Hotărârea nr. 93/2013

Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna mai 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna mai 2013, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.P.6.3./ 569/ 20.05.2013 al Direcției Comunicare și Relații Publice - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.23 0/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 18.05.2013, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt indeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitati.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Comunicare și Relații Publice prin Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.05.2013.

y^OM4/MEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

* Daniel BALUTAContrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 93/30.05.2013

-JRadu DRAGOMIRESCU

Anexă

La HCLS4 nr. 93/30.05.2013LISTA

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administ/âtor Imobile în urma susținerii examenului din: 18.05.2013

Nr.

Nume

Seria

Certi

leat-a

Crt.

Prenume

Atest.

Nr.

Data

1

BĂDĂRĂU AURELI U

1,112

49

5/18/2013

2

BĂLTĂRETU IOANA

1,113

49

5/18/2013

3

BLOGOȘ ANA DANIELA

1,114

49

5/18/2013

4

BLOGOȘ LILIANA

1,114

49

5/18/2013

5

BRATU DANIEL

1,115

49

5/18/2013

6

CHIRESCA CORNELIA

1,116

49

5/18/2013

1

DACIU ADRIAN

1,117

49

5/18/2013

8

Dl DU RENATTY GABRIELA

1,118

49

5/18/2013

9

DOGARU MARIA

1,119

49

5/18/2013

10

DRĂGOI MARIA MIHAELA

1,120

49

5/18/2013

11

DUMITRACHE GABRIEL

1,121

49

5/18/2013

12

DUMITRICĂ FLORENȚA

1,122

49

5/18/2013

13

ECONOMU CĂTĂLIN

1,123

49

5/18/2013

14

ENACHE PAULA ANICA

1,124

49

5/18/2013

15

ENE VALERIU GABRIEL

1,125

49

5/18/2013

16

GRUIA ADINA DANIELA

1,126

49

5/18/2013

17

HARALAMBIE PETRE

1,127

49

5/18/2013

18

MIHALACHE CRISTINA

1,128

49

5/18/2013

19

MORARU MIHAI

1,129

49

5/18/2013

20

MOȘNEGUȚU LIVIU

1,130

49

5/18/2013

21

NEAGU IOANA

1,131

49

5/18/2013

22

NEGRUȚIU VASILE

1,132

49

5/18/2013

23

NEAMTU ROBERTA

J

1,133

49

5/18/2013

24

NICOLĂIASA ȘTAFAN CRISTINA

1,134

49

5/18/2013

25

NICULAE CARMEN

1,135

49

5/18/2013

26

PĂUN GHEORGHE CONSTANTIN

1,136

49

5/18/2013

27

PETRESCU OLIVIA MANUELA

1,137

49

5/18/2013

28

RĂDUCAN IOANA DANIELA

1,138

49

5/18/2013

29

RĂDUȚĂ IONUȚ VALENTIN

1,139

49

5/18/2013

30

STAN ADRIAN IONUȚ

1,140

49

5/18/2013

31

STAN MIHAI

1,141

49

5/18/2013

32

STÂNCIU ALEXANDRU

1,142

49

5/18/2013

33

STANCIU VIORICA

1,143

49

5/18/2013

34

STANCU GHEORGHE

1,144

49

5/18/2013

35

TOADER MARIANA

1,145

49

5/18/2013

36

TRANCĂ MARIAN

1,146

49

5/18/2013

37

ȚALEA DRAGOȘ MIHAI

1,147

49

5/18/2013

38

TONE LUMINIȚA ELENA

—J_2..........

1,148

49

5/18/2013

39

VLAICU VALENTIN

1,149

49

5/18/2013

40

ZĂBAVĂ ȘTEFAN CRISTINA

1,150

49

5/18/2013


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚXb'*-4^


, VfeW /

,.'z