
 • Hotărârea 126/2015 - Sectorul 4 - 25.06.2015

  Hotarare privind respingerea implementării şi sustenabilităţii pentru anii 2016-2021 a proiectului „Educaţi azi, valoroşi mâine”, cod PET029
 • Hotărârea 124/2015 - Sectorul 4 - 25.06.2015

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015
 • Hotărârea 123/2015 - Sectorul 4 - 25.06.2015

  Hotarare privind prelungirea duratei de funcţionare a Secţiei 26 poliţie naţională în spaţiul situat în B-dul Metalurgiei nr. 89, sector 4
 • Hotărârea 122/2015 - Sectorul 4 - 25.06.2015

  Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 121/2015 - Sectorul 4 - 25.06.2015

  Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 120/2015 - Sectorul 4 - 25.06.2015

  Hotarare privind validarea unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 119/2015 - Sectorul 4 - 25.06.2015

  Hotarare privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 118/2015 - Sectorul 4 - 25.06.2015

  Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.07.2015 – 30.09.2015
 • Hotărârea 117/2015 - Sectorul 4 - 18.06.2015

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015
 • Hotărârea 116/2015 - Sectorul 4 - 18.06.2015

  Hotarare privind imputernicirea Directiei Administrare Parcuri si Zone de Agrement Sector 4 a intretina spatiile verzi si amenajarile efectuate de Sectorul 4 pe domeniul public si privat al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea 115/2015 - Sectorul 4 - 02.06.2015

  Hotarare pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.124/29.08.2013 privind aprobarea prestatiilor financiare exceptionale prevazute de Legea 272/2004 si a conditiilor de acordare a acestora sub forma de tichete
 • Hotărârea 114/2015 - Sectorul 4 - 02.06.2015

  Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 16/2009 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei
 • Hotărârea 113/2015 - Sectorul 4 - 02.06.2015

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015
 • Hotărârea 112/2015 - Sectorul 4 - 28.05.2015

  Hotarare privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2014/2015 semestrul II
 • Hotărârea 110/2015 - Sectorul 4 - 28.05.2015

  Hotarare privind aprobarea Contractului de finanţare aferent Proiectului „Prevenirea excluziunii sociale-acţiuni şi măsuri la nivel local” din cadrul Apelului de propuneri de proiecte COERENT
 • Hotărârea 109/2015 - Sectorul 4 - 28.05.2015

  Hotarare privind regimul veniturilor provenind din contractele de asociere in participatiune, in care este parte Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 108/2015 - Sectorul 4 - 28.05.2015

  Hotarare privind modificarea Regulamentelor de functionare ale pietelor din Sectorul 4, aflate in directa administrare a Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 107/2015 - Sectorul 4 - 28.05.2015

  Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4
 • Hotărârea 106/2015 - Sectorul 4 - 28.05.2015

  Hotarare privind prelungirea contractelor de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă socială din Aleea Nehoiu nr. 2-12, blocul F2 Sector 4
 • Hotărârea 105/2015 - Sectorul 4 - 28.05.2015

  Hotarare privind schimbarea denumirii Poliţiei Locale Sector 4 în Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 4 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale acesteia
 • Hotărârea 104/2015 - Sectorul 4 - 28.05.2015

  Hotarare privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 4
 • Hotărârea 103/2015 - Sectorul 4 - 28.05.2015

  Hotarare privind stabilirea taxei de eliberare a atestatelor de producător
 • Hotărârea 102/2015 - Sectorul 4 - 28.05.2015

  Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna APRILIE 2015, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007
 • Hotărârea 100/2015 - Sectorul 4 - 28.05.2015

  Hotarare privind restructurarea creditului nr.86/04.12.2009 contractat la Banca Comerciala Romana in valoare de 100.000.000 lei
 • Hotărârea 99/2015 - Sectorul 4 - 28.05.2015

  Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014
 • Hotărârea 98/2015 - Sectorul 4 - 12.05.2015

  Hotarare privind modificarea si completarea HCLS4 nr. 64/2014 si propunerea schimbarii de destinatie a cladirii in suprafata de 712 mp si a terenului aferent in suprafata de 2268 mp
 • Hotărârea 97/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobile locuinte S+P+4E, pe un teren proprietatea SC BERSER SA , în suprafaţă de 78430,0 mp., situat în DRUMUL BINELUI NR.6 , sector 4
 • Hotărârea 96/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobile locuinte S+P+2E, pe un teren proprietatea SC BERSER SA , în suprafaţă de 38224,0 mp., situat în DRUMUL BINELUI NR.6 LOT 12 , sector 4
 • Hotărârea 95/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobile locuinte S+P+4E, pe un teren proprietatea SC BERSER SA , în suprafaţă de 36920,0 mp., situat în DRUMUL BINELUI NR.6 LOT 1, 2si 3, sector 4
 • Hotărârea 94/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+2E, pe un teren proprietatea STOICESCU IULIANA- VIOLETA SI STOICESCU VIORICA , în suprafaţă de 135,07 mp., situat în STR.RADULUI NR.15A , sec
 • Hotărârea 93/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui DRAGOMIR LIVIU, în suprafaţă de 48,12mp., situat în SOS.BERCENI NR.3, bl.2,sc.1, ap.2, P, sector 4
 • Hotărârea 92/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinte S+P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui GHEORGHITA CIPRIAN IONUT, în suprafaţă de 142,61 mp., situat în STR. ELENA CUZA nr.58C, sector
 • Hotărârea 91/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil -locuinte colective S+P+4E+5E+6E retras, pe un teren proprietatea d-nei CIOCHINA DANIELA , în suprafaţă de 663,0 mp., situat în STR.RESITA NR.15
 • Hotărârea 90/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui MAMALIGAN ION, în suprafaţă de 29,66mp., situat în STR.VOILA NR.2, bl.22, ap.1, P, sector 4
 • Hotărârea 89/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea CONCESIONARE TEREN PENTRU COMPLEX COMERCIAL-PARTER- solicitant POPESCU IOANA, pe un teren proprietate privata a Municipiului Bucuresti, în suprafaţă de
 • Hotărârea 88/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective S+P+1E + M, pe un teren proprietatea d-nei GRECU AGA ANDREA, în suprafaţă de 2175,29mp., situat în SOS.OLTENITEI nr.396A, sector 4
 • Hotărârea 87/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta colectivă S+P+2E + M, pe un teren proprietatea d-lui DRILEA COSTEL- MIHAI, în suprafaţă de 486,73mp., situat în DRUMUL GAZARULUI nr.27, sector
 • Hotărârea 86/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobării aplicării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a unităţilor administrativ teritoriale
 • Hotărârea 85/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea încheierii unui contract de locaţiune între Direcţia Invatamant si Tineret Sector 4 si proprietarii imobilului situat in str. Cuza-Voda nr. 125, Sector 4, Bucuresti in care functioneaza Gradinita Scufita Rosie
 • Hotărârea 84/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind prelungirea anuala a contractelor de inchiriere pentru suprafeţe cu destinaţie de locuinţă pentru tineri realizate prin programul ANL din Sos. Vitan- Barzesti nr.20, BL.ZI1, Sector 4
 • Hotărârea 83/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aderarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti la Asociaţia Clusterului în Inginerie Electrică, alături de alte autorităţi ale administraţiei publice locale, persoane juridice române, organizaţii neguvernamentale şi alţi parten
 • Hotărârea 82/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind transferul sistemului de iluminat public al Parcului Orăşelul Copiilor, din administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti în administrarea Direcţiei Administrare Parcuri şi Zone de Agrement Sector 4
 • Hotărârea 81/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a gratuitatii transportului urban cu metroul si cu mijloace de transport in comun, de suprafata (R.A.T.B.)
 • Hotărârea 79/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  HOTARARE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.19/29.01.2015 privind transferul,,Centrului de intruniri si relaxare pentru persoane varstnice Covasna’’ si a terenului aferent de 265 mp.din administrarea
 • Hotărârea 78/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, pe anul 2015
 • Hotărârea 77/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 4 pentru anul 2015
 • Hotărârea 76/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 75/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotărâre 75 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2015, la nivelul Sectorului 4
 • Hotărârea 74/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotărâre privind aprobarea numirii temporare a d-nei medic pediatru Dragomir Filofteia Catela în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 4
 • Hotărârea 73/2015 - Sectorul 4 - 23.04.2015

  Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 43/26.02.2015 pentru completarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consil
 • Hotărârea 72/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinte individuale P+1E+M, pe un teren proprietatea MITOI DELIA MADALINA
 • Hotărârea 71/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinta S+P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui POSTELNICU MIHAI
 • Hotărârea 70/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie locuinte colectiveS+P+2E, pe un teren proprietatea d-nei OBRESCU DESDEMONA-CRISTINA
 • Hotărârea 69/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+1 E, proprietatea d-nei STANCIULICA GEORGETA
 • Hotărârea 68/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinte S+P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui GHEORGHITA CIPRIAN IONUT
 • Hotărârea 67/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil locuinte colective S+P+4E, pe un teren proprietatea d-nei CIOCHINA DANIELA
 • Hotărârea 66/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobile locuinte S+P+2E, pe un teren proprietatea SC BERSER SA
 • Hotărârea 65/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobile locuinte S+P+4E, pe un teren proprietatea SC BERSER SA
 • Hotărârea 64/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui TARLEA NICOLAE
 • Hotărârea 63/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui MAMALIGAN ION
 • Hotărârea 62/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+2 E, pe un teren proprietatea d-nei MOSLEH GHAHFEROKHI LAVINIA
 • Hotărârea 61/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea CONCESIONARE TEREN PENTRU COMPLEX COMERCIAL- solicitant POPESCU IOANA
 • Hotărârea 60/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte colective S+P+1E + M, pe un teren proprietatea d-nei GRECU AGA ANDREA
 • Hotărârea 59/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta colectivă S+P+2E + M, pe un teren proprietatea d-lui DRILEA COSTEL- MIHAI
 • Hotărârea 58/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie d efinitivă cu funcţiunea hala metalica, pe un teren proprietatea d-lui BRUSTUR HORIA
 • Hotărârea 57/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea desfiintare partiala constructie existenta, extindere si supraetajare constructie, pe un teren proprietatea d-lui UNGUREANU CEZAR
 • Hotărârea 56/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea inchidere terasa, spatiu comercial proprietatea SC DANYMAR COM 2002 SRL
 • Hotărârea 54/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea patinoar (hala parter), solicitant DIRECTIA PENTRU SPORT SI TINERET A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 53/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie locuinta S+P+2E+M, pe un teren proprietatea d-lui SERBAN STELIAN , în suprafaţă de 180,0 mp., situat în STR.OBOLUL l JI NR.12, sector 4
 • Hotărârea 52/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a două spaţii în suprafaţă de 54,90 mp, respectiv 59,49 mp, Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Sector 4
 • Hotărârea 51/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.39/26.02.2015 privind aprobarea sumelor banesti aferente cheltuielilor pentru copiii incredintati sau dati in plasament la asistentii maternali profesionisti
 • Hotărârea 49/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul Deciziei nr. 937/27.12.1983, emisă de Consiliul Popular al Sectorului 4
 • Hotărârea 48/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiţii
 • Hotărârea 47/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.04.2015 - 30.06.2015
 • Hotărârea 46/2015 - Sectorul 4 - 26.03.2015

  Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2015
 • Hotărârea 45/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind respingerea rectificării erorii materiale din cuprinsul Deciziei nr. 937/27.12.1983, emisă de Consiliul Popular al Sectorului 4
 • Hotărârea 44/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind angajarea susţinerii proiectului „Prevenirea excluziunii sociale-acţiuni şi măsuri la nivel local” din cadrul Apelului de propuneri de proiecte COERENT
 • Hotărârea 43/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind completarea Hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 27/27.09.2012 şi 25/28.02.2013 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 4 în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi specia
 • Hotărârea 42/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 41/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr.2/30.01.2014 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul scolar 2014/2015
 • Hotărârea 40/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de functii precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4
 • Hotărârea 39/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind aprobarea sumelor banesti aferente baremelor de dotare cu echipament si cazarmament pentru copiii incredintati sau dati in plasament la asistentii maternali profesionisti
 • Hotărârea 38/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind privind incheierea unui protocol de colaborare, pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a peroanelor intre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date
 • Hotărârea 37/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Congregatia Union Of the Sister of Mercy
 • Hotărârea 36/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe Clădiri pentru Societatea Handicapaților Locomotor din România
 • Hotărârea 35/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4
 • Hotărârea 34/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia Ateliere Protejate
 • Hotărârea 33/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri a persoanelor fizice care beneficiază de ajutor social în procent de 100% şi reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi terenuri pentru persoanele care au venituri lunare pe memb
 • Hotărârea 32/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna FEBRUARIE 2015, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007
 • Hotărârea 31/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind aprobarea ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2015, pentru atribuirea de LOCUINTE SOCIALE pentru EVACUATI”
 • Hotărârea 29/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti de a hotărî cu privire la participarea la programe de dezvoltare economico-socială
 • Hotărârea 28/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti de a hotărî asocierea şi aderarea la Asociaţia Clusterului în Inginerie Electrică
 • Hotărârea 27/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind aprobarea finanţării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiţii
 • Hotărârea 26/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 9/2015 privind transmiterea în administrare a terenului în care îşi desfăsoara activitatea ,,Institutul National de Neurologie şi Boli Neurovasculare,,
 • Hotărârea 25/2015 - Sectorul 4 - 26.02.2015

  Hotarare privind aprobarea documentaţiilor şi indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind lucrări de Modernizare/Reabilitare sistem rutier pe străzi din sectorul 4
 • Hotărârea 24/2015 - Sectorul 4 - 12.02.2015

  Hotărâre privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autoturismul Dacia Duster cu nr. de inmatriculare B-40-SLG , aflat în dotarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea 23/2015 - Sectorul 4 - 12.02.2015

  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinte sociale pe un teren domeniul public al Mun. Bucuresti - in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
 • Hotărârea 22/2015 - Sectorul 4 - 12.02.2015

  Hotărâre privind preluarea în administrarea directă de către Consiliul Local al Sectorului 4 a terenului în suprafaţă de 4672 mp situat în str. Perşani nr. 2, în vederea construirii unui obiectiv social, respectiv locuinţe sociale
 • Hotărârea 21/2015 - Sectorul 4 - 12.02.2015

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilei al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2015, precum si deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2014
 • Hotărârea 20/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare pe raza Sectorului 4
 • Hotărârea 19/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind transferul „Centrului de întruniri şi relaxare pentru persoane vârstnice Covasna” şi a terenului aferent în suprafață de 265 m² din administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă
 • Hotărârea 16/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind aprobarea reorganizării Administraţiei Domeniului Public Sector 4
 • Hotărârea 15/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind tarifele pentru serviciile prestate si utilizarea domeniului public aflat in administrarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4
 • Hotărârea 14/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind aprobarea Regulamentului referitor la exploatarea şi utilizarea locurilor de parcare de reşedinţă situate pe raza administrativă a Sectorului 4 şi sancţionarea proprietarilor/utilizatorilor/posesorilor de vehicule/autovehicule expuse
 • Hotărârea 13/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contributiei de intretinere din Centrul Medico Social ,,Sfantul Andrei’’
 • Hotărârea 12/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contributiei de intretinere din Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.1
 • Hotărârea 11/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea imobil-clinica medicala S+P+1 E, pentru teren domeniu public aflat în proprietatea Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia
 • Hotărârea 9/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind transmiterea în administrare a terenului în care îşi desfăsoara activitatea ,,Institutul National de Neurologie şi Boli Neurovasculare,,
 • Hotărârea 8/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind transmiterea terenului în suprafaţă de 1147 m 2 situat în Bucureşti la intersecţia dintre şos. Giurgiului şi str. Toporaşi, Sector 4, din administrarea Direcţiei de Administrare a Pieţelor Sector 4 în administrarea Consiliului Local al
 • Hotărârea 7/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind reorganizarea Directiei de Administrare a Pietelor Sector 4 si aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4
 • Hotărârea 6/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind modificarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 Bucureşti
 • Hotărârea 5/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 4
 • Hotărârea 4/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărârea privind atribuirea de către Consiliul Local Sector 4, Poliţiei Locale Sector 4, a unui teren în suprafaţă de 6000 m2, ce face parte din domeniul public al Municipiului Bucureşti, situat în Şos. Berceni, nr. 38A, sector 4
 • Hotărârea 3/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Decembrie 2015, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007
 • Hotărârea 2/2015 - Sectorul 4 - 29.01.2015

  Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local
 • Hotărârea 1/2015 - Sectorul 4 - 08.01.2015

  Hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014